Metoda projektów w edukacji przedszkolnej – zestawienie bibliograficzne w wyborze

Rzeszów

Metoda projektów w edukacji przedszkolnej
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Książki:

 1. Mali badacze : metoda projektu w edukacji elementarnej / Judy Harris Helm, Lilian Katz ; tł. Ewa Pulkowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli : Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, 2003.
  Sygn. WypRz 231487
 2. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce : w poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły / Krystyna Chałas.  Warszawa : "Nowa Era", 2000.
  Sygn. BMCzy 54499
 3. Metoda projektów w nauczaniu / John Alfrod Stevenson ; tł. [z ang.] Wanda Piniówna.  Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1930.
  Sygn. WypRz 18126, WypRz 19459, BMCzy 4654, WypRz 774 M
 4. Metoda projektów w teorii i praktyce / Zofia Wójcikowska, Anna Kiszczak ; Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego. Tarnobrzeg : Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego, 2000.
  Sygn. BŁWyp 32817, BMCzy 54046
 5. O metodzie projektów / Tadeusz W. Nowacki. - Wyd. 2. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Pracownia Edukacji Zawodowej, 1999.
  Sygn. WypRz 35135 B
 6. O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław S. Szymański. - Wyd. 2 popr. -. Warszawa : "Żak", 2010.
  Sygn. BLżWy 30293, BLżWy 30555, BStWy 30651, BStWy 30664, BMCzy 53255
 7. Projekt edukacyjny i inne formy uczenia się we współpracy : w realizacji ścieżek edukacyjnych : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kitowskiej. - Piła : "K&K", 2003.
  Sygn. BMWyp 55108
 8. Projekt jako metoda edukacyjna w teorii i praktyce kształcenia elementarnego / Ewa Wiśniewska ; Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. - Płock : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2013.
  Sygn. BSdzW 45668
 9. Projekty edukacyjne : poradnik dla nauczycieli / Bożena Potocka, Lesława Nowak. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS, 2002.
  Sygn. WypRz 226937, BŁWyp 32246
 10. Uczenie metodą projektów / pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004].
  Sygn. BMWyp 55038, BMWyp 55498
 11. W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005.
  Sygn. WypRz 229284, CzytR 229283, BMCzy 55889

 Artykuły: 

 1. Damy, rycerze, zamki i ... / Lidia Kołodziejska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 42-43
 2. Dlaczego samochody mają koła? : zajęcia z wykorzystaniem metody projektów / Aneta Bartnicka-Kierylak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 9, s. 38-42
 3. Dziecko badaczem, czyli w stronę podejścia konstruktywistycznego w edukacji przedszkolnej / Małgorzata Kowalik-Olubińska.//W: Zreformowana wczesna edukacja. - Warszawa : "Żak", 2005. - s. 76-93
  Sygn. WypRz 229368, CzytR 229367
 4. Dzień Czekolady metodą projektu w przedszkolu / Anna Kordzińska-Grabowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 3, s. 17-19
 5. Edukacja z wyobraźnią / Aleksandra Wiśniewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 8, s. 25-28
 6. Eksperyment z jajkami : scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów / Maja Laskowska-Najdek.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 4, s. 37
 7. Integracja przedmiotowo-językowa w edukacji przedszkolnej. Projekt "ZOO" / Ewa Karkowska.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 6, s. 152-157
 8. Jajko w roli głównej - idealny temat na wiosenny projekt badawczy / Agnieszka Bukowińska. - 2019. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 2, s. 29-37
 9. "Kinder Anglia" - projekt stworzenia przestrzeni interaktywnej dla dzieci w wieku przedszkolnym : (zrealizowany ze studentami III roku WE w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego / Małgorzata Karczmarzyk.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 3/4, s. 48-50
 10. Krąg tematyczny : las / Beata Kozłowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 2, s. 56-59
 11. Kropka - mała inspiracja do wielkich działań : o obchodach Międzynarodowego Dnia Kropki w przedszkolu / Agnieszka Bukowińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 6, s. 26-31
 12. Kuchnia / Danuta Łuczyńska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 36-38
 13. Leśna Skrzynia Skarbów : projekt edukacyjny dla przedszkoli / Ewa Turska-Pawlicka.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 5, s. 82-83
 14. Leśni detektywi / Joanna Adamczyk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 37-38
 15. Mali Indianie / Patrycja Fater.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 32-33
 16. Mały badacz czy uczeń w ławce? / Gracjana Woźniak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 14-17
 17. Metoda projektów a możliwość konstruowania przez dziecko wiedzy o sobie i świecie / Janina Uszyńska-Jarmoc.//W: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - s. 199-212
  Sygn. CzytR 229376
 18. Metoda projektów a zachowania dzieci biernych / Krystyna Lubomirska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 4-9
 19. Metoda projektów badawczych / Magdalena Milczewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 30-35
 20. Metoda projektów, czyli jak wyzwalać aktywność i rozwijać samodzielność / Barbara Bilewicz-Kuźnia.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 12, s. 16-19
 21. Metoda projektów w przedszkolu integracyjnym / Maja Laskowska-Najdek.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 4, s. 58-59
 22. Metoda projektu w pracy z małymi dziećmi / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 2, s. 20-22
 23. Moja przygoda z metodą projektów / Beata Świderek.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 16-17
 24. Naprawdę warto! Metoda projektu badawczego w przedszkolu / Angelika Pyś, Elżbieta Tokarska.// Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców. - 2017, nr 6, s. 17-19
 25. Nasza Ojczyzna / Iwona Ponikowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 38-39
 26. Odkrywamy świat przyrody - projekt "Kosmos" / Beata Kozłowska. - 2020. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 2, s. 46-51
 27. Odkrywamy świat przyrody : projekt jabłko / Beata Kozłowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 7, s. 52-58
 28. Odkrywamy świat przyrody : projekt wiewiórka / Beata Kozłowska. - 2019. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 9, s. 43-49
 29. Pory roku / Mariola Jąder.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 39-42
 30. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji przedszkolnej : doświadczenia nauczycielek pracujących w oparciu o program wychowania przedszkolnego Tablit / Anna Basińska. - 2018. // Studia Edukacyjne. - Nr 51 (2018), s. 373-386
 31. Projekt badawczy - kucharz / Beata Kozłowska. - 2020.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1, s. 44-50
 32. Projekt "Drzewo" : scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów / Maja Laskowska-Najdek.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 4, s. 36
 33. Projekt edukacyjny "Zdrowo i bezpiecznie" / oprac. Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, luty, s. 32-37
 34. Projekt "Oszczednym być i dobrze żyć" (niektóre założenia) / oprac. Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, luty, s. 40-41
 35. Projekt ryby : "Odkrywamy świat przyrody" - zajęcia realizowane metodą projektów / Beata Kozłowska. - 2019. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 10, s. 49-54
 36. Projekt "Sklep" / Alicja Dąbrowska, Agnieszka Orłowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 32-34
 37. Projekt "What is Europe?" / Anna Pawłowska-Niedbała. Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s. 57-59
 38. Projekt "Wiatr" / Beata Kozłowska. - 2019. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 8, s. 54-59
 39. Przedsiębiorczy przedszkolak - czyli czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał / Marta Kondracka-Szala.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 52-55
 40. Przedszkole 21 - Twórcze Przedszkole XXI wieku : Ogólnopolski Projekt Edukacyjny / Piotr Kaja , Andrzej Peć.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 10-11
 41. Przedszkole na widelcu. Pan Pomidor... zamieszkał w naszym ogródku! / Agata Tomala.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 50-51
 42. Skąd się bierze prąd? : scenariusz zajęć dla pięciolatków. Cz. 1 / Anna Gorczak.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 4, s. 28-29
 43. Skąd się bierze prąd? : scenariusz zajęć dla pięciolatków. Cz. 2 / Anna Gorczak.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 5, s. 68-69
 44. Skąd się bierze prąd? : scenariusz zajęć dla pięciolatków. Cz. 3 / Anna Gorczak.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 6, s. 64-66
 45. "Smykusiowa Polska" WebQest w przedszkolu / Monika Krauze.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 26-28
 46. Sprawnie wycinam : projekt edukacyjny dla dzieci w młodszym wieku przedszkolnym / Aleksandra Jankowska.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 7-8, s. 101-103
 47. Statek Zewika : podsumowanie realizacji projektu / Grażyna Małachowska.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 9, s. 94
 48. W kosmos rakieta leci, latawce puszczają dzieci : propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci starszych na kwiecień do realizacji w oparciu o metodę projektów.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 3, s. 62-67
 49. "Wędrująca książka" : projekt edukacyjny promujący czytelnictwo / Anna Tuczyńska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 10, s. 60-61
 50. Wolontariat w przedszkolu ekologiczno-artystycznym / Jadwiga Gołda.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 38-40
 51. Żyj z przyrodą w zgodzie - projekt edukacyjny w oddziałach przedszkolnych / Bogusława Kukfisz.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 32-33

 Dokumenty dźwiękowe:

 1. Metoda projektu [Dokument dźwiękowy] 2, Muzyka / [teksty piosenek, wyk. instr. i aranż. Stanisław Kaczmarek ; wyk. Beata Bugaj i in.]. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2013.
  Sygn. CzM 283/PŁCD  

Autor: Anna Weselak