Język nasz ojczysty...

Tarnobrzeg

Język nasz ojczysty…
zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. ABC polszczyzny / Jan Miodek. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2007 sygn. TG 92533
 2. Agresja językowa w życiu publicznym : leksykon inwektyw politycznych 1918-2000 / Irena Kamińska-Szmaj. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2007 sygn. TG 92482
 3. Akademia wzorowej wymowy : sz / Danuta Klimkiewicz, Elżbieta Siennicka-Szadkowska. - Kraków : "Skrzat", 2013 sygn. TG 103495
 4. Akty i gatunki mowy / red. Jerzy Bartmiński, Stanisława NiebrzegowskaBartmińska, Joanna Szadura. - Lublin : Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej, cop. 2004 sygn. TG 87847
 5. Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj : ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych / Katarzyna Szłapa. - Gdańsk : "Harmonia" 2010 sygn. TG 98616
 6. Części mowy / red. Jerzy Bartmiński, Marta Nowosad-Bakalarczyk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2003 sygn. TG 87852
 7. Ćwiczenia językowe : propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej / Marta Wiśniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2013 sygn. TG 103231, NG 55961, 56387
 8. Ćwiczenia wyrazistości mowy / Janina Danuta Bednarek. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, 2005 sygn. TG 93081
 9. Dzień, noc i inne pory doby : studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji Haliny Poświatowskiej / Anna Różyło. - Sandomierz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 2004 sygn. TG 87435
 10. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego : ćwiczenia / Jolanta Tambor. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 sygn. TG 91040
 11. Głoski szumiące śpiewająco : piosenki i teksty wspomagające i urozmaicające terapię logopedyczną głosek szumiących / Olga Pawlik. - Gdańsk : "Harmonia", 2013 sygn. TG 103850
 12. Gramatyka języka polskiego : podręcznik akademicki / Henryk Wróbel. - Kraków : "Od Nowa", 2001 sygn. TG 83427
 13. Gramatyka polska / Janusz Strutyński. - Kraków : Tomasz Strutyński, 2009 sygn. TG 96582
 14. Grzeczność w komunikacji językowej / Małgorzata Marcjanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 sygn. TG 94019, 94020
 15. Idiolekty w różnych sferach komunikacji / pod red. Anny Żurek. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2011 sygn. TG 100327, TCz 100106
 16. Język żyje : rzecz o współczesnej polszczyźnie / pod red. Kazimierza Ożoga. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009 sygn. TG 96371
 17. Językowe łamigłówki / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. - Kraków : "Impuls", 2011 sygn. TG 99529
 18. ...Kiełbasa i sznurek / Jerzy Bralczyk, Michał Ogórek. - Warszawa : "Agora", 2012 sygn. TG 102743
 19. Kultura języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia / Hanna Jadacka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 sygn. TG 90563
 20. Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne / Andrzej Markowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 sygn. TG 102746
 21. Leksykon wiedzy o języku polskim nie tylko dla uczniów / Edward Polański, Tomasz Nowak. - Kraków : "Petrus", 2010 sygn. TCz 97348
 22. Leksykon zdań polskich / Jerzy Bralczyk. - Warszawa : "Świat Książki", 2004 sygn. TG 94603
 23. Mówta, co chceta, czyli, Ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa / Magdalina Mitrewa, Stanisław Dubisz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2004 sygn. TG 86116
 24. Myślę, mówię, opowiadam : materiały do ćwiczeń dla osób z afazją oraz do ogólnej terapii i profilaktyki logopedycznej / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik ; ilustracje Sławomir Wrzesiński. - Gdańsk : "Harmonia", 2013 sygn. TG 103985, NG 56312
 25. Najnowszy podręcznik gramatyki języka polskiego / Edward Polański, Tomasz Nowak. - Kraków : "Petrus", 2011 sygn. SG 57300
 26. Od głoski do zdania : wiadomości i ćwiczenia z fonetyki i gramatyki współczesnego języka polskiego. Cz. 2, Ćwiczenia / Andrzej S. Dyszak, Iwona Benenowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2009 sygn. TG 98134
 27. Od głoski do zdania : wiadomości i ćwiczenia z fonetyki i gramatyki współczesnego języka polskiego. Cz. 1, Wiadomości / Andrzej S. Dyszak, Iwona Benenowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2009 sygn. TG 98133
 28. Ortografia i interpunkcja w nauczaniu szkolnym i samokształceniu : z ćwiczeniami / Edward Polański, Ewa Dereń, Adam Rychlik - Kraków : "Petrus", 2011 sygn. NG 53899
 29. Paszczodźwięki mały poradnik dla wielkich mówców / Mirosław Oczkoś. - Warszawa : "Read Me", 2010 sygn. TG 99029
 30. Piszemy poprawnie : poradnik językowy PWN / wybór i oprac. Aleksandra Kubiak-Sokół ; aut. odpowiedzi Mirosław Bańko [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 sygn. TG 93460
 31. Podręczna gramatyka języka polskiego / Alicja Nagórko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 sygn. TCz 100418
