Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 05.06.2020 Krosno 0
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 Krosno 0
Edukacja filmowa (bibliografia w wyborze za lata 2010-2020) Małgorzata Smulska 27.05.2020 Rzeszów 8
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 Rzeszów 18
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 Krosno 72
Jan Paweł II BP Tarnobrzeg 18.05.2020 Tarnobrzeg 3320
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 Krosno 70
Optymizm Lilianna Żywutska 05.05.2020 Przemyśl 32
Ziemia lubaczowska – zabytki, kultura i obyczaje Wiesława Olchowy 04.05.2020 Przemyśl 36
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy (zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zasobów PBW i źródeł internetowych) Renata Bąk i Renata Kozłowska 30.04.2020 Rzeszów 109
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 Krosno 102
Edukacja konsumencka PBW Przemyśl 30.04.2020 Przemyśl 111
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 27.04.2020 Rzeszów 53
Prawo autorskie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 27.04.2020 Rzeszów 66
KONSTYTUCJA 3 MAJA BP Tarnobrzeg 27.04.2020 Tarnobrzeg 762
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 Krosno 64
Prawo autorskie BP Tarnobrzeg 23.04.2020 Tarnobrzeg 40
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 Krosno 77
Mutyzm wybiórczy (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.04.2020 Rzeszów 71
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 Krosno 56
Międzynarodowy Dzień Ziemi BP Tarnobrzeg 20.04.2020 Tarnobrzeg 42
Kardynał Stefan Wyszyński (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 24.04.2020 Rzeszów 51
Zdrowe żywienie, dietetyka (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 15.04.2020 Rzeszów 52
Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1921 BP Tarnobrzeg 14.04.2020 Tarnobrzeg 49
Lektury do pobrania oraz inne pomoce dydaktyczne dostępne w sieci BP Tarnobrzeg 07.04.2020 Tarnobrzeg 53
E-learning, nauczanie zdalne (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 06.04.2020 Rzeszów 76
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 Krosno 86
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 Krosno 88
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność (bibliografia przedmiotowa za lata 2005-2020) Anna Weselak 06.04.2020 Rzeszów 136
Zdrowie publiczne Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 71
Edukacja domowa Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 60
Autyzm Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 64
Storytelling w praktyce edukacyjnej Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 62
E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 60
Dietetyka. Zdrowe żywienie Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 70
Teatr Kamishibai Dorota Grząba 03.04.2020 Przemyśl 173
Autyzm u dzieci i dorosłych BP Tarnobrzeg 01.04.2020 Tarnobrzeg 64
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 31.03.2020 Rzeszów 96
Rok 2020 rokiem fizyki (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 31.03.2020 Rzeszów 90
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 Krosno 101
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 Krosno 113
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.03.2020 Rzeszów 71
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 Rzeszów 72
Bitwa warszawska   15 sierpnia 1920 – w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą” (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 Rzeszów 72
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 Wiesława Olchowy 27.03.2020 Przemyśl 78
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 Krosno 97
Radzenie sobie ze stresem przez dzieci i młodzież PBW Przemyśl 25.03.2020 Przemyśl 99
Żydzi w Polsce - dzieje i kultura BP Tarnobrzeg 24.03.2020 Tarnobrzeg 58
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uzupełnienie PBW Przemyśl 24.03.2020 Przemyśl 90
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 Krosno 120
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej – zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Weselak 04.03.2020 Rzeszów 116
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 24.02.2020 Krosno 102
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 Krosno 107
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 Krosno 92
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 Rzeszów 171
Żołnierze Wyklęci BP Tarnobrzeg 21.02.2020 Tarnobrzeg 1477
Zaburzenia psychiczne Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 103
Bullying Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 94
Kosmetologia Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 98
Podstawy kodowania i programowania dla dzieci Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 103
Olga Tokarczuk Lilianna Żywutska 11.02.2020 Przemyśl 111
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 Rzeszów 110
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 Rzeszów 127
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Agnieszka Biedroń 31.01.2020 Przemyśl 119
Niemieckie obozy zagłady - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 31.01.2020 Tarnobrzeg 117
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 126
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 140
Język nasz ojczysty... BP Tarnobrzeg 19.02.2020 Tarnobrzeg 860
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 Krosno 151
Depresja dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 09.12.2019 Tarnobrzeg 161
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 Rzeszów 219
Dziecko autystyczne. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 22.11.2019 Tarnobrzeg 151
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 Rzeszów 159
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 Rzeszów 187
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 Rzeszów 187
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 203
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 175
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 Krosno 310
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 29.11.2019 Tarnobrzeg 147
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 Rzeszów 235
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 232
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 241
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 Rzeszów 186
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 171
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 228
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 Rzeszów 196
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 217
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 214
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 166
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 205
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 191
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 190
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 Rzeszów 195
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 Rzeszów 193
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 Rzeszów 206
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 Rzeszów 214
Harcerstwo polskie - dzieje i działalność Wiesława Olchowy 05.11.2019 Przemyśl 243
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkołach - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 05.11.2019 Tarnobrzeg 166
Kompetencje kluczowe Dorota Grząba 05.11.2019 Przemyśl 274
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 Krosno 226
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 Krosno 244
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 230
Uzależnienia - profilaktyka Lilianna Żywutska 25.10.2019 Przemyśl 277
Edukacja regionalna podstawą kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 25.10.2019 Tarnobrzeg 169
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 191
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 165
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2019/ 2020 – szkoła podstawowa BP Tarnobrzeg 07.10.2019 Tarnobrzeg 208
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 Rzeszów 328
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 346
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 368
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 316
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 252
Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 218
Sztuczna inteligencja Elżbieta Krupa 19.08.2019 Przemyśl 301
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 Krosno 398
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 420
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 Rzeszów 333
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku BP Tarnobrzeg 05.07.2019 Tarnobrzeg 317
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 Rzeszów 357
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 Przemyśl 329
Stanisław Moniuszko (1819-1872) BP Tarnobrzeg 14.06.2019 Tarnobrzeg 271
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 376
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 Przemyśl 554
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 586
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 916
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 597
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 Rzeszów 612
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 358
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 482
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 Rzeszów 351
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 Rzeszów 384
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 364
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 338
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 Rzeszów 640
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BP Tarnobrzeg 15.05.2019 Tarnobrzeg 326
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 Przemyśl 320
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 Rzeszów 492
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 Krosno 332
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 Rzeszów 581
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 Rzeszów 456
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 Rzeszów 371
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 Rzeszów 762
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 Rzeszów 387
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 Rzeszów 498
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 423
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 757
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 Rzeszów 457
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 Rzeszów 440
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 Rzeszów 517
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 374
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 392
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 Rzeszów 705
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 Rzeszów 856
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 Rzeszów 647
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 Rzeszów 726
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 Rzeszów 579
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 Rzeszów 477
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 Rzeszów 411
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 Rzeszów 686
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 Przemyśl 409
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 Rzeszów 571
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 Rzeszów 338
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 Rzeszów 534
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 Krosno 477
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 Krosno 485
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 492
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 Rzeszów 446
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 386
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 498
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 Rzeszów 2570
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 Rzeszów 465
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 Krosno 504
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 Rzeszów 754
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 Przemyśl 795
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 Przemyśl 506
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 500
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 542
Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu BP Tarnobrzeg 04.03.2019 Tarnobrzeg 390
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 Rzeszów 360
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 Rzeszów 377
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 198
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 Rzeszów 492
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 Przemyśl 858
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 Przemyśl 483
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 570
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 612
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 395
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 432
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 357
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 476
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 473
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 463
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 377
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 1190
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1974
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 814
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 406
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 601
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 633
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 407
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 425
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 547
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 491
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 409
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 418
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 523
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 434
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 381
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 506
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 480
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 593
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 622
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 501
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 413
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 519
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 593
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 625
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 486
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 524
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 687
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 657
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 423
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 901
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 467
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 433
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 567
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 482
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 893
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 487
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 1013
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 742
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 611
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 643
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 Rzeszów 901
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 436
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 421
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 474
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 998
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 414
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 543
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 601
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 524
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 492
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 483
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 544
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 542
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 1269
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 458
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 823
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 719
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 517
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 509
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1629
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 954
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 516
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 434
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 519
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 520
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 958
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 669
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 538
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 673
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 496
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 582
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 711
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 598
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 522
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 584
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 719
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 1104
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 480
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 1023
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 609
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 932
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 602
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 768
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 528
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 500
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 765
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 531
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 694
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 612
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 584
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 507
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 636
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 708
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 837
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 538
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 678
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 1321
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 Krosno 811
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 578
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 1645
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 784
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 690
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 571
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 622
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 547
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 650
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 595
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 502
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 656
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 746
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 533
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 561
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 648
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 654
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 555
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 555
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 525
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 562
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 551
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 484
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 569
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 536
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 687
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 818
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 527
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 533
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 498
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 506
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 651
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 515
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 2647
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 553
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 1131
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 737
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 516
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 550
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 678
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 914
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 571
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 470
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 2617
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 564
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 647
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 656
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 1007
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 983
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 709
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 635
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 594
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 709
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 1153
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 574
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 609
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 593
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 641
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 694
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 571
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 588
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 1737
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 738
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 947
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 660
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 684
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 700
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 715
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 665
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 656
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 837
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 676
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 641
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 659
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 850
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 1774
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 878
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 700
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 996
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 1476
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 944
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 899
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 750
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 638
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 768
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 1014
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 836
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 883
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 905
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 1324
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 Rzeszów 962
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 873
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 924
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 538
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 3613
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 893
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 859
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 782
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 949
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 873
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 863
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 1408
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2596
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 946
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 919
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 1214
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 829
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 792
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 984
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 797
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 840
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1074
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 877
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 1059
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 1228
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 960
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 998
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 884
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 2472
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1349
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 2294
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1012
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 1261
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 1079
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 1092
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 1121
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 1288
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 1167
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1420
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1142
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 1668
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 1086
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 991
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 1033
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 895
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 3167
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 1303
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 1104
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 444
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 1246
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 1088
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 1262
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 1150
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 1218
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 1786
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 1142
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 1389
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 1215
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 902
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 951
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 1258
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 1732
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 911
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 942
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 1548
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 1618
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 1179
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 1380
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1230
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1299
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 1997
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 1689
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 1365
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 2612
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 1075
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 1593
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 973
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 2218
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1748
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1685
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1288
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1670
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1742
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1527
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 2557
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1530
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1266
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 2015
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 1714
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 3635
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 1998
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 1508
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 1261
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 17373
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 4305
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 1730
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 1274
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 1812
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 1625
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 1794
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 1235
Konstytucja 3 MAJA PBW Tarnobrzeg 28.04.2015 Tarnobrzeg 1417
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 1478
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 1874
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 1597
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 1988
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 2540
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 3402
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 1557
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 1733
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 1972
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 2635
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 2606
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 2585
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 1892
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 1700
Prawa człowieka PBW Tarnobrzeg 04.12.2014 Tarnobrzeg 1418
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 2656
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 4848
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 3591
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 2081
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 6129
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 1735
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 1822
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 899
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 2224
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 1348
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 1794
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 3198
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1428
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 10416
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 1880
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 2518
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 4025
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 4092
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 1981
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 3145
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 12231
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 3086
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 2242
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 2086
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2106
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2398
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 1965
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 2772
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 3150
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 7856
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 1897
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 4373
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 2884
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 2407
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3489
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 4121
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 5226
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 3017
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 4133
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 2653
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 2269
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 6568
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 4002
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 1813
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2528
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 1984
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 1858
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1547
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 2014
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 3323
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3681
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 5154
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1630
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1706
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1677
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 2054
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 2187
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 1808
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 1701
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 3062
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 2658
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 5483
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1557
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1846
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 2066
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 2598
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 3758
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 1804
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1626
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1708
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 3300
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 2302
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 7333
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 4878
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 2704
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 2397
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 4198
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3816
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 4386
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 2883
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 2100
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1701
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 2993
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2352
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 488
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1587
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2105
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 4514
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 2460
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 1908
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 3273
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2411
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 3453
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 4244
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 3325
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 3071
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 3522
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 1957
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 2296
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 2999
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 1042
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 967
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 647
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 627
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 2607
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 2890
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 1971
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 2657
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 5720
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 3617
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 2212
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 3312
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 3802
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 2477
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 2104
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 6629
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 17740
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 10857
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1665
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2233
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1665
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 7107
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 10113
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2237
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2357
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 7070
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 5607
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 5086
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 2110
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2633
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 14560
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 7905
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 3497
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 1957
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2792
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2454
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2592
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 5199
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 2009
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 4984
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 3036
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 3096
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 8773
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4595
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 3442
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 2977
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 2208
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 3856
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5718
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5355
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2614
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 2835
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 2433
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 4967
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 4228
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2507
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 3251
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 6636
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2593
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 3314
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 4615
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 526
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 3454
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 2892
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 6706
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 3048
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 2682
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 4775
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 3862
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 6688
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 5591
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 3127
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 2764
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 3496
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 2423
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 2747
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 4527
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 2624
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2557
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2203
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 3009
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 2792
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 5500
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1564
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 6244
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 1823
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4190
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4545
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3543
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2781
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 4906
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 8905
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 4158
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2639
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 2908
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 2804
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 6091
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 3152
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 3269
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 5064
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 3013
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 2601
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 3242
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 2788
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 4475
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 2616
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 2979
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 2970
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 3710
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 2636
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3890
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 3595
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 2627
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3855
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 2789
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 2752
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 4443
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 4817
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 15202
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 7952
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 9843
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 11076
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 19449
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 3859
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 3027
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 3937
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 3823
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 3878
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 4200
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 3267
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 7951
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 5626
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 4627
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 3928
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 3180
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 2651
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3819
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 4212
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 9184
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 4131
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 5327
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4296
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3550
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 2440
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 4416
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 14001
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 5139
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 3354
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 2717
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 6178
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 4710
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 6342
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 6233
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 5034
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 5120
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 13158
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6489
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 4931
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 3330
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 4657
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4774
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 1423
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3320
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4257
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4487
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3495
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5756
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4163
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5723
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4977
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4431
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5857
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 4274
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4520
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1601
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 6238
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 3631
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 6215
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 4741
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4345
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5419
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6557
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5127
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6041
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5824
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 4253
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 5439
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 8150
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 8098
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 3266
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 5001
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 3622
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 819
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7404
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4258
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6683
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7389
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6467
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 9357
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 4790
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 9473
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6063
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7063
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7783
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 5036
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5652
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3995
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 4685

Autor: