Dziecko seksualnie wykorzystywane

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2018
Zestawiła: Lilianna Żywutska

Dziecko seksualnie wykorzystywane

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2017

 

Druki zwarte:

 1. Coraz mniej milczenia : o dramatach dzieciństwa bez tabu / Marta Fox. - Wrocław : "Siedmioróg", 2004.
  Przemyśl WP 98280
 2. Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015.
  Przemyśl WP 110028, Lubaczów WL 50037
 3. Człowiek w obliczu prawa / pod red. nauk. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. - Kraków : "Impuls", 2008.
  Lubaczów WL 45103
 4. Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Przemyśl WP 104081
 5. Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie : poradnik dla nauczycieli, pedagogówi pracowników socjalnych / Izabela Kałka. - Sosnowiec : "Projekt-Kom", 2007.
  Przemyśl WP 96206, Przeworsk WK 51285, Jarosław WJ 55295
 6. Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009.
  Przemyśl CzP 316
 7. Internet złych rzeczy / Julia Chmielecka. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2017.
  Przemyśl WP 112079, Lubaczów WL 50570
 8. Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym : poradnik nie tylko dla rodziców / Janina Wyżyńska ; współpr. Tomasz Wyżyński. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2007.
  Przemyśl WP 97103, Lubaczów WL 43982, Jarosław WJ 51860/10d
 9. Jestem dziewczynką, jestem chłopcem : jak wspomagać rozwój seksualny dziecka / Monika Zielona-Jenek, Aleksandra Chodecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
  Przemyśl WP 102092
 10. Kazirodztwo : rodzice w roli sprawców / Maria Beisert. - Wyd. 2. - Warszawa : "Scholar", 2008.
  Przemyśl WP 96470
 11. Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Andrzej Zwoliński. - Kraków : "WAM", 2012.
  Przemyśl CzP 159.9, Przeworsk WK 50931, Jarosław WJ 55098
 12. Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik ; współpr. Ewa Majewska. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Przemyśl WP 103171, Przeworsk WK 50463
 13. Oskarżyłam księdza : historia Ewy Orłowskiej / Aldona Rogulska, Adam Klonowski. - Warszawa : "Nowy Świat", 2008.
  Przemyśl WP 112138/G
 14. Otwartość i wstyd w rodzinie : intymność i tabu / Ulla Arens ; [tł. z niem. Przemysław Gawlik]. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2005.
  Przemyśl WP 92051
 15. Pedofilia : 30 wywiadów z pedofilami / Douglas W. Pryor ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  Przemyśl WP 107097
 16. Pedofilia : geneza i mechanizm zaburzenia / Maria Beisert. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
  Przemyśl WP 105194, Jarosław WJ 54885, Lubaczów CzL 48093
 17. Pedofilia : przemoc wobec dzieci / Justyna Pieczko. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2012.
  Przemyśl WP 105666, Jarosław WJ 55354
 18. Podnoszenie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat OPCP : protokół fakultatywny do konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury rozpoznawania skarg/zawiadomień. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka : we współpr. z Biurem Specjalnego Reprezentanta Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci, 2014.
  Przemyśl WP 110025, Lubaczów WL 2068 B
 19. Podnoszenie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat OPSC : protokół fakultatywny do konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii (OPSC). - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka : we współpr. z Biurem Specjalnego Reprezentanta Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci, 2014.
  Przemyśl WP 110024, Lubaczów WL 2069 B
 20. Pokochaj mnie, mamo / Cassie Harte ; tł. Aleksandra Kamińska. - Warszawa : Hachette Polska, 2011.
  Przemyśl WP 104456/G
 21. Pokonywanie traumy : jak zrozumieć i leczyć dorosłe ofiary wykorzystywania seksulanego w dzieciństwie / Anna C. Salter ; przeł. [z ang.] Wojtek Sułecki. - Poznań : "Media Rodzina", 2003.
  Przemyśl WP 92511
 22. Przemoc rodzinna : aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne / red. nauk. Agnieszka Lewicka-Zelent. - Warszawa : "Difin", 2017.
  Przemyśl WP 112052
 23. Przemoc seksualna wobec dziecka : studium pedagogiczno-kryminologiczne / Krystyna Marzec-Holka. - Wyd. 2 rozszerz. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Przemyśl WP 104194, Przeworsk WK 50173, Jarosław WJ 54898
 24. Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod red. nauk. Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. - Kraków : "Impuls", 2017.
  Przemyśl WP 112096
 25. Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Kazimierz Pospiszyl. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
  Lubaczów WL 49243
 26. Rewolucja seksualna zagraża dzieciom / Mathias von Gersdorf ; [przekł. z niem. Maurycy Merunowicz]. - Kraków : Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, 2008.
  Przemyśl WP 106210
 27. Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie / Anna Grabowiec. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
  Przemyśl WP 103230
 28. Satanizm, rock, narkomania, seks / pod red. Antoniego J. Nowaka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. - Wyd. 2 zm. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2000.
  Przemyśl CzP 17
 29. The child : problems and needs = Dziecko : problemy i potrzeby / red. Urszula Dudziak. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015.
  Przemyśl WP 108788
 30. Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : "Polianna", [2010].
  Przemyśl WP 104251, Jarosław WJ 54505, Przeworsk WK 50669
 31. Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : [b. w.], 2010.
  Przemyśl CzP 316, Jarosław WJ 54507
 32. Wykorzystywanie seksualne / Josh McDowell, Ed Stewart ; [przekł. Ewa Małecka]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio, 2010.
  Przeworsk WK 3827 B, Jarosław WJ 53595
 33. Wykorzystywanie seksualne dzieci : teoria, badania, praktyka / pod red. Moniki Sajkowskiej. - Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, 2004.
  Przemyśl WP 92052
 34. Z psychopatologii życia seksualnego / Antoni Kępiński. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988.
  Przemyśl WP 109789, Jarosław WJ 45254
 35. Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie / Magdalena Czub. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przemyśl WP 107580

 

Artykuły z czasopism:

 1. Bezpieczeństwo dziecka - molestowanie seksualne / Krzysztof Kruszko // Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 358-364
 2. Boylovers - fałszywe oblicze "przyjaźni" : przyjaciele chłopców czy "mistrzowie" racjonalizacji? / Agnieszka Izdebska // W: Tabu seksuologii Warszawa : "Academica", 2008 S. 85-96, bibliogr..
 3. Charakterystyka wybranych zachowań patologicznych / Wiesław Wojciech Szczęsny //W: Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki Warszawa : "Żak", 2003 S. 117 – 171
 4. Child grooming : niebezpieczne przyjaźnie w cyberprzestrzeni / Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik // W: Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości : wielość szans i dylematów / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. Kraków : "Impuls" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014 S. 107-123
 5. Cyberpodwórko : profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w wirtualnym świecie / Wojciech Ronatowicz // W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T.2, Dylematy społeczności cyfrowej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. Kraków : "Impuls", 2015 S. 243-261
 6. Czarna strona życia : jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym? / Janina Wyżyńska ; rozm. przepr. Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 40, s. 12
 7. Diagnoza psychologiczna dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny / Agnieszka Widera-Wysoczańska // Niebieska Linia. - 2015, nr 3, s. 24-29
 8. Diagnozowanie dzieci wykorzystywanych seksualnie / Olga Galimska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 64-68
 9. Dziecko - ofiara seksualnego wykorzystania / Marian Łakomski // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 8-9
 10. Dziecko niepełnosprawne intelektualnie jako ofiara wykorzystywania seksualnego. Cz. 1 / Jozefina Pijanowska // Remedium. - 2012, nr 5, s. 24-25
 11. Dziecko w sądzie - występowanie dziecka w roli świadka, ofiary i sprawcy przemocy / Karolina Dukała // W: Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe Kraków : WAM : "Ignatianum", 2011 S. 283-309, bibliogr..
 12. Dziecko w Sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 32-36.
 13. Empatia i kompetencje społeczne sprawcy a wykorzystanie seksualne dzieci / Joanna Strzelecka // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 5-7, bibliogr.
 14. Grooming - uwodzenie dzieci w internecie / Katarzyna Fenik // W: Tabu seksuologii Warszawa : "Academica", 2008 S. 135-144, bibliogr.
 15. Jak pokonać zły dotyk? : drugi etap kampanii społecznej / Urszula Makowielska // Niebieska Linia. - 2010, nr 5, s. 26-28
 16. Jak przeciwdziałać przemocy seksualnej / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s. 83-85
 17. Jak rozpoznać, że dziecko jest ofiarą / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s. 70-73
 18. Jedna fotka, duża krzywda : internauci pomagają w walce z pornografią dziecięcą w sieci / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 16, s. 9
 19. Kazirodztwo w aspekcie fenomenologicznym i etiologicznym / Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka //W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007 S. 339-363
 20. Kłopot z kokardką : pomoc psychologiczna dzieciom wykorzystywanym seksualnie / Jolanta Zmarzlik, Beata Pawlak-Jordan // Niebieska Linia. - 2010, nr 5, s. 5-8
 21. Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci / Agnieszka Izdebska // Niebieska Linia. - 2010, nr 5, s. 13-15
 22. Leczenie dzieci, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego / Esther Deblinger, Leah E. Behl, Alissa R. Glickman // W: Terapia dzieci i młodzieży : procedury poznawczo-behawioralne Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010 S. 365-396, bibliogr.
 23. Lolita - tylko mnie kochaj tato! / Iwona Jędrusik // Remedium. - 2013, nr 12, s. 20-22
 24. Mówić czy nie mówić : czyli koszt sekretu wykorzystania seksualnego / Izabela Kałka // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 22-25
 25. Mroczna strona seksualności - sprawcy przemocy seksualnej wobec dzieci : charakterystyka i etiologia sprawstwa w świetle teorii i badań / Joanna Strzelecka // W: Tabu seksuologii Warszawa : "Academica", 2008 S. 57-70, bibliogr.
 26. "Nie przegraj!" - kampania przeciwko komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci i młodzieży / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 3, s. 1-3
 27. Nie tylko siniaki : jak rozmawiać z dziećmi o przemocy i złym dotyku / Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 1, s. 10-13
 28. Nie widzieć, nie słyszeć, nie mówić... / Renata Durda // Niebieska Linia. - 2011, nr 4, s. 1-6
 29. Nie wiedziałam, że stracę rodzinę / Maria Dekert // Niebieska Linia. - 2010, nr 5, s. 9-12
 30. Ochrona prawna ofiar wykorzystywania / Olga Trocha // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s. 78-82
 31. Od zaprzeczania do zadośćuczynienia / Agnieszka Rusińska, Piotr Wojnowski // Niebieska Linia. - 2006, nr 4, s. 3-5
 32. Powstrzymać sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci : nowe wyzwania / Karolina Lewandowska // W: Tabu seksuologii Warszawa : "Academica", 2008 S. 71-84, bibliogr.
 33. Prawny i społeczny problem kazirodztwa / Paweł Kobes // W: Oblicza patologii społecznych Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011 S. 345-354, bibliogr.
 34. Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // W: Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010 S. 429-441
 35. Przemoc seksualna wobec dzieci jako przedmiot psychologicznego opiniodawstwa sądowego / Danuta Rode, Magdalena Rode // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007 S. 243-255
 36. Przemoc w rodzinie, maltretowanie fizyczne i wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży / Ryszard Izdebski [i in.] // W: Psychiatria dzieci i młodzieży Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012 S. 409-444
 37. Przemoc wobec dzieci w Polsce / Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik // Remedium. - 2013, nr 9, s. 22-24
 38. Psychodrama w psychoterapii ofiar wykorzystania seksualnego i przemocy / Jarosław Gliszczyński // W: Psychodrama : elementy teorii i praktyki Warszawa : "Eneteia", 2009 S. 137-160, bibliogr.
 39. Psychologiczne pomaganie dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie / Agnieszka Widera-Wysoczańska // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne Toruń : Adam Marszałek, 2004 S.249-278, bibliogr.
 40. Psychoterapia dziecka - ofiary przemocy seksualnej / Barbara Jankowiak, Anna Gulczyńska // W: Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki / red. nauk. Katarzyna Waszyńska, Monika Filipiak Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2015 S. [231]-246
 41. Rodzina z problemem wykorzystania seksualnego dziecka / Leokadia Szymczyk // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. Krasnystaw : [b.w.], 2010 S. 223-238
 42. Rozmowy intymne : o przemocy seksualnej w rodzinie / Anna L. Grygoruk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 161-172
 43. Rozpoznawanie symptomów przemocy wobec dziecka / Wanda Papugowa // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 58-59
 44. Rozwój idei i działań społecznych w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem / Ewa Jarosz // Polityka Społeczna. - 2005, nr 9, s. 13-19, bibliogr.
 45. Seksualność w procesie wychowania dziecka / Zbigniew Izdebski ; rozm. przepr. Katarzyna Grunt, Agata Kapela // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 1, s. 14-18
 46. Skrzywdzone dziecko - dorosłe ofiary wykorzystania seksualnego w dzieciństwie / Karolina Halemba // W: Tabu seksuologii Warszawa : "Academica", 2008 S. 145-156, bibliogr.
 47. Strategia na przeżycie : Radzenie sobie z wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie a samoocena ofiar / Aleksandra Malec // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 22-25, bibliogr.
 48. Terapia traum seksualnych z dzieciństwa / Jolanta Hojda // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 4, s. 8-12
 49. Wiedza - broń przeciw przemocy / Izabela Jąderek ; rozm. przepr. Piotr Żak // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 5, s. 84-90
 50. Wpływ terapii na funkcjonowanie dziecka wykorzystywanego seksualnie / Joanna Cichla // W: Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych / red. nauk. Marek Walancik, Jolana Hroncova. Toruń : "Akapit", 2013 S. 341-351
 51. Wykorzystanie seksualne dziecka w kodeksie karnym / Jakub Śpiewak // Niebieska Linia. - 2010, nr 3, s. 22-24
 52. Wymowa sygnałów molestowania / Katarzyna Ziółkowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s, 60-63
 53. Wzorce przywiązania a konsekwencje wykorzystywania seksualnego / Magdalena Czub // Niebieska Linia. - 2015, nr 3, s. 21-24
 54. Zaburzenia emocjonalne u dzieci po traumie molestowania seksualnego / Anna Gulczyńska // W: Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu Kraków : "Impuls", 2017 S. 81-94
 55. Za murem milczenia / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Charaktery. - 2011, nr 6, s. 88-90
 56. Zespół PAS - prawda czy mit? / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2011, nr 3, wkładka, s. 20
 57. Zjawisko przemocy seksualnej wobec dzieci w opinii licealistów i studentów / Ewa Murawska // W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011 S. 161-183, bibliogr.
 58. Źródła i konsekwencje problemowych zachowań seksualnych podejmowanych przez dzieci i adolescentów / Monika Dąbkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 12, s. 28-32

 

Autor: Lilianna Żywutska