Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2021. BP Tarnobrzeg 26.01.2022 Tarnobrzeg 6
Zarządzanie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2022 BP Tarnobrzeg 26.01.2022 Tarnobrzeg 7
Edukacja alternatywna Wiletta Szałajko 21.01.2022 Przemyśl 10
Integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej Dorota Lichota 20.01.2022 Rzeszów 22
Czytelnictwo dzieci i młodzieży - inspiracje i metody pracy Renata Bąk 19.01.2022 Rzeszów 22
Ignacy Łukasiewicz w zbiorach PBW w Rzeszowie Dorota Lichota 07.01.2022 Rzeszów 63
Ród Tarnowskich w dziejach Tarnobrzega BP Tarnobrzeg 05.01.2022 Tarnobrzeg 50
Nauczyciele przedszkoli a rodzice Dorota Lichota 29.12.2021 Rzeszów 36
Zarządzanie oświatą Marta Głogowska 28.12.2021 Przemyśl 40
Zarządzanie kryzysowe (2011-2021) Beata Szczepanik 10.12.2021 Krosno 135
Zajęcia kreatywne w przedszkolu i szkole – scenariusze i metody pracy Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 Rzeszów 114
Bajkoterapia w edukacji i wychowaniu Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 Rzeszów 90
GABRIELA ZAPOLSKA – Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborze za lata 1950 - 2020 Małgorzata Tuleja 22.11.2021 Przemyśl 119
Święto Niepodległości– scenariusze zajęć i uroczystości - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2021. Renata Stefanik 10.11.2021 Przemyśl 82
Gotowość dziecka i rodziców do podjęcia nauki szkolnej Dorota Lichota 09.11.2021 Rzeszów 87
Cyfryzacja, technologie cyfrowe Marta Głogowska 08.11.2021 Przemyśl 71
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (SCENARIUSZE ZAJĘĆ) Lilianna Żywutska 04.11.2021 Przemyśl 82
Matura rok szk. 2021/22 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 25.10.2021 Tarnobrzeg 89
Myślenie krytyczne w edukacji Renata Bąk 26.10.2021 Rzeszów 129
Matura rok szk. 2021/2022 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 25.10.2021 Tarnobrzeg 76
Jąkanie - diagnoza, terapia, wsparcie Beata Bałchan 04.11.2021 Rzeszów 111
Legendy z całego świata – bibliografia podmiotowa Ewelina Kutyła-Stręciwilk 23.10.2021 Rzeszów 122
Baśnie i legendy w nauczaniu Alina Daniel 20.10.2021 Rzeszów 115
Baśnie z całego świata – bibliografia podmiotowa Izabela Tomoń-Bąk 21.10.2021 Rzeszów 124
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 18.10.2021 Tarnobrzeg 116
Emocje – zaburzenia( 2015–2020) Beata Sawinda 18.10.2021 Krosno 125
Wywiadówka – organizacja zebrań z rodzicami Małgorzata Smulska 04.11.2021 Rzeszów 103
Stanisław Jachowicz 1796 - 1875 - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 12.10.2021 Tarnobrzeg 93
Krzysztof Kamil Baczyński w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 12.10.2021 Rzeszów 125
Nauczanie historii Lilianna Żywutska 11.10.2021 Przemyśl 130
Kształcąca rola gier planszowych w edukacji Małgorzata Mika - Zarębska 11.10.2021 Rzeszów 148
Tadeusz Różewicz w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 07.10.2021 Rzeszów 161
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - edukacja włączająca. Cz. II Agnieszka Biedroń 05.10.2021 Przemyśl 145
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. II Mariusz Bąk 05.10.2021 Przemyśl 110
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA. Cz. III Lilianna Żywutska 05.10.2021 Przemyśl 115
ADAPTACJA DZIECKA DO WARUNKÓW SZKOLNYCH Agnieszka Biedroń 05.10.2021 Przemyśl 177
SP! SERCE I POMOC! Działania ułatwiające uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny BP Tarnobrzeg 05.10.2021 Tarnobrzeg 115
Projekt "SP! SERCE I POMOC" PBW 29.09.2021 Rzeszów 257
Metoda Montessori w przedszkolu i szkole Małgorzata Smulska 04.11.2021 Rzeszów 141
Rodzicielstwo (2010-2021) Beata Szczepanik 18.09.2021 Krosno 242
Cyprian Kamil Norwid w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Dorota Lichota 17.09.2021 Rzeszów 138
Ojcostwo Dorota Grząba 16.09.2021 Przemyśl 191
Dante Alighieri (1265-1321). Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w 700. rocznicę śmierci pisarza Małgorzata Mika-Zarębska 13.09.2021 Rzeszów 130
Wirtualne wycieczki i zbiory muzealne on-line Małgorzata Mika-Zarębska 10.09.2021 Rzeszów 221
Edukacja ekologiczna (2010-2021) Elżbieta Słowik 01.09.2021 Krosno 153
Gabriela Zapolska (1857 – 1921) - życie i twórczość. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 31.08.2021 Tarnobrzeg 147
Edukacja włączająca Renata Bąk 24.08.2021 Rzeszów 237
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży Alina Daniel 19.08.2021 Rzeszów 167
Bitwa warszawska 15 sierpnia 1920. Małgorzata Mika-Zarębska 13.08.2021 Rzeszów 145
Powstanie Warszawskie (1944). Historia – kultura – edukacja Renata Kozłowska 30.07.2021 Rzeszów 193
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) Piotr Boczar 30.07.2021 Krosno 154
POWSTANIE WARSZAWSKIE BP Tarnobrzeg 22.07.2021 Tarnobrzeg 477
Dziecko niepełnosprawne umysłowo 2015-2021 Krystyna Biernacka 23.07.2021 Krosno 198
Rodzina wielodzietna (2010-2020) Marek Hejnowicz 02.07.2021 Krosno 290
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010-2021) Krystyna Biernacka 02.07.2021 Krosno 195
Dopalacze Mariusz Bąk 30.06.2021 Przemyśl 171
Sztuka odpoczywania – jak efektywnie regenerować ciało i umysł Izabela Tomoń-Bąk 30.06.2021 Rzeszów 149
Szczepienia ochronne za i przeciw Lilianna Żywutska 29.06.2021 Przemyśl 154
Gry i zabawy na wakacje Renata Kozłowska 23.06.2021 Rzeszów 188
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) Renata Kozłowska 21.06.2021 Rzeszów 670
PRACA ZDALNA Lilianna Żywutska 15.06.2021 Przemyśl 219
COVID 19 Elżbieta Krupa 14.06.2021 Przemyśl 239
Narkomania – zapobieganie i zwalczanie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 14.06.2021 Tarnobrzeg 206
Edukacja domowa Renata Kozłowska 15.06.2021 Rzeszów 279
Dogoterapia– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020. Wiesława Olchowy 11.06.2021 Przemyśl 229
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy BHP Marta Głogowska 11.06.2021 Przemyśl 200
Rodzina niepełna Mariusz Bąk 09.06.2021 Przemyśl 192
Integracja sensoryczna Agnieszka Biedroń 14.06.2021 Przemyśl 210
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - CHARAKTERYSTYKA, SZANSE I ZAGROŻENIA . Cz. II Agnieszka Biedroń 08.06.2021 Przemyśl 192
Mnemotechniki - czyli techniki zapamiętywania (2010-2021) Beata Sawinda 04.06.2021 Krosno 232
Dbajmy o nasze środowisko – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 01.06.2021 Tarnobrzeg 224
Prawa dziecka Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 238
Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981) Grażyna Jędryczka 28.05.2021 Krosno 262
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883): bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 27.05.2021 Przemyśl 239
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883): bibliografia podmiotowa Wioletta Szałajko 27.05.2021 Przemyśl 188
Rodziny dysfunkcyjne – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 24.05.2021 Tarnobrzeg 172
Społeczeństwo informacyjne – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 17.05.2021 Tarnobrzeg 202
DZIEŃ MATKI – SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Marta Głogowska 22.06.2021 Przemyśl 229
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – ćwiczenia i zadania, scenariusze lekcji, wskazówki metodyczne i organizacyjne Izabela Tomoń-Bąk 16.11.2021 Rzeszów 234
KONSTYTUCJA 3 MAJA Elżbieta Krupa 04.05.2021 Przemyśl 252
Polskie konstytucje– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1910-2020. Wiesława Olchowy 29.04.2021 Przemyśl 248
Rok Konstytucji 3 Maja: scenariusze uroczystości szkolnych Renata Kozłowska 28.04.2021 Rzeszów 245
Nasza Ziemia - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 22.04.2021 Tarnobrzeg 188
Dziadkowie – ich rola w życiu rodziny Małgorzata Smulska 16.04.2021 Rzeszów 357
Barbarzyństwo kontra dziedzictwo. Straty wojenne oraz działania na rzecz ochrony i restytucji dóbr kultury utraconych po dwóch wojnach światowych Małgorzata Mika-Zarębska 15.04.2021 Rzeszów 369
Edukacja zdalna - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 13.04.2021 Tarnobrzeg 243
Resocjalizacja (2010–2020) Paulina Więckowska 09.04.2021 Krosno 299
Zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne Anna Weselak 01.04.2021 Rzeszów 314
Autyzm Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 345
Patroni Roku 2021 - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 30.03.2021 Tarnobrzeg 253
Autyzm – terapia (2016-2021) Małgorzata Kasza 29.03.2021 Krosno 280
Autyzm (2016-2021) Elżbieta Słowik 29.03.2021 Krosno 255
Style wychowania Anna Szewczyk 22.03.2021 Przemyśl 339
Zespół Downa Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 320
Alkoholizm (2011 – 2020) Paulina Więckowska 13.03.2021 Krosno 305
Rodzeństwo i rodzina - wpływ na rozwój i charakter dziecka Małgorzata Smulska 16.04.2021 Rzeszów 284
Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) (2010 -2020) Beata Sawinda 10.03.2021 Krosno 262
Logopedia. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 - 2021 Dorota Grząba 25.03.2021 Przemyśl 652
Żołnierze wyklęci (2010-2020) Marek Hejnowicz 01.03.2021 Krosno 419
