Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Depresja (zestawienie bibliograficzne w wyborze 2020 – 2024) Agnieszka Ziętala, Bożena Osetkowska-Zajdel, Renata Bąk 21.02.2024 Rzeszów 45
Dysleksja i co dalej. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 20.02.2024 Tarnobrzeg 9
Wsparcie dla rodziców nastolatków 2015-2023 Elżbieta Ciupa 20.02.2024 Krosno 11
Michał Anioł (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 14.02.2024 Rzeszów 24
Edukacja ekonomiczna Katarzyna Czyż, Małgorzata Tuleja 10.02.2024 Przemyśl 14
Melchior Wańkowicz. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Małgorzata Fajt 07.02.2024 Tarnobrzeg 24
Fryderyk Chopin (1810 – 1849) – bibliografia w wyborze Renata Bąk, Agnieszka Ziętala 06.02.2024 Rzeszów 47
„Rola i zadania psychologa szkolnego” Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 06.02.2024 Rzeszów 22
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Katarzyna Jaworek 06.02.2024 Rzeszów 37
Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży Bożena Osetkowska-Zajdel, Renata Bąk 06.02.2024 Rzeszów 55
Żołnierze Wyklęci Katarzyna Jaworek 06.02.2024 Rzeszów 38
Wolontariat „Małe gesty, wielkie dobro” (2005-2023) Anna Reiss-Hejnar 06.02.2024 Krosno 29
Doradztwo zawodowe Elżbieta Krupa 10.02.2024 Przemyśl 11
Kształcenie zawodowe (2015-2023) Beata Szczepanik 23.01.2024 Krosno 72
Maria Kozłowa (1910-1999). Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 23.01.2024 Tarnobrzeg 30
Działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego Izabela Pelc 23.01.2024 Przemyśl 54
Witold Gombrowicz (1904-1969) Bożena Osetkowska-Zajdel, Renata Bąk 19.01.2024 Rzeszów 100
Witold Gombrowicz : bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 18.01.2024 Przemyśl 34
Tolerancja (2017-2023) Marek Hejnowicz 12.01.2024 Krosno 78
MAREK HŁASKO. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Miękina 12.01.2024 Tarnobrzeg 96
Sztuczna inteligencja. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 10.01.2024 Tarnobrzeg 36
Edukacja teatralna w szkole (bibliografia w wyborze) Renata Bąk 09.01.2024 Rzeszów 96
Witold Gombrowicz : bibliografia podmiotowa Wioletta Szałajko 04.01.2024 Przemyśl 66
Twierdza Przemyśl Marta Głogowska 03.01.2024 Przemyśl 88
Autyzm (2021-2023) Justyna Szopa 21.12.2023 Krosno 99
Sztuczna inteligencja w edukacji (2018-2023) Sabina Szklarska 19.12.2023 Krosno 74
„Zabawy w przedszkolu” (2009-2023) Elżbieta Ciupa 12.12.2023 Krosno 106
Ozdoby i dekoracje bożonarodzeniowe – inspiracje do pracy z dziećmi Izabela Tomoń-Bąk, Małgorzata Smulska 11.12.2023 Rzeszów 93
Wisława Szymborska – Patron Roku 2023 Janina Pernal 07.12.2023 Krosno 84
Zaburzenia odżywiania (2008-2023) Beata Szczepanik 07.12.2023 Krosno 133
Uczenie się efektywne Wiesława Olchowy 30.11.2023 Przemyśl 65
Mediacje i negocjacje sposobem na rozwiązywanie konfliktów Bożena Osetkowska-Zajdel, Renata Bąk 27.11.2023 Rzeszów 148
Cyfrowe pasje uczniów Katarzyna Czyż, Małgorzata Tuleja 20.11.2023 Przemyśl 86
Orlęta Przemyskie Dorota M. Markocka 15.11.2023 Przemyśl 102
Matura 2023/2024 przedmioty matematyczno - przyrodnicze. Wybór literatury Ewa Fajt 10.11.2023 Tarnobrzeg 95
Matura 2023/2024 przedmioty humanistyczne: język polski, historia. Wybór literatury Małgorzata Fajt 10.11.2023 Tarnobrzeg 80
Integracja sensoryczna. Cz. 2 Lilianna Żywutska 22.11.2023 Przemyśl 138
Priorytety edukacyjne dyrektora PZPW w Rzeszowie 2023/2024 „Rozwijanie kompetencji matematycznych w praktyce szkolnej”. Małgorzata Tuleja, Katarzyna Czyż 03.11.2023 Przemyśl 141
Sztuczna inteligencja Dorota Grząba 31.10.2023 Przemyśl 264
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole. Cz. 3 Agnieszka Biedroń 27.10.2023 Przemyśl 123
Klasa integracyjna - bycie razem mimo różnic Małgorzata Smulska 13.10.2023 Rzeszów 83
Uczeń zdolny w szkole podstawowej – z perspektywy metodycznej, wychowawczej i psychologicznej Izabela Tomoń-Bąk, Jolanta Nizicka 15.11.2023 Rzeszów 108
Choroba Alzheimera (AD - Alzheimers Disease) (2010-2023) Beata Sawinda 10.10.2023 Krosno 128
„Metody pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadpodstawowej” Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 11.10.2023 Rzeszów 158
Jak wesprzeć dzieci i młodzież w kryzysie Lilianna Żywutska 09.10.2023 Przemyśl 198
Ocenianie szkolne, cz. II Elżbieta Krupa 27.09.2023 Przemyśl 150
Interwencja kryzysowa Agnieszka Biedroń 27.09.2023 Przemyśl 186
ADHD – Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (2019-2023) Beata Sawinda 27.09.2023 Krosno 168
Melchior Wańkowicz (1892-1974) - bibliografia przedmiotowa Marta Głogowska 23.09.2023 Przemyśl 222
Melchior Wańkowicz (1892-1974) - bibliografia podmiotowa Marta Głogowska 23.09.2023 Przemyśl 170
Jan Parandowski (1895-1978) popularyzator kultury klasycznej w Polsce Małgorzata Mika-Zarębska 22.09.2023 Rzeszów 148
Eliza Orzeszkowa. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Małgorzata Fajt 19.09.2023 Tarnobrzeg 113
Stres pourazowy (2008-2023) Beata Szczepanik 12.09.2023 Krosno 200
Wywiadówka - współpraca z rodzicami w szkole (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 11.09.2023 Rzeszów 159
Lasowiacy inspirują. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 08.09.2023 Tarnobrzeg 144
Eliza Orzeszkowa (1841-1910) - bibliografia przedmiotowa (na podstawie księgozbioru PBW w Rzeszowie oraz filii) Katarzyna Jaworek 08.09.2023 Rzeszów 152
Eliza Orzeszkowa (1841-1910) - bibliografia podmiotowa (na podstawie księgozbioru PBW w Rzeszowie oraz filii) Katarzyna Jaworek 13.09.2023 Rzeszów 136
Nowości biblioteczne na rok szkolny 2023/2024 Anna Słodownik 28.08.2023 Tarnobrzeg 142
Komiks - historia obrazkowa Ewa Fajt 25.08.2023 Tarnobrzeg 173
Aktywność fizyczna Lilianna Żywutska 22.08.2023 Przemyśl 168
Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Izabela Tomoń-Bąk 22.08.2023 Rzeszów 264
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 22.08.2023 Rzeszów 174
Dobrostan Nauczyciela - jak dbać o siebie i uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 21.08.2023 Rzeszów 177
Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego Agnieszka Pajęcka 21.08.2023 Rzeszów 250
Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakre Agnieszka Pajęcka 21.08.2023 Rzeszów 761
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz z Paulina Kusiak 21.08.2023 Rzeszów 607
Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi Paulina Kusiak 21.08.2023 Rzeszów 296
Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej Monika Filip 21.08.2023 Rzeszów 345
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego Małgorzata Mika-Zarębska 21.08.2023 Rzeszów 640
Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego Małgorzata Mika-Zarębska 21.08.2023 Rzeszów 660
Jak wspomagać dzieci wysoko wrażliwe (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 21.08.2023 Rzeszów 171
Lasowiacy – grupa etnograficzna (zestawienie bibliograficzne) Dorota Lichota 24.08.2023 Rzeszów 191
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne za lata 2019-2023) Dorota Lichota, Barbara Nowak 04.10.2023 Rzeszów 276
Szachy - nauczanie i trening. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Małgorzata Fajt 25.07.2023 Tarnobrzeg 166
MAGAZYN POMYSŁÓW Ewa Miękina, Monika Bieniek 22.01.2024 Tarnobrzeg 264
MNEMOTECHNIKI, CZ. II. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 – 2023 Elżbieta Krupa 05.07.2023 Przemyśl 166
Turystyka Wioletta Szałajko 03.07.2023 Przemyśl 364
Czas wolny Wioletta Szałajko 03.07.2023 Przemyśl 196
Propagowanie czytelnictwa. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży szkolnej Agnieszka Biedroń 31.10.2023 Przemyśl 195
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) Mariusz Bąk 17.06.2023 Przemyśl 282
Współpraca szkoły z sądami. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Ewa Fajt 06.06.2023 Tarnobrzeg 171
Mindfulness Mariusz Bąk 17.05.2023 Przemyśl 296
Robotyka i programowanie Ewa Fajt 17.05.2023 Tarnobrzeg 216
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940): bibliografia podmiotowa Wioletta Szałajko 13.05.2023 Przemyśl 201
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940): bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 13.05.2023 Przemyśl 211
RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego Małgorzata Mika-Zarębska, Jolanta Nizicka 23.05.2023 Rzeszów 224
Resocjalizacja więźniów Marta Głogowska 05.05.2023 Przemyśl 272
Uzależnienia medialne Wiesława Olchowy 22.04.2023 Przemyśl 274
Autyzm – wokół tego, co trudne Ewa Fajt 21.04.2023 Tarnobrzeg 245
Rok Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego – Patron Roku 2023 Zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Słodownik 19.04.2023 Tarnobrzeg 272
Bezpieczeństwo cyfrowe (2015-2023) Anna Reiss-Hejnar 18.04.2023 Krosno 307
Oblicza samotności (2010-2023) Elżbieta Słowik 31.03.2023 Krosno 296
Edukacja włączająca (2020-2023) Marek Hejnowicz 31.03.2023 Krosno 506
Scenariusze lekcji wychowawczych dla szkół podstawowych (2000– 2023) Paulina Więckowska 31.03.2023 Krosno 487
Scenariusze lekcji wychowawczych w szkole średniej (2000-2023) Paulina Więckowska 31.03.2023 Krosno 688
„Chodź poznaj mój świat!” – tolerancja i znoszenie uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnościami. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 24.03.2023 Tarnobrzeg 224
Magazyn pomysłów PBW Tarnobrzeg 22.03.2023 Tarnobrzeg 244
Patroni roku 2023: Jan Matejko, Jerzy Nowosielski Zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Słodownik 22.03.2023 Tarnobrzeg 248
Szkoła bez ocen, czyli jak (d)oceniać uczniów (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk, Małgorzata Smulska 14.03.2023 Rzeszów 439
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zestawienie bibliograficzne (aktualizacja) Małgorzata Smulska, Izabela Tomoń-Bąk 14.03.2023 Rzeszów 569
Literatura dla dzieci w języku angielskim i w wersji dwujęzycznej (bibliografia w wyborze)   Małgorzata Smulska, Izabela Tomoń-Bąk, Renata Bąk 14.03.2023 Rzeszów 364
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży. Cz. II do roku 2022 Marta Głogowska 13.03.2023 Przemyśl 252
Autyzm - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2020-2022 Marta Głogowska 13.03.2023 Przemyśl 337
Roszczeniowy rodzic – asertywny nauczyciel (2004-2022) Beata Szczepanik 07.03.2023 Krosno 318
TIK w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej Alina Daniel 06.03.2023 Rzeszów 314
2023 Rok pamięci górników i pracowników Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 20.02.2023 Tarnobrzeg 315
Kazimiera Iłłakowiczówna (1892 -1983) : w 40. rocznicę śmierci bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Grażyną Jędryczka 17.02.2023 Krosno 324
Język polski. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 14.02.2023 Tarnobrzeg 278
Powstanie styczniowe (2010-2023) Janina Pernal 13.02.2023 Krosno 414
Biblioterapia (2008-2022) Małgorzata Kasza 13.02.2023 Krosno 326
Lasowiacy. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 08.02.2023 Tarnobrzeg 373
Cyberbezpieczeństwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 06.02.2023 Tarnobrzeg 291
Dyrektor w potrzasku Jolanta Nizicka, Małgorzata Smulska, Izabela Tomoń-Bąk 01.02.2023 Rzeszów 336
Patroni roku 2023 – Mikołaj Kopernik. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 27.01.2023 Tarnobrzeg 302
Patroni roku 2023 – Aleksander Fredro, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, Wisława Szymborska. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 24.01.2023 Tarnobrzeg 309
Cukrzyca (2010-2022) Krystyna Biernacka, Julia Sworst 14.01.2023 Krosno 394
Edukacja prozdrowotna (2015-2022) Beata Szczepanik 14.01.2023 Krosno 414
Samobójstwo (2010-2022) Krystyna Biernacka, Julia Sworst 14.01.2023 Krosno 354
WISŁAWA SZYMBORSKA (1923-2012). Bibliografia podmiotowa w wyborze za lata 1967-2022 Elżbieta Krupa 23.01.2023 Przemyśl 359
NEURODYDAKTYKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2022. Agnieszka Biedroń 12.01.2023 Przemyśl 301
Patroni roku 2023 Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki Zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Słodownik 12.01.2023 Tarnobrzeg 355
Bezpieczeństwo publiczne - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2022 Elżbieta Krupa 11.01.2023 Przemyśl 393
WISŁAWA SZYMBORSKA (1923-2012). Bibliografia przedmiotowa w wyborze za lata 1991-2021 Elżbieta Krupa 23.01.2023 Przemyśl 416
Jan Matejko (1838-1893) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1901-2020 Wioletta Szałajko 09.01.2023 Przemyśl 326
Fonoholizm (2010-2022) Marek Hejnowicz 04.01.2023 Krosno 634
Mikołaj Kopernik (1473-1543) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1856-2020 Wioletta Szałajko 03.01.2023 Przemyśl 674
Boże Narodzenie - Materiały repertuarowe. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2022 Lilianna Żywutska 30.12.2022 Przemyśl 331
Rodzina wielodzietna - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2021 Mariusz Bąk 30.12.2022 Przemyśl 363
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (2012-2022) Małgorzata Kasza 17.12.2022 Krosno 364
Oswoić lęk - okiem praktyków Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 08.12.2022 Rzeszów 445
Poczucie własnej wartości (2010-2022) Marek Hejnowicz 30.11.2022 Krosno 661
Twórczość Marii Konopnickiej w edukacji polonistycznej (2000-2022) Janina Pernal 30.11.2022 Krosno 327
Dzieci migrujące ( 2010-2022) Krystyna Biernacka 30.11.2022 Krosno 364
Zdrowie psychiczne (2010-2022) Beata Sawinda 14.11.2022 Krosno 346
Wychowanie do życia w rodzinie, cz. II - do roku 2022 Marta Głogowska 19.10.2022 Przemyśl 364
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży /zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2022 Mariusz Bąk 19.10.2022 Przemyśl 372
Zdrowie psychiczne - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2022. Wiesława Olchowy 19.10.2022 Przemyśl 371
Pielęgniarstwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2022 Ewa Fajt 17.10.2022 Tarnobrzeg 396
Dzieci i młodzież w obliczu wojny – kształtowanie świadomych postaw poprzez literaturę i sztukę oraz wychowanie dla pokoju Izabela Tomoń-Bąk, Małgorzata Mika Zarębska, Dorota Lichota 18.10.2022 Rzeszów 419
Zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży Małgorzata Tuleja 17.10.2022 Przemyśl 358
Agresja rosyjska na Ukrainę (2022) Marek Hejnowicz 13.10.2022 Krosno 744
Pozytywna dyscyplina (2000-2022) Anna Reiss-Hejnar 13.10.2022 Krosno 447
Metoda Montessori w edukacji i wychowaniu (2003-2022) Małgorzata Kasza 13.10.2022 Krosno 465
Terroryzm- zwalczanie (2010-2020) Beata Sawinda 08.10.2022 Krosno 395
Autyzm Anna Majkut 07.10.2022 Rzeszów 675
Nauczanie zintegrowane (2015-2022) Beata Szczepanik 30.09.2022 Krosno 513
Patologie społeczne (2010-2021) Paulina Więckowska 30.09.2022 Krosno 489
Zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w kontekście zmian, wyzwań współczesnej edukacji Ewa Fajt 29.09.2022 Tarnobrzeg 394
Matura rok szk. 2022/23 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury Małgorzata Fajt 28.09.2022 Tarnobrzeg 388
Matura rok szk. 2022/23 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury Ewa Fajt 28.09.2022 Tarnobrzeg 416
Nauczyciel i uczeń w świecie wartości. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2022. Dorota Grząba 29.09.2022 Przemyśl 447
RODZINA ADOPCYJNA Wioletta Szałajko 26.09.2022 Przemyśl 465
Rodzina zastępcza. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010- 2022 Marta Głogowska 25.09.2022 Przemyśl 391
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015 - 2022. Lilianna Żywutska 14.09.2022 Przemyśl 511
BRUNO SCHULZ (1892 - 1942). BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA Agnieszka Biedroń 26.09.2022 Przemyśl 506
BRUNO SCHULZ (1892 - 1942). BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA Agnieszka Biedroń 14.09.2022 Przemyśl 439
Dwujęzyczność małego dziecka Krystyna Biernacka 15.09.2022 Krosno 546
Rodzina dysfunkcyjna (2015-2022) Małgorzata Kasza 07.09.2022 Krosno 741
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu - materiały dydaktyczne dla nauczycieli Marzena Fiołek 31.08.2022 Przemyśl 498
Literatura dla dzieci w języku angielskim w zasobach PBW w Przemyślu Marzena Fiołek 29.11.2022 Przemyśl 523
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska 31.08.2022 Przemyśl 576
Myślenie obywatelskie on-line. Jak uwrażliwić uczniów na spam, pseudonaukowe teorie i fake newsy. Inspiracje dla nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 25.08.2022 Rzeszów 434
Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej Małgorzata Mika-Zarębska 25.08.2022 Rzeszów 1049
Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Bożena Osetkowska - Zajdel 24.08.2022 Rzeszów 777
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Małgorzata Smulska, Jolanta Nizicka 24.08.2022 Rzeszów 924
Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Dorota Lichota, Paulina Kusiak 24.08.2022 Rzeszów 1874
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.  Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży  (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Paulina Kusiak 24.08.2022 Rzeszów 1098
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej Małgorzata Mika-Zarębska 24.08.2022 Rzeszów 3840
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Renata Bąk 23.08.2022 Rzeszów 1682
100. Rocznica Powstania Instytutu Pedagogiki Specjalnej (Maria Grzegorzewska) Janina Pernal 19.08.2022 Krosno 443
Lucy Maud Montgomery (1874-1942). 80-ta rocznica śmierci Krystyna Biernacka 09.08.2022 Krosno 473
Program 500+ (2018-2022) Krystyna Biernacka 09.08.2022 Krosno 462
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zestawienie bibliograficzne Izabela Tomoń-Bąk i Małgorzata Smulska 01.08.2022 Rzeszów 659
Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu Ewa Fajt 25.07.2022 Tarnobrzeg 556
Najstarsze wydawnictwa w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu (1855-1939) Ewa Fajt 19.07.2022 Tarnobrzeg 398
"Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolach" Małgorzata Fajt 13.07.2022 Tarnobrzeg 484
Wakacje ucznia – inspiracje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 18.07.2022 Rzeszów 386
"Planszowanie" na urlopie - wykaz gier planszowych PBW 11.07.2022 Rzeszów 612
Inspirowane literaturą - gry i zabawy dla dzieci i młodzieży Renata Bąk 11.07.2022 Rzeszów 539
Audiobook do auta - literatura dla dorosłych Agnieszka Ziętala 07.07.2022 Rzeszów 434
Audiobook do auta - literatura dziecięca i młodzieżowa Bożena Osetkowska - Zajdel 06.07.2022 Rzeszów 426
Ahoj przygodo! Zainspiruj się filmem Małgorzata Smulska 06.07.2022 Rzeszów 504
Ahoj przygodo! Zainspiruj się książką Dorota Lichota 06.07.2022 Rzeszów 465
Na wakacje tylko z naszym przewodnikiem Dorota Lichota 05.07.2022 Rzeszów 492
Przemoc w rodzinie (2015-2022) Małgorzata Kasza 25.07.2022 Krosno 487
AUTOPREZENTACJA Elżbieta Krupa 14.06.2022 Przemyśl 496
DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików Elżbieta Krupa 14.06.2022 Przemyśl 532
Ignacy Łukasiewicz (1822-1882). Patron 2022 roku. Bibliografia przedmiotowa. Dorota Grząba 14.06.2022 Przemyśl 495
Diagnostyka medyczna (2010-2022) Elżbieta Słowik 14.06.2022 Krosno 508
Gry i zabawy ruchowe latem (2005-2022) Anna Reiss-Hejnar 14.06.2022 Krosno 464
Uchodźcy - zestawienie bibliograficzne Ewa Fajt 13.06.2022 Tarnobrzeg 446
Patroni roku 2022 Ewa Fajt 02.06.2022 Tarnobrzeg 480
Białoszewski Miron - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1974-2021. Wiesława Olchowy 25.05.2022 Przemyśl 633
Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą Dorota Lichota 24.05.2022 Rzeszów 566
Zarządzanie w oświacie Jolanta Nizicka 09.06.2022 Rzeszów 502
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO Agnieszka Biedroń 17.05.2022 Przemyśl 583
Tolerancja (2005-2021) Paulina Więckowska 17.05.2022 Krosno 523
MARIA GRZEGORZEWSKA (18.04.1887 - 07.05.1967) Elżbieta Krupa 03.06.2022 Przemyśl 451
Kompetencje społeczne dzieci i młodzieży ( 2013-2021) Małgorzata Kasza 09.05.2022 Krosno 728
Placówki opiekuńczo - wychowawcze (2010–2021) Paulina Więckowska 04.05.2022 Krosno 560
Dietetyka. Zdrowe odżywianie (2010-2021) Beata Sawinda 28.04.2022 Krosno 537
Wycieczki szkolne (2000 – 2021) Paulina Więckowska 14.04.2022 Krosno 554
ZBRODNIA KATYŃSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008 – 2022 Elżbieta Krupa 08.04.2022 Przemyśl 597
Błogosławiona Natalia Tułasiewicz (1906-1945) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa rozszerzona Małgorzata Mika-Zarębska 31.10.2023 Rzeszów 738
UCHODŹCY Agnieszka Biedroń 29.03.2022 Przemyśl 522
WOJNA HYBRYDOWA Marta Głogowska 30.03.2022 Przemyśl 583
TERAPIA TRAUMY Mariusz Bąk 22.03.2022 Przemyśl 719
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Lilianna Żywutska 22.03.2022 Przemyśl 728
Jak rozmawiać o trudnych tematach BP Tarnobrzeg 17.03.2022 Tarnobrzeg 521
Edukacja wielokulturowa (zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie) Renata Bąk 10.03.2022 Rzeszów 603
Wisława Szymborska (1923 – 2012) Grażyną Jędryczka 07.03.2022 Krosno 656
Konflikty i ich rozwiązywanie (2010-2021) Małgorzata Kasza 07.03.2022 Krosno 812
Egzamin ósmoklasisty (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 11.03.2022 Rzeszów 516
KOBIETY – zapisane w historii miasta. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Lilianna Żywutska 30.03.2022 Przemyśl 735
Młodzież a zdrowy styl życia (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Katarzyna Jaworek 04.04.2022 Rzeszów 543
Maria Grzegorzewska – człowiek, pedagog, humanista (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 31.03.2022 Rzeszów 606
Cyberprzemoc - nękanie w sieci (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 30.03.2022 Rzeszów 621
Andrzej Bursa - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Małgorzata Tuleja 24.02.2022 Przemyśl 629
Romantyzm Polski (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 02.03.2022 Rzeszów 580
Zespół Aspergera Dorota Lichota 15.02.2022 Rzeszów 547
Scenariusze na lekcje godzin wychowawczych Dorota Lichota 14.02.2022 Rzeszów 1094
Armia Krajowa - 14.02.1942. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. BP Tarnobrzeg 11.02.2022 Tarnobrzeg 486
Bezpieczeństwo w Internecie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2017-2022) Dorota Lichota 09.02.2022 Rzeszów 691
Nowe formy profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w sytuacji pandemii COVID-19 (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 08.02.2022 Rzeszów 531
Zaburzenia integracji sensorycznej Marta Głogowska 04.02.2022 Przemyśl 615
ZABURZENIA ZACHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010 - 2021 Lilianna Żywutska 09.02.2022 Przemyśl 983
ZABURZENIA EMOCJONALNE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 – 2021 Lilianna Żywutska 09.02.2022 Przemyśl 711
CYBERPRZEMOC. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 - 2021 Elżbieta Krupa 28.01.2022 Przemyśl 1051
SAMOBÓJSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2021 Mariusz Bąk 08.02.2022 Przemyśl 878
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2021. BP Tarnobrzeg 26.01.2022 Tarnobrzeg 503
Zarządzanie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2022 BP Tarnobrzeg 26.01.2022 Tarnobrzeg 503
HANDEL LUDŹMI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020 Elżbieta Krupa 24.01.2022 Przemyśl 694
Edukacja alternatywna Wiletta Szałajko 21.01.2022 Przemyśl 928
Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 10.02.2022 Rzeszów 569
DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997 - 2021 Lilianna Żywutska 08.02.2022 Przemyśl 845
Integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej Dorota Lichota 20.01.2022 Rzeszów 679
Czytelnictwo dzieci i młodzieży - inspiracje i metody pracy Renata Bąk 19.01.2022 Rzeszów 597
Ignacy Łukasiewicz w zbiorach PBW w Rzeszowie Dorota Lichota 02.06.2022 Rzeszów 694
Ród Tarnowskich w dziejach Tarnobrzega BP Tarnobrzeg 05.01.2022 Tarnobrzeg 715
Nauczyciele przedszkoli a rodzice Dorota Lichota 29.12.2021 Rzeszów 564
Zarządzanie oświatą Marta Głogowska 28.12.2021 Przemyśl 623
Zarządzanie kryzysowe (2011-2021) Beata Szczepanik 10.12.2021 Krosno 1046
Zajęcia kreatywne w przedszkolu i szkole – scenariusze i metody pracy Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 Rzeszów 1128
Bajkoterapia w edukacji i wychowaniu Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 Rzeszów 902
GABRIELA ZAPOLSKA – Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborze za lata 1950 - 2020 Małgorzata Tuleja 22.11.2021 Przemyśl 941
Święto Niepodległości– scenariusze zajęć i uroczystości - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2021. Renata Stefanik 10.11.2021 Przemyśl 1384
Gotowość dziecka i rodziców do podjęcia nauki szkolnej Dorota Lichota 09.11.2021 Rzeszów 643
Cyfryzacja, technologie cyfrowe Marta Głogowska 08.11.2021 Przemyśl 615
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (SCENARIUSZE ZAJĘĆ) Lilianna Żywutska 04.11.2021 Przemyśl 1305
Matura rok szk. 2021/22 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury BP Tarnobrzeg 25.10.2021 Tarnobrzeg 575
Myślenie krytyczne w edukacji Renata Bąk 26.10.2021 Rzeszów 890
Matura rok szk. 2021/2022 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 25.10.2021 Tarnobrzeg 565
Jąkanie - diagnoza, terapia, wsparcie Beata Bałchan 04.11.2021 Rzeszów 863
Legendy z całego świata – bibliografia podmiotowa Ewelina Kutyła-Stręciwilk 23.10.2021 Rzeszów 638
Baśnie i legendy w nauczaniu Alina Daniel 20.10.2021 Rzeszów 803
Baśnie z całego świata – bibliografia podmiotowa Izabela Tomoń-Bąk 21.10.2021 Rzeszów 835
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 18.10.2021 Tarnobrzeg 701
Emocje – zaburzenia( 2015–2020) Beata Sawinda 18.10.2021 Krosno 954
Wywiadówka – organizacja zebrań z rodzicami Małgorzata Smulska 04.11.2021 Rzeszów 664
Stanisław Jachowicz 1796 - 1875 - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 12.10.2021 Tarnobrzeg 811
Krzysztof Kamil Baczyński w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 12.10.2021 Rzeszów 736
Nauczanie historii Lilianna Żywutska 11.10.2021 Przemyśl 754
Kształcąca rola gier planszowych w edukacji Małgorzata Mika - Zarębska 11.10.2021 Rzeszów 917
Tadeusz Różewicz w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 07.10.2021 Rzeszów 713
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - edukacja włączająca. Cz. II Agnieszka Biedroń 05.10.2021 Przemyśl 1042
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. II Mariusz Bąk 05.10.2021 Przemyśl 985
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA. Cz. III Lilianna Żywutska 05.10.2021 Przemyśl 935
ADAPTACJA DZIECKA DO WARUNKÓW SZKOLNYCH Agnieszka Biedroń 05.10.2021 Przemyśl 1862
SP! SERCE I POMOC! Działania ułatwiające uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny BP Tarnobrzeg 05.10.2021 Tarnobrzeg 675
Projekt "SP! SERCE I POMOC" PBW 29.09.2021 Rzeszów 932
Metoda Montessori w przedszkolu i szkole Małgorzata Smulska 04.11.2021 Rzeszów 804
Rodzicielstwo (2010-2021) Beata Szczepanik 18.09.2021 Krosno 855
Cyprian Kamil Norwid w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Dorota Lichota 17.09.2021 Rzeszów 704
Ojcostwo Dorota Grząba 16.09.2021 Przemyśl 1003
Dante Alighieri (1265-1321). Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w 700. rocznicę śmierci pisarza Małgorzata Mika-Zarębska 13.09.2021 Rzeszów 775
Wirtualne wycieczki i zbiory muzealne on-line Małgorzata Mika-Zarębska 10.09.2021 Rzeszów 1131
Edukacja ekologiczna (2010-2021) Elżbieta Słowik 01.09.2021 Krosno 1143
Gabriela Zapolska (1857 – 1921) - życie i twórczość. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 31.08.2021 Tarnobrzeg 654
Edukacja włączająca Renata Bąk 24.08.2021 Rzeszów 1167
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży Alina Daniel 19.08.2021 Rzeszów 1390
Bitwa warszawska 15 sierpnia 1920. Małgorzata Mika-Zarębska 13.08.2021 Rzeszów 702
Powstanie Warszawskie (1944). Historia – kultura – edukacja Renata Kozłowska 30.07.2021 Rzeszów 772
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) Piotr Boczar 30.07.2021 Krosno 737
POWSTANIE WARSZAWSKIE BP Tarnobrzeg 22.07.2021 Tarnobrzeg 1115
Dziecko niepełnosprawne umysłowo 2015-2021 Krystyna Biernacka 23.07.2021 Krosno 896
Rodzina wielodzietna (2010-2020) Marek Hejnowicz 02.07.2021 Krosno 1086
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010-2021) Krystyna Biernacka 02.07.2021 Krosno 1194
Dopalacze Mariusz Bąk 30.06.2021 Przemyśl 760
Sztuka odpoczywania – jak efektywnie regenerować ciało i umysł Izabela Tomoń-Bąk 30.06.2021 Rzeszów 655
Szczepienia ochronne za i przeciw Lilianna Żywutska 29.06.2021 Przemyśl 694
Gry i zabawy na wakacje Renata Kozłowska 23.06.2021 Rzeszów 789
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) Renata Kozłowska 21.06.2021 Rzeszów 2684
PRACA ZDALNA Lilianna Żywutska 15.06.2021 Przemyśl 803
COVID 19 Elżbieta Krupa 14.06.2021 Przemyśl 871
Narkomania – zapobieganie i zwalczanie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 14.06.2021 Tarnobrzeg 805
Edukacja domowa Renata Kozłowska 15.06.2021 Rzeszów 943
Dogoterapia– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020. Wiesława Olchowy 11.06.2021 Przemyśl 924
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy BHP Marta Głogowska 11.06.2021 Przemyśl 966
Rodzina niepełna Mariusz Bąk 09.06.2021 Przemyśl 782
Integracja sensoryczna Agnieszka Biedroń 14.06.2021 Przemyśl 755
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - CHARAKTERYSTYKA, SZANSE I ZAGROŻENIA . Cz. II Agnieszka Biedroń 08.06.2021 Przemyśl 900
Mnemotechniki - czyli techniki zapamiętywania (2010-2021) Beata Sawinda 04.06.2021 Krosno 939
Dbajmy o nasze środowisko – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 01.06.2021 Tarnobrzeg 809
Prawa dziecka Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 950
Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981) Grażyna Jędryczka 28.05.2021 Krosno 1110
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883): bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 27.05.2021 Przemyśl 1051
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883): bibliografia podmiotowa Wioletta Szałajko 27.05.2021 Przemyśl 809
Rodziny dysfunkcyjne – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 24.05.2021 Tarnobrzeg 870
Społeczeństwo informacyjne – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 17.05.2021 Tarnobrzeg 781
DZIEŃ MATKI – SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Marta Głogowska 22.06.2021 Przemyśl 2855
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – ćwiczenia i zadania, scenariusze lekcji, wskazówki metodyczne i organizacyjne Izabela Tomoń-Bąk 16.11.2021 Rzeszów 1379
KONSTYTUCJA 3 MAJA Elżbieta Krupa 04.05.2021 Przemyśl 1075
Polskie konstytucje– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1910-2020. Wiesława Olchowy 29.04.2021 Przemyśl 902
Rok Konstytucji 3 Maja: scenariusze uroczystości szkolnych Renata Kozłowska 28.04.2021 Rzeszów 2987
Nasza Ziemia - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 22.04.2021 Tarnobrzeg 664
Dziadkowie – ich rola w życiu rodziny Małgorzata Smulska 16.04.2021 Rzeszów 1343
Barbarzyństwo kontra dziedzictwo. Straty wojenne oraz działania na rzecz ochrony i restytucji dóbr kultury utraconych po dwóch wojnach światowych Małgorzata Mika-Zarębska 15.04.2021 Rzeszów 1171
Edukacja zdalna - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 13.04.2021 Tarnobrzeg 1004
Resocjalizacja (2010–2020) Paulina Więckowska 09.04.2021 Krosno 1267
Zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne Anna Weselak 01.04.2021 Rzeszów 1205
Autyzm Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 809
Patroni Roku 2021 - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 30.03.2021 Tarnobrzeg 813
Autyzm – terapia (2016-2021) Małgorzata Kasza 29.03.2021 Krosno 1066
Autyzm (2016-2021) Elżbieta Słowik 07.12.2023 Krosno 882
Style wychowania Anna Szewczyk 22.03.2021 Przemyśl 2209
Zespół Downa Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 793
Alkoholizm (2011 – 2020) Paulina Więckowska 13.03.2021 Krosno 987
Rodzeństwo i rodzina - wpływ na rozwój i charakter dziecka Małgorzata Smulska 16.04.2021 Rzeszów 1136
Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) (2010 -2020) Beata Sawinda 10.03.2021 Krosno 1506
Logopedia. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 - 2021 Dorota Grząba 25.03.2021 Przemyśl 1611
Żołnierze wyklęci (2010-2020) Marek Hejnowicz 01.03.2021 Krosno 1078
ABC bibliotekarza Cz. 2 Dorota Lichota 16.02.2021 Rzeszów 999
Stanisław Lem (1921-2006) bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Anna Weselak, Dorota Lichota 12.02.2021 Rzeszów 1056
Bezpieczny Internet. Wiesława Olchowy 08.02.2021 Przemyśl 1331
Myślenie twórcze (2015-2020) Beata Szczepanik 04.02.2021 Krosno 1005
Terapia poznawczo-behawioralna (2010-2020) Krystyna Biernacka 04.02.2021 Krosno 918
Edukacja matematyczna. Cz. II Lilianna Żywutska 28.01.2021 Przemyśl 1069
HOLOKAUST. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2020 Elżbieta Krupa 27.01.2021 Przemyśl 1114
Stanisław Herman Lem (1921 - 2006). Bibliografia przedmiotowa. Agnieszka Biedroń 18.01.2021 Przemyśl 834
Ruszajmy się! – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 15.01.2021 Tarnobrzeg 695
Oddział partyzancki „Jędrusie” BP Tarnobrzeg 18.01.2021 Tarnobrzeg 784
Edukacja przyrodnicza Mariusz Bąk 14.01.2021 Przemyśl 785
Stanisław Herman Lem (1921-2006). Bibliografia podmiotowa. Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 971
Epidemie Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 759
STEFAN WYSZYŃSKI (1901 – 1981) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 1073
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 2017
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 885
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI /Cz. III/ Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 782
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Cz. II Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 1081
Metodologia badań naukowych Dorota Lichota 05.01.2021 Rzeszów 1650
Masaż Lilianna Żywutska 18.01.2021 Przemyśl 997
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Dorota Lichota 22.12.2020 Rzeszów 1145
Alkoholizm ( 2000 – 2010) Paulina Więckowska 14.12.2020 Krosno 1011
Stan wojenny w Polsce Izabela Tomoń-Bąk i Renata Bąk 14.12.2020 Rzeszów 973
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 Krosno 1180
Współpraca nauczyciela z rodzicami Małgorzata Smulska 11.12.2020 Rzeszów 886
Prawa człowieka BP Tarnobrzeg 10.12.2020 Tarnobrzeg 765
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych Renata Kozłowska 11.12.2020 Rzeszów 892
Jan Kasprowicz ( 1860 – 1926): bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Renata Stefanik 08.12.2020 Przemyśl 980
Pracownik socjalny jako opiekun (asystent) w obszarze wsparcia społecznego Izabela Pelc 25.11.2020 Przemyśl 1039
Asystent osoby niepełnosprawnej oraz inne formy opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami Izabela Pelc 25.11.2020 Przemyśl 1085
Adam Mickiewicz - życie i twórczość (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020) BP Tarnobrzeg 30.11.2020 Tarnobrzeg 853
Praca z dzieckiem zdolnym Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 890
POWSTANIE LISTOPADOWE BP Tarnobrzeg 20.11.2020 Tarnobrzeg 823
Komunikacja wspomagająca w pracy z osobami niepełnosprawnymi Renata Kozłowska 04.11.2021 Rzeszów 1009
Inscenizacje na różne okazje – scenariusze zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dorota Lichota 16.11.2020 Rzeszów 4633
Opieka nad dzieckiem Marta Głogowska 24.11.2020 Przemyśl 1683
Astrid Lindgren 1907-2002 : w 113 rocznicę urodzin Dorota Grząba 12.11.2020 Przemyśl 991
Starość - zestawienie bibliograficzne w wyborze Marta Głogowska 12.11.2020 Przemyśl 1750
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie PBW Przemyśl 10.11.2020 Przemyśl 1217
Wspomaganie rozwoju dziecka Marta Głogowska 06.11.2020 Przemyśl 1126
Andragogika Marta Głogowska 06.11.2020 Przemyśl 930
Motyw wędrówki w literaturze dziecięcej i filmie dla dzieci Renata Kozłowska 04.11.2021 Rzeszów 955
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Renata Kozłowska 04.11.2020 Rzeszów 1041
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 Krosno 999
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 26.10.2020 Tarnobrzeg 1112
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Alina Daniel 04.11.2021 Rzeszów 771
Matura rok szk. 2020/2021 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2020 Tarnobrzeg 771
Matura rok szk. 2020/2021 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2020 Tarnobrzeg 768
Edukacja ekologiczna Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 1311
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 Krosno 951
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 Krosno 924
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 Krosno 938
Praca biblioteki szkolnej BP Tarnobrzeg 01.10.2020 Tarnobrzeg 875
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 BP Tarnobrzeg 24.09.2020 Tarnobrzeg 756
Edukacja globalna Lilianna Żywutska 22.09.2020 Przemyśl 882
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 Krosno 998
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 Krosno 1074
Wypalenie zawodowe nauczycieli - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020 Renata Stefanik 08.09.2020 Przemyśl 1046
Bieszczady (przewodniki, mapy, ciekawostki) Marta Głogowska 04.09.2020 Przemyśl 1072
Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995) bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Dorota M. Markocka 15.09.2020 Przemyśl 7404
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 1652
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 Krosno 1206
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 Krosno 1291
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 Krosno 1453
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 Krosno 2675
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 Krosno 1239
Edukacja filmowa Małgorzata Smulska 04.11.2021 Rzeszów 882
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 Rzeszów 1647
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 Krosno 1592
Jan Paweł II BP Tarnobrzeg 18.05.2020 Tarnobrzeg 4489
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 Krosno 1173
Optymizm Lilianna Żywutska 05.05.2020 Przemyśl 1023
Ziemia lubaczowska – zabytki, kultura i obyczaje Wiesława Olchowy 04.05.2020 Przemyśl 1739
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy Renata Bąk i Renata Kozłowska 04.11.2021 Rzeszów 1087
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 Krosno 1385
Edukacja konsumencka PBW Przemyśl 30.04.2020 Przemyśl 1243
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim Alina Daniel 04.11.2021 Rzeszów 869
Prawo autorskie Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 1142
KONSTYTUCJA 3 MAJA BP Tarnobrzeg 30.04.2021 Tarnobrzeg 1929
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 Krosno 2957
Prawo autorskie BP Tarnobrzeg 23.04.2020 Tarnobrzeg 919
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 Krosno 1063
Mutyzm wybiórczy Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 1053
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 Krosno 1154
Międzynarodowy Dzień Ziemi BP Tarnobrzeg 20.04.2020 Tarnobrzeg 949
Kardynał Stefan Wyszyński Alina Daniel 04.11.2021 Rzeszów 1176
Zdrowe żywienie, dietetyka Dorota Lichota 15.04.2020 Rzeszów 1064
Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1921 BP Tarnobrzeg 14.04.2020 Tarnobrzeg 1026
Lektury do pobrania oraz inne pomoce dydaktyczne dostępne w sieci BP Tarnobrzeg 07.04.2020 Tarnobrzeg 950
E-learning, nauczanie zdalne Dorota Lichota 06.04.2020 Rzeszów 1381
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 Krosno 1202
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 Krosno 1151
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność Anna Weselak 06.04.2020 Rzeszów 1545
Zdrowie publiczne Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 1220
Edukacja domowa Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 1075
Autyzm Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 1282
Storytelling w praktyce edukacyjnej Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 1366
E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 1254
Dietetyka. Zdrowe żywienie Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 1219
Teatr Kamishibai Dorota Grząba 03.04.2020 Przemyśl 1339
Autyzm u dzieci i dorosłych BP Tarnobrzeg 01.04.2020 Tarnobrzeg 991
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 1164
Rok 2020 rokiem fizyki Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 942
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 Krosno 2902
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 Krosno 1306
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 889
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 Małgorzata Mika-Zarębska 04.11.2021 Rzeszów 924
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 Wiesława Olchowy 27.03.2020 Przemyśl 1199
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 Krosno 1234
Radzenie sobie ze stresem przez dzieci i młodzież PBW Przemyśl 25.03.2020 Przemyśl 1382
Żydzi w Polsce - dzieje i kultura BP Tarnobrzeg 24.03.2020 Tarnobrzeg 936
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uzupełnienie PBW Przemyśl 24.03.2020 Przemyśl 1087
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 Krosno 2282
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej Anna Weselak 04.03.2020 Rzeszów 1339
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 Krosno 1096
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 Krosno 1254
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 Krosno 1138
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 Rzeszów 2656
Żołnierze Wyklęci BP Tarnobrzeg 21.02.2020 Tarnobrzeg 3087
Zaburzenia psychiczne Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 1183
Bullying Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 1070
Kosmetologia Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 1198
Podstawy kodowania i programowania dla dzieci Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 1125
Olga Tokarczuk Lilianna Żywutska 11.02.2020 Przemyśl 1139
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 Rzeszów 1111
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 Rzeszów 1074
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Agnieszka Biedroń 31.01.2020 Przemyśl 1285
Niemieckie obozy zagłady - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 31.01.2020 Tarnobrzeg 1092
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 1292
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 1471
Język nasz ojczysty... BP Tarnobrzeg 19.02.2020 Tarnobrzeg 2128
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 Krosno 1193
Depresja dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 09.12.2019 Tarnobrzeg 1323
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 Rzeszów 1247
Dziecko autystyczne. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 22.11.2019 Tarnobrzeg 1166
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 Rzeszów 1073
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 Rzeszów 1165
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 Rzeszów 1168
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 1167
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 1394
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 Krosno 1698
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 Rzeszów 1422
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 1293
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 1606
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 Rzeszów 1409
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 1054
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 1315
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 Rzeszów 1299
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 1432
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 1811
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 1171
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 1600
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 1309
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 1099
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 Rzeszów 1341
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 Rzeszów 1241
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 Rzeszów 1422
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 Rzeszów 1498
Harcerstwo polskie - dzieje i działalność Wiesława Olchowy 05.11.2019 Przemyśl 1463
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkołach - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 05.11.2019 Tarnobrzeg 1121
Kompetencje kluczowe Dorota Grząba 05.11.2019 Przemyśl 1506
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 Krosno 1492
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 Krosno 1309
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 2687
Uzależnienia - profilaktyka Lilianna Żywutska 25.10.2019 Przemyśl 1475
Edukacja regionalna podstawą kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 25.10.2019 Tarnobrzeg 984
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 1035
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 1077
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2019/ 2020 – szkoła podstawowa BP Tarnobrzeg 07.10.2019 Tarnobrzeg 1104
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 Rzeszów 1485
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 1614
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 1653
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 1654
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 1321
Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 1135
Sztuczna inteligencja Elżbieta Krupa 19.08.2019 Przemyśl 1249
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 Krosno 1552
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 1960
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 Rzeszów 1327
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku BP Tarnobrzeg 05.07.2019 Tarnobrzeg 1333
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 Rzeszów 1862
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 Przemyśl 1459
Stanisław Moniuszko (1819-1872) BP Tarnobrzeg 14.06.2019 Tarnobrzeg 1194
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 1769
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 Przemyśl 2239
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 2737
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 3273
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 2608
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 Rzeszów 2536
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 1816
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 2642
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 Rzeszów 1251
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 Rzeszów 1663
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 1412
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 1288
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 Rzeszów 2578
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BP Tarnobrzeg 15.05.2019 Tarnobrzeg 1494
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 Przemyśl 1495
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 Rzeszów 2333
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 Krosno 1356
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 Rzeszów 2741
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 Rzeszów 2045
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 Rzeszów 1486
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 Rzeszów 2755
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 Rzeszów 1469
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem Dorota Lichota 03.11.2021 Rzeszów 1817
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 1598
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 3037
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 Rzeszów 2323
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 Rzeszów 1486
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 Rzeszów 1724
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 2128
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 1649
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 Rzeszów 3203
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 Rzeszów 3079
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 Rzeszów 2614
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 Rzeszów 2839
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 Rzeszów 1890
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 Rzeszów 1796
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 Rzeszów 1690
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 Rzeszów 2667
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 Przemyśl 1743
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 Rzeszów 2151
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 Rzeszów 1377
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 Rzeszów 1959
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 Krosno 1578
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 Krosno 2059
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 3159
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 Rzeszów 1822
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 1332
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 1680
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 Rzeszów 4578
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 Rzeszów 1678
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 Krosno 2174
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 Rzeszów 2659
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 Przemyśl 4316
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 Przemyśl 1613
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 1860
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 1915
Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu BP Tarnobrzeg 04.03.2019 Tarnobrzeg 1377
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 Rzeszów 1350
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 Rzeszów 1354
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 1344
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 Rzeszów 2326
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 Przemyśl 3882
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 Przemyśl 1874
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 2543
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 2756
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 1550
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 1678
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 1356
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 1755
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 1559
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 1561
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 1373
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 3477
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 4881
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 3666
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 1344
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 1769
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 1721
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 1317
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 1545
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 1729
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 1583
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 1343
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 1519
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 1787
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 1672
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 1307
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 1647
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 1832
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 2031
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 2124
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 1802
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 1423
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 1454
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 1744
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 2008
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 1467
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 1730
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 2008
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 2377
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 1419
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 2548
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 1358
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 1375
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 1682
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 1570
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 2335
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 1798
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 2854
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 2865
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 2068
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 1971
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 20.11.2021 Rzeszów 3140
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 1326
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 1314
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 1467
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 2118
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 1313
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 1848
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 1800
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 1570
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 1727
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 1454
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 1960
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 1752
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 2434
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 1427
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 1911
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 2434
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 1980
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 1640
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 3241
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 2243
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 1653
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 1419
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 1761
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 1837
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 2695
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 2185
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 1510
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 1652
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 1495
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 1783
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 2110
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 1847
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 1580
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 1570
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 2157
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 3338
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 1492
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 2994
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 1919
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 2590
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 1752
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 2529
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1538
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1643
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 2509
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 1793
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 1939
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1779
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1628
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1639
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 1726
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 2191
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 2213
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 1597
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 1925
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 2964
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 1763
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 4020
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 1919
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 1994
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 2091
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 2042
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 1804
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 2187
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 1726
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 1744
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 1673
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 2119
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 1522
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1674
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1933
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 1993
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 1669
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1594
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1601
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1686
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 1803
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 1512
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1626
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 1651
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 2236
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 2305
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1673
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1690
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 1473
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1512
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 1908
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 1481
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 8657
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 1953
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 2946
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 1937
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 1569
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 1765
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 2132
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 2800
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 1690
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 1508
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 8818
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 1667
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 1704
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 1741
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 4152
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 2658
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 1783
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 1701
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 1913
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 2466
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 3515
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 1592
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 1833
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 1542
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 1606
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 1868
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 1426
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 1401
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 5638
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 1941
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 2600
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 1646
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 1753
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 1978
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 1745
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 2039
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 1957
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 2030
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 1792
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 1505
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 1622
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 1931
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 4690
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 2241
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 1727
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 2988
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 3842
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 2732
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 2110
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 1836
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 1609
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 1813
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 2311
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 1975
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 2202
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 1844
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 3129
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 Rzeszów 2183
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 1976
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 2003
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 1575
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 10374
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 1888
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 1778
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 1921
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 2027
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 1850
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 1769
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 3435
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 3534
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 2178
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 1840
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 2234
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 1706
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 1794
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 2014
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1810
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1966
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 2590
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 1968
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 2124
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 2343
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 1913
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 2087
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 2295
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 4773
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 3435
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 5458
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 2173
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 2219
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 1939
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 2062
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 2166
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 2751
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 2676
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 2917
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 2205
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 2877
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 2128
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 2168
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 1953
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 1826
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 7039
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 2464
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 2380
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 1321
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 2346
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 2141
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 2320
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 2056
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 2137
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 2919
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 2591
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 2348
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 2718
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 1840
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 1903
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 2256
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 2653
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 1855
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 1829
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 3150
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 2729
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 2367
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 2573
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 2127
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 2510
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 3522
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 3162
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 2649
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 4917
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 2099
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 3303
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 1847
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 3580
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 3058
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 3334
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2374
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2747
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 3339
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2578
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 3752
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. I Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 3087
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 2216
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 2933
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 3442
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 5490
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 3089
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 2680
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 2349
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 24583
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 5828
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 2788
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 2278
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 2797
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 2553
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 3548
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 2189
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 2529
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 2908
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 2689
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 3100
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 3968
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 4930
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 2574
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 2748
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 3118
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 3876
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 3856
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 3801
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 2869
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 2579
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 3904
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 7240
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 5630
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 3172
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 7527
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 2655
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 2756
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 1714
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 3229
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 2295
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 2701
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 4904
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 2236
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 14307
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 2878
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 4119
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 5269
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 6671
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 2858
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 4686
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 20651
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 4604
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 7335
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 3036
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 3113
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 3435
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 2981
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 3804
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 4081
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 10459
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 2822
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 5729
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 3999
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 3309
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 4720
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 5149
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 6648
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 4003
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 5605
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 3693
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 3149
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 9723
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 5100
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 2926
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 3581
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 3097
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 2772
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 2717
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 3179
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 4484
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 4853
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 8849
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 2447
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 2808
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 2920
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3262
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 3215
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 2664
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 2788
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 4173
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 3900
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 6959
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 2567
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 2908
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 2939
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 3986
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 4823
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 2668
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 2433
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 2512
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 4523
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 3409
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 8974
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 5988
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 3790
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 3370
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 6241
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 5446
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 5981
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 4004
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 3234
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 2663
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 3867
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 3232
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów Irena Niemczak 04.02.2022 Rzeszów 1409
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 2520
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 3926
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 5757
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 3588
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 2827
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 4347
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 3365
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 4503
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 5350
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 4570
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 4104
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 4637
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 2816
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 3397
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 3970
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 4083
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 3334
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 2540
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 2393
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 3966
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 3999
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 2933
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 3874
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 6664
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 4705
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 3161
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 4303
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 5267
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 3377
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 3164
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 10306
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 18979
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 16770
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2633
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 3117
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2622
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 8391
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 12922
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 3205
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 3394
