II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie

Krosno


Wydawnictwa zwarte


1. BATOWSKI, Henryk
Agonia pokoju i początek wojny : (sierpień - wrzesień 1939) / Henryk Batowski.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1984.
sygn. M 77575

2. BARTOSZEWSKI, Władysław
Dni walczącej Stolicy : kronika Powstania Warszawskiego / Władysław Bartoszewski. - Warszawa : "Świat Książki" : Muzeum Powstania
Warszawskiego, cop. 2004.
sygn. M 97462

3. BIELECKI, Zygmunt
Warszawski wrzesień 1939 / Zygmunt Bielecki. - Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1984
sygn. M 96730

4. BORUCKI, Marek
Faszyzm / Marek Borucki. - Warszawa : "Oświata", 1992.
sygn. Cz 7947/B

5. BULLOCK, Alan
Hitler i Stalin : żywoty równoległe / Alan Bullock. - Warszawa : Państwowy
Instytut Wydawniczy : "Bellona", 1994.
sygn. M 105894

6. DAVIES, Norman
Europa walczy 1939 -1945 : nie takie proste zwycięstwo / Norman Davies. -Kraków : "Znak", 2008.
sygn. M 123664

7. DAVIES, Norman
Powstanie 44 / Norman Davies. - Kraków : "Znak", 2004.
sygn. M 117560

8. DURACZYŃSKI, Eugeniusz
Wojna i okupacja 1939 / Eugeniusz Duraczyński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1974.
sygn. M 28705

9. FENBY, Jonathan
Alianci : Stalin, Roosevelt, Churchill : tajne rozgrywki zwycięzców II wojny światowej. Jonathan Fenby. - Kraków : "Znak", 2007.
sygn. M 121916

10. GARLIŃSKI, Józef
Polska w drugiej wojnie światowej / Józef Garliński. Warszawa : "Volumen" : 1994.
sygn. M 106141

11. GRUNBERG, Karol
Adolf Hitler : biografia Fuhrera.. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Instytut Pamięci Narodowej. - Warszawa : "Książka i
Wiedza", 1988.
sygn. M 92760

12. GRZELAK, Czesław
Kresy w czerwieni 1939 : agresja Związku Sowieckiego na Polskę / Czesław Grzelak. - Kielce: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego w Kielcach : "Rytm", 2008.
sygn. M 124144

13. JUCHNIEWICZ, Mieczysław
Gdzie był wróg tam walczyli Polacy / Mieczysław Juchniewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986.
sygn. M 86236

14. JURGA, Tadeusz
Bzura 1939 / Tadeusz Jurga. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej,
1984.
sygn. M 77099

15. KORBOŃSKI, Stefan
Polskie Państwo Podziemne : przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945 / Stefan Korboński. - Warszawa. "Bertelsmann Media", 2008.
sygn. 124838

16. LUDOROWSKI, Lech
Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej / Lech Ludorowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, 1994.
sygn. M 110793

17. ŁUCZAK, Czesław
Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej / Czesław Łuczak. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1993.
sygn. Cz 104691

18. MACKIEWICZ, Stanisław
Lata nadziei : 17 września 1939 r[oku] - 5 lipca 1945 r[oku] / Stanisław Mackiewicz. - Warszawa : "Głos", 1990.
sygn. M 99782

19. MADAJCZYK, Czesław
Faszyzm i okupacje 1938-1945 : wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 2, Mechanizmy realizowania okupacji / Czesław Madajczyk. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1984.
sygn. M 79904

20. MADAJCZYK, Czesław
Dramat katyński / Czesław Madajczyk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989.
sygn. M 97521

21. PAXTON, Robert
Anatomia faszyzmu. Robert Paxton. - Poznań : "Rebis", 2005.
sygn. M 124133

22. PODKOWIŃSKI, Marian
Gdyby Polska nie była uparta / Marian Podkowiński. Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
sygn. M 97912

23. PORWIT, Marian
Obrona Warszawy - wrzesień 1939 r : wspomnienia i fakty / Marian Porwit. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1979.
sygn. M 52582

24. PRZEMSZA, Jan
Księga wrześniowej chwały pułków śląskich. T. 1. / Jan Przemsza. - Katowice : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
sygn. M 98727

25. RAWSKI, Tadeusz / Tarczyński Marek
Drogi do zwycięstwa : polski czyn zbrojny 1939-1945 / Tadeusz Rawczyński, Marek Tarczyński. - Wyd. specjalne. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980.
sygn. M 77099

26. SIEDLECKI, Julian
Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986 / Julian Siedlecki. Gdańsk : "Graf", 1990.
sygn. M 100516

27. SZAROTA, Tomasz
Okupowanej Warszawy dzień powszedni : studium historyczne. Tomasz Szarota. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Czytelnik", 1978.
sygn. M 50152

28. Wieczorek, Mieczysław
Bilans walki i zwycięstwa Polaków : 1939-1945 / Mieczysław Wieczorek. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1985.
sygn. M 81375

29. Wołoszański, Bogusław
Sensacje XX wieku : druga wojna światowa / Bogusław Wołoszański. - Warszawa : "Magnum", 1994.
sygn. M 106316

30. WRONISZEWSKI, Kazimierz Józef
Barykada września : obrona Warszawy w 1939 roku. / Kazimierz Józef Wroniszewski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1984.
sygn. M 77287

31. ZAŁUSKI, Zbigniew
Polacy na frontach II wojny światowej / Zbigniew Załuski. Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. - Warszawa : "Interpress", 1969
sygn. M 17316

32. Żaroń, Piotr
Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej / Piotr Żaroń. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
sygn. M 99877

Artykuły z czasopism
1."Burza" i Powstanie Warszawskie - kalendarium wydarzeń / Piotr Majewski // Mówią Wieki. - 1994, nr 8, s 2-8
sygn. Cz 5017/Cz

2. Czy można było uniknąć II wojny światowej / Zygmunt Walter // Kultura Oświata Nauka. - 1989, nr 7-8, s. 21-41
sygn. Cz 4322/Cz

3. Czy Polska musiała przegrać w 1939 roku ? / Józef Lityński // Wojskowy Przegląd Historyczny. - 1996 nr 4, s. 232-265
sygn. Cz 5333/Cz

4. Dwie daty dnia zwycięstwa - 8 i 9 maja / Tadeusz Sawicki // Wojskowy Przegląd Historyczny. 1995, nr 1-2, s. 29-33
sygn. Cz 5208/Cz

5. Emigracyjne rozrachunki z wrześniem / Rafał Habielski // Biuletyn Polonistyczny. - 1990 z. 3-4, s. 23-33
sygn. Cz 4445/Cz

6. Geneza rozpętania przez Niemcy i Związek Sowiecki drugiej wojny światowej / Marek Kazimierz Kamiński // Wiadomości Historyczne 1995. - nr 1, s. 1-14
sygn. Cz 5205/Cz

7. Historyczne miejsce drugiej wojny światowej / Gerhard L. Weinberg // Wojskowy Przegląd Historyczny. - 1995, nr 1-2, s. 19-28
sygn. Cz 4322/Cz

8. Jak zmieniały się oceny września - historiografia polska o przyczynach klęski w 1939 roku / Adam Basak, Malak Edward // Odra. - 1989, nr 11, s. 29-37
sygn. Cz 3827/Cz

9. Kolaboracja po francusku - kolaboracja po polsku / Jerzy Eisler // Wiadomości Historyczne. - 1991, nr 5, s. 273-278.
sygn. Cz 4758/Cz

10. Niemcy w oczach Polaków podczas II wojny światowej / Tomasz Szarota // Dzieje Najnowsze. - nr 2, s. 143-172 sygn.Cz 1442/Cz


11. Okupacyjna codzienność / Katarzyna Graczykowska // Wiedza i Życie. - 1999, nr 9, s. 38-41
sygn. Cz 5691/Cz

12. Pierwsza rekonstrukcja genezy Powstania Warszawskiego / Jan Ciechanowski // Kultura Oświata Nauka. - 1989, nr 7-8 s. 173-219
sygn. Cz 4322/Cz

13. Polska Marynarka Wojenna w II wojnie światowej / Wnioski i doświadczenia z działań bojowych. Józef Wiesław Dyskant // Wojskowy
Przegląd Historyczny. - 1996, nr 1, s. 16-33
sygn. Cz 5333/Cz

14. Prawda i kłamstwo - na przykładzie zbrodni katyńskiej / Aleksander Achmatowicz // Społeczeństwo Otwarte. - 1991, nr 12, s. 12-16
sygn. Cz 4744/Cz

15. Problem polskiej kolaboracji podczas II wojny światowej / Peter - Klaus
Friedrich. // Res Publica Nowa. - 1998, nr 11, s. 46-52
sygn. Cz 5563/Cz

16. Sprawa granic Polski w czasie i po drugiej wojnie światowej / Włodzimierz T. Kowalski // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 32, s. 34-37
sygn. Cz 4359/Cz

17. Walka dyplomacji hitlerowskiej przeciw Polsce (1939-1945) / Henryk Batowski // Życie Literackie. - 1984, nr 40, s. 3-4
sygn. Cz 2624/Cz

18. Wermacht a zbrodnie hitlerowskie w Polsce 1939-1945 / Stanisław Biernacki // Dzieje Najnowsze. - 2000, nr 2, s. 15-22
sygn. Cz 5840/Cz

19. Wrzesień 1939 roku a polityka zagraniczna Polski / Ryszard Wojna // Sprawy Międzynarodowe. - 1989, nr 9, s. 7-18
sygn. Cz 4233/Cz

20. Wrzesień w świetle propagandy hitlerowskiej / Stanisław Oskar Czarnik // Biuletyn Polonistyczny. - 1990, nr 3-4, s. 211-228
sygn. Cz 4445/Cz

21. Wspomnienia z września 1939 / Sosnkowski Kazimierz // Życie Literackie. - 1981, nr 34, s.3, cz.1
sygn. Cz 1885/Cz

21. Zbrojny wkład wojska polskiego w zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami 1939-1945 / Władysław Aldas // Przysposobienie Obronne. - 1990, nr 2, s. 71-77
sygn. Cz 4376/Cz

22. Z problematyki postaw i zachowań społeczeństwa okupowanej Polski / Jacek Chrobaczyński // Dzieje Najnowsze. - 1989, nr 2, s. 145-147
sygn. Cz 4304/Cz

Scenariusze imprez szkolnych

1. Był taki wrzesień : apel poetycki w rocznicę września / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7-8, s. 19-22
2. Flaga na Monte Cassino : montaż publicystyczno – poetycki / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7-8, s. 22-24
3. Nie zapomnij o wrześniu : scenariusz montażu słowno – muzycznego / Anna Aszkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7-8, s. 19-20
4. Po to ginęli tamci, abyśmy mogli żyć : propozycja apelu poświęconego rocznicy wybuchu II wojny światowej / Sławomira Trocka / / Scenariusze na cały rok. – 1995, część II, s. 36-41.
5. Rocznica wybuchu II wojny światowej : scenariusze przedstawień szkolnych: inscenizacje teatralne i poetyckie / A. Kurnicka // Kredą pisane. – 1999, s. 114-123.
6. Szli do Armii… Scenariusz uroczystości poświęconej generałowi Władysławowi Andersowi i jego żołnierzom / A. Kaczmarek, M. Megger //
Biblioteka w szkole. – 2008, nr 6, s. 23-27
7. Świat odwróconego dekalogu – Shoah : montaż poetycko – muzyczny, wykorzystuje teksty biblijne i poetyckie, poruszające problematykę tragizmu losów ludzkich, przede wszystkim Żydów w latach wojny / Barbara
Jachimczak// Biblioteka w Szkole. – 1993, nr 3, s. 23-26
8. Wrzesień 1939 : scenariusz uroczystości rocznicowej / Wioletta Borowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 7-8, s. 33-37

Autor: Elżbieta Szul