Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 Rzeszów 1
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 1
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 1
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 Krosno 8
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 Rzeszów 21
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 19
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 11
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 Rzeszów 15
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 14
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 8
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 Rzeszów 10
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 13
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 13
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 9
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 10
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 10
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 9
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 Rzeszów 14
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 Rzeszów 11
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 Rzeszów 16
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 Rzeszów 10
Harcerstwo polskie - dzieje i działalność Wiesława Olchowy 05.11.2019 Przemyśl 26
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkołach - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 05.11.2019 Tarnobrzeg 14
Kompetencje kluczowe Dorota Grząba 05.11.2019 Przemyśl 33
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 Krosno 13
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 Krosno 22
Uzależnienia - profilaktyka Lilianna Żywutska 25.10.2019 Przemyśl 33
Edukacja regionalna podstawą kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 25.10.2019 Tarnobrzeg 22
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 41
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 28
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2019/ 2020 – szkoła podstawowa BP Tarnobrzeg 07.10.2019 Tarnobrzeg 38
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 Rzeszów 94
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 92
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 92
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 81
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 63
Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 71
Sztuczna inteligencja Elżbieta Krupa 19.08.2019 Przemyśl 105
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 Krosno 167
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 175
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 Rzeszów 164
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 Rzeszów 125
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 Przemyśl 129
Stanisław Moniuszko (1819-1872) BP Tarnobrzeg 14.06.2019 Tarnobrzeg 124
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 163
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku BP Tarnobrzeg 05.06.2019 Tarnobrzeg 136
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 Przemyśl 279
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 268
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 237
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 234
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 Rzeszów 253
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 162
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 177
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 Rzeszów 159
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 Rzeszów 168
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 145
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 133
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 Rzeszów 218
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BP Tarnobrzeg 15.05.2019 Tarnobrzeg 151
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 Przemyśl 141
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 Rzeszów 213
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 Krosno 150
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 Rzeszów 240
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 Rzeszów 180
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 Rzeszów 185
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 Rzeszów 360
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 Rzeszów 202
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 Rzeszów 236
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 221
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 251
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 Rzeszów 211
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 Rzeszów 246
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 Rzeszów 318
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 160
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 177
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 Rzeszów 312
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 Rzeszów 355
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 Rzeszów 284
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 Rzeszów 360
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 Rzeszów 371
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 Rzeszów 241
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 Rzeszów 223
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 Rzeszów 363
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 Przemyśl 204
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 Rzeszów 272
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 Rzeszów 167
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 Rzeszów 245
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 Krosno 296
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 Krosno 230
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 207
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 Rzeszów 241
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 198
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 253
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 Rzeszów 1161
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 Rzeszów 230
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 Krosno 292
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 Rzeszów 352
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 Przemyśl 405
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 Przemyśl 269
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 271
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 321
Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu BP Tarnobrzeg 04.03.2019 Tarnobrzeg 232
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 Rzeszów 204
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 Rzeszów 190
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 Rzeszów 285
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 Przemyśl 456
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 Przemyśl 243
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 276
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 297
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 212
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 242
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 201
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 259
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 274
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 273
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 234
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 464
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 392
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 368
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 247
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 354
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 436
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 257
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 250
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 310
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 284
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 248
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 262
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 306
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 270
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 236
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 305
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 288
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 334
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 388
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 296
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 237
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 368
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 347
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 392
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 278
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 303
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 409
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 352
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 247
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 599
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 303
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 266
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 341
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 295
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 583
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 265
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 591
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 449
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 366
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 313
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 Rzeszów 363
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 291
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 273
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 297
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 287
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 267
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 329
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 393
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 320
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 273
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 322
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 319
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 345
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 1034
100-lecie odzyskania niepodległości BP Tarnobrzeg 27.09.2018 Tarnobrzeg 327
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 301
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 621
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 462
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 345
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 337
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1251
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 704
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 337
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 260
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 322
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 368
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 507
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 467
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 355
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 462
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 315
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 368
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 450
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 395
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 343
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 371
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 503
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 784
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 308
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 687
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 423
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 676
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 411
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 507
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 310
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 326
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 537
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 353
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 460
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 397
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 389
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 328
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 444
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 420
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 599
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 356
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 505
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 916
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 Krosno 541
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 385
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 1227
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 547
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 403
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 354
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 381
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 366
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 462
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 422
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 305
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 468
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 517
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 370
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 346
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 435
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 437
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 391
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 372
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 336
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 359
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 380
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 313
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 383
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 338
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 476
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 482
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 356
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 341
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 323
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 344
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 438
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 341
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 1735
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 362
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 801
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 489
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 312
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 354
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 442
Język nasz ojczysty... BP Tarnobrzeg 21.02.2019 Tarnobrzeg 653
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 615
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 386
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 288
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 1717
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 346
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 432
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 454
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 602
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 603
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 451
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 425
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 393
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 471
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 689
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 407
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 418
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 405
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 454
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 505
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 415
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 410
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 988
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 515
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 673
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 437
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 473
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 480
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 496
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 473
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 432
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 622
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 513
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 474
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 453
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 649
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 1187
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 653
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 510
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 706
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 1043
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 673
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 647
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 536
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 448
Konstytucja 3 maja PBW Tarnobrzeg 24.04.2017 Tarnobrzeg 567
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 568
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 789
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 635
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 670
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 701
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 1011
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 Rzeszów 763
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 681
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 682
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 367
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 2732
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 692
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 682
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 611
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 708
Żołnierze Wyklęci PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 1106
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 704
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 675
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 1077
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2405
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 754
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 738
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 1011
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 652
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 615
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 806
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 624
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 659
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 745
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 719
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 867
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 994
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 755
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 779
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 702
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 2007
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 922
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1743
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 786
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 1080
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 883
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 923
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 882
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 1047
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 911
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1084
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 949
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 1467
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 877
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 802
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 835
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 718
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 1956
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 1094
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 881
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 289
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 1063
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 873
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 1047
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 954
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 1041
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 1524
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 942
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 1211
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 978
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 709
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 762
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 1098
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 1542
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 723
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 775
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 1136
Język nasz ojczysty... PBW Tarnobrzeg 28.01.2016 Tarnobrzeg 1274
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 1401
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 980
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 1163
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1071
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1089
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 1696
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 1444
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 1169
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 2164
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 899
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 1345
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 787
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 2010
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1547
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1434
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1082
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1458
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1209
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1321
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 2266
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1296
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1053
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 1835
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 1439
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 3245
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 1796
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 1282
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 1078
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 16897
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 4040
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 1507
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 1071
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 1618
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 1425
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 1576
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 1070
Konstytucja 3 MAJA PBW Tarnobrzeg 28.04.2015 Tarnobrzeg 1228
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 1272
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 1689
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 1408
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 1789
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 2285
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 3177
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 1352
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 1563
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 1767
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 2405
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 2459
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 2338
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 1670
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 1502
Prawa człowieka PBW Tarnobrzeg 04.12.2014 Tarnobrzeg 1265
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 2435
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 4388
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 3218
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 1872
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 5870
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 1550
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 1662
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 761
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 2018
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 1209
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 1602
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 2896
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1266
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 10213
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 1662
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 2272
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 3746
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 3641
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 1770
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 2883
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 11046
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 2775
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 1951
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 1908
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 1930
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2215
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 1802
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 2569
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 2996
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 7509
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 1730
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 4168
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 2553
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 2232
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3198
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3927
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 4965
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 2825
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 3807
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 2471
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 2122
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 5283
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 3780
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 1647
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2325
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 1803
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 1689
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1341
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 1800
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 3114
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3424
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 4406
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1482
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1523
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1476
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 1883
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 1994
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 1671
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 1537
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 2817
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 2459
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 5254
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1370
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1660
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 1891
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 2368
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 3554
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 1649
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1445
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1544
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 3064
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 2091
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 6921
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 4674
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 2482
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 2235
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 3897
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3510
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 4061
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 2663
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 1906
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1532
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 2818
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2196
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 308
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1404
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 1823
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 4275
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 2241
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 1725
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 3082
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2215
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 3240
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 4081
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 3055
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 2897
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 3318
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 1802
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 2113
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 2807
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 682
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 634
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 400
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 387
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 2371
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 2692
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 1798
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 2462
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 5504
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 3428
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 2025
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 3098
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 3578
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 2286
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 1944
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 6280
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 17525
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 10551
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1484
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2048
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1436
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 6925
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 9495
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2057
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2164
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 6780
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 5289
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 4892
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 1888
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2498
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 14267
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 7702
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 3312
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 1816
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2573
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2261
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2396
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 5014
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 1818
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 4771
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 2867
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 2838
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 8489
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4382
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 3232
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 2794
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 2033
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 3504
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5470
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5122
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2455
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 2679
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 2184
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 4775
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 4052
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2314
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 3071
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 6446
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2379
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 3127
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 4419
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 330
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 3237
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 2732
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 6494
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 2857
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 2507
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 4613
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 3690
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 6477
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 5393
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 2927
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 2556
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 3268
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 2260
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 2545
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 4295
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 2453
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2335
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2040
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 2821
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 2563
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 5322
Jan Paweł II PBW Tarnobrzeg 23.08.2011 Tarnobrzeg 3090
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1387
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 6051
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 1657
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 3986
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4343
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3250
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2548
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 4688
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 8706
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 3971
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2486
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 2729
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 2632
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 5784
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 2952
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 2901
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 4785
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 2833
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 2414
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 3063
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 2589
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 4253
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 2463
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 2765
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 2795
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 3531
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 2451
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3653
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 3381
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 2439
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3650
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 2540
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 2568
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 4186
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 4321
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 14923
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 7639
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 9437
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 10862
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 19124
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 3677
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 2833
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 3744
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 3551
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 3696
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 3988
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 3079
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 7771
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 5429
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 4446
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 3749
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 2944
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 2463
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3592
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 4022
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 8986
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 3935
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 5152
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4159
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3364
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 2279
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 4224
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 13801
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 4934
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 3127
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 2529
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 5980
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 4558
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 6150
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 5995
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 4843
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 4970
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 12873
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6319
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 4725
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 3106
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 4429
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4586
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 1264
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3160
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4098
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4303
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3289
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5596
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3966
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5498
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4785
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4249
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5609
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 4080
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4345
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1421
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 6049
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 3452
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 6000
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 4551
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4165
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5196
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6380
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4921
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5761
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5607
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 4059
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 5254
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 7903
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 7874
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 3050
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 4818
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 3470
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 663
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7151
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4106
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6478
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7223
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6258
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 9137
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 4591
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 9241
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5882
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6819
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7557
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4859
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5451
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3795
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 4510

Autor: