Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

 

 Grupy rówieśnicze i społeczności lokalne jako instytucje wychowania naturalnego


Zestawienie na temat wpływu grup rówieśniczych i społeczności lokalnej na aspiracje, aktywność, postawy, rozwój, zachowania dzieci i młodzieży.

 KSIĄŻKI 

 1. Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur młodzieżowych / Anna Wawrzczak-Gazda. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
  CzytR 239941
 2. Dzieci aktywne w społeczności / scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się w kl. 4-6 SP / [red. prowadząca Elżbieta Tołwińska-Królikowska]. - Warszawa : Federacja Inicjatyw Oświatowych, 2013. - LXV, 370 s.
  WypRz 242097
 3. Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - w i pomimo czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012.
  CzytR 239931
 4. Dziecko wśród rówieśników i dorosłych / pod red. Anny Brzezińskiej, Grzegorza Lutomskiego i Blażeja Smykowskiego. - Poznań : Zysk i S-ka, 1995. - 273, [1] s.
  CzytR 218545
 5. Dziecko z bliska idzie w świat : rodzina, szkoła, relacje / Agnieszka Stein. - Warszawa : "Mamania", 2014. - 363, [1] s.
  CzytR 243462, WypRz 243463
 6. Edukacyjne aspekty współpracy i partnerstwa w środowiskach lokalnych / red. nauk. Czesław Lewicki. - Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, 2004.
  CzytR 240968
 7. Empatyczna klasa : relacje, które pomagają w nauce / Sura Hart, Victoria Kindle Hodson ; [tł. z ang. Danuta Roguś]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. - 179, [4] s.
  CzytR 230434, WypRz 235581
 8. Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : Difin, 2012.
  CzytR 240456
 9. Grupy nieformalne młodzieży funkcjonujące na terenie gimnazjum / Maria Fudali. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009.
  CzytR 235257, WypRz 235066
 10. Jak kształtować umiejętności społeczne : gry i zabawy grupowe dla dzieci od lat pięciu do jedenastu / Deborah M. Plummer ; [tł. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010. - 168 s.
  CzytR 236246, WypRz 236247
 11. Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. - Warszawa : "Difin", 2010. - 208 s.
  WypRz 235149
 12. Krótka historia młodzieżowej subkulturowości / Witold Wrzesień. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
  WypRz 241248
 13. Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych / pod red. Zofii Gawliny. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001. - 157 s.
  CzytR 225163
 14. Między szkołą a domem : konteksty socjalizacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych / Mariusz Zemło. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2013. - 361 s.
  CzytR 241253
 15. Młodzi w nowym świecie / Hanna Świda-Ziemba. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2005.
  CzytR 230288, WypRz 230289
 16. Młodzież na biegunach życia społecznego / pod red. Agnieszki Wilczyńskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 310 s.
  WypRz 243717
 17. Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych / red. nauk. Katarzyna Segiet. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015.
  CzytR 245366, WypRz 245367
 18. Nauczyciel i uczeń : interakcje a wartości w klasie szkolnej : analiza etnograficzna / Magda Karkowska. - Kraków : "Impuls", 2005. - 241 s.
  CzytR 229179
 19. Pokolenie '89 : aksjologia i aktywność młodych Polaków / Aldona Guzik, Radosław Marzęcki, Łukasz Stach ; [recenzent Jacek Kurzępa]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2015.
  WypRz 244014
 20. Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego / Philip G. Zimbardo, Michael R. Leippe ; przekł. [z ang.] Paweł Kwiatkowski. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2004.
  WypRz 228619
 21. Psychologiczne portrety młodych obywateli : rozwojowe i podmiotowe uwarunkowania aktywności obywatelskiej młodzieży / Anna M. Zalewska, Beata Krzywosz-Rynkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, cop. 2011.
  WypRz 240331
 22. Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów / Anna Babicka-Wirkus ; Rzecznik Praw Dziecka. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.
  WypRz 247185
 23. Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość / H. Rudolph Schaffer ; tł. [z ang.] Marta Białecka-Pikul, Katarzyna Sikora. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2006. - XXIV, [2] , 509 s.
  CzytR 230550
 24. Socjalizacja i uczestnictwo społeczne : studium socjopedagogiczne / Jerzy Modrzewski. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2004. - 283, [1] s.
  WypRz 228735
 25. Socjologia : mikrostruktury : podręcznik akademicki / Ryszard Adam Podgórski. - Bydgoszcz ; Olsztyn : "Branta", 2008. - 347 s.
  CzytR 233188, WypRz 233696
 26. Subkultury a samorealizacja : w perspektywie edukacji i socjalizacji młodzieży / Marek Jędrzejewski. - Toruń : "Adam Marszałek", 2013. - 401 s.
  CzytR 240752
 27. Szkolne wyzwania : jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu? / Monika Gregorczuk, Barbara Kołtyś. - Warszawa : Edgard, 2015.
  WypRz 244554
 28. Szkoła - kultura - środowisko lokalne / red. nauk. Alicja Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015.
  WypRz 244554
 29. Sztuka bycia sobą : o potencjale człowieka / Leo F. Buscaglia ; przekł. [z ang.] Anna Lasocka - Biczysko. - 2 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 176 s.
  CzytR 242153
 30. Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy : rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży / Anna Babicka-Wirkus. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
  WypRz 243547
 31. Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji : o socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży / Maryla Goszczyńska, Sabina Kołodziej, Agata Trzcińska. - Warszawa : "Difin", 2012. - 168 s.
  WypRz 239361
 32. Współpraca szkoły, rodziny i środowiska / Barbara Lulek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008.
  CzytR 232722, WypRz 247135
 33. Wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 176 s.
  WypRz 228858
 34. Zachowania zdrowotne młodzieży : uwarunkowania podmiotowe i rodzinne / Magdalena Zadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : Difin, 2011.
  WypRz 238496

ARTYKUŁY           

 1. Akceptacja dziecka zdolnego przez rówieśników / Patrycja Banasik.// Remedium. - 2017, nr 7-8, s. 30-31
 2. Aktywna młodzież / Beata Morawska-Jóźwik.// Świat Problemów. - 2017, nr 1, s. 30-33
 3. Aktywność i współpraca dzieci / Jarosław Bąbka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 15-20
 4. Budowanie autorytetu w grupie / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 36, s. 16
 5. Czym skorupka za młodu nasiąknie... : sprawcy przemocy rówieśniczej / Magdalena Goetz.// Niebieska Linia. - 2014, nr 5, s. 11-13
 6. Czynniki wspomagające uspołecznienie dziecka w wieku szkolnym / Elżbieta Napora.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 6, s. 37-42
 7. Dlaczego warto i trzeba korzystać z "małych pomocników" w edukacji przdszkolnej / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 2, s. 10-15
 8. Dynamika poczucia integracji z rówieśnikami w klasach 3-6 szkoły podstawowej : model latentnych krzywych rozwojowych / Paweł Grygiel.// Edukacja. - 2016, nr 3, s. 57-74
 9. Dynamika roli relacji rówieśniczej - od wczesnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości / Błażej Smykowski.// Edukacja. - 2009, nr 2, s. 21-37
 10. Dzieci jako aktorzy życia społecznego w różnych środowiskach życia / Ewa Jarosz.// W: Szkoła - kultura - środowisko lokalne. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015. - S. 90-107
  WypRz 244554
 11. Dziecko i rówieśnicy w społecznym świecie wczesnej edukacji / Małgorzata Karwowska-Struczyk.//W: Pedagogika wczesnoszkolna. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - S. 366-400
  CzytR 234518
 12. Funkcjonowanie społeczne adolescentów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji jedynaka / Kinga Karteczka.// W: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie. - Warszawa : "Difin", 2012. - S. 178-188
  CzytR 240456
 13. Funkcjonowanie społeczne jedynaków w grupie rówieśniczej / Kinga Karteczka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7, s. 39-43
 14. Grupy nieformalne młodzieży funkcjonujące na terenie gimnazjum / Maria Fudali. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009.
 15. Grupy rówieśnicze a kryzysy religijne współczesnej młodzieży / Małgorzata Słowik.// Paedagogia Christiana. - 2007, nr 1, s. 97-109
 16. H jak hierarchia : role i ogony / Agnieszka Ewa Dębniak.// Głos Nauczycielski. - 2008, nr 12, s. 11
 17. Hejting jako niechlubny trend w komunikacji rówieśniczej / Marcin Teodorczyk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 60-62
 18. Integracja grupy z punktu widzenia dynamiki jej rozwoju - podejście praktyczne / Adam Bieleniewicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 23-26
 19. Interakcje rówieśnicze - zjawisko tutoringu dziecięcego / Agnieszka Pawlak.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 41-47
 20. Jak hartuje się grupa? / Hubert Czemierowski.// Między nami polonistami : czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2005, nr 1, s. 37-39
 21. Jak poznać uczniów i siebie? / Katarzyna Dmitruk-Sirocińska.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 34-37
 22. Jakość relacji rówieśniczych w środowisku szkolnym : od obojętności do wzajemnej pomocy / Agnieszka Iłendo-Milewska, Anna Wojtach.// W: Młodzież zagubiona - młodzież poszukująca. - Lublin : "Innovatio Press", 2013. - S. 31-54
  CzytR 241537
 23. Koniec dzieciństwa : wpływ grupy rówieśniczej to coś o wiele więcej niż rozprzestrzenianie się młodzieżowych mód / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 2, s. 12
 24. Konstruowanie świata w działaniu - przestrzeń edukacji / Agnieszka Naumiuk.// Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 4, s. 74-97
 25. Kto i dlaczego jest ważny dla nastolatka? / Aleksandra Kram, Marta Molińska.// Remedium. - 2016, nr 1, s. 13-15
 26. Lokalne środowisko życia i kształtowanie tożsamości otwartej w perspektywie edukacji międzykulturowej / Alina Szczurek-Boruta.// Pedagogika Społeczna. - 2016, nr 3, s. 55-69
 27. Małe dziecko w relacji z rówieśnikiem / Kinga Kuszak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 13-20
 28. Małe grupy społeczne w sytuacjach trudnych / Krzysztof Loranty.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 34-38
 29. Moc pomocy rówieśniczej / Lidia Golba.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 4, s. 12-17
 30. Nastolatek w grupie. Część I / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 42, s. 20
 31. Nastolatek w grupie. Część II / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 44, s. 16
 32. Nastolatek w grupie.Część III / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 46, s. 16
 33. Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością : koncepcje partnerstwa edukacyjnego / Maria Mendel.//W: Pedagogika wczesnoszkolna. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - S. 185-223
  CzytR 234518
 34. Normy grupowe dotyczące preferowanych cech członka grupy. Cz. 1 / Maria Fudali.// Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 54-56
 35. Normy grupowe dotyczące preferowanych cech członka grupy. Cz. 2 / Maria Fudali.// Remedium. - 2010, nr 10, s. 12
 36. O przywiązaniu i więziach społecznych dziecka / Jadwiga Lubowiecka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 5-13
 37. Otoczenie i "ja" / Katarzyna Moskal.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 102-1
 38. Partycypacja dzieci a rozwój zaangażowania obywatelskiego / Ewa Jarosz.// Pedagogika Społeczna. - 2016, nr 2, s. 67-87
 39. Potęga grupy : grupa rówieśnicza a kształtowanie się zachowań dewiacyjnych / Agnieszka Brzezińska, Anna Ozimek.//W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. - Kraków : "Impuls", 2012. - S. 295-301
  CzytR 239795
 40. Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci / Irena Pufal-Struzik.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 7-13
 41. Potrzeba kontaktu z rówieśnikami wśród uczniów klas I-III : wyniki badań własnych / Zuzanna Zbróg.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 37-41
 42. Powrót do wspólnoty miejsca i ludzi - zadanie współczesnej edukacji / Kamila Łaguna-Raszkiewicz.// Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 2, s. 179-187
 43. Pozycja socjometryczna uczniów w grupie rówieśniczej a jej znaczenie dla społecznego funkcjonowania dzieci / Sylwia Ryszawy.// Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 1, s. 9-13
 44. Pozycja w grupie rówieśniczej : sympatia pod kontrolą / Dominika Michalak.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 38-41
 45. Problem izolacji społecznej dziecka i jego czynniki / Barbara Majkut-Czarnota.//W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 457-466
 46. Przyjaźń - niezbędna, popularność - pożądana / Joanna Kułakowska.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 35-42
 47. Relacje dziecka z rówieśnikami / Mariola Woźniak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 17-23
 48. Relacje rówieśnicze / Ewa Bochno.//W: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji : studium teoretyczno-empiryczne. - Kraków : Impuls, 2010. - S. 199-228 2010
 49. Relacje rówieśnicze w doświadczeniach uczniów szkół różnych szczebli / Ewa Bochno.// Edukacja. - 2011, nr 1, s. 77-84
 50. Relacje rówieśnicze w przedszkolu - niepowodzenia i sukcesy / Jolanta Sajdera.//W: Dziecko : sukcesy i porażki. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 290-296
 51. Relacje rówieśnicze zagrożeniem czy szansą dla rozwoju dziecka? / Jolanta Sajdera.//W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 101-108
  CzytR 233487
 52. Relacje uczniów klas młodszych z innymi uczestnikami procesu edukacyjnego / Ewa Żmijewska.//W: Dziecko : sukcesy i porażki. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 425-429
  CzytR 230691
 53. Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodego pokolenia w warunkach zmiany społecznej / Agata Rzymełka-Frąckiewicz.//W: Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu. - S. 300-314.
  CzytR 237496, WypRz 238547
 54. Rola rówieśników w rozwoju młodzieży gimnzajalnej / Magdalena Gadamska, Krzysztof Jamroży, Iwona Karnas.// W: W trosce o potrzeby dziecka : pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - S. 204-216
  CzytR 247004
 55. Rola zespołowości uczniów / Ewa Bochno.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 5, s. 76-78
 56. Rozumienie sytuacji społecznej przez dzieci w klasie I a ich umiejętność współpracy z rówieśnikami i popularność w grupie / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk.// Edukacja. - 2011, nr 2, s. 36-44
 57. Rówieśnicy / Błażej Smykowski.// Remedium. - 2005, nr 6, s. 6-7
 58. Rówieśnicy : autorskie programy wspierania rozwoju młodzieży / Iwona Niewiadomska [i in.].//W: Wezwani do działania. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010. - S. 347-366
  CzytR 235341, WypRz 235342
 59. Rówieśnicze kręgi - wzmacnianie i upokarzanie. Cz. 1 / Maria Janukowicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 62-69
 60. Społeczność lokalna jako źródło zachowań dewiacyjnych i wsparcie dla działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych / Bronisław Urban.// Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 1, s. 25-41
 61. Sześciolatki w grupie rówieśniczej / Lidia Murias.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 38-39
 62. Urodziło nas podwórko / Judith Rich Harris.// Charaktery. - 2010, nr 3, s. 58-62
 63. W grupie, z grupą i dla grupy / Ewa Bąk.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 53-57 2006
 64. Wizerunek relacji rówieśniczych i jego uwarunkowania / Ewa Bochno.//W: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji : studium teoretyczno-empiryczne. - Kraków : Impuls, 2010. - S. 300-305
  CzytR 236918
 65. Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka / Andrzej Twardowski.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 4-12
 66. Zabawa i nauka w grupie / Aleksandra Kozyra, Anna Soból.//W: Doradca nauczyciela sześciolatków. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. - Z. 2, s.21-52
 67. Znaczenie przyjaźni w rozwoju psychospołecznym dzieci i młodzieży / Halina Wasilewska.// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 83-101
 68. Znaczenie wsparcia społecznego w rozwoju tożsamości adolescenta / Dominika Szymańska.// Remedium. - 2015, nr 5, s. 6-7
 69. Zrozumieć gimnazjalistę / Maria Fudali.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, s. 23-26
 70. Życie społeczne współczesnej młodzieży - rozkwit czy atrofia? Cz. 2 / Sylwia Pawłowska.// Remedium. - 2018, nr 2, s. 20-21

Według typologii środowisk wychowawczych K. Przecławskiego grupa rówieśnicza i społeczność lokalna wraz z rodziną tworzą instytucje wychowania naturalnego.

Zestawienia bibliograficzne na temat rodziny i rodziców w wychowaniu:


Według tej samej typologii szkoły i inne zakłady kształcenia, organizacje młodzieżowe, placówki wychowania pozaszkolnego, instytucje opieki i wychowania specjalnego tworzą kolejne środowisko wychowawcze, czyli instytucje wychowania intencjonalnego. Zestawienie na temat tego środowiska wychowawczego:


Artykuły i fragmenty/rozdziały z książek zalogowany do katalogu INTEGRO czytelnik może zamówić w postaci skanów lub kserokopii.

 

Rzeszów, 21.03.2019
Opracowała Jolanta Krzosa

Autor: Jolanta Krzosa