Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 5
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 20
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 15
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 24
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 18
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 16
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 16
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 18
100-lecie odzyskania niepodległości BP Tarnobrzeg 27.09.2018 Tarnobrzeg 19
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 23
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 55
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 32
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 20
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 20
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 20.09.2018 Rzeszów 23
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 38
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 13
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 8
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 67
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 69
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 38
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 52
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 73
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 54
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 66
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 92
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 67
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 54
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 59
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 84
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 107
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 53
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 79
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 67
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 156
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 62
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 88
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 47
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 42
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 70
Wolontariat Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 66
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 48
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 61
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 63
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 45
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 54
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 58
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 112
Ojcostwo Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 54
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 122
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 168
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 Krosno 66
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 57
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 348
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 113
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 59
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 47
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 66
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 41
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 60
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 61
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 39
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 72
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 72
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 44
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 42
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 51
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 50
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 45
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 51
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 41
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 44
Bezpieczeństwo publiczne Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 55
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 46
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 39
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 42
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 38
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 75
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 52
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 48
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 50
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 38
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 43
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 63
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 47
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 245
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 52
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 66
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 Rzeszów 44
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 41
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 44
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 38
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 88
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 113
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 44
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 38
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 339
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 62
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 71
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 78
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 92
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 69
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 107
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 95
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 85
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 104
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 158
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 96
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 105
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 95
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 128
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 139
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 136
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 130
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 102
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 155
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 245
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 126
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 140
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 161
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 164
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 149
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 147
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 261
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 160
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 206
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 184
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 258
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 409
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 311
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 177
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 245
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 362
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 304
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 219
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 229
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 186
Konstytucja 3 maja PBW Tarnobrzeg 24.04.2017 Tarnobrzeg 262
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 292
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 382
Język nasz ojczysty... PBW Tarnobrzeg 20.02.2017 Tarnobrzeg 339
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 341
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 340
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 330
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 544
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 27.01.2017 Rzeszów 393
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 373
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 332
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 494
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 43
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 1107
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 344
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 389
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 355
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 386
Żołnierze Wyklęci PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 721
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 398
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 366
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 437
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2102
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 399
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 429
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 684
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 343
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 366
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 539
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 366
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 350
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 433
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 453
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 500
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 620
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 473
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 462
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 377
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1307
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 483
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1085
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 526
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 835
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 588
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 642
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 555
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 638
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 528
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 757
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 629
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 1132
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 561
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 467
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 543
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 477
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 964
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 741
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 630
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 25
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 736
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 565
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 703
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 681
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 678
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 600
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 637
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 914
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 657
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 412
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 488
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 781
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 1202
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 440
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 523
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 772
Język nasz ojczysty... PBW Tarnobrzeg 28.01.2016 Tarnobrzeg 994
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 1009
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 716
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 775
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 808
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 764
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 1325
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 1071
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 855
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 1419
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 646
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 999
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 557
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 1626
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1262
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1139
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 781
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1118
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 897
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 936
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 1390
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 997
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 798
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 1532
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 1092
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 2552
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 1440
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 991
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 779
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 16188
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 3122
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 1230
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 786
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 1317
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 1120
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 1270
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 864
Konstytucja 3 MAJA PBW Tarnobrzeg 28.04.2015 Tarnobrzeg 931
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 977
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 1441
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 1113
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 1509
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 1917
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 2747
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 1071
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 1296
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 1491
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 2109
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 2164
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 2006
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 1390
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 1234
Prawa człowieka PBW Tarnobrzeg 04.12.2014 Tarnobrzeg 1000
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 2118
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 3945
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 2831
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 1576
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 5481
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 1264
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 1368
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 521
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 1712
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 970
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 1291
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 2487
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1012
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 9916
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 1244
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 1934
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 3390
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 3024
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 1422
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 2459
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 8349
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 2451
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 1480
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 1636
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 1621
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 1916
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 1462
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 2255
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 2709
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 7103
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 1469
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 3845
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 2070
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 1928
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 2841
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3630
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 4610
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 2441
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 3430
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 2130
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 1817
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 4726
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 3337
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 1379
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2038
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 1518
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 1415
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1019
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 1482
Rola rodziców w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 2867
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3026
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 3660
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1198
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1252
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1213
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 1586
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 1694
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 1425
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 1268
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 2480
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 2167
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 4883
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1104
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1373
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 1579
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 2040
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 3294
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 1375
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1172
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1301
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 2763
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 1702
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 6544
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 4391
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 2088
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 1951
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 3257
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 2976
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3425
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 2302
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 1586
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1278
Asystent rodzinny (2) Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1122
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 2561
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 1848
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 33
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1162
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 1479
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 3964
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 1855
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 1462
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2873
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 1947
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 2966
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 3724
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 2734
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 2631
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 2947
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 1552
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 1838
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 2522
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 101
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 96
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 54
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 56
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 2081
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 2414
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 1542
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 2192
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 4547
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 3095
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 1729
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 2782
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 3236
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 2024
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 1652
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 5971
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 17212
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 10186
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1255
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1738
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1149
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 6666
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 8974
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 1725
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 1808
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 6509
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 4934
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 4533
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 1640
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2211
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 13868
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 7288
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 3027
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 1578
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2235
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2002
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2123
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 4755
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 1503
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 4503
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 2603
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 2445
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 8163
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4075
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 2911
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 2513
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 1778
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 2451
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5172
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 4802
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2149
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 2426
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 1799
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 4450
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 3777
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2047
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2773
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 6182
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 1984
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2798
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 4165
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 50
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 2975
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 2451
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 6233
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 2569
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 2211
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 4350
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 3386
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 6203
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 5059
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 2650
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 2289
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 2941
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 1952
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 2232
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 3999
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 2207
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2029
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 1767
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 2572
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 2228
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 4963
Jan Paweł II PBW Tarnobrzeg 23.08.2011 Tarnobrzeg 2760
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1149
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 5762
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 1376
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 3694
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4084
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2921
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2214
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 4392
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 8335
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 3691
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2254
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 2473
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 2304
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 5415
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 2635
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 2432
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 4398
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 2498
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 2080
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 2812
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 2295
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 3987
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 2153
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 2402
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 2553
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 3219
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 2206
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3372
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 3046
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 2168
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3328
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 2283
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 2316
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 3835
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 3662
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 14479
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 7237
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 8705
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 10578
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 18285
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 3410
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 2608
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 3468
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 3296
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 3403
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 3714
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 2819
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 7483
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 5091
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 4128
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 3529
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 2706
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 2210
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3340
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3778
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 8694
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 3610
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 4901
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3931
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3071
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 2025
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 3969
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 13313
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 4646
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 2829
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 2292
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 5715
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 4314
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 5826
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 5766
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 4528
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 4754
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 12525
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6074
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 4417
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 2795
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 4189
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4300
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 994
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 2915
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3844
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4043
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3005
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5261
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3679
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5125
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4525
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3936
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5316
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 3792
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4106
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1165
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 5780
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 3232
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 5683
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 4298
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 3879
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4941
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6085
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4643
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5428
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5326
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 3770
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 5004
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 7576
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 7566
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 2795
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 4490
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 3195
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 439
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6851
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3868
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6218
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7012
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5979
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 8849
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 4320
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 8936
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5588
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6457
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7247
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4616
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5172
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3569
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 4268

Autor: