Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Ocenianie kształtujące Renata Bąk 05.12.2022 Rzeszów 2
Poczucie własnej wartości (2010-2022) Marek Hejnowicz 30.11.2022 Krosno 19
Twórczość Marii Konopnickiej w edukacji polonistycznej (2000-2022) Janina Pernal 30.11.2022 Krosno 16
Dzieci migrujące ( 2010-2022) Krystyna Biernacka 30.11.2022 Krosno 19
Zdrowie psychiczne (2010-2022) Beata Sawinda 14.11.2022 Krosno 37
Wychowanie do życia w rodzinie, cz. II - do roku 2022 Marta Głogowska 19.10.2022 Przemyśl 58
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży /zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2022 Mariusz Bąk 19.10.2022 Przemyśl 63
Zdrowie psychiczne - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2022. Wiesława Olchowy 19.10.2022 Przemyśl 62
Pielęgniarstwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2022. Ewa Fajt 17.10.2022 Tarnobrzeg 68
Dzieci i młodzież w obliczu wojny – kształtowanie świadomych postaw poprzez literaturę i sztukę oraz wychowanie dla pokoju Izabela Tomoń-Bąk, Małgorzata Mika Zarębska, Dorota Lichota 18.10.2022 Rzeszów 75
Zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży Małgorzata Tuleja 17.10.2022 Przemyśl 53
Agresja rosyjska na Ukrainę (2022) Marek Hejnowicz 13.10.2022 Krosno 83
Pozytywna dyscyplina (2000-2022) Anna Reiss-Hejnar 13.10.2022 Krosno 74
Metoda Montessori w edukacji i wychowaniu (2003-2022) Małgorzata Kasza 13.10.2022 Krosno 68
Terroryzm- zwalczanie (2010-2020) Beata Sawinda 08.10.2022 Krosno 73
Autyzm Anna Majkut 07.10.2022 Rzeszów 136
Nauczanie zintegrowane (2015-2022) Beata Szczepanik 30.09.2022 Krosno 114
Patologie społeczne (2010-2021) Paulina Więckowska 30.09.2022 Krosno 85
Zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w kontekście zmian, wyzwań współczesnej edukacji. Ewa Fajt 29.09.2022 Tarnobrzeg 75
Matura rok szk. 2022/23 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. Małgorzata Fajt 28.09.2022 Tarnobrzeg 87
Matura rok szk. 2022/23 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. Ewa Fajt 28.09.2022 Tarnobrzeg 96
Nauczyciel i uczeń w świecie wartości. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 – 2022. Dorota Grząba 29.09.2022 Przemyśl 124
RODZINA ADOPCYJNA Wioletta Szałajko 26.09.2022 Przemyśl 88
Rodzina zastępcza. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010- 2022 Marta Głogowska 25.09.2022 Przemyśl 83
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015 - 2022. Lilianna Żywutska 14.09.2022 Przemyśl 134
BRUNO SCHULZ (1892 - 1942). BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA Agnieszka Biedroń 26.09.2022 Przemyśl 128
BRUNO SCHULZ (1892 - 1942). BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA Agnieszka Biedroń 14.09.2022 Przemyśl 106
Dwujęzyczność małego dziecka Krystyna Biernacka 15.09.2022 Krosno 167
Rodzina dysfunkcyjna (2015-2022) Małgorzata Kasza 07.09.2022 Krosno 134
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu - materiały dydaktyczne dla nauczycieli Marzena Fiołek 31.08.2022 Przemyśl 164
Literatura dla dzieci w języku angielskim w zasobach PBW w Przemyślu Marzena Fiołek 29.11.2022 Przemyśl 122
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska 31.08.2022 Przemyśl 135
Myślenie obywatelskie on-line. Jak uwrażliwić uczniów na spam, pseudonaukowe teorie i fake newsy. Inspiracje dla nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 25.08.2022 Rzeszów 105
Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej Małgorzata Mika-Zarębska 25.08.2022 Rzeszów 307
Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Bożena Osetkowska - Zajdel 24.08.2022 Rzeszów 248
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Małgorzata Smulska, Jolanta Nizicka 24.08.2022 Rzeszów 298
Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Dorota Lichota, Paulina Kusiak 24.08.2022 Rzeszów 403
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.  Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży  (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Paulina Kusiak 24.08.2022 Rzeszów 312
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej Małgorzata Mika-Zarębska 24.08.2022 Rzeszów 476
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji (zestawienie Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych) Renata Bąk 23.08.2022 Rzeszów 632
100. Rocznica Powstania Instytutu Pedagogiki Specjalnej (Maria Grzegorzewska) Janina Pernal 19.08.2022 Krosno 114
Lucy Maud Montgomery (1874-1942). 80-ta rocznica śmierci Krystyna Biernacka 09.08.2022 Krosno 136
Program 500+ (2018-2022) Krystyna Biernacka 09.08.2022 Krosno 143
Dwujęzyczność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – zestawienie bibliograficzne Izabela Tomoń-Bąk i Małgorzata Smulska 01.08.2022 Rzeszów 171
Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu Ewa Fajt 25.07.2022 Tarnobrzeg 155
Najstarsze wydawnictwa w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu (1855-1939) Ewa Fajt 19.07.2022 Tarnobrzeg 121
"Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolach" Małgorzata Fajt 13.07.2022 Tarnobrzeg 167
Wakacje ucznia – inspiracje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 18.07.2022 Rzeszów 125
"Planszowanie" na urlopie - wykaz gier planszowych PBW 11.07.2022 Rzeszów 243
Inspirowane literaturą - gry i zabawy dla dzieci i młodzieży Renata Bąk 11.07.2022 Rzeszów 196
Audiobook do auta - literatura dla dorosłych Agnieszka Ziętala 07.07.2022 Rzeszów 153
Audiobook do auta - literatura dziecięca i młodzieżowa Bożena Osetkowska - Zajdel 06.07.2022 Rzeszów 148
Ahoj przygodo! Zainspiruj się filmem Małgorzata Smulska 06.07.2022 Rzeszów 221
Ahoj przygodo! Zainspiruj się książką Dorota Lichota 06.07.2022 Rzeszów 172
Na wakacje tylko z naszym przewodnikiem Dorota Lichota 05.07.2022 Rzeszów 168
Przemoc w rodzinie (2015-2022) Małgorzata Kasza 25.07.2022 Krosno 158
AUTOPREZENTACJA Elżbieta Krupa 14.06.2022 Przemyśl 165
DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików Elżbieta Krupa 14.06.2022 Przemyśl 154
Ignacy Łukasiewicz (1822-1882). Patron 2022 roku. Bibliografia przedmiotowa. Dorota Grząba 14.06.2022 Przemyśl 180
Diagnostyka medyczna (2010-2022) Elżbieta Słowik 14.06.2022 Krosno 144
Gry i zabawy ruchowe latem (2005-2022) Anna Reiss-Hejnar 14.06.2022 Krosno 170
Uchodźcy - zestawienie bibliograficzne Ewa Fajt 13.06.2022 Tarnobrzeg 148
Patroni roku 2022 Ewa Fajt 02.06.2022 Tarnobrzeg 178
Białoszewski Miron - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1974-2021. Wiesława Olchowy 25.05.2022 Przemyśl 204
Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą Dorota Lichota 24.05.2022 Rzeszów 172
Zarządzanie w oświacie Jolanta Nizicka 09.06.2022 Rzeszów 157
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO Agnieszka Biedroń 17.05.2022 Przemyśl 209
Tolerancja (2005-2021) Paulina Więckowska 17.05.2022 Krosno 181
MARIA GRZEGORZEWSKA (18.04.1887 - 07.05.1967) Elżbieta Krupa 03.06.2022 Przemyśl 158
Kompetencje społeczne dzieci i młodzieży ( 2013-2021) Małgorzata Kasza 09.05.2022 Krosno 208
Placówki opiekuńczo - wychowawcze (2010–2021) Paulina Więckowska 04.05.2022 Krosno 169
Dietetyka. Zdrowe odżywianie (2010-2021) Beata Sawinda 28.04.2022 Krosno 230
Wycieczki szkolne (2000 – 2021) Paulina Więckowska 14.04.2022 Krosno 185
ZBRODNIA KATYŃSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008 – 2022 Elżbieta Krupa 08.04.2022 Przemyśl 219
Błogosławiona Natalia Tułasiewicz (1906-1945) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Małgorzata Mika-Zarębska 05.04.2022 Rzeszów 280
UCHODŹCY Agnieszka Biedroń 29.03.2022 Przemyśl 208
WOJNA HYBRYDOWA Marta Głogowska 30.03.2022 Przemyśl 261
TERAPIA TRAUMY Mariusz Bąk 22.03.2022 Przemyśl 298
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Lilianna Żywutska 22.03.2022 Przemyśl 404
Jak rozmawiać o trudnych tematach BP Tarnobrzeg 17.03.2022 Tarnobrzeg 230
Edukacja wielokulturowa (zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie) Renata Bąk 10.03.2022 Rzeszów 256
Wisława Szymborska (1923 – 2012) Grażyną Jędryczka 07.03.2022 Krosno 262
Konflikty i ich rozwiązywanie (2010-2021) Małgorzata Kasza 07.03.2022 Krosno 427
Egzamin ósmoklasisty (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 11.03.2022 Rzeszów 229
KOBIETY – zapisane w historii miasta. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Lilianna Żywutska 30.03.2022 Przemyśl 311
Młodzież a zdrowy styl życia (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Katarzyna Jaworek 04.04.2022 Rzeszów 237
Maria Grzegorzewska – człowiek, pedagog, humanista (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 31.03.2022 Rzeszów 242
Cyberprzemoc - nękanie w sieci (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 30.03.2022 Rzeszów 228
Andrzej Bursa - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Małgorzata Tuleja 24.02.2022 Przemyśl 263
Romantyzm Polski (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Malik 02.03.2022 Rzeszów 237
Zespół Aspergera Dorota Lichota 15.02.2022 Rzeszów 242
Scenariusze na lekcje godzin wychowawczych Dorota Lichota 14.02.2022 Rzeszów 517
Armia Krajowa - 14.02.1942. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. BP Tarnobrzeg 11.02.2022 Tarnobrzeg 224
Bezpieczeństwo w Internecie (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2017-2022) Dorota Lichota 09.02.2022 Rzeszów 334
Nowe formy profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w sytuacji pandemii COVID-19 (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Małgorzata Mika-Zarębska 08.02.2022 Rzeszów 234
Zaburzenia integracji sensorycznej Marta Głogowska 04.02.2022 Przemyśl 261
ZABURZENIA ZACHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010 - 2021 Lilianna Żywutska 09.02.2022 Przemyśl 288
ZABURZENIA EMOCJONALNE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 – 2021 Lilianna Żywutska 09.02.2022 Przemyśl 269
CYBERPRZEMOC. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 - 2021 Elżbieta Krupa 28.01.2022 Przemyśl 511
SAMOBÓJSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2021 Mariusz Bąk 08.02.2022 Przemyśl 364
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2021. BP Tarnobrzeg 26.01.2022 Tarnobrzeg 236
Zarządzanie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2022 BP Tarnobrzeg 26.01.2022 Tarnobrzeg 236
HANDEL LUDŹMI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020 Elżbieta Krupa 24.01.2022 Przemyśl 350
Edukacja alternatywna Wiletta Szałajko 21.01.2022 Przemyśl 487
Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej (zestawienie bibliograficzne) Alina Daniel 10.02.2022 Rzeszów 300
DEPRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997 - 2021 Lilianna Żywutska 08.02.2022 Przemyśl 320
Integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej Dorota Lichota 20.01.2022 Rzeszów 298
Czytelnictwo dzieci i młodzieży - inspiracje i metody pracy Renata Bąk 19.01.2022 Rzeszów 284
Ignacy Łukasiewicz w zbiorach PBW w Rzeszowie Dorota Lichota 02.06.2022 Rzeszów 362
Ród Tarnowskich w dziejach Tarnobrzega BP Tarnobrzeg 05.01.2022 Tarnobrzeg 312
Nauczyciele przedszkoli a rodzice Dorota Lichota 29.12.2021 Rzeszów 276
Zarządzanie oświatą Marta Głogowska 28.12.2021 Przemyśl 274
Zarządzanie kryzysowe (2011-2021) Beata Szczepanik 10.12.2021 Krosno 690
Zajęcia kreatywne w przedszkolu i szkole – scenariusze i metody pracy Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 Rzeszów 611
Bajkoterapia w edukacji i wychowaniu Ewelina Kutyła-Stręciwilk 01.12.2021 Rzeszów 380
GABRIELA ZAPOLSKA – Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborze za lata 1950 - 2020 Małgorzata Tuleja 22.11.2021 Przemyśl 480
Święto Niepodległości– scenariusze zajęć i uroczystości - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2021. Renata Stefanik 10.11.2021 Przemyśl 459
Gotowość dziecka i rodziców do podjęcia nauki szkolnej Dorota Lichota 09.11.2021 Rzeszów 347
Cyfryzacja, technologie cyfrowe Marta Głogowska 08.11.2021 Przemyśl 308
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (SCENARIUSZE ZAJĘĆ) Lilianna Żywutska 04.11.2021 Przemyśl 607
Matura rok szk. 2021/22 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 25.10.2021 Tarnobrzeg 310
Myślenie krytyczne w edukacji Renata Bąk 26.10.2021 Rzeszów 548
Matura rok szk. 2021/2022 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 25.10.2021 Tarnobrzeg 299
Jąkanie - diagnoza, terapia, wsparcie Beata Bałchan 04.11.2021 Rzeszów 532
Legendy z całego świata – bibliografia podmiotowa Ewelina Kutyła-Stręciwilk 23.10.2021 Rzeszów 365
Baśnie i legendy w nauczaniu Alina Daniel 20.10.2021 Rzeszów 362
Baśnie z całego świata – bibliografia podmiotowa Izabela Tomoń-Bąk 21.10.2021 Rzeszów 435
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 18.10.2021 Tarnobrzeg 346
Emocje – zaburzenia( 2015–2020) Beata Sawinda 18.10.2021 Krosno 577
Wywiadówka – organizacja zebrań z rodzicami Małgorzata Smulska 04.11.2021 Rzeszów 338
Stanisław Jachowicz 1796 - 1875 - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 12.10.2021 Tarnobrzeg 525
Krzysztof Kamil Baczyński w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 12.10.2021 Rzeszów 378
Nauczanie historii Lilianna Żywutska 11.10.2021 Przemyśl 409
Kształcąca rola gier planszowych w edukacji Małgorzata Mika - Zarębska 11.10.2021 Rzeszów 489
Tadeusz Różewicz w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Dorota Lichota 07.10.2021 Rzeszów 407
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - edukacja włączająca. Cz. II Agnieszka Biedroń 05.10.2021 Przemyśl 549
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. II Mariusz Bąk 05.10.2021 Przemyśl 504
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA. Cz. III Lilianna Żywutska 05.10.2021 Przemyśl 396
ADAPTACJA DZIECKA DO WARUNKÓW SZKOLNYCH Agnieszka Biedroń 05.10.2021 Przemyśl 867
SP! SERCE I POMOC! Działania ułatwiające uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny BP Tarnobrzeg 05.10.2021 Tarnobrzeg 346
Projekt "SP! SERCE I POMOC" PBW 29.09.2021 Rzeszów 567
Metoda Montessori w przedszkolu i szkole Małgorzata Smulska 04.11.2021 Rzeszów 425
Rodzicielstwo (2010-2021) Beata Szczepanik 18.09.2021 Krosno 530
Cyprian Kamil Norwid w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Dorota Lichota 17.09.2021 Rzeszów 391
Ojcostwo Dorota Grząba 16.09.2021 Przemyśl 499
Dante Alighieri (1265-1321). Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w 700. rocznicę śmierci pisarza Małgorzata Mika-Zarębska 13.09.2021 Rzeszów 450
Wirtualne wycieczki i zbiory muzealne on-line Małgorzata Mika-Zarębska 10.09.2021 Rzeszów 656
Edukacja ekologiczna (2010-2021) Elżbieta Słowik 01.09.2021 Krosno 699
Gabriela Zapolska (1857 – 1921) - życie i twórczość. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 31.08.2021 Tarnobrzeg 377
Edukacja włączająca Renata Bąk 24.08.2021 Rzeszów 670
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży Alina Daniel 19.08.2021 Rzeszów 679
Bitwa warszawska 15 sierpnia 1920. Małgorzata Mika-Zarębska 13.08.2021 Rzeszów 396
Powstanie Warszawskie (1944). Historia – kultura – edukacja Renata Kozłowska 30.07.2021 Rzeszów 490
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) Piotr Boczar 30.07.2021 Krosno 404
POWSTANIE WARSZAWSKIE BP Tarnobrzeg 22.07.2021 Tarnobrzeg 761
Dziecko niepełnosprawne umysłowo 2015-2021 Krystyna Biernacka 23.07.2021 Krosno 510
Rodzina wielodzietna (2010-2020) Marek Hejnowicz 02.07.2021 Krosno 719
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010-2021) Krystyna Biernacka 02.07.2021 Krosno 698
Dopalacze Mariusz Bąk 30.06.2021 Przemyśl 415
Sztuka odpoczywania – jak efektywnie regenerować ciało i umysł Izabela Tomoń-Bąk 30.06.2021 Rzeszów 367
Szczepienia ochronne za i przeciw Lilianna Żywutska 29.06.2021 Przemyśl 382
Gry i zabawy na wakacje Renata Kozłowska 23.06.2021 Rzeszów 468
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) Renata Kozłowska 21.06.2021 Rzeszów 1705
PRACA ZDALNA Lilianna Żywutska 15.06.2021 Przemyśl 473
COVID 19 Elżbieta Krupa 14.06.2021 Przemyśl 547
Narkomania – zapobieganie i zwalczanie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 14.06.2021 Tarnobrzeg 459
Edukacja domowa Renata Kozłowska 15.06.2021 Rzeszów 544
Dogoterapia– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020. Wiesława Olchowy 11.06.2021 Przemyśl 501
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy BHP Marta Głogowska 11.06.2021 Przemyśl 551
Rodzina niepełna Mariusz Bąk 09.06.2021 Przemyśl 440
Integracja sensoryczna Agnieszka Biedroń 14.06.2021 Przemyśl 450
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - CHARAKTERYSTYKA, SZANSE I ZAGROŻENIA . Cz. II Agnieszka Biedroń 08.06.2021 Przemyśl 506
Mnemotechniki - czyli techniki zapamiętywania (2010-2021) Beata Sawinda 04.06.2021 Krosno 542
Dbajmy o nasze środowisko – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 01.06.2021 Tarnobrzeg 501
Prawa dziecka Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 490
Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981) Grażyna Jędryczka 28.05.2021 Krosno 692
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883): bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 27.05.2021 Przemyśl 618
Cyprian Kamil Norwid (1821 - 1883): bibliografia podmiotowa Wioletta Szałajko 27.05.2021 Przemyśl 475
Rodziny dysfunkcyjne – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 24.05.2021 Tarnobrzeg 468
Społeczeństwo informacyjne – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 17.05.2021 Tarnobrzeg 437
DZIEŃ MATKI – SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Marta Głogowska 22.06.2021 Przemyśl 743
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – ćwiczenia i zadania, scenariusze lekcji, wskazówki metodyczne i organizacyjne Izabela Tomoń-Bąk 16.11.2021 Rzeszów 720
KONSTYTUCJA 3 MAJA Elżbieta Krupa 04.05.2021 Przemyśl 729
Polskie konstytucje– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1910-2020. Wiesława Olchowy 29.04.2021 Przemyśl 528
Rok Konstytucji 3 Maja: scenariusze uroczystości szkolnych Renata Kozłowska 28.04.2021 Rzeszów 1935
Nasza Ziemia - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 22.04.2021 Tarnobrzeg 410
Dziadkowie – ich rola w życiu rodziny Małgorzata Smulska 16.04.2021 Rzeszów 741
Barbarzyństwo kontra dziedzictwo. Straty wojenne oraz działania na rzecz ochrony i restytucji dóbr kultury utraconych po dwóch wojnach światowych Małgorzata Mika-Zarębska 15.04.2021 Rzeszów 656
Edukacja zdalna - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 13.04.2021 Tarnobrzeg 683
Resocjalizacja (2010–2020) Paulina Więckowska 09.04.2021 Krosno 727
Zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne Anna Weselak 01.04.2021 Rzeszów 771
Autyzm Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 551
Patroni Roku 2021 - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 30.03.2021 Tarnobrzeg 497
Autyzm – terapia (2016-2021) Małgorzata Kasza 29.03.2021 Krosno 625
Autyzm (2016-2021) Elżbieta Słowik 29.03.2021 Krosno 536
Style wychowania Anna Szewczyk 22.03.2021 Przemyśl 1154
Zespół Downa Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 528
Alkoholizm (2011 – 2020) Paulina Więckowska 13.03.2021 Krosno 619
Rodzeństwo i rodzina - wpływ na rozwój i charakter dziecka Małgorzata Smulska 16.04.2021 Rzeszów 578
Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) (2010 -2020) Beata Sawinda 10.03.2021 Krosno 864
Logopedia. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014 - 2021 Dorota Grząba 25.03.2021 Przemyśl 1080
Żołnierze wyklęci (2010-2020) Marek Hejnowicz 01.03.2021 Krosno 697
ABC bibliotekarza Cz. 2 Dorota Lichota 16.02.2021 Rzeszów 660
Stanisław Lem (1921-2006) bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Anna Weselak, Dorota Lichota 12.02.2021 Rzeszów 648
Bezpieczny Internet. Wiesława Olchowy 08.02.2021 Przemyśl 924
Myślenie twórcze (2015-2020) Beata Szczepanik 04.02.2021 Krosno 662
Terapia poznawczo-behawioralna (2010-2020) Krystyna Biernacka 04.02.2021 Krosno 584
Edukacja matematyczna. Cz. II Lilianna Żywutska 28.01.2021 Przemyśl 630
HOLOKAUST. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2020 Elżbieta Krupa 27.01.2021 Przemyśl 649
Stanisław Herman Lem (1921 - 2006). Bibliografia przedmiotowa. Agnieszka Biedroń 18.01.2021 Przemyśl 500
Ruszajmy się! – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 15.01.2021 Tarnobrzeg 440
Oddział partyzancki „Jędrusie” BP Tarnobrzeg 18.01.2021 Tarnobrzeg 461
Edukacja przyrodnicza Mariusz Bąk 14.01.2021 Przemyśl 489
Stanisław Herman Lem (1921-2006). Bibliografia podmiotowa. Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 575
Epidemie Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 477
STEFAN WYSZYŃSKI (1901 – 1981) - bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 686
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 1250
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (1921-1944) - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 525
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI /Cz. III/ Elżbieta Krupa 14.01.2021 Przemyśl 491
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Cz. II Agnieszka Biedroń 14.01.2021 Przemyśl 591
Metodologia badań naukowych Dorota Lichota 05.01.2021 Rzeszów 781
Masaż Lilianna Żywutska 18.01.2021 Przemyśl 580
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Dorota Lichota 22.12.2020 Rzeszów 758
Alkoholizm ( 2000 – 2010) Paulina Więckowska 14.12.2020 Krosno 672
Stan wojenny w Polsce Izabela Tomoń-Bąk i Renata Bąk 14.12.2020 Rzeszów 678
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 Krosno 778
Współpraca nauczyciela z rodzicami Małgorzata Smulska 11.12.2020 Rzeszów 555
Prawa człowieka BP Tarnobrzeg 10.12.2020 Tarnobrzeg 445
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych Renata Kozłowska 11.12.2020 Rzeszów 558
Jan Kasprowicz ( 1860 – 1926): bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Renata Stefanik 08.12.2020 Przemyśl 623
Pracownik socjalny jako opiekun (asystent) w obszarze wsparcia społecznego Izabela Pelc 25.11.2020 Przemyśl 679
Asystent osoby niepełnosprawnej oraz inne formy opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami Izabela Pelc 25.11.2020 Przemyśl 685
Adam Mickiewicz - życie i twórczość (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020) BP Tarnobrzeg 30.11.2020 Tarnobrzeg 525
Praca z dzieckiem zdolnym Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 562
POWSTANIE LISTOPADOWE BP Tarnobrzeg 20.11.2020 Tarnobrzeg 496
Komunikacja wspomagająca w pracy z osobami niepełnosprawnymi Renata Kozłowska 04.11.2021 Rzeszów 649
Inscenizacje na różne okazje – scenariusze zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Dorota Lichota 16.11.2020 Rzeszów 2411
Opieka nad dzieckiem Marta Głogowska 24.11.2020 Przemyśl 1194
Astrid Lindgren 1907-2002 : w 113 rocznicę urodzin Dorota Grząba 12.11.2020 Przemyśl 648
Starość - zestawienie bibliograficzne w wyborze Marta Głogowska 12.11.2020 Przemyśl 1129
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie PBW Przemyśl 10.11.2020 Przemyśl 779
Wspomaganie rozwoju dziecka Marta Głogowska 06.11.2020 Przemyśl 698
Andragogika Marta Głogowska 06.11.2020 Przemyśl 606
Motyw wędrówki w literaturze dziecięcej i filmie dla dzieci Renata Kozłowska 04.11.2021 Rzeszów 604
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Renata Kozłowska 04.11.2020 Rzeszów 723
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 Krosno 644
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 26.10.2020 Tarnobrzeg 814
Rok 2020 - Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Alina Daniel 04.11.2021 Rzeszów 522
Matura rok szk. 2020/2021 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2020 Tarnobrzeg 502
Matura rok szk. 2020/2021 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2020 Tarnobrzeg 508
Edukacja ekologiczna Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 807
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 Krosno 597
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 Krosno 613
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 Krosno 612
Praca biblioteki szkolnej BP Tarnobrzeg 01.10.2020 Tarnobrzeg 580
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 BP Tarnobrzeg 24.09.2020 Tarnobrzeg 489
Edukacja globalna Lilianna Żywutska 22.09.2020 Przemyśl 574
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 Krosno 641
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 Krosno 656
Wypalenie zawodowe nauczycieli - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020 Renata Stefanik 08.09.2020 Przemyśl 644
Bieszczady (przewodniki, mapy, ciekawostki) Marta Głogowska 04.09.2020 Przemyśl 649
Józef Innocenty Maria Bocheński (1902-1995) bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Dorota M. Markocka 15.09.2020 Przemyśl 4922
Bajkoterapia jako terapia w przedszkolu Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 1215
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 Krosno 775
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 Krosno 858
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 Krosno 1028
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 Krosno 1246
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 Krosno 796
Edukacja filmowa Małgorzata Smulska 04.11.2021 Rzeszów 610
Audiodeskrypcja – zobaczyć sztukę przez słuchanie. Książki - artykuły - dokumenty dźwiękowe - filmy z audiodeskrypcją Małgorzata Smulska i Renata Kozłowska 26.05.2020 Rzeszów 1165
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 Krosno 1023
Jan Paweł II BP Tarnobrzeg 18.05.2020 Tarnobrzeg 4184
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 Krosno 866
Optymizm Lilianna Żywutska 05.05.2020 Przemyśl 704
Ziemia lubaczowska – zabytki, kultura i obyczaje Wiesława Olchowy 04.05.2020 Przemyśl 1149
Symbole państwa - barwy państwowe, flagi państwowe, godła państwowe, hymn narodowy Renata Bąk i Renata Kozłowska 04.11.2021 Rzeszów 813
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 Krosno 1058
Edukacja konsumencka PBW Przemyśl 30.04.2020 Przemyśl 924
Zbrodnia katyńska w piśmiennictwie polskim Alina Daniel 04.11.2021 Rzeszów 634
Prawo autorskie Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 837
KONSTYTUCJA 3 MAJA BP Tarnobrzeg 30.04.2021 Tarnobrzeg 1598
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 Krosno 1592
Prawo autorskie BP Tarnobrzeg 23.04.2020 Tarnobrzeg 643
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 Krosno 754
Mutyzm wybiórczy Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 794
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 Krosno 780
Międzynarodowy Dzień Ziemi BP Tarnobrzeg 20.04.2020 Tarnobrzeg 653
Kardynał Stefan Wyszyński Alina Daniel 04.11.2021 Rzeszów 864
Zdrowe żywienie, dietetyka Dorota Lichota 15.04.2020 Rzeszów 771
Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1921 BP Tarnobrzeg 14.04.2020 Tarnobrzeg 724
Lektury do pobrania oraz inne pomoce dydaktyczne dostępne w sieci BP Tarnobrzeg 07.04.2020 Tarnobrzeg 655
E-learning, nauczanie zdalne Dorota Lichota 06.04.2020 Rzeszów 1126
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 Krosno 790
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 Krosno 816
Jan Paweł II – życie, twórczość i działalność Anna Weselak 06.04.2020 Rzeszów 1186
Zdrowie publiczne Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 875
Edukacja domowa Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 763
Autyzm Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 854
Storytelling w praktyce edukacyjnej Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 844
E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 04.04.2020 Przemyśl 854
Dietetyka. Zdrowe żywienie Elżbieta Krupa 04.04.2020 Przemyśl 834
Teatr Kamishibai Dorota Grząba 03.04.2020 Przemyśl 929
Autyzm u dzieci i dorosłych BP Tarnobrzeg 01.04.2020 Tarnobrzeg 676
Neurodydaktyka, mózg i uczenie się Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 881
Rok 2020 rokiem fizyki Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 706
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 Krosno 1481
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 Krosno 922
Rok 2020 rokiem Romana Ingardena Dorota Lichota 04.11.2021 Rzeszów 650
Twórczość Leopolda Tyrmanda, patrona roku 2020 Małgorzata Mika-Zarębska 04.11.2021 Rzeszów 672
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 Wiesława Olchowy 27.03.2020 Przemyśl 801
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 Krosno 828
Radzenie sobie ze stresem przez dzieci i młodzież PBW Przemyśl 25.03.2020 Przemyśl 889
Żydzi w Polsce - dzieje i kultura BP Tarnobrzeg 24.03.2020 Tarnobrzeg 637
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uzupełnienie PBW Przemyśl 24.03.2020 Przemyśl 764
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 Krosno 1432
Metoda projektów w edukacji przedszkolnej Anna Weselak 04.03.2020 Rzeszów 999
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 Krosno 780
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 Krosno 941
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 Krosno 780
Jan Paweł II – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych papieżowi (bibliografia w wyborze)  Anna Weselak 19.02.2020 Rzeszów 1352
Żołnierze Wyklęci BP Tarnobrzeg 21.02.2020 Tarnobrzeg 2633
Zaburzenia psychiczne Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 783
Bullying Marta Głogowska 11.02.2020 Przemyśl 756
Kosmetologia Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 822
Podstawy kodowania i programowania dla dzieci Elżbieta Krupa 11.02.2020 Przemyśl 811
Olga Tokarczuk Lilianna Żywutska 11.02.2020 Przemyśl 793
Edukacja dziennikarska (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2020 dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą) Anna Weselak 07.02.2020 Rzeszów 835
Szkolne gry towarzyskie w pokoju nauczycielskim. Budowanie relacji w zespole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska 04.02.2020 Rzeszów 778
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkołach i placówkach oświatowych Agnieszka Biedroń 31.01.2020 Przemyśl 886
Niemieckie obozy zagłady - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 31.01.2020 Tarnobrzeg 746
Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 912
Przemoc stosowana przez kobiety – kobiety sprawczyniami przemocy Małgorzata Mika-Zarębska 24.01.2020 Rzeszów 1058
Język nasz ojczysty... BP Tarnobrzeg 19.02.2020 Tarnobrzeg 1795
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 Krosno 894
Depresja dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 09.12.2019 Tarnobrzeg 1050
Zastosowania informatyki w dydaktyce. Informatyka w naukach ścisłych Małgorzata Mika-Zarębska 25.11.2019 Rzeszów 930
Dziecko autystyczne. Zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 22.11.2019 Tarnobrzeg 834
Nikotynizm - profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 25.11.2019 Rzeszów 807
Dopalacze – profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)  Małgorzata Smulska 16.11.2019 Rzeszów 856
Profesja, fach, rzemiosło – co wiemy o zawodach? Barbara Nowak 15.11.2019 Rzeszów 898
Alkoholizm – profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 885
Fonoholizm - profilaktyka uzależnień w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 15.11.2019 Rzeszów 1052
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 Krosno 1263
Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019) Izabela Tomoń-Bąk 08.11.2019 Rzeszów 1066
Nowe uzależnienia medialne Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 973
Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych Renata Kozłowska 07.11.2019 Rzeszów 1216
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach oświatowych (bibliografia w wyborze) Monika Filip 07.11.2019 Rzeszów 1014
Wagary (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 744
Rodzina patchworkowa (bibliografia w wyborze) Monika Filip 06.11.2019 Rzeszów 987
Innowacyjność i kreatywność w edukacji (bibliografia w wyborze) Monika Filip 08.11.2019 Rzeszów 980
Tolerancja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 1097
Afazja (bibliografia w wyborze 2015-2019) Agnieszka Ziętala 06.11.2019 Rzeszów 1426
Samobójstwa wśród młodzieży (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 861
Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 1243
Wychowanie do wartości w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 993
Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 06.11.2019 Rzeszów 831
Gry komputerowe – uzależnienie czy szansa na rozwój? (bibliografia w wyborze) Barbara Nowak 06.11.2019 Rzeszów 943
Narkomania: profilaktyka uzależnień w szkole (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 25.11.2019 Rzeszów 914
Edukacja a rynek pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.11.2019 Rzeszów 1052
Matematyka - metody i techniki aktywizujące w uczeniu Małgorzata Smulska 06.11.2019 Rzeszów 1161
Harcerstwo polskie - dzieje i działalność Wiesława Olchowy 05.11.2019 Przemyśl 1107
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkołach - zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 05.11.2019 Tarnobrzeg 849
Kompetencje kluczowe Dorota Grząba 05.11.2019 Przemyśl 1147
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 Krosno 1133
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 Krosno 948
Uzależnienia behawioralne
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2016)
Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 2217
Uzależnienia - profilaktyka Lilianna Żywutska 25.10.2019 Przemyśl 1118
Edukacja regionalna podstawą kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych – zestawienie bibliograficzne w wyborze BP Tarnobrzeg 25.10.2019 Tarnobrzeg 731
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 770
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 810
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2019/ 2020 – szkoła podstawowa BP Tarnobrzeg 07.10.2019 Tarnobrzeg 823
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 Rzeszów 1170
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 1219
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 1261
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 1289
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 1024
Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 847
Sztuczna inteligencja Elżbieta Krupa 19.08.2019 Przemyśl 939
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 Krosno 1168
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 1393
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 Rzeszów 1039
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku BP Tarnobrzeg 05.07.2019 Tarnobrzeg 1014
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 Rzeszów 1390
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 Przemyśl 1097
Stanisław Moniuszko (1819-1872) BP Tarnobrzeg 14.06.2019 Tarnobrzeg 906
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 1317
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 Przemyśl 1707
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 2218
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 2667
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 2092
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 Rzeszów 2013
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 1408
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 2020
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 Rzeszów 982
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 Rzeszów 1282
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 1074
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 1008
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 Rzeszów 2047
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BP Tarnobrzeg 15.05.2019 Tarnobrzeg 1139
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 Przemyśl 1134
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 Rzeszów 1846
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 Krosno 1050
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 Rzeszów 2338
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 Rzeszów 1683
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 Rzeszów 1122
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 Rzeszów 2259
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 Rzeszów 1150
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem Dorota Lichota 03.11.2021 Rzeszów 1554
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 1248
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 2447
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 Rzeszów 1880
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 Rzeszów 1103
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 Rzeszów 1395
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 1614
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 1330
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 Rzeszów 2442
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 Rzeszów 2558
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 Rzeszów 2105
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 Rzeszów 2323
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 Rzeszów 1439
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 Rzeszów 1458
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 Rzeszów 1310
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 13.10.2020 Rzeszów 2163
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 Przemyśl 1343
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 Rzeszów 1754
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 Rzeszów 1075
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 Rzeszów 1597
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 Krosno 1230
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 Krosno 1602
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 2385
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 Rzeszów 1431
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 1052
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 1369
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 Rzeszów 4225
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 Rzeszów 1324
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 Krosno 1698
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 Rzeszów 2201
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 Przemyśl 3306
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 Przemyśl 1270
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 1469
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 1529
Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu BP Tarnobrzeg 04.03.2019 Tarnobrzeg 1104
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 Rzeszów 1055
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 Rzeszów 1052
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 26.11.2019 Rzeszów 986
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 Rzeszów 1786
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 Przemyśl 2930
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 Przemyśl 1513
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 1962
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 2196
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 1133
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 1313
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 1032
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 1355
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 1209
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 1264
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 1046
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 2971
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 4552
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 2960
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 1070
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 1406
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 1368
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 999
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 1240
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 1432
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 1174
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 1067
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 1170
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 1356
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 1350
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 1021
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 1267
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 1495
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 1634
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 1641
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 1416
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 1096
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 1155
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 1404
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 1632
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 1127
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 1394
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 1637
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 1981
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 1106
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 2091
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 1077
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 1081
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 1385
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 1252
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 1874
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 1407
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 2262
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 2112
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 1630
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 1583
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 20.11.2021 Rzeszów 2537
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 1039
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 1028
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 1160
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 1822
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 1028
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 1550
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 1383
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 1256
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 1302
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 1168
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 1460
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 1369
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 2104
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 1122
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 1625
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 1841
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 1590
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 1266
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 2859
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 1905
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 1291
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 1119
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 1425
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 1484
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 2325
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 1761
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 1213
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 1346
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 1209
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 1472
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 1669
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 1441
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 1251
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 1240
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 1785
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 2684
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 1157
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 2489
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 1583
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 2172
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 1385
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 1991
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1215
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1353
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 1920
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 1460
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 1576
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1491
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1290
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1278
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 1376
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1835
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 1754
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 1244
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 1452
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 2502
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 1346
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 3246
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 1500
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 1621
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 1595
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 1489
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 1392
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1750
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 1346
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 1189
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 1345
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 1765
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 1183
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1304
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1599
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 1661
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 1274
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1288
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1299
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1316
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 1446
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 1185
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1303
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 1274
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 1806
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 1926
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1299
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 1331
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 1165
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 1154
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 1525
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 1189
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 6881
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 1452
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 2491
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 1601
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 1261
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 1428
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 1741
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 2263
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 1343
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 1177
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 7073
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 1312
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 1345
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 1403
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 3055
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 2287
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 1445
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 1363
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 1526
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 1916
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 2851
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 1263
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 1417
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 1235
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 1299
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 1526
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 1149
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 1130
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 5046
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 1521
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 2164
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 1319
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 1409
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 1583
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 1423
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 1619
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 1504
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 1638
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 1429
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 1206
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 1309
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 1601
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 4038
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 1797
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 1399
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 2407
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 3277
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 2286
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 1741
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 1438
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 1288
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 1489
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 1847
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 1617
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 1751
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 1557
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 2720
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 Rzeszów 1828
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 1616
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 1655
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 1249
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 8540
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 1544
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 1458
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 1659
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 1700
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 1545
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 1471
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 2875
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 3235
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 1693
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 1564
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 1913
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 1428
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 1525
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1700
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1455
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 1570
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 2185
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 1568
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 1773
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 2017
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 1572
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 1733
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1831
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 4233
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 2971
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 4472
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1776
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 1907
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 1662
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 1720
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 1838
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 2289
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 2270
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 2450
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1839
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 2571
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 1803
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 1802
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 1643
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 1532
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 6494
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 2090
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 2007
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 1053
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 2002
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 1811
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 1960
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 1760
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 1819
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 2542
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 2174
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 2040
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 2286
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 1536
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 1593
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 1899
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 2344
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 1519
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 1536
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 2659
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 2399
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 1986
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 2175
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1813
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 2169
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 3126
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 2669
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 2327
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 4291
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 1782
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 2825
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 1561
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 3265
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 2591
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 2822
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2028
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2416
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2954
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 2242
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 3434
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. I Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 2522
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1903
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 2600
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 2961
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 4902
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 2744
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 2308
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 1977
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 21505
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 5310
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 2454
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 1939
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 2493
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 2247
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 2903
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 1817
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 2206
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 2575
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 2323
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 2674
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 3609
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 4419
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 2293
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 2429
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 2785
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 3496
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 3429
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 3428
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 2536
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 2279
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 3517
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 6627
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 5086
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 2823
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 7163
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 2359
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 2484
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 1431
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 2894
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 1954
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 2407
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 4241
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1961
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 13251
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 2526
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 3524
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 4900
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 5960
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 2573
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 4215
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 18032
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 4131
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 5511
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 2729
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2781
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 3081
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 2671
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 3493
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 3737
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 9804
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 2507
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 5280
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 3665
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 2991
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 4348
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 4811
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 6287
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 3693
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 5157
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 3326
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 2872
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 9075
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 4762
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 2576
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 3192
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 2745
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 2459
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 2420
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 2820
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 4113
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 4505
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 8052
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 2189
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 2464
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 2564
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 2977
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 2884
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 2373
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 2371
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 3787
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 3484
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 6487
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 2213
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 2588
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 2641
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 3532
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 4468
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 2390
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 2176
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 2235
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 4133
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 3120
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 8513
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 5633
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 3469
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 3017
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 5374
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 4970
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 5489
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 3583
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 2847
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 2329
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 3598
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2940
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów Irena Niemczak 04.02.2022 Rzeszów 1174
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 2211
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 3379
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 5346
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 3273
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 2500
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 3945
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 3019
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 4209
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 4965
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 4072
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 3725
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 4236
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 2534
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 3099
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 3622
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 2780
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 2500
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 1768
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 1682
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 3571
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 3615
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 2606
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 3411
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 6349
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 4308
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 2872
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 3958
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 4810
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 3059
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 2770
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 9346
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 18511
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 13581
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2277
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2826
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2283
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 8065
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 12124
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2855
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 3027
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 8419
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 7123
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 5744
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 2876
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 3201
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 15914
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 8650
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 4237
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 2582
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 3757
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 3113
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 3380
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 5878
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 2623
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 5651
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 3594
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 3997
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 9731
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 5612
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4416
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 3618
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 2901
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 4541
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 6552
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole. Cz. I Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 6178
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 3201
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 3463
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 3178
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 5775
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 5049
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 3254
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 3855
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 7513
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 3219
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 3997
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 5366
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 1366
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 4203
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 3655
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 7824
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 3749
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 3280
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 5551
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 4563
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 7409
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 6298
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 3765
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 3495
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 4271
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 2928
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 3402
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 5627
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 3268
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 3321
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2825
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 3614
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 3611
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 6279
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 2170
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 7154
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 2485
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4895
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 5161
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 4240
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3544
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 5720
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 9819
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 4994
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 3138
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 3514
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 3348
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 7142
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 3879
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 4829
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 5932
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 3684
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 3331
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 3905
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 3465
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 5277
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 3221
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 3712
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 3535
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 4334
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3250
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 4643
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 4234
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 3295
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 4488
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3381
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 3359
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 5412
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 7073
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 16374
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 9396
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 11760
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 11986
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 20724
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 4574
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 3697
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 4830
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 4529
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 4517
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 4948
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 3796
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 8674
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 6474
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 5427
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 4811
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 3826
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 3343
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 4665
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 4921
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 10012
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 4856
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 5946
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4859
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4189
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 3114
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 5209
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 15152
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 5831
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 3943
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 3289
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 6946
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 5269
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 6960
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 6926
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 5745
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 5675
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 14079
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 7252
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 5844
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 4054
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 5327
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5340
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 2014
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3925
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4943
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5074
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4249
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 6384
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4948
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 6727
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5629
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5192
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 6858
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 4879
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 5140
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 2203
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 6999
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 4215
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 7143
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 5355
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5211
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6123
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 7464
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5790
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6788
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6782
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 4849
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 6047
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 9203
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 8875
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 3872
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 5679
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 4232
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 1352
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 8135
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4797
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7391
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7999
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7137
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 10198
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5463
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 10388
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6757
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7800
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 8583
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 5660
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6490
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4801
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 5318

Autor: