Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 7
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 5
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 Krosno 24
Depresja dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 09.12.2019 Tarnobrzeg 43
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 Rzeszów 96
Dziecko autystyczne. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 22.11.2019 Tarnobrzeg 53
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 Rzeszów 68
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 Rzeszów 77
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 Rzeszów 66
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 57
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 66
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 Krosno 132
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 29.11.2019 Tarnobrzeg 47
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 Rzeszów 87
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 94
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 82
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 Rzeszów 70
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 69
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 75
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 Rzeszów 70
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 67
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 79
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 57
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 70
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 67
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 67
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 Rzeszów 72
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 Rzeszów 63
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 Rzeszów 74
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 Rzeszów 71
Harcerstwo polskie - dzieje i działalność Wiesława Olchowy 05.11.2019 Przemyśl 109
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkołach - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 05.11.2019 Tarnobrzeg 62
Kompetencje kluczowe Dorota Grząba 05.11.2019 Przemyśl 144
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 Krosno 94
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 Krosno 101
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 69
Uzależnienia - profilaktyka Lilianna Żywutska 25.10.2019 Przemyśl 117
Edukacja regionalna podstawą kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 25.10.2019 Tarnobrzeg 77
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 97
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 86
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2019/ 2020 – szkoła podstawowa BP Tarnobrzeg 07.10.2019 Tarnobrzeg 92
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 Rzeszów 175
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 188
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 177
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 159
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 117
Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 129
Sztuczna inteligencja Elżbieta Krupa 19.08.2019 Przemyśl 176
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 Krosno 260
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 245
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 Rzeszów 231
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku BP Tarnobrzeg 05.07.2019 Tarnobrzeg 194
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 Rzeszów 212
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 Przemyśl 202
Stanisław Moniuszko (1819-1872) BP Tarnobrzeg 14.06.2019 Tarnobrzeg 178
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 239
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 Przemyśl 386
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 363
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 491
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 362
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 Rzeszów 400
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 229
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 305
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 Rzeszów 226
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 Rzeszów 256
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 216
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 204
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 Rzeszów 341
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BP Tarnobrzeg 15.05.2019 Tarnobrzeg 209
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 Przemyśl 210
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 Rzeszów 305
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 Krosno 209
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 Rzeszów 349
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 Rzeszów 266
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 Rzeszów 259
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 Rzeszów 502
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 Rzeszów 270
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 Rzeszów 324
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 293
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 376
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 Rzeszów 295
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 Rzeszów 319
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 Rzeszów 377
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 239
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 255
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 Rzeszów 436
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 Rzeszów 526
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 Rzeszów 414
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 Rzeszów 466
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 Rzeszów 446
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 Rzeszów 312
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 Rzeszów 286
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 Rzeszów 477
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 Przemyśl 274
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 Rzeszów 382
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 Rzeszów 211
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 Rzeszów 325
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 Krosno 360
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 Krosno 318
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 303
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 Rzeszów 315
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 263
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 352
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 Rzeszów 2095
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 Rzeszów 300
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 Krosno 376
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 Rzeszów 484
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 Przemyśl 552
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 Przemyśl 364
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 350
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 397
Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu BP Tarnobrzeg 04.03.2019 Tarnobrzeg 291
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 Rzeszów 256
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 Rzeszów 246
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 66
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 Rzeszów 356
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 Przemyśl 596
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 Przemyśl 318
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 371
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 411
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 269
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 297
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 258
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 334
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 348
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 341
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 284
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 626
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 751
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 501
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 301
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 440
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 512
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 309
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 311
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 377
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 347
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 297
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 321
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 391
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 334
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 296
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 376
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 354
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 432
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 486
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 364
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 297
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 416
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 428
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 473
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 361
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 385
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 504
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 444
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 303
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 703
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 357
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 322
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 425
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 364
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 692
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 335
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 737
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 536
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 455
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 423
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 Rzeszów 494
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 346
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 319
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 349
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 560
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 313
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 399
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 476
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 393
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 351
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 376
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 394
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 418
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 1103
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 355
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 710
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 546
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 404
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 400
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1374
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 793
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 407
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 317
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 403
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 426
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 653
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 537
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 421
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 533
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 377
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 455
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 533
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 464
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 406
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 440
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 577
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 911
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 370
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 805
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 490
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 793
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 486
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 616
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 381
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 390
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 624
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 411
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 540
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 481
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 459
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 393
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 514
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 509
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 687
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 429
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 568
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 1081
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 Krosno 638
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 444
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 1380
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 631
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 496
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 429
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 448
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 428
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 536
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 487
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 368
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 530
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 613
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 436
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 417
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 506
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 534
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 450
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 435
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 401
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 452
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 439
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 369
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 447
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 398
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 550
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 597
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 421
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 408
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 384
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 398
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 519
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 403
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 2000
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 434
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 920
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 585
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 384
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 429
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 535
Język nasz ojczysty... BP Tarnobrzeg 21.02.2019 Tarnobrzeg 715
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 727
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 448
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 360
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 2048
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 415
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 496
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 518
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 735
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 764
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 550
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 489
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 462
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 548
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 841
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 469
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 479
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 473
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 515
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 561
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 472
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 471
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 1216
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 596
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 802
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 515
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 547
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 560
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 570
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 536
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 497
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 701
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 577
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 529
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 524
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 726
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 1384
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 732
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 579
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 817
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 1221
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 761
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 734
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 610
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 514
Konstytucja 3 maja PBW Tarnobrzeg 24.04.2017 Tarnobrzeg 633
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 640
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 865
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 705
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 741
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 771
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 1108
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 Rzeszów 835
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 742
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 754
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 428
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 3088
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 768
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 744
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 671
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 796
Żołnierze Wyklęci PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 1189
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 764
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 732
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 1190
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2467
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 824
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 795
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 1088
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 714
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 677
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 867
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 683
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 717
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 865
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 775
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 937
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 1075
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 832
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 847
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 769
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 2202
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1088
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1911
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 865
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 1143
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 953
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 983
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 954
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 1134
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 988
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1179
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1017
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 1548
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 934
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 867
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 903
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 772
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 2331
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 1159
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 953
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 346
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 1127
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 942
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 1130
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 1024
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 1105
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 1609
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 1014
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 1273
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 1065
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 776
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 837
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 1153
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 1608
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 781
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 835
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 1250
Język nasz ojczysty... PBW Tarnobrzeg 28.01.2016 Tarnobrzeg 1340
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 1475
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 1051
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 1247
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1134
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1153
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 1784
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 1531
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 1240
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 2344
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 955
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 1425
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 837
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 2077
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1620
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1530
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1152
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1526
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1277
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1378
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 2332
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1386
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1123
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 1902
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 1535
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 3389
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 1872
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 1373
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 1142
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 17072
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 4124
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 1580
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 1141
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 1678
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 1501
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 1648
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 1133
Konstytucja 3 MAJA PBW Tarnobrzeg 28.04.2015 Tarnobrzeg 1289
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 1347
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 1752
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 1477
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 1851
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 2378
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 3257
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 1424
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 1620
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 1832
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 2489
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 2510
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 2402
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 1745
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 1557
Prawa człowieka PBW Tarnobrzeg 04.12.2014 Tarnobrzeg 1323
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 2513
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 4527
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 3339
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 1939
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 5958
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 1615
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 1720
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 811
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 2086
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 1254
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 1673
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 3011
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1321
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 10288
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 1743
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 2354
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 3853
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 3803
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 1824
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 2979
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 11527
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 2862
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 2056
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 1967
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 1996
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2282
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 1863
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 2638
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 3055
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 7630
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 1792
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 4240
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 2662
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 2289
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3293
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3995
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 5056
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 2889
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 3923
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 2533
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 2170
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 5428
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 3857
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 1711
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2394
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 1855
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 1743
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1418
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 1867
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 3176
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3499
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 4604
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1537
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1591
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1537
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 1949
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 2061
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 1725
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 1593
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 2890
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 2530
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 5333
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1432
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1727
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 1958
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 2447
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 3628
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 1705
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1504
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1599
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 3138
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 2173
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 7017
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 4752
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 2574
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 2297
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 3989
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3630
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 4181
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 2748
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 1973
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1590
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 2874
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2257
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 376
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1457
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 1913
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 4358
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 2328
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 1784
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 3150
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2285
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 3320
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 4139
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 3155
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 2961
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 3388
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 1860
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 2179
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 2868
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 833
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 767
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 486
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 469
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 2446
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 2758
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 1853
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 2532
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 5575
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 3492
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 2094
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 3170
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 3667
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 2350
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 1998
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 6377
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 17613
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 10646
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1558
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2115
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1512
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 6992
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 9636
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2118
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2223
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 6858
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 5383
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 4965
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 1958
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2543
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 14369
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 7787
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 3376
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 1863
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2641
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2325
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2467
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 5083
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 1890
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 4846
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 2933
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 2936
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 8587
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4458
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 3303
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 2865
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 2090
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 3668
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5560
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5199
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2509
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 2728
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 2276
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 4845
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 4122
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2377
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 3136
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 6512
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2446
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 3192
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 4488
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 395
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 3317
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 2785
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 6556
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 2918
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 2569
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 4673
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 3750
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 6556
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 5467
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 3007
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 2631
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 3351
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 2311
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 2615
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 4369
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 2515
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2420
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2091
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 2885
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 2641
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 5377
Jan Paweł II PBW Tarnobrzeg 23.08.2011 Tarnobrzeg 3160
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1446
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 6132
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 1714
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4057
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4410
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3315
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2622
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 4765
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 8767
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 4034
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2536
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 2792
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 2695
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 5887
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 3036
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 3042
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 4880
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 2899
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 2481
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 3123
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 2652
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 4331
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 2522
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 2843
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 2854
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 3592
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 2512
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3747
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 3442
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 2505
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3716
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 2609
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 2627
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 4262
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 4489
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 15021
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 7743
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 9588
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 10935
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 19302
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 3743
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 2888
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 3816
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 3638
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 3759
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 4044
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 3146
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 7831
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 5491
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 4509
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 3820
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 3006
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 2527
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3658
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 4092
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 9054
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 4004
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 5212
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4207
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3418
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 2338
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 4289
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 13879
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 5007
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 3201
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 2593
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 6046
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 4615
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 6216
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 6071
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 4911
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 5016
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 12982
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6377
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 4799
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 3176
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 4508
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4643
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 1316
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3210
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4151
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4364
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3357
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5656
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4031
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5574
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4846
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4306
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5670
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 4149
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4411
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1473
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 6108
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 3521
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 6071
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 4619
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4232
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5269
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6443
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4999
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5839
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5672
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 4125
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 5328
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 7988
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 7964
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 3133
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 4877
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 3522
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 720
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7237
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4159
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6553
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7278
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6338
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 9214
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 4659
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 9315
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5943
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6892
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7626
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4927
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5519
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3860
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 4572

Autor: