Pedagogika zabawy

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Kordybacha


PEDAGOGIKA ZABAWY

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów za lata 1993 - 2006DRUKI ZWARTE


1. Inspiracje, pomysły : książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela / Alicja Badowska [i in.]. - Wyd. 2. - Wrocław : "Siedmioróg", 2000. - 135, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : fot. ; 24 cm. - ISBN 83-7162-603-7
Przemyśl WP 87448

2. Po prostu zaczynamy : praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy / Irene Flemming; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 1999. - 191 s.: fot. ; 21 cm. - ISBN 83-7224-188-0
Przemyśl WP 87223, 93031

3. Poradnik dla prowadzących grupy : teoria i praktyka zabaw interakcyjnych / Klaus W. Vopel ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Wyd. 3. - Kielce : "Jedność", 2004. - 234 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7224-154-6Jarosław WJ 50722
Przeworsk WK 41568

4. Uczyć polskiego, bawiąc i wychowując : propozycja metodyczna dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Grażyna Wiśniewska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1999. - 98, [3] s. : rys. ; 20 cm. - (Reforma Edukacji). - ISBN 83-7173-003-9
Przeworsk WK 42942


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

5. Czemu służy zabawa? / Mirosława Nerło // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 10, s. 17-22
Funkcje zabawy: odzwierciedlanie poznanej rzeczywistości, kształtowanie osobowości.

6. Czy Jacek zasłużył na karę? Oceniamy postępowanie bohatera książki Marii Kruger „Ucho, dynia, sto dwadzieścia pięć” / Martyna Gaj // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 1999, nr 2, s. 14-15
Scenariusz lekcji z elementami pedagogiki zabawy.

7. Czy pedagogika zabawy potrzebna jest bibliotekarzom? / Grażyna Walczewska – Klimczok // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1999, nr 3, s. 2-6

8. Czy to jest tylko zabawa? / Grażyna E. Skonieczna // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 7, s. 46-51
Rola pedagogiki zabawy w kształceniu i rozwoju dziecka.

9. Czym jest zabawa? / Justyna Truskolaska // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. – 2003, nr 4, s. 53-62

10. Dziecko się bawi / Joanna Wolny // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 6, s. 29-32
Zabawa dziecka w wieku przedszkolnym.

11. Formy spotkań z rodzicami / Iwona Borawska // EDUKACJA I DIALOG. - 1998, nr 10, s.33-35
Spotkanie z rodzicami z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy.

12. Jak bawiąc uczyć? / Beata Arabska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 1996, nr 9, s. 1-2

13. Jak połączyć naukę z zabawą w edukacji historycznej? / Anna Gorlewska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2000, nr 3, s. 2-3

14. "KLANZA" - co to takiego? / Małgorzata Nadolska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. -1998 nr 7/8 s. 40-41
Polskie Stowarzyszenie Pedagogiki Zabawy.

15. Korzyści z zabawy na niby / Anna Rutkowska // EDUKACJA I DIALOG. – 2004, nr 10, s. 43-47

16. O potrzebie zabawy – również w szkole średniej / Beata Igielska // NOWA SZKOŁA. – 2000, nr 6, s. 29-30

17. Pedagogiczny sens zabawki / Wiesław Sikorski // ŻYCIE SZKOŁY. - 2000, nr 2, s.76-80
Teorie zabawy, formy zabaw.

18. Pedagogika zabawy / Danuta Rozner // ŻYCIE SZKOŁY. - 2000, nr 1, s.9-12
Metody aktywizujące uczniów w klasie I-III oparte na zabawie.

19. Pedagogika zabawy / Zofia Zaorska // EDUKACJA I DIALOG. - 1993, nr 1, s.14-18
Zasady stosowania metod zabawowych służących wzmocnieniu motywacji do uczenia się i pracy w grupie.

20. Pedagogika zabawy, czyli radość współdziałania / Grażyna Walczewska-Klimczak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1995, nr 10, s.579-583

21. Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej / Anna Rakowiecka. - Bibliogr. // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, [nr] 3, s. 45-46
Zasady, metody i techniki pedagogiki zabawy.

22. Pedagogika zabawy w wychowaniu fizycznym, gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej i rehabilitacji ruchowej / Elżbieta Adamczuk, Barbara Anchimowicz // LIDER. - 2005, nr 11, s. 9-11
Zabawy i gry ruchowe.

23. Pedagogika zabawy. Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Parysz Janina, Pokorska Jolanta // NOWA SZKOŁA. - 2000, nr 2, s.57-58

24. Przestrzeń do zabawy / Renata Cebernik, Grzegorz Dudarski // EDUKACJA I DIALOG. – 1999, nr 6, s. 53-55

25. Rada pedagogiczna inaczej / Zofia Szydełko // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 2, s.87-88
Zebranie prowadzone w konwencji pedagogiki zabawy.

26. Rozwój zdolności przez zabawę / Małgorzata Grzegorczyk // EDUKACJA I DIALOG. – 2004, nr 10, s. 39-42

27. Scenariusze zajęć z wykorzystaniem technik twórczego myślenia i metod pedagogiki zabawy / Jolanta Gałkiewicz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 1999, nr 4, s.10-11

28. Spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem : propozycja zajęć bibliotecznych dotyczących popularyzacji twórczości Sienkiewicza, prowadzonych metodą pedagogiki zabawy / Barbara Lewandowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 1998, nr 6, s. 7-8

29. Studenci w przedszkolu : propozycje zabaw (cz. I) / Barbara Bilewicz Kuźnia // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 1999, nr 10, wkładka metodyczna s. X-XII

30. Studenci w przedszkolu : propozycje zabaw (cz. II) / Barbara Bilewicz Kuźnia // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 1999, nr 12, wkładka metodyczna s. I-III

31. Stymulująca funkcja zabawy w przezwyciężaniu trudności i zaburzeń w zachowaniu u dzieci z deficytami rozwoju / Elżbieta Maria Minczakiewicz // LIDER. - 2005, nr 4, s. 8-13

32. Wybrane zagadnienia z pedagogiki zabawy / Danuta Ignaczewska // TEKA PEDAGOGICZNA. – 1998, nr 1, s. 41-44

33. Wykorzystanie metod pedagogiki zabawy w przygotowaniu konkursów / Katarzyna Kłopotowska, Agata Sosnowska // ŻYCIE SZKOŁY. – 2001, nr 2, s. 115-116

34. Wykorzystanie technik Freineta oraz pedagogiki zabawy : scenariusz zajęć w klasie II / Dorota Lubaszka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, [nr] 1, s. 28-34

35. Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych w procesie edukacji motoryczno – ruchowej / Lucyna Sobczak // ŻYCIE SZKOŁY. – 2001, nr 2, s. 90-95

36. Zabawa i jej cechy / Bernadeta Kosztyła // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 5, s. 22-28

37. Zabawa i jej wpływ na psychoruchowy rozwój dziecka / Elżbieta M. Minczakiewicz // LIDER. – 2002, nr 3, s. 6-8

38. Zabawa rozwija / Iwona Borowska // EDUKACJA I DIALOG. - 1998, nr 9, s.60-62

39. Zabawa zwiastunem kreatywności / Gabriela Kapica. - Bibliogr. // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 4, s. 195-201
Twórcze elementy w zabawach dziecięcych. Gry dydaktyczne jako dominujący rodzaj zabaw w edukacji przedszkolnej. Rozwiązywanie zagadek.

40. Zabawki regionalne i modelarstwo - dwie formy aktywności praktycznej w pedagogice zabawy / Ryszard Zięzio // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1998, nr 6, s.431-436

Autor: Agnieszka Kordybacha