Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
COVID 19 Elżbieta Krupa 14.06.2021 Przemyśl 6
Narkomania – zapobieganie i zwalczanie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 14.06.2021 Tarnobrzeg 3
Dogoterapia– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020. Wiesława Olchowy 11.06.2021 Przemyśl 16
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy BHP Marta Głogowska 11.06.2021 Przemyśl 27
Rodzina niepełna Mariusz Bąk 09.06.2021 Przemyśl 23
Integracja sensoryczna Agnieszka Biedroń 14.06.2021 Przemyśl 22
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - CHARAKTERYSTYKA, SZANSE I ZAGROŻENIA . Cz. II Agnieszka Biedroń 08.06.2021 Przemyśl 22
Mnemotechniki - czyli techniki zapamiętywania (2010-2021) Beata Sawinda 04.06.2021 Krosno 15
Dbajmy o nasze środowisko – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 01.06.2021 Tarnobrzeg 31
Prawa dziecka (zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2021) Dorota Lichota 31.05.2021 Rzeszów 41
Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981) Grażyna Jędryczka 28.05.2021 Krosno 26
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883): bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 27.05.2021 Przemyśl 22
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883): bibliografia podmiotowa Wioletta Szałajko 27.05.2021 Przemyśl 16
Rodziny dysfunkcyjne – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 24.05.2021 Tarnobrzeg 27
Społeczeństwo informacyjne – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 17.05.2021 Tarnobrzeg 36
DZIEŃ MATKI – SCENARIUSZE ZAJĘĆ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Marta Głogowska 12.05.2021 Przemyśl 61
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – ćwiczenia i zadania, scenariusze lekcji, wskazówki metodyczne i organizacyjne (zestawienie bibliograficzne za lata 2018-2021) Izabela Tomoń-Bąk 11.05.2021 Rzeszów 35
KONSTYTUCJA 3 MAJA Elżbieta Krupa 04.05.2021 Przemyśl 72
Polskie konstytucje– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1910-2020. Wiesława Olchowy 29.04.2021 Przemyśl 75
Rok Konstytucji 3 Maja: scenariusze uroczystości szkolnych Renata Kozłowska 28.04.2021 Rzeszów 81
Nasza Ziemia - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 22.04.2021 Tarnobrzeg 42
Dziadkowie – ich rola w życiu rodziny Małgorzata Smulska 16.04.2021 Rzeszów 116
Barbarzyństwo kontra dziedzictwo. Straty wojenne oraz działania na rzecz ochrony i restytucji dóbr kultury utraconych po dwóch wojnach światowych Małgorzata Mika-Zarębska 15.04.2021 Rzeszów 145
Edukacja zdalna - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 13.04.2021 Tarnobrzeg 64
Resocjalizacja (2010–2020) Paulina Więckowska 09.04.2021 Krosno 80
Zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne Anna Weselak 01.04.2021 Rzeszów 121
Autyzm (zestawienie bibliograficzne za lata 2018-2021) Dorota Lichota 30.03.2021 Rzeszów 125
Patroni Roku 2021 - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 30.03.2021 Tarnobrzeg 81
Autyzm – terapia (2016-2021) Małgorzata Kasza 29.03.2021 Krosno 80
Autyzm (2016-2021) Elżbieta Słowik 29.03.2021 Krosno 75
Style wychowania Anna Szewczyk 22.03.2021 Przemyśl 108
Zespół Downa (zestawienie bibliograficzne za lata 2000-2021) Dorota Lichota 17.03.2021 Rzeszów 135
Alkoholizm (2011 – 2020) Paulina Więckowska 13.03.2021 Krosno 97
Rodzeństwo i rodzina - wpływ na rozwój i charakter dziecka Małgorzata Smulska 16.04.2021 Rzeszów 111
Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) (2010 -2020) Beata Sawinda 10.03.2021 Krosno 87
Logopedia. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 - 2021 Dorota Grząba 25.03.2021 Przemyśl 242
Żołnierze wyklęci (2010-2020) Marek Hejnowicz 01.03.2021 Krosno 180
ABC bibliotekarza Cz. 2 Dorota Lichota 16.02.2021 Rzeszów 179
Stanisław Lem (1921-2006) bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Anna Weselak, Dorota Lichota 12.02.2021 Rzeszów 156
Bezpieczny Internet. Wiesława Olchowy 08.02.2021 Przemyśl 208
Myślenie twórcze (2015-2020) Beata Szczepanik 04.02.2021 Krosno 230
Terapia poznawczo-behawioralna (2010-2020) Krystyna Biernacka 04.02.2021 Krosno 163
Edukacja matematyczna. Cz. II Lilianna Żywutska 28.01.2021 Przemyśl 112
HOLOKAUST. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2020 Elżbieta Krupa 27.01.2021 Przemyśl 142
Stanisław Herman Lem (1921 - 2006). Bibliografia przedmiotowa. Agnieszka Biedroń 18.01.2021 Przemyśl 117
Ruszajmy się! – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 15.01.2021 Tarnobrzeg 101
Oddział partyzancki „Jędrusie” BP Tarnobrzeg 18.01.2021 Tarnobrzeg 107
Edukacja przyrodnicza Mariusz Bąk 14.01.2021 Przemyśl 117
Stanisław Herman Lem (1921-2006). Bibliografia podmiotowa. Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 149
Epidemie Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 116
STEFAN WYSZYŃSKI (1901 – 1981) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 202
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 361
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 139
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI /Cz. III/ Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 124
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Cz. II Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 105
Metodologia badań naukowych Dorota Lichota 05.01.2021 Rzeszów 183
Masaż Lilianna Żywutska 18.01.2021 Przemyśl 137
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Dorota Lichota 22.12.2020 Rzeszów 218
Alkoholizm ( 2000 – 2010) Paulina Więckowska 14.12.2020 Krosno 112
Stan wojenny w Polsce Izabela Tomoń-Bąk i Renata Bąk 14.12.2020 Rzeszów 182
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 Krosno 230
Współpraca nauczyciela z rodzicami Małgorzata Smulska 11.12.2020 Rzeszów 144
Prawa człowieka BP Tarnobrzeg 10.12.2020 Tarnobrzeg 107
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych Renata Kozłowska 11.12.2020 Rzeszów 150
Jan Kasprowicz ( 1860 – 1926): bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Renata Stefanik 08.12.2020 Przemyśl 233
Pracownik socjalny jako opiekun (asystent) w obszarze wsparcia społecznego Izabela Pelc 25.11.2020 Przemyśl 188
Asystent osoby niepełnosprawnej oraz inne formy opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami Izabela Pelc 25.11.2020 Przemyśl 158
Adam Mickiewicz - życie i twórczość (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020) BP Tarnobrzeg 30.11.2020 Tarnobrzeg 122
Praca z dzieckiem zdolnym (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2020) Dorota Lichota 23.11.2020 Rzeszów 183
POWSTANIE LISTOPADOWE BP Tarnobrzeg 20.11.2020 Tarnobrzeg 116
Komunikacja wspomagająca w pracy z osobami niepełnosprawnymi (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Renata Kozłowska 18.11.2020 Rzeszów 199
Inscenizacje na różne okazje – scenariusze zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dorota Lichota 16.11.2020 Rzeszów 304
Opieka nad dzieckiem Marta Głogowska 24.11.2020 Przemyśl 290
Astrid Lindgren 1907-2002 : w 113 rocznicę urodzin Dorota Grząba 12.11.2020 Przemyśl 226
Starość - zestawienie bibliograficzne w wyborze Marta Głogowska 12.11.2020 Przemyśl 169
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie PBW Przemyśl 10.11.2020 Przemyśl 255
Wspomaganie rozwoju dziecka Marta Głogowska 06.11.2020 Przemyśl 182
Andragogika Marta Głogowska 06.11.2020 Przemyśl 173
Motyw wędrówki w literaturze dziecięcej i filmie dla dzieci
(bibliografia w wyborze)
Renata Kozłowska 04.11.2020 Rzeszów 173
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Renata Kozłowska 04.11.2020 Rzeszów 251
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 Krosno 210
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 26.10.2020 Tarnobrzeg 426
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 15.10.2020 Rzeszów 168
Matura rok szk. 2020/2021 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2020 Tarnobrzeg 139
Matura rok szk. 2020/2021 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2020 Tarnobrzeg 132
Edukacja ekologiczna (zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2020) Dorota Lichota 08.10.2020 Rzeszów 274
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 Krosno 154
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 Krosno 165
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 Krosno 191
Praca biblioteki szkolnej BP Tarnobrzeg 01.10.2020 Tarnobrzeg 165
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 BP Tarnobrzeg 24.09.2020 Tarnobrzeg 150
Edukacja globalna Lilianna Żywutska 22.09.2020 Przemyśl 181
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 Krosno 180
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 Krosno 196
Wypalenie zawodowe nauczycieli - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020 Renata Stefanik 08.09.2020 Przemyśl 185
Bieszczady (przewodniki, mapy, ciekawostki) Marta Głogowska 04.09.2020 Przemyśl 200
Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995) bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Dorota M. Markocka 15.09.2020 Przemyśl 1448
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu (zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2020) Dorota Lichota 11.08.2020 Rzeszów 440
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 Krosno 252
POWSTANIE WARSZAWSKIE BP Tarnobrzeg 28.07.2020 Tarnobrzeg 244
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 Krosno 315
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 Krosno 327
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 Krosno 371
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 Krosno 316
Edukacja filmowa (bibliografia w wyborze za lata 2010-2020) Małgorzata Smulska 27.05.2020 Rzeszów 262
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 Rzeszów 513
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 Krosno 398
Jan Paweł II BP Tarnobrzeg 18.05.2020 Tarnobrzeg 3753
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 Krosno 407
Optymizm Lilianna Żywutska 05.05.2020 Przemyśl 323
Ziemia lubaczowska – zabytki, kultura i obyczaje Wiesława Olchowy 04.05.2020 Przemyśl 423
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy (zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zasobów PBW i źródeł internetowych) Renata Bąk i Renata Kozłowska 30.04.2020 Rzeszów 426
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 Krosno 553
Edukacja konsumencka PBW Przemyśl 30.04.2020 Przemyśl 459
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 27.04.2020 Rzeszów 305
Prawo autorskie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 27.04.2020 Rzeszów 449
KONSTYTUCJA 3 MAJA BP Tarnobrzeg 30.04.2021 Tarnobrzeg 1152
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 Krosno 578
Prawo autorskie BP Tarnobrzeg 23.04.2020 Tarnobrzeg 278
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 Krosno 346
Mutyzm wybiórczy (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.04.2020 Rzeszów 412
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 Krosno 328
Międzynarodowy Dzień Ziemi BP Tarnobrzeg 20.04.2020 Tarnobrzeg 284
Kardynał Stefan Wyszyński (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 24.04.2020 Rzeszów 387
Zdrowe żywienie, dietetyka (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 15.04.2020 Rzeszów 345
Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1921 BP Tarnobrzeg 14.04.2020 Tarnobrzeg 323
Lektury do pobrania oraz inne pomoce dydaktyczne dostępne w sieci BP Tarnobrzeg 07.04.2020 Tarnobrzeg 298
E-learning, nauczanie zdalne (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 06.04.2020 Rzeszów 664
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 Krosno 363
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 Krosno 393
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność (bibliografia przedmiotowa za lata 2005-2020) Anna Weselak 06.04.2020 Rzeszów 555
Zdrowie publiczne Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 362
Edukacja domowa Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 318
Autyzm Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 374
Storytelling w praktyce edukacyjnej Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 360
E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 368
Dietetyka. Zdrowe żywienie Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 350
Teatr Kamishibai Dorota Grząba 03.04.2020 Przemyśl 458
Autyzm u dzieci i dorosłych BP Tarnobrzeg 01.04.2020 Tarnobrzeg 323
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 31.03.2020 Rzeszów 496
Rok 2020 rokiem fizyki (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 31.03.2020 Rzeszów 351
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 Krosno 485
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 Krosno 466
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.03.2020 Rzeszów 310
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 Rzeszów 328
Bitwa warszawska   15 sierpnia 1920 – w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą” (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 Rzeszów 474
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 Wiesława Olchowy 27.03.2020 Przemyśl 384
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 Krosno 379
Radzenie sobie ze stresem przez dzieci i młodzież PBW Przemyśl 25.03.2020 Przemyśl 387
Żydzi w Polsce - dzieje i kultura BP Tarnobrzeg 24.03.2020 Tarnobrzeg 289
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uzupełnienie PBW Przemyśl 24.03.2020 Przemyśl 362
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 Krosno 486
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej – zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Weselak 04.03.2020 Rzeszów 572
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 Krosno 373
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 Krosno 373
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 Krosno 350
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 Rzeszów 486
Żołnierze Wyklęci BP Tarnobrzeg 21.02.2020 Tarnobrzeg 2031
Zaburzenia psychiczne Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 350
Bullying Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 348
Kosmetologia Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 384
Podstawy kodowania i programowania dla dzieci Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 371
Olga Tokarczuk Lilianna Żywutska 11.02.2020 Przemyśl 397
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 Rzeszów 430
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 Rzeszów 383
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Agnieszka Biedroń 31.01.2020 Przemyśl 414
Niemieckie obozy zagłady - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 31.01.2020 Tarnobrzeg 349
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 447
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 475
Język nasz ojczysty... BP Tarnobrzeg 19.02.2020 Tarnobrzeg 1194
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 Krosno 415
Depresja dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 09.12.2019 Tarnobrzeg 436
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 Rzeszów 506
Dziecko autystyczne. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 22.11.2019 Tarnobrzeg 439
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 Rzeszów 416
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 Rzeszów 464
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 Rzeszów 480
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 480
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 446
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 Krosno 750
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 Rzeszów 564
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 526
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 659
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 Rzeszów 441
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 386
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 559
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 Rzeszów 527
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 594
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 766
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 428
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 576
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 518
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 442
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 Rzeszów 494
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 Rzeszów 466
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 Rzeszów 538
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 Rzeszów 660
Harcerstwo polskie - dzieje i działalność Wiesława Olchowy 05.11.2019 Przemyśl 616
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkołach - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 05.11.2019 Tarnobrzeg 461
Kompetencje kluczowe Dorota Grząba 05.11.2019 Przemyśl 556
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 Krosno 565
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 Krosno 522
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 1156
Uzależnienia - profilaktyka Lilianna Żywutska 25.10.2019 Przemyśl 668
Edukacja regionalna podstawą kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 25.10.2019 Tarnobrzeg 418
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 426
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 423
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2019/ 2020 – szkoła podstawowa BP Tarnobrzeg 07.10.2019 Tarnobrzeg 454
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 Rzeszów 731
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 688
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 723
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 652
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 584
Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 455
Sztuczna inteligencja Elżbieta Krupa 19.08.2019 Przemyśl 561
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 Krosno 700
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 848
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 Rzeszów 628
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku BP Tarnobrzeg 05.07.2019 Tarnobrzeg 605
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 Rzeszów 859
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 Przemyśl 619
Stanisław Moniuszko (1819-1872) BP Tarnobrzeg 14.06.2019 Tarnobrzeg 515
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 759
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 Przemyśl 1107
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 1396
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 1992
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 1349
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 Rzeszów 1208
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 741
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 1215
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 Rzeszów 606
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 Rzeszów 749
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 638
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 606
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 Rzeszów 1361
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BP Tarnobrzeg 15.05.2019 Tarnobrzeg 638
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 Przemyśl 606
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 Rzeszów 1130
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 Krosno 600
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 Rzeszów 1457
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 Rzeszów 920
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 Rzeszów 670
