Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze)

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Wypożyczalnia

Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem
(bibliografia w wyborze)

Książki:

 1. Co oferuje współczesny żłobek? : medyczne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty wspomagania rozwoju dzieci do lat 3 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ilony Laskowskiej i Małgorzaty Wójtowicz-Dackiej. - Bydgoszcz : Zespół Żłobków Miejskich, 2010.
  Sygn. BMWyp 61603
 2. Czy kochasz mnie mamo? : trudności wychowawcze z dziećmi w wieku przedszkolnym / Ida Merżan. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1964.
  Sygn. WypRz 69015, WypRz 69014
 3. Dążenie ku tęczy : poszukiwanie standardów jakości edukacji / Martin Woodhead ; tł. z ang. Marzena Rączkowska ; red. nauk. Małgorzata Karwowska-Struczyk. - Warszawa : "Żak", 1998.
  Sygn. WypRz 227320, CzytR 221242, BMCzy 53972
 4. Domy na piasku : domy dziecka : od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny / Marek Andrzejewski. - Wyd. rozsz. i popr. - Poznań : "Media Rodzina", 2007.
  Sygn. WypRz 233299, BŁWyp 34930, BSdzW 37155, BKWyp 45983, BLżWy 31507, BLżWy 31508, BŁWyp 34453, BŁWyp 34454
 5. Domy na piasku : rzecz o sieroctwie i domach dziecka / Marek Andrzejewski. - Poznań : "W drodze", 1997.
  Sygn. BStWy 29834
 6. Dzieci do trzeciego roku życia w instytucjach opiekuńczych w Europie : statystyka i cechy charakterystyczne / red. wyd. polskiego Maria Kolankiewicz ; tł. Maria Kolankiewicz, Olga Orzeł. - Warszawa : "Żak" : Dom Małych Dzieci im. ks. G.P. Baudouina, 2007.
  Sygn. CzytR 243689, BLżWy 31510
 7. Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji : źródła wsparcia i zagrożeń / Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak, Grażyna Rura, Katarzyna Sadowska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
  Sygn. BMWyp 66930
 8. Dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Halina Filipczuk. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988.
  Sygn. WypRz 207607, WypRz 207606, CzytR 207605, BMWyp 49909, BŁWyp 28811, BKWyp 40781, BKWyp 40780, BStWy 27499, BStWy 27498, BStWy 27497, BStWy 27496, BStWy 27495, BStWy 27494, BStWy 27492, BStWy 27490 BStWy 27493, BMCzy 49910
 9. Edukacja małego dziecka. T. 8, Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. - Wyd. 2. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015.
  Sygn. BLżWy 34578, BŁWyp 36982
 10. Edukacja małego dziecka. T. 8, Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015.
  Sygn. CzytR 243529, BStWy 37246, BMWyp 66418, BSdzW 44877
 11. Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie : wybrane zagadnienia / red. Teresa Parczewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
  Sygn. CzytR 240923, BStWy 36986, BMWyp 61854
 12. Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2005.
  Sygn. WypRz 238199, WypRz 229605, WypRz 238191, WypRz 229466, WypRz 229606, BKWyp 47002, BKWyp 47003, BŁWyp 34102, BLżWy 32209, BLżWy 33270, BSdzW 40033, BŁWyp 36702, BMWyp 58684, BŁWyp 35648, BStWy 33916, BŁWyp 34261, CzytR 229465
 13. Gdzie jest ich miejsce / Halina Filipczuk. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978.
  Sygn. WypRz 167782, BŁWyp 19386, BŁWyp 19385
 14. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Sygn. BLżWy 33080, BStWy 34890
 15. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Sygn. WypRz 234486, CzytR 234485, BMCzy 59051
 16. Jak kochać dziecko : internat, kolonie letnie, dom sierot / Janusz Korczak. - Warszawa : "Książka", 1948.
  Sygn. WypRz 126597
 17. Jak kochać dziecko : internat, kolonie letnie, dom sierot / Janusz Korczak ; [oprac. tekstu Elżbieta Cichy]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2013.
  Sygn. WypRz 244937, BStWy 37690, BMWyp 66842, BSdzW 46105, BLżWy 34779
 18. Kierowanie przedszkolem : praca zbiorowa / pod red. Stefana Wlazły. - Wrocław : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1979.
  Sygn. CzytR 23548 B
 19. Moje dziecko w żłobku : szansa czy konieczność? / Hanna Trawińska. - Warszawa : "Żak", 2006.
  Sygn. BLżWy 33190, BMWyp 62034
 20. Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka : nowe źródła / wybór Maria Falkowska ; [wstęp Aleksander Lewin]; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1983.
  Sygn. WypRz 190716, WypRz 190715, WypRz 190714, CzytR 190717, BKWyp 34542, BŁWyp 25288, BLżWy 26669, BMWyp 43806, BMWyp 43807, BMWyp 43808, BSdzW 29733, BSdzW 29734, BSdzW 29735
 21. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu : przewodnik praktyczny / Diana Rowicka-Łagowska, Monika Jaińska. - Warszawa : "Juka", 2011.
  Sygn. CzytR 241270
 22. Porzuceni i powierzeni trosce : Dom Małych Dzieci / Maria Kolankiewicz. - Katowice : "Śląsk", 2002.
  Sygn. WypRz 237973, WypRz 237972, BLżWy 32050
 23. Praca przedszkola : wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne / red. nauk. Zbigniew Ostrach. - Kraków : "Impuls", 2016.
  Sygn. WypRz 245401, CzytR 245099, BStWy 37765, BMWyp 66881, BŁWyp 37278, BSdzW 46277, BKWyp 49923
 24. Praca wychowawcza w domach dziecka : odczyty pedagogiczne / pod red. Julii Prokopowicz ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957.
  Sygn. WypRz 10038, BMWyp 2311
 25. Problemy pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach opieki nad dzieckiem / [red. Zbigniew Węgierski]. - Bydgoszcz : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980.
  Sygn. CzytR 177503
 26. Przedszkole w oczach mamy / Maria Dunin-Wąsowicz ; il. Józef Wilkoń. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962.
  Sygn. WypRz 57585, BMWyp 7686, BMWyp 16295
 27. Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki : studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków / Lucyna Telka. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2007.
  Sygn. BMWyp 57775, CzytR 232656
 28. Rodzina w potrzebie : kierunki wychodzenia z kryzysu / pod red. nauk. Marii Kolankiewicz i Beaty Marii Nowak. - Warszawa : Fundacja Orlen - Dar Serca, 2014.
  Sygn. BLżWy 34335
 29. Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
  Sygn. CzytR 236642, BMCzy 60183
 30. Sieroctwo społeczne / Alicja Szymborska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1969.
  Sygn. WypRz 112708, WypRz 122476, CzytR 112706, BŁWyp 9201, BStWy 9392
 31. Sieroctwo społeczne i jego kompensacja / red. nauk. Marek Heine, Grażyna Gajewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999.
  Sygn. WypRz 227467, CzytR 225919
 32. Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka / pod red. Zdzisława Dąbrowskiego. - [Wyd. 2]. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997
  Sygn. WypRz 221239, WypRz 238190, WypRz 238190, BŁWyp 31419
 33. Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej / Albin Kelm. - Warszawa : "Żak", 2000.
  Sygn. WypRz 224590, WypRz 224591, CzytR 224114, BLżWy 31974, BLżWy 32618, BSdzW 40507, BSdzW 36505, BKWyp 45051, BStWy 30472, BStWy 31221, BŁWyp 31613, BMCzy 53455
 34. Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli : zagadnienia teoretyczne, zabawy, pomysły, scenariusze : od narodzin do wieku szkolnego / [aut. Marcela Aquilar i in. ; współprac. Gabriela Alejandra Barrera i in. ; il. Anna Clariana i in. ; tł. Aleksandra Polesek,Karolina Zachariasz]. - Kielce : "Jedność", 2011.
  Sygn. WypRz 238822, WypRz 238823, CzytR 238821, BSdzW 40840, BKWyp 48648, BKWyp 48279, BMWyp 61011, BStWy 35287, BSdzW 40839
 35. Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / pod red. Krystyny Błoch i Urszuli Rogalskiej. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1990.
  Sygn. CzytR 211044
 36. Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu / pod red. Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : "Difin", 2017.
  Sygn. WypRz 246422, CzytR 246790, BStWy 38460, BŁWyp 38069, BSdzW 46808, BŁWyp 37726, BMWyp 67301,
 37. Wychowanie w domu dziecka / Jadwiga Raczkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
  Sygn. WypRz 191286, WypRz 191285, WypRz 190584, WypRz 191283, WypRz 191282, CzytR 191284, BKWyp 38123, BKWyp 34895, BMWyp 44198, BMWyp 44199, BLżWy 26408, BStWy 24169, BSdzW 30011, BSdzW 30012, BSdzW 31275, BStWy 24167
 38. Wychowawcza i edukacyjna rola domu dziecka w Polsce / Urszula Kamińska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010.
  Sygn. CzytR 239260, BSdzW 44048
 39. Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. - Wyd. 4. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005.
  Sygn. WypRz 230523, BŁWyp 33263, BMWyp 55876, CzytR 230522
 40. Żłobki i przedszkola w PRL / Danuta Graniewska. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1971.
  Sygn. WypRz 125186, CzytR 125185, BStWy 10148, BKWyp 16227

 Czasopisma: 

 1. Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja / [red. nacz. Ewa Lelo]. - Kraków : Robert Halik - mama, tata i ja, 2001-.
 2. Doradca Dyrektora Przedszkola : aktualności, nadzór, prawo pedagogiczne. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009-2014.
 3. Doradca Nauczyciela Przedszkola. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2011-.
 4. Monitor Dyrektora Przedszkola : aktualności, nadzór, prawo pedagogiczne. - Poznań : Forum 2014-.
 5. Problemy Wczesnej Edukacji / Polskie Towarzystwo Pedagogiczne ; [Dorota Klus-Stańska red. nacz.]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 2005-.
 6. Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców [ red. nacz. Małgorzata Narożnik]. - [ Warszawa] : Małgorzata Narożnik, 2015-.
 7. Wychowanie w Przedszkolu : miesięcznik instrukcyjny dla wychowawczyń przedszkoli / [Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci]. - Warszawa : RTPD, 1948-.
 8. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy ; [red. nauk. Paweł Prusak, Edmund Stucki]. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1982-1994.

Artykuły:

 1. Atrakcyjne przedszkole : część czwarta: placówka na forum lokalnym / Anna Jankowska. // Bliżej Przedszkola 2012, nr 1, s. 102-105, bibliogr.. 
 2. Atrakcyjne przedszkole : część druga: przewaga konkurencyjna w praktyce / Anna Jankowska. // Bliżej Przedszkola 2011, nr 11, s. 103-105, bibliogr.. 
 3. Czy formy opieki nad małym dzieckiem do lat 3 mogą być interesującą ofertą dla podmiotów prywatnych / Wiesława Mądrowska.  // Doradca Dyrektora Przedszkola 2011, maj, s. 50-53. 
 4. Dla dobra dziecka, czyli oczekiwania rodziców względem przedszkola / Katarzyna Olszowska. // Bliżej Przedszkola 2017, nr 11, s. 9-11. 
 5. Dziecko po francusku. Cz. 2 / Katarzyna Nowak. // Remedium 2016, nr 10, s. 24-25. 
 6. Formy współpracy przedszkola z rodzicami - aspekt prawny // Wychowanie w Przedszkolu 2016, nr 4, s. 30-32. 
 7. Instytucje opieki nad małym dzieckiem w opinii młodych kobiet / Kinga Kuszak.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012, nr 10, s. 9-16, bibliogr.. 
 8. Integracja z rodzicami - czy jest potrzebna? / Kinga Rusin. // Doradca Nauczyciela Przedszkola 2014, nr 10, s. 49-53. 
 9. Jaka będzie opieka nad małymi dziećmi? / Grażyna Rura.  // Wychowanie w Przedszkolu 2010, nr 9, s. 13-19. 
 10. Maluch nie za mały / Magdalena Chrzan-Dętkoś. // Charaktery 2011, nr 7, s. 90-93. 
 11. Małe dziecko w Polsce - raport o sytuacji edukacji elementarnej - Cz. 1 / oprac. red. // Remedium 2008, nr 7-8, s. 1-4
 12. Model przedszkoli Reggio / Anna Lewandowska. / Wychowanie w Przedszkolu 2007, nr 8, s. 18-20. 
 13. Nie zatrzymujmy się, idźmy dalej - wolny rynek i demokracja w przedszkolu / Małgorzata Karwowska-Struczyk.  // Kwartalnik Pedagogiczny 2011, nr 1, s. 105-120. 
 14. Nowe zasady bezpieczeństwa i higieny w przedszkolach w bieżącym roku szkolnym / Jan Lewandowski.  // Monitor Dyrektora Przedszkola 2018, nr 8, s. 46-51. 
 15. Nowy system opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech / Beata Krajewska.  2011, nr 10, s. 19-24
 16. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie przedszkola / Marta Handzlik.  // Doradca Dyrektora Przedszkola 2012, maj, s. 38-40. 
 17. Oferta opieki i wczesnej edukacji dla dzieci do 3. roku życia / Dorota Bregin, Dominik Kmita. // Dziecko Krzywdzone 2012, nr 1, s. 123-129. 
 18. Opieka nad dziećmi do lat 3 / Joanna Knapińska, Krzysztof Madej. // Służba Pracownicza 2011, nr 5, s. 1 - 8.
 19. Opieka nad matką i małym dzieckiem w II Rzeczypospolitej / Mirosława Furmanowska.  //W: Opieka nad dziećmi i młodzieżą : studia z dziejów oświaty w XX wieku Kraków : "Impuls", 2008 S. 23-58. 
  Sygn. CzytR 233129, BStWy 33716, BKWyp 47039, BMWyp 58626
 20. Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w świetle ustawy "żłobkowej" / Joanna Dolińska-Dobek. // Doradca Dyrektora Przedszkola 2011, wrzesień, s. 48-50. 
 21. Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce / Barbara Surma.  //W: Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2011 S. 189-214. 
  Sygn. WypRz 238955, WypRz 239427, CzytR 238954, BMWyp 61153, BMWyp 61152, BMCzy 61116
 22. Planowanie działalności wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej przedszkola - praktyczne narzędzia porządkujące zakres najważniejszych zadań przedszkola / oprac. Wiesława Mądrowska. // Doradca Dyrektora Przedszkola 2011, czerwiec, s. 30-32. 
 23. Program pomocy dziecku i rodzinie jako kierunek działalności współczesnego przedszkola / Anna Watoła. //W: Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności Kraków : Impuls, 2010 S. 87-101. 
  CzytR 235785, BMWyp 60064, BŁWyp 34979, BSdzW 39707
 24. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w świetle ustawy "żłobkowej" / Joanna Dolińska-Dobek. // Doradca Dyrektora Przedszkola 2011, październik, s. 46-47. 
 25. Przedszkola i żłobki przyzakładowe jako przykład wspierania pracujących rodziców / Natalia Ulaniecka.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017, nr 4, s. 35-42. 
 26. Przedszkola i żłobki? Do roboty! : Komisja Europejska pogania kraje członkowskie UE / Jakub Rzekanowski. // Głos Nauczycielski 2013, nr 23, s. 3. 
 27. Przedszkola przyzakładowe / Małgorzata Jantos.  // Bliżej Przedszkola 2010, nr 1, s. 56-57. 
 28. Przedszkole intergacyjne a kierunek zmian / Jadwiga Bogucka, Małgorzata Kummant.  // Bliżej Przedszkola 2009, nr 6, s. 46-48. 
 29. Przedszkole promujące zdrowie : propozycja koncepcji i standardów / Barbara Woynarowska, Agnieszka Kapuścińska. // Wychowanie w Przedszkolu 2012, nr 8, s. 5-10. 
 30. Przedszkole środowiskiem wyrównywania szans edukacyjnych / Joachim Otte. // Nauczyciel i Szkoła 2009, nr 3-4, dod. nr 2, s. 13-14. 
 31. Przedszkole środowiskiem wyrównywania szans edukacyjnych / Joachim Otte. // Nauczyciel i Szkoła 2009, nr 3-4, dod. nr 2, s. 13-14. 
 32. Przedszkolna rewolucja? / Rafał Nieckarz. // Tygodnik Nadwiślański 2012, nr 13, s. 4
 33. Przekształcanie oddziału lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej w przedszkole / Maria Pecyna. // Monitor Dyrektora Przedszkola 2018, nr 4, s. 48-50. 
 34. Regulamin organizacyjny przedszkola / oprac. Elżbieta Korczewska. :// Doradca Dyrektora Przedszkola 2012, kwiecień, s. 39-40
 35. Społeczne funkcje żłobków i przedszkoli : obecnie i w przeszłości / Danuta Graniewska. // Polityka Społeczna 2009, nr 9, s. 55-57, bibliogr.. 
 36. System opieki nad małymi dziećmi. Cz. 1 / oprac. Mira Prajsner. // Remedium 2010, nr 10, s. 13--15. 
 37. System opieki nad małymi dziećmi. Cz. 2 / oprac. Mira Prajsner. // Remedium 2010, nr 11, s. 14-15. 
 38. Udział rodziców w zarządzaniu przedszkolem / Wiesława Mądrowska. // Doradca Dyrektora Przedszkola 2013, nr 6, s. 42-44. 
 39. Wartości społeczne w edukacji przedszkolnej : atuty przedszkola / Grażyna Rutkowska.  // Nauczyciel i Szkoła 2009, nr 3-4, dod. nr 2, s. 53-58. 
 40. Wczesne wychowanie i kształcenie dzieci - stan i perspektywy / Elżbieta Wieczór. // W: Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. Toruń : "Adam Marszałek", 2014. - S. 54-75
  Sygn. WypRz 244696, CzytR 243174, BSdzC 44571, BMCzy 66787
 41. Więź rodziców z dzieckiem a jego pobyt w żłobku / Magdalena Szendoł, Sabina Zubala. // W: W trosce o potrzeby dziecka : pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017 S. 123-130.
  Sygn. CzytR 247004
 42. Wspieranie rozwoju dziecka w placówce przedszkolnej. Jak angażować rodziców do współpracy? / Anna Kałuba-Korczak.  // Monitor Dyrektora Przedszkola 2016, nr 3, s. 50-53. 
 43. Współpraca przedszkola z poradnią psychologiczno-pedagogiczną / Kinga Rusin.  // Doradca Dyrektora Przedszkola 2014, nr 5, s. 58-60
 44. Wychowanie dzieci po francusku / Katarzyna Nowak. // Remedium 2016, nr 7-8, s. 52-53. 
 45. Zacznijmy mówić o żłobkach / Dorota Szelewa. // Nowe Horyzonty Edukacji 2012, nr 2, s. 51-52.
 46. Zadania przedszkola w zakresie spełnienia warunków edukacji zdrowotnej, opieki i bezpieczeństwa dzieci / oprac. Wiesława Mądrowska. // Doradca Dyrektora Przedszkola 2012, październik, s. 26-27. 
 47. Zmiany w statucie przedszkola. // Wychowanie w Przedszkolu 2011, nr 6, dod. Poradnik Dyrektora, s. 1-2. 
 48. Żłobek / Alicja Kurcz. W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie opieki społecznej Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005 S. 23-42, bibliogr.
  Sygn. WypRz 238199, WypRz 229605, WypRz 238191, WypRz 229606, WypRz 229466, CzytR 229465, BKWyp 47002, BKWyp 47003, BŁWyp 34102, BLżWy 32209, BLżWy 33270, BSdzW 40033, BŁWyp 36702, BMWyp 58684, BŁWyp 35648, BStWy 33916, BŁWyp 34261
 49. Żłobki podpisane, można otwierać! / Magdalena Kaszulanis. // Głos Nauczycielski 2011, nr 9, s. 3.

Zestawienia na temat rodziny adopcyjnej i zastępczej:
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze)
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze)

Po zalogowaniu do katalogu INTEGRO czytelnik może zamówić  artykuły w postaci skanów lub kserokopii.
Jak zamówić skan?
Jak zamówić kserokopię?

 

Rzeszów, 16.04.2019 r.
opracowała Dorota Lichota

Autor: Dorota Lichota