Pedagogika zabawy ( 2010-2018)

Krosno

Wydawnictwa zwarte

1.     101 ćwiczeń, gier i zabaw : dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; przekł. Emilia Skowrońska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis" 2016. BM   37921,  LM   30699,  SM   54084, M   138220,  UM   27343
2.     Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. - Wyd. 1 - dodruk 2. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2011. BM   36198, LM   29488, SM   52112, SM   52113, Cz   132053
3.     Wolne dzieci : jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą? / Peter Gray ; przeł. z jęz. ang. Grażyna Chamielec. - Podkowa Leśna : "MiND", cop. 2015. BM   37914, LM   30523
4.     Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka / Lucyna Bzowska [ i in.]. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2010. BM   35994, SM   52753
5.     Zabawki i propozycje zabaw : dla dzieci o prawidłowym i zaburzonym rozwoju / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2012. M   132908, LM   29829, SM   53762
 
Wydawnictwa ciągłe

1.     Andrzejkowe tradycje w bibliotece szkolnej / Elżbieta Kasprzyszak.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 24-25
2.     Animacyjny wymiar pedagogiki zabawy (doświadczenia własne) / Teresa Młyńczak.// W: Kultura, animacja, zmiana społeczna. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2013. - S. 127-139
3.     Biblioterapia jako metoda w pedagogice / Ewa Dunin-Wilczyńska.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 7, s. 12-19
4.     Co ma piernik do wiatraka, nauczyciel i relaks / Jakub B. Bączek.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 1, s. 52-53
5.     Cyrk w bibliotece : gry i zabawy integracyjne z wykorzystaniem elementów pedagogiki cyrku / Luiza Dawidziuk.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 1, s. 20-21
6.     Grupy zabawowe : znane i mniej znane aspekty prowadzenia zajęć grupowych dla najmłodszych dzieci i ich rodziców / Paulina Gołaska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 12-18
7.     Jaś i Małgosia rozróżniają smaki : zajęcia inspirowane bajką / Edyta Kaczanowska.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 4, s. 34-36
8.     "Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń" : scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy / Anita Bałas.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 5, s. 40-41
9.     Lalka teatralna w komunikacji z dziećmi w wieku przedszkolnym / Katarzyna Król.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2017, nr 1, s. 23-34
10.Metoda Klanzy - założenia i wymiar praktyczny. Rozdz. 2.//W: O metodzie Klanzy. - Lublin : Wydaw. Klanza, 2010. - S. 49-138
11.Mieszkać jak Paweł i Gaweł : zajęcia inspirowane wierszami / Edyta Kaczanowska.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 9, s. 30-32
12.Na zakupach : scenariusz zajęć dla pięciolatków / Karolina Burza.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 10 s. 64-65
13.Nocne poszukiwanie wiosny w bibliotece szkolnej / Hanna Orzeszke, Mariola Szyca.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 1, s. 23
14.Pedagogika zabawy w obszarze nurtów współczesnej myśli pedagogicznej / Bogusław Śliwerski.//W: O metodzie Klanzy. - Lublin : Wydaw. Klanza, 2010. - S. 17-38
15.Pedagogika zabawy : zabawy z chustą animacyjną : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan.// Świetlica w Szkole. - 2014, nr 5, s. 24
16.Pedagogika zabawy (zestawienie bibliograficzne za lata 1995-2013) / oprac. Agata Śliwicka.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 10, s. 49-54
17.Po co ta cała zabawa? : o znaczeniu i roli zabawy w życiu dziecka / Karolina Oleksa.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 8, s. 49-51
18.Rozwój małych dzieci w grupie przez zabawę. Cz. 2 / Magdalena Pietrzak, Agnieszka Rybacka, Ewa Sławicz.// Remedium. - 2016, nr 4, s. 20-21
19.Rozwój małych dzieci w grupie przez zabawę / Magdalena Pietrzak, Agnieszka Rybacka, Ewa Sławicz.// Remedium. - 2016, nr 2, s. 20-21
20.Rozwój społeczny dziecka w aspekcie pedagogiki zabawy i cyrku / Joanna Piechocka.//W: Pedagogika społeczna i oblicza wychowania czasu przemian. - Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2011. - S.243-248
21.Twórcze prace ręczne w przedszkolu : według koncepcji Fredricha Froebla / Dorota Putowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 45
22.Wars i Sawa łowią liczby / Edyta Kaczanowska.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 6, s. 24-26
23.Wolność, przyszłość, czyste powietrze, przyjaciele, przestrzeń / Iwona Siwek-Front.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 5-6, s. 53-57
24.Wspólnie można więcej : o możliwościach wykorzystania dawnych gier i zabaw dziecięcych w praktyce pedagogicznej / Urszula Wróblewska.// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 9-10, s. 58-61
25.Zabawa jako narzędzie komunikacji w pracy z dziećmi / Kinga Kaczmarek, Krolina Van Laere.// Remedium. - 2013, nr 5, s. 10-12
26.Zabawy i gry ruchowe w rodzinach kobiet aktywnych zawodowe (komunikat z badań) / Urszula Parnicka.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 1-2, s. 42-45, bibliogr.
27.Znaczenie muzyki, ruchu i tańca w pracy z dziećmi w metodach pedagogiki zabawy / Natalia Martenka.// Wychowanie Muzyczne. - 2017, nr 4, s. 35-38
 
Lokalizacja
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Elżbieta Słowik