Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Sztuczna inteligencja Elżbieta Krupa 23.07.2019 Przemyśl 17
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 Krosno 33
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 51
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 Rzeszów 66
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 Rzeszów 32
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 Przemyśl 50
Stanisław Moniuszko (1819-1872) BP Tarnobrzeg 14.06.2019 Tarnobrzeg 46
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 54
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku BP Tarnobrzeg 05.06.2019 Tarnobrzeg 53
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 Przemyśl 149
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 137
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 106
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 97
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 Rzeszów 96
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 77
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 75
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 Rzeszów 69
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 Rzeszów 73
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 66
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 59
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 Rzeszów 107
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BP Tarnobrzeg 15.05.2019 Tarnobrzeg 77
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 Przemyśl 62
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 Rzeszów 128
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 Krosno 73
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 Rzeszów 136
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 Rzeszów 82
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 Rzeszów 103
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 Rzeszów 212
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 Rzeszów 113
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 Rzeszów 148
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 134
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 133
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 Rzeszów 128
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 Rzeszów 152
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 Rzeszów 208
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 89
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 89
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 Rzeszów 206
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 Rzeszów 207
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 Rzeszów 153
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 Rzeszów 255
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 Rzeszów 271
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 Rzeszów 148
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 Rzeszów 149
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 Rzeszów 245
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 Przemyśl 130
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 Rzeszów 162
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 Rzeszów 94
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 Rzeszów 160
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 Krosno 196
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 Krosno 125
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 114
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 Rzeszów 149
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 122
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 159
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 Rzeszów 218
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 Rzeszów 141
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 Krosno 184
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 Rzeszów 241
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 Przemyśl 277
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 Przemyśl 181
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 175
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 232
Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu BP Tarnobrzeg 04.03.2019 Tarnobrzeg 149
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 Rzeszów 128
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 Rzeszów 117
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 Rzeszów 185
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 Przemyśl 308
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 Przemyśl 167
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 169
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 162
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 142
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 150
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 137
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 172
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 198
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 189
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 158
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 286
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 194
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 245
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 181
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 257
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 326
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 185
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 181
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 224
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 198
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 175
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 193
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 219
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 181
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 177
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 209
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 203
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 234
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 290
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 207
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 164
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 290
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 255
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 287
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 205
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 217
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 298
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 249
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 173
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 478
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 226
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 202
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 251
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 214
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 451
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 186
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 432
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 322
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 268
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 214
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 Rzeszów 286
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 229
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 202
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 217
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 211
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 206
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 245
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 285
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 236
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 203
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 251
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 248
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 270
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 260
100-lecie odzyskania niepodległości BP Tarnobrzeg 27.09.2018 Tarnobrzeg 253
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 227
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 460
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 358
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 273
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 272
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 394
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 574
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 260
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 187
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 233
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 296
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 365
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 367
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 268
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 378
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 250
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 300
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 357
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 316
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 265
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 278
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 433
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 643
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 236
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 518
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 338
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 554
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 338
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 413
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 238
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 249
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 442
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 275
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 355
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 309
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 297
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 252
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 351
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 322
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 498
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 273
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 415
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 780
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 Krosno 416
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 324
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 1028
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 450
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 315
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 274
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 294
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 281
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 366
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 349
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 240
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 394
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 420
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 298
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 267
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 348
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 341
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 310
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 280
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 264
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 274
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 302
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 249
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 307
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 262
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 370
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 387
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 270
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 260
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 251
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 283
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 337
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 277
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 1361
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 285
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 679
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 Rzeszów 418
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 392
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 245
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 276
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 356
Język nasz ojczysty... BP Tarnobrzeg 21.02.2019 Tarnobrzeg 592
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 512
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 321
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 227
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 1285
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 280
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 349
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 367
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 447
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 487
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 363
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 345
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 309
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 387
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 538
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 339
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 347
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 316
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 380
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 415
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 353
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 337
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 681
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 437
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 576
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 366
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 391
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 392
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 410
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 381
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 361
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 548
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 438
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 405
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 378
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 582
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 999
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 577
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 418
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 590
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 876
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 579
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 522
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 442
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 383
Konstytucja 3 maja PBW Tarnobrzeg 24.04.2017 Tarnobrzeg 481
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 503
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 693
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 547
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 594
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 614
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 904
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 Rzeszów 665
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 614
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 606
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 281
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 2195
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 611
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 613
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 542
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 630
Żołnierze Wyklęci PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 1007
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 623
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 588
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 940
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2320
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 658
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 678
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 932
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 580
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 547
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 741
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 556
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 586
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 665
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 653
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 787
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 911
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 679
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 696
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 624
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1860
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 784
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1559
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 729
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 1007
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 827
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 839
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 794
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 960
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 826
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1002
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 866
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 1384
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 796
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 728
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 761
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 640
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 1656
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 1017
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 814
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 221
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 988
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 793
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 962
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 872
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 946
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 821
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 852
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 1132
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 885
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 639
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 701
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 1029
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 1464
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 665
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 708
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 1025
Język nasz ojczysty... PBW Tarnobrzeg 28.01.2016 Tarnobrzeg 1205
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 1300
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 909
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 1067
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1010
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1002
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 1595
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 1357
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 1075
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 1993
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 827
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 1269
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 727
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 1922
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1476
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1357
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 997
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1375
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1124
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1241
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 1616
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1224
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 989
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 1756
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 1343
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 2988
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 1714
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 1190
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 1016
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 16639
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 3467
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 1434
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 1001
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 1536
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 1356
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 1496
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 1019
Konstytucja 3 MAJA PBW Tarnobrzeg 28.04.2015 Tarnobrzeg 1146
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 1189
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 1614
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 1336
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 1717
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 2178
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 3082
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 1281
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 1495
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 1693
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 2325
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 2382
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 2245
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 1597
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 1432
Prawa człowieka PBW Tarnobrzeg 04.12.2014 Tarnobrzeg 1200
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 2356
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 4256
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 3111
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 1796
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 5756
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 1472
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 1593
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 690
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 1947
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 1156
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 1529
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 2791
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1197
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 10146
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 1558
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 2177
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 3636
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 3469
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 1696
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 2770
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 10353
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 2675
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 1793
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 1842
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 1845
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2144
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 1723
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 2479
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 2920
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 7414
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 1665
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 4095
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 2424
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 2170
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3086
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3850
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 4891
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 2735
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 3708
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 2399
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 2040
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 5131
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 3681
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 1573
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2249
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 1727
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 1616
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1266
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 1726
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 3045
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3329
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 4204
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1424
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1450
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1406
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 1813
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 1916
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 1603
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 1468
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 2732
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 2392
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 5168
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1293
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1576
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 1822
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 2288
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 3488
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 1584
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1375
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1469
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 2980
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 2005
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 6843
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 4608
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 2398
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 2175
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 3642
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3381
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3892
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 2577
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 1818
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1461
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 2746
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2121
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 240
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1334
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 1741
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 4200
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 2141
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 1654
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 3020
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2126
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 3170
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 3987
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 2971
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 2834
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 3228
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 1734
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 2027
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 2734
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 526
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 503
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 333
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 317
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 2302
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 2619
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 1725
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 2385
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 4744
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 3363
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 1956
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 3030
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 3485
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 2218
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 1870
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 6195
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 17452
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 10445
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1421
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1978
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1362
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 6855
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 9300
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 1975
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2092
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 6695
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 5194
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 4817
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 1814
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2428
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 14164
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 7594
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 3246
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 1752
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2498
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2193
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2321
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 4948
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 1749
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 4699
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 2813
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 2750
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 8413
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4301
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 3154
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 2729
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 1959
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 2719
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5404
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5041
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2390
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 2614
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 2082
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 4693
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 3981
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2249
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 3005
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 6384
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2278
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 3047
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 4359
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 256
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 3173
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 2668
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 6426
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 2786
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 2417
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 4541
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 3621
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 6408
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 5297
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 2859
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 2479
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 3190
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 2193
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 2455
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 4213
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 2379
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2250
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 1963
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 2753
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 2481
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 5229
Jan Paweł II PBW Tarnobrzeg 23.08.2011 Tarnobrzeg 3006
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1316
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 5956
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 1573
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 3913
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4278
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3173
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2475
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 4607
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 8604
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 3899
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2426
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 2658
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 2571
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 5704
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 2884
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 2763
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 4690
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 2742
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 2329
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 2998
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 2504
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 4177
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 2402
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 2672
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 2730
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 3457
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 2390
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3567
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 3305
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 2372
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3574
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 2472
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 2494
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 4084
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 4044
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 14814
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 7546
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 9235
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 10788
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 18894
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 3581
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 2765
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 3664
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 3477
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 3627
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 3909
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 3000
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 7700
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 5345
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 4374
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 3695
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 2887
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 2398
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3516
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3958
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 8901
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 3844
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 5084
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4103
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3284
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 2223
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 4159
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 13710
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 4865
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 3061
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 2460
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 5904
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 4491
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 6085
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 5932
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 4763
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 4907
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 12773
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6252
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 4649
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 3030
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 4372
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4519
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 1193
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3090
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4025
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4230
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3207
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5524
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3884
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5420
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4712
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4169
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5518
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 4006
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4278
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1358
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 5988
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 3399
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 5924
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 4480
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4100
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5121
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6309
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4846
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5673
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5539
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 3984
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 5194
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 7806
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 7785
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 2970
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 4738
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 3409
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 596
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7073
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4046
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6414
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7175
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6186
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 9064
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 4506
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 9164
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5812
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6740
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7484
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4796
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5376
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3734
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 4447

Autor: