Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 3
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 2
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 2
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 1
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 3
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 4
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 8
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 5
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 83
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 13.12.2018 Rzeszów 22
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 26
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 12
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 10
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 41
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 28.11.2018 Rzeszów 23
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 18
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 166
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 34
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 36
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 52
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 29
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 139
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 40
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 76
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.10.2018 Rzeszów 46
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 32
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 34
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 Rzeszów 52
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 41
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 59
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 50
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 41
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 48
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 61
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 36
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 56
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 54
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 50
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 39
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 49
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 53
100-lecie odzyskania niepodległości BP Tarnobrzeg 27.09.2018 Tarnobrzeg 63
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 48
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 259
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 91
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 76
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 72
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 26.10.2018 Rzeszów 73
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 230
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 63
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 34
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 25
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 105
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 117
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 105
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 91
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 140
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 88
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 108
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 139
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 115
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 90
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 105
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 234
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 235
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 84
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 150
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 123
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 238
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 112
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 154
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 78
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 77
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 128
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 109
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 99
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 104
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 111
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 85
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 112
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 104
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 177
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 105
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 187
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 314
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 Krosno 121
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 99
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 548
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 162
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 106
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 84
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 110
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 87
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 113
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 132
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 75
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 129
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 135
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 98
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 84
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 126
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 98
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 93
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 95
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 88
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 83
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 100
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 83
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 96
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 76
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 122
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 98
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 97
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 89
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 77
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 86
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 107
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 92
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 439
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 92
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 180
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 Rzeszów 109
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 98
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 75
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 67
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 134
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 178
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 102
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 71
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 499
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 101
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 116
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 128
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 147
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 119
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 151
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 127
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 132
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 156
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 240
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 128
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 148
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 130
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 165
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 211
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 170
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 165
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 169
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 216
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 305
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 175
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 184
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 194
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 212
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 183
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 186
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 317
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 207
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 238
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 228
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 332
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 509
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 352
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 221
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 299
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 425
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 340
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 269
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 273
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 218
Konstytucja 3 maja PBW Tarnobrzeg 24.04.2017 Tarnobrzeg 298
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 319
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 441
Język nasz ojczysty... PBW Tarnobrzeg 20.02.2017 Tarnobrzeg 374
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 381
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 387
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 369
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 610
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 27.01.2017 Rzeszów 435
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 418
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 384
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 530
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 72
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 1234
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 388
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 432
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 384
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 422
Żołnierze Wyklęci PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 763
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 436
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 401
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 506
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2136
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 447
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 476
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 719
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 394
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 395
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 578
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 401
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 398
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 478
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 489
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 561
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 675
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 508
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 498
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 430
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1381
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 532
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1181
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 563
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 868
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 632
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 666
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 601
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 681
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 569
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 785
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 668
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 1183
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 604
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 516
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 580
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 516
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 1079
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 796
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 656
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 51
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 781
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 606
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 752
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 712
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 719
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 633
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 670
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 943
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 693
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 450
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 524
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 816
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 1255
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 471
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 553
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 819
Język nasz ojczysty... PBW Tarnobrzeg 28.01.2016 Tarnobrzeg 1023
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 1049
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 752
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 818
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 846
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 801
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 1369
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 1115
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 898
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 1495
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 675
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 1048
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 584
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 1673
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1298
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1175
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 806
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1159
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 934
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 985
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 1416
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1028
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 834
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 1566
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 1133
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 2642
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 1484
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 1019
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 816
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 16249
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 3205
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 1269
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 835
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 1356
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 1163
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 1310
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 892
Konstytucja 3 MAJA PBW Tarnobrzeg 28.04.2015 Tarnobrzeg 963
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 1013
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 1467
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 1150
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 1545
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 1960
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 2787
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 1107
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 1330
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 1529
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 2140
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 2194
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 2050
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 1425
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 1269
Prawa człowieka PBW Tarnobrzeg 04.12.2014 Tarnobrzeg 1029
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 2161
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 4018
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 2878
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 1622
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 5524
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 1297
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 1397
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 545
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 1750
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 999
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 1326
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 2538
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1033
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 9949
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 1303
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 1966
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 3428
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 3063
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 1474
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 2513
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 8719
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 2483
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 1513
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 1665
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 1656
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 1947
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 1505
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 2302
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 2750
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 7146
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 1500
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 3875
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 2137
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 1973
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 2881
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3664
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 4659
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 2489
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 3470
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 2194
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 1854
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 4783
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 3371
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 1413
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2073
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 1549
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 1450
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1066
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 1518
Rola rodziców w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 2892
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3072
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 3740
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1237
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1283
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1250
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 1631
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 1722
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 1458
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 1296
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 2518
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 2201
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 4928
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1134
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1407
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 1628
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 2087
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 3322
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 1407
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1198
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1318
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 2787
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 1753
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 6579
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 4424
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 2131
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 1980
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 3370
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3016
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3476
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 2346
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 1615
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1317
Asystent rodzinny (2) Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1153
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 2601
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 1887
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 58
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1186
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 1522
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 4007
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 1891
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 1491
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2895
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 1973
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 2993
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 3760
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 2779
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 2661
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 2990
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 1575
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 1869
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 2563
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 162
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 145
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 94
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 90
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 2109
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 2453
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 1569
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 2219
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 4578
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 3143
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 1762
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 2823
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 3276
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 2053
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 1684
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 6000
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 17262
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 10238
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1280
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1775
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1179
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 6688
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 9034
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 1756
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 1849
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 6537
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 4975
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 4593
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 1666
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2234
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 13927
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 7331
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 3058
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 1605
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2269
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2025
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2155
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 4786
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 1545
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 4531
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 2631
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 2498
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 8189
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4104
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 2951
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 2542
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 1795
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 2494
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5209
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 4835
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2176
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 2454
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 1834
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 4482
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 3809
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2080
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2807
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 6211
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2033
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2839
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 4198
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 86
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 3009
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 2485
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 6260
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 2603
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 2236
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 4371
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 3428
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 6238
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 5098
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 2688
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 2317
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 2976
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 1994
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 2263
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 4027
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 2231
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2079
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 1796
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 2594
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 2255
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 5003
Jan Paweł II PBW Tarnobrzeg 23.08.2011 Tarnobrzeg 2803
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1164
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 5787
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 1397
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 3723
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4106
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2984
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2262
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 4422
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 8358
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 3720
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2277
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 2505
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 2346
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 5462
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 2676
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 2483
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 4433
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 2520
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 2123
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 2836
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 2319
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 4008
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 2208
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 2433
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 2574
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 3253
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 2229
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3399
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 3077
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 2190
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3371
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 2308
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 2336
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 3868
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 3733
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 14537
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 7276
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 8773
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 10608
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 18628
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 3437
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 2624
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 3488
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 3318
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 3439
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 3733
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 2833
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 7508
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 5129
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 4159
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 3553
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 2731
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 2236
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3369
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3802
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 8728
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 3630
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 4920
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3954
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3101
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 2055
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 3995
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 13415
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 4693
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 2873
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 2312
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 5748
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 4340
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 5869
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 5788
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 4560
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 4772
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 12555
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6096
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 4451
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 2826
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 4218
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4331
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 1025
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 2938
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3863
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4059
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3032
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5293
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3700
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5169
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4546
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3975
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5343
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 3822
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4126
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1192
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 5809
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 3255
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 5738
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 4327
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 3912
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4972
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6121
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4672
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5467
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5357
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 3801
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 5031
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 7604
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 7601
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 2818
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 4538
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 3222
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 460
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6880
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3897
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6243
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7039
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6010
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 8885
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 4349
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 8957
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5615
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6492
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7282
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4643
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5198
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3594
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 4303

Autor: