Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 15.10.2020 Rzeszów 8
Matura rok szk. 2020/2021 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2020 Tarnobrzeg 7
Matura rok szk. 2020/2021 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2020 Tarnobrzeg 5
Edukacja ekologiczna (zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2020) Dorota Lichota 08.10.2020 Rzeszów 24
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 Krosno 18
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 Krosno 13
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 Krosno 32
Praca biblioteki szkolnej BP Tarnobrzeg 01.10.2020 Tarnobrzeg 30
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 BP Tarnobrzeg 24.09.2020 Tarnobrzeg 19
Edukacja globalna Lilianna Żywutska 22.09.2020 Przemyśl 26
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 Krosno 36
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 Krosno 44
Wypalenie zawodowe nauczycieli - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020 Renata Stefanik 08.09.2020 Przemyśl 33
Bieszczady (przewodniki, mapy, ciekawostki) Marta Głogowska 04.09.2020 Przemyśl 54
Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995) bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Dorota M. Markocka 15.09.2020 Przemyśl 308
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu (zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2020) Dorota Lichota 11.08.2020 Rzeszów 82
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 Krosno 88
POWSTANIE WARSZAWSKIE BP Tarnobrzeg 28.07.2020 Tarnobrzeg 87
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 Krosno 127
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 Krosno 150
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 Krosno 158
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 Krosno 160
Edukacja filmowa (bibliografia w wyborze za lata 2010-2020) Małgorzata Smulska 27.05.2020 Rzeszów 126
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 Rzeszów 227
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 Krosno 201
Jan Paweł II BP Tarnobrzeg 18.05.2020 Tarnobrzeg 3505
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 Krosno 218
Optymizm Lilianna Żywutska 05.05.2020 Przemyśl 176
Ziemia lubaczowska – zabytki, kultura i obyczaje Wiesława Olchowy 04.05.2020 Przemyśl 154
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy (zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zasobów PBW i źródeł internetowych) Renata Bąk i Renata Kozłowska 30.04.2020 Rzeszów 250
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 Krosno 398
Edukacja konsumencka PBW Przemyśl 30.04.2020 Przemyśl 272
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 27.04.2020 Rzeszów 164
Prawo autorskie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 27.04.2020 Rzeszów 198
KONSTYTUCJA 3 MAJA BP Tarnobrzeg 27.04.2020 Tarnobrzeg 898
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 Krosno 228
Prawo autorskie BP Tarnobrzeg 23.04.2020 Tarnobrzeg 156
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 Krosno 197
Mutyzm wybiórczy (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.04.2020 Rzeszów 213
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 Krosno 179
Międzynarodowy Dzień Ziemi BP Tarnobrzeg 20.04.2020 Tarnobrzeg 146
Kardynał Stefan Wyszyński (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 24.04.2020 Rzeszów 173
Zdrowe żywienie, dietetyka (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 15.04.2020 Rzeszów 162
Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1921 BP Tarnobrzeg 14.04.2020 Tarnobrzeg 171
Lektury do pobrania oraz inne pomoce dydaktyczne dostępne w sieci BP Tarnobrzeg 07.04.2020 Tarnobrzeg 160
E-learning, nauczanie zdalne (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 06.04.2020 Rzeszów 219
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 Krosno 213
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 Krosno 224
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność (bibliografia przedmiotowa za lata 2005-2020) Anna Weselak 06.04.2020 Rzeszów 279
Zdrowie publiczne Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 192
Edukacja domowa Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 184
Autyzm Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 205
Storytelling w praktyce edukacyjnej Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 191
E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 185
Dietetyka. Zdrowe żywienie Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 201
Teatr Kamishibai Dorota Grząba 03.04.2020 Przemyśl 311
Autyzm u dzieci i dorosłych BP Tarnobrzeg 01.04.2020 Tarnobrzeg 189
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 31.03.2020 Rzeszów 240
Rok 2020 rokiem fizyki (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 31.03.2020 Rzeszów 212
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 Krosno 234
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 Krosno 271
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.03.2020 Rzeszów 175
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 Rzeszów 174
Bitwa warszawska   15 sierpnia 1920 – w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą” (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 Rzeszów 300
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 Wiesława Olchowy 27.03.2020 Przemyśl 210
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 Krosno 238
Radzenie sobie ze stresem przez dzieci i młodzież PBW Przemyśl 25.03.2020 Przemyśl 214
Żydzi w Polsce - dzieje i kultura BP Tarnobrzeg 24.03.2020 Tarnobrzeg 159
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uzupełnienie PBW Przemyśl 24.03.2020 Przemyśl 215
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 Krosno 265
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej – zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Weselak 04.03.2020 Rzeszów 254
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 24.02.2020 Krosno 228
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 Krosno 236
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 Krosno 206
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 Rzeszów 306
Żołnierze Wyklęci BP Tarnobrzeg 21.02.2020 Tarnobrzeg 1642
Zaburzenia psychiczne Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 207
Bullying Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 208
Kosmetologia Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 222
Podstawy kodowania i programowania dla dzieci Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 206
Olga Tokarczuk Lilianna Żywutska 11.02.2020 Przemyśl 236
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 Rzeszów 236
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 Rzeszów 221
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Agnieszka Biedroń 31.01.2020 Przemyśl 240
Niemieckie obozy zagłady - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 31.01.2020 Tarnobrzeg 218
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 250
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 253
Język nasz ojczysty... BP Tarnobrzeg 19.02.2020 Tarnobrzeg 983
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 Krosno 257
Depresja dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 09.12.2019 Tarnobrzeg 277
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 Rzeszów 348
Dziecko autystyczne. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 22.11.2019 Tarnobrzeg 272
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 Rzeszów 271
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 Rzeszów 305
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 Rzeszów 295
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 312
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 272
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 Krosno 508
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 29.11.2019 Tarnobrzeg 263
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 Rzeszów 344
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 366
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 394
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 Rzeszów 293
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 252
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 370
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 Rzeszów 329
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 349
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 398
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 267
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 342
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 309
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 295
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 Rzeszów 299
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 Rzeszów 293
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 Rzeszów 325
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 Rzeszów 363
Harcerstwo polskie - dzieje i działalność Wiesława Olchowy 05.11.2019 Przemyśl 373
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkołach - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 05.11.2019 Tarnobrzeg 290
Kompetencje kluczowe Dorota Grząba 05.11.2019 Przemyśl 393
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 Krosno 385
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 Krosno 358
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 398
Uzależnienia - profilaktyka Lilianna Żywutska 25.10.2019 Przemyśl 425
Edukacja regionalna podstawą kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 25.10.2019 Tarnobrzeg 278
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 301
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 267
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2019/ 2020 – szkoła podstawowa BP Tarnobrzeg 07.10.2019 Tarnobrzeg 318
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 Rzeszów 465
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 493
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 521
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 451
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 410
Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 312
Sztuczna inteligencja Elżbieta Krupa 19.08.2019 Przemyśl 413
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 Krosno 535
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 625
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 Rzeszów 450
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku BP Tarnobrzeg 05.07.2019 Tarnobrzeg 443
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 Rzeszów 506
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 Przemyśl 457
Stanisław Moniuszko (1819-1872) BP Tarnobrzeg 14.06.2019 Tarnobrzeg 382
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 538
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 Przemyśl 727
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 876
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 1253
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 866
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 Rzeszów 840
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 498
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 725
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 Rzeszów 454
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 Rzeszów 523
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 474
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 451
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 Rzeszów 871
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BP Tarnobrzeg 15.05.2019 Tarnobrzeg 452
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 Przemyśl 435
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 Rzeszów 716
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 Krosno 449
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 Rzeszów 832
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 Rzeszów 649
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 Rzeszów 465
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 Rzeszów 991
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 Rzeszów 501
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 Rzeszów 659
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 563
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 1035
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 Rzeszów 640
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 Rzeszów 547
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 Rzeszów 654
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 583
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 523
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 Rzeszów 1017
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 Rzeszów 1135
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 Rzeszów 918
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 Rzeszów 923
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 Rzeszów 728
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 Rzeszów 632
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 Rzeszów 512
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 Rzeszów 855
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 Przemyśl 528
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 Rzeszów 767
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 Rzeszów 456
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 Rzeszów 738
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 Krosno 587
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 Krosno 646
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 706
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 Rzeszów 585
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 504
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 643
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 Rzeszów 2939
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 Rzeszów 617
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 Krosno 637
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 Rzeszów 983
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 Przemyśl 1085
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 Przemyśl 634
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 667
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 691
Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu BP Tarnobrzeg 04.03.2019 Tarnobrzeg 504
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 Rzeszów 460
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 Rzeszów 494
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 318
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 Rzeszów 658
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 Przemyśl 1079
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 Przemyśl 617
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 800
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 824
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 506
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 536
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 478
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 645
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 591
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 573
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 487
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 1548
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 3503
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1089
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 504
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 752
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 763
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 503
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 547
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 693
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 618
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 515
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 539
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 654
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 552
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 485
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 638
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 627
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 808
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 758
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 676
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 530
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 610
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 727
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 804
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 593
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 672
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 843
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 844
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 540
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 1097
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 577
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 540
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 714
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 616
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 1068
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 620
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 1241
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 981
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 784
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 793
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 Rzeszów 1232
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 531
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 530
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 581
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 1223
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 528
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 645
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 730
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 646
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 625
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 579
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 708
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 668
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 1383
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 565
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 938
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 886
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 636
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 621
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1810
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 1131
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 662
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 553
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 652
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 613
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 1220
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 764
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 635
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 783
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 604
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 708
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 859
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 733
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 639
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 698
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 899
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 1327
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 591
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 1262
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 726
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 1142
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 725
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 950
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 653
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 607
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 912
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 653
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 874
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 757
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 728
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 630
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 753
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 902
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 991
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 658
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 793
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 1544
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 Krosno 993
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 706
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 1944
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 906
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 905
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 705
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 760
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 703
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 785
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 721
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 621
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 790
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 929
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 642
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 683
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 756
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 790
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 680
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 671
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 658
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 693
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 667
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 596
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 670
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 668
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 846
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 1031
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 684
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 668
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 611
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 608
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 800
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 647
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 3346
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 683
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 1344
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 870
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 618
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 671
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 814
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 1130
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 671
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 599
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 3265
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 691
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 763
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 798
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 1237
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 1144
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 865
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 745
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 717
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 864
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 1556
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 697
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 724
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 715
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 774
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 826
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 678
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 691
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 2091
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 879
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 1091
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 778
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 817
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 834
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 860
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 819
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 785
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 975
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 782
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 725
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 783
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 963
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 2094
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 1052
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 819
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 1163
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 1688
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 1128
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 1047
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 885
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 747
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 878
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 1175
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 960
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 985
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 1042
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 1519
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 Rzeszów 1106
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 1005
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 1068
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 668
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 4310
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 1019
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 944
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 864
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 1086
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 977
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 981
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 1648
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2714
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 1063
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 1037
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 1316
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 945
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 905
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1122
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 903
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 989
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1303
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 993
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 1169
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 1372
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 1072
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 1132
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1029
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 2684
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1635
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 2680
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1115
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 1370
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 1174
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 1211
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 1270
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 1456
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 1299
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1629
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1252
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 1819
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 1198
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 1137
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 1140
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 1002
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 3640
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 1463
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 1263
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 542
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 1382
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 1205
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 1379
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 1274
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 1316
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 1917
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 1263
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 1502
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 1397
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 1010
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 1057
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 1356
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 1842
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 1001
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 1038
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 1755
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 1783
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 1315
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 1544
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1338
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1433
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 2200
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 1839
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 1482
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 2960
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 1201
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 1785
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 1090
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 2356
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1866
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1860
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1420
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1804
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2213
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1631
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 2738
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1676
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1370
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 2114
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 1901
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 3822
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 2124
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 1638
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 1382
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 17673
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 4467
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 1868
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 1397
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 1924
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 1736
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 1911
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 1322
Konstytucja 3 MAJA PBW Tarnobrzeg 28.04.2015 Tarnobrzeg 1534
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 1589
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 1983
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 1709
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 2108
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 2692
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 3541
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 1682
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 1851
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 2079
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 2759
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 2737
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 2734
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 1994
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 1809
Prawa człowieka PBW Tarnobrzeg 04.12.2014 Tarnobrzeg 1503
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 2777
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 5125
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 3834
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 2209
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 6304
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 1844
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 1924
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 968
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 2333
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 1434
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 1906
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 3354
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1516
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 10555
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 2003
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 2696
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 4162
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 4371
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 2093
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 3302
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 13057
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 3219
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 2448
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 2184
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2234
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2540
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 2064
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 2897
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 3222
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 8062
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 2010
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 4474
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 3086
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 2511
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3654
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 4229
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 5375
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 3132
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 4344
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 2758
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 2375
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 7402
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 4110
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 1929
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2647
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 2101
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 1959
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1661
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 2105
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 3411
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3821
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 5969
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1706
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1822
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1786
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 2162
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 2301
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 1873
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 1806
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 3179
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 2783
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 5620
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1672
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1978
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 2164
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 2730
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 3862
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 1889
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1730
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1808
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 3421
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 2430
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 7546
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 4999
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 2833
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 2488
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 4403
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3984
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 4607
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 2984
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 2219
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1811
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 3073
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2435
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 609
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1691
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2240
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 4624
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 2601
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 2008
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 3379
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2503
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 3537
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 4320
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 3438
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 3152
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 3626
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 2018
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 2373
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 3105
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 1309
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 1186
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 811
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 782
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 2768
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 3007
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 2082
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 2792
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 5825
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 3733
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 2327
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 3420
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 3918
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 2575
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 2219
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 6934
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 17846
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 11088
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1756
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2331
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1764
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 7224
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 10426
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2335
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2466
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 7273
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 5824
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 5212
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 2246
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2738
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 14743
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 8010
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 3597
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 2063
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2939
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2584
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2690
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 5308
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 2108
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 5091
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 3111
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 3253
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 8903
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4713
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 3568
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 3090
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 2299
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 3983
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5846
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5496
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2701
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 2925
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 2575
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 5074
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 4316
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2621
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 3349
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 6751
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2695
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 3437
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 4719
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 648
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 3591
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 2978
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 6872
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 3168
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 2790
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 4870
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 3953
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 6807
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 5701
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 3227
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 2882
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 3624
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 2501
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 2859
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 4639
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 2718
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2677
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2311
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 3114
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 2925
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 5618
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1674
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 6364
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 1926
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4305
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4634
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3679
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2919
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 5018
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 9027
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 4279
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2716
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 3014
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 2886
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 6252
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 3267
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 3505
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 5203
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 3114
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 2707
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 3349
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 2909
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 4608
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 2728
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 3092
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 3071
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 3817
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 2735
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3998
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 3712
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 2744
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3956
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 2895
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 2850
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 4603
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 5098
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 15383
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 8141
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 10087
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 11225
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 19615
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 3976
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 3160
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 4068
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 3939
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 3985
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 4306
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 3345
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 8064
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 5738
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 4749
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 4030
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 3297
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 2767
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3946
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 4323
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 9311
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 4247
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 5435
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4370
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3657
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 2551
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 4526
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 14123
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 5249
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 3456
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 2822
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 6285
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 4782
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 6444
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 6381
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 5156
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 5214
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 13296
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6599
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 5054
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 3455
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 4791
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4860
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 1524
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3428
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4365
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4575
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3612
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5859
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4282
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5869
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5095
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4545
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5988
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 4380
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4638
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1712
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 6333
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 3724
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 6335
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 4857
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4436
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5516
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6649
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5236
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6185
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5957
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 4354
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 5521
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 8315
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 8204
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 3369
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 5108
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 3734
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 903
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7532
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4333
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6784
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7513
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6576
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 9471
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 4894
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 9586
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6176
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7168
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7910
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 5133
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5761
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4089
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 4800

Autor: