Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 Przemyśl 4
Stanisław Moniuszko (1819-1872) BP Tarnobrzeg 14.06.2019 Tarnobrzeg 9
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku BP Tarnobrzeg 05.06.2019 Tarnobrzeg 18
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 Przemyśl 43
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 76
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 57
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 49
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 Rzeszów 35
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 29
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 32
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 20.05.2019 Rzeszów 21
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 Rzeszów 22
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 24
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 22
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 Rzeszów 52
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BP Tarnobrzeg 15.05.2019 Tarnobrzeg 34
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 Przemyśl 26
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 Rzeszów 69
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 Krosno 37
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 Rzeszów 83
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 Rzeszów 46
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 Rzeszów 63
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 Rzeszów 115
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 Rzeszów 68
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 Rzeszów 100
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 88
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 86
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 Rzeszów 83
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 Rzeszów 96
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 Rzeszów 154
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 50
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 51
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 Rzeszów 132
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 Rzeszów 145
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 Rzeszów 102
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 Rzeszów 207
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 Rzeszów 223
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 Rzeszów 88
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 Rzeszów 98
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 Rzeszów 195
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 Przemyśl 91
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 Rzeszów 96
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 Rzeszów 59
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 Rzeszów 104
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 Krosno 147
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 Krosno 71
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 68
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 Rzeszów 106
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 83
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 107
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 Rzeszów 141
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 Rzeszów 92
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 Krosno 112
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 Rzeszów 193
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 Przemyśl 180
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 Przemyśl 120
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 127
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 179
Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu BP Tarnobrzeg 04.03.2019 Tarnobrzeg 89
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 Rzeszów 92
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 Rzeszów 72
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 Rzeszów 132
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 Przemyśl 236
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 Przemyśl 106
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 117
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 104
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 111
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 116
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 101
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 123
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 151
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 145
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 125
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 224
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 147
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 181
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 148
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 193
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 274
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 143
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 137
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 181
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 156
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 128
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 152
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 178
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 144
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 137
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 155
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 153
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 173
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 231
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 161
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 128
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 253
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 202
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 227
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 159
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 169
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 236
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 203
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 132
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 399
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 195
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 161
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 206
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 170
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 374
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 145
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 342
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 255
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 215
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 167
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 Rzeszów 234
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 181
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 173
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 177
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 173
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 180
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 206
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 226
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 188
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 165
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 211
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 202
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 221
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 216
100-lecie odzyskania niepodległości BP Tarnobrzeg 27.09.2018 Tarnobrzeg 211
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 186
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 411
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 305
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 237
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 227
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 320
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 489
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 221
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 147
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 183
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 241
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 305
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 308
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 223
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 315
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 207
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 258
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 297
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 276
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 220
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 235
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 382
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 553
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 199
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 447
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 286
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 489
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 293
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 354
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 204
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 207
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 370
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 239
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 289
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 264
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 252
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 210
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 297
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 263
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 415
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 231
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 366
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 678
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 Krosno 348
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 270
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 918
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 395
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 253
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 223
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 253
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 242
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 307
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 308
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 192
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 336
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 366
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 251
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 223
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 294
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 279
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 262
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 235
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 224
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 218
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 244
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 211
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 255
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 214
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 305
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 303
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 219
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 218
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 208
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 238
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 288
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 244
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 1026
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 236
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 602
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 Rzeszów 348
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 333
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 201
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 230
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 299
Język nasz ojczysty... BP Tarnobrzeg 21.02.2019 Tarnobrzeg 554
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 430
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 261
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 187
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 1059
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 227
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 288
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 295
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 367
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 407
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 300
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 295
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 258
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 337
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 450
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 288
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 303
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 274
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 336
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 371
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 311
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 296
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 603
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 371
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 517
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 316
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 329
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 341
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 357
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 335
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 320
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 495
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 373
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 362
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 331
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 519
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 890
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 519
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 363
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 511
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 737
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 517
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 441
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 406
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 341
Konstytucja 3 maja PBW Tarnobrzeg 24.04.2017 Tarnobrzeg 447
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 451
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 645
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 502
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 547
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 564
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 851
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 Rzeszów 610
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 567
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 544
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 235
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 1889
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 550
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 566
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 497
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 580
Żołnierze Wyklęci PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 961
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 584
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 548
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 828
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2279
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 608
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 625
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 876
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 532
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 514
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 689
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 513
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 536
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 614
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 608
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 729
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 848
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 623
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 653
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 561
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1761
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 724
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1455
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 687
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 969
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 783
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 799
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 736
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 910
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 753
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 948
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 810
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 1334
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 740
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 672
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 714
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 609
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 1533
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 954
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 766
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 172
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 938
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 749
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 904
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 840
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 889
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 773
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 791
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 1082
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 824
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 584
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 658
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 975
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 1412
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 612
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 664
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 976
Język nasz ojczysty... PBW Tarnobrzeg 28.01.2016 Tarnobrzeg 1164
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 1236
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 868
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 1009
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 976
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 952
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 1537
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 1290
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 1024
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 1846
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 784
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 1209
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 692
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 1857
