Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Rzeszów

Książki:
 
 1. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Wyd. 2. - Kraków : "Salwator", 2010.
  sygn. CzytR   239557
 2. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2014.
  sygn. WypRz 242622, CzytR 242411
 3. Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2013.
  sygn. WypRz   240938, CzytR   241468
 4. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : "Media Rodzina" ; Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  sygn. WypRz   234332, CzytR   234331
 5. Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014.
  sygn. WypRz   243548,  WypRz   246198, CzytR   243632
 6. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014.
  sygn. WypRz   241867

Artykuły:
 1. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 1 / Jacek Pyżalski. // Remedium 2008, nr 9, s. 26-27.
 2. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 2 / Jacek Pyżalski. // Remedium 2008, nr 10, s. 28-29. 
 3. Co potrafi telefon najnowszej generacji? / Aleksander Trembowiecki. // Poradnik Bibliotekarza 2013, nr 5, s. 32-33. 
 4. Cyberzagrożenie czy cyberszansa ? / Małgorzata Nowak. // Dyrektor Szkoły 2013, nr 5, s. 27-30. 
 5. Dwa, a nawet sto, w jednym : komórka może już prawie wszystko! / Mark Alpert. // Świat Nauki 2004, nr 12, s. 22-23.
 6. Elektroniczne uzależnienia współczesnej młodzieży / Janusz Ropski. // W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012 S. 411-426. 
  sygn. CzytR 240265
 7. Fonoholizm - realne zagrożenie XXI wieku? / Jagoda Staszewska. // Nowe Horyzonty Edukacji 2012, nr 2, s. 56
 8. Fonoholizm / Beata Hoffman. // Remedium 2013, nr 7/8, s. 5-7. 
 9. Fonoholizm gimnazjalistów? / Klaudia Kubińska.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 10, s. 45-49.
 10. Fonoholizm jako nowe uzależnienie wśród nastolatków / Irena Motow. // W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012 S. 461-484. 
  sygn. CzytR 240265
 11. Fonoholizm jako zagrożenie dla uczniów szkół gimnazjalnych / Magdalena Gadamska. // W: Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży / pod red. nauk. Wiesławy Walc. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015 S. 109-119. 
  sygn. CzytR 244719
 12. Fonoholizm u dzieci i młodzieży : jak rozpoznać, jak pomóc? / Magdalena Goetz. // Głos Pedagogiczny 2015, nr 9, s. 49-53.
 13. Fonoholizm, utajona choroba cywilizacyjna / Joanna Majchrzyk-Mikuła. // W: Wyzwania współczesnej pedagogiki / red. nauk. Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. Gdańsk : Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowa ; "CeDeWu", 2015 S. 169-184. 
  sygn. WypRz 244882, CzytR 244721
 14. Fonoholizm w kręgu uzależnienia / Radosław Mysior. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 10, s. 28-33.
 15. Fonoholizm wśród uczniów / Aneta Baranowska. // Wychowawca 2016, nr 2, s. 20-21
 16. Gadżet czy narzędzie intelektualne? : (o telefonie komórkowym w rękach adolescenta) / Tomasz Przybyła. //W: Kultura mediów, ciało i tożsamość : konteksty socjalizacyjne i edukacyjne Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011 S. 51-64
  sygn. CzytR 239319
 17. Gdy brak zasięgu... / Wioletta Wiaderek// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012, nr 7, s. 49-50. 
 18. Haloooo... tu fonoholik / Martyna Figurska.  // Charaktery 2012, nr 4, s. 82-85.
 19. Jak pomóc rodzinie dziecka wykazującego symptomy uzależnienia od czynności? / Danuta Gruszczyńska. // Remedium 2016, nr 11, s. 23-25. 
 20. Jak zapobiegać fonoholizmowi? / Ewa Gałązka. // Wychowawca 2016, nr 2, s. 22.
 21. Klikam, więc jestem : uzależnienie od nowych mediów - jak mu przeciwdziałać? / Magdalena Goetz. // Głos Nauczycielski 2014, nr 11, s. 11. 
 22. Komórka na lekcji : przeszkoda czy pomoc? / Małgorzata Stańczyk. // Dyrektor Szkoły 2016, nr 7, s. 40-43.
 23. Komórki w szkole z fińskiej perspektywy / Lidia Kutrzeba. // Nauczanie Początkowe 2015/2016, nr 3, s. 81-86.
 24. Komunikacja "cyfrowych tubylców" za pośrednictwem telefonu komórkowego / Joanna Dziekońska. // Problemy Wczesnej Edukacji 2014, nr 1, s. 82-94. 
 25.  Mam komórkę, więc jestem : jeśli non stop piszę i odbieram SMS-y oraz czatuję - czy to już fonoholizm? / Magdalena Goetz. // Głos Nauczycielski 2013, nr 40, s. 18.
 26. Nieme połączenie : edukacja wobec paradoksu nowoczesnej komunikacji / Krzysztof Maliszewski. // Studia Edukacyjne Nr 19 (2012), s. 119-127,
 27. Nowe media - pożytek, przyjemność czy przymus? / Magdalena Goetz. // Świat Problemów 2014, nr 2, s. 19-23.
 28. O zagrożeniach w sieci / Natalia Kroker. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 10, s. 33-37.
 29. Profilaktyka uzależnień młodzieży od nowych mediów / siecioholizm, socjomania internetowa, fonoholizm / Jolanta Jarczyńska. // W: Młodzież między ochroną a ryzykiem : wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza S. 333-353. 
  sygn. CzytR 246794
 30. Ratunku, brak zasięgu! : fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu komórkowego / Wioletta Wiaderek. // Głos Nauczycielski 2012, nr 15, s. 15
 31. Rekreacja ruchowa w czasie wolnym jako antidotum na negatywne skutki działania mediów na sferę psychiczną i fizyczną dzieci i młodzieży / Magdalena Krzelowska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2016, nr 4, s. 32-40. 
 32. Ryzykowne zachowania a nowe media : w kręgu uzależnień behawioralnych / Kinga Maria Kaczmarek. // Remedium 2014, nr 7-8, wkł. s. 1-3. 
 33. SMS - szybka metoda słowa : spotkania przy telefonie, czyli o umiejętnościach komunikacyjnych naszych dzieci / Justyna Jama. // W: Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży / pod red. nauk. Wiesławy Walc. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015 S. 102-108. 
  sygn. CzytR 244719
 34. Socjodemograficzne i psychospołeczne korelaty korzystania z telefonu komórkowego i jego problematycznego używania / Joanna Góźdź, Edyta Charzyńska. // Chowanna T. 1 (2014), s.141-162. 
 35. Telefon komórkowy - busola codzienności / Roch Sulima. // W: Gadżety popkultury : społeczne życie przedmiotów / red. nauk. Wiesław Godzic, Maciej Żakowski. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007 S. 197-214. 
  sygn. WypRz 231454, CzytR 231278
 36. Telefon komórkowy - narzędzie komunikacji, narzędzie zmiany społecznej / Ilona Szymańska. // Kultura i Społeczeństwo 2010, nr 1, s. 111-140
 37. Telefon komórkowy - nowe narzędzie przemocy / Magdalena Kozłowska. // Głos Pedagogiczny 2011, październik, s. 50-51
 38. Telefon komórkowy : szanse i zagrożenia w edukacji uczniów szkół gimnazjalnych / Andrzej Mamroł. // Nowa Szkoła 2015, nr 3, s. 20-27.
 39. Telefon komórkowy w szkole : za i przeciw / Mirosława Bogacz. // Biblioteka w Szkole 2018, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, s. 8-10. 
 40. Telefon, tablet - zdrowe uzależnienie? / Elżbieta Pryłowska-Nowak. // Meritum 2012, nr 3, s. 98-100.
 41. Telefonia komórkowa i jej wpływ na zdrowie człowieka / Łukasz A. Głowczyński, Przemysław T. Sanecki, Rafał Rawski. // Fizyka w Szkole 2016, nr 1, s. 4-11.
 42. Uzależnienia młodzieży uczącej się od komputera, Internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych jako czynnik kryminogenny / Jan Szałański. // W: Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne / red. nauk. Dorota Pstrąg. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014 S. 33-58. 
  sygn. CzytR 241989
 43. Wielkie halo / Tomasz Szlendak. // Charaktery 2007, nr 5, s. 34-35.
 44. Współczesne sposoby komunikowania się w rodzinie na przykładzie świata wirtualnego i SMS-ów / Dorota Majewicz. //W: Rodzina na początku III tysiąclecia - obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009 S. 303-306. 
  sygn. CzytR 235314
 45. Wychowawcze i edukacyjne aspekty telefonii komórkowej / Tomasz Huk. //W: Język - komunikacja - media - edukacja Toruń : Adam Marszałek, 2010 S. 205-216.
  sygn. CzytR 235811
 46. Zagrożenia wynikające z korzystania z telefonów komórkowych / Ewa Guzowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 7, s. 46-50.

Rzeszów, 15.03.2018 r.
oprac. na podstawie zbiorów PBW
Jolanta Nizicka

Autor: Jolanta Nizicka