Podkarpackie biblioteki pedagogiczne wchodzą w skład systemu oświaty.


Organem prowadzącym Biblioteki jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.


Biblioteki w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu wraz z filiami to 21 placówek.
Posiadają wspólny katalog OPAC i bazy bibliograficzne.

We wszystkich bibliotekach można posługiwać się jedną kartą biblioteczną.