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 8906
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 7593
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 6078
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 3197
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 3493
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 16568
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 9150
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 4558
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 2894
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 4104
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 3483
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 3764
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 6308
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 2982
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 5977
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 3958
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 4378
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 10089
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 5976
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4826
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 3936
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 3259
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 4870
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 6988
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole. Cz. I Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 6677
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 3518
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 3751
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 3525
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 6121
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 5418
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 3596
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 4185
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 8023
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 3515
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 4360
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 5674
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 1696
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 4669
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 3958
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 8374
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 4094
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 3643
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 6002
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 4878
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 7875
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 6683
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 4158
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 3845
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 4697
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 3206
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 3715
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 6241
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 3562
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 3660
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 3133
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 3918
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 4060
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 6688
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 2457
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 7551
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 2855
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 5234
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 5487
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 4604
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 4004
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 6070
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 10174
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 5339
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 3411
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 3810
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 3629
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 7599
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 4269
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 5637
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 6371
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 3977
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 3655
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 4244
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 3770
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 5663
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 3516
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 4030
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 3844
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 4665
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3588
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 4981
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 4552
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 3658
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 4827
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3666
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 3669
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 5825
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 7976
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 16922
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 9789
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 12771
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 12424
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 21374
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 4949
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 4008
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 5269
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 4862
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 4846
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 5264
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 4162
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 9040
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 6790
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 5752
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 5159
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 4162
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 3750
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 5023
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 5534
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 10373
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 5270
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 6250
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 5123
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4494
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 3487
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 5619
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 15714
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 6181
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 4257
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 3569
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 7324
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 5579
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 7378
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 7231
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 6153
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 5969
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 14527
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 7542
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 6210
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 4367
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 5646
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5639
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 2307
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4227
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5239
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5387
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4547
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 6719
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5320
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 7253
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5999
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5503
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 7192
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 5194
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 5442
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 2470
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 7312
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 4547
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 7510
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 5645
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5555
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6495
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 7808
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6176
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 7210
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 7307
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 5166
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 6410
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 9610
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 9377
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4157
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 6067
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 4578
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 1613
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 8516
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 5089
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7854
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 8301
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7501
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 10562
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5839
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 10699
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7130
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 8311
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 9075
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 5993
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6912
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 5182
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 5665

Autor: