Awans zawodowy nauczyciela (bibliografia w wyborze za lata 2015-2019)

Rzeszów

Awans zawodowy nauczyciela
(bibliografia w wyborze za lata 2015-2019)

Książki:

 1. Rozwój nauczyciela : od wczesnej do późnej dorosłości / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska. - Kraków : "Impuls", 2016.
  BSdzW 46708 – Sędziszów ; Sygn. BŁWyp 37687 – Łańcut
 2. System awansu zawodowego nauczycieli : ocena kluczowego elementu reformy edukacji / Magdalena Szumiec. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls", 2016.
  Sygn. WypRz 245667

Artykuły:

 1. ABC nauczyciela kontraktowego / Maria Pecyna.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 3, s. 26-28
 2. ABC nauczyciela mianowanego / Maria Pecyna.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 6, s. 42-4
 3. ABC nauczyciela mianowanego / Maria Pecyna.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 30-32
 4. ABC nauczyciela stażysty / Maria Pecyna.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 1, s. 29-31
 5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 29
 6. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 31
 7. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018 nr 10 s. 26-27
 8. Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 30
 9. Awans bez wody sodowej / Magdalena Goetz.// Sygnał. - 2016, nr 11, s. 48-52
 10. Awans finansowy : przeszeregowanie po nadaniu stopnia awansu zawodowego / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 26, wkł. Bliżej Prawa, s. I-II
 11. Awans nauczyciela : obowiązki dyrektora / Jacek Stec.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 4-7
 12. Awans po przekształceniach : kontynuowanie stażu awansowego nauczycieli / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 13, wkł. Bliżej Prawa, s. II
 13. Awans zawodowy nauczyciela / Ewa Norkowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2019, nr 1, s. 54-61
 14. Awans zawodowy od nowa / Maria Pecyna.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 9, s. 20-22
 15. Awans zawodowy w pytaniach i odpowiedziach / Joanna Lesińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4 [właśc. nr 2], s. 34-36
 16. Awansowe fakty i mity / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 1-2, s. 21
 17. Awansowe fakty i mity. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 4, s. 17
 18. Awansowe fakty i mity. Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 6, s. 17
 19. Awansowe grzechy główne. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 16, s. 13
 20. Awansowe grzechy główne. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 18, s. 17
 21. Awansowe grzechy główne. Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 21, s. 17
 22. Awansowe grzechy główne. Cz. 4 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 22, s. 17
 23. Awansowe grzechy główne. Cz. 5 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 24, s. 17
 24. Awansowe grzechy główne. Cz. 6 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 26, s. 17
 25. Awansowe przeszkody / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 9, s. 17
 26. Awansowe wskazówki. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 51-52, s. 21
 27. Awansowe wskazówki. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 1, s. 17
 28. Awansowe wskazówki. Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 3, s. 17
 29. Co dalej z awansem zawodowym nauczycieli po 1 września 2018 roku? / Jan Lewandowski.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2018, nr 6, s. 14-21
 30. Co dalej z awansem zawodowym nauczycieli po dniu 1 września 2018 roku? / Magdalena Mikoś-Korzeń.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr 6, s. 51-60
 31. Co włożyć do awansowej teczki? / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 15, s. 17
 32. Co z tym awansem? / Wiesława Mądrowska.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 10, s. 4-8
 33. Czytelnicy pytają : ekspert odpowiada / Joanna Lesińska.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 52-54
 34. Dokąd nas prowadzą ścieżki awansu zawodowego? / Grażyna Jańczyk.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 1-2, s. 32-35
 35. Dokumentacja do wniosku nauczyciela mianowanego : czyli co zawrzeć w opisie i analizie wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego / Maria Pecyna.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 6, s. 25-29
 36. Dokumentacja rozwoju zawodowego : sprawozdanie z udziału w kongresie naukowym / Paweł Marchel.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2017, nr 5, s. 36-43
 37. Dyplomowanie bibliotekarza / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 1, s. 17
 38. Dyrektor szkoły na ścieżce awansu / Jan Chojnacki.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 6, s. 36-40
 39. Działalność społeczna a awans zawodowy / Iwona Wolińska.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 6, s. 12-15
 40. Egzamin nauczyciela kontraktowego / Maria Pecyna.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 4, s. 26-28
 41. Egzamin nauczyciela kontraktowego / Maria Pecyna.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 4, s. 26-28
 42. Jak zostać kontraktowym? Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 9, s. 17
 43. Jak zostać kontraktowym? Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 30-31, s. 25
 44. Jak zostać kontraktowym? Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 11, s. 17
 45. Jak zostać kontraktowym? Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 32-33, s. 25
 46. Jak zostać kontraktowym? Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 13, s. 18
 47. Jak zostać kontraktowym? Cz. 4 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 34, s. 17
 48. Jak zostać kontraktowym? Cz. 5 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 36, s. 17
 49. Jak zostać kontraktowym? [Cz.1] / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 28-29, s. 25
 50. Jak zostać mianowanym? Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 27-28, s. 25
 51. Jak zostać mianowanym? Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 29-30, s. 25
 52. Jak zostać mianowanym? Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 31-32, s. 25
 53. Jak zostać mianowanym? Cz. 4 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 33-34, s. 25
 54. Każdy może być nauczycielem / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 4, s. 3-10
 55. Kłopotliwy awans / Bogdan Bugalski.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 10, s. 16-19
 56. Kolejny stopień awansu : 10 najważniejszych zasad / Marcin Majchrzak.// Sygnał. - 2016, nr 11, s. 46-47
 57. Kontraktowy bez opiekuna / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 5, wkł. Bliżej Prawa, s. II
 58. Kontynuacja awansu : możliwość przedłużenia stażu / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 24, wkł. Bliżej Prawa, s. II
 59. Liczenie stażu awansowego : przedłużenie lub ponowne odbycie stażu / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 27-28, wkł. Bliżej Prawa, s. II
 60. Nowa rola i zadania opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego 2018 / Jan Lewandowski.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2018, nr 10, s. 10-15
 61. Nowa rola i zadania opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego / Jan Lewandowski.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018, nr 10 s. 44-49
 62. Nowa ścieżka awansu zawodowego pedagoga szkolnego / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 9, s. 8-11
 63. Nowe teczki - stare błędy. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 36, s. 18
 64. Nowe teczki - stare błędy. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 38, s. 17
 65. Nowe zasady awansu zawodowego / Piotr Gąsiorek.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 1, s. 44-48
 66. Nowy awans zawodowy krok po kroku / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 12-19
 67. O awansie praktycznie. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 11, s. 17
 68. O awansie praktycznie. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 12-13, s. 25
 69. O awansie praktycznie. Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 15, s. 17
 70. O teczkach praktycznie. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 21, s. 17
 71. O teczkach praktycznie. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 23, s. 17
 72. O teczkach praktycznie. Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 25, s. 17
 73. Obciążenia zawodowe nauczycieli szkół wiejskich / Teresa Zubrzycka-Maciąg.// W: Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015. - S. 161-176
 74. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wystawiana przez opiekuna - przykład / Elżbieta Rzepecka-Roszak.// Sygnał. - 2016, nr 5, s. 36-38
 75. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela / Maria Pecyna.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 6, s. 44-46
 76. Ocena stażu nauczyciela stażysty wystawiana przez opiekuna stażu - przykład / Elżbieta Rzepecka-Roszak.// Sygnał. - 2016, nr 5, s. 34-35
 77. Opiekun stażu / Małgorzata Pomianowska.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 10, s. 33-34
 78. Pamiętaj o terminach. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 8, s. 13
 79. Pamiętaj o terminach. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 10, s. 17
 80. Pedagogika akademicka w świetle awansów naukowych w latach 2011-2016 / Bogusław Śliwerski.// Rocznik Pedagogiczny. - T. 39 (2016), s. 9-30
 81. Piszemy plan rozwoju. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 12, s. 17
 82. Piszemy plan rozwoju. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 14-15, s. 25
 83. Piszemy sprawozdanie. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 21, s. 17
 84. Piszemy sprawozdanie. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 23, s. 17
 85. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego / Kinga Kurczek, Elżbieta Kubacka.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 6, s. 10-11
 86. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego / Kinga Kurczek.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 9, s. 16-18
 87. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola / Maria Pecyna.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 7, s. 34-36
 88. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty / Kinga Kurczek.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 3, s. 20-21
 89. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego// Sygnał. - 2016, nr 7, s. 34-38
 90. Po 545 dniach nieobecności - ponowny staż : przedłużenie stażu awansowego w wersji obowiązującej po 31 marca 2015 r. / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 34, wkł. Bliżej Prawa, s. II
 91. Powiązanie oceny pracy nauczyciela z awansem zawodowym / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 4, s. 6-13
 92. Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 5, s. 9-10
 93. Projekt dorobku zawodowego za okres stażu.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 27
 94. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 32
 95. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 27
 96. Prokokuł posiedzenia komisji kwalifikacyjnej// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 33-34
 97. Protokół posiedzenia komisji kwalifikacyjnej// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 33-34
 98. Przedłużanie stażu / Marianna Grelewicz// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 4, s. 24-27
 99. Przedłużenie awansu zawodowego w związku z urlopem: macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim / Marta Handzlik.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2016, nr 6, s. 22-24
 100. Przepisy przejściowe czyli instytucje nietypowe w procedurze awansowania nauczycieli / Jan Lewandowski.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018 nr 10 s. 13-17
 101. Przepisy przejściowe, czyli sytuacje nietypowe w procedurze awansowej nauczycieli / Jan Lewandowski.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2018, nr 10, s. 21-25
 102. Przerwy w odbywaniu stażu : przedłużanie i kontynuacja / Maria Pecyna.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 5, s. 57-59
 103. Przygotowanie do zawodu nauczycieli w świetle raportu NIK i sporu o awans naukowy z dydaktyk przedmiotowych / Bogusław Śliwerski.// Studia Edukacyjne. - Nr 46 (2017), s. 7-22
 104. Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 36-39
 105. Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 28-29
 106. Rodzicielstwo w labiryncie terminów : wpływ urlopów macierzyńskich na urlop wypoczynkowy i staż awansowy / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 28-29, wkł. Bliżej Prawa, s. I-II
 107. Rola biblioteki w doskonaleniu zawodowym nauczyciela / Jadwiga Ozdoba.// Wychowawca. - 2015, nr 10, s. 29-30
 108. Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela od 1 września 2018 r. / Ewa Norkowska.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2018 nr 8 s. 52-57
 109. Rola opiekuna stażu / Maria Pecyna.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2016, nr 12, s. 44-46
 110. Rola opiekuna stażu / Maria Pecyna.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 9, s. 42-44
 111. Rola współczesnego dyrektora w awansie zawodowym / Jan Lewandowski.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 5, s. 42-47
 112. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.// Sygnał. - 2016, nr 6, s. 33-36
 113. Staż a urlopy rodzicielskie / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 16, wkł. Bliżej Prawa, s. I
 114. Staż awansowy - kontynuacja : przedłużenie i ponowne odbycie stażu według dotychczasowych zasad / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 9, wkł. Bliżej Prawa, s. II
 115. Staż pracy - jego wpływ na prawidłowe ustalenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli / Aleksandra Szataniak.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 3, s. 20-24
 116. Staż przerywany - po dłuższej absencji / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 5, wkł. Bliżej Prawa, s. II
 117. Staże nauczycielskie w doskonaleniu zawodowym nauczycieli / Fabian Andruszkiewicz.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 159-165
 118. Stażowe dylematy : warunki podejmowania i skracania awansu zawodowego / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 32-33, wkł. Bliżej Prawa, s. I-II
 119. Teczki bez defektu. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 48, s. 17
 120. Teczki bez defektu. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 50, s. 17
 121. Teczki z defektem. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 40, s. 17
 122. Teczki z defektem. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 42, s. 18
 123. Teczki z defektem. Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 44-45, s. 25
 124. Tuż przed metą / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 17-18, s. 25
 125. Urlop rodzicielski a kwestie przedłużania stażu nauczycielskiego / Marta Handzlik.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 41-42
 126. Urlop rodzicielski a kwestie przedłużania stażu nauczycielskiego / Marta Handzlik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 9, s. 36
 127. Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2016, nr 4, s. 29-31
 128. Wniosek nauczyciela kontraktowego o rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 4, s. 34
 129. Wystąpienie przed komisją finałem procedury awansu zawodowego : rozmowa kwalifikacyjna a egzamin kwalifikacyjny / Jan Lewandowski.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2017, nr 9, s. 38-43
 130. Wystąpienie przed komisją jako finał procedury awansu zawodowego / Jan Lewandowski.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 11, s. 56-61
 131. Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 33-34
 132. Zakończenie stażu awansu zawodowego i co dalej? : 10 wskazówek dla nauczyciela i dyrektora / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 5, s. 10-17
 133. Zapętlony awans zawodowy : konsekwencje absencji po zakończeniu stażu / Teresa Konarska.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 27, wkł. Bliżej Prawa, s.I-II
 134. Zmiana i rozwój - narzędzia dla nauczyciela// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 9, s. 29-40
 135. Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli / Paweł Nowak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 8, s. 33
 136. Zmiany w awansie zawodowym po 1 września 2018 r. / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 3, s. 8-11
 137. Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli / Maria Pecyna.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 10, s. 48-50


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (KN)
  tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 967
  Rozdział 3a – Awans zawodowy nauczycieli  (Art. 9a – 9i)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (PO)
  Dz.U. z 2017 r., poz. 59
 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (UFZO)
  Dz.U. z 2017 r., poz. 2203
  Rozdział 12 – Przepisy przejściowe i końcowe (Art. 123 i n.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (R) 
  Dz.U. z 2018 r. poz. 1574
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (RO)
  Dz.U. z 2018 r. poz. 1133


Przepisy przejściowe:

 1. Art. 125 UFZO
  Staż na kolejny stopień awansu zawodowego rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. odbywany będzie na podstawie dotychczasowych przepisów.
 2. Art. 126 UFZO
  Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych  i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
 3. Art. 127 UFZO
  W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu   lub  nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.
 4. Art. 129 UFZO
  W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywna ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.

 

 

Rzeszów, dn. 07.03.2019 r.
oprac. Alina Daniel
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Alina Daniel