Zestawienia bibliograficzne

pl

Nazwa zestawienia Autor Data Biblioteka Wyświetlenia
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 2
Matura rok szk. 2019/2020 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. BP Tarnobrzeg 15.10.2019 Tarnobrzeg 2
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2019/ 2020 – szkoła podstawowa BP Tarnobrzeg 07.10.2019 Tarnobrzeg 8
Dyrektor - pierwszy nauczyciel. Monika Filip, Barbara Nowak i Agnieszka Ziętala 19.09.2019 Rzeszów 43
Twórczość jako kluczowa kompetencja. Jak ją rozwijać i mierzyć? Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 48
Budowanie relacji z uczniem Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 49
„Sztuczna inteligencja” Elżbieta Minorczyk 17.09.2019 Rzeszów 46
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 41
Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019 BP Tarnobrzeg 10.09.2019 Tarnobrzeg 39
Sztuczna inteligencja Elżbieta Krupa 19.08.2019 Przemyśl 72
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 Krosno 132
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 142
Klasyka polskiej noweli - Narodowe Czytanie. 8 Edycja - 2019 r. Alina Daniel 09.07.2019 Rzeszów 134
Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne i specjalistyczne (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 02.07.2019 Rzeszów 89
Niewidomi Marta Głogowska 18.06.2019 Przemyśl 99
Stanisław Moniuszko (1819-1872) BP Tarnobrzeg 14.06.2019 Tarnobrzeg 98
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 Krosno 132
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku BP Tarnobrzeg 05.06.2019 Tarnobrzeg 103
Niebieska karta Dorota Grząba 10.06.2019 Przemyśl 225
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - resocjalizacja, terapia, edukacja Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 223
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 195
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - zapobieganie Jolanta Krzosa 03.06.2019 Rzeszów 192
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia Danuta Kolek 29.05.2019 Rzeszów 191
Nerwice u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 129
Lęk i fobia szkolna u dzieci i młodzieży Małgorzata Smulska 24.05.2019 Rzeszów 140
Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 04.07.2019 Rzeszów 124
Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Tomoń-Bąk 20.05.2019 Rzeszów 136
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 112
Edward Stachura (1937 - 1979). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 19.05.2019 Przemyśl 107
Środki masowego przekazu jako instytucje wychowania pośredniego (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 16.05.2019 Rzeszów 170
Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BP Tarnobrzeg 15.05.2019 Tarnobrzeg 126
Tolerancja Lilianna Żywutska 14.05.2019 Przemyśl 111
Policyjna izba dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny jako formy opieki resocjalizacyjnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 06.05.2019 Rzeszów 183
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 Krosno 123
Altruizm, zachowanie prospołeczne Jolanta Krzosa 29.04.2019 Rzeszów 196
Pogotowia opiekuńcze jako zakładowe formy opieki zastępczej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 30.04.2019 Rzeszów 153
Rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce jako zastępcze formy opieki rodzinnej (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 29.04.2019 Rzeszów 155
Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole Jolanta Krzosa 26.04.2019 Rzeszów 313
Rok 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki Alina Daniel 17.04.2019 Rzeszów 166
Żłobki, przedszkola, domy małego dziecka jako formy opieki nad małym dzieckiem (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 16.04.2019 Rzeszów 204
Jak w rodzinie, szkole rozmawiać o cierpieniu i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 189
Człowiek wobec cierpienia i śmierci Jolanta Krzosa 18.04.2019 Rzeszów 202
O śmierci i cierpieniu w literaturze i sztuce – bibliografia przedmiotowa Jolanta Krzosa 16.04.2019 Rzeszów 179
Rok 2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Alina Daniel 09.04.2019 Rzeszów 219
Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) Jolanta Krzosa 08.04.2019 Rzeszów 270
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 140
Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 08.04.2019 Przemyśl 139
Style i strategie uczenia się Ewelina Kutyła-Stręciwilk 08.04.2019 Rzeszów 271
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze - instytucja wychowania naturalnego. Cz.2 Jolanta Krzosa 28.03.2019 Rzeszów 289
Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 26.03.2019 Rzeszów 222
Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze Jolanta Krzosa 26.03.2019 Rzeszów 313
Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 25.03.2019 Rzeszów 338
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Alina Daniel 22.03.2019 Rzeszów 213
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia u dzieci Elżbieta Minorczyk, Józefa Krasoń 21.03.2019 Rzeszów 194
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze-instytucja wychowania naturalnego Jolanta Krzosa 22.03.2019 Rzeszów 321
Żydzi – ich dzieje i kultura Wiesława Olchowy 20.03.2019 Przemyśl 174
Inteligencje wielorakie, inteligencje modalne, style uczenia się Elżbieta Minorczyk, Małgorzata Kamińska 20.03.2019 Rzeszów 231
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego Małgorzata Malik 19.03.2019 Rzeszów 141
Storytelling w edukacji Ewelina Kutyła-Stręciwilk 19.03.2019 Rzeszów 215
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 Krosno 257
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 Krosno 192
ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 170
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Małgorzata Smulska 18.04.2019 Rzeszów 209
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia podmiotowa w wyborze Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 165
Gustaw Herling-Grudziński (1919 – 2000). Bibliografia przedmiotowa Wioletta Szałajko 10.03.2019 Przemyśl 222
Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019) Alina Daniel 08.03.2019 Rzeszów 1105
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole Anna Kucharska 07.03.2019 Rzeszów 194
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 Krosno 254
Środowisko wychowawcze - kształtowanie. Bibliografia w wyborze dla wychowawców szkolnych i nauczycieli instytucji oświaty pozaszkolnej. Małgorzata Mika-Zarębska 11.03.2019 Rzeszów 306
Komeda-Trzciński Krzysztof (1931-1969) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1956-2018 Dorota M. Markocka 05.03.2019 Przemyśl 360
Hejt, mowa nienawiści Lilianna Żywutska 04.03.2019 Przemyśl 237
Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 233
Pedagodzy szkolni, społeczni, resocjalizacyjni- zawód, etyka pracy (bibliografia w wyborze) Dorota Lichota 18.03.2019 Rzeszów 290
Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu BP Tarnobrzeg 04.03.2019 Tarnobrzeg 205
