Kreatywność

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Filia w Przeworsku
Oprac. Anna Szewczyk

 

 

Kreatywność
(wybór literatury)

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE 

 1. Aktywne metody w kształceniu matematycznym / Zdzisław Kierstein. - Wyd. 2. - Opole : "Nowik", 2006.
  WK 3709 B
 2. Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
  WK 48658
 3. Bawię się i uczę : edukacja przez ruch i drama w kształceniu wczesnoszkolnym / Dorota Dziamska, Maria Gudro. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010.
  WK 49244
 4. Community college w XXI wieku : kreatywność w edukacji zawodowej i innowacyjność w zarządzaniu - odpowiedzi na nowe wyzwania / Andrzej Murzyn. - Kraków : "Impuls", 2011.
  WK 50504
 5. Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania / red. Krzysztof J. Szmidt. - Drugi rzut wyd. 1. - Kraków : "Impuls", 2005.
  WK 47336
 6. Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Kraków : "Impuls", 2010.
  WK 50188
 7. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : WAM, 2008.
  WK 48186
 8. Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Mariola Szczepańska. - Kraków : "Impuls", 2000.
  WK 43410
 9. Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2010.
  WK 50195
 10. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Kraków : "Impuls", 2009.
  WK 48973
 11. Inspiracje, pomysły : książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela / Alicja Badowska [i in.]. - Wyd. 2. - Wrocław : "Siedmioróg", 2000.
  WK 43925
 12. Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji : rozpoznawanie i kształcenie / Danuta Czelakowska. - Kraków : "Impuls", 2007.
  WK 47344
 13. Inżynieria twórczego myślenia : samouczek stymulowania pracy koncepcyjnej / Mirosław Stecewicz. - Gdańsk : "Akia", 1999.
  WK 42474
 14. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS, 2000.
  WK 42704, 42703, 42946, 42702
 15. Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne : poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów / Jacek Strzemieczny. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2010].
  WK 49648, 49649
 16. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Kraków : "Impuls", 2001.
  WK 44176
 17. Konstelacje zdolności : typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. - Kraków : "Impuls", 2005.
  WK 47753
 18. Kreatywna reklama / Ken Burtenshaw, Nik Mahon, Caroline Barfoot ; tł. Hanna Król. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2007.
  WK 46617
 19. Krok...w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia / Mariola Jąder. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2008.
  WK 48276, 48419
 20. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela : lekcje twórczości w klasie I / Elżbieta Płóciennik [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2009.
  WK 48607
 21. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się ? / Bożena Kubiczek. - Wyd. 4. - Opole : "Nowik", 2009.
  WK 49063
 22. Metody aktywizujące w pedagogice grup / Elżbieta Wójcik. - Kraków : "Rubikon", 2000.
  WK 44411
 23. Między przekazem a odkryciem : twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci / Monika Wojnowska. - Kraków : "Impuls", 2007.
  WK 50222
 24. Myśleć jak pedagog / Bogusław Śliwerski - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
  WK 49504
 25. Myślenia można uczyć : kolorowe kapelusze de Bono w praktyce nauczania zintegrowanego : praca zbiorowa / pod red. Zdzisławy Zacłony. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004.
  WK 45786
 26. Organizacja kreatywna / Marek Brzeziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  WK 48721
 27. Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
  WK 46774, 46887
 28. Podróże, skarby, przygoda : podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas 1-3 / Janina Uszyńska-Jarmoc. - Białystok : "Trans Humana", 2005.
  WK 45995
 29. Psychologia dla nauczycieli / David Fontana. - Poznań : Zysk i S-ka, 1998.
  WK 41288,  41289, 44878
 30. Psychologia twórczości grupowej : jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe / Aneta Chybicka. - Kraków : "Impuls", 2006.
  WK 47754
 31. Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia / Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
  WK 42404, 42415, 42416
 32. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej : [scenariusze zajęć] / Dorota Dawid. - Kraków : "Impuls", 2004.
  WK 45810
 33. Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka / Joanna Laskowska. - Kraków : "Impuls", 2007.
  WK 47269, 47340
 34. SMS do Kleopatry : nauczanie historii przez zabawy aktywizujące / Karl-Hermann Schneider, Renate Schneider ; [przekł. z niem. Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : "Jedność", 2006.
  WK 45885
 35. Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : "Jedność," 2011.
  WK 50366
 36. Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : "Jedność," 2009.
  WK 49520
 37. Strategie psychodydaktyki twórczości w kształceniu językowym : (na przykładzie języka francuskiego) / Elżbieta Jastrzębska. - Kraków : "Impuls", 2011.
  WK 50183
 38. Stworzę sobie kolorowy świat : mieszanie farb, poszukiwanie kształtów : ćwiczenia praktyczne / S. Heilborn [i in.] ; przekł. z jęz. niem. Adam Girzejowski. - Kielce : "Jedność", 2007.
  WK 46844
 39. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : "Impuls", 2011.
  WK 50186
 40. Szkice do pedagogiki twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Kraków : "Impuls", 2001.
  WK 43800
 41. Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego / Wanda Frankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
  WK 27261, 27262
 42. Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię / Mariola Jąder. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007.
  WK 3608 B
 43. Terapia kreatywna w pracy z dzieckiem astmatycznym : poradnik metodyczny dla klas I-III / Marzena Rorat. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997.
  WK 46447
 44. Trening twórczości : współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / Małgorzata Olczak. - Warszawa : "Impuls", 2009.
  WK 48636
 45. Trening twórczości / Edward Nęcka [oraz] Jarosław Orzechowski, Aleksandra Słabosz, Błażej Szymura. - [Wyd. 4]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  WK 45655
 46. TRoP...Twórcze Rozwiązywanie Problemów / Edward Nęcka. - Kraków : "Impuls", 1994.
  WK 40681
 47. Warsztaty edukacji twórczej : [jak rozwijać osobowość przez sztukę] : [program interdyscyplinarny] / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wrocław : "Europa", 2001.
  WK 42635
 48. Widzę to, czego ty nie widzisz : zabawy rozwijające spstrzegawczość dla dzieci w wieku od 3 lat / Ina Kunz ; [przekł. z j. niem. Edyta Panek]. - Kielce : "Jedność", 2005.
  WK 45889
 49. Wielkie funkcje technicznego intelektu : struktura uzdolnień technicznych / Edward Franus. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000.
  WK 43066
 50. Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
  WK 48096
 51. Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
  WK 48096
 52. Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Maria Wójcicka. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005.
  WK 46221

  

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Aktywność własna wychowanka jako cel i efekt procesu edukacji: w świetle poglądów Ericha Fromma / Andrzej Olubiński // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 20 - 32
 2. Aspekty twórcze w pracy pedagoga szkolnego / Ewa Budziak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 48-54
 3. Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? / Agata Baj // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 27-31
 4. Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka / Anna Dyjak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 43-47
 5. Jak rozbudzić dyrektorską kreatywność? / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 26-28
 6. Jak rozbudzić kreatywność nauczycieli biologii? / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 46-52
 7. Jak rozwijać samodzielność i kreatywność ucznia na lekcjach wychowania fizycznego / Renata Czarniecka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, wkładka s. 52-56
 8. Jak rozwijać twórcze myślenie? / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2009, nr 11, s. 23
 9. Jak w szkole przygotować interesującą innowację? : (scenariusz szkolenia nauczycieli) / Julian P. Sawiński // Nowa Szkoła. - 2011, nr 9, s. 26-37
 10. Kapelusze myślowe Edwarda de Bono / Ewa Gryzło // Wychowawca. - 2009, nr 11, s. 22-23
 11. Kategoria: orientacja na wynik / Agnieszka Grudzień // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 44 – 49
 12. Klucze do przyszłości / Dorota Kamińska // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 9/10, s. 24-27, bibliogr.
 13. Kreatywność - najważniejszy talent dziecka / Katarzyna Lotkowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 18-19
 14. Kreatywność w pracy nauczyciela / Barbara Cygan // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 14-17
 15. Kreatywny nauczyciel - pozwólmy sobie na twórcze szaleństwo! / Monika Just . - (Dzielimy się Doświadczeniami ; Ścieżkami wyobraźni) . - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2010, nr 8 (716) wrzesień, s. 43-48, rys.
 16. Kreatywny samorząd to szansa na innowacyjną edukację / Lucja Orzechowska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 26-28, 29-30
 17. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia / Anna Lebioda, Martyna Dobrowolska // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 28-29
 18. Kształtowanie zdolności twórczych w procesie kształcenia / Agnieszka Hłobił // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 7/8, s. 19-20
 19. Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz. 1 / Urszula Nowacka, Małgorzata Frankowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 55-61
 20. Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz. 2 / Urszula Nowacka, Małgorzata Frankowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s. 14-19
 21. Myślenie dziecka / Aleksandra Raźniak // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 14-19
 22. Myślenie jako proces poszukiwania optymalnych rozwiązań / Monika Just . - (Dzielimy się Doświadczeniami) // Życie Szkoły. - 2010, nr 10 (718) listopad, s. 48-52, rys.
 23. Myślenie pytajne jako eksplorowanie świata / Monika Just . - (Dzielimy się Doświadczeniami ; Ścieżkami Wyobraźni) . - Il. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - R. LXVI, 2011, nr 3 (722) marzec, s. 33-39
 24. Myślenie twórcze - część I / Dorota Kondrat // Remedium. - 2006, nr 5, s. 8-9
 25. Myślenie twórcze - część II / Dorota Kondrat // Remedium. - 2006, nr 7-8, s. 14-15
 26. Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów : pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych / Barbara Dobrowolska. - Toruń : "Akapit", 2009 Rec. : Nauczyciel wobec twórczych postaw uczniów / Tatiana Grabowska ; Maria Sobieszczyk // Życie Szkoły. - 2010, nr 7 (715) lipiec/sierpień, s. 63-65
 27. Nauczycielu, bądź twórczy! / Aleksandra Krukowska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 1, s. 58-59
 28. Niestandardowe wychowanie fizyczne / Paweł Woźny // Lider. - 2007, nr 10, s. 24-27
 29. Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia / Renata Michalak // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 11-17
 30. Odyseja umysłu / Aleksandra Sommerfeld // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 32-39
 31. Osobliwości twórczego myślenia / Bogusława Bogucka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 24 – 29
 32. Patrzeć nie wiadomo jak, a widzieć trzeba : o niedocenianych technikach rozwijania kreatywności dzieci / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 18-25
 33. Patrzeć nie wiadomo jak, a widzieć trzeba. o niedocenianych technikach rozwijania kreatywności dzieci / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 18-25
 34. Pierwsza odsłona cyklu Gra w klasy kreatywności - czyli, gdy możliwe staje się możliwe... / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 50-52
 35. Podręcznik rozwijania kreatywności. Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi / Daniela Braun Rec. : Kreatywni... / Maria Wietecha // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 56-59
 36. Postawa twórcza w nauczaniu / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium. - 2007, nr 5, s. 24
 37. Poszukiwanie źródeł kreatywności / Czesław Dziekanowski // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 7-17
 38. Potoczne (świadome i ukryte) teorie twórczości w edukacji a entropia rzeczywistości społecznej / Irena Pufal-Struzik // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 17-27, bibliogr.
 39. Przez pryzmat kota / Monika Just . - (Dzielimy się Doświadczeniami ; Ścieżkami Wyobraźni) . - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2010, nr 9 (717) październik, s. 48-53
 40. Radość tworzenia / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 3, s. 81 - 89
 41. Rzeczywistość szkolna twórczego ucznia / Elżbieta Misiorna // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 5-10
 42. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 48-58
 43. Tekst literacki jako inspiracja twórczego rozwoju / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s. 5-7
 44. Trening twórczości - warsztaty - cz. I / Dorota Kondrat // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 52-53
 45. Twórcze nauczanie jest przyszłością : rozmowa z Markiem Szurawskim / Marek Szurawski ; rozm. przepr. Agnieszka Malińska // Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 8-9
 46. Twórcze rozwiązywanie problemów, czyli jak obalić jedyną słuszną odpowiedź / Monika Just . - (Dzielimy się Doświadczeniami) . - Bibliogr. // Życie Szkoły. - R. LXVI, 2011, nr 4 (723) kwiecień, s. 52-58
 47. Twórczy nauczyciel = twórczy uczeń ? / Joanna Smogorzewska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 35-37
 48. Warsztaty twórcze - cz. II / Dorota Kondrat // Remedium. - 2007, nr 4, s. 8-9
 49. Warsztaty twórczości - cz. III / Dorota Kondrat // Remedium. - 2007, nr 7, s. 10-11
 50. Warsztaty twórczości - ćwiczenia językowe - cz. IV / Dorota Kondrat // Remedium. - 2007, nr 12, s. 10-11
 51. Warsztaty twórczości analogie - cz. V / Dorota Kondrat // Remedium. - 2008, nr 6, s. 10-11
 52. Zdolności twórcze dzieci i ich rozwijanie w zabawach po angielsku / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 72-79

 

Autor: Anna Szewczyk