Praca z uczniem trudnym wychowawczo

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Filia w Lubaczowie
Oprac. Wiesława Olchowy

Praca z uczniem trudnym wychowawczo
zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

 1. Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych : socjologiczna analiza interakcji grupowych / Piotr Chomczyński. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2014.
  Lubaczów WL 49390
 2. Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. - Kraków : "Impuls", 2013.
  Przemyśl WP 106922
  Lubaczów WL 49045
  Jarosław WJ 55928
 3. Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016.
  Przeworsk WK 52909
  Przemyśl WP 111163
  Jarosław WJ 56577
 4. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Dodr. - Kraków : "WAM" : "Ignatianum", 2011.
  Lubaczów WL 48038
  Jarosław WJ 54621
 5. Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
  Lubaczów WL 45354
  Przemyśl WP 98871
  Jarosław WJ 52866
  Przeworsk WK 48755
 6. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Lubaczów WL 44008, 44009, 44010
  Przemyśl WP 94381, 94452
  Jarosław WJ 51513
 7. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Kraków : WAM : "Ignatianum", 2011.
  Lubaczów WL 48038, 48039
  Jarosław WJ 54621
 8. Jak radzić sobie ze stresem : wskazówki dla nauczycieli / Bill Rogers ; przekł. Sylwia Pikiel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
  Lubaczów WL 49095, 49096
  Przeworsk WK 51671
  Jarosław WJ 55734
  Przemyśl WP 107596
 9. Jak wychowywać trudne dzieci / Andreas Mehringer ; przekł. Teresa Semczuk. - Kraków : "WAM", 2010.
  Lubaczów WL 46709, 46710
 10. Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce : "Jedność", 2013.
  Lubaczów WL 48596
  Jarosław WJ 55185
  Przeworsk WK 51423
 11. Nie-zgrane dziecko : zaburzenia przetwarzania sensorycznego - diagnoza i postępowanie / Carol Stock Kranowitz ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkiewicz. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012.
  Lubaczów WL 48154
  Przeworsk WK 50790
  Przemyśl WP 110764
  Jarosław WJ 56935
 12. O dzieciach lękliwych, smutnych i niespokojnych : duchowe podstawy praktyki wychowawczej / Henning Kohler ; z jęz. niem, przeł. Barbara Kowalewska. - Kraków : "Impuls", 2009. ...
  Lubaczów WL 46099, 46100
  Przeworsk WK 49505
  Przemyśl WP 106793
 13. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Lubaczów WL 49219, 49241
  Jarosław WJ 55684, 56014
  Przeworsk WK 51787
 14. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorców zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawken ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  Lubaczów WL 46077
  Jarosław WJ 52882
 15. Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania : praca zbiorowa / pod red. Kingi Kalety i Justyny Mróz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010.
  Lubaczów WL 46751, 46752
  Przeworsk WK 49513
  Przemyśl WP 102199
 16. Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie / Robert Opora ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2013.
  Lubaczów WL 48964, 48963
 17. Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : "Rubikon", 2007.
  Lubaczów WL 44431, 44432
  Przeworsk WK 47271
 18. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
  Lubaczów WL 50286, 50575
  Przeworsk WK 52898
 19. Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  Lubaczów WL 49301
 20. Terapia dzieci impulsywnych : model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie / Ross W. Greene, J. Stuart Ablon ; tł. [z ang.] Marta Stasińska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2008.
  Lubaczów WL 44578, 44579
  Przeworsk WK 49005
  Przemyśl WP 98199, 98446
 21. Trudne dziecko / Janet Poland ; przeł. [z ang.] Monika Rozwarzewska. - Wyd. 2. - Poznań : "Rebis", 2011.
  Lubaczów WL 47568
  Przemyśl WP 104236
 22. Trudne emocje u dzieci : jak wspólnie rozwiązywać problemy w domu i w szkole / Ross W. Greene ; przeł. Michał Konewka. - Warszawa : "Edgard", 2014.
  Lubaczów WL 49303
  Przemyśl WP 107649
  Przeworsk WK 51961
  Jarosław WJ 55911, 56290
 23. Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci / pod red. Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : "Difin", 2017.
  Jarosław WJ 56853
 24. Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2015.
  Lubaczów WL 49523
  Jarosław WJ 55921, 56293
  Przeworsk WK 52133
  Przemyśl WP 107921
 25. Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Lubaczów WL 47404
  Przeworsk WK 50376
  Jarosław WJ 56859
  Przemyśl WP 103724
 26. Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.). - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.
  Lubaczów WL 48519
  Przeworsk WK 51151
  Jarosław WJ 55205

 

Dokumenty elektroniczne

 1. Jak prowadzić lekcje...i nie zwariować [Dokument elektroniczny] : [multimedialny poradnik dla nauczycieli klas 4-6 oraz gimnazjum]. Cz. 1 / Katarzyna Sarzała, Joanna Gonia-Sikora]. - [B. m.] : [b. w.], 2009.
  Przeworsk WK 113 DO
 2. Jak prowadzić lekcje...i nie zwariować [Dokument elektroniczny] : [multimedialny poradnik dla nauczycieli klas 4-6 oraz gimnazjum]. Cz. 2 / Katarzyna Sarzała, Joanna Gonia-Sikora]. - [B. m.] : [b. w.], 2009.
  Przeworsk WK 114 DO

 

Wydawnictwa ciągłe

 1. Budowanie strategii pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania - opis metody na konkretnym przykładzie / oprac. Wiesława Mądrowska. // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2012, marzec, s. 27-28.
 2. Diagnoza nauczycielska : wykrywanie dzieci z grupy ryzyka zaburzeń uczenia się / Katarzyna Wiejak, Magdalena Kochańska. // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 3, s. 51.
 3. Droga trudnego ucznia : instytucje wspierające we Francji / Katarzyna Nowak. // Remedium. - 2017, nr 7-8, s. 52-53.
 4. Gdy uczeń podważa autorytet nauczyciela / Małgorzata Łoskot.// Biologia w Szkole. - 2015, nr 6, s. 25-26
 5. Metoda projektu w nauczaniu dzieci z trudnościami w nauce / Monika Kupiec.// Życie Szkoły. - 2013, nr 11, s. 4-5
 6. Nauczanie uczniów ze społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi trudnościami / Carmel Cefai.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2013/2014, nr 1, s. 17-31
 7. O bezradności wychowawczej - z teorii i doświadczeń praktycznych nauczycieli / Iwona Malorny.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 4-5, s. 15-21
 8. Plan pracy wspomagający uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce / Marzena Borowska.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 29
 9. Uczeń trudny - jak skłonić go do nauki? / Ewa Gałązka.// Wychowawca. - 2017, nr 9, s. 21
 10. Dziecko z zespołem RAD, czyli jak pokochać prowokatora / Katarzyna Kiwer.// Niebieska Linia. - 2011, nr 2, s. 1-3
 11. Edukacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako podstawa procesu resocjalizacji / Justyna Siemionow.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 3, s. 20-27
 12. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie - wychowankiem młodzieżowego ośrodka wychowawczego : wybrane pytania i odpowiedzi / Justyna Siemionow.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 4, s. 27-34
 13. Kiedy nic nie działa - co robić? Cz. 1 / Norbert Karaszewski.// Remedium. - 2016, nr 2, s. 7-9
 14. Kiedy nic nie działa - co zrobić? Cz. 2 / Norbert Karaszewski.// Remedium. - 2016, nr 3, s. 5-7
 15. Księga trudnego dziecka / Maria Kożuchowska.// Remedium. - 2014, nr 5, s. 25-26

 

Autor: Wiesława Olchowy