TREŚĆ GŁÓWNA

Aplikacja mobilna

Dla czytelnika

Nasze biblioteki jako jedne z pierwszych w Polsce udostępniły dla czytelników aplikację mobilną do obsługi konta czytelnika w systemie bibliotecznym Prolib. Umożliwia ona pełną obsługę konta czytelnika, analogicznie jak poprzez katalog elektroniczny,