Uzależnienia - dokumenty audiowizualne Małgorzata Smulska 01.03.2019 Rzeszów 172
Aktywny senior w bibliotece XXI wieku Małgorzata Malik 01.03.2019 Rzeszów 160
Wolontariat jako forma działalności społecznej Alina Daniel 19.02.2019 Rzeszów 247
Hłasko Marek (1934-1969) : bibliografia przedmiotowa za lata 1954-2018 Dorota M. Markocka 20.02.2019 Przemyśl 401
Dzieci ulicy Lilianna Żywutska 19.02.2019 Przemyśl 212
Hłasko Marek (1934-1969) bibliografia podmiotowa za lata 1954-2018 Marta Głogowska 15.02.2019 Przemyśl 241
Biblioterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Marta Głogowska, Mariusz Bąk 15.02.2019 Przemyśl 233
Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 183
Gry i zabawy z językiem angielskim (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 18.03.2019 Rzeszów 205
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 Krosno 179
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 Krosno 228
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 Krosno 250
Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej Alina Daniel 05.02.2019 Rzeszów 240
Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019) Bożena Osetkowska-Zajdel 04.02.2019 Rzeszów 208
Bajka i wiersz w profilaktyce oraz terapii logopedycznej (bibliografia w wyborze) Izabela Tomoń-Bąk 04.02.2019 Rzeszów 379
Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 242
Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 311
Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin Beata Bałchan 16.01.2019 Rzeszów 225
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 Krosno 320
Powstania śląskie : historia, polityka, literatura, teatr Dorota Grząba 14.01.2019 Przemyśl 398
Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Renata Kozłowska, Barbara Nowak, Izabela Tomoń-Bąk, Bożena Osetkowska-Zajdel 11.01.2019 Rzeszów 234
Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel 16.01.2019 Rzeszów 225
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Alina Daniel 04.01.2019 Rzeszów 280
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 Krosno 258
Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy Anna Kucharska 28.12.2018 Rzeszów 220
Terapia plastyczna - formy i metody (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 237
„Mobbing w placówkach oświatowych, czyli szkolne zagrożenia psychospołeczne” Alina Daniel 18.12.2018 Rzeszów 269
„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” Beata Bałchan, Monika Filip 13.12.2018 Rzeszów 249
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 Krosno 215
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 Krosno 266
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 Krosno 259
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 Krosno 300
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 Krosno 360
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 Krosno 265
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 Krosno 212
By efektownie i ciekawie występować… (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Alina Daniel 10.12.2018 Rzeszów 344
„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” Monika Filip, Marta Gębarowska 07.02.2019 Rzeszów 312
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 Krosno 356
Teatr światła Magapar Wiesława Olchowy 03.12.2018 Przemyśl 250
Prawa dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2018 Przemyśl 264
"Szkolny doradca zawodowy - zadania i możliwości" Monika Filip 29.11.2018 Rzeszów 368
Depresja - rodzaje, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 29.01.2019 Rzeszów 319
"Apteczka literacka. O terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartościach literatury dla dzieci i młodzieży" (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.11.2018 Rzeszów 220
Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Alina Daniel, Agnieszka Ziętala 16.11.2018 Rzeszów 556
Drogi kariery BP Tarnobrzeg 08.11.2018 Tarnobrzeg 274
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 Krosno 240
Relacje międzyludzkie - budowanie zaufania Józefa Krasoń 05.11.2018 Rzeszów 313
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 Krosno 266
„Kreatywność - szkoła po drugiej stronie lustra”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Beata Bałchan, Renata Bąk, Monika Filip, Marta Gębarowska 31.10.2018 Rzeszów 542
„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 232
„Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów" (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Mielcu) Elżbieta Minorczyk 29.10.2018 Rzeszów 528
Stres - wpływ na zdrowie, zapobieganie i leczenie (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 405
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 Krosno 335
Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, współpraca z rodzicami (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 23.10.2018 Rzeszów 273
Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole Jolanta Nizicka 22.10.2018 Rzeszów 333
Integralny model zdrowia w szkole promującej zdrowie BP Tarnobrzeg 18.10.2018 Tarnobrzeg 266
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 247
Pewność siebie (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 22.10.2018 Rzeszów 264
Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 22.10.2018 Rzeszów 256
Matura rok szk. 2018/19 – przedmioty humanistyczne. BP Tarnobrzeg 15.10.2018 Tarnobrzeg 243
Uczniowie ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera – jak organizować wsparcie (zestawienie bibliograficzne – PBW Rzeszów Filii w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 22.10.2018 Rzeszów 296
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 Krosno 351
Lęk u dzieci i młodzieży (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Małgorzata Malik 10.10.2018 Rzeszów 288
Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.) Anna Kucharska 11.10.2018 Rzeszów 248
Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.) Krystyna Kozdroń 11.10.2018 Rzeszów 294
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 Krosno 297
Jan Matejko (1838-1893) (180 rocznica urodzin) Beata Bałchan 03.10.2018 Rzeszów 320
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży Marta Głogowska, Izabela Pelc 27.09.2018 Przemyśl 996
100-lecie odzyskania niepodległości BP Tarnobrzeg 27.09.2018 Tarnobrzeg 296
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 BP Tarnobrzeg 26.09.2018 Tarnobrzeg 271
Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze) Alina Daniel 25.09.2018 Rzeszów 559
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 Krosno 427
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 Krosno 321
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 Krosno 314
Żywienie dziecka, a wpływ na jego rozwój (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 18.03.2019 Rzeszów 1172
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 658
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 Krosno 311
Jan Parandowski (1895-1978) (40 rocznica śmierci) Beata Bałchan 07.09.2018 Rzeszów 231
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 Krosno 290
Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 09.08.2018 Rzeszów 344
Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 10.08.2018 Rzeszów 458
Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze) Renata Kozłowska 06.09.2018 Rzeszów 425
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II Agnieszka Biedroń 30.06.2018 Przemyśl 318
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia przedmiotowa Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 430
Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze Izabela Pelc 30.06.2018 Przemyśl 293
Terroryzm Elżbieta Krupa 29.06.2018 Przemyśl 340
Grywalizacja (gamifikacja) w edukacji Agnieszka Biedroń 29.06.2018 Przemyśl 419
Choreoterapia Elżbieta Krupa 17.06.2018 Przemyśl 365
Hotelarstwo Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 315
Gastronomia Marta Głogowska 10.06.2018 Przemyśl 338
Wypalenie zawodowe nauczycieli Alina Daniel 07.06.2018 Rzeszów 480
Lubaczów w latach 1914-1945 Wiesława Olchowy 20.05.2018 Przemyśl 729
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 Krosno 281
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 Krosno 621
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 Krosno 389
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 Krosno 638
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 Krosno 380
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 Krosno 474
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 285
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 298
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 Krosno 510
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 321
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 Krosno 419
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 372
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 355
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 303
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 Krosno 405
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 383
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 Krosno 568
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 Krosno 330
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 Krosno 473
Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​ Dorota M. Markocka 25.04.2018 Przemyśl 860
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 Krosno 486
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 362
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. Dorota M. Markocka 19.04.2018 Przemyśl 1161
Wychowawcza rola szkoły Dorota Grząba 18.04.2018 Przemyśl 518
Jąkanie Marta Głogowska 12.04.2018 Przemyśl 365
Dziecko seksualnie wykorzystywane Lilianna Żywutska 12.04.2018 Przemyśl 323
Dziecko zdolne Marta Głogowska 11.04.2018 Przemyśl 352
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 329
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 431
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 405
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 Krosno 284
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 Krosno 443
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 Krosno 484
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 342
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 316
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 402
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 Krosno 404
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 Krosno 360
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 336
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 312
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 330
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 353
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 Krosno 290
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 356
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 311
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 Krosno 443
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 Krosno 443
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 331
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 Krosno 307
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 Krosno 299
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 Krosno 322
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 413
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 Krosno 322
Konfederacja barska 1768-1772 Dorota M. Markocka 18.04.2018 Przemyśl 1597
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 Krosno 328
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Edukacja włączająca Urszula Buczkowska 19.03.2018 Przemyśl 758
Fonoholizm (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 19.04.2018 Rzeszów 523
Dziecko w obliczu śmierci – jak sobie radzić w sytuacji żałoby i straty (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jolanta Nizicka 12.03.2018 Rzeszów 456
Praca z uczniem trudnym wychowawczo Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 288
Rodzice a szkoła – współpraca – pedagogizacja Wiesława Olchowy 22.02.2018 Przemyśl 329
Komunikacja interpersonalna Renata Stefanik 22.02.2018 Przemyśl 412
Język nasz ojczysty... BP Tarnobrzeg 21.02.2019 Tarnobrzeg 630
Tokarczuk Ignacy (1918-2012) Arcybiskup Metropolita Przemyski Dorota M. Markocka 22.02.2018 Przemyśl 573
Irena Sendler (1910-2008) Anna Weselak 05.02.2018 Przemyśl 366
Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski Marta Głogowska 05.02.2018 Przemyśl 269
Przemyscy Żydzi Dorota M. Markocka 19.01.2018 Przemyśl 1550
Fonoholizm Lilianna Żywutska 19.01.2018 Przemyśl 322
Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji Anna Szewczyk 15.01.2018 Przemyśl 404
Uchodźcy Gertruda Kmiecik 08.01.2018 Przemyśl 421
DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 04.01.2018 Rzeszów 542
Social media - charakterystyka, szanse i zagrożenia Agnieszka Biedroń 04.01.2018 Przemyśl 555
Wykluczeni Gertruda Kmiecik 04.01.2018 Przemyśl 415
Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza Agnieszka Biedroń 20.12.2017 Przemyśl 407
Depresja Anna Szewczyk 20.12.2017 Przemyśl 360
Narkomania Marta Głogowska 20.12.2017 Przemyśl 442
Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) Dorota M. Markocka 24.11.2017 Przemyśl 624
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych BP Tarnobrzeg 15.11.2017 Tarnobrzeg 382
Dziecko autystyczne Urszula Buczkowska 14.11.2017 Przemyśl 393
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” PBW Tarnobrzeg 13.11.2017 Tarnobrzeg 371
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 PBW Tarnobrzeg 09.10.2017 Tarnobrzeg 428
Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych Alina Daniel 06.10.2017 Rzeszów 471
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 393
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 381
Matura rok szkolny 2017/2018 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 02.10.2017 Tarnobrzeg 854
Internat Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 488
Przestępczość nieletnich Marta Głogowska 22.09.2017 Przemyśl 632
Historia książki Elżbieta Krupa 22.09.2017 Przemyśl 410
Edukacja matematyczna szkoła ponadgimnazjalna Lilianna Żywutska 07.09.2017 Przemyśl 445
Wywiadówka jako forma współpracy rodziców z nauczycielem Urszula Buczkowska 07.09.2017 Przemyśl 441
Hazard Elżbieta Krupa 07.09.2017 Przemyśl 467
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego PBW Tarnobrzeg 04.09.2017 Tarnobrzeg 440
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 10.07.2017 Przemyśl 406
Gry edukacyjne Lilianna Żywutska 25.06.2017 Przemyśl 596
Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 25.06.2017 Przemyśl 489
Blogi biblioteczne i literackie Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 443
Blogi Elżbieta Krupa 25.06.2017 Przemyśl 425
Arteterapia Anna Szewczyk 09.06.2017 Przemyśl 625
Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi Ewelina Kutyła-Stręciwilk 02.06.2017 Rzeszów 1114
Bolesław Leśmian (1887-1937) – życie i twórczość Urszula Buczkowska 30.05.2017 Przemyśl 623
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 478
Płodowy zespół alkoholowy - FAS Elżbieta Krupa 29.05.2017 Przemyśl 660
Rozmyślanie przemyskie Dorota M. Markocka 23.05.2017 Przemyśl 980
Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Małgorzata Smulska 20.05.2017 Rzeszów 640
Anoreksja i bulimia Urszula Buczkowska 14.05.2017 Przemyśl 608
Otyłość dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 08.05.2017 Przemyśl 497
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997) Agnieszka Biedroń 26.04.2017 Przemyśl 425
Konstytucja 3 maja PBW Tarnobrzeg 24.04.2017 Tarnobrzeg 539
Ryszard Kapuściński – życie i twórczość Marta Głogowska 31.03.2017 Przemyśl 542
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem PBW Tarnobrzeg 01.03.2017 Tarnobrzeg 756
Etyka zawodowa Marta Głogowska 10.02.2017 Przemyśl 605
Biblioterapia cz. III Agnieszka Biedroń 10.02.2017 Przemyśl 644
Wychowanie do wartości PBW Tarnobrzeg 09.02.2017 Tarnobrzeg 670
Blogi o literaturze dziecięcej i młodzieżowej Ewelina Kutyła-Stręciwilk 03.02.2017 Rzeszów 971
Dziecko wykorzystywane seksualnie Małgorzata Smulska 12.06.2019 Rzeszów 726
Wychowanie do życia w rodzinie Marta Głogowska 17.01.2017 Przemyśl 658
Dopalacze Urszula Buczkowska 09.01.2017 Przemyśl 657
Neurodydaktyka PBW Tarnobrzeg 20.12.2016 Tarnobrzeg 338
Przemyskie zabytki Dorota M. Markocka 19.12.2016 Przemyśl 2548
Neurodydaktyka Agnieszka Biedroń 13.12.2016 Przemyśl 662
Zbrodnia wołyńska Elżbieta Krupa 13.12.2016 Przemyśl 658
Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka Renata Kozłowska 16.11.2016 Rzeszów 584
Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie Urszula Buczkowska 12.11.2016 Przemyśl 682
Żołnierze Wyklęci PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 1068
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 PBW Tarnobrzeg 09.11.2016 Tarnobrzeg 677
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 637
…A to Polska właśnie 1918-1939 PBW Tarnobrzeg 08.11.2016 Tarnobrzeg 1020
Narodowe Święto Niepodległości PBW Tarnobrzeg 25.10.2016 Tarnobrzeg 2372
AIDS/HIV Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 717
Eutanazja Małgorzata Smulska 21.10.2016 Rzeszów 717
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Lilianna Żywutska 11.10.2016 Przemyśl 984
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 630
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 28.09.2016 Tarnobrzeg 587
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 785
Czytelnictwo uczniów gimnazjum Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 598
Czytelnictwo uczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 630
Czytelnictwo uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej Renata Kozłowska 16.09.2016 Rzeszów 711
Czytamy przedszkolakom Renata Kozłowska 14.09.2016 Rzeszów 693
Otyłość wśród dzieci Małgorzata Smulska 18.09.2018 Rzeszów 832
Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Cz II Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 961
Bookcrossing i inne akcje czytelnicze Urszula Buczkowska 10.09.2016 Przemyśl 727
Bezrobocie i ubóstwo Małgorzata Smulska 09.09.2016 Rzeszów 745
Sekty i ruchy religijne Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 676
Prostytucja nieletnich – zapobieganie i zwalczanie Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 1934
Subkultury oraz nieformalne grupy młodzieżowe Małgorzata Smulska 01.09.2016 Rzeszów 863
Zabytki Podkarpacia Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 1656
Szlak Architektury Drewnianej Dorota M. Markocka 01.09.2016 Przemyśl 768
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Bożena Osetkowska - Zajdel 03.08.2016 Rzeszów 1049
Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece Agnieszka Biedroń 20.06.2016 Przemyśl 862
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza PBW Tarnobrzeg 20.05.2016 Tarnobrzeg 895
Aborcja Elżbieta Krupa 16.05.2016 Przemyśl 851
Pawlikowscy z Medyki Izabela Pelc 16.05.2016 Przemyśl 1018
Rodzina niepełna Urszula Buczkowska 10.05.2016 Przemyśl 878
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 1051
Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa Dorota M. Markocka 05.05.2016 Przemyśl 912
Uzależnienia behawioralne Małgorzata Smulska 26.04.2016 Rzeszów 1445
Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 26.04.2016 Rzeszów 848
Zespół Tourette'a Beata Bałchan 20.04.2016 Rzeszów 772
Bezpieczny Internet Anna Szewczyk 19.04.2016 Przemyśl 806
Wojciech Żukrowski Beata Bałchan 18.04.2016 Rzeszów 687
„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Jolanta Krzosa 07.04.2016 Rzeszów 1807
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 1069
HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 06.04.2016 Przemyśl 857
Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza Jolanta Nizicka 04.04.2016 Rzeszów 263
Coaching. Mentoring. Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 1037
System penitencjarny Małgorzata Smulska 01.04.2016 Rzeszów 846
Kazimierz Przerwa – Tetmajer Jolanta Krzosa 31.03.2016 Rzeszów 1018
Cyberprzemoc PBW Tarnobrzeg 25.03.2016 Tarnobrzeg 925
Biblioterapia PBW Tarnobrzeg 22.03.2016 Tarnobrzeg 1006
Cichociemni Elżbieta Krupa 21.03.2016 Przemyśl 1489
Dziecko nieśmiałe Urszula Buczkowska 21.03.2016 Przemyśl 920
Czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 21.03.2016 Tarnobrzeg 1178
Lasowiacy PBW Tarnobrzeg 10.03.2016 Tarnobrzeg 946
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 682
KS. JAN TWARDOWSKI (1915-2006). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 02.03.2016 Przemyśl 741
Czasy PRL-u Beata Bałchan 26.02.2016 Rzeszów 1075
Fonoholizm PBW Tarnobrzeg 18.02.2016 Tarnobrzeg 1514
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 702
Władysław Reymont (1867 – 1925): bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 01.02.2016 Przemyśl 749
Indywidualizacja w nauczaniu Jolanta Nizicka 29.01.2016 Rzeszów 1092
Język nasz ojczysty... PBW Tarnobrzeg 28.01.2016 Tarnobrzeg 1248
Jak napisać pracę naukową? Jolanta Krzosa 27.01.2016 Rzeszów 1358
Wycieczki szkolne Urszula Buczkowska 25.01.2016 Przemyśl 961
