Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 11
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 15
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 16
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 15
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 16
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 17
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 14
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 25
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 13
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 17
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 23
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 29
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 16
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 19
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 22
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 30
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 23
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 19
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 15
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 14
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 17
Wolontariat Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 24
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 17
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 18
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 21
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 12
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 13
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 16
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 14
Ojcostwo Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 20
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 26
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 21
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 Krosno 11
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 20
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 28
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 62
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 19
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 14
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 14
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 14
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 16
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 14
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 13
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 12
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 24
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 14
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 11
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 14
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 11
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 9
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 15
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 12
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 16
Bezpieczeństwo publiczne Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 15
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 16
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 13
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 13
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 13
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 19
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 18
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 15
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 13
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 16
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 11
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 12
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 9
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 23
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 15
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 9
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 Rzeszów 19
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 14
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 14
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 9
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 22
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 28
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 12
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 8
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 39
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 17
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 15
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 35
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 30
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 32
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 34
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 36
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 46
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 38
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 77
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych PBW Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 66
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 66
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 55
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 86
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 93
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 96
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 86
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 11
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 107
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 164
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 94
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 97
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 117
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 111
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 111
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 116
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 157
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 125
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 144
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 144
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 198
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 262
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 252
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 148
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 207
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 286
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 272
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 172
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 184
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 157
Konstytucja 3 maja PBW Tarnobrzeg 24.04.2017 Tarnobrzeg 224
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 242
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 324
Język nasz ojczysty... PBW Tarnobrzeg 20.02.2017 Tarnobrzeg 299
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 302
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 307
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 262
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 522
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 27.01.2017 Rzeszów 354
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 319
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 293
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 453
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 11
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 629
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 313
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 352
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 337
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 356
Żołnierze Wyklęci PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 679
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 346
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 334
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 366
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2072
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 368
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 397
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 647
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 305
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 331
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 523
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 346
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 328
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 415
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 430
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 12.09.2016 Rzeszów 469
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 583
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 435
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 443
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 357
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1261
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 458
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 885
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 495
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 812
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 563
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 615
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 512
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 597
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 493
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 695
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 600
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 1102
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 526
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 443
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 502
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 457
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 867
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 689
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 599
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 9
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 717
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 545
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 678
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 644
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 647
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 566
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 607
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 874
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 616
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 385
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 438
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 750
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 1152
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 413
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 497
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 746
Język nasz ojczysty... PBW Tarnobrzeg 28.01.2016 Tarnobrzeg 963
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 983
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 679
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 741
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 773
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 731
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 1289
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 1023
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 828
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 1311
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 628
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 953
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 546
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 1596
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1215
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1102
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 751
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1048
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 817
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 893
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 1368
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 944
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 760
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 1497
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 1052
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 2429
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 1366
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 955
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 738
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 16132
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 2956
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 1169
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 754
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 1298
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 1101
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 1242
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 836
Konstytucja 3 MAJA PBW Tarnobrzeg 28.04.2015 Tarnobrzeg 903
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 947
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 1413
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 1084
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 1473
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 1885
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 2711
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 1056
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 1256
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 1463
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 2085
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 2123
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 1961
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 1360
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 1198
Prawa człowieka PBW Tarnobrzeg 04.12.2014 Tarnobrzeg 970
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 2082
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 3899
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 2750
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 1521
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 5397
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 1239
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 1345
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 497
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 1676
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 912
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 1245
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 2419
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 978
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 9877
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 1192
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 1883
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 3355
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 3011
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 1393
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 2400
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 7829
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 2423
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 1444
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 1574
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 1581
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 1887
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 1424
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 2232
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 2680
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 7066
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 1435
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 3817
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 2020
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 1896
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 2801
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3583
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 4580
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 2400
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 3396
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 2100
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 1785
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 4686
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 3302
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 1351
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2016
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 1492
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 1394
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 971
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 1464
Rola rodziców w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 2843
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3001
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 3602
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1175
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1230
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1197
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 1568
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 1668
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 1401
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 1226
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 2450
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 2123
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 4846
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1075
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1335
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 1550
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 2019
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 3253
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 1342
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1140
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1278
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 2740
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 1662
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 6488
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 4370
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 2046
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 1920
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 2843
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 2953
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3351
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 2271
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 1536
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1262
Asystent rodzinny (2) Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1106
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 2526
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 1830
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 7
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1148
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 1424
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 3909
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 1820
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 1435
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2858
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 1932
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 2940
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 3707
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 2703
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 2602
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 2896
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 1531
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 1815
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 2494
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 16
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 16
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 20
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 23
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 2054
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 2392
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 1506
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 2168
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 4528
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 3061
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 1702
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 2761
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 3196
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 1998
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 1623
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 5956
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 17188
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 10161
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1228
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1707
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1122
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 6651
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 8893
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 1691
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 1776
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 6484
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 4907
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 4506
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 1624
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2179
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 13820
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 7257
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 2990
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 1551
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2209
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 1982
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2103
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 4730
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 1477
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 4482
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 2584
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 2403
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 8137
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4043
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 2884
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 2484
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 1753
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 2421
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5145
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 4772
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2102
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 2401
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 1771
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 4425
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 3751
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2018
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2749
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 6158
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 1956
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2769
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 4141
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 25
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 2949
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 2419
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 6208
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 2538
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 2186
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 4276
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 3355
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 6181
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 5029
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 2622
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 2273
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 2861
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 1921
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 2207
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 3981
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 2189
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 1991
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 1740
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 2547
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 2205
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 4891
Jan Paweł II PBW Tarnobrzeg 23.08.2011 Tarnobrzeg 2704
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1132
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 5709
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 1357
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 3673
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4072
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2885
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2187
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 4367
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 8307
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 3653
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2231
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 2453
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 2282
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 5346
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 2605
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 2374
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 4325
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 2471
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 2053
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 2784
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 2268
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 3950
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 2129
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 2385
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 2528
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 3194
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 2174
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3348
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 3021
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 2140
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3300
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 2258
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 2293
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 3747
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 3638
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 14383
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 7212
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 8564
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 10553
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 18231
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 3392
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 2588
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 3429
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 3266
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 3381
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 3693
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 2799
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 7432
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 5026
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 4096
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 3509
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 2684
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 2190
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3315
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3742
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 8679
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 3569
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 4882
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3908
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3041
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 1981
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 3946
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 13264
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 4603
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 2806
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 2268
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 5684
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 4295
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 5794
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 5741
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 4486
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 4729
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 12488
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6042
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 4388
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 2772
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 4169
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4265
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 959
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 2891
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3819
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4025
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 2973
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5231
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3652
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5050
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4501
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3913
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5293
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 3771
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4078
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1140
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 5719
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 3210
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 5640
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 4270
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 3864
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4922
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6039
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4618
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5388
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5299
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 3739
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 4981
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 7557
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 7543
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 2781
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 4451
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 3165
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 418
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6802
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3845
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6200
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6990
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5941
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 8814
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 4289
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 8920
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5570
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6426
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7214
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4562
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5156
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3553
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 4243

Autor: