LETNIA CZYTELNIA

Tarnobrzeg

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”  [Wisława Szymborska]

Wypoczywaj z książką!!!

czytel


Biblioteka  w okresie wakacyjnym uruchomiła Letnią Czytelnię. 
Korzystający mogą „pod chmurką”  wśród szumiących drzew poczytać codzienną prasę,
kolorowe magazyny oraz interesującą lekturę.
 
J  Zapraszamy do korzystania w poniedziałek i środę w godz. 11.00 - 14.00 
na świeżym powietrzu obok budynku biblioteki.


 

Autor: BP Tarnobrzeg