ABC bibliotekarza Cz. 2 Dorota Lichota 16.02.2021 Rzeszów 376
Stanisław Lem (1921-2006) bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Anna Weselak, Dorota Lichota 12.02.2021 Rzeszów 378
Bezpieczny Internet. Wiesława Olchowy 08.02.2021 Przemyśl 391
Myślenie twórcze (2015-2020) Beata Szczepanik 04.02.2021 Krosno 409
Terapia poznawczo-behawioralna (2010-2020) Krystyna Biernacka 04.02.2021 Krosno 337
Edukacja matematyczna. Cz. II Lilianna Żywutska 28.01.2021 Przemyśl 259
HOLOKAUST. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2020 Elżbieta Krupa 27.01.2021 Przemyśl 347
Stanisław Herman Lem (1921 - 2006). Bibliografia przedmiotowa. Agnieszka Biedroń 18.01.2021 Przemyśl 276
Ruszajmy się! – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 15.01.2021 Tarnobrzeg 233
Oddział partyzancki „Jędrusie” BP Tarnobrzeg 18.01.2021 Tarnobrzeg 236
Edukacja przyrodnicza Mariusz Bąk 14.01.2021 Przemyśl 255
Stanisław Herman Lem (1921-2006). Bibliografia podmiotowa. Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 343
Epidemie Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 258
STEFAN WYSZYŃSKI (1901 – 1981) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 434
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 728
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 294
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI /Cz. III/ Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 276
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Cz. II Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 271
Metodologia badań naukowych Dorota Lichota 05.01.2021 Rzeszów 389
Masaż Lilianna Żywutska 18.01.2021 Przemyśl 301
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Dorota Lichota 22.12.2020 Rzeszów 418
Alkoholizm ( 2000 – 2010) Paulina Więckowska 14.12.2020 Krosno 303
Stan wojenny w Polsce Izabela Tomoń-Bąk i Renata Bąk 14.12.2020 Rzeszów 361
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 Krosno 391
Współpraca nauczyciela z rodzicami Małgorzata Smulska 11.12.2020 Rzeszów 288
Prawa człowieka BP Tarnobrzeg 10.12.2020 Tarnobrzeg 230
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych Renata Kozłowska 11.12.2020 Rzeszów 327
Jan Kasprowicz ( 1860 – 1926): bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Renata Stefanik 08.12.2020 Przemyśl 387
Pracownik socjalny jako opiekun (asystent) w obszarze wsparcia społecznego Izabela Pelc 25.11.2020 Przemyśl 405
Asystent osoby niepełnosprawnej oraz inne formy opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami Izabela Pelc 25.11.2020 Przemyśl 358
Adam Mickiewicz - życie i twórczość (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020) BP Tarnobrzeg 30.11.2020 Tarnobrzeg 276
Praca z dzieckiem zdolnym Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 334
POWSTANIE LISTOPADOWE BP Tarnobrzeg 20.11.2020 Tarnobrzeg 263
Komunikacja wspomagająca w pracy z osobami niepełnosprawnymi Renata Kozłowska 04.11.2021 Rzeszów 393
Inscenizacje na różne okazje – scenariusze zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dorota Lichota 16.11.2020 Rzeszów 660
Opieka nad dzieckiem Marta Głogowska 24.11.2020 Przemyśl 575
Astrid Lindgren 1907-2002 : w 113 rocznicę urodzin Dorota Grząba 12.11.2020 Przemyśl 403
Starość - zestawienie bibliograficzne w wyborze Marta Głogowska 12.11.2020 Przemyśl 383
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie PBW Przemyśl 10.11.2020 Przemyśl 447
Wspomaganie rozwoju dziecka Marta Głogowska 06.11.2020 Przemyśl 337
Andragogika Marta Głogowska 06.11.2020 Przemyśl 362
Motyw wędrówki w literaturze dziecięcej i filmie dla dzieci Renata Kozłowska 04.11.2021 Rzeszów 366
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Renata Kozłowska 04.11.2020 Rzeszów 463
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 Krosno 371
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 26.10.2020 Tarnobrzeg 581
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Alina Daniel 04.11.2021 Rzeszów 314
Matura rok szk. 2020/2021 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2020 Tarnobrzeg 284
Matura rok szk. 2020/2021 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2020 Tarnobrzeg 282
Edukacja ekologiczna Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 552
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 Krosno 323
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 Krosno 331
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 Krosno 348
Praca biblioteki szkolnej BP Tarnobrzeg 01.10.2020 Tarnobrzeg 329
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 BP Tarnobrzeg 24.09.2020 Tarnobrzeg 280
Edukacja globalna Lilianna Żywutska 22.09.2020 Przemyśl 326
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 Krosno 343
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 Krosno 380
Wypalenie zawodowe nauczycieli - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020 Renata Stefanik 08.09.2020 Przemyśl 341
Bieszczady (przewodniki, mapy, ciekawostki) Marta Głogowska 04.09.2020 Przemyśl 375
Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995) bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Dorota M. Markocka 15.09.2020 Przemyśl 2919
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 753
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 Krosno 425
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 Krosno 531
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 Krosno 555
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 Krosno 649
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 Krosno 490
Edukacja filmowa Małgorzata Smulska 04.11.2021 Rzeszów 407
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 Rzeszów 778
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 Krosno 635
Jan Paweł II BP Tarnobrzeg 18.05.2020 Tarnobrzeg 3929
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 Krosno 593
Optymizm Lilianna Żywutska 05.05.2020 Przemyśl 466
Ziemia lubaczowska – zabytki, kultura i obyczaje Wiesława Olchowy 04.05.2020 Przemyśl 690
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy Renata Bąk i Renata Kozłowska 04.11.2021 Rzeszów 598
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 Krosno 758
Edukacja konsumencka PBW Przemyśl 30.04.2020 Przemyśl 630
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim Alina Daniel 04.11.2021 Rzeszów 442
Prawo autorskie Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 631
KONSTYTUCJA 3 MAJA BP Tarnobrzeg 30.04.2021 Tarnobrzeg 1329
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 Krosno 926
Prawo autorskie BP Tarnobrzeg 23.04.2020 Tarnobrzeg 414
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 Krosno 502
Mutyzm wybiórczy Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 593
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 Krosno 496
Międzynarodowy Dzień Ziemi BP Tarnobrzeg 20.04.2020 Tarnobrzeg 429
Kardynał Stefan Wyszyński Alina Daniel 04.11.2021 Rzeszów 623
Zdrowe żywienie, dietetyka Dorota Lichota 15.04.2020 Rzeszów 536
Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1921 BP Tarnobrzeg 14.04.2020 Tarnobrzeg 477
Lektury do pobrania oraz inne pomoce dydaktyczne dostępne w sieci BP Tarnobrzeg 07.04.2020 Tarnobrzeg 428
E-learning, nauczanie zdalne Dorota Lichota 06.04.2020 Rzeszów 915
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 Krosno 524
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 Krosno 562
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność Anna Weselak 06.04.2020 Rzeszów 759
Zdrowie publiczne Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 514
Edukacja domowa Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 485
Autyzm Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 545
Storytelling w praktyce edukacyjnej Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 545
E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 578
Dietetyka. Zdrowe żywienie Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 503
Teatr Kamishibai Dorota Grząba 03.04.2020 Przemyśl 640
Autyzm u dzieci i dorosłych BP Tarnobrzeg 01.04.2020 Tarnobrzeg 457
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 671
Rok 2020 rokiem fizyki Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 517
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 Krosno 819
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 Krosno 645
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 457
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 Małgorzata Mika-Zarębska 04.11.2021 Rzeszów 472
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 Wiesława Olchowy 27.03.2020 Przemyśl 546
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 Krosno 542
Radzenie sobie ze stresem przez dzieci i młodzież PBW Przemyśl 25.03.2020 Przemyśl 572
Żydzi w Polsce - dzieje i kultura BP Tarnobrzeg 24.03.2020 Tarnobrzeg 415
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uzupełnienie PBW Przemyśl 24.03.2020 Przemyśl 516
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 Krosno 748
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej Anna Weselak 04.03.2020 Rzeszów 802
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 Krosno 531
