Opracowania lektur

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Lilianna Żywutska
Przemyśl 2009r.

Opracowania lektur

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1978-2008


Bogurodzica

Druki zwarte
 1. Tyś jak rosa : z dziejów polskiej pieśni hymnicznej : studia i rozprawy / pod red. nauk. Wojciecha J. Podgórskiego. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1987. – s. 19-40, CzP   821.162.1(091)
 2. Z dziejów języka polskiego i jego piękna : studia i szkice / Ewa Ostrowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. – s. 5-40, CzP   821.162.1(091), WP   33995
Artykuły z czasopism
 1. „Bogurodzica” w perspektywie południosłowiańskiej / Josip Hamm // Pamiętnik Literacki. - 2005, z 2, s. 17-23
 2. Dialog kultur i tradycji / Mariola Krzyworączka // Polonistyka. – 2007, nr 7, s. 54-57
 3. Dlaczego „Bogurodzicę” śpiewano w liturgicznym okresie Bożego Narodzenia? / Roman Mazurkiewicz // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 2, s. 25-41
 4. Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano „Bogurodzicę”?, czyli duchowa rywalizacja miedzy Krzyżakami a Polakami / Jean-Philippe Hashold // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 2, s. 43-49
 5. Św. Wojciech i „Bogurodzica” jako czynniki kształtowania polskiej świadomości narodowej / Jan Okoń // Ruch Literacki. - 1998, z. 6, s. 699-719

Lalka

Druki zwarte
 1. Lalka czyli rozpad świata / Ewa Paczoska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008. CzP   AL., WP 98334
 2. Literatura i historia / Henryk Markiewicz. - Kraków : "Universitas", 1994.- s. 331-362, CzP   821.162.1(091), WP 91903
 3. Opracowania lektur i wierszy : liceum : [wszystkie lektury z podstawy programowej] : [zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych] / Dariusz Pietrzyk, Robert Rychlicki, Anna Marzec. - Kraków : "Greg", [2007]. - s.172-191, CzP   821.162.1(091)
 4. Pan Ignacy Rzecki ( zamiast interpretacji „ Lalki”). Henryk Markiewicz // W: Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - s. 284-295, CzP   821.162.1(091), WP 68692, WP 68693, WP 68694
 5. Pozytywiści / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2004.- s. 86-108,  CzP   821.162.1(091), WP 92540
 6. Pozytywizm / Teresa Nowacka. - Marki : "STRUGA", 1994.- s. 77-100, CzP   821.162.1(091),
Artykuły z czasopism
 1. Gdy zasypia rozum : bohaterowie Lalki w świetle swoich snów / Dagmara Binkowska //  Polonistyka. - 2008, nr 8, s. 25-30
 2. Historia i polityka w ,,Lalce'' / W. Klemm // Przegląd Humanistyczny. - 1983, nr 9/10, s. 129-138
 3. Lalka. Oprac. /Józef Bachórz // T.1-2. Wrocław – Warszawa - Kraków 1991. Rec. Stanisław Fita. Pamiętnik Literacki. - 1996, nr 4, s. 226-232
 4. ,,Lalka'' Bolesława Prusa - ,,powieść z wielkich pytań... epoki'' - po ponad stu latach /Anna Szurczak // Język Polski w Szkole Średniej. -  1995/1996, z 2, s. 33-65
 5. ,,Lalka'' Bolesława Prusa dzisiaj / Kazimierz Maciąg // Język Polski w Szkole Średniej. -  1997/1998, z 2, s. 68-72
 6. Małgorzata Minclowa, czyli drugie ja Stanisława Wokulskiego / Leszek Barszcz // Polonistyka. - 2000, nr 7, s. 407-411
 7. Najważniejszy dzień w życiu Ignacego Rzeckiego, czyli Bolesław Prus o wojnie / Józef Bachórz // Polonistyka. - 1994, nr 8,  s. 451-456
 8. Panna Leokadia widzi cały garnitur. O ubraniach w Lalce Bolesława Prusa / Waldemar Klemm // Pamiętnik Literacki. - 1997, nr 4, s. 53-74
 9. Rumieńce Stanisława Wokulskiego / Józef Bachórz // Polonistyka. -  1987 nr 8, s. 571-580
 10. Sceny z życia marionetek - nie tylko o ,,Lalce'' Bolesława Prusa. Omówienie lekcji / Anna Ostowicz //  Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 1, s. 59-65
 11. Stary subiekt w nowym świecie / Tadeusz Budrewicz // Polonistyka. - 1994, nr 8, s. 477-483
 12. Uczony wśród aniołów i samic (o stylu miłosnym ,,Lalki'') / Tadeusz Budrewicz // Ruch Literacki. - 1989, z 2, s. 141-156

Lament świętokrzyski

Druki zwarte
 1. Glosariusz od starożytności do pozytywizmu : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. s. 77-82, CzP   37.016:811.162.1+821.162.1, CzP   37.016:811.162.1+821.162.1, WP   81854
Artykuły z czasopism
 1. Analiza i interpretacja utworów literackich w kontekście sztuki („Lament Świętokrzyski”, Giovanni „Pieta”, Stanisław Grochowiak „Bellini i Pieta”). Propozycja metodyczna / Małgorzata Jadwiga Kowalczyk // Język Polski w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 1 s. 39-48
 2. Chaos i ład : „Lament świętokrzyski” w świetle tradycji teologicznej / Paweł Stępień // Pamiętnik Literacki. - 1998, z. 1, s. 69-94 
 3. Motyw Sabat Mater Dolorosa w liryce polskiej  : „Lament świętokrzyski”, J. Wittlin „ Sabat Mater”, T. Gajcy „ Żegnając się z matką”. Cz.1 / Feliks Tomaszewski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, z. 3, s. 56-67
 4. „Pieśni łysogórskie” : prolegomena filozoficzne / Małgorzata Elżanowska // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 131-159
 5. Żale Matki Boskiej i Pieta – dramat cierpienia. Propozycja metodyczna dla klasy I liceum i technikum / Maria Łuczyńska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, z. 1, s. 73-81

Legenda o św. Aleksym

Druki zwarte
 1. Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 2 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza Stanisława Gruchały. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej, 1993. s. 7-51, CzP   821.162.1(091), WP   91293, WP   91294, WP   91295, WP   91296,   WP   91297
 2. Opracowania lektur i wierszy : liceum : [wszystkie lektury z podstawy programowej] : [zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych] / Dariusz Pietrzyk, Robert Rychlicki, Anna Marzec. - Kraków : "Greg", [2007]. S. 345-346,  CzP   821.162.1(091)
 3. Średniowiecze / Teresa Michałowska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. s. 484-496, CzP   821.162.1(091)
 4. Średniowiecze / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2002. s.93-97, CzP   821.162.1(091), WP   92542
 5. Średniowiecze / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2002. s.98-107, CzP   821.162.1(091), WP   92542
 6. Z literatury religijnej polskiego średniowiecza : studia o czterech tekstach - Kazanie na dzień św. Katarzyny, Legenda o św. Aleksym, Lament świętokrzyski, Żołtarz Jezusow / Paweł Stępień. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2003. s. 117-220, CzP   821.162.1(091)
 7. Z literatury religijnej polskiego średniowiecza : studia o czterech tekstach - Kazanie na dzień św. Katarzyny, Legenda o św. Aleksym, Lament świętokrzyski, Żołtarz Jezusow / Paweł Stępień. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2003. s. 221-257, CzP   821.162.1(091)
Artykuły z czasopism
 1. Gdzie zamierzał dopłynąć św. Aleksy i jakie są tego skutki? Próba nowego rozumienia i odczytania 153. i 154. wersu Legendy o św. Aleksym / Zofia Wanicowa // Język Polski. – 2003, nr 1 s. 8-15
 2. Między moralnością a pismem. Kilka uwag o staropolskiej "Legendzie o św. Aleksym" / Witold Wojtowicz //  Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 2, s. 185–206
 3. Piśmiennictwo polskiego średniowiecza / Ewa Truszkiewicz // Cogito. – 2002, nr 3, s. 153-166
 4. Powrót syna marnotrawnego? / Mieczysława Makarowicz // Polonistyka. - 1999, nr 8, s. 477-479
 5. Prolog "Legendy o św. Aleksym" / Witold Wojtowicz //  Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 3, s. 153–166

Przedwiośnie

Druki zwarte
 1. Analiza dzieła literackiego w szkole / Władysław Szyszkowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – s. 104-111,  CzP   37.016:811.162.1+821.162.1, WP   4200, WP   11780,  WP   49314
 2. Dwudziestolecie międzywojenne / oprac. Iwona Pięta. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2007. – s. 104-113, CzP   372.881.116.21
 3. Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. – s.5-28, CzP   821.162.1(091),  WP   85485, WP   94270
 4. Literackie wizje i re-wizje : materiały pomocnicze dla szkoły średniej : praca zbiorowa / pod red. Mariana Stępnia i Wacława Waleckiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – s. 152-162, CzP   37.016:811.162.1+821.162.1, WP   40525
 5. Współczesna powieść polityczna : sens literatury, sens historii / Leszek Szaruga.-  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. – s. 52-65, CzP   821.162.1(091)
Artykuły z czasopism
 1. Dwie przestrogi „ Przedwiośnie” – „ Popiół i Diament”/ Jacek Łukasiewicz // Odra. – 1988, nr 11, s. 44-50
 2. Jakie jest ideowe przesłanie ,,Przedwiośnia''? / C. Kubaszewski // Przegląd Humanistyczny. -  1989, nr 6, s. 141-149
 3. Piszemy "Przedwiośnie" naszych czasów / Wiesława Wantuch // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 3, s. 3-13
 4. "Przedwiośnie" : Stefan Żeromski / Ewa Truszkiewicz // Cogito. – 2005, nr 20, s. 88-92
 5. Z pomocniczych notatek do lekcji o ,,Przedwiośniu'' Stefana Żeromskiego / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1995/1996, z 1 s. 28-43

Romeo i Julia

Druki zwarte
 1. Odrodzenie / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2002. – s.68-76,  CzP   821.162.1(091), WP   92546
 2. Omówienia lektur i wierszy dla gimnazjum / oprac. Elżbieta Zarych, Agnieszka Misiaszek. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2007. – s. 313-321, CzP   82(091)
 3. Omówienia lektur i wierszy dla II klasy gimnazjum / oprac. Agnieszka Misiaszek, Elżbieta Zarych. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2007. – s. 178-188, CzP   82(091)
Artykuły z czasopism
 1. Osobowościowe uwarunkowania odbioru utworów filmowych na przykładzie Romea i Julii Baza Luhrmanna / Kornelia Rybicka // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, z. 2 s. 25-34
 2. Scenariusze lekcji prowadzonych metodą projektu, poświęconych analizie fragmentów adaptacji filmowych dramatu Szekspira „Romeo i Julia” / Izolda Bednarek // Polonistyka. – 2004, nr 3, s. 35(163)-39(167)
 3. Zmienności szekspirowskich kobiet / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. -  2006/2007, nr 3, s. 27-33

Autor: Lilianna Żywutska