Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Biedroń

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE W BIBLIOTECE
Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2005 - 2016

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009.
  Przemyśl CzP 02
 2. Komputer w pracy bibliotekarza szkolnego / Michał Rogoż.// W: Biblioteka szkolna - tendencje rozwoju. Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009. - S. 40-51.
  Przemyśl WP 101230
 3. Technologie informacyjno - komunikacyjne w edukacji / Tadeusz Barski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006.
  Przemyśl WP 93795
 4. Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza / Mirosława Bogacz. Systemy dla bibliotek szkolnych i kryteria ich oceny / Władysław Marek Kolasa. - Warszawa : "Sukurs", 2005.
  Przemyśl WP 107854
 5. Z biblioteki szkolnej do mediateki - nowe tendencje w bibliotekarstwie szkolnym / Hanna Batorowska.//W: Biblioteka szkolna - tendencje rozwoju. Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009. - S. 34-39.
  Przemyśl WP 101230

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Bibliotekarz w eTwiningu? : Jak najbardziej! / Ewa Łopatka // Biblioteka w Szkole.- 2009, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 10-11
 2. Bibliotekarz w obliczu technologii informacyjnych i komunikacyjnych / Sebastian D. Kotuła // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 2-4
 3. Centra informacji multimedialnej w bibliotekach / Andrzej Kubrak // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 5, s. 5 -6
 4. Centrum Multimedialne Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej / Monika Machowicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 3, s. 28-29
 5. Cloud computing w pracy bibliotekarza : (bibliotekarz bujający w obłokach) / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 2, s. 12-15
  /Cloud computing "praca w chmurze" - praca w zwirtualizowanym środowisku internetowym. Pakiet Google Apps - możliwości wykorzystania w bibliotece/
 6. Co to jest ekslibris? : scenariusz lekcji / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole.- 2009, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 22-23
 7. Darmowe programy graficzne dla bibliotekarzy i uczniów / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 6-8
 8. Dysk przenośny, ale w chmurze / Magdalena Brewczyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, s. 5-8
 9. Działania edukacyjne biblioteki - multimedialnego centrum informacji / Bożena Szyszkowska - Sienkiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 12-13
 10. E-książeczki: pomysł na pracę z czytelnikiem / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7-8, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 3, s. 12-14
 11. Edukacja - Internet - kultura otwarta : zarys problematyki / Maria Bosacka // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 4, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 3-5
 12. Edukacja audiowizualna w bibliotece szkolnej : omówienie zasobów internetowych, które można wykorzystać w pracy z uczniami/ Aleksandra Czetwertyńska, Marianna Hajdukiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 8-10
 13. Edukacja historyczna w Internecie i bibliotece / Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 4, s. 29 – 31
 14. Edukacja uczestników kultury cyfrowej / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 3 – 5
 15. Funkcjonalny komputer w bibliotece szkolnej / Robert Szczepaniak.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, s. 18-22
 16. Gdzie i jak znaleźć informację? : scenariusz lekcji z wykorzystaniem multimediów / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji s. 20-21
 17. Gimnazjalne centrum informacji / Małgorzata Gucia, Renata Maciejowska - Kurasińska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 25 – 26
 18. GIMP w pracy nauczyciela bibliotekarza / Jadwiga Pawluk // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 14 – 16
 19. Inicjatywy w zakresie "Biblioteki 2.0" / Dominika Stępniewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 10 – 13
 20. Internet we wszystkich bibliotekach publicznych // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, s. 25
 21. Internetowe centra informacji multimedialnej : fachowy poradnik dla użytkowników cz. II / Szymon Przybyszewski // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 7 – 11
 22. Internetowe centrum informacji multimedialnej jako miejsce wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego / Wiesława Budrowska, Magdalena Ciecierska, Marzena Jarocka, Izabella Milewska - Warta, Aneta Moczulska, Anna Wiligalska, Aldona Zawałkiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 14 – 19
 23. Internetowy serwis informacyjny : Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP pomocą dla bibliotekarza i czytelnika / Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9, s. 10 – 13
 24. Klawiaturka : program zajęć koła komputerowego do wykorzystania np. podczas godzin karcianych / Agata Korzeń.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 12, s. 18-19
 25. Konkurs na ekslibris biblioteki szkolnej : zajęcia z wykorzystaniem ICIM dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 22
 26. Kontrola rodzicielska, czyli jak zapobiegać dostępowi do treści niepożądanych / Marcin Kozłowski // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dodatek Biblioteka Centrum Informacji, s. 9-10
 27. Krasowy unikat na skalę europejską w Zabrzu : projekt edukacyjny do zrealizowania w ICIM / Bożena Hajduga, Helena Klora // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 31-33
 28. Kryteria i wskaźniki oceny jakości europejskich internetowych serwisów tematycznych / Ewa Głowacka // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2007, nr 1, s. 3-14
 29. Książki, które łączą dzieci w Europie : projekt eTwinning w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 14-16
 30. Kultura polska w sieci www.culture.pl / Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 11, s. 36-39
 31. Lekcja z komputerem : o czym należy pamiętać przygotowując zajęcia w ICIM? / Aneta Kwiecień, Dariusz Kwiecień // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 8-10
 32. Małe narzędzia dla innowacyjnego nauczyciela bibliotekarza / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 10-12
 33. Mass media w świecie dorosłych i dzieci / Ewa Dunin - Wilczyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 10, s. 4-6
 34. Media - Abecadło z Miłosza : synchroniczna praca nad projektem w środowisku online / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 16-19
 35. Mikro-blogowanie : z czym to się je? / Marcin Malinowski // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 4, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 5-7
 36. Mój własny e-book w sieci / Hanna Basaj // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7-8, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 10-11
 37. Multimedialne galerie malarstwa : scenariusz zajęć edukacyjno-wychowawczych / Maria Gron // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 22
 38. Narzędzia internetowe w pracy nauczyciela - bibliotekarza / Sebastian D. Kotuła // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 13 – 14
 39. Nowe media w twojej szkole / Kamila Tomkiel, Karolina Śmigiel // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 6-7
 40. Nowe technologie a biblioteka : niepokoje czytelników trzeciego wieku / Piotr Nowak // Przegląd Biblioteczny. - 2008, z. 3, s. 418-428
 41. Karaoke w ICIM / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 19
 42. Obrazki z Internetu i co z tego wynika / Mikołaj Ochmański // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 11, s. 9-11
 43. Od okienka z poezją do DPT / Renata Otolińska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, Biblioteka Centrum Informacji, s. 9-11 (dodatek)
 44. PBL w Internecie / Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 37-39
 45. Piękna nasza Polska cała : projekt edukacyjny w 200 rocznicę urodzin Wincentego Pola / Małgorzata Łopuszyńska - Ratyna // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 18-19
 46. Pismofobia / Jacek Wojciechowski.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 9, s. 7-9
  /Tradycyjne piśmiennictwo a komunikacja internetowa/
 47. Poblogujemy o książkach / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s.17-18
 48. Pokolenie "Cyfrowych tubylców" w Internecie. Zachowania informacyjne młodzieży - najnowsze dane empiryczne oraz przegląd literatury przedmiotu / Justyna Jasiewicz - Hall // Przegląd Biblioteczny. - 2010, z. 3, s. 303 – 321
 49. Praca z maturzystą w SCI : inny pomysł na "godzinę karcianą" / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 12
 50. Program PicPick w pracy nauczyciela bibliotekarza / Marcin Pawlik // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 11-13
 51. Projekt naprawczy czytelnictwa z zastosowaniem technologii informacyjnej / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 18-19
 52. Przykłady otwartych zasobów edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 7-8, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 12-13
 53. Rola bibliotekarzy w zakresie kreowania społeczeństwa informacyjnego / Agnieszka Frankowska // Bibliotekarz. - 2009, nr 6, s. 11-14
 54. Rola serwisu internetowego w promocji działalności towarzystw bibliofilskich / Dorota Wierzbicka // Przegląd Biblioteczny. - 2007, nr 4, s. 652-662
 55. Self publishing a biblioteki / Sebastian D. Kotuła // Bibliotekarz. - 2008, nr 10, s. 14-16
 56. Space for learning : biblioteka szkolna jako centrum uczenia się / Danuta Brzezińska.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 5, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 6-8
 57. Specjalistyczna wyszukiwarka naukowa / Jacek Tomaszczyk // Bibliotekarz. - 2007, nr 1, s. 11 – 13
 58. Społeczności wirtualne w promocji bibliotek na przykładzie Książnicy Pomorskiej i Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania / Alicja Klich // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 11, s. 3-7
 59. Stwórzmy koalicję! / Agnieszka Konwatka - Ruszkowska, Edyta Mruk // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 20-21
 60. Subiektywny przegląd internetowych zasobów edukacyjnych / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 7-8, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 14-16
 61. Systemy informatyczne w bibliotekach szkolnych : wspomaganie szkół i placówek oświatowych / Jolanta Jordan-Wechta, Marzena Szafińska-Chadała.// Bibliotekarz. - 2016, nr 2, s. 9-12
 62. Szkolne Centrum Informacji : nowa rola biblioteki szkolnej / Anna Węglarz // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 11, s. 32-35
 63. Szkolne centrum informacyjne: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 - Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu / Teresa Prokowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7-8 / nr 3, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 21-23
 64. Tablica interaktywna w kilku pytaniach i odpowiedziach / Magdalena Brewczyńska. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11. dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 4, s. 5-7
 65. Testy użyteczności serwisu internetowego biblioteki uniwersyteckiej w Toruniu / Paweł Marzec // Przegląd Biblioteczny. - 2008, z. 2, s. 260-275
 66. Tradycyjne i nowoczesne formy przekazu treści : konspekt zajęć z wykorzystaniem ICIM dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 22-23
 67. TIK i TOC - nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne na lekcjach w bibliotece / Anna Puścińska.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 6, s. 6-8
 68. Tworzenie własnej książki w niekonwencjonalnej formie z wykorzystaniem ICIM / Stanisława Fadrowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 28-30
 69. Usługi online w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu / Urszula Tobolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 7-8, s. 11-16
 70. Utwórz własne PearlTrees / Hanna Basaj // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7-8, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 9-10
 71. Verba volant, scripta manent, czyli gdzie opublikować własne utwory / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 12-14
 72. W bibliotece szkolnej : nietypowy projekt eTwinning / Urszula Kuta // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 19-21
 73. W poszukiwaniu e-śladów Juliusza Słowackiego : przewodnik po źródłach informacji elektronicznej / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian. // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 1, s. 19-21.
  /Scenariusze zajęć dla gimnazjów, elektroniczne źródła informacji - wyszukiwanie, program Family Tree Builder – stosowanie/
 74. Warto poznać Scoop.it! / Hanna Basaj // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7-8, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 14-15
 75. Webquest : jak wykorzystać tę metodę w nauczaniu? / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 6-8
 76. Więcej wiem, więcej umiem, więcej potrafię : wykorzystanie bibliotecznej pracowni ICIM w pracy z czytelnikiem w ZSZ nr 1 w Opatowie / Izabela Bajak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 23, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 23
 77. Wirtualna tablica w bibliotece szkolnej / Hanna Basaj. // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, s. 7-9
 78. Wirtualne wędrówki dookoła Polski : scenariusz zajęć edukacyjno - wychowawczych / Jolanta Miącz // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 23-24
 79. Wirtualne zoo : scenariusz zajęć edukacyjno - wychowawczych / Maria Gron // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 17
 80. WIX - to całkiem proste! / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 12-15
 81. Wszystko w jednym, czyli jak pracować w ICM z młodzieżą uzdolnioną / Anna Tomczyk - Churska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 12-14
 82. Wykorzystanie grafiki według zasad prawa autorskiego / Dorota Janczak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 9-10
 83. Wykorzystanie ICIM - z doświadczeń własnych / Elżbieta Gucwa // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 6-7
 84. Z Internetem przez pokolenia / Monika Chylińska, Danuta Daszczyk // Poradnik Bibliotekarza - Świat książki dziecięcej. - 2011, nr 7-8, s. 47-49
 85. Zapytaj mnie o... projekt o e-gazecie / Katarzyna Chojnacka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, dod. Biblioteka Centrum Informacji, s. 17-18
 86. Zasady elektronicznego udostępniania danych / Rafał Golat // Bibliotekarz. - 2003, nr 5, s.11-16

 

Autor: Agnieszka Biedroń