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 Krosno 542
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 Krosno 523
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 Rzeszów 772
Żołnierze Wyklęci BP Tarnobrzeg 21.02.2020 Tarnobrzeg 2280
Zaburzenia psychiczne Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 515
Bullying Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 494
Kosmetologia Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 554
Podstawy kodowania i programowania dla dzieci Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 557
Olga Tokarczuk Lilianna Żywutska 11.02.2020 Przemyśl 554
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 Rzeszów 591
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 Rzeszów 548
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Agnieszka Biedroń 31.01.2020 Przemyśl 627
Niemieckie obozy zagłady - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 31.01.2020 Tarnobrzeg 505
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 640
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 709
Język nasz ojczysty... BP Tarnobrzeg 19.02.2020 Tarnobrzeg 1451
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 Krosno 639
Depresja dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 09.12.2019 Tarnobrzeg 593
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 Rzeszów 675
Dziecko autystyczne. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 22.11.2019 Tarnobrzeg 604
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 Rzeszów 567
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 Rzeszów 625
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 Rzeszów 655
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 652
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 664
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 Krosno 941
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 Rzeszów 801
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 703
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 887
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 Rzeszów 598
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 528
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 741
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 Rzeszów 705
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 797
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 1076
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 619
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 836
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 733
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 598
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 Rzeszów 659
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 Rzeszów 663
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 Rzeszów 714
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 Rzeszów 859
Harcerstwo polskie - dzieje i działalność Wiesława Olchowy 05.11.2019 Przemyśl 831
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkołach - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 05.11.2019 Tarnobrzeg 602
Kompetencje kluczowe Dorota Grząba 05.11.2019 Przemyśl 742
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 Krosno 794
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 Krosno 684
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 1764
Uzależnienia - profilaktyka Lilianna Żywutska 25.10.2019 Przemyśl 850
Edukacja regionalna podstawą kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 25.10.2019 Tarnobrzeg 537
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 556
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 577
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2019/ 2020 – szkoła podstawowa BP Tarnobrzeg 07.10.2019 Tarnobrzeg 588
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 Rzeszów 904
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 887
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 940
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 853
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 765
Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 613
Sztuczna inteligencja Elżbieta Krupa 19.08.2019 Przemyśl 710
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 Krosno 874
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 1070
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 Rzeszów 792
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku BP Tarnobrzeg 05.07.2019 Tarnobrzeg 771
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 Rzeszów 1102
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 Przemyśl 815
Stanisław Moniuszko (1819-1872) BP Tarnobrzeg 14.06.2019 Tarnobrzeg 675
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 968
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 Przemyśl 1357
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 1748
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 2272
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 1681
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 Rzeszów 1566
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 939
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 1589
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 Rzeszów 768
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 Rzeszów 1010
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 824
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 779
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 Rzeszów 1622
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BP Tarnobrzeg 15.05.2019 Tarnobrzeg 821
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 Przemyśl 789
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 Rzeszów 1430
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 Krosno 789
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 Rzeszów 1802
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 Rzeszów 1178
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 Rzeszów 865
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 Rzeszów 1860
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 Rzeszów 904
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem Dorota Lichota 03.11.2021 Rzeszów 1314
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 956
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 1917
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 Rzeszów 1552
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 Rzeszów 857
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 Rzeszów 1120
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 1251
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 1045
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 Rzeszów 1936
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 Rzeszów 2174
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 Rzeszów 1712
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 Rzeszów 1902
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 Rzeszów 1170
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 Rzeszów 1170
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 Rzeszów 891
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 Rzeszów 1583
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 Przemyśl 898
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 Rzeszów 1279
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 Rzeszów 837
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 Rzeszów 1255
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 Krosno 963
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 Krosno 1128
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1811
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 Rzeszów 1015
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 811
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 1035
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 Rzeszów 3774
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 Rzeszów 1051
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 Krosno 1108
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 Rzeszów 1663
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 Przemyśl 2335
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 Przemyśl 1008
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 1131
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 1229
Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu BP Tarnobrzeg 04.03.2019 Tarnobrzeg 841
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 Rzeszów 789
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 Rzeszów 800
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 693
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 Rzeszów 1227
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 Przemyśl 2152
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 Przemyśl 1010
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 1510
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 1557
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 865
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 898
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 775
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 1033
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 939
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 995
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 802
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 2543
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 4058
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 2120
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 850
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 1135
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 1126
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 799
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 968
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 1171
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 911
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 844
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 904
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 1049
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 915
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 783
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 982
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 1066
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 1299
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 1305
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 1139
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 828
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 913
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 1135
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 1304
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 886
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 1097
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 1298
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 1540
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 893
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 1670
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 848
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 821
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 1143
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 972
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 1523
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 1129
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 1858
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1602
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 1236
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 1320
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 20.11.2021 Rzeszów 2001
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 808
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 809
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 908
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 1577
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 803
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 1306
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 1103
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 1000
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 1089
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 902
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 1133
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 1097
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 1821
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 883
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 1385
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 1465
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 1000
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 973
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 2472
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 1557
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 997
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 882
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 1023
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 980
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 1999
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 1471
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 953
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 1099
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 898
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 1053
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 1327
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 1136
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 988
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 996
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 1359
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 2134
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 894
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 1990
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 1082
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 1853
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 1012
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 1605
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 954
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 906
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 1461
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 952
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 1268
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1217
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1041
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 970
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 1099
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1519
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1449
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 995
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 1154
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 2206
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 1065
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 2818
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 1258
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 1355
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 1140
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 1193
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 1092
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1158
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 1055
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 939
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 1119
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 1440
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 936
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1039
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1127
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 1205
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 993
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1046
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1003
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1055
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 1016
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 927
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1058
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 1012
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 1211
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 1595
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 975
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1070
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 930
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 911
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 1252
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 964
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 5485
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 1096
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 2000
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 1337
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 917
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 1087
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 1284
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 1835
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 968
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 938
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 5882
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 1069
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 1101
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 1172
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 2257
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 1974
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 1203
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 1111
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 1084
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 1425
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 2481
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 1008
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 1118
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 1011
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 1074
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 1233
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 928
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 931
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 4232
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 1269
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 1600
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 1083
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 1174
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 1244
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 1184
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 1192
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 1122
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 1401
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 1093
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 994
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 1067
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 1364
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 3197
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 1506
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 1167
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 1701
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 2570
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 1680
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 1464
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 1204
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 1056
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 1244
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 1598
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 1385
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 1378
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 1335
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 2171
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 Rzeszów 1565
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 1371
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 1420
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 985
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 7069
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 1322
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 1244
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 1271
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 1439
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 1302
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 1240
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 2303
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2979
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 1378
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 1346
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 1657
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 1213
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 1164
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1462
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1219
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1338
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1902
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 1340
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 1515
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 1763
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 1352
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 1501
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1504
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 3756
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 2433
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 3912
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1492
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 1671
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 1472
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 1495
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 1610
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 1981
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 1737
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 2134
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1581
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 2302
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 1557
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 1533
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 1416
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 1288
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 5841
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 1880
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 1724
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 842
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 1760
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 1581
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 1732
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 1529
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 1597
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 2261
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 1684
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 1820
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 1922
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 1305
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 1366
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 1692
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 2117
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 1306
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 1329
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 2337
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 2161
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 1723
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 1930
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1600
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1879
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 2843
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 2320
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 1989
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 3841
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 1537
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 2426
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 1356
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 2757
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 2300
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 2341
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1781
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2139
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2701
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1965
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 3195
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. I Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 2106
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1689
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 2389
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 2429
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 4501
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 2485
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 1993
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 1719
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 19034
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 4973
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 2195
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 1718
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 2259
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 2025
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 2402
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 1596
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 1947
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 2322
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 2057
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 2425
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 3126
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 3955
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 2090
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 2187
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 2416
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 3171
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 3174
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 3184
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 2311
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 2060
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 3077
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 6129
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 4573
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 2545
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 6882
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 2138
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 2254
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 1228
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 2662
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 1726
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 2179
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 3935
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1753
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 12279
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 2288
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 3211
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 4528
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 5203
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 2377
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 3855
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 16204
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 3667
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 3508
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 2487
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2517
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2836
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 2412
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 3260
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 3504
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 9244
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 2293
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 4888
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 3438
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 2767
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 4071
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 4565
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 5991
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 3468
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 4882
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 3092
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 2667
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 8507
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 4521
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 2263
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2961
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 2504
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 2247
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1973
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 2427
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 3772
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 4273
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 7508
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1982
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 2219
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 2098
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 2590
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 2648
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 2139
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 2126
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 3543
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 3233
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 6056
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1944
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 2340
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 2419
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 3196
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 4215
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 2164
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1981
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 2045
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 3816
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 2871
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 8109
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 5372
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 3223
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 2759
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 4832
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 4503
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 5202
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 3319
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 2567
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 2111
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 3387
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2736
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 955
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1992
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2862
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 4961
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 3007
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 2271
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 3705
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2792
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 3968
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 4612
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 3766
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 3464
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 3978
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 2262
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 2688
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 3385
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 2264
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 1905
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 1349
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 1243
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 3185
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 3345
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 2372
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 3139
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 6106
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 4050
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 2648
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 3720
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 4408
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 2841
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 2533
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 8581
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 18242
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 12529
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2050
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2620
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2068
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 7608
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 11658
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2609
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2774
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 8073
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 6702
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 5519
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 2614
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2989
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 15383
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 8376
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 3998
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 2364
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 3323
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2888
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2987
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 5635
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 2402
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 5400
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 3388
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 3698
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 9465
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 5051
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 3956
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 3401
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 2644
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 4292
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 6201
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole. Cz. I Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5823
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2980
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 3231
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 2908
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 5407
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 4728
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2900
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 3636
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 7148
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2997
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 3757
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 5127
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 924
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 3964
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 3253
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 7477
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 3494
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 3058
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 5231
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 4273
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 7114
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 6033
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 3508
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 3248
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 3992
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 2729
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 3176
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 5184
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 3022
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2963
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2611
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 3380
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 3329
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 5991
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1950
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 6859
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 2218
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4634
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4957
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 4017
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3286
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 5332
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 9395
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 4697
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2934
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 3285
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 3139
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 6839
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 3645
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 4275
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 5623
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 3470
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 3022
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 3671
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 3252
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 5003
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 3024
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 3456
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 3326
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 4104
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3010
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 4370
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 4001
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 3059
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 4252
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3160
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 3133
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 5123
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 6155
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 16025
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 8944
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 11070
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 11698
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 20279
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 4274
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 3479
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 4457
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 4291
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 4286
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 4639
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 3588
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 8431
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 6047
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 5158
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 4379
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 3589
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 3087
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 4398
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 4634
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 9725
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 4591
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 5732
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4652
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3938
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 2868
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 4822
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 14563
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 5586
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 3739
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 3075
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 6589
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 5032
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 6737
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 6693
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 5497
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 5472
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 13764
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6880
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 5597
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 3827
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 5091
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5136
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 1788
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3718
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4700
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4845
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3902
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 6136
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4648
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 6303
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5382
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4941
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 6344
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 4651
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4901
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1978
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 6661
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 4012
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 6730
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 5137
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4747
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5862
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6941
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5576
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6570
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6401
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 4612
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 5780
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 8754
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 8616
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 3643
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 5422
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 4004
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 1137
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7892
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4600
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7128
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7789
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6902
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 9799
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5239
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 9971
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6523
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7519
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 8307
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 5434
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6258
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4551
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 5070

Autor: