Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE
CYBERPRZEMOC A BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)
KSIĄŻKI :
1. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży /
Jacek Pyżalski. - Kraków : "Impuls", 2012. - 317, [3] s.
Sygn. CzytR 239168 ; WypRz 239169
2. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. - 164 s.
Sygn. CzytR 235936 ; WypRz 236008
3.Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.] Zdzisław Mach, Dariusz
Niedźwiecki. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. - 232 s.
Sygn. WypRz 238497
4. Jak reagować na cyberprzemoc : poradnik dla szkół / [red. Łukasz Wojtasik ; aut. Julia
Barlińska i in.]. - Wyd. 2 popr. - [Warszawa] : Fundacja Dzieci Niczyje, [2008]. - 104 s.
Sygn. WypRz 239098
5. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : "Akapit", 2013. - 226 s.
Sygn. WypRz 240654
6. Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek. -
Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - 495 s.
Sygn. CzytR 240265
7. Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka. -
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - 587 s.
Sygn. CzytR 236426
FILMY :
8. Zaplątani w sieć. 01, Happy slapping [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. -
Kraków : "Rubikon", 2013.
Sygn. Rzeszów AudRz 1443
9. Zaplątani w sieć. 02, Cyberbullying [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. -
Kraków : "Rubikon", 2013.
Sygn. Rzeszów AudRz 1444
10. Zaplątani w sieć. 03, Sexting [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2013.
Sygn. Rzeszów AudRz 1445
ARTYKUŁY :
11. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń.// Remedium. - 2010, nr 2, s. 16-17
12. Agresja elektroniczna - nowe wyzwania / Kamila Knol.// Remedium. - 2010, nr 2, s. 30-31
13. Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży - różne wymiary zjawiska / Jacek Pyżalski.// Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 12-26
14. Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 31-51
15. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 1-4 / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2008, nr 9, s. 26-27 ; 2008, nr 10, s. 28-29 ; 2009, nr 10, s. 10-12 ; 2010, nr 7/8, s. 6-7
16. Agresja elektroniczna wśród młodzieży - rodzaje, skutki, profilaktyka / Edyta Sabicka, Kamila Knol, Agata Matuszewska.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 2-7
17. Agresja i przemoc w środkach masowego przekazu jako współczesne oblicze patologii społecznej / Andrzej Bałandynowicz.//W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 13-39
Sygn. CzytR 237159
18. Ciemna strona Internetu / Jaromir Bogacz.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 12-15
19. Codzienna szkolna przemoc / Paula Pilarska.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 54-60
20. Cyberagresja nowym i groźnym patologicznym procesem / Józef Bednarek.//W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. - S. 167-176
Sygn. CzytR 238958 ; WypRz 238959
21. Cyberbulling (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych / Claire Monks [i in.].// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 167-181
22. Cyberbulling : zagrożenia, prewencja, wyzwania edukacyjne / Zbigniew Formella.//W: Media w wychowaniu chrześcijańskim / red. Dorota Bis, Alina Rynio. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010. - S. 475-489
Sygn. CzytR 235277
23. Cyberbullying - jawna i ukryta agresja / Zdzisław Majchrzyk.//W: Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - S. 66-77
Sygn. CzytR 236426
24. Cyberbullying - stare wino w nowej butelce / Jacek Pyżalski.//W: Audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność : ponowoczesne konteksty edukacji / red. nauk. Luba Jakubowska-Malicka, Aleksander Kobylarek, Martyna Pryszmont-Ciesielska. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. - S. 183-192
Sygn. CzytR 234915
25. Cyberbullying, cyberprzemoc czy cybermobbing? / Iwona Ulfik-Jaworska.//W: Media w wychowaniu chrześcijańskim / red. Dorota Bis, Alina Rynio. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010. - S. 491-500
Sygn. CzytR 235277
26. Cyberprzemoc - o starym zjawisku agresji w nowoczesnej przestrzeni internetu / Julia Barlińska, Anna Szuster.//W: W kręgu psychologii społecznej / red. nauk. Joanna Czarnota-Bojarska i Irena Zinserling. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. - S. 222-23
Sygn. CzytR 237600
27. Cyberprzemoc - przyczyny i konsekwencje użytkowania przez młodzież masowych form komunikowania się / Aleksandra Nowakowska.//W: Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska . Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010. - S. 179-195
Sygn. CzytR 235610
28. Cyberprzemoc - zagrożenie dla młodego pokolenia / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 12-15
29. Cyberprzemoc / Anna Potocka.// Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 24-25
30. Cyberprzemoc / Jakub Tomik.// Emocje. - 2011, nr 1, s. 8-11
31. Cyberprzemoc / Marta Grzybowska.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 1/2, s. 49-51
32. Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza / Anna Maria Wesołowska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 46-49
33. Cyberprzemoc w doświadczeniach Helpline.org.pl / Weronika Sobierajska.// Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 141-149
34. Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych / Małgorzata Krajewska.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 12-19
35. Cyberprzemoc wśród małoletnich internautów : świadomość, występowanie i zapobieganie / Mateusz Grajek [i in.].// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 201-211
36. Cyberprzemoc wśród nieletnich : aspekt teoretyczny i empiryczny / Małgorzata Kołecka.// W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 313-326
Sygn. CzytR 240265
37. Cyberprzestępczość szkolna - zasady odpowiedzialności / Dariusz Skrzyński.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 81-83
38. Cyberprzestępstwa - aktywność poznawcza czy przyjemność / Zdzisław Majchrzyk.// W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 167-186
Sygn. CzytR 240265
39. Cyberprzestrzeń - nowa arena przemocy rówieśniczej? / Julia Barlińska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 53-66
40. Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożeń procesu socjalizacji i wychowania / Dariusz Sarzała.//W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. Toruń : "Akapit", 2010. - S. 212-225
Sygn. CzytR 236372 ; WypRz 236453
41. Cyberstalking - perspektywa psychologiczna / Jarosław Groth.// Forum Oświatowe. - 2010, t. 2, s. 85-98
42. Cyberstalking : podstawowe problemy prawnokarnej ochrony / Jerzy Plis. // W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 347-361
Sygn. CzytR 240265
43. Cyberzagrożenie czy cyberszansa? / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 27-30
44. Czy Internet to świat bez zasad? / Kamila Knol.// Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 4-5
45. Czy nękanie za pośrednictwem Internetu jest formą przemocy rówieśniczej? : analiza zjawiska nękania online przez znajomych rówieśników i przez sprawców znanych wyłącznie z sieci / Janis Wolak, Kimberly Mitchell, David Finkelhor.// Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 57-77
46. Dlaczego cyberbullying wśród młodzieży jest niebezpieczny? / Anna Andrzejewska.//W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. - S. 177-187
Sygn. CzytR 238958 ; WypRz 238959
47. Dziecko w obliczu patologii świata wirtualnego / Antoni Kasprzycki. // W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 375-390
Sygn. CzytR 240265
48. Flaming - "wojna" na słowa / Radosław Mysior.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 31-35
49. Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 67-80
50. Funkcjonowanie internetu w kreowaniu zachowań agresywnych wśród młodzieży / Aleksandra T. Tłuściak-Deliowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 8, s. 30-34
51. "Impregnowanie" dzieci i młodzieży przed agresywnymi schematami multimedialnymi / Anna Pietrzykowska.//W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. - S. 188-222
Sygn. CzytR 238958 ; WypRz 238959
52. Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia / Jerzy Kopański.// Meritum. - 2010, nr 4, s. 82-87
53. Media cyfrowe - cyberprzestrzeń zagrożeniem rozwoju dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania rodziny / Anna Andrzejewska.// W: Człowiek w pedagogice pracy / red. nauk. Barbara Baraniak. Warszawa : "Difin", 2012. - S. 379-395
Sygn. CzytR 240262
54. Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 51-55
55. Miłość, która przerodziła się w cyberprzemoc / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 3, s. 54-56
56. Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną : między korzyściami i zagrożeniami / Piotr Plichta.// Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 1, s. 121-138
57. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną jako użytkownicy nowych mediów - próba wstępnej konceptualizacji zjawiska / Piotr Plichta.// Studia Edukacyjne. - Nr 20 (2012), s. 105-117
58. Mobbing elektroniczny : analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych / Kamila Knol, Jacek Pyżalski. // Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 1, s. 68-82
59. Nauczyciel i uczeń w obliczu cyberprzemocy / Dorota Macander.// Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 6, s. 22-24
60. Odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich / Justyna Podlewska.// Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 47-56
61. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa i zagrożeń cyberprzestrzeni / Józef Bednarek.//W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Sylwester Bębas. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 13-36
Sygn. CzytR 236767
62. Poradnictwo i wsparcie psychologiczne online dla dzieci i młodzieży ofiar przemocy / Bassam Aouil.// Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 2, s. 33-43
63. Portale internetowe przedstawiające problem cyberprzemocy oraz zagadnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie / oprac. Katarzyna Zygmunt.// Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 150-152
64. Preferencje gier komputerowych zawierających przemoc a cechy osobowościowe gracza / Ireneusz Siudem.// W: Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. Warszawa : "Difin", 2013. - S. 162-181
Sygn. CzytR 240492
65. Problem agresji i przemocy w multimediach elektronicznych : aspekty psychologiczne i etyczne / Dariusz Sarzała. //W: Cyberświat / red. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Warszawa : "Żak", 2009. - S. 243-284
Sygn. CzytR 234884 ; WypRz 234320
66. Profilaktyka cyberprzemocy - przykłady działań z Polski i świata / Agnieszka Wrzesień.// Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 119-129
67. Przemoc i agresja w świecie nowoczesnych mediów / Renata Kowal. // W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 289-304
Sygn. CzytR 240265
68. Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne / Łukasz Wojtasik.// Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 78-89
69. Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych - wprowadzenie do problematyki / Łukasz Wojtasik.// Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 7-11
70. Przemoc wirtualna, jej skutki i metody przeciwdziałania / Maria Kotomska. // W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 69-89
Sygn. CzytR 240265
71. Rada Pedagogiczna poświęcona problemem cyberprzemocy w szkole.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 10, s. 38
72. Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online / Jacek Pyżalski.// Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 1, s. 99-109
73. Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 38-42
74. Skutki cyberbullyingu - oskarżenie czy obrona technologii? / Michel Walrave, Wannes Heirman.// Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 27-46
75. Stalking w szkole : procedura postępowania w przypadku ucznia, który dopuścił się cyberprzemocy wobec innego ucznia lub nauczyciela / Wanda Mende.// Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 6, s. 49-51
76. Stop cyberprzemocy! / Małgorzata Nowak.// Meritum. - 2010, nr 2, s. 42-45
77. System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy / Anna Borkowska, Dorota Macander.// Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 131-140
78. Szykanowanie elektroniczne - istota problemu profilaktycznego / Jana Hanuliakova, Katarzyna Holla, Erich Petlak.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7/8, s. 26-30
79. Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy / Jana Hanuliakova, Katarina Holla.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 7-8
80. Świadkowie cyberbullyingu - między obojętnością a reakcją / Kamila Knol-Michałowska.// Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 1, s. 111-120
81. Telefon komórkowy - nowe narzędzie przemocy / Magdalena Kozłowska.// Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 10, s. 50-51
82. Twórczy nauczyciel - twórcze zajęcia : przeciwdziałanie cyberprzemocy w szkołach / Małgorzata Łoskot.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 9, s. 58-59
83. Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną jako ofiary agresji elektronicznej / Piotr Plichta.// Studia Edukacyjne. - Nr 23 (2012), s. 267-280
84. Uwodzenie, cyberprzemoc oraz pornografia - wiktymizacja dziecka w wirtualnym świecie / Agata Grabowska.// Forum Oświatowe. - 2010, t. 1, s. 99-114
85. Wirtualna agresja - realne ofiary / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 56-58
86. Wirtualny lincz : pomiędzy trollowaniem a kontrolowaniem sieci / Piotr Simlat.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2013, nr 2, s. 62-63
87. Wołanie o pomoc / Tadeusz Perzanowski.// Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 10-15
88. Zagrożenia młodzieży we współczesnym świecie : cyberprzemoc : szkolny system zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc / Antoni Olak, Vijtech Jurcak. // W: Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja. T. 1 / pod red. Franciszka Kozaczuka, Moniki Badowskiej-Hodyr, Antoniego Olaka. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - S. 258-271
Sygn. CzytR 240254
89. Zagrożenie dzieci w Internecie / Łukasz Wojtasik.// Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 3, s. 171-179
90. Znaczenie empatii w wyjaśnianiu zjawiska cyberbullingu wśród młodzieży / Georges Steffgen [i in.].// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 183-198
Uwaga: Wszystkie wymienione wyżej pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Rzeszowie.
PRZYDATNE STRONY WWW :
http://www.cyberprzemoc.pl/
http://helpline.org.pl/
http://www.saferinternet.pl/pl/
www.saferinternet.org
http://www.dyzurnet.pl/
http://fdn.pl/
http://www.sieciaki.pl/
http://www.nask.pl/
Rzeszów, 03 października 2013 r. oprac. Irena Niemczak

Autor: Irena Niemczak