 32. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego / Zenon Klemensiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 sygn. TG 81955, 83418, 83419
 33. Pomocnik logopedyczny dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym utrwalających prawidłową wymowę głoski s / Małgorzata Grzelak. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010 sygn. TG 98626
 34. Poprawna polszczyzna : hasła problemowe / Hanna Jadacka, Andrzej Markowski, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 sygn. TG 93461 
 35. Poprawna polszczyzna w praktyce : poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku / Ewa Kołodziejek. - Koszalin : Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, 2002 sygn. TG 83811 
 36. Poprawnie po polsku : poradnik językowy PWN / wybór i oprac. Aleksandra Kubiak-Sokół. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 sygn. TG 90850
 37. Radosne R : ćwiczenia wspomagające wywołanie głoski r i ją utrwalające / Jakub Skrzek ; [il. Małgorzata Kudelska]. - Gdańsk : "Harmonia", 2011 sygn. TG 102074
 38. Rozmyślajcie nad mową! / Jan Miodek. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2002 sygn. TG 85195
 39. Samogłoski / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012 sygn. TG 101992
 40. Samogłoski nosowe ą, ę / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012 sygn. TG 102008
 41. Samogłoski : profilaktyka, diagnoza, korekcja nieprawidłowej artykulacji / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2010 sygn. TG 98468
 42. Słownik dobrego stylu czyli Wyrazy, które się lubią / Mirosław Bańko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 sygn. TG 100223
 43. Słownik gwary młodzieżowej / [Autorzy: Magdalena Dziurda, Piotr Choroba]. - Toruń : "Literat", [2013] sygn. TCz 103406, SCz 57512
 44. Słownik ortograficzny PWN z wymową / oprac. Aleksandra Kubiak-Sokół ; [współpr.] Edward Polański, Jan Grzenia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 sygn. SCz 56536
 45. Słownik ortograficzny z zasadami gramatyki / Wojciech Dutka, Beata Gajewska, Anna Willman. - Warszawa - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011 sygn. SCz 56756
 46. Słownik psycholingwistyczny języka polskiego z komentarzem / Tymoteusz Bojczuk. - Londyn : "Na Stopie Wojennej", 2011 sygn. TCz 99985, SCz 55653
 47. Słownik wyrazów obcych / Jacek Okarmus, Magdalena Tytuła. - Warszawa ; Bielsko Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011 sygn. SCz 56759
 48. Słowo jest w człowieku : poradnik językowy / Jan Miodek. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2007 sygn. TG 94607, 94608 
 49. Style współczesnej polszczyzny : przewodnik po stylistyce polskiej / pod red. Ewy Malinowskiej, Jolanty Nocoń, Urszuli Żydek-Bednarczuk. - Kraków : "Universitas", 2013 sygn. TG 103708, SG 57940, 58042
 50. Sudoku logopedyczne do ćwiczenia wymowy głoski R : [84 łamigłówki] / Magdalena Hinz . - Gdańsk : "Harmonia", 2010 sygn. TG 97506
 51. Telewizja w edukacji polonistycznej : obszary integracji, kształtowane kompetencje / Danuta Rajewicz. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2012 sygn. TG 104104
 52. Terapia wad wymowy / Edyta Joanna Lichota. - Kraków : "Impuls", 2006 sygn. TG 88909
 53. Trzeszczowiersze / Anna Paszkiewicz. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012 sygn. TG 101572
 54. Trzymaj styl : praktyczna nauka poprawnej polszczyzny / Aneta Pierścińska-Maruszewska, Edyta Wójcicka. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013 sygn. TG 103561
 55. "Twardy orzech do zgryzienia" : rozumienie i stosowanie związków frazeologicznych : ćwiczenia nie tylko dla dzieci z dysleksją / Dominika Kamińska, Alicja Ślęzak-Stachulak. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012 sygn. TG 101932
 56. Uczeń jako aktor kulturowy : polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesności / Marek Pieniążek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013 sygn. TG 104020
 57. Walczymy z bykami : poradnik językowy PWN / Ewa Kołodziejek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2013] sygn. TG 103160, 57393
 58. Warianty języka / red. Jerzy Bartmiński, Joanna Szadura. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003 sygn. TG 87846 
 59. Werbalne i obrazowe przyswajanie liter : nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko... / Leokadia Wiatrowska. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012 sygn. TG 102449, SG 57693
 60. Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji / Jerzy Bralczyk, Włodzimierz Gruszczyński, Katarzyna Kłosińska. - Bydgoszcz-Warszawa : "Branta", 2011 sygn. TG 101298, SG 56310
 61. Wierszyki i zagadki logopedyczne / Agata Kwias. - Warszawa : "Żak", 2009 sygn. TG 97311
 62. Wierszyki na leniwe języki : rymowanki nie tylko logopedyczne / Maciej Kloc. - Gdańsk : "Harmonia", 2013 sygn. TG 103775
 63. Wymowa polska z ćwiczeniami / Barbara Karczmarczuk. - Lublin : Asocjacja Logopedic, 2012 sygn. TG 102710, SG 57288

 

Artykuły z czasopism

 1. ABC wiedzy o języku / Józef Porayski-Pomsta // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 2, s.19-22
 2. Chrońmy polszczyznę / Jadwiga Raczkowska // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2006, nr 8, s.3-11
 3. Jest cool, czyli o zapożyczeniach angielskich we współczesnym języku polskim / Tatiana Mijas // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s.64-69
 4. Język a interkulturowość : konstrukcje NN (nom+nom) w języku francuskim i polskim - próba klasyfikacji / Małgorzata Izert.// Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 4, s. 26-32
 5. "Język ten żywy instrument" / Elżbieta Winiecka // Polonistyka. - 2009, nr 2, s.20-24
 6. Kod ograniczony wśród współczesnej polskiej młodzieży / Kazimierz Ożóg // Polonistyka. - 2002, nr 9, s.521-524
 7. Nauczmy pięknie mówić / Aleksandra Danielewicz // Wychowawca. - 2006, nr 2, s.12-13
 8. Nieznośne lekkie, bo mądre i uczone ćwiczenia stylistyczne / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s.22-33
 9. O lekcjach języka polskiego zwanych "językowymi"... / Wiga Bednarkowa.// Polonistyka. - 2009, nr 8, s.35-40
 10. O poprawności językowej w dłuższych wypowiedziach pisemnych uczniów / Małgorzata Boba, Maria Michlowicz // Wychowawca. - 2006, nr 2, s.18
 11. Oszczędne gospodarowanie prawdą, czyli o językowych sposobach eufemizowania kłamstwa w wypowiedziach licealistów / Małgorzata Karwatowska.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s.34-40
 12. Przysłówek na tle innych części mowy w językoznawstwie polskim i niemieckim / Emilia Kubicka.// Język Polski. - 2010, nr 2, s.107-115
 13. Słownik zapożyczeń niemieckich w języku polskim : prezentacja projektu i perspektywy rozwoju / Martin Renz.// Język Polski. - 2010, nr 2, s.116-124
 14. Sprawność ortograficzna a inteligencja / Olga Przybyla // Polonistyka. - 2000, nr 4, s.214-217
 15. Współczesny język polski albo permanentny remanent / Kordian Bakuła // Polonistyka. - 2002, nr 9, s.542-550
 16. Żeby Jan umiał... - szkolna kariera ortografii / Danuta Krzyżyk.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 4, s.48-67

Autor: PBW Tarnobrzeg