Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017

Krosno

Wydawnictwa zwarte:

1.    Asystent osoby z niepełnosprawnością intelektualną : poradnik metodyczny dla profesjonalistów / [red. Monika Zima-Parjaszewska, Barbara Ewa Abramowska]. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 2017.
KK 138913

2.     Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala oceny zachowań autystycznych / Jacek J. Błeszyński. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2011.
BK 37078 KK 130774 LK 29368

3.     Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala oceny zachowań autystycznych / Jacek J. Błeszyński. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2014.
SK 53213

4.    Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. - Kraków : "Impuls", 2015.
BK 37626 KK 136998 LK 30538 SK 53719 UK 27078

5.    Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.
BK 37238 KK 133276 LK 30714 SK 52866 UK 26531

6.    Dojrzewanie, miłość, seks : poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną / Izabela Fornalik. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, [2010].
KK 137673

7.     Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym / Janusz Kirenko, Monika Parchomiuk. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Lublin : Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, 2008.
SK 51036

8.    Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym / Zenon Gajdzica. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007.
BK 34491 KK 122969 LK 28010 SK 50322

9.    Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? : poradnik dla specjalistów / Izabela Fornalik. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, 2012.
KK 137674

10. Jak wspierać umierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną / Noelle Blackman, Stuart Todd ; przeł. Jacek Dobrowolski. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2009.
 KK 128068 SK 51108

11.  Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną / Aleksandra Zawiślak. - Warszawa : "Difin", 2011.
BK 35749 KK 131901 KK 132368 UK 26211

12. Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną : raport z badań / Ewa Zasępa, Agnieszka Wołowicz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010.
 KK 132563

13. Krok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.
 BK 37084 KK 133901 LK 30262

14. Krok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.
 JK 73772 SK 53900

15. Niepełnosprawność intelektualna : mowa, język, komunikacja : czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? / Jacek Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.
BK 37216 KK 134282 KK 134666 SK 53896 UK 26915

16. Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie / Agnieszka Woynarowska. - Kraków : "Impuls", 2010.
KK 129221 LK 29476 UK 26003 UK 26218

17. Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska. - Toruń : "Akapit", 2010.
 JK 71645 KK 129032 KK 129033

18. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną : procesy poznawcze / Ewa Zasępa. - Warszawa ; Kraków : "Impuls", 2016.
 BK 38089

19.  Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata : in memoriam doktor Grażyna Tkaczyk / pod red. nauk. Marii Chodkowskiej i Danuty Osik-Chudowolskiej. - Kraków : "Impuls", 2011.
BK 36509 KK 131180 UK 26131

20. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną : podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych / Otto Speck ; przekład Grażyna Grzywna-Tunk. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015.
KK 137354 LK 30511

21. Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym / Maria Chodkowska, Beata Szabała. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
KK 132969

22. Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Katarzyna Parys. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2013.
 KK 134869 LK 30200

23.  Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną : ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2013.
KK 134139

24. Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej / Piotr Plichta. - Toruń : Adam Marszałek, 2017. KK 138967 LK 30792

25.  Społeczne funkcjonowanie osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : (w kontekście ich autonomii i podmiotowości) / Katarzyna Ćwirynkało. - Toruń : "Akapit", 2010.
 BK 35227 JK 71496 KK 128033

26. Upośledzeni umysłowo : poza granicami człowieczeństwa / Elżbieta Zakrzewska-Manterys. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2010.
BK 35972 KK 130678 LK 29528 UK 25699

27. Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
BK 34663 JK 71102 KK 124875

28.  Włączanie społeczne w placówce specjalnej / Leszek Ploch. - Warszawa : "Difin", 2011.
 KK 131200 LK 29700 UK 26890

29. Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym / red. nauk. Zenon Gajdzica. - Sosnowiec : "Humanitas", 2008. JK 71482 KK 131646 KK 131647

30. Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało. - Toruń : "Akapit", 2011.
 BK 36693 KK 130952

31. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie / red. Nick Bouras i Geraldine Holt. - Wyd. 1 pol. / red. Antoni Florkowski i Piotr Gałecki. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2010.
 BK 36732

32. Zaniedbane obszary edukacji - pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną : wybrane zagadnienia / Iwona Chrzanowska. - Kraków : "Impuls", 2009.
 LK 29147

33.  Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia - relacje i strategie / Yvona Fast i in. ; tł. [z ang.] Marzenna Rączkowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008.
KK 126589

34. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi / Jakub Niedbalski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013.
KK 134921
 
 
Filmy:
 
Szansa na życie [Film]. - Warszawa : Wytwórnia Filmowa "Dydakta", [2009].
CzM 1095
 
Wydawnictwa ciągłe:
 
 
1.    Adaptacja osób z niepełnosprawnością w warunkach aktywności artystycznej / Leszek Ploch.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 4, s. 20-34
2.    Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie Zakładu Aktywności Zawodowej / Bogumiła Bobik.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 183-195
3.    Arteterapia a uspołecznianie osób niepełnosprawnych intelektualnie / Agnieszka Górska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 2, s. 45-54
4.    Aspiracje edukacyjno-zawodowe oraz osobiste i rodzinne dorastającej młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Jagoda Wielgos.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 2, s. 67-84
5.    Autoagresja u osób niepełnosprawnych intelektualnie / Józefina Pijanowska.// Remedium. - 2012, nr 10, s. 10-12
6.    Bariery wdrażania nowych technologii w środowisku życia osób z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Adamska-Kijko, Natalia Marciniak-Madejska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 3, s. 34-4
7.    Baśniowe spotkania w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o obniżonych możliwościach intelektualnych / Ewa Lejowska, Jan Fedczak.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 9-12
8.    Cierpienie rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Żaneta Stelter.// Przegląd Psychologiczny. - 2015, nr 2, s. 171-190
9.    Czytanie ze zrozumieniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na przykładzie pracy w klasie V i VI w Białej Podlaskiej / Joanna Hackiewicz, Dorota Tomczyszyn.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 5, s. 367-372
10. Diagnostyka w rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością umysłową - uzasadnienie teoretyczne dla konstrukcji narzędzi / Wojciech Otrębski, Grzegorz Wiącek.// Przegląd Psychologiczny. - 2011, nr 4, s. 401-424
11. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (Cz. 4). Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 271-282
12. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (Cz. 5). Dzieci pięcio- i sześcioletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 5, s. 337-348
13. Dogoterapia wobec przedszkolnych dzieci z niepełnosprawnością - czy to ma sens? / Patrycja Gołąbek-Jonak.// Szkoła Specjalna. - 2017, nr 3, s. 187-198
14. Edukacja seksualna dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Marzena Buchnat, Katarzyna Waszyńska.// Szkoła Specjalna. - 2016, nr 3, s.179-186
15. Edukacja zdrowotna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w nowej podstawie programowej / Aleksandra Mach.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 5-18
16. Ewolucja wzorów zachowań i postaw wobec ludzi niepełnosprawnych intelektualnie / Beata Cytowska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 1, s. 85-101
17. Innowacje społeczne w praktyce rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - przykład modelu / Ryszard Necel, Natalia Wasielewska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 2, s. 91-104
18. Inspiracje światła i muzyki w aranżacji muzycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2, s. 57-73
19. Instytucja małżeństwa wymuszonego wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną / Anna Zamkowska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 146-159
20. Jakiej muzyki słuchają osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym? / Agnieszka Górska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 1, s. 83-90
21. "Kim jestem?" - tożsamość nastolatków z niepełnosprawnością intelektualną / Małgorzata Rękosiewicz.// Remedium. - 2011, nr 4, s. 6-7
22. Kreatywność w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w ujęciu profesor Marii Grzegorzewskiej / Marianna Marek-Ruka.// Szkoła Specjalna. - 2017, nr 4, s. 245-250
23. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole przysposabiającej do pracy / Monika Gazdulska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 208-216
24. Kształcenie zawodowe a możliwości zatrudnienia młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim / Maria Januszewska-Warych.// Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 1-2, s. 95-106
25. Kształtowanie kompetencji narracyjnej u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w ramach przedmiotu - sztuka / Agnieszka Wątorek.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 377-383
26. Macierzyństwo i ojcostwo osób niepełnosprawnych intelektualnie / Remigiusz Kijak.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 136-145
27. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 31-33
28. Metodyka języka angielskiego w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Monika Skura.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 119-132
29. Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną / Natalia Marciniak-Madejska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 1, s. 94-116
30. Możliwości wykorzystania metody Kinesio Taping w zwiększeniu poziomu równowagi i poprawy wysklepienia stóp u dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną - opis przypadku / Edyta Mikołajczyk, Agnieszka Jankowicz-Szymańska.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 242-24
31. (Nad)używanie substancji psychoaktywnych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 1 / Marcin Jewdokimow.// Remedium. - 2017, nr 11, s. 26-27
32. Niepełnosprawni intelektualnie użytkownicy Internetu - wybrane konteksty / Piotr Plichta.// Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 16-18
33. Niepełnosprawni intelektualnie w domach dziecka / Beata Gumienny.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 24-28
34. Niepełnosprawność intelektualna - najnowsze zmiany terminologiczne i diagnostyczne w świetle DSM-5, ICD-11 oraz AAIDD / Agnieszka Żyta.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 1, s. 17-26
35. Niepełnosprawność intelektualna - najnowsze zmiany terminologiczne i diagnostyczne w świetle DSM-5, ICD-11 oraz AAIDD / Agnieszka Żyta.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 1, s. 17-26
36. Ogród pełen kwiatów... Z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Kinga Krawiecka.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 221-225
37. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku wsparcia dziennego / Anna Szalast.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 1, s. 31-40
38. Otwarci na świat - program dotyczący włączania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim (w tym z deficytami wzroku) w życie kulturalne społeczności lokalnej / Anita Małecka.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 51-64
39. Porównanie motoryczności dzieci pełnosprawnych, niesłyszących i niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim / Agnieszka Jankowicz-Szymańska [i in.].// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 1, s. 55-67
40. Problemy opieki w rodzinach dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 3, s. 3-19
41. Rola obrazu Boga w radzeniu sobie młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną w społecznych sytuacjach trudnych / Paweł Kurtek.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 1, s. 23-37
42. Samodzielność życiowa osób z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w świetle danych uzyskanych za pomocą nowego narzędzia pomiaru / Zbigniew Woźniak.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 3, s. 63-86
43. Sprawność psychofizyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym / Przemysław Wysocki.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 1, s. 68-75
44. Sytuacja na rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim po ukończeniu nauki w szkole zawodowej / Michał J. Gacek, Jolanta Nycz.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2, s. 95-106
45. Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Małgorzata Mróz.// Wychowawca. - 2016, nr 12, s. 14-15
46. Uczeń z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w polskiej szkole / Lidia Klaro-Celej.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 53-56
47. Wychowanie emocjonalno-seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym / Anna Prokopiak.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 3, s. 96-109
48. Wychowanie seksualne osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym / Anna Prokopiak.// Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 41-52
49. Zastosowanie stymulacji wielozmysłowej w terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym / Edyta Łapińska.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 125-132
50. Zróżnicowane formy zaburzeń w zachowaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Jarosław Rola.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 104-108
 
Lokalizacja:
 
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM - Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Elżbieta Romowicz