Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Melchior Wańkowicz (1892-1974) - bibliografia przedmiotowa Marta Głogowska 23.09.2023 Przemyśl 41
Melchior Wańkowicz (1892-1974) - bibliografia podmiotowa Marta Głogowska 23.09.2023 Przemyśl 21
Jan Parandowski (1895-1978) popularyzator kultury klasycznej w Polsce Małgorzata Mika-Zarębska 22.09.2023 Rzeszów 14
Eliza Orzeszkowa. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Małgorzata Fajt 19.09.2023 Tarnobrzeg 9
Wywiadówka - współpraca z rodzicami w szkole (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 11.09.2023 Rzeszów 17
Lasowiacy inspirują. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 08.09.2023 Tarnobrzeg 16
Eliza Orzeszkowa (1841-1910) - bibliografia przedmiotowa (na podstawie księgozbioru PBW w Rzeszowie oraz filii) Katarzyna Jaworek 08.09.2023 Rzeszów 14
Eliza Orzeszkowa (1841-1910) - bibliografia podmiotowa (na podstawie księgozbioru PBW w Rzeszowie oraz filii) Katarzyna Jaworek 13.09.2023 Rzeszów 15
Nowości biblioteczne na rok szkolny 2023/2024 Anna Słodownik 28.08.2023 Tarnobrzeg 37
Komiks - historia obrazkowa Ewa Fajt 25.08.2023 Tarnobrzeg 42
Aktywność fizyczna Lilianna Żywutska 22.08.2023 Przemyśl 44
Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Izabela Tomoń-Bąk 22.08.2023 Rzeszów 68
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 22.08.2023 Rzeszów 38
Dobrostan Nauczyciela - jak dbać o siebie i uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 21.08.2023 Rzeszów 37
Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego Agnieszka Pajęcka 21.08.2023 Rzeszów 69
Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakre Agnieszka Pajęcka 21.08.2023 Rzeszów 408
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz z Paulina Kusiak 21.08.2023 Rzeszów 204
Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi Paulina Kusiak 21.08.2023 Rzeszów 78
Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej Monika Filip 21.08.2023 Rzeszów 109
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego Małgorzata Mika-Zarębska 21.08.2023 Rzeszów 131
Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego Małgorzata Mika-Zarębska 21.08.2023 Rzeszów 140
Jak wspomagać dzieci wysoko wrażliwe (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 21.08.2023 Rzeszów 62
Lasowiacy – grupa etnograficzna (zestawienie bibliograficzne) Dorota Lichota 24.08.2023 Rzeszów 55
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne za lata 2019-2023) Dorota Lichota, Barbara Nowak 21.08.2023 Rzeszów 98
Szachy - nauczanie i trening. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Małgorzata Fajt 25.07.2023 Tarnobrzeg 48
MAGAZYN POMYSŁÓW Ewa Miękina, Monika Bieniek 05.09.2023 Tarnobrzeg 156
MNEMOTECHNIKI, CZ. II. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 – 2023 Elżbieta Krupa 05.07.2023 Przemyśl 75
Turystyka Wioletta Szałajko 03.07.2023 Przemyśl 113
Czas wolny Wioletta Szałajko 03.07.2023 Przemyśl 83
Propagowanie czytelnictwa. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży szkolnej Agnieszka Biedroń 04.07.2023 Przemyśl 73
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) Mariusz Bąk 17.06.2023 Przemyśl 105
Współpraca szkoły z sądami. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Ewa Fajt 06.06.2023 Tarnobrzeg 81
Mindfulness Mariusz Bąk 17.05.2023 Przemyśl 145
Robotyka i programowanie Ewa Fajt 17.05.2023 Tarnobrzeg 105
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940): bibliografia podmiotowa Wioletta Szałajko 13.05.2023 Przemyśl 109
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940): bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 13.05.2023 Przemyśl 112
RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego Małgorzata Mika-Zarębska, Jolanta Nizicka 23.05.2023 Rzeszów 101
Resocjalizacja więźniów Marta Głogowska 05.05.2023 Przemyśl 135
Uzależnienia medialne Wiesława Olchowy 22.04.2023 Przemyśl 157
Autyzm – wokół tego, co trudne Ewa Fajt 21.04.2023 Tarnobrzeg 138
Rok Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego – Patron Roku 2023 Zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Słodownik 19.04.2023 Tarnobrzeg 178
Bezpieczeństwo cyfrowe (2015-2023) Anna Reiss-Hejnar 18.04.2023 Krosno 183
Oblicza samotności (2010-2023) Elżbieta Słowik 31.03.2023 Krosno 173
Edukacja włączająca (2020-2023) Marek Hejnowicz 31.03.2023 Krosno 312
Scenariusze lekcji wychowawczych dla szkół podstawowych (2000– 2023) Paulina Więckowska 31.03.2023 Krosno 271
Scenariusze lekcji wychowawczych w szkole średniej (2000-2023) Paulina Więckowska 31.03.2023 Krosno 299
„Chodź poznaj mój świat!” – tolerancja i znoszenie uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnościami. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 24.03.2023 Tarnobrzeg 138
Magazyn pomysłów PBW Tarnobrzeg 22.03.2023 Tarnobrzeg 179
Patroni roku 2023: Jan Matejko, Jerzy Nowosielski Zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Słodownik 22.03.2023 Tarnobrzeg 151
Szkoła bez ocen, czyli jak (d)oceniać uczniów (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk, Małgorzata Smulska 14.03.2023 Rzeszów 237
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zestawienie bibliograficzne (aktualizacja) Małgorzata Smulska, Izabela Tomoń-Bąk 14.03.2023 Rzeszów 349
Literatura dla dzieci w języku angielskim i w wersji dwujęzycznej (bibliografia w wyborze)   Małgorzata Smulska, Izabela Tomoń-Bąk, Renata Bąk 14.03.2023 Rzeszów 241
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży. Cz. II do roku 2022 Marta Głogowska 13.03.2023 Przemyśl 166
Autyzm - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2020-2022 Marta Głogowska 13.03.2023 Przemyśl 202
Roszczeniowy rodzic – asertywny nauczyciel (2004-2022) Beata Szczepanik 07.03.2023 Krosno 205
TIK w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej Alina Daniel 06.03.2023 Rzeszów 202
2023 Rok pamięci górników i pracowników Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 20.02.2023 Tarnobrzeg 212
Kazimiera Iłłakowiczówna (1892 -1983) : w 40. rocznicę śmierci bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Grażyną Jędryczka 17.02.2023 Krosno 195
Język polski. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 14.02.2023 Tarnobrzeg 186
Powstanie styczniowe (2010-2023) Janina Pernal 13.02.2023 Krosno 250
Biblioterapia (2008-2022) Małgorzata Kasza 13.02.2023 Krosno 210
Lasowiacy. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 08.02.2023 Tarnobrzeg 271
Cyberbezpieczeństwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 06.02.2023 Tarnobrzeg 194
Dyrektor w potrzasku Jolanta Nizicka, Małgorzata Smulska, Izabela Tomoń-Bąk 01.02.2023 Rzeszów 235
Patroni roku 2023 – Mikołaj Kopernik. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 27.01.2023 Tarnobrzeg 215
Patroni roku 2023 – Aleksander Fredro, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, Wisława Szymborska. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Ewa Fajt 24.01.2023 Tarnobrzeg 231
Cukrzyca (2010-2022) Krystyna Biernacka, Julia Sworst 14.01.2023 Krosno 274
Edukacja prozdrowotna (2015-2022) Beata Szczepanik 14.01.2023 Krosno 303
Samobójstwo (2010-2022) Krystyna Biernacka, Julia Sworst 14.01.2023 Krosno 227
WISŁAWA SZYMBORSKA (1923-2012). Bibliografia podmiotowa w wyborze za lata 1967-2022 Elżbieta Krupa 23.01.2023 Przemyśl 258
NEURODYDAKTYKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2022. Agnieszka Biedroń 12.01.2023 Przemyśl 195
Patroni roku 2023 Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki Zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Słodownik 12.01.2023 Tarnobrzeg 231
Bezpieczeństwo publiczne - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2022 Elżbieta Krupa 11.01.2023 Przemyśl 298
WISŁAWA SZYMBORSKA (1923-2012). Bibliografia przedmiotowa w wyborze za lata 1991-2021 Elżbieta Krupa 23.01.2023 Przemyśl 292
Jan Matejko (1838-1893) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1901-2020 Wioletta Szałajko 09.01.2023 Przemyśl 191
Fonoholizm (2010-2022) Marek Hejnowicz 04.01.2023 Krosno 398
Mikołaj Kopernik (1473-1543) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1856-2020 Wioletta Szałajko 03.01.2023 Przemyśl 383
Boże Narodzenie - Materiały repertuarowe. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2022 Lilianna Żywutska 30.12.2022 Przemyśl 188
Rodzina wielodzietna - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2021 Mariusz Bąk 30.12.2022 Przemyśl 250
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (2012-2022) Małgorzata Kasza 17.12.2022 Krosno 245
Oswoić lęk - okiem praktyków Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 08.12.2022 Rzeszów 326
Poczucie własnej wartości (2010-2022) Marek Hejnowicz 30.11.2022 Krosno 469
Twórczość Marii Konopnickiej w edukacji polonistycznej (2000-2022) Janina Pernal 30.11.2022 Krosno 232
Dzieci migrujące ( 2010-2022) Krystyna Biernacka 30.11.2022 Krosno 267
Zdrowie psychiczne (2010-2022) Beata Sawinda 14.11.2022 Krosno 245
Wychowanie do życia w rodzinie, cz. II - do roku 2022 Marta Głogowska 19.10.2022 Przemyśl 281
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży /zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2022 Mariusz Bąk 19.10.2022 Przemyśl 295
Zdrowie psychiczne - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2022. Wiesława Olchowy 19.10.2022 Przemyśl 291
Pielęgniarstwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2022 Ewa Fajt 17.10.2022 Tarnobrzeg 312
Dzieci i młodzież w obliczu wojny – kształtowanie świadomych postaw poprzez literaturę i sztukę oraz wychowanie dla pokoju Izabela Tomoń-Bąk, Małgorzata Mika Zarębska, Dorota Lichota 18.10.2022 Rzeszów 320
Zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży Małgorzata Tuleja 17.10.2022 Przemyśl 263
Agresja rosyjska na Ukrainę (2022) Marek Hejnowicz 13.10.2022 Krosno 519
Pozytywna dyscyplina (2000-2022) Anna Reiss-Hejnar 13.10.2022 Krosno 304
Metoda Montessori w edukacji i wychowaniu (2003-2022) Małgorzata Kasza 13.10.2022 Krosno 310
Terroryzm- zwalczanie (2010-2020) Beata Sawinda 08.10.2022 Krosno 301
Autyzm Anna Majkut 07.10.2022 Rzeszów 461
Nauczanie zintegrowane (2015-2022) Beata Szczepanik 30.09.2022 Krosno 401
Patologie społeczne (2010-2021) Paulina Więckowska 30.09.2022 Krosno 376
Zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w kontekście zmian, wyzwań współczesnej edukacji Ewa Fajt 29.09.2022 Tarnobrzeg 311
Matura rok szk. 2022/23 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury Małgorzata Fajt 28.09.2022 Tarnobrzeg 308
Matura rok szk. 2022/23 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury Ewa Fajt 28.09.2022 Tarnobrzeg 332
Nauczyciel i uczeń w świecie wartości. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2022. Dorota Grząba 29.09.2022 Przemyśl 357
RODZINA ADOPCYJNA Wioletta Szałajko 26.09.2022 Przemyśl 353
Rodzina zastępcza. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010- 2022 Marta Głogowska 25.09.2022 Przemyśl 310
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015 - 2022. Lilianna Żywutska 14.09.2022 Przemyśl 415
BRUNO SCHULZ (1892 - 1942). BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA Agnieszka Biedroń 26.09.2022 Przemyśl 402
BRUNO SCHULZ (1892 - 1942). BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA Agnieszka Biedroń 14.09.2022 Przemyśl 348
Dwujęzyczność małego dziecka Krystyna Biernacka 15.09.2022 Krosno 427
Rodzina dysfunkcyjna (2015-2022) Małgorzata Kasza 07.09.2022 Krosno 540
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu - materiały dydaktyczne dla nauczycieli Marzena Fiołek 31.08.2022 Przemyśl 404
Literatura dla dzieci w języku angielskim w zasobach PBW w Przemyślu Marzena Fiołek 29.11.2022 Przemyśl 400
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska 31.08.2022 Przemyśl 437
Myślenie obywatelskie on-line. Jak uwrażliwić uczniów na spam, pseudonaukowe teorie i fake newsy. Inspiracje dla nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 25.08.2022 Rzeszów 332
Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej Małgorzata Mika-Zarębska 25.08.2022 Rzeszów 884
Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Bożena Osetkowska - Zajdel 24.08.2022 Rzeszów 609
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Małgorzata Smulska, Jolanta Nizicka 24.08.2022 Rzeszów 828
Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Dorota Lichota, Paulina Kusiak 24.08.2022 Rzeszów 1655
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.  Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży  (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Paulina Kusiak 24.08.2022 Rzeszów 898
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej Małgorzata Mika-Zarębska 24.08.2022 Rzeszów 2853
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Renata Bąk 23.08.2022 Rzeszów 1483
100. Rocznica Powstania Instytutu Pedagogiki Specjalnej (Maria Grzegorzewska) Janina Pernal 19.08.2022 Krosno 345
Lucy Maud Montgomery (1874-1942). 80-ta rocznica śmierci Krystyna Biernacka 09.08.2022 Krosno 378
Program 500+ (2018-2022) Krystyna Biernacka 09.08.2022 Krosno 367
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zestawienie bibliograficzne Izabela Tomoń-Bąk i Małgorzata Smulska 01.08.2022 Rzeszów 501
Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu Ewa Fajt 25.07.2022 Tarnobrzeg 438
Najstarsze wydawnictwa w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu (1855-1939) Ewa Fajt 19.07.2022 Tarnobrzeg 319
"Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolach" Małgorzata Fajt 13.07.2022 Tarnobrzeg 395
Wakacje ucznia – inspiracje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 18.07.2022 Rzeszów 307
"Planszowanie" na urlopie - wykaz gier planszowych PBW 11.07.2022 Rzeszów 490
Inspirowane literaturą - gry i zabawy dla dzieci i młodzieży Renata Bąk 11.07.2022 Rzeszów 443
Audiobook do auta - literatura dla dorosłych Agnieszka Ziętala 07.07.2022 Rzeszów 355
Audiobook do auta - literatura dziecięca i młodzieżowa Bożena Osetkowska - Zajdel 06.07.2022 Rzeszów 343
Ahoj przygodo! Zainspiruj się filmem Małgorzata Smulska 06.07.2022 Rzeszów 418
Ahoj przygodo! Zainspiruj się książką Dorota Lichota 06.07.2022 Rzeszów 377
Na wakacje tylko z naszym przewodnikiem Dorota Lichota 05.07.2022 Rzeszów 392
Przemoc w rodzinie (2015-2022) Małgorzata Kasza 25.07.2022 Krosno 387
AUTOPREZENTACJA Elżbieta Krupa 14.06.2022 Przemyśl 400
DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików Elżbieta Krupa 14.06.2022 Przemyśl 428
Ignacy Łukasiewicz (1822-1882). Patron 2022 roku. Bibliografia przedmiotowa. Dorota Grząba 14.06.2022 Przemyśl 417
Diagnostyka medyczna (2010-2022) Elżbieta Słowik 14.06.2022 Krosno 398
Gry i zabawy ruchowe latem (2005-2022) Anna Reiss-Hejnar 14.06.2022 Krosno 372
Uchodźcy - zestawienie bibliograficzne Ewa Fajt 13.06.2022 Tarnobrzeg 363
Patroni roku 2022 Ewa Fajt 02.06.2022 Tarnobrzeg 392
Białoszewski Miron - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1974-2021. Wiesława Olchowy 25.05.2022 Przemyśl 520
Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą Dorota Lichota 24.05.2022 Rzeszów 441
Zarządzanie w oświacie Jolanta Nizicka 09.06.2022 Rzeszów 368
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO Agnieszka Biedroń 17.05.2022 Przemyśl 466
Tolerancja (2005-2021) Paulina Więckowska 17.05.2022 Krosno 415
MARIA GRZEGORZEWSKA (18.04.1887 - 07.05.1967) Elżbieta Krupa 03.06.2022 Przemyśl 368
Kompetencje społeczne dzieci i młodzieży ( 2013-2021) Małgorzata Kasza 09.05.2022 Krosno 518
Placówki opiekuńczo - wychowawcze (2010–2021) Paulina Więckowska 04.05.2022 Krosno 425
Dietetyka. Zdrowe odżywianie (2010-2021) Beata Sawinda 28.04.2022 Krosno 436
Wycieczki szkolne (2000 – 2021) Paulina Więckowska 14.04.2022 Krosno 414
ZBRODNIA KATYŃSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008 – 2022 Elżbieta Krupa 08.04.2022 Przemyśl 499
Błogosławiona Natalia Tułasiewicz (1906-1945) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Małgorzata Mika-Zarębska 05.04.2022 Rzeszów 540
UCHODŹCY Agnieszka Biedroń 29.03.2022 Przemyśl 432
WOJNA HYBRYDOWA Marta Głogowska 30.03.2022 Przemyśl 474
TERAPIA TRAUMY Mariusz Bąk 22.03.2022 Przemyśl 582
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Lilianna Żywutska 22.03.2022 Przemyśl 636
Jak rozmawiać o trudnych tematach BP Tarnobrzeg 17.03.2022 Tarnobrzeg 439
Edukacja wielokulturowa (zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie) Renata Bąk 10.03.2022 Rzeszów 457
Wisława Szymborska (1923 – 2012) Grażyną Jędryczka 07.03.2022 Krosno 513
Konflikty i ich rozwiązywanie (2010-2021) Małgorzata Kasza 07.03.2022 Krosno 682
Egzamin ósmoklasisty (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 11.03.2022 Rzeszów 415
KOBIETY – zapisane w historii miasta. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Lilianna Żywutska 30.03.2022 Przemyśl 609
Młodzież a zdrowy styl życia (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Katarzyna Jaworek 04.04.2022 Rzeszów 454
Maria Grzegorzewska – człowiek, pedagog, humanista (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 31.03.2022 Rzeszów 464
Cyberprzemoc - nękanie w sieci (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 30.03.2022 Rzeszów 477
Andrzej Bursa - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Małgorzata Tuleja 24.02.2022 Przemyśl 529
Romantyzm Polski (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 02.03.2022 Rzeszów 456
Zespół Aspergera Dorota Lichota 15.02.2022 Rzeszów 425
Scenariusze na lekcje godzin wychowawczych Dorota Lichota 14.02.2022 Rzeszów 906
Armia Krajowa - 14.02.1942. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. BP Tarnobrzeg 11.02.2022 Tarnobrzeg 407
Bezpieczeństwo w Internecie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2017-2022) Dorota Lichota 09.02.2022 Rzeszów 568
Nowe formy profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w sytuacji pandemii COVID-19 (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 08.02.2022 Rzeszów 434
Zaburzenia integracji sensorycznej Marta Głogowska 04.02.2022 Przemyśl 497
ZABURZENIA ZACHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010 - 2021 Lilianna Żywutska 09.02.2022 Przemyśl 792
ZABURZENIA EMOCJONALNE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 – 2021 Lilianna Żywutska 09.02.2022 Przemyśl 549
CYBERPRZEMOC. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 - 2021 Elżbieta Krupa 28.01.2022 Przemyśl 887
SAMOBÓJSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2021 Mariusz Bąk 08.02.2022 Przemyśl 693
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2021. BP Tarnobrzeg 26.01.2022 Tarnobrzeg 422
Zarządzanie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2022 BP Tarnobrzeg 26.01.2022 Tarnobrzeg 429
HANDEL LUDŹMI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020 Elżbieta Krupa 24.01.2022 Przemyśl 574
Edukacja alternatywna Wiletta Szałajko 21.01.2022 Przemyśl 753
Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 10.02.2022 Rzeszów 474
DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997 - 2021 Lilianna Żywutska 08.02.2022 Przemyśl 591
Integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej Dorota Lichota 20.01.2022 Rzeszów 546
Czytelnictwo dzieci i młodzieży - inspiracje i metody pracy Renata Bąk 19.01.2022 Rzeszów 501
Ignacy Łukasiewicz w zbiorach PBW w Rzeszowie Dorota Lichota 02.06.2022 Rzeszów 583
Ród Tarnowskich w dziejach Tarnobrzega BP Tarnobrzeg 05.01.2022 Tarnobrzeg 617
Nauczyciele przedszkoli a rodzice Dorota Lichota 29.12.2021 Rzeszów 466
Zarządzanie oświatą Marta Głogowska 28.12.2021 Przemyśl 510
Zarządzanie kryzysowe (2011-2021) Beata Szczepanik 10.12.2021 Krosno 932
Zajęcia kreatywne w przedszkolu i szkole – scenariusze i metody pracy Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 Rzeszów 895
Bajkoterapia w edukacji i wychowaniu Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 Rzeszów 737
GABRIELA ZAPOLSKA – Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborze za lata 1950 - 2020 Małgorzata Tuleja 22.11.2021 Przemyśl 804
Święto Niepodległości– scenariusze zajęć i uroczystości - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2021. Renata Stefanik 10.11.2021 Przemyśl 808
Gotowość dziecka i rodziców do podjęcia nauki szkolnej Dorota Lichota 09.11.2021 Rzeszów 540
Cyfryzacja, technologie cyfrowe Marta Głogowska 08.11.2021 Przemyśl 529
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (SCENARIUSZE ZAJĘĆ) Lilianna Żywutska 04.11.2021 Przemyśl 922
Matura rok szk. 2021/22 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury BP Tarnobrzeg 25.10.2021 Tarnobrzeg 493
Myślenie krytyczne w edukacji Renata Bąk 26.10.2021 Rzeszów 784
Matura rok szk. 2021/2022 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 25.10.2021 Tarnobrzeg 486
Jąkanie - diagnoza, terapia, wsparcie Beata Bałchan 04.11.2021 Rzeszów 714
Legendy z całego świata – bibliografia podmiotowa Ewelina Kutyła-Stręciwilk 23.10.2021 Rzeszów 546
Baśnie i legendy w nauczaniu Alina Daniel 20.10.2021 Rzeszów 718
Baśnie z całego świata – bibliografia podmiotowa Izabela Tomoń-Bąk 21.10.2021 Rzeszów 686
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 18.10.2021 Tarnobrzeg 618
Emocje – zaburzenia( 2015–2020) Beata Sawinda 18.10.2021 Krosno 840
Wywiadówka – organizacja zebrań z rodzicami Małgorzata Smulska 04.11.2021 Rzeszów 547
Stanisław Jachowicz 1796 - 1875 - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 12.10.2021 Tarnobrzeg 728
Krzysztof Kamil Baczyński w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 12.10.2021 Rzeszów 583
Nauczanie historii Lilianna Żywutska 11.10.2021 Przemyśl 653
Kształcąca rola gier planszowych w edukacji Małgorzata Mika - Zarębska 11.10.2021 Rzeszów 755
Tadeusz Różewicz w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 07.10.2021 Rzeszów 614
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - edukacja włączająca. Cz. II Agnieszka Biedroń 05.10.2021 Przemyśl 915
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. II Mariusz Bąk 05.10.2021 Przemyśl 848
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA. Cz. III Lilianna Żywutska 05.10.2021 Przemyśl 781
ADAPTACJA DZIECKA DO WARUNKÓW SZKOLNYCH Agnieszka Biedroń 05.10.2021 Przemyśl 1597
SP! SERCE I POMOC! Działania ułatwiające uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny BP Tarnobrzeg 05.10.2021 Tarnobrzeg 577
Projekt "SP! SERCE I POMOC" PBW 29.09.2021 Rzeszów 803
Metoda Montessori w przedszkolu i szkole Małgorzata Smulska 04.11.2021 Rzeszów 666
Rodzicielstwo (2010-2021) Beata Szczepanik 18.09.2021 Krosno 751
Cyprian Kamil Norwid w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Dorota Lichota 17.09.2021 Rzeszów 608
Ojcostwo Dorota Grząba 16.09.2021 Przemyśl 811
Dante Alighieri (1265-1321). Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w 700. rocznicę śmierci pisarza Małgorzata Mika-Zarębska 13.09.2021 Rzeszów 668
Wirtualne wycieczki i zbiory muzealne on-line Małgorzata Mika-Zarębska 10.09.2021 Rzeszów 990
Edukacja ekologiczna (2010-2021) Elżbieta Słowik 01.09.2021 Krosno 976
Gabriela Zapolska (1857 – 1921) - życie i twórczość. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 31.08.2021 Tarnobrzeg 567
Edukacja włączająca Renata Bąk 24.08.2021 Rzeszów 1013
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży Alina Daniel 19.08.2021 Rzeszów 1152
Bitwa warszawska 15 sierpnia 1920. Małgorzata Mika-Zarębska 13.08.2021 Rzeszów 611
Powstanie Warszawskie (1944). Historia – kultura – edukacja Renata Kozłowska 30.07.2021 Rzeszów 682
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) Piotr Boczar 30.07.2021 Krosno 629
POWSTANIE WARSZAWSKIE BP Tarnobrzeg 22.07.2021 Tarnobrzeg 984
Dziecko niepełnosprawne umysłowo 2015-2021 Krystyna Biernacka 23.07.2021 Krosno 786
Rodzina wielodzietna (2010-2020) Marek Hejnowicz 02.07.2021 Krosno 972
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010-2021) Krystyna Biernacka 02.07.2021 Krosno 1046
Dopalacze Mariusz Bąk 30.06.2021 Przemyśl 644
Sztuka odpoczywania – jak efektywnie regenerować ciało i umysł Izabela Tomoń-Bąk 30.06.2021 Rzeszów 545
Szczepienia ochronne za i przeciw Lilianna Żywutska 29.06.2021 Przemyśl 608
Gry i zabawy na wakacje Renata Kozłowska 23.06.2021 Rzeszów 691
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) Renata Kozłowska 21.06.2021 Rzeszów 2306
PRACA ZDALNA Lilianna Żywutska 15.06.2021 Przemyśl 686
COVID 19 Elżbieta Krupa 14.06.2021 Przemyśl 771
Narkomania – zapobieganie i zwalczanie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 14.06.2021 Tarnobrzeg 705
Edukacja domowa Renata Kozłowska 15.06.2021 Rzeszów 786
Dogoterapia– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020. Wiesława Olchowy 11.06.2021 Przemyśl 785
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy BHP Marta Głogowska 11.06.2021 Przemyśl 850
Rodzina niepełna Mariusz Bąk 09.06.2021 Przemyśl 668
Integracja sensoryczna Agnieszka Biedroń 14.06.2021 Przemyśl 663
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - CHARAKTERYSTYKA, SZANSE I ZAGROŻENIA . Cz. II Agnieszka Biedroń 08.06.2021 Przemyśl 800
Mnemotechniki - czyli techniki zapamiętywania (2010-2021) Beata Sawinda 04.06.2021 Krosno 829
Dbajmy o nasze środowisko – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 01.06.2021 Tarnobrzeg 718
Prawa dziecka Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 719
Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981) Grażyna Jędryczka 28.05.2021 Krosno 970
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883): bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 27.05.2021 Przemyśl 905
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883): bibliografia podmiotowa Wioletta Szałajko 27.05.2021 Przemyśl 707
Rodziny dysfunkcyjne – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 24.05.2021 Tarnobrzeg 694
Społeczeństwo informacyjne – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 17.05.2021 Tarnobrzeg 695
DZIEŃ MATKI – SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Marta Głogowska 22.06.2021 Przemyśl 2546
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – ćwiczenia i zadania, scenariusze lekcji, wskazówki metodyczne i organizacyjne Izabela Tomoń-Bąk 16.11.2021 Rzeszów 1189
KONSTYTUCJA 3 MAJA Elżbieta Krupa 04.05.2021 Przemyśl 970
Polskie konstytucje– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1910-2020. Wiesława Olchowy 29.04.2021 Przemyśl 797
Rok Konstytucji 3 Maja: scenariusze uroczystości szkolnych Renata Kozłowska 28.04.2021 Rzeszów 2790
Nasza Ziemia - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 22.04.2021 Tarnobrzeg 593
Dziadkowie – ich rola w życiu rodziny Małgorzata Smulska 16.04.2021 Rzeszów 1127
Barbarzyństwo kontra dziedzictwo. Straty wojenne oraz działania na rzecz ochrony i restytucji dóbr kultury utraconych po dwóch wojnach światowych Małgorzata Mika-Zarębska 15.04.2021 Rzeszów 991
Edukacja zdalna - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 13.04.2021 Tarnobrzeg 914
Resocjalizacja (2010–2020) Paulina Więckowska 09.04.2021 Krosno 1104
Zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne Anna Weselak 01.04.2021 Rzeszów 1066
Autyzm Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 722
Patroni Roku 2021 - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 30.03.2021 Tarnobrzeg 697
Autyzm – terapia (2016-2021) Małgorzata Kasza 29.03.2021 Krosno 938
Autyzm (2016-2021) Elżbieta Słowik 29.03.2021 Krosno 761
Style wychowania Anna Szewczyk 22.03.2021 Przemyśl 1821
Zespół Downa Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 696
Alkoholizm (2011 – 2020) Paulina Więckowska 13.03.2021 Krosno 876
Rodzeństwo i rodzina - wpływ na rozwój i charakter dziecka Małgorzata Smulska 16.04.2021 Rzeszów 930
Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) (2010 -2020) Beata Sawinda 10.03.2021 Krosno 1300
Logopedia. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 - 2021 Dorota Grząba 25.03.2021 Przemyśl 1442
Żołnierze wyklęci (2010-2020) Marek Hejnowicz 01.03.2021 Krosno 969
ABC bibliotekarza Cz. 2 Dorota Lichota 16.02.2021 Rzeszów 894
Stanisław Lem (1921-2006) bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Anna Weselak, Dorota Lichota 12.02.2021 Rzeszów 891
Bezpieczny Internet. Wiesława Olchowy 08.02.2021 Przemyśl 1205
Myślenie twórcze (2015-2020) Beata Szczepanik 04.02.2021 Krosno 886
Terapia poznawczo-behawioralna (2010-2020) Krystyna Biernacka 04.02.2021 Krosno 813
Edukacja matematyczna. Cz. II Lilianna Żywutska 28.01.2021 Przemyśl 962
HOLOKAUST. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2020 Elżbieta Krupa 27.01.2021 Przemyśl 990
Stanisław Herman Lem (1921 - 2006). Bibliografia przedmiotowa. Agnieszka Biedroń 18.01.2021 Przemyśl 742
Ruszajmy się! – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 15.01.2021 Tarnobrzeg 617
Oddział partyzancki „Jędrusie” BP Tarnobrzeg 18.01.2021 Tarnobrzeg 682
Edukacja przyrodnicza Mariusz Bąk 14.01.2021 Przemyśl 695
Stanisław Herman Lem (1921-2006). Bibliografia podmiotowa. Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 861
Epidemie Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 667
STEFAN WYSZYŃSKI (1901 – 1981) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 964
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 1788
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 790
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI /Cz. III/ Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 700
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Cz. II Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 927
Metodologia badań naukowych Dorota Lichota 05.01.2021 Rzeszów 1333
Masaż Lilianna Żywutska 18.01.2021 Przemyśl 883
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Dorota Lichota 22.12.2020 Rzeszów 1021
Alkoholizm ( 2000 – 2010) Paulina Więckowska 14.12.2020 Krosno 892
Stan wojenny w Polsce Izabela Tomoń-Bąk i Renata Bąk 14.12.2020 Rzeszów 868
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 Krosno 1065
Współpraca nauczyciela z rodzicami Małgorzata Smulska 11.12.2020 Rzeszów 767
Prawa człowieka BP Tarnobrzeg 10.12.2020 Tarnobrzeg 647
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych Renata Kozłowska 11.12.2020 Rzeszów 792
Jan Kasprowicz ( 1860 – 1926): bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Renata Stefanik 08.12.2020 Przemyśl 856
Pracownik socjalny jako opiekun (asystent) w obszarze wsparcia społecznego Izabela Pelc 25.11.2020 Przemyśl 911
Asystent osoby niepełnosprawnej oraz inne formy opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami Izabela Pelc 25.11.2020 Przemyśl 968
Adam Mickiewicz - życie i twórczość (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020) BP Tarnobrzeg 30.11.2020 Tarnobrzeg 747
Praca z dzieckiem zdolnym Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 772
POWSTANIE LISTOPADOWE BP Tarnobrzeg 20.11.2020 Tarnobrzeg 697
Komunikacja wspomagająca w pracy z osobami niepełnosprawnymi Renata Kozłowska 04.11.2021 Rzeszów 866
Inscenizacje na różne okazje – scenariusze zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dorota Lichota 16.11.2020 Rzeszów 3774
Opieka nad dzieckiem Marta Głogowska 24.11.2020 Przemyśl 1555