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli PBW Tarnobrzeg 25.01.2016 Tarnobrzeg 1127
Dysleksja rozwojowa PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1052
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) PBW Tarnobrzeg 13.01.2016 Tarnobrzeg 1060
Dzieje miasta Rzeszowa Alina Daniel 12.01.2016 Rzeszów 1656
Mediacje i negocjacje Gertruda Kmiecik 05.01.2016 Przemyśl 1417
ABC Bibliotekarza Beata Bałchan 17.12.2015 Rzeszów 1130
Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze Elżbieta Krupa 15.12.2015 Przemyśl 2078
Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość Beata Bałchan 03.12.2015 Rzeszów 870
Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze Agnieszka Biedroń 02.12.2015 Przemyśl 1318
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Beata Bałchan 01.12.2015 Rzeszów 768
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym Bożena Osetkowska 26.11.2015 Rzeszów 1974
Edukacja przyrodnicza Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1521
Wychowanie do wartości /Cz. II/ Elżbieta Krupa 10.11.2015 Przemyśl 1406
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1057
Ochrona środowiska PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1427
Mała ojczyzna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1179
Edukacja zdrowotna PBW Tarnobrzeg 09.11.2015 Tarnobrzeg 1290
Przestępczość dzieci i młodzieży Alina Daniel 28.10.2015 Rzeszów 2234
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1272
Kształcenie zawodowe Agnieszka Biedroń 05.10.2015 Przemyśl 1039
Dziecko z FAS PBW Tarnobrzeg 01.10.2015 Tarnobrzeg 1814
Czytanie ze zrozuminiem Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 1399
Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej Izabela Pelc 01.10.2015 Przemyśl 3092
Patriotyzm wczoraj i dziś PBW Tarnobrzeg 28.09.2015 Tarnobrzeg 1761
Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa Lilianna Żywutska 25.09.2015 Przemyśl 1244
Wolontariat cz. II Elżbieta Krupa 25.09.2015 Przemyśl 1055
Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół Urszula Buczkowska 14.09.2015 Przemyśl 16800
Materiały repertuarowe PBW Tarnobrzeg 10.08.2015 Tarnobrzeg 3999
Prawo autorskie w szkole Elżbieta Krupa 22.06.2015 Przemyśl 1483
Gender Lilianna Żywutska 29.05.2015 Przemyśl 1043
Co jest bardziej niezdrowe – dopalacze czy e-papieros Alina Daniel 21.05.2015 Rzeszów 1584
Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole Izabela Pelc 20.05.2015 Przemyśl 1403
Alkoholizm dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 13.05.2015 Przemyśl 1547
Polskie podziemie niepodległościowe (1944-1956) Anna Szewczyk 10.05.2015 Przemyśl 1051
Konstytucja 3 MAJA PBW Tarnobrzeg 28.04.2015 Tarnobrzeg 1195
Biblioteki cyfrowe cz. II Agnieszka Biedroń 11.04.2015 Przemyśl 1239
Projekt edukacyjny w gimnazjum Elżbieta Krupa 07.04.2015 Przemyśl 1660
Cukrzyca u dzieci i dorosłych Urszula Buczkowska 24.03.2015 Przemyśl 1383
Eurosieroctwo PBW Tarnobrzeg 17.03.2015 Tarnobrzeg 1766
Techniki aktywizujące myślenie uczniów : mnemotechniki, trening pamięci i koncentracji. Jolanta Nizicka 06.03.2015 Rzeszów 2248
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo PBW Tarnobrzeg 05.03.2015 Tarnobrzeg 3145
Żołnierze Wyklęci. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne (bibliografia w wyborze) Małgorzata Smulska 15.02.2015 Rzeszów 1328
Zespół ADHD PBW Tarnobrzeg 04.02.2015 Tarnobrzeg 1540
Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Agnieszka Biedroń 28.01.2015 Przemyśl 1741
Gender i płeć (bibliografia w wyborze) Irena Niemczak 15.01.2015 Rzeszów 2374
Metody aktywizujące w edukacji PBW Tarnobrzeg 14.01.2015 Tarnobrzeg 2436
Jan Twardowski (1915-2006) : Życie i twórczość Renata Kozłowska 08.01.2015 Rzeszów 2304
Oskar Kolberg (1814 – 1890) Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Izabela Pelc 18.12.2014 Przemyśl 1642
Patronowie Roku 2015 PBW Tarnobrzeg 15.12.2014 Tarnobrzeg 1474
Prawa człowieka PBW Tarnobrzeg 04.12.2014 Tarnobrzeg 1242
Metodyka nauczania w szkole zawodowej Irena Niemczak 01.12.2014 Rzeszów 2409
Świetlica szkolna - materiały do prowadzenia zajęć Irena Niemczak 21.11.2014 Rzeszów 4336
Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia Agnieszka Biedroń 10.11.2014 Przemyśl 3167
Logopedia Marta Wąsacz 07.11.2014 Przemyśl 1842
Samorząd terytorialny Marta Wąsacz 31.10.2014 Przemyśl 5831
Szkolnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 30.10.2014 Tarnobrzeg 1518
Marketing w bibliotece szkolnej Danuta Kolek 30.10.2014 Rzeszów 1637
Jak popularyzować czytelnictwo PBW Tarnobrzeg 27.10.2014 Tarnobrzeg 735
Edukacja włączająca Elżbieta Krupa 17.10.2014 Przemyśl 1988
Matura 2014/2015 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.10.2014 Tarnobrzeg 1193
Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach Urszula Buczkowska 14.10.2014 Przemyśl 1574
Przemoc i agresja w szkole: przyczyny, przejawy, profilaktyka cz. II Agnieszka Biedroń 04.10.2014 Przemyśl 2864
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 PBW Tarnobrzeg 30.09.2014 Tarnobrzeg 1242
Dziecko w wieku przedszkolnym Izabela Pelc 29.09.2014 Przemyśl 10189
Polskie Państwo Podziemne PBW Tarnobrzeg 25.09.2014 Tarnobrzeg 1629
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie Lilianna Żywutska 19.09.2014 Przemyśl 2233
Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Urszula Buczkowska 16.09.2014 Przemyśl 3701
Edukacja włączająca (literatura w wyborze) Irena Niemczak 08.09.2014 Rzeszów 3578
Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki Bożena Osetkowska-Zajdel 05.09.2014 Rzeszów 1739
I wojna światowa : Uczestnicy : biografie indywidualne i zbiorowe Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 2831
I wojna światowa 1914-1918 r. Dorota M. Markocka 02.09.2014 Przemyśl 10733
Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się Elżbieta Krupa 19.08.2014 Przemyśl 2742
Adaptacja dziecka w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 18.07.2014 Tarnobrzeg 1908
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza Jolanta Wilk-Krzywonos 01.07.2014 Przemyśl 1881
Jąkanie PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 1894
Pomoc społeczna PBW Tarnobrzeg 01.07.2014 Tarnobrzeg 2191
Specjalne potrzeby edukacyjne Danuta Kolek 25.06.2014 Rzeszów 1772
Neurodydaktyka Renata Kozłowska 25.06.2014 Rzeszów 2537
Cyberprzemoc Elżbieta Krupa 23.06.2014 Przemyśl 2969
Rola zabawy w rozwoju dziecka Urszula Buczkowska 02.06.2014 Przemyśl 7475
Sześciolatek w szkole PBW Tarnobrzeg 23.05.2014 Tarnobrzeg 1706
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Elżbieta Krupa 22.05.2014 Przemyśl 4138
10 lat Polski w Unii Europejskiej Katarzyna Rudnicka 13.05.2014 Przemyśl 2507
Zarządzanie w oświacie Anna Szewczyk 13.05.2014 Przemyśl 2210
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3153
Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 30.04.2014 Przemyśl 3895
Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Agnieszka Biedroń 29.04.2014 Przemyśl 4941
Logistyka Wioletta Szałajko 25.04.2014 Przemyśl 2792
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 3769
Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa Marta Wąsacz 03.04.2014 Przemyśl 2445
Autyzm i Zespół Aspergera PBW Tarnobrzeg 02.04.2014 Tarnobrzeg 2095
Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych Agnieszka Biedroń 28.03.2014 Przemyśl 5200
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Bożena Osetkowska-Zajdel 27.03.2014 Rzeszów 3746
Machowskie reminiscencje PBW Tarnobrzeg 25.03.2014 Tarnobrzeg 1622
Jan Karski (1914 – 2000) Wioletta Szałajko 21.03.2014 Przemyśl 2295
Powstanie kościuszkowskie PBW Tarnobrzeg 12.03.2014 Tarnobrzeg 1777
Biblioteki cyfrowe Jolanta Nizicka 10.03.2014 Rzeszów 1662
„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1312
Współczesna polska rodzina Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 1767
Rodzice - ich rola w procesie wychowania Małgorzata Smulska 27.02.2014 Rzeszów 3086
Starość - osoby starsze w społeczeństwie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 3388
Rodzina niepełna Jolanta Krzosa 27.02.2014 Rzeszów 4302
Rok szkoły w ruchu Renata Kozłowska 27.02.2014 Rzeszów 1463
Klasa szkolna Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1494
Autoprezentacja Irena Niemczak 27.02.2014 Rzeszów 1450
Chorzy w rodzinie Jolanta Nizicka 27.02.2014 Rzeszów 1857
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 25.02.2014 Tarnobrzeg 1967
Młodociani rodzice Małgorzata Smulska 25.02.2014 Rzeszów 1652
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży PBW Tarnobrzeg 20.02.2014 Tarnobrzeg 1513
E-learning. Nauczanie na odległość. Izabela Pelc 13.02.2014 Przemyśl 2786
Powstanie warszawskie Elżbieta Krupa 13.02.2014 Przemyśl 2435
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2 Urszula Buczkowska 07.02.2014 Przemyśl 5223
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1340
Edukacja w regionie tarnobrzeskim PBW Tarnobrzeg 28.01.2014 Tarnobrzeg 1629
Książka to nasz przyjaciel PBW Tarnobrzeg 20.01.2014 Tarnobrzeg 1865
Pedagogika Marii Montessori Elżbieta Krupa 13.01.2014 Przemyśl 2341
Dziecko głuche i niedosłyszące Marta Wąsacz 13.01.2014 Przemyśl 3527
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu PBW Tarnobrzeg 09.12.2013 Tarnobrzeg 1625
Matura 2013/2014 - przedmioty natematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1415
Matura 2013/2014 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 05.12.2013 Tarnobrzeg 1513
Stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie Agnieszka Biedroń 03.12.2013 Przemyśl 3029
Obrzędy i zwyczaje ludowe PBW Tarnobrzeg 21.11.2013 Tarnobrzeg 2049
Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży Gertruda Kmiecik 18.11.2013 Przemyśl 6893
Dziecko z zespołem Downa Urszula Buczkowska 15.11.2013 Przemyśl 4649
Szachy – nauka gry i nie tylko Elżbieta Krupa 09.11.2013 Przemyśl 2449
Ruch to zdrowie PBW Tarnobrzeg 05.11.2013 Tarnobrzeg 2212
Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 1 Urszula Buczkowska 29.10.2013 Przemyśl 3818
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 2) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 3456
Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1) Jolanta Krzosa 24.10.2013 Rzeszów 4011
Tablice interaktywne Irena Niemczak 23.10.2013 Rzeszów 2629
Nauki medyczne PBW Tarnobrzeg 18.10.2013 Tarnobrzeg 1880
Asystent rodzinny Małgorzata Smulska 17.10.2013 Rzeszów 1507
Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola) Jolanta Krzosa 11.10.2013 Rzeszów 2790
Zespół Aspergera Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 2167
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Irena Niemczak 09.10.2013 Rzeszów 287
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Ewa Kosiba 09.10.2013 Rzeszów 1378
Motywowanie uczniów do nauki Jolanta Nizicka 09.10.2013 Rzeszów 1792
Edukacja zdrowotna Lilianna Żywutska 07.10.2013 Przemyśl 4249
Edukacja ekologiczna PBW Tarnobrzeg 02.10.2013 Tarnobrzeg 2208
Nadzór pedagogiczny PBW Tarnobrzeg 24.09.2013 Tarnobrzeg 1700
Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 3060
Julian Tuwim. Bibliografia podmiotowa Agnieszka Biedroń 23.09.2013 Przemyśl 2182
Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej Izabela Pelc 23.09.2013 Przemyśl 3216
Dziecko w rodzinie alkoholowej Urszula Buczkowska 23.09.2013 Przemyśl 4048
Dojrzałość szkolna. cz. II Lilianna Żywutska 23.09.2013 Przemyśl 3013
Bezpieczeństwo szkolne Marta Wąsacz 23.09.2013 Przemyśl 2873
Żyj zdrowo - aktywny styl życia PBW Tarnobrzeg 20.08.2013 Tarnobrzeg 3285
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? PBW Tarnobrzeg 20.06.2013 Tarnobrzeg 1775
Wegetarianizm Agnieszka Biedroń 04.06.2013 Przemyśl 2078
Coaching Lilianna Żywutska 03.06.2013 Przemyśl 2783
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 621
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 5 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 592
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 2 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 377
Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1 Dorota M. Markocka 26.05.2013 Przemyśl 364
Ruch ludowy Gertruda Kmiecik 10.05.2013 Przemyśl 2353
Terapia pedagogiczna Lilianna Żywutska 08.05.2013 Przemyśl 2670
Fotografia PBW Tarnobrzeg 07.05.2013 Tarnobrzeg 1769
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty PBW Tarnobrzeg 12.04.2013 Tarnobrzeg 2435
Czytelnictwo dzieci i młodzieży Urszula Buczkowska 09.04.2013 Przemyśl 5474
Biblioterapia cz. II Elżbieta Krupa 19.03.2013 Przemyśl 3405
Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej i powszechnej w zbiorach PBW w Przemyślu Izabela Pelc 19.03.2013 Przemyśl 2003
Edukacja filmowa Agnieszka Biedroń 31.01.2013 Przemyśl 3074
Edukacja medialna Elżbieta Krupa 15.01.2013 Przemyśl 3543
Tuwim Julian - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 14.01.2013 Tarnobrzeg 2259
Powstanie Styczniowe PBW Tarnobrzeg 10.01.2013 Tarnobrzeg 1914
Opracowania lektur: Romantyzm, Pozytywizm Marta Wąsacz 03.01.2013 Przemyśl 6246
Bibliografia przedmiotowa do listy lektur z języka polskiego obowiązujących na egzaminie maturalnym Anna Szewczyk 30.12.2012 Przemyśl 17501
Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie Lilianna Żywutska 04.12.2012 Przemyśl 10512
Teksty kultury. IV etap edukacyjny: szkoła ponadgimnazjalna Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1464
Teksty kultury. III etap edukacyjny: gimnazjum Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 2020
Teksty kultury. II etap edukacyjny: klasy IV-VI Izabela Pelc 21.11.2012 Przemyśl 1407
Opracowania lektur: literatura współczesna Marta Wąsacz 21.11.2012 Przemyśl 6900
Opracowania lektur : Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne Urszula Buczkowska 21.11.2012 Przemyśl 9421
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2028
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole PBW Tarnobrzeg 15.11.2012 Tarnobrzeg 2141
Opracowania lektur: starożytność, średniowiecze Lilianna Żywutska 12.11.2012 Przemyśl 6747
Motywy i wątki w literaturze Urszula Buczkowska 12.11.2012 Przemyśl 5261
Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 12.11.2012 Przemyśl 4870
Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 09.11.2012 Przemyśl 1857
Praca z uczniem autystycznym PBW Tarnobrzeg 05.11.2012 Tarnobrzeg 2475
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Lilianna Żywutska 05.10.2012 Przemyśl 14231
Godziny wychowawcze Urszula Buczkowska 05.10.2012 Przemyśl 7670
Animaloterapia Lilianna Żywutska 04.10.2012 Przemyśl 3290
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych PBW Tarnobrzeg 04.07.2012 Tarnobrzeg 1794
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2543
Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2235
Zespół Aspergera Elżbieta Krupa 28.06.2012 Przemyśl 2365
Eurosieroctwo Agnieszka Kordybacha 25.06.2012 Przemyśl 4992
Historia piłki nożnej w Przemyślu Dorota M. Markocka 19.06.2012 Przemyśl 1789
Bezpieczeństwo publiczne Lilianna Żywutska 13.06.2012 Przemyśl 4747
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Katarzyna Rudnicka 05.06.2012 Przemyśl 2851
Armia Krajowa Gertruda Kmiecik 15.05.2012 Przemyśl 2805
Kobieta - rodzina - praca zawodowa Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 8463
Osoby niepełnosprawne a rynek pracy Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 4356
Autyzm Izabela Pelc 29.04.2012 Przemyśl 3205
Kreatywność Anna Szewczyk 24.04.2012 Przemyśl 2777
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa PBW Tarnobrzeg 20.04.2012 Tarnobrzeg 2005
Armia Krajowa PBW Tarnobrzeg 13.04.2012 Tarnobrzeg 3462
Pedagog szkolny - aktualizacja Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5448
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole Agnieszka Kordybacha 03.04.2012 Przemyśl 5095
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 PBW Tarnobrzeg 30.03.2012 Tarnobrzeg 2434
Szkoła promująca zdrowie PBW Tarnobrzeg 22.03.2012 Tarnobrzeg 2655
Wiosna i zwyczaje wielkanocne PBW Tarnobrzeg 21.03.2012 Tarnobrzeg 2151
Media a edukacja Gertruda Kmiecik 05.03.2012 Przemyśl 4747
Globalizacja Lilianna Żywutska 05.03.2012 Przemyśl 4028
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia podmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 2292
Janusz Korczak - życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa. Marta Wąsacz 22.02.2012 Przemyśl 3050
Wielkanoc w Szkole Urszula Buczkowska 22.02.2012 Przemyśl 6422
Bogactwo polszczyzny PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 2352
Wisława Szymborska - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 08.02.2012 Tarnobrzeg 3101
Terroryzm Urszula Buczkowska, Izabela Pelc 06.02.2012 Przemyśl 4400
Terroryzm Urszula Buczkowska 25.01.2012 Przemyśl 309
Feminizm Izabela Pelc 25.01.2012 Przemyśl 3213
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny PBW Tarnobrzeg 13.01.2012 Tarnobrzeg 2715
TELEWIZJA a DZIECKO Lilianna Żywutska 15.12.2011 Przemyśl 6471
Matura 2012 – Matematyka Gertruda Kmiecik 09.12.2011 Przemyśl 2833
Wychowanie patriotyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 2474
Matura rok szk.2011/2012 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 15.11.2011 Tarnobrzeg 4591
Matura rok szk. 2011/2012 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 14.11.2011 Tarnobrzeg 3666
Czas wolny Lilianna Żywutska 04.11.2011 Przemyśl 6453
Edukacja teatralna Lilianna Żywutska 17.10.2011 Przemyśl 5353
Biblioteki cyfrowe Agnieszka Kordybacha 10.10.2011 Przemyśl 2905
Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934) Agnieszka Kordybacha 06.10.2011 Przemyśl 2521
Twierdza Przemyśl Urszula Buczkowska 06.10.2011 Przemyśl 3233
Praca pozalekcyjna PBW Tarnobrzeg 06.10.2011 Tarnobrzeg 2236
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie PBW Tarnobrzeg 27.09.2011 Tarnobrzeg 2507
Nagrody i kary w wychowaniu Urszula Buczkowska 21.09.2011 Przemyśl 4261
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego PBW Tarnobrzeg 08.09.2011 Tarnobrzeg 2428
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2011/2012 - gimnazja PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2307
Konkursy przedmiotowe rok szk.2011/2012 - szkoła podstawowa PBW Tarnobrzeg 31.08.2011 Tarnobrzeg 2013
Szkoła z pasją PBW Tarnobrzeg 30.08.2011 Tarnobrzeg 2797
Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury Stanisława Cebula 29.08.2011 Przemyśl 2534
Rozpoczęcie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 24.08.2011 Tarnobrzeg 5297
Jan Paweł II PBW Tarnobrzeg 23.08.2011 Tarnobrzeg 3060
Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych PBW Tarnobrzeg 19.08.2011 Tarnobrzeg 1361
Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie Izabela Pelc 18.08.2011 Przemyśl 6021
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu PBW Tarnobrzeg 11.07.2011 Tarnobrzeg 1632
Promocja biblioteki Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 3962
Nauczyciel twórczy kreatorem wizerunku szkoły Agnieszka Kordybacha 07.07.2011 Przemyśl 4323
Eutanazja Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 3223
Sekty Elżbieta Krupa 07.07.2011 Przemyśl 2520
Migracje zarobkowe Lilianna Żywutska 10.06.2011 Przemyśl 4655
Zakończenie roku szkolnego PBW Tarnobrzeg 03.06.2011 Tarnobrzeg 8668
Arteterapia PBW Tarnobrzeg 26.05.2011 Tarnobrzeg 3941
Poradnictwo zawodowe PBW Tarnobrzeg 25.05.2011 Tarnobrzeg 2464
Bezpieczeństwo publiczne PBW Tarnobrzeg 24.05.2011 Tarnobrzeg 2699
Rada rodziców, rada szkoły Urszula Buczkowska 19.05.2011 Przemyśl 2611
Żołnierze wyklęci Elżbieta Krupa 19.05.2011 Przemyśl 5756
Czesław Miłosz (1911 – 2004) Izabela Pelc 19.05.2011 Przemyśl 2930
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 13.05.2011 Tarnobrzeg 2852
Region tarnobrzeski. Cz. 8 PBW Tarnobrzeg 02.05.2011 Tarnobrzeg 4752
Wielkanocne zwyczaje PBW Tarnobrzeg 20.04.2011 Tarnobrzeg 2803
Region tarnobrzeski. Cz. 7 PBW Tarnobrzeg 15.04.2011 Tarnobrzeg 2387
Region tarnobrzeski. Cz. 6 PBW Tarnobrzeg 14.04.2011 Tarnobrzeg 3040
Region tarnobrzeski. Cz. 5 PBW Tarnobrzeg 13.04.2011 Tarnobrzeg 2556
Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze Gertruda Kmiecik 09.04.2011 Przemyśl 4230
Region tarnobrzeski. Cz. 4 PBW Tarnobrzeg 05.04.2011 Tarnobrzeg 2447
Zbigniew Herbert (1924 – 1998) Izabela Pelc 13.03.2011 Przemyśl 2734
Czesław Miłosz - życie i twórczość PBW Tarnobrzeg 10.03.2011 Tarnobrzeg 2772
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności PBW Tarnobrzeg 09.03.2011 Tarnobrzeg 3504
Region tarnobrzeski. Cz. 3 PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 2434
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy PBW Tarnobrzeg 08.03.2011 Tarnobrzeg 3619
Chrońmy polszczyznę PBW Tarnobrzeg 04.03.2011 Tarnobrzeg 3353
Region tarnobrzeski. Cz. 2 PBW Tarnobrzeg 22.02.2011 Tarnobrzeg 2418
Nowe oblicza uzależnień PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 3625
Język jest giętki... PBW Tarnobrzeg 15.02.2011 Tarnobrzeg 2518
Dziecko zdolne w przedszkolu PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 2539
Region tarnobrzeski. Cz. 1 PBW Tarnobrzeg 10.02.2011 Tarnobrzeg 4149
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku Stanisława Cebula 08.02.2011 Przemyśl 4193
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich PBW Tarnobrzeg 07.02.2011 Tarnobrzeg 14886
Matura 2011: przedmioty humanistyczne Gertruda Kmiecik 01.02.2011 Przemyśl 7601
HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010 Dorota M. Markocka 05.01.2011 Przemyśl 9347
Choroby zawodowe nauczycieli Izabela Pelc 19.12.2010 Przemyśl 10845
Boże Narodzenie, Jasełka, Mikołajki Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 18993
Nikotynizm Urszula Buczkowska 28.11.2010 Przemyśl 3650
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym PBW Tarnobrzeg 24.11.2010 Tarnobrzeg 2807
Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze PBW Tarnobrzeg 08.11.2010 Tarnobrzeg 3714
Wspomaganie uzdolnień i twórczości uczniów Elżbieta Krupa 26.10.2010 Przemyśl 3518
Nadpobudliwość psychoruchowa Izabela Pelc 26.10.2010 Przemyśl 3673
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym PBW Tarnobrzeg 15.10.2010 Tarnobrzeg 3957
Młodzież a substancje psychoaktywne PBW Tarnobrzeg 14.10.2010 Tarnobrzeg 3047
Matura 2011 - przedmioty humanistyczne PBW Tarnobrzeg 12.10.2010 Tarnobrzeg 7752
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych PBW Tarnobrzeg 30.09.2010 Tarnobrzeg 5401
Dzieci zdolne wymagają troski PBW Tarnobrzeg 24.09.2010 Tarnobrzeg 4427
Fryderyk Chopin: życie i twórczość Lilianna Żywutska 23.09.2010 Przemyśl 3728
Uczenie się, zapamiętywanie Urszula Buczkowska 14.06.2010 Przemyśl 2925
Katyń 1940 – 2010 Elżbieta Krupa 17.05.2010 Przemyśl 2433
Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3566
Uzależnienie od internetu i komputera /część II/ Agnieszka Kordybacha 13.05.2010 Przemyśl 3998
Pomoc socjalna i opieka społeczna Bożena Daraż 09.05.2010 Przemyśl 8961
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy PBW Tarnobrzeg 26.04.2010 Tarnobrzeg 3902
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... PBW Tarnobrzeg 31.03.2010 Tarnobrzeg 5132
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 4143
Ryzyko dysleksji PBW Tarnobrzeg 22.03.2010 Tarnobrzeg 3333
Matura - 2010 PBW Tarnobrzeg 15.03.2010 Tarnobrzeg 2259
Najnowsza historia Polski Lilianna Żywutska 03.03.2010 Przemyśl 4199
Konkursy czytelnicze w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 13779
Rodzina zastępcza Elżbieta Krupa 19.02.2010 Przemyśl 4916
Organizacja i działalność bibliotek pedagogicznych Elżbieta Krupa 18.02.2010 Przemyśl 3106
Rok Chopinowski PBW Tarnobrzeg 18.01.2010 Tarnobrzeg 2507
Opracowania lektur Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 5953
Nowa podstawa programowa Lilianna Żywutska 16.01.2010 Przemyśl 4533
Ocenianie szkolne Agnieszka Kordybacha 16.01.2010 Przemyśl 6126
Dojrzałość szkolna PBW Tarnobrzeg 14.01.2010 Tarnobrzeg 5974
Języki obce PBW Tarnobrzeg 01.12.2009 Tarnobrzeg 4821
Wybór zawodu - droga ku dorosłości PBW Tarnobrzeg 24.11.2009 Tarnobrzeg 4948
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – gimnazja PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 12833
Konkursy przedmiotowe rok szk. 2010/2011 – szkoły podstawowe PBW Tarnobrzeg 25.10.2009 Tarnobrzeg 6298
Przemoc w rodzinie Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 4696
Pornografia Urszula Buczkowska 20.09.2009 Przemyśl 3079
Dojrzałość szkolna Urszula Buczkowska 19.09.2009 Przemyśl 4408
Terapia pedagogiczna PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4557
Nowa matura PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 1241
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3133
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4078
Kompetencje menedżera oświaty PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4272
Kinezjologia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3262
Innowacje pedagogiczne PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5578
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 3932
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5474
Zapobieganie problemom wychowawczym PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4755
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 4223
Katyń...ocalić od zapomnienia PBW Tarnobrzeg 19.09.2009 Tarnobrzeg 5572
Biblioterapia Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka 27.04.2009 Przemyśl 4057
Bezpieczny internet PBW Tarnobrzeg 01.04.2009 Tarnobrzeg 4322
Matura 2008 - wybór nowości PBW Tarnobrzeg 25.02.2009 Tarnobrzeg 1402
Rekreacja i Turystyka Gertruda Kmiecik 23.02.2009 Przemyśl 6028
Wychowanie przedszkolne Barbara Bak 23.02.2009 Przemyśl 3431
Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki Gertruda Kmiecik 16.02.2009 Przemyśl 5972
Wycieczki szkolne PBW Tarnobrzeg 07.01.2009 Tarnobrzeg 4527
Świetlice szkolene i socjoterapeutyczne Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4142
Program wychowawczy szkoły Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5174
Edukacja regionalna Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 6357
Biblioterapia Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 4894
Przemyśl Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5735
Komputer i internet w pracy nauczyciela-bibliotekarza Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 5582
Uczeń zdolny Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 4026
Prawa człowieka. Prawa dziecka. Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 5231
Krajoznawstwo i turystyka szkolna Elżbieta Krupa 02.11.2008 Przemyśl 7878
Grupa rówieśnicza Urszula Buczkowska 02.11.2008 Przemyśl 7844
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzy Elżbieta Krupa, Agnieszka Kordybacha 02.11.2008 Przemyśl 3021
Świetlice szkolne PBW Tarnobrzeg 30.10.2008 Tarnobrzeg 4795
Jestem zdolny PBW Tarnobrzeg 14.05.2008 Tarnobrzeg 3451
Matura 2008 - wybór materiałów PBW Tarnobrzeg 19.03.2008 Tarnobrzeg 635
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7121
Pedagog szkolny Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4084
Uzależnienie od komputera i internetu Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6457
Praca kuratora sądowego Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 7208
Multimedia w edukacji Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 6230
Wychowanie do wartości Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 9108
Wolontariat Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 4562
Rola zabawy w życiu i rozwoju dziecka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 9205
Rodzice w szkole. Współpraca szkoły z rodzicami Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5851
Przemoc i agresja w szkole. Przyczyny, przejawy, profilaktyka Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 6794
Pedagogika zabawy Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 7531
Edukacja patriotyczna i obywatelska Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 4842
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa Elżbieta Krupa 28.02.2008 Przemyśl 5418
Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia podmiotowa Agnieszka Kordybacha 28.02.2008 Przemyśl 3769
Asertywność Elżbieta Krupa 27.02.2008 Przemyśl 4487

Autor: