Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Filia w Przeworsku

Oprac. Gertruda Kmiecik

 

 Zdrowie oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży

(Wybór literatury za lata 2000 – 2013)

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Bibliografia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz innych, wybranych publikacji przydatnych dla osób pracujących w tych dziedzinach teorii i praktyki w Polsce w latach 1990-2000 / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Pedagogiczny. Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania, 2001. Sygn. 01
 2. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. 37
 3. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [i in.]. - Wyd. 1- 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. WK   51081
 4. Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 : ścieżka edukacyjna : szkoła podstawowa : zeszyt ćwiczeń / Gabriel Adamczyk, Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. WK   689 P ;
    WK   690 P
 5. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2004. WK   45867
 6. Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Sygn. WK 48910
 7. Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 46969
 8. Edukacja zdrowotna : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. Sygn. WK 50990
 9. Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. Sygn. WK 46436
 10. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Z. 1 / red. Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2000. Sygn. WK 2774 B -WK 2777 B ; CzK 3642 B
 11. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Z. 2 / red. Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001. Sygn. WK 2961 B - WK 2963 B ; CzK 3643 B ; WK 3644 B
 12. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Z. 3 / red. Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002. Sygn. WK 2967 B - WK 2969 B ; CzK 3645 B ; WK 3646 B
 13. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Z. 4 / red. Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002. Sygn. WK 3078 B - WK 3081 B ; CzK 3647 B ; WK 3648 B
 14. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Z. 5 / red. Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002. Sygn. WK 3082 B - WK 3086 B ; CzK 3649 B ; WK 3650 B
 15. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Z. 6 / red. Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek, Katarzyna Leśniewska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2003. Sygn. WK 3231 B - WK 3232 B ; CzK 3651 B ;  WK 3652 B - WK 3653 B
 16. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Z. 7 / [red. Elżbieta Lewicka]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003. Sygn. WK 3234 B - WK 3237 B ; CzK 3654 B
 17. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Z. 8 / red. Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2004. Sygn. WK 3398 B ; CzK 3655 B
 18. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Z. 9 / [red. Maria Sokołowska, Grażyna Skoczek]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005. CzK 3635 B ;  WK 3636 B
 19. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Z. 10-11 / [red. nauk. Barbara Woynarowska]. - Wydawnie specjalne. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. Sygn. CzK 3575 B ; WK 3576 B - WK 3578 B
 20. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Z. 12 / [red. merytor. Grażyna Skoczek, Katarzyna Leśniewska]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007. Sygn. CzK 3637 B ; WK 3638 B - WK 3641 B
 21. Edukacja zdrowotna w rodzinie i w szkole / Teresa Bernadetta Kulik. - Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 1997. Sygn. MKsK 37 ;
  WK 42763 ; WK 42767 - WK 42768
 22. Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego : podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych / Janusz Bielski. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2005. Sygn. 46424 ;  WK   46687
 23. Nowe bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania) / red. nauk. Władysław Pańczyk, Krzysztof Warchoł. - Rzeszów : wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. Sygn. 49960
 24. Osobowość, stres a zdrowie / Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Sygn. 48431
 25. Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
  Sygn. 37 ; WK   46176 ; WK   46777
 26. Podstawy psychologii : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony. - Wyd. 2 popr.
   i poszerz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005. Sygn. 45793
 27. Praktyka i teoria promocji zdrowia / Jerzy B. Karski. - Wyd. 4. - Warszawa : "CeDeWu", 2008. Sygn. 61
 28. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : Impuls, 2003. Sygn. CzK   50182
 29. Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : Impuls, 2002. Sygn. 43807
 30. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum : ścieżka międzyprzedmiotowa / Hanna Jakubowska. - [Wyd. 2 popr.]. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001. Sygn. 42790
 31. Promocja zdrowia w kulturze fizycznej : kryteria dobrej praktyki / Lesław Kulmatycki. - Wrocław : Wydaw. AWF, 2003. Sygn. 47576
 32. Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. 47584
 33. Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. 159.9
 34. Psychologia zdrowia : w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji / red. Irena Heszen, Jolanta Życińska. - Warszawa : "Academica", 2008. Sygn. 49001
 35. Psychologia zdrowia : [zintegrowany umysł i ciało] / George D. Bishop ; [tł. Anna i Leszek Śliwa]. - Wrocław : "Astrum", 2000. Sygn. WK   45205
 36. Styl życia i zachowania prozdrowotne : wybrane konteksty / pod red. Marioli Świderskiej. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011. Sygn. 61
 37. Szkolny program profilaktyki na poziomie szkoły podstawowej / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Bea, 2004. Sygn. 3584 B
 38. Szkolny program profilaktyki do realizacji w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych "Żyj zdrowo i szczęśliwie" / Barbara Anioł [i in.]. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003. CzK   3590 B
 39. Szkoła promująca zdrowie : doświadczenia dziesięciu lat : poradnik dla koordynatorów i zespołów promocji zdrowia szkolnych, lokalnych i wojewódzkich / pod red. Barbary Woynarowskiej i Marii Sokołowskiej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2000. Sygn. 37 ; WK   43187 ;  WK   43186 ; WK   43144
 40. Ścieżka edukacyjna : edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zdrowotnej, 2001. Sygn. 2943 B
 41. Ścieżki edukacyjne dla klas I-III gimnazjum : poradnik dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami ARKI. Cz. 1 ; [aut.] Grażyna Koralewska [i in.]. - Poznań : "Arka", 2001. Sygn. 43962
 42. Ścieżki edukacyjne dla klas I-III gimnazjum : poradnik dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami ARKI. Cz. 2 ; [aut.] Grażyna Koralewska [i in.]. - Poznań : "Arka", 2001. CzK   43963
 43. Ścieżki edukacyjne w szkole podstawowej dla klas IV-VI / Maria Pacholska [i in.]. - Poznań : "Arka", 2001. Sygn. 43317 ;   WK   44105 ;   WK   43318 ;   WK   43457 ;   WK   44135 ;   WK   43957
 44. Teoria wychowania : (wybrane problemy) / Józef Górniewicz. - Wyd. 5. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2005. Sygn. 37 ; WK   45887 ;  WK   45888
 45. Teoria wychowania : (wybrane problemy) / Józef Górniewicz. - Wyd. 6. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2007. Sygn. 46898
 46. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie / pod red. Heleny Sęk i Romana Cieślaka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. Sygn. 45092
 47. Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa / pod red. Marii Kuchcińskiej. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2004. Sygn. 45893 ; WK   46009
 48. Zdrowie i szkoła / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000. Sygn. 37
 49. Zdrowie publiczne : podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych / pod red. Teresy Bernadetty Kulik, Macieja Latalskiego. - Lublin : "Czelej", 2002. Sygn. 49803
 50. Zdrowie, sprawność, ruch : program wychowania fizycznego dla gimnazjum / Piotr Wróblewski. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2001. Sygn. WK 4012 B
 51. Zdrowie w medycynie i naukach społecznych = Health in medicine and social science / red. Teresa Bernadetta Kulik, Irena Wrońska. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Filia, 2000. Sygn. WK 42765
 52. Zdrowie, wartość, edukacja / Mirosław Kowalski, Anna Gaweł. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2007. Sygn. 47347
 53. Zmęczenie a zdrowie i choroba : (perspektywa psychologiczna) / Gabriela Chojnacka-Szawłowska. - Kraków : "Impuls", 2009. Sygn. WK 50221
 54. Żywienie w zdrowiu publicznym / pod red. Pawła Januszewicza, Piotra Sochy, Artura Mazura. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. Sygn. WK 48784

  

Artykuły z czasopism

 1. XXI [dwudziesty pierwszy] wiek w Stumilowym Lesie / Wiesława Wieliczuk // Aura. - 2006, nr 7, s. 4-7 Dodatek ekologiczny dla szkół nr 142
 2. 15 lat programu Szkoła Promująca Zdrowie / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska // Remedium. - 2007, nr 4, s. 6-8
 3. "Dbam o zdrowie" : program edukacji zdrowotnej w kształceniu uczniów w wieku wczesnoszkolnym / Mirosława Parlak //Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2,s. 27-35
 4. "Piotrze nasz kochany" : Scenariusz programu artystycznego o tematyce prozdrowotnej / Beata Audycka. // Aura. - 2005, nr 10, s. 6-7 Dodatek ekologiczny dla szkół nr 133 s. 6-7
 5. ”Pojęcie i rozumienie zdrowia” – lekcja wychowania zdrowotnego / Zofia Kubińska //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 3, s. 9-12
 6. ”Promocja zdrowia w praktyce” – program autorski / Mariola Kosiba //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 3, s. 30-32
 7. ”Promocja zdrowia” w przedszkolu / Lidia H1umaj-Jaje // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr 3, s. 69-73
 8. "Przyjaciele Zippiego" : program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci / Katarzyna Stępniak. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 15-17
 9. ”Smacznie i zdrowo – jak z apetytem dbam o zdrowie” : projekt edukacyjny dla uczniów klas III / Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 2,s. 81-83
 10. "Szkoły dla zdrowia w Europie" / Elżbieta Serwińska, Maria Sokołowska // Remedium. - 2009, nr 11, s. 1-3
 11. "Wychowanie w zdrowiu i dla zdrowia" - propozycja autorskiego programu dla gimnazjum / Jolanta Derbich. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 1,s. 25-31
 12. "Zdrowa alternatywa - życie bez nałogów" / Mariusz Dublicki. // Lider. - 2004,  nr 6, s. 30
 13. ”Zdrowo i bezpiecznie” – program edukacji prozdrowotnej klas I-III / Elżbieta Romaniuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 12, s. 8-9
 14. "Żyj inaczej - nie ulegaj żadnej presji, baw się, działaj bez agresji" : (Samorządowa Szkoła Podstawowa - Autorski program prozdrowotny) / Grażyna Dereń-Dublicka. // Lider.  - 2005, nr 2, s. 13-15
 15. ”Żyj zdrowo i bezpiecznie” – program Edukacji prozdrowotnej klas III / Agata Aleksandrowicz, Marzenna Grabowska-Wójcik, Małgorzata Pawłowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 10, s. 28-32
 16. Aktywność ruchowa a kultura zdrowotna / Zygmunt Jaworski // Lider. - 2008, nr 1, s. 5-7
 17. Autorski program „Żyj inaczej” / Małgorzata Wiśniewska, Hanna Kowalewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 1, s. 19-21 Program z zakresu higieny wypoczynku i form spędzania wolnego czasu dla dzieci klas I- III
 18. Autorski program edukacji zdrowotnej dla klas IV-VI "Żyj zdrowo" / Teresa Pokusa. // Lider. - 2004, nr 6, s. 27-29
 19. Autorski program zajęć ruchowych w nauczaniu zintegrowanym - przyszłością edukacji zdrowotnej / Jerzy Urniaż, Marzena Jurgielewicz-Urniaż // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 5, s. 30-35
 20. Badania nad jakością życia dzieci i młodzieży / Joanna Mazur // Remedium. - 2006, nr 3, s. 1-Czy różni się jakość życia młodzieży w Polsce i innych krajach.
 21. Badanie poczucia bezpieczeństwa ucznia / Hanna Borucka // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 58-61
 22. Badanie wartości odżywczej posiłków / Ewa Dmowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 3, s. 54-57
 23. Bezpieczeństwo i zdrowie : test wiadomości i umiejętności dla klasy I / Hanna Borucka, Iwona Marczyk // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 55-58
 24. Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci jako jeden z celów promocji zdrowia w przedszkolu / Aleksandra Marchlewicz. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 9, s. VII-VIII
 25. Bliżej ekologii, bliżej zdrowia / Jolanta Dubaj // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 3, s. 23 – 24

 26. Bliżej pedagogiki zdrowia cz.1 / Andrzej Pawłucki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.  - 2009, nr 2, s. 4-12

 27. Bliżej pedagogiki zdrowia - dokończenie / Andrzej Pawłucki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.  - 2009, nr 3, s. 4-12

 28. Cechy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży - z dysfunkcjami narządu słuchu / Dominik Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 2, s. 13-21 Badania własne.

 29. Charakterystyka sytuacji zdrowotnej studentów w aspekcie ich sprawności psychosomatycznej w wybranych uczelniach wyższych Krakowa / Ireneusz Kowalewski // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 28-35

 30.  

  Charakterystyka środowiskowa i zdrowotna oraz aktywność fizyczna uczniów w warszawskiej gminie Bielany / Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 4, s. 12-16  Badania własne.

 31. Chcę dbać o zdrowie : inscenizacje / Grażyna Myrda, Bożena Bejm // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 29-34

 32. Co będzie z edukacją zdrowotną? / Maria Sokołowska // Remedium. - 2006, nr 4,  s. 6-7 Sens edukowania zdrowotnego w ramach ścieżki między przedmiotowej.

 33. Co tak pachnie? : zioła i ziółka / Maria Łakomczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s. 30-31

 34. Czy celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie człowieka do bycia zdrowym? / Marianna Barlak // Lider. - 2009, nr 12, s. 24-25

 35. Czy nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży? / Ewa Otto-Buczkowska, Urszula Mazur // Lider. - 2006,nr 1, s. 6-8

 36. Czy to, co mi najbardziej smakuje, jest dobre dla mojego organizmu? / Barbara Migała // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr 2, s. 16-20

 37. Czynniki warunkujące skuteczność edukacji zdrowotnej / Maria Sokołowska // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 16-17

 38. Ćwiczenia śródlekcyjne dla uczniów kl. I-VI szkoły podstawowej / Agnieszka Mielczarek // Lider. - 2006, nr 6, s. 25-26

 39. Dbam o zdrowie program edukacji zdrowotnej w kształceniu uczniów w wieku wczesnoszkolnym / Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2005-2006, nr 2, s. 27-34

 40. Dbamo zęby - propozycja zajęć w klasie III / Wioletta Muszyńska // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 2, s. 84-87

 41. Dekalog zdrowego stylu życia / Zbigniew Cendrowski // Lider. - 2005, nr 7-8, s. 3-8

 42. Depresja u dzieci i młodzieży / Marta Komorowska // Remedium. - 2010, nr 6, s. 5-6

 43. Diagnoza i profilaktyka anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży szkolnej - w działalności pedagogicznej nauczycieli wf / Marta Kowalczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 8-12

 44. Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej – kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach/ Barbara Wojnarowska, Maria Sokołowska, Magdalena Wojnarowska-Soldan // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 10, s. 4-9

 45. Doświadczenia i opinie młodzieży o lekach dostępnych bez recepty / Agnieszka Pisarska // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 4, s. 35-40

 46. Dożywianie dzieci / Stanisława Golinowska, Dominika Socha // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 37-42

 47. Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem / Edyta Obodyńska // Lider. - 2005, nr 9,s. 10-12

 48. Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym / Edyta Obodyńska // Lider. – 2006, nr 1, s. 21-24

 49. Dzieci i młodzież z cukrzycą / Anna Czupryniak //Lider. - 2005, nr 12, s. 14-18

 50. Dzieci u progu podjęcia obowiązków szkolnych - charakterystyka środowiskowa i zdrowotna oraz aktywność fizyczna /Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 7/8, s. 20-23

 51. Dziecko chorujące na epilepsję w świetlicy / Beata Czarnynoga // Świetlica w szkole. - 2011, nr 1, s. 12

 52. Dziecko i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka – aspekt higieniczno-zdrowotny / Bożena Matyjas // Nauczanie Początkowe. - 2005-2006, nr 2, s. 16-20

 53. Edukacja ekologiczno-zdrowotna w klasach 1-3 - zajęcia dodatkowe / Magdalena Mielech, Małgorzata Zawilejska.// Aura. - 2001, nr 2, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 77, s.1-2

 54. Edukacja i wychowanie zdrowotne (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 29

 55. Edukacja prozdrowotna – ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej. Cz. 1 / Beata Gonerka // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 3, s. 58-60

 56. Edukacja prozdrowotna – ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej. Cz. 2 / Beata Gonerka // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 4, s. 48-50

 57. Edukacja prozdrowotna – ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej. Cz. 3 / Beata Gonerka // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 50-52

 58. Edukacja prozdrowotna : konspekt zajęć / Anna Jankowska // Chemia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 166-168

 59. Edukacja prozdrowotna w gimnazjum /  oprac. Bożena Szumlak [et al.] // Nowa Szkoła. – 2002, nr 9, s. 40-43

 60. Edukacja zdrowotna / Weronika Wrona – Wolny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 9, s. 29

 61. Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne / Krystyna Dudkiewicz.// Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s.67-72

 62. Edukacja zdrowotna - prawidłowe odżywianie / Mateusz Ziemba, Urszula Kierczak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 9, s. 15-20

 63. Edukacja zdrowotna - propozycje programu dla przedszkoli / Krystyna Dudkiewicz, Krystyna Kamińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 7, s.400-403

 64. Edukacja zdrowotna - szansą na zmianę niekorzystnych tendencji i wskaźników zdrowotnych polskiego społeczeństwa / Stanisław Żołyński.// Lider. - 2011, nr 1, s. 23 

 65. Edukacja zdrowotna - w nowych standardach kształcenia nauczycieli / Barbara Woynarowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 5, s. 4-10

 66. Edukacja zdrowotna - w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów / Justyna Adamiak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 3, s. 12-18

 67. Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna / Tomasz Grad.// Kultura Fizyczna. - 2006, nr 1-2, s.25-26

 68. Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna / Tomasz Grad // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 27-29

 69. Edukacja zdrowotna a jakość życia osób z uszkodzonym wzrokiem / Grzegorz Brzuzy.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 28-32, bibliogr.

 70. Edukacja zdrowotna a szkolny program profilaktyki / Maria Sokołowska // Remedium. - 2004, nr 2, s. 6-7 Jak integrować zadania szkoły, aby uzyskać najlepsze efekty.

 71.  

  Edukacja zdrowotna dzieci / Gabriela Piechaczek-Ogierman // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 51-52

 72. Edukacja zdrowotna i profilaktyka w nowej podstawie programowej / Barbara Woynarowska // Remedium. - 2009, nr 2, s.1-3

 73. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia : ważne zadania edukacyjne dla biblioteki - szkolnego centrum informacji /Grażyna Gregorczyk // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, dod. Szkolne Centrum Informacji, s. 6-9

 74. Edukacja zdrowotna i szkolny program profilaktyki - szanse i ograniczenia / Maria Sokołowska //Remedium. - 2004, nr 4, s. 6-7 Zadania dyrektora, nauczycieli i innych osób wspierających realizację edukacji zdrowotnej.

 75. Edukacja zdrowotna i wychowanie zdrowotne : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 6, s. 56-61 

 76. Edukacja zdrowotna jako jeden z priorytetów zreformowanej szkoły / Bożena Zawadzka // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 19-28. - Bibliogr. Pedagogika zdrowia jako subdyscyplina pedagogiczna, wzajemne powiązania zdrowia i edukacji, przygotowanie nauczycieli.

 77. Edukacja zdrowotna realizowana metodą warsztatów pedagogicznych / Jolanta Derbich.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 3, s. 25-30

 78. Edukacja zdrowotna seniorów / Elżbieta Kościńska.// W: Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów.  Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013. s. 153-161.

 79. Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole : szansa i wyzwanie / Barbara Woynarowska // Lider - 2008, nr 11, s. 3-5

   

 80. Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 19-21

 81. Edukacja zdrowotna w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów / Justyna Adamiak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 3, s. 12-18

 82. Edukacja zdrowotna w programie kształcenia kl. IV szkoły podstawowej / Jolanta Derbich, Luiza Kalbarczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 5, s. 29-32

 83. Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Katarzyna Nieleszczuk //LIder. - 2006, nr 6, s. 22-24

 84. Edukacja zdrowotna w przedszkolu : podstawy teoretyczne dla działań praktycznych / Ewelina Flatow, Anna Durda.// Lider. - 2009, nr 2, s. 7-10

 85. Edukacja zdrowotna w przedszkolu - podstawy teoretyczne dla działań praktycznych. Rozwiązania praktyczne w zakresie edukacji zdrowotnej w przedszkolu na przykładzie programu "zdrowy przedszkolak" / Ewelina Flatow, Anna Durda.// Lider. - 2009, nr 2, s. 7-10

 86. Edukacja zdrowotna w szkole / Tadeusz Maszczak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 3, s.3

 87. Edukacja zdrowotna w szkole - jak to zrobić? / Dominik Olejniczak // Lider. - 2007, nr 9, s. 28 Uwarunkowania zdrowia wg WHO, możliwości wprowadzania poszczególnych tematów do programów edukacji prozdrowotnej w różnych typach szkół.

 88. Edukacja zdrowotna w szkole - nowe wyzwania / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2009, nr 6, s. 4-5

 89. Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. I: Ustawy, rozporządzenia, wytyczne / wybór i oprac. Zbigniew Cendrowski.// Lider. - 2011, nr 1, s. 13-20

 90. Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. II : Programy. Plany. Strategie / wybór i oprac. Zbigniew Cendrowski.// Lider. - 2011, nr 2, s. 13-20

 91. Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. III : Techniki pracy skutecznej / oprac. Zbigniew Cendrowski.// Lider. - 2011, nr 4, s. 13-20

 92. Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. IV : Dla zdrowia najważniejsza jest systematyczna aktywność fizyczna / Zbigniew Cendrowski.// Lider. - 2011, nr 6, s. 13-20

 93. Edukacja zdrowotna w szkołach ponadpodstawowych - potrzeby i możliwości na przykładzie programu "Metamorfoza" / Dominik Olejniczak.// Lider. - 2008, nr 2, s. 19

 94. Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym / Barbara Woynarowska //Lider. - 2011, nr 3, s. 13-16

 95. Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym - szanse i bariery / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 42-44

 96. Efektywność postępowania nauczyciela wf w rozwijaniu różnych sfer zdrowia ucznia / Agnieszka Chutkowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 10, s. 25-31

 97. Ekologia i zdrowie : program dla klas I-III szkoły podstawowej / Małgorzata Zawalska // Aura. – 2004, nr 9, dod. s. 4-5

 98. Europejska strategia dla zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży / Barbara Woynarowska // LIDER. - 2007, nr 4, s. 4-5

 99. Fitness w promocji zdrowia i Edukacji zdrowotnej / Żywilla Brańska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 6-7, s. 8-9

 100. Hartuj się a będziesz zdrów - scenariusz przedstawienia / Anna Fąfara-Iskra // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2009 , nr 1 , s. 38-40

 101. Higiena głosu dziecka podczas zajęć zintegrowanych w edukacji elementarnej / Anna Śliwińska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 39-47

 102. Implikacje dla edukacji zdrowotnej wynikające z myśli pedagogicznej na przestrzeni dziejów / Małgorzata Ostrowska //Kultura Fizyczna. - 2005, nr 11/12, s. 3-5. - Bibliogr.

 103. Jak dbamy o zdrowie / Joanna Kawalec // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 6, s. 60-63

 104. Jak dbamy o zdrowie? / Joanna Kawalec // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s. 54 - 57.

 105. Jak kształtować pozytywne nawyki żywieniowe? / Benigna Pietrusewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 8, s. 54-57

 106. Jak należy dbać o zdrowie? : fragment scenariusza zajęć dla klasy II / Iwona Gil. // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 4, s. 80-84

 107. Jak tworzyć szkołę promująca zdrowie? / Maria Sokołowska // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 12-13

 108. Jak walczyć z hałasem / Ferdynand Mielczarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.  - 2011, nr 6, s. 40-42

 109. Jestem zdrowy i czuję się bezpieczny : program edukacji zdrowotnej dla klas I-III szkoły podstawowej / Bożena Bubis. // Wychowawca. - 2003, nr 12, s. 16-17

 110. Jeszcze o zdrowiu / Renata Sowada // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 4, s. 27-28

 111. Kapryśna i wrażliwa, czyli jak można pomóc swojej skórze? / Krystyna Biskup // Biologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 55-59

 112. Kąciki promujące zdrowie / Maria Łakomczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 40 - 42.

 113. Klub Wiewiórka : scenariusz inscenizacji prozdrowotnej / Joanna Lewandowska-Magiera. // Wychowawca. - 2008, nr 9, s.20-21

 114. Kompetencje rodziców w zakresie wychowania zdrowotnego i aktywizacji ruchowej dzieci / Czesław Lewicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 4, s. 8-14

 115. Kondycja fizyczna studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej podczas I roku studiów / Dominik Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne - 2006, nr 5, s. 11-15

 116. Kosz pełen zdrowia / Władysława Główka, Jerzy Główka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 29-31

 117. Kształtowanie postaw zdrowotnych / J. Kowalewska, P. Graeber // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 8 – 14

 118. Kultura zdrowotna - porozmawiajmy... / Zygmunt Jaworski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 9, s. 41-43

 119. Lekcja zdrowia / Anna Franków, Joanna Kubicka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 3, s. 14-16

 120. Lider & kultura fizyczna. Edukacja zdrowotna w szkole Cz. I: Ustawy, rozporządzenia, wytyczne / Zbigniew Cendrowski.// Lider. - 2011, nr 1, s. 13-20

 121. Lider & kultura fizyczna. Edukacja zdrowotna w szkole cz. II. Programy. Plany. Strategie / Zbigniew Cendrowski.// Lider. - 2011, nr 2, s. 13-20

 122. Lider & kultura fizyczna. Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. III : Techniki pracy skutecznej / Zbigniew Cendrowski.// Lider. - 2011, nr 4, s. 13-20

 123. Lider & kultura fizyczna. Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. IV : dla zdrowia najważniejsza jest systematyczna aktywność fizyczna / Zbigniew Cendrowski.// Lider. - 2011, nr 6, s. 13-20

 124. Marszobieg. Projekt edukacyjny: ekologia, historia i zdrowie / Maria Tumiłowicz // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 22

 125. Matka – pierwszym nauczycielem wychowania fizycznego / Urszula Parnicka // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10-11, s. 37-39

 126. Mądrość - implikacje pedagogiczne w kontekście zdrowia / Agnieszka Zalewska-Meler // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 71-74 Pierwiastki mądrości w trosce o zdrowie.

 127. Metoda edukacji rówieśniczej w profilaktyce i promocji zdrowia / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 22-24

 128. Metody aktywizujące jako sposób modelowania zachowań prozdrowotnych ucznia / Zofia Kubińska, Jolanta Danielewicz //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 11, s. 26-29

 129. Metody aktywizujące jako sposób modelowania zachowań prozdrowotnych ucznia / Zofia Kubińska, Jolanta Danielewicz //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 2, s. 17-20

 130. Miej oczy i uszy, serce i duszę szeroko otwarte : niepełnosprawni – dostrzegaj ich! : cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Anna Wojciechowska // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 16-17

 131. Między determinizmem a swawolą : prozdrowotne postawy stylu życia młodzieży / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 4-8

 132. Mój Dekalog Zdrowia / Bożena Stankiewicz. // Lider. - 2006, nr 10, s. 10-12

 133. Nadwaga i otyłość dzieci - przyczyny i zagrożenia / Agnieszka Przychodni // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 4,s. 35-41

 134. Następstwa wad postawy u dzieci i młodzieży / Paweł Różański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 1, s.(4)-(6) wkładka

 135. Nasze zdrowie - piramida zdrowia : Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I Szkoły Podstawowej / Anna Żak. // Lider. - 2008, nr 12, s.29-30

 136. Negatywne konsekwencje otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby jej leczenia i zapobiegania / Karina Leksy //Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 9, s. 26-29

 137. Nic nad zdrowie... / Grażyna Rura // Życie Szkoły. - 2009, nr 4, s. 10-13

 138. Nie wystarczy jeść trzeba racjonalnie się odżywiać : konspekt lekcji chemii realizowanej w ramach ścieżki prozdrowotnej / Jadwiga Włodarczyk // Chemia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 38-40

 139. Niektóre problemy edukacjiw lekcjach wychowania fizycznego / Gabriela Karkoszka, Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Jan Ślężyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8/9, s. 24-28

 140. Nowe formy aktywności ruchowej w kształceniu prozdrowotnych postaw dziewcząt / Beata Sajaa // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 3, s. 11-15

 141. O edukację zdrowotną w szkołach / Irena Celejowa // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 7-8, s. 17-21 Postulat przywrócenia w szkołach przedmiotu Higiena.

 142. O edukację zdrowotną w szkołach / Irena Celejowa // Lider. - 2005, nr 10, s. 10-12

 143. O potrzebie edukacji prozdrowotnej w szkołach wyższych / Robert Podstawski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 11, s. 12-19

 144. O potrzebie przedmiotu wychowania zdrowotnego w systemie edukacji szkolnej /Zygmunt Jaworski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 2, s. 4 – 7

 145. O potrzebie wychowania zdrowotnego w systemie edukacji szkolnej / Zygmunt Jaworski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 2, s. 4-7

 146. O wadach postawy, wzroku i słuchu / Małgorzata Hańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 23-32

 147. O wykorzystaniu testu sprawności fizycznej: czyli o nauczycielu fw jako światłym doradcy dzieci i rodziców / Wiesław Osiński // Lider . - 2009 , nr 7-8 , s. 13-16

 148. Ocena stylu życia oraz sprawności psychofizycznej uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Magdalena Zalewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 8/9, s. 7-Badania własne.

 149. Ocena wdrażanie i realizacja edukacji prozdrowotnej w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 1999/2000 / Anna Kowalewska, Barbara Wojnarowska, Joanna Mazur // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 6-7, s. 32-37

 150. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży : (na przykładzie Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie) / Dariusz Baran // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 40-45

 151. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w dokumentach międzynarodowych - cz. 1 / Joanna Szymańska //Remedium. - 2010, nr 11, s. 32

 152. Od Jędrzeja Śniadeckiego do Karola Wojtyły - zdrowotne walory ruchu na łonie natury / Feliks Rochowicz // Lider . - 2008 , nr 1 , s. 16-17

 153. Odpowiedzialność za ciało i zdrowie - perspektywa edukacyjna / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 6 - 10.

 154. Owoce i warzywa - odżywiajmy się zdrowo - scenariusz dla klasy II / Katarzyna Cieślicka //Nauczanie Początkowe. – 2010-2011, nr 1, s. 59-65

 155. Odżywianie (dieta) jako element stylu życia / Katarzyna Borzucka - Sitkiewicz.//W: Edukacja zdrowotna. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie  i Profesjonalne, 2009. - S. 132-151.

 156. Odżywianie się i wizerunek własnego ciała - postrzeganie przez młodzież gimnazjalną / Marta Kowalczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s. 20-25

 157. Opieka i edukacja zdrowotna w szkole / Małgorzata Hańska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 4, s. 3-11

 158. Opieka i edukacja zdrowotna w szkole : literatura// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 4, s. 59-61

 159. Opieka medyczna nad dzieckiem w Polsce / Janusz Szymborski // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 36-Uwarunkowania sytuacji zdrowotnej, główne problemy w opiece nad dzieckiem w Polsce na początku XXI w.

 160. Opis i analiza przypadków rozpoznawania oraz rozwiązywania problemu edukacyjnego i wychowawczego / Anna Drwięga // Lider. – 2006, nr 10, s. 13

 161. Owoce i warzywa - odżywiamy się zdrowo : scenariusz dla klasy II / Katarzyna Cieślicka. // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s.59-65

 162. Pedagogika kultury fizycznej i kultury zdrowotnej wobec zagrożeń cywilizacyjnych / Zofia Żukowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 10, s. 3-7

 163. Pielęgniarka szkolna w edukacji zdrowotnej i profilaktyce / Maria Sokołowska // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 12-13 Podstawowe zadania pielęgniarki szkolnej.

 164. Pinokio ma kłopoty : scenariusz przedstawienia o tematyce prozdrowotnej / Dorota Pucińska //  Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 2, s. 30-31

 165. Planujemy swój dzień pamiętając o zdrowiu / Małgorzata Hełdak // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr 2, s. 25-27

 166. Poczucie własnej skuteczności a zdrowie / Hanna Kołoło //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 39-43 Analiza badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka.

 167. Podstawy teoretyczne projektu "Trzymaj formę!" - poradnik dla nauczycieli. / Stowarzyszenie "Polska Federacja Producentów Żywności // Lider. - 2007, nr 2, s. 4-17

 168. Pojęcie i rozumienie zdrowia - lekcja wychowania zdrowotnego / Zofia Kubińska, Barbara Bergier // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 3, s. 9 - 10.

 169. Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie / Maria Sokołowska // Remedium. - 2008, nr 5, s. 4-5

 170. Postawa pro somatyczna : wgląd w jej strukturę / Józef Węglorz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s.20-24

 171. Postawy młodzieży wobec kulturyze szczególnym uwzględnieniem  nowatorskiego podejścia do procesu nauczania na lekcjach wf / Teodor Wójcik, Paweł Pięta // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8/9, s. 29-35. Bibliogr.

 172. Postawy nauczycieli gimnazjum wobec zdrowia / Jolanta Derbich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 6-7, s. 1-15

 173. Postawy prozdrowotne młodzieży licealnej / Kunegunda Włostowska, Monika Filewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 4, s. 11-15

 174. Postawy prozdrowotne i sportowe młodzieży a jej motywy wyboru zdrowego stylu życia / Maria Raszewska // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 5/6, s. 11-15 Badania własne.

 175. Poziom postaw uczniów gimnazjum wobec zdrowia a ich miejsce w strukturze klasy szkolnej / Marcin Czechowski //Kultura Fizyczna. - 2009, nr 1/2, s. 16-21

 176. Pozytywne postawy wobec zdrowia - podstawy teoretyczne / Paweł Posadzki //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s. 10 – 19

 177. Praca z pakietem edukacyjnym "Moja sprawność i zdrowie" / Bogumiła Przysiężna. // Lider. - 2006, nr 6, s. 6-9

 178. Problematyka edukacji zdrowotnej w świetle literatury / Danuta Pukownik //Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 2, s. 21-26

 179. Problematyka kultury zdrowotnej - w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego / Zygmunt Jaworski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 9-12

 180. Problematyka prozdrowotna w planach nauczania i treściach kształcenia w opinii studentów jako przyszłych pedagogów specjalnych / Elżbieta Maria Minczakiewicz // LIder. - 2007, nr 9, s. 10-13 Badania własne.

 181. Problemy edukacji zdrowotnej w świetle literatury / Danuta Pukownik // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 2, s. 21-26

 182. Profilaktyka i programy zdrowotne w edukacji zdrowego stylu życia uczniów /Dariusz Dębicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 12, s. 28-31

 183. Profilaktyka zdrowotna na przykładzie powiatu tarnowskiego / Edmunt Juśko, Barbara D. Niziołek.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 6-9

 184. Program Edukacji prozdrowotnej / Elżbieta Ugrynowicz // Życie Szkoły. – 2004, nr 3, s. 168-174

 185. Program edukacji prozdrowotnej dla klasy I / Anna Goliszek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 10, s. 32-35

 186. Program Edukacji prozdrowotnej dla klasy III / Anna Goliszek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 3, s. 25-28

 187. Program o zdrowiu / Marzena Sekutowska // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 470-475 Scenariusz zajęć dla klas I-III

 188. Promocja zdrowia: nowe zadania edukacyjne dla bibliotek szkolnych / Barbara Mauer-Górska // Kwartalnik Pedagogiczny . - 2008 , nr 1 , s. 167-178

 189. Promocja zdrowia elementem programu wychowawczego szkoły / Teresa Miś // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 1-2, s. 43-44

 190. Promocja zdrowia jako globalne wyzwanie edukacyjne / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 1, s. 33-35

 191. Promocja zdrowia rodziny – orientacja na wartość / Maria Trawińska // Lider. – 2006, nr 1, s. 18-20

 192. Promocja zdrowia w przedszkolnej edukacji zdrowotnej / Gabriela Antoszczyk //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, s. 32-34

 193. Propozycja programu nauczania przedmiotu "Edukacja zdrowotna" / Barbara Woynarowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 5, s.29-37

 194. Propozycja programu nauczania przedmiotu "Edukacja zdrowotna" w kształceniu przed dyplomowym nauczycieli i pedagogów // Lider. - 2000, nr 12, s.4-8

 195. Propozycja scenariusza zajęć promującego zdrowy styl życia dla klasy II - integrującego treści polonistyczne, środowiskowe, muzyczne i ruchowe / Alicja Aszkiełowicz. // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 75-77

 196. Przegląd literatury dotyczącej wychowania dla zdrowia dzieci i młodzieży / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 99-109. W numerze wybór artykułów na ten temat.

 197. Przygotowanie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej - na przykładzie woj. świętokrzyskiego / Bożena Zawadzka, Elżbieta Nowak // Wychowanie Fizyczne i zdrowotne. - 2006, nr 2, s. 31-Badania własne.

 198. Przykładowe scenariusze lekcji - edukacja zdrowotna w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Marzena Kurzak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 2, s. 34-39

 199. Realizacja prawa dzieci do zdrowia w Polsce w świetle inicjatyw europejskich / Janusz Szymborski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 9-14

 200. Realizacja ścieżki prozdrowotnej w liceum profilowanym / Anna Majer, Jacek Majer // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 8-9, s. 30-36

 201. Realizacja ścieżki prozdrowotnej w szkole podstawowej / Anna Majer // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 12, s. 31-36

 202. Refleksje na temat aksjologicznych ujęć zdrowia : iluzje i zaprzeczenia w obszarze zdrowia stosowane przez dzieci i młodzież / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 1-2, s. 19-23

 203. Refleksje na tle badań nad aktywnością i kondycją fizyczną młodzieży / Grażyna Kosiba //LIder. - 2008, nr 12specjalny, s. 25-27

 204. Rekreacja ruchowa a życie współczesnego człowieka / Maria Raszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 12, s. 18-19

 205. Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia / Zofia Kubińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s. 45-46

 206. Reportaż z Dnia Czyściocha / Grażyna Prokopska. // Lider. - 2004, nr 7-8, s. 18-19

 207. Rola szkoły w propagowaniu profilaktyki jamy ustnej / Beata Czerwińska-Organiściak, Joanna Michniewicz-Kwiatkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 10-11, dod. s. V-IX

 208. Rola współczesnego wychowania fizycznego w kształtowaniu zdrowia / Ryszard Bąk // Lider. - 2005, nr 12, s. 9-14

 209. Rośnij zdrowo - propozycja scenariusza zajęć dla klasy III / Ewa Stefaniuk //Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 2, s. 78-80

 210. Rozwijanie potrzeby i umiejętności dbania o zdrowie własne i najbliższego otoczenia, w którym uczeń żyje na co dzień / Maria Kwasiborska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, s. 14-15

 211. Rozwój fizyczny i zdrowie dziecka a problemy edukacji / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s.93-104

 212. Rozwój fizyczny i zdrowie dziecka a problemy edukacji (wybór bibliografii) / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. – 2010-2011, nr 1, s. 104-106

 213. Rozwój fizyczny wskaźnikiem zdrowia młodzieży - badania w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie / Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 11, s. 14-Wyniki badań własnych.

 214. Rozwóidei promocji zdrowia / Alina Dworak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s. 25 - 28.

 215. Samoocena stanu zdrowia młodzieży a sprawność i aktywność fizyczna / Piotr Supranowicz, Maria Miller, Anita Gębska-Kuczerowska, Ewa Urban // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 12, s. 18-Badania 682 uczniów w wieku 14-15 lat.

 216. Sąd nad solą / Joanna Łowicka // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2006, nr 3-4, s. 53-54

 217. Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego z edukacją prozdrowotną / Małgorzata Magdans. // Lider. - 2008, nr 3, s. 16-19

 218. Scenariusz zajęć w klasie I / Teresa Brych // Życie Szkoły. – 2002, nr 4, s. 235-237

 219. Skala Pozytywnych Zachowań Zdrowotnych / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Remedium. - 2008, nr 9, s. 10-11

 220. Smacznie i zdrowo - jak z apetytem dbam o zdrowie. Projekt edukacyjny dla uczniów klasy III / MirosłParlak // Nauczanie Początkowe. - 2005-2006, nr 2, s. 81-83

 221. Specyficzne potrzeby zdrowotne ucznia w rodzinie / Joanna Bulska // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 10/11, s. 20-23

 222. Stan środowiska przyrodniczego a zdrowie społeczeństwa. Cz. 1 / Leszek Kożuchowski // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7-8, s. 10-16

 223. Stan środowiska przyrodniczego a zdrowie społeczeństwa. Cz. 2 / Leszek Kożuchowski // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 9, s. 26-29

 224. Stan uzębienia dzieci przedszkolnych / Anna-Maria Oleksiejuk // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10-11, s. 39-Badania własne.

 225. Subiektywne postrzeganie własnego ciała - destrukcyjna potrzeba odchudzania się / Danuta Niedźwiedzka-Kącik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 40-47

 226. Szkolna edukacja zdrowotna / Bożena Kuras// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 2-5

 227. Szkolna edukacja zdrowotna : szanse i zagrożenia / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010,nr 3, s. 4-6

 228. Szkolna edukacja zdrowotna a narkotyki / Monika// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 3, s. 37-39

 229. Szkolna opieka zdrowotna w wybranych warszawskich szkołach na Bielanach i Żoliborzu / Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 3/4, s. 14-16

 230. Szkoła pleców – szkołą zdrowia / Anna Duchnowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 3, s. 7-10

 231. Szkoły dla zdrowia w Europie / Elżbieta Nerwińska, Maria Sokołowska // Remedium. - 2009, nr 11, s. 1-3

 232. Ścieżka prozdrowotna na lekcjach informatyki / Dorota Adamska // Biologia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 39-41

 233. Środki dydaktyczne w edukacji żywieniowej uczniów młodszoszkolnych / Małgorzata Kaliszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 9, dod. Wkładka Metodyczna nr 9, s. I-V

 234. Środowisko rodzinne i jego rola w edukacji zdrowotnej / Elżbieta Miazeka // Lider. - 2005, nr 5, s. 22

 235. Środowisko szkolne a zdrowie uczniów / Anna Gaweł // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 36-38

 236. Świadczenia należące się dziecku niepełnosprawnemu z NFZ / Jolanta Zozula // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s.147-153

 237. Świadomość i działanie nauczyciela wf w propagowaniu zdrowego stylu życia / Dariusz Dębicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 12, s. 14-16

 238. Świadomość zdrowia - przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej / Michał Bronikowski, Adam Kantanista // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 9, s. 12-Założenia projektu, przykładowe konspekty zajęć.

 239. Świadomość zdrowia II - wykorzystanie elementów kulturowych w lekcji wychowania fizycznego / Michał Bronikowski, Małgorzata Bronikowska, Joanna Borowiec // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 10, s. 18-24.  Założenia projektu, przykładowe konspekty zajęć.

 240. Święto witaminek : konkurs prozdrowotny dla klas I-III / Teresa Brych // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 51-52

 241. Tematy systemowe w edukacji żywieniowej uczniów młodszych / Małgorzata Kaliszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. I-VI

 242. Teoretyczne konteksty wychowania zdrowotnego / Anna Gaweł // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 49-73

 243. Tradycjonalizm i nowatorstwo edukacji zdrowotnej – przemiany i perspektywy / Agnieszka Zalewska-Meler // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 68-72

 244. Uczestnictwo młodzieży ponadgimnazjalnej w różnych obszarach aktywności ruchowej / Monika Piątkowska, Katarzyna Pec, Zofia Smoleń-Jajeśnica // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 6, s. 32-42

 245. Uprawianie dalekowschodnich sportów i sztuk walki - podstawy prawne (cz.I) / Janusz Czarniecki // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 46-50

 246. Uprawianie tańca klasycznego - wpływ na wysklepienie stóp / Małgorzata Grabara, Agnieszka Mazurek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 11, s. 9-Uprawianie tańca klasycznego wpływa negatywnie na wysklepienie stóp - wyniki badań własnych.

 247. W pułapce stresu / Jadwiga Choroś // Lider. - 2006, nr 1, s. 9-15

 248. W trosce o zdrowie - przykład działań toruńskich szkół ponadgimnazjalnych / Agata Strutyńska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 48-49

 249. Warunki i działania dla zwiększenia aktywności fizycznej uczniów - opinie dyrektorów szkół / Barbara Woynarowska, Joanna Mazur, Anna Kowalewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 9-Wyniki badań.

 250. Wiadomośz kultury fizycznej - a przygotowanie ucznia do pracy samodzielnej / Krystyna Górna-Łukasik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 9, s. 19 - 24.

 251. Wiedza, przekonania i zachowania dotyczące HIV/AIDS w procesie edukacji / Joanna Bulska // Wychowanie na co Dzień . - 2007 , nr 10-11 , s. 37-39

 252. Wiedza i nawyki żywieniowe uczniów średnich szkół technicznych w Krakowie / Maria Gacek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 4, s. 11-15

 253. Wiedza zdrowotna i świadomość potrzeby ruchu u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Podhalu - analiza porównawcza /Paweł Gąsior, Roman Giełczyński // Lider. - 2008, nr 1, s. 26-28

 254. Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej / Andrzej Malinowski // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 12-14

 255. Wiem co jem - czyli promujemy zdrowe żywienie w społeczności szkolnej / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Monika Kulesza-Cisiak // Biologia w Szkole. - 2008 , nr 4 , s. 47-50

 256. Wiewiórka przedstawia scenariusz inscenizacji prozdrowotnej klubu wiewiórka / Joanna Lewandowska-Magiera // Lider. – 2006, nr 6, s. 12-13

 257. Właściwie się odżywiamy / Renata Szyszka // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr 2, s. 21-24 Scenariusz zajęć do klasy I

 258. Wolne rodniki tlenowe : zagrożenia zdrowotne i profilaktyka żywieniowa / Antoni Szymański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s. 21-24

 259. Wskazania zdrowotne i higieniczne na łamach poradników z pierwszej połowy XIX wieku / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 2, s. 9-15

 260. Wspieranie zdrowia psychicznego dziecka / Iwona Sikorska, Agnieszka Miklewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr5, s. 8-14

 261. Wspomaganie zdrowia w okresie późnego dzieciństwa przez ekspresję plastyczną / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 49-59

 262. Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnejpolskich szkołach

 263. Współczesne zagrożenia zdrowia : lekcja z wykorzystaniem technologii informacyjnej / Bożena Ewa Szczepankiewicz, Anna Wieteska // Biologia w Szkole. – 2002, nr 3, s. 168-170

 264. Wybrane aspekty występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12, s. 14-17

 265. Wybrane hasła ze słownictwa zdrowego stylu życia/ Barbara Woynarowska // Lider. – 2007, nr 5, s. 4-6

 266. Wybrane psychologiczne i psychospołeczne zasoby zdrowia warszawskich nastolatków / Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Pisarska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 115-Badania własne.

 267. Wybrane społeczne uwarunkowania zachowań prozdrowotnych uczniów szkół średnich / Urszula Durlak // Lider . - 2009 , nr 10 , s. 21-22

 268. Wybór wymagań dotyczących edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego w różnych przedmiotach : etapy II, III, IV /Barbara Woynarowska, Zbigniew Cendrowski //LIder. - 2008, nr 11, s. 21-31

 269. Wychowanie dla zdrowia / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 7-14

 270. Wychowanie do zdrowia / Beata Fedyn // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 5 - 9.

 271. Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, s.27-32

 272. Wychowanie prozdrowotne / Edmund Juśko // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 5 - 6.

 273. Wychowanie w zdrowiu i dla zdrowia - propozycja autorskiego programu dla gimnazjum / Jolanta Derbich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 1, s. 25 – 31

 274. Wychowanie zdrowotne - jako kategoria nauk pedagogicznych / Andrzej M. de Tchorzewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2008 , nr 7 , s. 4-9

 275. Wychowanie zdrowotne jako kategoria nauk pedagogicznych / Andrzej M. de Tchorzewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 9, s. 4-10

 276. Wydolność fizyczna - świadoma wartość zdrowia : z badań w Zespole Szkół im. Konstytucji 3-Maja w Iławie / Feliks Rochowicz // Lider. - 2008, nr 9, s. 25-27

 277. Wykrywanie wady postawy - co powinno niepokoić i zwracać naszą uwagę / Elżbieta Sionko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 8/9, s. 11-13

 278. Wyrównywanie szans zdrowotnych uczniów jako jedno z podstawowych oczekiwań społecznych / Edyta Obodyńska //Lider. -2005, nr 7-8, s. 8-10

 279. Wyzwalanie aktywności psychomotorycznej przez zastosowanie tańców integralnych, zabaw i gier ruchowych / Elżbieta Adamczuk // Lider. – 2005, nr 3, s. 11-13

 280. Zabawy i gry ruchowe jako element wychowania prozdrowotnego / [i in.] Michał Bronikowski. // Lider. - 2008, nr 4, s. 27-30

 281. Zachowania zdrowotne młodzieży - uwarunkowania osobowościowe / Jan Chodkiewicz // Remedium. - 2010, nr 2, s. 22 - 23.

 282. Zajęcia o AIDS/HIV / Bożena Bartniik // Szkoła Specjalna. -  2001, nr 4, s. 235-239

 283. Zajęcia z edukacji zdrowotnej : koncepcja i realizacja praktyk studentów Uniwersytetu Łódzkiego / Jolanta E. Kowalska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 10, s.10-17

 284. Zapobieganie i leczenie depresji u nastolatków / Mira Prajsner // Remedium. - 2009, nr 9, s. 24-25

 285. Zdrowa szkoła : zdrowi uczniowie / Paweł Janicki // Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 26-34

 286. Zdrowe i bezpieczne dziecko : scenariusz konkursu dla 7-latków / Alina Kojder // Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 38-39

 287. Zdrowie dzieci - zapomniany priorytet / Janusz Szymborski // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 46-51

 288. Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków / Ewa Małgorzata Szumilas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 5-14

 289. Zdrowie i zadowolenie z życia nastolatków w Polsce / Barbara Woynarowska // Remedium. - 2004, nr 3, s. 14-15

 290. Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków : badania mokotowskie / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, T. 19, nr 3, s. 225-243

 291. Zdrowie psychiczne warunkiem właściwego funkcjonowania dziecka /Elżbieta Nowak // Nauczanie Początkowe. – 2010-2011, nr 1, s. 20-25

 292. Zdrowie w hierarchii wartości młodzieży / Katarzyna Hildt-Ciupińska // Remedium. - 2006, nr 2, s. 22-23

 293. Zdrowie w systemie wartości fair play / Anna Bodasińska, Sławomir Bodasiński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 3, s. 16-18

 294. Zdrowotne walory ruchu na łonie natury - od Jędrzeja Śniadeckiego do Karola Wojtyły / Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 9 – 12

 295. Zdrowotne walory ruchu na łonie natury. Od Jędrzeja Śniadeckiego do Karola Wojtyły / Feliks Rochowicz // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 7 - 9.

 296. Zdrowy styl. Zdrowe odżywianie / Janina Kiełbowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 50-53

 297. Zdrowy styl odżywiania - propozycja scenariusza zajęć dla klasy III / Grażyna Łazanek ; Barbara Rokita // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 2, s. 88-98

 298. Zdrowy styl życia / Bogumiła Przysiężna // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 1, s. 13-19

 299. Zdrowy uśmiech ; Dzień Dentysty : scenariusz imprezy świetlicowej / Jadwiga Bibrzycka. // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 1, s.16

 300. Znaczenie edukacji prozdrowotnej w młodszym wieku szkolnym / Joanna Lewandowska-Magiera // Lider. - 2006, nr 6, s. 11

 301. Znaczenie edukacji zdrowotnej w zapobieganiu zakażeniu HIV / Teofila Górka, Ewa Rzenno-Margielewska //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 11, s. 9-11

 302. Znajomość zasad zdrowego odżywiania się a nawyki żywieniowe dzieci sześcioletnich / Ewa Ochnio // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 3, s. 11-14

 303. Życie bez uzależnień - przygotowanie ucznia do zdrowego stylu życia / Barbara Wolny // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 29-33

 304. Żyj zdrowo / Anna Kuczyńska, Grażyna Popielarz // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 37-40

 305. Żyj zdrowo : projekt edukacyjny / Renata Grzegorzewicz-Zielony [et al.] // Wychowawca. – 2006, nr 10, s.

 306. Żyj zdrowo i bezpiecznie - program edukacji prozdrowotnej klas III / Agata Aleksandrowicz, Marzenna Grabowska-Wójcik, Małgorzata Pawłowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s. 28-32

 307. Żyję zdrowo : scenariusz akademii dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowej lub przedszkolaków / Tamara Kotarska. // Wychowawca. - 2009, nr 5, s.28-29

 308. Żyję zdrowo – nie palę! : scenariusz zajęć z zakresu Edukacji antynikotynowej dla uczniów gimnazjum lun klas pierwszych szkół ponadpodstawowych / Zofia Frankiewicz-Duda, Alicja Laskowska // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 25-27

 309. Żyjmy zdrowo, kolorowo - scenariusz imprezy / Anna Fonfara-Iskra // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2008 , nr 5 , s. 58-60

 310. Żywienie a rozwój psychofizyczny i stan zdrowia uczniów klas I-III / Edyta Suliga // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 4, s. 27-34

 311. Żywienie dzieci i młodzieży szkolnej - choroby dieto zależne / Antoni Szymański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -2008, nr 1, s. 4-7

 

Autor: Gertruda Kmiecik