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 Rzeszów 1481
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 Rzeszów 676
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 Rzeszów 1047
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 766
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 1661
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 Rzeszów 1234
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 Rzeszów 693
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 Rzeszów 881
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 912
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 771
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 Rzeszów 1573
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 Rzeszów 1780
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 Rzeszów 1420
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 Rzeszów 1557
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 Rzeszów 945
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 Rzeszów 892
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 Rzeszów 674
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 Rzeszów 1251
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 Przemyśl 720
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 Rzeszów 1067
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 Rzeszów 648
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 Rzeszów 1027
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 Krosno 773
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 Krosno 892
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1278
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 Rzeszów 818
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 656
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 862
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 Rzeszów 3422
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 Rzeszów 819
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 Krosno 883
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 Rzeszów 1399
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 Przemyśl 1686
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 Przemyśl 836
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 929
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 947
Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu BP Tarnobrzeg 04.03.2019 Tarnobrzeg 667
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 Rzeszów 610
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 Rzeszów 637
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 497
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 Rzeszów 980
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 Przemyśl 1720
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 Przemyśl 805
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 1181
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 1242
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 699
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 724
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 614
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 831
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 742
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 798
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 631
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 2169
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 3795
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1704
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 642
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 935
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 944
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 645
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 746
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 935
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 756
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 679
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 731
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 848
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 729
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 615
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 803
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 825
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 1081
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 989
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 906
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 674
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 749
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 933
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 1095
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 737
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 890
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 1066
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 1240
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 717
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 1418
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 707
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 669
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 963
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 790
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 1290
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 908
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 1579
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1337
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 1009
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 1081
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 Rzeszów 1716
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 675
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 667
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 750
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 1396
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 671
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 1148
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 925
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 831
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 886
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 750
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 903
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 900
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 1574
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 719
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 1168
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 1155
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 785
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 799
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 2173
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 1345
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 828
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 717
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 826
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 812
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 1710
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 1240
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 801
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 958
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 741
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 870
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 1107
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 953
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 830
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 844
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 1147
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 1695
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 731
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 1694
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 886
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 1527
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 864
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 1276
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 794
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 753
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 1200
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 791
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 1078
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 974
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 875
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 788
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 896
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1274
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1204
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 795
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 971
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 1903
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 Krosno 1288
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 868
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 2447
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 1101
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 1182
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 926
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 979
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 862
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 960
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 884
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 776
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 940
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 1222
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 790
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 842
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 901
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 1020
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 829
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 846
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 819
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 854
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 812
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 734
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 841
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 839
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 1024
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 1374
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 829
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 886
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 769
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 760
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 1030
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 812
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 4632
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 906
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 1740
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 1091
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 772
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 864
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 1088
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 1516
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 818
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 783
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 4735
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 885
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 943
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 998
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 1858
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 1703
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 1045
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 948
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 891
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 1144
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 2102
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 853
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 896
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 874
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 936
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 1028
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 805
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 817
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 3544
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 1059
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 1332
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 919
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 997
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 1062
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 1038
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 1023
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 960
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 1203
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 952
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 856
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 925
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 1174
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 2831
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 1304
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 983
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 1454
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 2109
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 1462
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 1307
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 1071
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 902
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 1065
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 1365
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 1138
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 1195
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 1193
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 1909
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 Rzeszów 1366
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 1207
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 1256
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 830
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 5775
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 1175
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 1097
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 1084
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 1266
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 1123
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 1110
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 1979
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2850
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 1224
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 1187
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 1489
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 1081
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 1037
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1295
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1049
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1165
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1666
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 1139
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 1357
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 1583
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 1208
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 1334
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1254
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 3338
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 2117
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 3355
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1305
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 1521
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 1334
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 1356
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 1461
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 1759
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 1522
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1928
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1411
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 2090
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 1385
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 1333
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 1275
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 1132
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 5227
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 1662
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 1484
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 682
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 1558
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 1425
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 1563
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 1397
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 1466
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 2098
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 1490
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 1654
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 1659
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 1160
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 1219
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 1511
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 1988
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 1153
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 1176
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 2067
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 1973
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 1498
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 1763
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1474
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1697
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 2602
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 2111
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 1705
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 3490
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 1362
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 2145
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 1214
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 2567
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 2075
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 2103
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1616
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1987
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2483
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1794
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 2951
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1886
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1524
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 2253
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 2188
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 4248
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 2312
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 1824
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 1546
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 18258
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 4706
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 2029
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 1573
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 2092
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 1876
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 2153
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 1472
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 1752
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 2145
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 1899
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 2253
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 2915
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 3776
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 1904
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 2016
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 2227
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 2948
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 2956
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 3001
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 2163
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 1932
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 2911
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 5763
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 4302
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 2384
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 6613
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 1982
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 2078
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 1091
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 2511
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 1577
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 2047
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 3655
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1631
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 11598
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 2137
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 2978
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 4369
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 4830
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 2239
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 3575
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 14833
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 3450
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 3035
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 2326
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2374
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2696
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 2237
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 3098
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 3357
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 8778
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 2154
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 4678
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 3305
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 2643
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3873
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 4395
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 5682
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 3302
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 4655
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 2905
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 2506
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 8101
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 4309
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 2081
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2800
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 2306
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 2100
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1818
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 2262
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 3599
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 4020
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 7068
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1847
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 2004
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1934
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 2393
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 2473
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 2016
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 1955
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 3393
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 2971
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 5845
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1811
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 2138
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 2294
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 3007
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 4067
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 2035
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1859
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1938
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 3627
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 2676
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 7854
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 5155
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 3028
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 2620
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 4597
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 4254
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 4951
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 3155
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 2405
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1961
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 3230
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2593
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 783
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1832
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2560
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 4800
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 2826
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 2139
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 3532
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2650
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 3791
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 4460
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 3569
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 3295
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 3816
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 2140
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 2510
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 3236
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 1877
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 1562
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 1079
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 1035
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 2974
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 3181
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 2220
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 2980
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 5973
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 3896
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 2501
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 3561
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 4208
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 2711
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 2377
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 7937
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 18064
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 11843
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1914
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2480
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1906
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 7436
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 11196
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2477
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2616
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 7767
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 6344
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 5378
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 2438
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2862
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 15113
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 8198
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 3774
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 2222
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 3162
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2746
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2833
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 5463
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 2260
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 5256
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 3246
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 3502
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 9239
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4893
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 3742
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 3251
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 2482
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 4147
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 6022
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole. Cz. I Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5655
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2845
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 3081
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 2747
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 5228
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 4497
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2758
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 3493
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 6972
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2846
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 3611
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 4888
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 780
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 3792
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 3108
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 7161
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 3338
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 2922
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 5041
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 4131
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 6950
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 5860
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 3374
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 3070
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 3820
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 2607
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 3031
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 4894
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 2867
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2824
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2476
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 3237
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 3128
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 5783
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1813
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 6635
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 2075
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4459
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4797
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3831
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3098
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 5186
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 9234
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 4479
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2825
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 3147
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 3006
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 6603
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 3487
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 3911
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 5423
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 3316
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 2863
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 3508
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 3080
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 4813
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 2874
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 3262
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 3197
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 3973
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 2874
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 4212
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 3859
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 2895
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 4105
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3034
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 3004
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 4907
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 5701
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 15747
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 8603
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 10556
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 11495
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 19896
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 4127
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 3326
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 4271
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 4117
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 4136
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 4480
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 3460
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 8275
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 5893
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 4935
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 4221
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 3446
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 2919
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 4200
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 4484
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 9521
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 4422
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 5592
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4494
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3796
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 2711
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 4675
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 14350
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 5423
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 3589
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 2951
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 6436
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 4909
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 6597
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 6540
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 5326
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 5342
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 13519
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6738
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 5382
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 3648
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 4941
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4990
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 1651
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3570
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4528
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4708
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3754
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5998
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4463
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 6099
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5226
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4737
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 6186
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 4511
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4775
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1840
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 6516
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 3864
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 6544
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 4993
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4586
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5703
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6792
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5420
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6391
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6172
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 4492
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 5654
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 8546
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 8406
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 3512
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 5275
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 3858
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 1023
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7722
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4462
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6948
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7662
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6720
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 9639
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5063
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 9803
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6334
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7328
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 8128
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 5286
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6027
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4314
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 4931

Autor: