Dopalacze

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2017
Zestawiła: Urszula Buczkowska

Dopalacze

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2000-2016

 

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Dopalacze - demony naszych czasów / Jacek Wrona. - Częstochowa : "Pomoc", 2010. Przemyśl WP 107397
 2. Dopalacze / Krzysztof Warecki. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2010. Przemyśl WP 103110, 107399
 3. Dopalacze, narkotyki - niewinny początek / red. Leszek Jurek. - Rybnik : "Lexdruk", 2010. Przemyśl WP 102912, Przeworsk WK 49804, Lubaczów, Jarosław WJ 54041
 4. Dopalacze [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2011]. Przemyśl WP 402/E/fe, Przeworsk WK 124 DO, Jarosław WJ 336/DVD
 5. "Dopalacze" - substancje niebezpieczne / Kinga Mruczyk, Jan Jeszka// W: Zdrowie w perspektywie pedagogicznej. / red. nauk. Danuta Umiastowska, Jolanta Gebreselassie. - Gorzów Wielkopolski : PWSZ, 2012. - S. 83-96 Przemyśl WP 107182
 6. Fałszywa pomoc - narkotyki, dopalacze [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013. Przemyśl WP 444/E/Fe, Przeworsk WK 141 DO
 7. Kolekcjonerzy mocnych wrażeń [Film] : moda na dopalacze / scen. i reż. Renata Zając. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2011. Przeworsk WK 202 DO
 8. Rola środowiska rodzinnego w przeciwdziałaniu uzależnieniu dziecka od dopalaczy / Agnieszka Sadowska. //W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011 S. 375-389, bibliogr. Przemyśl WP 104858
 9. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych : podstawy pomocy przedmedycznej : zagrożenia narkotykowe : jak postępować, jak pomagać? : algorytmy postępowania / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Tadeusz Zagajewski, Tomasz Zagajewski. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2015. Przemyśl WP 109440
 10. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko. - Wyd 2. posz. i uzup. - Warszawa : Aspra-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Przemyśl WP 105831, Jarosław WJ 55253, Lubaczów WL 48966, WL 48965
 11. Stare zagrożenia, aktualne problemy - dopalacze i leki OTC / Anna Rej, Sandra Kryska, Mateusz Grajek. //W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia Kraków : "Impuls", 2012 S. 257-266 Przemyśl CzP 37.013.42, Lubaczów WL 48354, Przeworsk WK 51209
 12. Stop dopalaczom ! : pozory legalności i narkotykowy charakter dopalaczy / Halina R. Zięba & Stefan Ball. - Warszawa : "Medyk", 2011. Przemyśl WP 107398

 

Artykuły z czasopism :

 1. Dlaczego dopalacze są niebezpieczne? / Katarzyna Padło. // Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 8-10
 2. Dopalacze - krótka interwencja profilaktyczna w grupie / Krzysztof A. Wojcieszek. // Remedium. - 2010, nr 11, s. 1-3
 3. Dopalacze - nowe oblicze uzależnień. Profilaktyka i zwalczanie : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan. // Nowa Szkoła. - 2015, nr 8, s. 53-59
 4. Dopalacze - nowe wyzwanie socjopedagogiczne / Anna Karłyk-Ćwik. // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10-11, s. 27-33
 5. "Dopalacze" - nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Artur Malczewski. // Remedium. - 2011, nr 2, s. 26-27
 6. Dopalacze - przejściowa moda czy realne zagrożenie? / Michał Kidawa. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 2-5
 7. "Dopalacze" - sytuacja epidemiologiczna, rynek oraz kontrola / Artur Malczewski. // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 5, s. 19-22
 8. "Dopalacze" A.D. 2014 - nowe otwarcie / Artur Malczewski. // Remedium. - 2015, nr 1, s. 24-25
 9. "Dopalacze" A.D. 2014 - nowe otwarcie. Cz. 2 / Artur Malczewski. // Remedium. - 2015, nr 2, s. 28-29
 10. Dopalacze / Agnieszka Kolbowska. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 6-9
 11. Dopalacze / Bogusława Bukowska, Michał Kidawa, Dawid Chojecki. // Remedium. - 2009, nr 5, s. 30-31
 12. Dopalacze cię wypalą / Ewa Miłoszewska. // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 5, s. 13
 13. "Dopalacze" coraz bardziej niebezpieczne / Artur Malczewski. // Remedium. - 2015, nr 9, s. 24-25
 14. Dopalacze jak czkawka / Roman Pomianowski. // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 4-16
 15. Dopalacze / Małgorzata Stępień-Kęsik. // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 25
 16. "Dopalacze", marihuana, haszysz w populacji generalnej - wyniki badań / Artur Malczewski. // Remedium. - 2011, nr 3, s. 30-31
 17. Dopalacze / Michał Kidawa. // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 4, s. 31 – 34
 18. Dopalacze mogą cię wypalić - poznaj fakty / Tomasz Zakrzewski. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 22-25
 19. "Dopalacze" w europejskim systemie reagowania / Artur Malczewski. // Remedium . - 2013, nr 7/8, s. 50-51
 20. "Dopalacze" w Europie - sposoby reakcji na problem / Artur Malczewski. // Remedium. - 2016, nr 5, s. 26-27
 21. "Dopalacze" w internecie - marketing w służbie sprzedaży "środków zastępczych" w sieci / Tomasz Zakrzewski. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 22-27
 22. Dopalacze w mediach / Tomasz Zakrzewski. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 22-25
 23. "Dopalacze" : wyniki I - TREND / Artur Malczewski. // Remedium. - 2015, nr 12, s. 24-25
 24. Europejski Raport Narkotykowy - najnowsze informacje / Artur Malczewski. // Remedium . - 2016, nr 6, s. 26-27
 25. I-TREND : badanie dotyczące nowych substancji psychoaktywnych / Artur Malczewski, Piort Sałustowicz. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2015, nr 4, s. 18-21
 26. Jak postępować z uczniem zażywającym narkotyki? / Marek Grondas. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 66-72
 27. Łódź i Warszawa - walka z używaniem "dopalaczy" / Tomasz Zakrzewski. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 47-48
 28. Marihuana, stymulanty oraz "dopalacze" w Polsce i w Europie / Artur Malczewski. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2015, nr 3, s. 5-9
 29. Międzynarodowa współpraca dotycząca "dopalaczy" / Artur Malczewski. // Remedium. - 2013, nr 12, s. 30-31
 30. Narkotyki i "dopalacze" w Europie / Artur Malczewski. // Remedium. - 2014, nr 9, s. 26-27
 31. Nowe narkotyki oraz "dopalacze" w kontekście europejskim i światowym / Michał Kidawa, Dawid Chojecki. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 3, s. 36-42
 32. Nowe substancje psychoaktywne - wiedza i doświadczenia polskiej młodzieży / Agnieszka Pisarska [i in.]. // Alkoholizm i Narkomania. - 2013, nr 3, s. 275-294
 33. Polska młodzież a narkotyki i "dopalacze" / Artur Malczewski. // Remedium. - 2014, nr 5, s. 28-29
 34. Problem narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce / Artur Malczewski. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 1, s. 30-33
 35. Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży gimnazjalnej w Iławie, 2001-2005-2010 / Krzysztof Bobrowski. // Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 1, s. 37-56, bibliogr.
 36. Użytkownicy "dopalaczy" - wyniki badań / Artur Malczewski. // Remedium. - 2016, nr 1, s. 26-27
 37. Używanie "dopalaczy". Sytuacja w Polsce na tle zmian zachodzących w krajach Unii Europejskiej / Tomasz Białas, Jacek R. Łuczak. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 3, s. 30-32
 38. Używanie narkotyków i "dopalaczy" w populacji generalnej / Artur Malczewski, Anna Misiurek. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2015, nr 4, s. 32-37
 39. Używanie narkotyków przez polską młodzież / Janusz Sierosławski. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 3, s. 35-41
 40. Wstępna ewaluacja programu "Smak życia, czyli debata o dopalaczach" / Krzysztof A. Wojciaszek. // Remedium. - 2011, nr 10, s.1-3
 41. Wychowani do dopalaczy : analiza wybranych czynników sprzyjających poszukiwaniu przez młodzież sztucznej stymulacji organizmu / Anna Kowal-Orczykowska. // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 32-34, bibliogr.
 42. Wypalacze mózgu / Szczepan Grzybowski. // Charaktery. - 2010, nr 9, s. 66-69
 43. Zjawisko nowych narkotyków w świetle rozwiązań prawnych w Polsce - analiza krytyczna / Michał Kidawa. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 4, s. 19-23
 44. Zjawisko nowych narkotyków w świetle rozwiązań prawnych w Polsce - propozycja stworzenia zintegrowanego systemu / Michał Kidawa. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2013, nr 2, s. 7-12

 

Autor: Urszula Buczkowska