Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Rzeszów

Książki:

 1. Hetman Żółkiewski / Leszek Podhorodecki. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1968 .
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura WypRz 104196-104197
  Filia Kolbuszowa Sygnatura BKWyp 12548
  Filia Leżajsk Sygnatura BLżWy 29818
  Filia Mielec Sygnatura BMWyp 13604
 2. Hetman Żółkiewski : z 9 rysunkami / Artur Śliwiński. - Warszawa : M. Arct, 1920. (Warszawa : Drukarnia M. Arcta)
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura CzZCh 114160 M
 3. Kłuszyn 1610 - majstersztyk Żółkiewskiego / Tomasz Bohun.
 4. Początek i progres wojny moskiewskiej / Stanisław Żółkiewski ; oprac. Jarema Maciszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura WypRz 87005-87006
 5. Początek i progres wojny moskiewskiej / Stanisław Żółkiewski ; ze wstępem
  i komentarzem Wacława Sobieskiego. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1920. (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarz. J. Filipowskiego)
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura WypRz 46451
 6. Początek i progres wojny moskiewskiej / Stanisław Żółkiewski ; wstępem
  i komentarzem opatrzył Wacław Sobieski. - Wyd. 2 przej. Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura CzytR 159795
 7. Stanisław Żółkiewski / Leszek Podhorodecki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988.
  Filia Mielec Sygnatura BMWyp 49866
  Filia Strzyżów Sygnatura BStWy 27446
 8. Stanisław Żółkiewski / Jerzy Besala. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura WypRz 208242- 208243
  Filia Kolbuszowa Sygnatura BKWyp 41067
  Filia Mielec Sygnatura BMWyp 50298
  Filia Sędziszów Sygnatura BSdzW 33566 ; Sygn. 33638
  Filia Strzyżów Sygnatura BStWy 27974
 9. Stanisław Żółkiewski : hetman i pisarz / Jadwiga Kuczyńska ; Polska Akademia Nauk. Odział w Krakowie. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura WypRz 30511 B
  Filia Kolbuszowa Sygnatura BKWyp 41150
  Filia Mielec Sygnatura BMWyp 50065-50066
  Filia Sędziszów Sygnatura BSdzW 33447
 10. Wielki hetman Rzeczypospolitej : opowieść o Stanisławie Żółkiewskim / Leszek Podhorodecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
  Biblioteka Rzeszów Sygnatura WypRz 205505, Sygn. WypRz 205823
  Filia Kolbuszowa Sygnatura BKWyp 40250
  Filia Mielec Sygnatura BMWyp 49144
 11. Żółkiewski na Kremlu / Wacław Sobieski. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1920].
  Rzeszów Sygnatura WypRz 159774

Artykuły:

 1. Kłuszyn 1610 - majstersztyk Żółkiewskiego / Tomasz Bohun.
  // Mówią Wieki. - 2016, nr 7, s. 51-55
 2. W okopach konfederacji / Przemysław Gawron.
  // Mówią Wieki. - 2019, nr 1, s. 32-35

Rzeszów, 08.10.2020 r.
oprac. Alina Daniel
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Alina Daniel