Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi nauczyciela wychowania przedszkolnego

Rzeszów

 1. 101 ćwiczeń, gier i zabaw : dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Delaney, Tara. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016
  Sędziszów BSdzW 46332
 2. 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Notbohm, Ellen. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2016
  Sędziszów BSdzW 46331
 3. Akcja adaptacja : [jak pomóc sobie i dziecku w zaprzyjaźnieniu się z przedszkolem] / Stein, Agnieszka. - Warszawa : "Mamania", 2017
  Sędziszów BSdzW 46583
 4. Autyzm a czytanie ze zrozumieniem : gotowe scenariusze lekcji dla przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych / Porter, Joseph. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016
  Sędziszów BSdzW 46334
 5. Baśnie w przedszkolu : bajkoterapia w pracy z dziećmi / Pertler, Cordula. - Kielce : "Jedność", cop. 2012
  Sędziszów BSdzW 44050
 6. Co dzień bardziej samodzielne : program wspomagania rozwoju małych dzieci w zakresie samoobsługi dla terapeutów, nauczycieli i rodziców / Mikler-Chwastek, Anna. - Gdańsk : "Harmonia", 2013
  Sędziszów BSdzC 43337
 7. Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego : 100 zajęć wzmacniających dzieci z problemami sensorycznymi / Sher, Barbara. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018
  Sędziszów BSdzW 47099
 8. Czterolatek w przedszkolu : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć i rozkładem materiału. Cz. 2 / Tokarska, Elżbieta, Skalska, Małgorzata. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2012
  Sędziszów BSdzW 42542
 9. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Skarbek, Karolina (psychologia). - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2013
  Sędziszów BSdzC 43343
 10. Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka / Tokarska, Elżbieta (wychowanie przedszkolne). - Warszawa : "Edukacja Polska", 2012
  Sędziszów BSdzC 42418
 11. Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Deptuła, Maria. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  Sędziszów BSdzW 46343
 12. Dobry start przedszkolaka : program wychowania przedszkolnego / Rościszewska-Woźniak, Monika, Warszawa : "Żak", 2010
  Sędziszów BSdzW 39099
 13. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- ). - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2012
  Sędziszów BSdzW 46637
 14. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Wiącek, Renata. - Kraków : "Impuls", 2016
  Sędziszów BSdzW 46246
 15. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Wiatrowska, Leokadia. - Kraków : "Impuls", 2013
  Sędziszów BSdzW 43309
 16. Dzielne dzieci! : wspieranie odporności psychicznej w wieku przedszkolnym / Sikorska, Iwona (1960- ). - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017
  Sędziszów BSdzW 46887
 17. Edukacja małego dziecka. T. 10, Wychowanie i kształcenie-kierunki i perspektywy zmian / Ogrodzka-Mazur, Ewa. Red. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2017
  Sędziszów BSdzW 46778
 18. Edukacja małego dziecka. T. 11, Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji / Ogrodzka-Mazur, Ewa. Red. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2017
  Sędziszów BSdzW 46779
 19. Edukacja małego dziecka. T. 8, Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji : praca zbiorowa / Minczanowska, Aleksandra. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015
  Sędziszów BSdzW 44877
 20. Edukacja przedszkolna : pytanie o demokrację / Gawlicz, Katarzyna. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2014
  Sędziszów BSdzW 46098
 21. Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Żuchelkowska, Krystyna (1946- ). - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013
  Sędziszów BSdzW 42970
 22. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Jąder, Mariola. - Kraków : "Impuls", 2016
  Sędziszów BSdzW 45957
 23. Festyny, zawody, spotkania z rodzicami / Makowska, Zofia. - Warszawa : "Raabe", cop. 2014
  Sędziszów BSdzC 44304
 24. Gra edukacyjna oknem do poznawania dziecięcego świata / Podhajecka, Maria. - Warszawa : "Erica", 2013
  Sędziszów BSdzW 43271
 25. Gry i zabawy afrykańskie / Jackowska, Marta. Red. - Warszawa : "Elipsa", 2011
  Sędziszów BSdzW 41126
 26. Gry i zabawy dla maluchów / Silberg, Jackie (1934- ). - Warszawa : K. E. Liber, 2004
  Sędziszów BSdzW 36368
 27. Gry świata : encyklopedia / Pijanowski, Wojciech. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
  Sędziszów BSdzC 39826
 28. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym / Naprawa, Renata. - Gdańsk : "Harmonia", 2013
  Sędziszów BSdzC 43354
 29. Interwencja wczesnodziecięca : 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju / Strassmeier, Walter. - Gdańsk : "Harmonia", 2012
  Sędziszów BSdzW 42003
 30. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Goddard, Sally (1957- ). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
  Sędziszów BSdzW 45963
 31. Logistyka autyzmu : przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać, treningiem toaletowym, napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami dnia codziennego / Wilde, Kate. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016
  Sędziszów BSdzW 46250
 32. Matematyka od przedszkola : metody i zasady wprowadzania pojeć matematycznych : przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi / Skura, Małgorzata. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015
  Sędziszów BSdzW 45640
 33. Mądrość dziecka : predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania / Płóciennik, Elżbieta. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2018
  Sędziszów BSdzW 47716
 1. Metoda Montessori w domu : 80 zabaw edukacyjnych / Cotte, Delphine Gilles. - Warszawa : "RM", 2017
  Sędziszów BSdzW 47114
 2. Miś - zabawka, bohater literacki, wzór wychowawczy : poradnik / Binio, Justyna. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013
  Sędziszów BSdzW 43313
 3. Moje dziecko idzie do przedszkola : nowe regulacje prawne w wychowaniu przedszkolnym / Konopka, Iwona. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2014]
  Sędziszów BSdzW 47305
 4. Motywuj do komunikacji! : 300 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem / Griffin, Simone. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018
  Sędziszów BSdzC 47721
 5. Mrówcza zabawa : współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka / Maciejewska-Mroczek, Ewa. - Kraków : "Universitas", 2012
  Sędziszów BSdzW 42306
 6. Muzolandia przedszkolaka : scenariusze zajęć dla nauczycieli rytmiki i wychowania przedszkolnego / Furmanik-Celejewska, Adrianna. - Warszawa : "Difin", 2016
  Sędziszów BSdzC 46608
 7. Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka / Płóciennik, Elżbieta. Red. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016
  Sędziszów BSdzW 46610
 8. Nie taki diabeł straszny, czyli Jak monitorować podstawę programową : podstawa programowa wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego / Jadczak-Nowacka, Małgorzata. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015
  Sędziszów BSdzW 45649
 9. Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw : zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Kranowitz, Carol Stock. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012
  Sędziszów BSdzW 41992
 10. Opieka logopedyczna w przedszkolu : profilaktyka, diagnoza, terapia  / Węsierska, Katarzyna. - Toruń : "Akapit", 2013
  Sędziszów BSdzC 43532
 11. Patrzeć - słyszeć - czuć : zabawy rozwijające zmysły dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat / Wagner-Koch, Elisabeth (1923- ). - Kielce : "Jedność", 2002
  Sędziszów BSdzW 37844
 12. Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka / Kataryńczuk-Mania, Lidia. Red. - Toruń : Adam Marszałek, 2017
  Sędziszów BSdzW 47124
 13. Piosenki, zabawy i scenki : w przedszkolu, w szkole i w domu / Grochowalska-Wojciechowska, Krystyna. - Kraków : "Impuls", 2015
  Sędziszów BSdzC 45737
 14. Pobawmy się : zabawy edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III / Clariana, Anna. Il. - Kielce : "Jedność", 2013
  Sędziszów BSdzC 43731
 15. Praca przedszkola : wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne / Ostrach, Zbigniew. Red. - Kraków : "Impuls", 2016
  Sędziszów BSdzW 46277
 16. Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu / Klim-Klimaszewska, Anna. - Warszawa : "Erica", 2015
  Sędziszów BSdzW 44842
 17. Przed progiem : jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? / Skura, Małgorzata. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014 
  Sędziszów BSdzW 44400
 18. Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Płóciennik, Elżbieta. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016
  Sędziszów BSdzW 46415
 19. Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka : interwencje przez zabawę / Reddy, Linda A. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
  Sędziszów BSdzW 44326
 20. Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii / Bartnicka-Kierylak, Aneta. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017
  Sędziszów BSdzW 46926
 21. Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej / Klus-Stańska, Dorota. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014
  Sędziszów BSdzW 43391
 22. Starsze przedszkolaki : jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu : praca zbiorowa / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- ). Red. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2016
  Sędziszów BSdzW 46670
 23. Terapia śmiechem : całkiem poważna książka o śmiechu : teoria i scenariusze zabaw : serce i humor / Liebertz, Charmaine (1954- ). - Kielce : "Jedność", 2011
  Sędziszów BSdzW 41042
 24. Trening koncentracji : jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka / Sikorska, Iwona (1960- ). - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2018
  Sędziszów BSdzW 47770
 25. Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym : wybrane aspekty / Jędrzejowska, Ewa (pedagogika). - Opole : Uniwersytet Opolski, 2014
  Sędziszów BSdzW 44436
 26. Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / Jegier, Aneta. - Warszawa : "Difin", 2017
  Sędziszów BSdzW 46804
 27. Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych : teoria i scenariusze zabaw / Gispert, Carlos. - Kielce : "Jedność", 2014
  Sędziszów BSdzW 45207
 28. Wiem więcej : diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka / Ochmańska, Barbara. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2012
  Sędziszów BSdzC 42417
 29. Wszystkie dzieci są zdolne : jak marnujemy wrodzone talenty / Huther, Gerald (1951- ). - Słupsk : "Dobra Literatura", 2014
  Sędziszów BSdzW 46278
 30. Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci : dwulatki - program dla przedszkolnych grup żłobkowych, żłobków, klubów dziecięcych i domów / Mikler-Chwastek, Anna. - Warszawa : "Difin", 2013
  Sędziszów BSdzC 43402
 31. Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu / Mikler-Chwastek, Anna. Red. - Warszawa : "Difin", 2017
  Sędziszów BSdzW 46808
 32. Zanim będę uczniem : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć i rozkładem materiału. Cz. 1 / Kopała, Jolanta. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2012
  Sędziszów BSdzC 42427
 33. Zanim będę uczniem : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć i rozkładem materiału. Cz. 2 / Kopała, Jolanta. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2012
  Sędziszów BSdzC 42428
 34. Zanim będę uczniem : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć i rozkładem materiału. Cz. 3 / Kopała, Jolanta . - Warszawa : "Edukacja Polska", 2012
  Sędziszów BSdzC 42429
 35. Zanim wkroczy specjalista... : jak pomóc przedszkolakowi w trudnych sytuacjach : przewodnik dla nauczycieli i rodziców / Wentrych, Agnieszka. - Kraków : "CEBP", 2016
  Sędziszów BSdzW 46719
 36. Starsze przedszkolaki : jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu : praca zbiorowa / Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- ). Red. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2016
  Sędziszów BSdzW 46670
 37. Jak wychować zdrowe dziecko / Dronka-Skrzypczak, Joanna. - Łódź : Galaktyka, 2018
  Sędziszów BSdzW 47685, BSdzC 47686
 38. Wzrastajcie z nami, a nie obok nas : program pracy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dziećmi z autyzmem / Raszewska, Maria. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  Sędziszów BSdzW 39758
 39. Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych : jak się ładnie witać, mówić świetne komplementy i bawić się z przyjaciółmi / Varughese, Tarin. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012
  Sędziszów BSdzW 44330
 40. Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój mowy i emocji  / Żaba-Żabińska, Wiesława. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, 2011
  Sędziszów BSdzC 43372
 41. Zajęcia ruchowe w przedszkolu : gry i zabawy ruchowe / Lipiejko, Małgorzata. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2016
  Sędziszów BSdzC 46629

Autor: Małgorzata Malik