Astrid Lindgren 1907-2002 : w 113 rocznicę urodzin Dorota Grząba 12.11.2020 Przemyśl 878
Starość - zestawienie bibliograficzne w wyborze Marta Głogowska 12.11.2020 Przemyśl 1518
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie PBW Przemyśl 10.11.2020 Przemyśl 1064
Wspomaganie rozwoju dziecka Marta Głogowska 06.11.2020 Przemyśl 1000
Andragogika Marta Głogowska 06.11.2020 Przemyśl 827
Motyw wędrówki w literaturze dziecięcej i filmie dla dzieci Renata Kozłowska 04.11.2021 Rzeszów 826
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Renata Kozłowska 04.11.2020 Rzeszów 946
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 Krosno 888
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 26.10.2020 Tarnobrzeg 1021
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Alina Daniel 04.11.2021 Rzeszów 691
Matura rok szk. 2020/2021 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2020 Tarnobrzeg 692
Matura rok szk. 2020/2021 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2020 Tarnobrzeg 696
Edukacja ekologiczna Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 1075
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 Krosno 836
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 Krosno 831
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 Krosno 836
Praca biblioteki szkolnej BP Tarnobrzeg 01.10.2020 Tarnobrzeg 782
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 BP Tarnobrzeg 24.09.2020 Tarnobrzeg 676
Edukacja globalna Lilianna Żywutska 22.09.2020 Przemyśl 774
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 Krosno 898
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 Krosno 934
Wypalenie zawodowe nauczycieli - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020 Renata Stefanik 08.09.2020 Przemyśl 906
Bieszczady (przewodniki, mapy, ciekawostki) Marta Głogowska 04.09.2020 Przemyśl 929
Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995) bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Dorota M. Markocka 15.09.2020 Przemyśl 6601
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 1506
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 Krosno 1044
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 Krosno 1164
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 Krosno 1306
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 Krosno 2476
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 Krosno 1100
Edukacja filmowa Małgorzata Smulska 04.11.2021 Rzeszów 771
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 Rzeszów 1491
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 Krosno 1387
Jan Paweł II BP Tarnobrzeg 18.05.2020 Tarnobrzeg 4393
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 Krosno 1074
Optymizm Lilianna Żywutska 05.05.2020 Przemyśl 938
Ziemia lubaczowska – zabytki, kultura i obyczaje Wiesława Olchowy 04.05.2020 Przemyśl 1566
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy Renata Bąk i Renata Kozłowska 04.11.2021 Rzeszów 988
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 Krosno 1280
Edukacja konsumencka PBW Przemyśl 30.04.2020 Przemyśl 1150
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim Alina Daniel 04.11.2021 Rzeszów 789
Prawo autorskie Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 1023
KONSTYTUCJA 3 MAJA BP Tarnobrzeg 30.04.2021 Tarnobrzeg 1804
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 Krosno 2450
Prawo autorskie BP Tarnobrzeg 23.04.2020 Tarnobrzeg 833
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 Krosno 964
Mutyzm wybiórczy Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 956
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 Krosno 1010
Międzynarodowy Dzień Ziemi BP Tarnobrzeg 20.04.2020 Tarnobrzeg 848
Kardynał Stefan Wyszyński Alina Daniel 04.11.2021 Rzeszów 1066
Zdrowe żywienie, dietetyka Dorota Lichota 15.04.2020 Rzeszów 971
Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1921 BP Tarnobrzeg 14.04.2020 Tarnobrzeg 941
Lektury do pobrania oraz inne pomoce dydaktyczne dostępne w sieci BP Tarnobrzeg 07.04.2020 Tarnobrzeg 857
E-learning, nauczanie zdalne Dorota Lichota 06.04.2020 Rzeszów 1290
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 Krosno 1037
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 Krosno 1045
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność Anna Weselak 06.04.2020 Rzeszów 1409
Zdrowie publiczne Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 1123
Edukacja domowa Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 977
Autyzm Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 1162
Storytelling w praktyce edukacyjnej Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 1212
E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 1093
Dietetyka. Zdrowe żywienie Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 1106
Teatr Kamishibai Dorota Grząba 03.04.2020 Przemyśl 1200
Autyzm u dzieci i dorosłych BP Tarnobrzeg 01.04.2020 Tarnobrzeg 903
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 1067
Rok 2020 rokiem fizyki Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 858
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 Krosno 2357
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 Krosno 1175
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 813
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 Małgorzata Mika-Zarębska 04.11.2021 Rzeszów 834
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 Wiesława Olchowy 27.03.2020 Przemyśl 1071
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 Krosno 1098
Radzenie sobie ze stresem przez dzieci i młodzież PBW Przemyśl 25.03.2020 Przemyśl 1189
Żydzi w Polsce - dzieje i kultura BP Tarnobrzeg 24.03.2020 Tarnobrzeg 846
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uzupełnienie PBW Przemyśl 24.03.2020 Przemyśl 989
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 Krosno 1981
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej Anna Weselak 04.03.2020 Rzeszów 1201
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 Krosno 991
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 Krosno 1155
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 Krosno 997
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 Rzeszów 2266
Żołnierze Wyklęci BP Tarnobrzeg 21.02.2020 Tarnobrzeg 2961
Zaburzenia psychiczne Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 1068
Bullying Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 982
Kosmetologia Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 1089
Podstawy kodowania i programowania dla dzieci Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 1031
Olga Tokarczuk Lilianna Żywutska 11.02.2020 Przemyśl 1032
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 Rzeszów 1030
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 Rzeszów 970
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Agnieszka Biedroń 31.01.2020 Przemyśl 1188
Niemieckie obozy zagłady - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 31.01.2020 Tarnobrzeg 984
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 1168
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 1348
Język nasz ojczysty... BP Tarnobrzeg 19.02.2020 Tarnobrzeg 2032
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 Krosno 1099
Depresja dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 09.12.2019 Tarnobrzeg 1232
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 Rzeszów 1161
Dziecko autystyczne. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 22.11.2019 Tarnobrzeg 1063
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 Rzeszów 986
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 Rzeszów 1062
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 Rzeszów 1080
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 1081
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 1271
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 Krosno 1564
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 Rzeszów 1309
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 1189
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 1487
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 Rzeszów 1258
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 960
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 1192
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 Rzeszów 1192
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 1303
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 1705
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 1071
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 1489
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 1215
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 1008
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 Rzeszów 1233
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 Rzeszów 1132
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 Rzeszów 1299
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 Rzeszów 1383
Harcerstwo polskie - dzieje i działalność Wiesława Olchowy 05.11.2019 Przemyśl 1362
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkołach - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 05.11.2019 Tarnobrzeg 1045
Kompetencje kluczowe Dorota Grząba 05.11.2019 Przemyśl 1407
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 Krosno 1371
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 Krosno 1166
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 2546
Uzależnienia - profilaktyka Lilianna Żywutska 25.10.2019 Przemyśl 1363
Edukacja regionalna podstawą kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 25.10.2019 Tarnobrzeg 917
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 964
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 995
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2019/ 2020 – szkoła podstawowa BP Tarnobrzeg 07.10.2019 Tarnobrzeg 1030
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 Rzeszów 1380
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 1483
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 1540
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 1535
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 1251
Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 1045
Sztuczna inteligencja Elżbieta Krupa 19.08.2019 Przemyśl 1160
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 Krosno 1437
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 1778
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 Rzeszów 1245
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku BP Tarnobrzeg 05.07.2019 Tarnobrzeg 1241
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 Rzeszów 1712
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 Przemyśl 1353
Stanisław Moniuszko (1819-1872) BP Tarnobrzeg 14.06.2019 Tarnobrzeg 1109
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 1631
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 Przemyśl 2057
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 2604
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 3133
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 2470
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 Rzeszów 2361
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 1704
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 2447
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 Rzeszów 1147
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 Rzeszów 1528
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 1325
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 1209
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 Rzeszów 2439
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BP Tarnobrzeg 15.05.2019 Tarnobrzeg 1397
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 Przemyśl 1363
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 Rzeszów 2209
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 Krosno 1264
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 Rzeszów 2600
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 Rzeszów 1937
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 Rzeszów 1354
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 Rzeszów 2577
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 Rzeszów 1359
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem Dorota Lichota 03.11.2021 Rzeszów 1732
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 1460
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 2805
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 Rzeszów 2201
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 Rzeszów 1321
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 Rzeszów 1621
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 1947
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 1564
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 Rzeszów 2947
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 Rzeszów 2930
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 Rzeszów 2447
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 Rzeszów 2677
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 Rzeszów 1769
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 Rzeszów 1699
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 Rzeszów 1530
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 Rzeszów 2476
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 Przemyśl 1623
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 Rzeszów 2031
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 Rzeszów 1285
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 Rzeszów 1843
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 Krosno 1469
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 Krosno 1930
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 2938
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 Rzeszów 1725
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 1253
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 1599
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 Rzeszów 4475
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 Rzeszów 1587
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 Krosno 2025
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 Rzeszów 2511
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 Przemyśl 3919
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 Przemyśl 1503
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 1748
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 1812
Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu BP Tarnobrzeg 04.03.2019 Tarnobrzeg 1307
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 Rzeszów 1254
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 Rzeszów 1265
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 1226
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 Rzeszów 2163
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 Przemyśl 3466
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 Przemyśl 1752
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 2382
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 2617
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 1370
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 1556
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 1252
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 1622
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 1446
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 1467
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 1243
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 3307
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 4771
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 3410
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 1259
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 1665
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 1609
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 1191
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 1455
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 1633
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 1475
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 1260
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 1398
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 1648
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 1579
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 1221
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 1526
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 1711
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 1905
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 1944
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 1679
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 1317
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 1351
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 1645
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 1901
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 1361
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 1624
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 1903
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 2251
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 1301
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 2406
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 1276
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 1274
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 1594
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 1463
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 2182
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 1662
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 2669
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 2590
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 1950
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 1860
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 20.11.2021 Rzeszów 2910
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 1239
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 1232
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 1360
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 2024
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 1229
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 1765
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 1664
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 1475
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 1587
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 1373
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 1820
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 1642
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 2335
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 1349
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 1823
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 2282
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 1863
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 1514
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 3123
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 2134
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 1537
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 1331
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 1651
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 1723
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 2568
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 2046
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 1425
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 1567
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 1412
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 1696
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 1950
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 1742
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 1488
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 1475
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 2019
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 3116
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 1384
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 2835
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 1821
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 2464
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 1647
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 2399
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1434
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1551
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 2311
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 1684
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 1819
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1681
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1515
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1516
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 1616
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 2075
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 2097
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 1476
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 1796
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 2845
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 1626
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 3725
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 1797
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 1891
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 1900
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 1842
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 1677
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 2063
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 1629
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 1653
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 1552
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 2010
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 1396
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1534
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1830
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 1890
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 1568
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1501
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1504
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1579
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 1697
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 1404
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1525
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 1509
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 2117
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 2194
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1549
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1578
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 1373
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1399
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 1794
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 1390
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 7925
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 1814
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 2813
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 1832
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 1478
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 1670
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 2017
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 2646
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 1584
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 1417
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 8258
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 1568
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 1586
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 1650
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 3723
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 2536
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 1691
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 1600
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 1808
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 2287
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 3345
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 1477
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 1704
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 1458
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 1512
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 1780
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 1346
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 1322
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 5475
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 1818
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 2494
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 1558
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 1648
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 1864
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 1650
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 1933
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 1808
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 1945
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 1695
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 1423
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 1528
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 1847
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 4467
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 2139
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 1635
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 2826
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 3701
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 2626
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 1996
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 1744
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 1524
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 1718
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 2142
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 1859
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 2034
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 1764
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 3025
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 Rzeszów 2070
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 1866
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 1899
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 1489
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 9759
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 1800
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 1698
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 1839
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 1933
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 1756
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 1682
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 3276
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 3438
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 2018
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 1749
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 2143
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 1619
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 1719
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1903
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1667
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1812
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 2417
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 1804
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 1992
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 2237
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 1802
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 1962
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 2157
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 4631
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 3312
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 5139
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 2069
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 2118
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 1858
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 1969
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 2069
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 2605
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 2525
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 2789
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 2112
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 2787
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 2022
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 2051
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 1867
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 1735
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 6874
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 2376
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 2276
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 1233
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 2251
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 2033
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 2207
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 1965
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 2045
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 2826
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 2482
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 2247
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 2599
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 1758
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 1814
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 2127
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 2559
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 1759
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 1739
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 2995
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 2623
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 2259
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 2442
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 2021
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 2411
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 3380
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 3008
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 2549
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 4704
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 1995
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 3126
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 1741
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 3482
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 2932
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 3143
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2252
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2653
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 3203
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2471
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 3637
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. I Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 2887
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 2125
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 2843
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 3292
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 5344
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 2999
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 2581
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 2228
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 23521
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 5618
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 2700
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 2190
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 2702
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 2463
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 3350
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 2090
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 2435
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 2812
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 2577
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 2988
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 3849
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 4772
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 2489
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 2640
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 3029
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 3756
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 3724
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 3685
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 2776
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 2494
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 3771
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 7014
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 5487
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 3072
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 7410
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 2571
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 2672
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 1630
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 3129
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 2170
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 2626
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 4635
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 2161
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 13960
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 2749
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 3930
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 5167
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 6483
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 2775
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 4529
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 19815
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 4466
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 6909
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 2944
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 3017
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 3345
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 2882
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 3702
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 3963
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 10238
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 2725
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 5607
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 3897
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 3204
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 4614
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 5051
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 6545
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 3917
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 5465
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 3615
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 3067
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 9533
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 4993
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 2817
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 3465
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 3002
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 2637
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 2617
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 3065
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 4338
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 4750
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 8614
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 2370
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 2694
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 2794
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3162
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 3121
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 2575
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 2652
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 4061
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 3780
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 6782
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 2459
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 2818
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 2847
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 3861
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 4713
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 2583
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 2365
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 2432
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 4411
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 3318
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 8848
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 5879
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 3697
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 3272
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 5926
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 5274
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 5786
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 3848
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 3101
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 2565
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 3784
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 3135
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów Irena Niemczak 04.02.2022 Rzeszów 1329
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 2392
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 3731
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 5656
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 3495
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 2718
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 4192
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 3261
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 4409
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 5227
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 4427
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 3962
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 4503
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 2739
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 3317
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 3871
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 3601
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 3057
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 2255
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 2161
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 3834
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 3877
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 2837
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 3775
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 6577
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 4601
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 3087
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 4193
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 5150
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 3280
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 3040
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 9969
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 18854
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 15364
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2550
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 3033
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2525
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 8301
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 12603
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 3108
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 3287
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 8780
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 7464
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 5995
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 3113
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 3413
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 16382
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 8973
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 4462
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 2811
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 3991
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 3371
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 3660
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 6218
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 2881
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 5883
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 3846
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 4266
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 9998
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 5877
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4708
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 3846
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 3148
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 4770
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 6879
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole. Cz. I Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 6522
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 3431
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 3659
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 3441
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 6026
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 5296
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 3482
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 4089
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 7841
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 3439
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 4267
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 5581
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 1591
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 4540
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 3862
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 8245
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 3991
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 3546
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 5882
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 4791
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 7744
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 6564
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 4062
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 3748
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 4567
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 3127
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 3630
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 6091
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 3486
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 3574
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 3050
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 3829
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 3915
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 6597
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 2383
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 7450
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 2746
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 5136
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 5404
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 4469
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3856
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 5976
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 10079
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 5236
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 3333
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 3728
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 3547
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 7486
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 4139
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 5348
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 6238
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 3897
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 3570
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 4142
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 3689
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 5546
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 3425
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 3937
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 3757
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 4572
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3495
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 4871
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 4461
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 3566
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 4727
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3583
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 3580
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 5707
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 7713
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 16772
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 9676
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 12368
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 12304
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 21031
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 4861
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 3920
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 5165
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 4775
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 4755
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 5170
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 4043
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 8947
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 6694
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 5661
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 5061
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 4078
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 3595
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 4930
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 5366
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 10268
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 5159
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 6169
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 5047
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4399
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 3370
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 5503
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 15538
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 6080
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 4184
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 3497
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 7201
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 5490
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 7268
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 7143
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 6027
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 5888
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 14404
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 7458
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 6107
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 4277
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 5557
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5570
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 2217
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4147
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5161
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5294
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4460
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 6633
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5205
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 7081
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5912
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5411
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 7082
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 5101
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 5358
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 2395
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 7211
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 4447
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 7414
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 5567
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5465
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6368
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 7702
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6076
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 7103
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 7127
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 5079
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 6320
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 9518
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 9143
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4080
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 5977
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 4451
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 1541
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 8410
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 5014
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7760
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 8207
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7393
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 10470
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5732
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 10617
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7026
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 8131
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 8921
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 5879
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6790
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 5070
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 5575

Autor: