Stanisław Wyspiański - 150 rocznica urodzin

Rzeszów

Stanisław Wyspiański – 150 rocznica urodzin.

(Stanisław Mateusz Ignacy Wyspiański: 1869-1907)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.


Literatura przedmiotowa:

 

 1. Kalendarz życia i twórczości 1 marca 1890 - ostatnie dni marca 1898 Stanisława Wyspiańskiego / oprac. Maria Stokowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982.
  Sygn. WypRz 186202, 186667
 2. Kalendarz życia i twórczości 1869-1890 Stanisława Wyspiańskiego / oprac. Maria Stokowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971.
  Sygn. WypRz 123910, 123911
 3. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla. Cz. 1, Listy i Notatnik z podróży / Stanisław Wyspiański ; w opracowaniu Leona Płoszewskiego, Jana Durra-Durskiego i Marii Rydlowej ; teksty listów oprac. L. Płoszewski i M. Rydlowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
  Sygn. WypRz 171557, 171558
 4. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla. Cz. 2, Dodatek krytyczny / Stanisław Wyspiański ; w opracowaniu Leona Płoszewskiego, Jana Durra-Durskiego i Marii Rydlowej ; cz. 2 napisali L. Płoszewski i M. Rydlowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
  Sygn. WypRz 171559, 171560
 5. O twórczości Wyspiańskiego. [Cz.] 1, Wyspiański. (Cechy i elementy jego twórczości). [Cz.] 2, Szkice, felietony, recenzje / Adam Grzymała Siedlecki ; wyboru dokonała i posłowiem opatrzyła Aniela Łempicka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970.
  Sygn. CzytR 114008, WypRz 114009, 114010, 114011
 6. Stanisław Wyspiański : monografia bibliograficzna. Vol. 1, Twórczość pisarska [Życiorys] / Maria Stokowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967.
  Sygn. WypRz 100952
 7. Stanisław Wyspiański : monografia bibliograficzna. Vol. 2, O twórczości pisarskiej i plastycznej / oprac.Maria Stokowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967.
  Sygn. WypRz 100953, 100954
 8. Stanisław Wyspiański : monografia bibliograficzna. Vol. 3, Cz. 1, Teatr Wyspiańskiego / oprac.Maria Stokowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968.
  Sygn. WypRz 100955, 100956
 9. Stanisław Wyspiański : monografia bibliograficzna. Vol. 4, Cz. 2, Teatr Wyspiańskiego / oprac. Maria Stokowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968.
  Sygn. WypRz 100957, 100958
 10. Stanisław Wyspiański : próba nowego spojrzenia / Wojciech Natanson. - 2.  - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1969.
  Sygn. WypRz 106508, 106509
 11. Stanisław Wyspiański : rzecz o tragediach i tragizmie / Stefan Kołaczkowski. - Poznań : Fiszer i Majewski, 1922.
  WypRz 32637, 46417
 12. Stanisław Wyspiański : studium / Józef Flach. - Brody : Księgarnia Feliksa Westa, 1908.
  WypRz 137517 M
 13. Stanisław Wyspiański / Alicja Okońska. - 2.  - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975.
  Sygn. WypRz 147690
 14. Stanisław Wyspiański / Wojciech Natanson. - 2.  - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
  Sygn. WypRz 185630
 15. Wyspiański - artysta książki / Elżbieta Skierkowska. - 2.  - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
  Sygn. WypRz 115044
 16. Wyspiański : (cechy i elementy jego twórczości) / Adam Grzymała Siedlecki. - 2.  - Warszawa : Gebethner i Wolff, [ok. 1918].
  Sygn. WypRz 1797, 30221 M, 130282 M
 17. Wyspiański : pastele / oprac. Joanna Bojarska-Syrek. - 2.  - Warszawa : "Arkady", 1983.
  Sygn. WypRz 26385 B
 18. Wyspiański : witraże / oprac. Joanna Bojarska-Syrek. - 2.  - Warszawa : "Arkady", 1983.
  Sygn. WypRz 26386 B
 19. Wyspiański i Krasiński : rozwiązanie zagadek "Legionu" i "Wyzwolenia" / Tadeusz Sinko. Gloryfikacja pracy : myśli z pism i o pismach Stanisława Brzozowskiego / M. Zdziechowski. Ze studiów nad Fredrą : o Pawle i Gawle, "Trzy po trzy", akcja "Zemsty" / Wacław Borowy. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1920-1921.
  WypRz 70277
 20. Wyspiański pisarz dramatyczny : idee i formy / Aniela Łempicka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973.
  CzytR 134804, WypRz 134805
 21. Wyspiański w oczach współczesnych. T. 1 / zebrał, oprac. i komentarzem opatrz. Leon Płoszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971.
  WypRz 124282, 124475, 124476
 22. Wyspiański w oczach współczesnych. T. 2 / zebrał, oprac. i komentarzem opatrz. Leon Płoszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971.
  WypRz 128303, 128304
 23. Wyspiański : mitologia nowoczesnego artysty / Magdalena Popiel. - 2 rozsz.  - Kraków : "Universitas", cop. 2008.
  Sygn. WypRz 234018
 24. Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański : dzieje przyjaźni artystów / Jadwiga Puciata - Pawłowska ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
  WypRz 115648, 115649
 25. Wyspiański : artysta - człowiek - życie / Wincenty Trojanowski. - Warszawa : Księgarnia F. Hoesicka, 1927.
  WypRz 2047 M, 54881, 59230
 26. Stanisław Wyspiański a romantyzm polski / Stanisław Kolbuszewski. - Poznań : Fiszer i Majewski, 1928.
  WypRz 54693 M
 27. Wyspiański żywy : książka zbiorowa / wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie ; [red. Herminia Naglerowa]. - Londyn : B. Świderski, 1957.
  WypRz 132385, 147562
 28. Pisarze polscy : wrażenia literackie : Żeromski, Reymont, Or-ot, Perzyński, Niemojewski, Sieroszewski, Dąbrowski, Przybyszewski, Niedźwiecki, Kasprowicz, Tetmajer, Żuławski, Staff, Orkan, Feldman, Nowaczyński, Kisielewski, Wyspiański / Jan Sten. - Lwów : Polskie Towarzystwo Nakładowe ; Warszawa : Księgarnia Teodora Paprockiego i S-ki, 1903.
  WypRz 137133, 139344 M
 29. Mistrz i uczeń : (Jan Matejko - Stanisław Wyspiański) : szkic literacki / Jadwiga Mikulska ; z przedm. Stefana Kołaczkowskiego. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1939.
  WypRz 135989
 30. Stanisław Wyspiański : studyum literackie / napisał Antoni Potocki. - Lwów : Towarzystwo Wydawnicze, 1902.
  WypRz 76744
 31. Wyspiański : dopóki starczy życia / Monika Śliwińska.. - Warszawa : "Iskry", cop. 2017.
  WypRz 246425

 

Artykuły:

 1. A to Polska właśnie : konkurs dla szkół ponadpodstawowych nt. twórczości Stanisława Wyspiańskiego / Jadwiga Granosik.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 2, s. 35-37
 2. "Chochoły" Wyspiańskiego jako obraz / Stanisław Czekalski.// Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 20-23
 3. Demontowanie "Wesela" / Sylwia Jarmuż.// Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 26-32
 4. Historia powraca upiorem : rewizja narodowej imaginacji w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego / Rafał Nawrocki.// Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 2, s. 34-43
 5. Jak Wyspiański organizuje wyobraźnię odbiorcy "Wesela"? / Bożenna Jankiewicz.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 78-90
 6. Maria Renata Mayenowa o "Weselu" Wyspiańskiego / Magdalena Popiel.// Pamiętnik Literacki. - 2013, z. 1, s. 199-205
 7. Matka w twórczości Wyspiańskiego. Młoda w "Klątwie" / Kinga Anna Gajda.// Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 4, s. 18-24
 8. Narodowe Czytanie - ze szkolnym teatrem / Maria Pawłowska, Magdalena Stempska.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 16-17
 9. Nie tylko o "Weselu" : konkurs dotyczący życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego / Beata Biernasiak, Katarzyna Rogowska.// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 10, s. 12-13
 10. O słownictwie Mickiewicza jako postaci literackiej : (na przykładzie "Legionu" S. Wyspiańskiego) / Władysław Śliwiński.//W: W trosce o dobrą edukację. - Kraków : "Universitas", 2009. - S. 166-182, bibliogr.
 11. Oblicza młodopolskiego artysty / Danuta Macheta.// Mówią Wieki. - 2013, nr 5, s. 14-17 12.
 12. Od próby rekonstrukcji wizji scenicznej do adaptacji filmowej : "Noc listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego w szkole ponadgimnazjalnej / Justyna Mikuła.// Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 4, s. 31-37
 13. Od szkicu do... dzieła sztuki. O twórczości plastycznej Stanisława Wyspiańskiego / Lucyna Skraba.// Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 4, s. 17-26
 14. Oswajanie obcości i dostrzeganie różnicy : o arcydziełach na lekcjach polskiego - na przykładzie "Wesela" / Marta Rusek.//W: Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności. - Kraków : "Universitas", 2010. - S. 87-103
 15. Portret artysty : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Stanisławowi Wyspiańskiemu (15 I 1869 - 28 XI 1907) / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 27-29
 16. Portret dziecka jako symbol : w stronę malarstwa Stanisława Wyspiańskiego / Michał Haake.// Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 14-19
 17. Propozycja interpretacji wierszy... / Edward Kula.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 1, s. 75-85
 18. "Przyjdź Chochole na Wesele" : "Narodowe Czytanie" w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie / Barbara Rzeszutko, Grażyna Kłos.// Poradnik Bibliotekarza. - 2017, nr 10, s. 30-32
 19. Rok Stanisława Wyspiańskiego / Bożena Weber.// Wychowawca. - 2018, nr 7-8, s. 42-43
 20. Rok Stanisława Wyspiańskiego w Przemyślu / Tomasz Beliński.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 11, s. 22-24
 21. Sny krakowskiego Leonarda / Jarosław Krawczyk.// Mówią Wieki. - 2007, nr 5, s. 12-16
 22. Stanisław Wyspiański, "Wesele" - inspiracje metodyczne / Karolina Kucharczyk.// Język Polski w Liceum. - 2015/2016, nr 4, s. 78-86
 23. Staropolska tytulatura grzecznościowa w dramatach Stanisława Wyspiańskiego / Jakub Bobrowski.// Język Polski. - 2014, z. 3, s. 265-272
 24. Wesele : trawestacja utworu Stanisława Wyspiańskiego / Stanisława Łozińska.//W: Wszystko gra. - Warszawa : "Sukurs", 2007. - S. 171-176
 25. Wycieczka po Krakowie śladami Stanisława Wyspiańskiego / Alicja Rosa, Marta Szymańska.// Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 4, s. 18-23
 26. Żyd i żydowskość w "Sędziach" Stanisława Wyspiańskiego / Małgorzata Różewicz.// Między filmem a teatrem II : napięcie i poznanie. O inter-, multi- i transkulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2014. - S. 349-362

 

 

 

Oprac. Beata Bałchan

na podst. zbiorów PBW

    Rzeszów, 15.01.2019

Autor: Beata Bałchan