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1437
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1310
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 952
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1320
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1079
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1178
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 1564
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1172
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 955
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 1716
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 1282
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 2908
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 1671
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 1151
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 961
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 16557
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 3416
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 1391
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 961
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 1480
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 1309
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 1441
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 988
Konstytucja 3 MAJA PBW Tarnobrzeg 28.04.2015 Tarnobrzeg 1097
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 1133
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 1572
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 1285
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 1678
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 2121
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 3015
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 1238
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 1462
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 1645
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 2276
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 2338
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 2191
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 1556
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 1386
Prawa człowieka PBW Tarnobrzeg 04.12.2014 Tarnobrzeg 1167
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 2305
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 4207
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 3061
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 1752
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 5697
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 1428
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 1541
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 651
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 1885
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 1121
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 1468
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 2727
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1166
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 10098
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 1492
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 2131
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 3580
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 3376
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 1637
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 2705
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 9963
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 2625
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 1706
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 1799
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 1796
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2108
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 1669
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 2434
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 2872
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 7344
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 1632
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 4039
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 2352
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 2121
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3026
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3801
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 4823
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 2675
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 3644
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 2346
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 1996
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 5050
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 3595
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 1536
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2196
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 1674
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 1570
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1207
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 1676
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 3014
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3279
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 4111
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1363
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1404
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1362
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 1777
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 1871
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 1560
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 1429
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 2677
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 2345
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 5114
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1251
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1541
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 1774
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 2228
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 3436
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 1540
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1332
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1427
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 2929
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 1957
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 6791
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 4566
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 2348
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 2126
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 3590
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3307
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3793
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 2521
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 1772
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1421
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 2701
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2051
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 196
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1293
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 1691
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 4155
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 2082
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 1611
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2989
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2077
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 3123
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 3930
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 2916
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 2794
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 3176
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 1694
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 1980
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 2688
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 435
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 426
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 250
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 253
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 2253
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 2576
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 1682
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 2335
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 4694
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 3303
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 1905
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 2977
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 3431
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 2174
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 1823
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 6144
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 17400
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 10389
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1388
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1917
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1294
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 6808
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 9246
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 1923
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2034
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 6649
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 5133
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 4757
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 1769
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2375
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 14103
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 7517
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 3188
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 1722
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2433
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2147
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2282
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 4909
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 1691
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 4653
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 2770
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 2690
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 8349
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4249
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 3106
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 2681
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 1917
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 2662
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5352
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 4984
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2335
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 2581
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 2023
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 4621
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 3934
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2204
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2960
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 6344
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2220
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2988
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 4326
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 215
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 3135
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 2616
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 6384
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 2745
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 2371
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 4501
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 3570
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 6366
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 5250
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 2812
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 2431
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 3135
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 2143
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 2412
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 4172
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 2340
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2207
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 1917
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 2717
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 2427
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 5161
Jan Paweł II PBW Tarnobrzeg 23.08.2011 Tarnobrzeg 2963
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1280
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 5908
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 1532
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 3845
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4231
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3124
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2422
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 4554
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 8541
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 3857
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2392
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 2620
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 2509
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 5649
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 2838
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 2683
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 4626
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 2684
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 2280
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 2953
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 2458
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 4120
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 2357
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 2602
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 2699
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 3409
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 2356
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3524
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 3239
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 2339
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3526
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 2432
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 2455
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 4025
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 3959
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 14760
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 7474
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 9115
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 10742
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 18835
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 3539
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 2731
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 3616
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 3444
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 3582
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 3855
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 2946
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 7660
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 5290
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 4316
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 3660
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 2853
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 2348
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3475
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3921
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 8849
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 3788
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 5045
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4072
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3237
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 2185
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 4118
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 13648
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 4826
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 3006
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 2422
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 5861
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 4446
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 6030
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 5901
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 4724
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 4884
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 12719
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6219
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 4602
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 2983
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 4330
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4470
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 1156
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3044
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3988
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4180
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3170
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5467
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3829
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5369
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4677
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4118
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5478
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 3955
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4241
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1322
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 5941
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 3360
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 5876
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 4440
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4045
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5081
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6263
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4793
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5619
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5482
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 3927
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 5152
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 7739
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 7736
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 2928
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 4694
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 3370
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 560
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7022
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4010
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6375
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7138
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6139
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 9019
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 4463
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 9111
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5763
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6690
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7432
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4760
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5326
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3692
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 4405

Autor: