Ocenianie kształtujące 2016-2017

Krosno

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2016 – 2017

Artykuły
1.    Bałwankowe liczenie : scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego / Lidia Kołodziejska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 1, s. 62-64
2.    Nagradzamy osiągnięcia uczniów / Bolesław Niemierko.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 3, s. 28-29
3.    Oceniamy na dwa sposoby / Bolesław Niemierko.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 5, s. 18-20
4.    Ocenianie kształtujące / Danuta Sterna.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 5, s. 56-57
5.    Ocenianie osiągnięć uczniów / Sylwia Płusa.// Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 1, s. 13-17
6.    OK! - Ocenianie Kształtujące, czyli edukacja na miarę XXI wieku// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 2-3, s. 53-61
7.    Refleksyjny proces uczenia się i motywacja jako elementy oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Kopaczyńska.// W: Pedagogika wczesnoszkolna : rekonstrukcja kluczowych problemów. - Toruń : Adam Marszałek, 2017. - s. 129-144 JK 74091, KK 139105, SK 54265
Techniki oceniania kształtującego : sposób na dobrą lekcję / Margareta Olszewska.// Życie Szkoły. - 2017, nr 9, s. 2-8

Autor: Piotr Boczar