Biblioterapia

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Filia w Przeworsku
Oprac. Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka


Biblioterapia
(wybór literatury)

WYDAWNICTWA ZWARTE


1. Bajka  w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - 156 s.
WK 46807

2. Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. - Kraków : “Impuls”, 2008. - 117 s.
WK 48308

3. Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. - Poznań : “Media Rodzina”, cop. 2003. - 166 s.
WK 45817, 46381

4. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : “Media Rodzina”, [2001]. - 208 s.
WK 46181, 46380

5. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. – Wyd. 2. – Poznań : “Media Rodzina”, cop. 2002. - 222 s.
WK 44419

6. Baśnie i baśniowowść czyli Kraina dziecięcego mitu : [praca zbiorowa / pod red. Teresy Bugajskiej]. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2000. - 64 s.
BK 2766

7. Baśń i dziecko / wybór, wstęp  i oprac. Halina Skrobiszewska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. -  360 s.
WK 21978, 21979, 22048

8. Baśń w literaturze i w życiu dziecka : co i jak opowiadać? / Stefania Wortman. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1958. - 205 s.
WK 2135

9. Biblioterapia : dla klas IV – VI szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk – Truszkowska. - Gdańsk : “Harmonia”, 2006. - 103 s.
WK 48301

10. Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. - Toruń : „Akapit”, 2006. - 188 s.
WK 48155

11. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Kraków : „Impuls”, 2006. - 266 s.
WK 47765

12. Cudowne i pożyteczne : o znaczeniach i wartościach baśni. T. 1 / Bruno Bettelheim ; przeł [z ang.] i przedmową opatrzyła Danuta Danek. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. - 295 s.
WK 28285, 28287

13. Cudowne i pożyteczne : o znaczeniach i wartościach baśni. T. 2 / Bruno Bettelheim ; przeł [z ang.] i przedmową opatrzyła Danuta Danek. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. - 264 s.
WK 28286, 28288

14. “Czarodziejski pyłek” : czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : “Impuls”, 2006. - 75 s.
WK 48275, BK 3604

15. Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą : terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci / Erika Meyer – Glitza ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : “Jedność”, 2001. - 96 s.
WK 44386

16. Lektura uczy, bawi, wychowuje : poradnik dla nauczycieli klas 1-4 szkoły podstawowej / Maria Patzerowa ; część wstępną oprac. Irena Słońska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw. Szkolnych, 1973. -  204 s.
WK 17399, CzK 17401

17. Mała Zuzia / Helena Wrona ; il. Wojciech Góerski. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. - 32 s.
BK 3544

18. Opowieści dla duszy dziecięcej / Linde von Keyserlingk. - Kielce : “Jedność”, 2002. - 121 s.
WK 44535

19. Rodzina Misiów / Helena Wrona ; il. Wojciech Górski. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywabnia prioblemów Alkoholowych, 2006. - 32 s.
BK 3544

20. Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska. - Warszawa : “Żak”, 2007. - 130 s.
WK 48244


ARTYKUŁY Z CZASOPISM


1. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii //  Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 20-21

2. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi cz. I / Maria Molicka //  Remedium. - 2005, nr 2, s. 10-11

3. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi cz. II / Maria Molicka // Remedium. - 2005, nr 4, s. 8-9

4. Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo / Małgorzata Cichoń - Piasecka //  Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 53-58

5. Baśniowe przygody uczą życia / Katarzyna Och // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 62-65

6. Biblioterapia / Olga Chmielewska //  Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 29-31

7. Biblioterapia - idee i praktyka / Tomasz Maciej Kruszewski // Bibliotekarz. - 2000, nr 3, s. 16-19

8. [Biblioterapia - recenzja] / Danuta Gorajewska // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 314-316

9. Biblioterapia : szkolenie dla nauczycieli / Mariola Świerczyńska //  Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 13-15

10. Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego / Maria Niedźwiecka // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4 , s. 211-214

11. Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : (podsumowanie programu z lat 1989-96) / Ewa Tomasik //  Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s. 16-20

12. Biblioterapia pedagogiczna / Ewelina Justyna Konieczna // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 1 , s. 30-33

13. Biblioterapia w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 6, s. 29-30

14. Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych / Agnieszka Andrzejewska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 1 , s. 29-31

15. Biblioterapia w pracy domu dziecka / Sonia Labryga //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 36-37

16. Biblioterapia w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 23-26

17. Co to znaczy opiekować sie kimś? : Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska //  Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 11-12

18. Cyberbiblioterapia - o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 6-8

19. Czytelnictwo a biblioterapia / Małgorzata Czerwińska //  Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 70 – 72

20. Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej  / Rec. Bernadeta Szczupał  ; Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 5, s. 315-316

21. Elementy biblioterapii w domach dziecka / Irena Borecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 25-27

22. Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Adam Lubos //  Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 19

23. Każdy z nas jest wyjątkowy : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Maria Chachuła //  Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 8-10

24. Książka jako narzędzie terapeutyczne / Tomasz Kruszewski // Wychowanie  na co Dzień. - 1999, nr 1/2, s. 12-13

25. Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek //  Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 10-12

26. Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-I szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska //  Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 14-15

27. Lecznica dla duszy / Katarzyna Szeliga // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-27

28. Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna w polskojęzycznej literaturze pięknej i naukowej : bibliograficzny warsztat biblioterapeuty / Rec. Renata Aleksandrowicz ; Małgorzata Czerwińska // Bibliotekarz. - 2003, nr 9, s. 32-33

29. O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii / Irena Borecka // Bibliotekarz. - 2000, nr 7/8 , s. 31-33

30. O rzetelną bibliografię biblioterapii / Wita Szulc // Bibliotekarz. - 2000, nr 12, s. 13-16

31. O zawodzie i doskonaleniu zawodowym biblioterapeuty / Irena Borecka // Bibliotekarz. - 2001, nr 3, s. 11-12

32. Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Mariola Halicka //  Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 18-19

33. Program "Jak dobrze być razem" - wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. I-VI

34. Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Teresa Kajl-Jankowska //  Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 17

35. Seminarium z cyklu "Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej" : (20.10.1995, WSPS w Warszawie) / Elżbieta Paradowska // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 2, s. 115-117

36. Sprawcza moc baśni / Agnieszka Chmura //  Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 38-41

37. Szybko wyzdrowiej! : rady i wskazówki dla rodziców oraz opowiadania dla chorych dzieci  / Rec. Hanna Lebecka ; Nicole Zijnen // Nowe Książki. - 2003, nr 3, s. 76

38. Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej / Beata Nowaczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 14-15

39. Terapeutyczne aspekty poezji / Sławomir Maciej Krzyśka //  Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 61 – 66

40. Terapeutyczny charakter książki / // Nowe Książki. - 2000, nr 1, s. 78-79

41. Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych /  Tomasz Kruszewski // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 1, s. 45-47

42. Terapia bajką / Jolanta Bot //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 53 – 56

43. Terapia czytelnicza / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 12-16

44. Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna nr 6, s. I-III

45. Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza "Rupaki" Danuty Wawiłow / Barbara Borowiec //  Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 2, s. 45-55

 

Autor: Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka