Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Stanisław Herman Lem (1921 - 2006). Bibliografia przedmiotowa. Agnieszka Biedroń 18.01.2021 Przemyśl 7
Ruszajmy się! – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 15.01.2021 Tarnobrzeg 9
Oddział partyzancki „Jędrusie” BP Tarnobrzeg 18.01.2021 Tarnobrzeg 23
Edukacja przyrodnicza Mariusz Bąk 14.01.2021 Przemyśl 11
Stanisław Herman Lem (1921-2006). Bibliografia podmiotowa. Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 22
Epidemie Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 10
STEFAN WYSZYŃSKI (1901 – 1981) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 32
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 39
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 35
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI /Cz. III/ Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 16
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Cz. II Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 12
Metodologia badań naukowych Dorota Lichota 05.01.2021 Rzeszów 24
Masaż Lilianna Żywutska 18.01.2021 Przemyśl 26
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Dorota Lichota 22.12.2020 Rzeszów 56
Stan wojenny w Polsce Izabela Tomoń-Bąk i Renata Bąk 14.12.2020 Rzeszów 71
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 Krosno 91
Współpraca nauczyciela z rodzicami Małgorzata Smulska 11.12.2020 Rzeszów 40
Prawa człowieka BP Tarnobrzeg 10.12.2020 Tarnobrzeg 25
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych Renata Kozłowska 11.12.2020 Rzeszów 42
Jan Kasprowicz ( 1860 – 1926): bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Renata Stefanik 08.12.2020 Przemyśl 76
Pracownik socjalny jako opiekun (asystent) w obszarze wsparcia społecznego Izabela Pelc 25.11.2020 Przemyśl 59
Asystent osoby niepełnosprawnej oraz inne formy opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami Izabela Pelc 25.11.2020 Przemyśl 56
Adam Mickiewicz - życie i twórczość (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020) BP Tarnobrzeg 30.11.2020 Tarnobrzeg 37
Praca z dzieckiem zdolnym (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2020) Dorota Lichota 23.11.2020 Rzeszów 78
POWSTANIE LISTOPADOWE BP Tarnobrzeg 20.11.2020 Tarnobrzeg 44
Komunikacja wspomagająca w pracy z osobami niepełnosprawnymi (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Renata Kozłowska 18.11.2020 Rzeszów 54
Inscenizacje na różne okazje – scenariusze zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dorota Lichota 16.11.2020 Rzeszów 64
Opieka nad dzieckiem Marta Głogowska 24.11.2020 Przemyśl 81
Astrid Lindgren 1907-2002 : w 113 rocznicę urodzin Dorota Grząba 12.11.2020 Przemyśl 111
Starość - zestawienie bibliograficzne w wyborze Marta Głogowska 12.11.2020 Przemyśl 61
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie PBW Przemyśl 10.11.2020 Przemyśl 90
Wspomaganie rozwoju dziecka Marta Głogowska 06.11.2020 Przemyśl 72
Andragogika Marta Głogowska 06.11.2020 Przemyśl 64
Motyw wędrówki w literaturze dziecięcej i filmie dla dzieci
(bibliografia w wyborze)
Renata Kozłowska 04.11.2020 Rzeszów 60
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Renata Kozłowska 04.11.2020 Rzeszów 77
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 Krosno 60
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 26.10.2020 Tarnobrzeg 334
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 15.10.2020 Rzeszów 71
Matura rok szk. 2020/2021 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2020 Tarnobrzeg 53
Matura rok szk. 2020/2021 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2020 Tarnobrzeg 50
Edukacja ekologiczna (zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2020) Dorota Lichota 08.10.2020 Rzeszów 93
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 Krosno 67
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 Krosno 53
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 Krosno 99
Praca biblioteki szkolnej BP Tarnobrzeg 01.10.2020 Tarnobrzeg 76
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 BP Tarnobrzeg 24.09.2020 Tarnobrzeg 64
Edukacja globalna Lilianna Żywutska 22.09.2020 Przemyśl 87
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 Krosno 84
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 Krosno 91
Wypalenie zawodowe nauczycieli - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020 Renata Stefanik 08.09.2020 Przemyśl 93
Bieszczady (przewodniki, mapy, ciekawostki) Marta Głogowska 04.09.2020 Przemyśl 104
Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995) bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Dorota M. Markocka 15.09.2020 Przemyśl 712
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu (zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2020) Dorota Lichota 11.08.2020 Rzeszów 177
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 Krosno 135
POWSTANIE WARSZAWSKIE BP Tarnobrzeg 28.07.2020 Tarnobrzeg 146
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 Krosno 199
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 Krosno 200
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 Krosno 213
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 Krosno 210
Edukacja filmowa (bibliografia w wyborze za lata 2010-2020) Małgorzata Smulska 27.05.2020 Rzeszów 175
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 Rzeszów 334
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 Krosno 253
Jan Paweł II BP Tarnobrzeg 18.05.2020 Tarnobrzeg 3594
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 Krosno 269
Optymizm Lilianna Żywutska 05.05.2020 Przemyśl 229
Ziemia lubaczowska – zabytki, kultura i obyczaje Wiesława Olchowy 04.05.2020 Przemyśl 229
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy (zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zasobów PBW i źródeł internetowych) Renata Bąk i Renata Kozłowska 30.04.2020 Rzeszów 317
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 Krosno 453
Edukacja konsumencka PBW Przemyśl 30.04.2020 Przemyśl 336
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 27.04.2020 Rzeszów 211
Prawo autorskie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 27.04.2020 Rzeszów 276
KONSTYTUCJA 3 MAJA BP Tarnobrzeg 27.04.2020 Tarnobrzeg 969
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 Krosno 358
Prawo autorskie BP Tarnobrzeg 23.04.2020 Tarnobrzeg 199
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 Krosno 251
Mutyzm wybiórczy (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.04.2020 Rzeszów 284
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 Krosno 236
Międzynarodowy Dzień Ziemi BP Tarnobrzeg 20.04.2020 Tarnobrzeg 194
Kardynał Stefan Wyszyński (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 24.04.2020 Rzeszów 239
Zdrowe żywienie, dietetyka (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 15.04.2020 Rzeszów 226
Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1921 BP Tarnobrzeg 14.04.2020 Tarnobrzeg 226
Lektury do pobrania oraz inne pomoce dydaktyczne dostępne w sieci BP Tarnobrzeg 07.04.2020 Tarnobrzeg 213
E-learning, nauczanie zdalne (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 06.04.2020 Rzeszów 330
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 Krosno 268
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 Krosno 277
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność (bibliografia przedmiotowa za lata 2005-2020) Anna Weselak 06.04.2020 Rzeszów 351
Zdrowie publiczne Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 254
Edukacja domowa Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 225
Autyzm Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 266
Storytelling w praktyce edukacyjnej Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 250
E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 251
Dietetyka. Zdrowe żywienie Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 249
Teatr Kamishibai Dorota Grząba 03.04.2020 Przemyśl 359
Autyzm u dzieci i dorosłych BP Tarnobrzeg 01.04.2020 Tarnobrzeg 234
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 31.03.2020 Rzeszów 300
Rok 2020 rokiem fizyki (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020) Dorota Lichota 31.03.2020 Rzeszów 267
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 Krosno 291
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 Krosno 328
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota 27.03.2020 Rzeszów 224
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 Rzeszów 230
Bitwa warszawska   15 sierpnia 1920 – w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą” (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 27.03.2020 Rzeszów 361
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 Wiesława Olchowy 27.03.2020 Przemyśl 270
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 Krosno 287
Radzenie sobie ze stresem przez dzieci i młodzież PBW Przemyśl 25.03.2020 Przemyśl 282
Żydzi w Polsce - dzieje i kultura BP Tarnobrzeg 24.03.2020 Tarnobrzeg 202
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uzupełnienie PBW Przemyśl 24.03.2020 Przemyśl 267
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 Krosno 318
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej – zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Weselak 04.03.2020 Rzeszów 358
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 Krosno 278
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 Krosno 281
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 Krosno 256
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 Rzeszów 364
Żołnierze Wyklęci BP Tarnobrzeg 21.02.2020 Tarnobrzeg 1759
Zaburzenia psychiczne Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 252
Bullying Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 254
Kosmetologia Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 277
Podstawy kodowania i programowania dla dzieci Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 262
Olga Tokarczuk Lilianna Żywutska 11.02.2020 Przemyśl 287
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 Rzeszów 300
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 Rzeszów 278
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Agnieszka Biedroń 31.01.2020 Przemyśl 298
Niemieckie obozy zagłady - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 31.01.2020 Tarnobrzeg 265
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 301
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 321
Język nasz ojczysty... BP Tarnobrzeg 19.02.2020 Tarnobrzeg 1040
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 Krosno 307
Depresja dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 09.12.2019 Tarnobrzeg 331
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 Rzeszów 397
Dziecko autystyczne. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 22.11.2019 Tarnobrzeg 334
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 Rzeszów 321
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 Rzeszów 354
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 Rzeszów 356
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 368
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 324
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 Krosno 601
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 Rzeszów 406
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 432
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 469
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 Rzeszów 345
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 297
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 435
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 Rzeszów 395
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 419
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 522
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 323
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 428
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 378
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 350
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 Rzeszów 359
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 Rzeszów 351
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 Rzeszów 377
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 Rzeszów 473
Harcerstwo polskie - dzieje i działalność Wiesława Olchowy 05.11.2019 Przemyśl 456
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkołach - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 05.11.2019 Tarnobrzeg 349
Kompetencje kluczowe Dorota Grząba 05.11.2019 Przemyśl 452
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 Krosno 452
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 Krosno 412
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 710
Uzależnienia - profilaktyka Lilianna Żywutska 25.10.2019 Przemyśl 490
Edukacja regionalna podstawą kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 25.10.2019 Tarnobrzeg 326
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 344
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 330
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2019/ 2020 – szkoła podstawowa BP Tarnobrzeg 07.10.2019 Tarnobrzeg 362
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 Rzeszów 534
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 561
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 595
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 525
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 474
Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 364
Sztuczna inteligencja Elżbieta Krupa 19.08.2019 Przemyśl 465
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 Krosno 588
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 729
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 Rzeszów 508
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku BP Tarnobrzeg 05.07.2019 Tarnobrzeg 502
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 Rzeszów 625
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 Przemyśl 515
Stanisław Moniuszko (1819-1872) BP Tarnobrzeg 14.06.2019 Tarnobrzeg 424
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 631
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 Przemyśl 835
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 1074
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 1542
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 1055
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 Rzeszów 967
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 579
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 887
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 Rzeszów 504
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 Rzeszów 619
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 530
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 505
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 Rzeszów 1048
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BP Tarnobrzeg 15.05.2019 Tarnobrzeg 516
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 Przemyśl 484
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 Rzeszów 871
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 Krosno 499
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 Rzeszów 1100
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 Rzeszów 756
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 Rzeszów 533
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 Rzeszów 1160
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 Rzeszów 569
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 Rzeszów 777
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 632
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 1250
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 Rzeszów 848
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 Rzeszów 600
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 Rzeszów 725
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 696
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 603
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 Rzeszów 1224
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 Rzeszów 1444
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 Rzeszów 1084
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 Rzeszów 1151
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 Rzeszów 804
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 Rzeszów 723
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 Rzeszów 565
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 Rzeszów 1011
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 Przemyśl 598
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 Rzeszów 887
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 Rzeszów 525
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 Rzeszów 834
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 Krosno 636
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 Krosno 713
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 928
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 Rzeszów 677
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 551
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 715
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 Rzeszów 3080
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 Rzeszów 680
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 Krosno 715
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 Rzeszów 1160
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 Przemyśl 1266
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 Przemyśl 692
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 752
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 767
Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu BP Tarnobrzeg 04.03.2019 Tarnobrzeg 564
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 Rzeszów 520
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 Rzeszów 539
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 382
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 Rzeszów 733
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 Przemyśl 1335
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 Przemyśl 679
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 955
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 966
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 574
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 608
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 526
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 714
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 640
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 648
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 539
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 1783
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 3583
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1275
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 552
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 808
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 818
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 553
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 612
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 780
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 670
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 566
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 606
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 719
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 613
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 527
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 692
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 706
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 908
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 829
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 756
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 579
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 658
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 812
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 907
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 639
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 757
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 928
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 952
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 596
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 1216
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 622
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 585
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 790
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 681
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 1148
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 714
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 1379
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1096
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 861
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 887
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 Rzeszów 1407
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 584
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 576
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 634
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 1290
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 575
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 702
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 794
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 712
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 710
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 637
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 780
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 751
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 1447
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 618
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 1050
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 972
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 684
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 673
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1957
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 1208
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 723
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 612
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 702
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 688
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 1435
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 838
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 695
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 845
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 650
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 761
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 943
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 804
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 689
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 744
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 994
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 1465
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 634
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 1457
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 781
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 1270
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 765
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 1068
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 700
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 651
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 1023
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 698
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 959
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 824
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 782
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 693
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 803
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1037
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1065
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 701
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 847
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 1680
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 Krosno 1100
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 768
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 2127
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 968
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 1009
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 779
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 848
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 767
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 838
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 777
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 672
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 836
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 1014
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 692
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 733
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 803
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 856
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 727
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 724
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 704
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 749
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 712
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 642
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 728
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 733
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 907
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 1159
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 727
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 730
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 663
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 653
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 881
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 714
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 3758
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 743
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 1484
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 933
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 671
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 739
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 909
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 1237
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 720
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 654
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 3815
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 746
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 829
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 863
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 1477
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 1289
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 918
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 814
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 769
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 944
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 1789
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 750
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 781
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 771
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 828
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 884
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 721
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 733
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 2611
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 935
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 1181
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 827
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 883
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 919
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 924
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 891
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 841
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 1040
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 836
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 766
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 828
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 1039
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 2330
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 1136
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 867
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 1270
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 1808
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 1232
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 1137
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 947
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 800
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 945
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 1234
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 1022
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 1045
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 1094
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 1691
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 Rzeszów 1185
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 1065
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 1133
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 730
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 4857
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 1066
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 987
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 920
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 1147
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 1035
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 1027
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 1768
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2764
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 1119
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 1088
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 1370
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 990
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 950
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1187
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 955
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1055
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1431
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 1043
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 1224
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 1443
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 1124
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 1195
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1097
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 2927
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1795
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 2969
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1179
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 1422
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 1234
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 1261
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 1350
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 1539
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 1369
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1733
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1307
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 1903
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 1261
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 1211
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 1191
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 1051
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 4316
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 1527
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 1332
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 593
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 1451
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 1269
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 1446
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 1318
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 1372
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 1973
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 1343
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 1551
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 1499
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 1070
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 1120
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 1411
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 1900
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 1060
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 1091
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 1855
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 1857
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 1386
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 1636
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1389
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1515
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 2359
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 1923
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 1537
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 3183
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 1264
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 1922
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 1130
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 2439
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1928
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1963
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1472
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1861
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2310
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1683
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 2816
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1739
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1415
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 2163
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 2000
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 3944
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 2200
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 1703
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 1445
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 17848
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 4557
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 1922
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 1444
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 1977
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 1776
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 1982
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 1377
Konstytucja 3 MAJA PBW Tarnobrzeg 28.04.2015 Tarnobrzeg 1591
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 1651
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 2033
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 1773
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 2153
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 2774
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 3617
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 1744
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 1894
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 2131
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 2835
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 2799
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 2837
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 2046
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 1853
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 2824
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 5370
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 4005
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 2275
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 6389
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 1892
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 1978
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 1008
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 2390
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 1488
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 1956
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 3451
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1556
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 10871
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 2053
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 2787
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 4236
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 4570
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 2154
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 3414
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 13730
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 3299
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 2655
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 2236
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2281
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2599
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 2121
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 2946
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 3266
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 8313
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 2060
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 4535
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 3193
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 2556
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3741
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 4289
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 5475
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 3190
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 4465
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 2812
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 2428
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 7695
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 4175
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 1980
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2705
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 2167
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 2005
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1720
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 2163
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 3478
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3885
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 6448
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1754
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1878
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1835
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 2254
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 2367
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 1922
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 1863
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 3244
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 2851
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 5689
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1721
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 2040
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 2209
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 2822
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 3909
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 1936
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1775
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1851
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 3483
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 2510
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 7655
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 5051
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 2902
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 2533
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 4464
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 4063
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 4719
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 3039
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 2281
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1861
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 3115
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2489
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 668
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1739
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2348
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 4685
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 2688
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 2050
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 3432
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2552
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 3653
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 4370
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 3483
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 3199
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 3708
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 2064
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 2420
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 3150
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 1495
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 1308
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 895
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 860
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 2840
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 3062
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 2127
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 2855
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 5876
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 3794
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 2397
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 3470
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 3984
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 2624
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 2277
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 7206
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 17913
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 11351
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1806
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2381
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1818
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 7303
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 10741
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2387
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2521
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 7439
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 6006
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 5270
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 2305
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2782
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 14861
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 8077
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 3665
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 2121
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 3009
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2641
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2742
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 5359
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 2159
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 5139
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 3159
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 3310
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 9006
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4782
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 3611
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 3143
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 2364
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 4050
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5904
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole. Cz. I Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5571
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2755
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 2991
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 2638
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 5129
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 4363
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2665
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 3407
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 6815
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2744
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 3500
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 4775
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 691
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 3664
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 3023
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 6963
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 3229
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 2838
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 4937
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 4003
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 6848
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 5756
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 3279
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 2942
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 3688
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 2537
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 2902
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 4710
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 2771
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2726
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2367
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 3155
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 2993
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 5670
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1717
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 6437
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 1980
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4355
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4687
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3739
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2976
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 5072
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 9093
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 4354
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2752
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 3064
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 2929
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 6334
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 3352
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 3645
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 5281
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 3182
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 2764
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 3398
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 2968
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 4687
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 2792
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 3143
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 3119
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 3880
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 2787
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 4062
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 3763
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 2797
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 4000
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 2947
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 2894
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 4704
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 5342
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 15495
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 8311
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 10232
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 11329
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 19756
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 4027
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 3226
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 4137
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 3998
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 4043
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 4365
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 3386
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 8139
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 5800
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 4810
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 4087
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 3348
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 2818
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 4037
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 4381
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 9384
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 4307
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 5490
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4403
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3708
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 2602
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 4572
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 14199
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 5310
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 3500
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 2869
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 6335
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 4821
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 6490
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 6446
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 5213
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 5260
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 13377
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6647
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 5146
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 3517
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 4840
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4906
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 1569
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3472
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4420
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4620
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3667
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5907
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4342
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5940
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5143
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4598
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 6067
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 4429
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4685
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1760
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 6391
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 3777
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 6401
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 4907
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4493
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5565
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6695
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5300
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6251
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6024
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 4404
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 5569
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 8398
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 8269
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 3423
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 5172
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 3776
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 945
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7591
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4376
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6837
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7563
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6626
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 9531
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 4949
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 9659
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6233
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7224
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7976
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 5178
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5851
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4143
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 4844

Autor: