Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 16
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 7
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 14.02.2019 Rzeszów 5
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 14.02.2019 Rzeszów 15
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 2
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 14
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 40
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 35
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 13
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 20
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 36
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 26
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 58
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 50
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 135
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 33
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 38
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 88
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 54
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 46
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 56
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 99
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 60
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 50
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 53
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 48
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 54
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 43
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 59
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 40
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 176
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 86
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 90
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 64
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 55
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 98
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 87
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 61
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 255
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 107
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 79
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 96
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 72
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 225
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 73
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 153
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.10.2018 Rzeszów 105
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 94
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 80
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 Rzeszów 119
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 80
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 100
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 97
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 88
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 99
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 117
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 89
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 104
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 93
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 136
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 93
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 116
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 112
100-lecie odzyskania niepodległości BP Tarnobrzeg 27.09.2018 Tarnobrzeg 117
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 94
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 319
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 164
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 136
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 124
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 26.10.2018 Rzeszów 144
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 333
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 120
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 74
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 80
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 152
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 182
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 170
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 135
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 196
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 128
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 154
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 209
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 178
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 139
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 151
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 293
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 362
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 120
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 265
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 179
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 336
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 167
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 216
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 114
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 109
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 198
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 157
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 159
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 153
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 164
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 125
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 176
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 163
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 259
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 143
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 245
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 444
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 Krosno 190
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 153
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 673
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 263
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 158
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 130
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 161
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 150
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 180
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 208
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 103
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 199
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 216
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 141
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 128
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 184
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 160
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 136
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 144
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 138
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 136
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 148
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 137
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 141
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 120
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 180
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 168
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 139
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 136
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 126
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 139
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 162
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 144
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 616
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 139
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 381
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 Rzeszów 196
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 170
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 119
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 115
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 193
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 263
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 158
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 110
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 687
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 150
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 174
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 195
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 215
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 223
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 196
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 181
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 179
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 216
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 318
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 177
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 201
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 187
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 231
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 266
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 210
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 216
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 287
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 267
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 383
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 220
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 231
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 247
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 273
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 236
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 235
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 390
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 269
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 282
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 266
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 405
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 654
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 410
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 271
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 374
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 532
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 407
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 318
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 322
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 260
Konstytucja 3 maja PBW Tarnobrzeg 24.04.2017 Tarnobrzeg 348
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 359
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 514
Język nasz ojczysty... PBW Tarnobrzeg 20.02.2017 Tarnobrzeg 430
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 428
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 452
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 447
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 676
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 27.01.2017 Rzeszów 487
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 468
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 438
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 580
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 127
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 1411
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 431
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 483
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 429
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 475
Żołnierze Wyklęci PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 817
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 485
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 456
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 605
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2186
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 497
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 532
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 764
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 446
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 433
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 616
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 437
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 442
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 510
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 524
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 617
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 730
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 544
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 549
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 473
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1487
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 601
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1281
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 610
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 907
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 677
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 706
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 649
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 745
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 620
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 836
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 713
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 1243
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 651
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 570
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 626
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 550
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 1254
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 857
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 686
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 89
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 831
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 658
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 798
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 757
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 782
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 679
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 711
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 989
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 743
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 489
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 575
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 879
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 1306
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 522
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 588
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 883
Język nasz ojczysty... PBW Tarnobrzeg 28.01.2016 Tarnobrzeg 1064
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 1111
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 795
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 882
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 888
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 851
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 1426
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 1168
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 947
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 1593
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 709
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 1099
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 616
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 1734
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1349
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1223
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 847
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1210
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 985
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1025
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 1464
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1073
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 869
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 1617
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 1182
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 2733
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 1530
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 1063
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 869
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 16348
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 3277
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 1316
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 873
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 1406
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 1205
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 1353
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 929
Konstytucja 3 MAJA PBW Tarnobrzeg 28.04.2015 Tarnobrzeg 1005
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 1058
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 1504
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 1194
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 1589
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 2017
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 2871
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 1157
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 1377
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 1566
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 2178
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 2236
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 2103
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 1467
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 1305
Prawa człowieka PBW Tarnobrzeg 04.12.2014 Tarnobrzeg 1071
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 2210
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 4087
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 2941
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 1669
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 5580
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 1335
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 1445
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 576
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 1788
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 1032
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 1373
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 2607
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1078
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 9999
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 1371
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 2035
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 3477
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 3124
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 1534
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 2578
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 9095
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 2521
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 1563
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 1712
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 1704
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 1997
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 1567
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 2352
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 2788
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 7209
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 1542
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 3919
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 2195
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 2023
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 2925
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3705
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 4714
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 2547
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 3527
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 2259
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 1899
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 4868
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 3422
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 1450
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2113
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 1587
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 1492
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1109
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 1565
Rola rodziców w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 2935
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3138
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 3860
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1280
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1334
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1288
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 1670
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 1770
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 1495
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 1337
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 2562
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 2246
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 4992
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1177
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1446
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 1674
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 2137
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 3358
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 1442
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1240
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1349
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 2830
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 1829
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 6655
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 4475
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 2201
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 2018
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 3472
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3124
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3598
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 2407
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 1666
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1349
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 2642
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 1943
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 99
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1220
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 1583
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 4065
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 1940
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 1527
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2923
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2004
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 3036
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 3813
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 2823
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 2706
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 3054
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 1611
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 1902
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 2606
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 258
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 212
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 146
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 140
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 2146
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 2501
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 1606
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 2256
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 4617
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 3199
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 1807
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 2869
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 3325
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 2092
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 1730
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 6039
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 17304
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 10286
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1318
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1816
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1220
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 6729
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 9101
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 1796
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 1908
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 6574
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 5025
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 4651
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 1699
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2273
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 13995
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 7389
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 3108
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 1640
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2318
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2063
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2194
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 4830
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 1592
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 4577
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 2687
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 2570
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 8232
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4154
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 2995
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 2592
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 1837
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 2536
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5260
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 4878
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2228
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 2495
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 1886
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 4524
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 3855
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2121
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2873
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 6246
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2097
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2883
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 4240
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 128
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 3044
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 2521
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 6296
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 2650
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 2271
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 4410
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 3466
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 6277
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 5150
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 2726
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 2351
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 3027
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 2038
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 2308
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 4078
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 2259
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2118
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 1831
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 2631
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 2301
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 5051
Jan Paweł II PBW Tarnobrzeg 23.08.2011 Tarnobrzeg 2862
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1193
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 5818
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 1446
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 3756
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4146
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3033
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2318
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 4468
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 8397
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 3768
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2315
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 2545
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 2391
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 5536
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 2727
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 2534
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 4498
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 2555
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 2169
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 2871
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 2360
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 4045
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 2254
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 2481
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 2615
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 3297
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 2268
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3437
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 3115
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 2235
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3421
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 2347
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 2364
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 3921
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 3802
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 14610
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 7328
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 8870
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 10662
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 18719
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 3470
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 2654
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 3525
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 3356
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 3488
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 3769
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 2866
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 7565
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 5177
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 4199
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 3587
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 2773
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 2274
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3398
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3843
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 8762
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 3680
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 4950
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3989
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3148
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 2100
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 4033
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 13505
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 4733
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 2914
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 2343
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 5786
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 4378
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 5939
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 5827
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 4618
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 4801
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 12604
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6133
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 4487
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 2885
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 4258
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4378
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 1077
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 2963
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3896
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4099
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3089
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5354
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3737
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5226
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4588
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4009
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5383
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 3863
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4167
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1227
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 5851
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 3293
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 5782
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 4367
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 3951
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5008
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6171
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4711
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5522
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5392
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 3839
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 5075
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 7645
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 7642
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 2848
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 4588
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 3262
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 495
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6917
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3938
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6281
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7076
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6057
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 8940
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 4385
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 9004
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5657
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6552
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7333
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4679
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5246
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3623
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 4337

Autor: