Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 Rzeszów 8
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 Rzeszów 30
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 23
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 17
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 Rzeszów 19
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 Rzeszów 32
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 Rzeszów 61
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 12
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 12
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 Rzeszów 48
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 Rzeszów 60
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 Rzeszów 52
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 Rzeszów 127
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 Rzeszów 135
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 Rzeszów 42
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 Rzeszów 44
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 Rzeszów 121
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 Przemyśl 37
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 Rzeszów 42
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 Rzeszów 26
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 Rzeszów 48
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 Krosno 79
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 Krosno 27
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 28
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 Rzeszów 43
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 50
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 57
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 Rzeszów 73
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 Rzeszów 53
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 Krosno 67
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 Rzeszów 134
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 Przemyśl 77
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 Przemyśl 63
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 79
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 115
Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu BP Tarnobrzeg 04.03.2019 Tarnobrzeg 39
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 Rzeszów 59
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 Rzeszów 41
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 Rzeszów 87
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 Przemyśl 125
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 Przemyśl 54
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 73
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 55
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 82
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 77
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 54
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 73
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 101
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 102
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 81
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 87
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 109
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 109
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 118
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 130
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 218
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 100
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 92
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 148
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 119
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 92
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 115
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 142
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 104
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 97
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 109
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 106
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 108
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 135
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 110
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 90
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 215
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 140
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 161
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 120
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 115
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 176
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 150
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 104
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 316
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 155
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 123
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 160
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 119
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 306
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 112
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 261
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 189
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 156
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 122
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 Rzeszów 183
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 136
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 145
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 145
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 136
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 147
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 166
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 156
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 146
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 141
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 180
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 155
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 178
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 171
100-lecie odzyskania niepodległości BP Tarnobrzeg 27.09.2018 Tarnobrzeg 169
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 144
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 368
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 239
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 194
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 174
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 225
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 420
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 175
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 119
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 139
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 210
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 249
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 257
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 188
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 264
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 172
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 210
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 262
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 229
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 182
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 197
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 344
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 471
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 168
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 365
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 228
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 422
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 226
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 296
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 163
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 156
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 281
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 206
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 230
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 211
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 221
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 176
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 236
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 218
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 323
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 195
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 309
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 560
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 Krosno 279
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 210
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 797
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 348
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 208
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 180
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 213
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 198
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 252
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 262
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 152
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 267
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 297
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 203
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 187
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 238
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 224
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 194
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 200
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 187
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 182
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 191
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 182
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 197
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 172
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 235
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 239
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 187
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 181
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 170
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 194
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 225
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 200
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 836
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 183
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 501
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 Rzeszów 261
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 253
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 164
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 169
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 245
Język nasz ojczysty... BP Tarnobrzeg 21.02.2019 Tarnobrzeg 517
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 345
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 205
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 152
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 889
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 190
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 234
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 249
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 288
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 331
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 243
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 234
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 225
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 271
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 392
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 236
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 254
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 237
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 293
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 330
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 261
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 265
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 470
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 321
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 457
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 271
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 287
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 300
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 318
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 292
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 283
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 446
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 322
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 328
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 306
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 469
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 769
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 470
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 321
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 442
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 625
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 463
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 372
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 368
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 304
Konstytucja 3 maja PBW Tarnobrzeg 24.04.2017 Tarnobrzeg 404
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 407
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 589
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 468
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 512
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 505
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 758
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 27.01.2017 Rzeszów 556
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 521
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 493
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 178
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 1592
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 494
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 533
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 475
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 524
Żołnierze Wyklęci PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 899
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 539
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 509
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 726
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2242
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 563
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 585
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 825
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 487
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 481
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 658
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 482
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 490
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 568
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 569
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 678
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 796
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 588
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 599
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 520
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1598
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 665
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1388
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 651
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 939
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 733
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 755
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 697
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 802
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 692
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 890
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 761
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 1298
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 700
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 629
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 669
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 583
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 1411
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 907
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 730
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 136
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 889
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 713
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 856
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 806
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 842
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 728
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 748
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 1042
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 794
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 534
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 623
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 938
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 1371
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 572
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 633
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 942
Język nasz ojczysty... PBW Tarnobrzeg 28.01.2016 Tarnobrzeg 1117
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 1184
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 834
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 945
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 938
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 913
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 1494
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 1231
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 988
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 1688
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 750
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 1165
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 652
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 1798
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1396
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1268
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 910
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1273
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1040
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1101
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 1520
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1126
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 916
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 1672
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 1236
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 2819
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 1605
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 1115
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 919
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 16457
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 3354
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 1363
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 923
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 1444
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 1255
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 1395
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 961
Konstytucja 3 MAJA PBW Tarnobrzeg 28.04.2015 Tarnobrzeg 1058
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 1099
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 1543
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 1240
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 1644
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 2070
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 2946
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 1210
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 1427
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 1610
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 2227
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 2292
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 2156
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 1514
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 1351
Prawa człowieka PBW Tarnobrzeg 04.12.2014 Tarnobrzeg 1122
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 2271
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 4152
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 2999
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 1710
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 5645
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 1390
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 1496
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 622
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 1836
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 1076
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 1423
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 2672
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1128
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 10053
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 1443
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 2081
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 3533
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 3226
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 1595
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 2656
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 9511
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 2573
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 1629
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 1761
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 1757
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2064
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 1625
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 2404
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 2830
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 7271
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 1595
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 3979
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 2273
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 2072
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 2981
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3753
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 4775
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 2607
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 3590
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 2307
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 1948
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 4961
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 3516
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 1495
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2156
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 1634
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 1534
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1161
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 1628
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 2985
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3218
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 3982
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1321
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1373
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1329
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 1735
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 1828
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 1530
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 1396
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 2622
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 2302
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 5043
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1220
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1506
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 1726
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 2186
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 3402
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 1494
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1294
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1397
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 2888
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 1908
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 6730
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 4529
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 2290
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 2077
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 3532
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3235
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3696
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 2474
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 1728
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1388
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 2675
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2001
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 150
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1262
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 1640
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 4114
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 2015
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 1575
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2957
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2048
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 3091
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 3867
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 2872
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 2751
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 3121
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 1660
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 1942
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 2651
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 360
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 288
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 202
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 198
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 2196
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 2542
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 1652
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 2303
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 4657
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 3254
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 1855
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 2925
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 3382
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 2135
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 1776
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 6100
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 17352
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 10335
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1359
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1877
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1256
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 6766
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 9184
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 1857
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 1977
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 6613
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 5079
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 4710
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 1737
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2328
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 14044
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 7452
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 3150
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 1684
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2384
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2105
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2246
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 4872
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 1644
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 4619
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 2732
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 2644
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 8281
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4200
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 3051
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 2644
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 1884
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 2605
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5309
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 4931
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2287
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 2544
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 1964
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 4573
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 3892
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2163
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2924
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 6300
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2161
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2940
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 4286
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 177
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 3093
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 2575
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 6341
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 2700
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 2326
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 4460
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 3521
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 6323
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 5203
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 2773
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 2395
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 3079
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 2095
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 2360
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 4130
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 2305
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2168
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 1877
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 2681
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 2371
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 5108
Jan Paweł II PBW Tarnobrzeg 23.08.2011 Tarnobrzeg 2917
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1244
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 5868
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 1497
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 3807
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4189
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3083
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2372
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 4514
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 8449
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 3818
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2358
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 2589
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 2462
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 5606
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 2793
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 2616
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 4563
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 2621
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 2227
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 2918
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 2415
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 4081
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 2312
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 2552
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 2660
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 3353
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 2312
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3488
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 3174
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 2301
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3474
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 2393
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 2417
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 3969
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 3889
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 14690
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 7407
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 8995
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 10706
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 18782
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 3504
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 2699
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 3573
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 3401
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 3537
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 3816
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 2905
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 7621
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 5231
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 4259
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 3633
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 2814
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 2312
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3442
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3886
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 8800
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 3739
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 5000
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4032
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3196
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 2148
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 4074
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 13583
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 4784
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 2960
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 2384
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 5825
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 4414
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 5987
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 5867
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 4673
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 4848
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 12665
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6180
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 4540
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 2940
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 4295
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4424
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 1122
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3005
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3949
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4148
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3133
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5422
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3783
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5293
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4639
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4063
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5432
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 3907
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4204
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1277
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 5901
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 3329
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 5827
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 4407
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 3999
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5042
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6222
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4751
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5574
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5437
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 3887
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 5116
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 7696
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 7695
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 2894
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 4643
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 3315
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 533
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6977
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3971
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6326
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7109
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6104
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 8981
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 4428
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 9063
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5710
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6619
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7382
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4724
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5285
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3660
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 4372

Autor: