Dysleksja i dysgrafia 2014-2017

Krosno


Wydawnictwa zwarte

1. 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją / Gavin Reid, Shannon Green ; przekł. Izabela Zakrzewska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.
M 138035, M 136357

2. Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Toruń : "Akapit", 2017.
M 138759

3. Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Anna Radwańska. - Warszawa : "Difin", 2017.
M 138413

4. Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu / Anna Klim - Klimaszewska. - Warszawa : "Erica", 2015.
M 136392

5. Skoncentruj się : zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ze wskazówkami jak uczyć się skutecznie / Anna Jurek. - Wyd. 7. - Gdańsk : "Harmonia", 2014.
M 136283

6. Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla rodziców / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek, Małgorzata Rożyńska. - Wyd. 3. - Gdynia : "Operon", 2014.
M 135968

7. Zaburzenia komunikacji pisemnej / red. nauk. Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017.
Cz 138569

8. Elementarz dla dzieci z dysleksją / Agnieszka Łubkowska ; narysowała Joanna Kłos. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2016.
M 137964

Wydawnictwa ciągłe

1. Brzemię dysleksji / Agnieszka Kępczyńska.// Wiedza i Życie. - 2016, nr 5, s. 48-53
2. Chwal, zamiast ranić : dysleksja a kłopotliwe zachowania uczennic i uczniów / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 42, s. 13
3. Dobry uczeń z dysleksją / Aneta Ratajek.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2, s. 47-56
4. Fakty o dysleksji / Izabela Pietras.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 92-98
5. Hipoteza deficytu móżdżkowego w etiologii dysleksji rozwojowej : implikacje diagnostyczno-terapeutyczne / Barbara Skałbania.// Szkoła Specjalna. - 2016, nr 2, s. 97-104
6. Jak przygotować ucznia dyslektycznego do nowej matury z języka polskiego / Danuta Rajewicz.// Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 3, s. 49-60
7. Kaczuszki łakomczuszki : scenariusz grupowych zajęć logopedycznych / Dorota Rzepecka.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 3, s. 26-28
8. Ku pokrzepieniu ... umysłów, czyli... co łączy Henryka Sienkiewicza i wielu spośród wybitnych pisarzy, genialnych naukowców, uwielbianych muzyków, aktorów, malarzy, artystów, nieprzeciętne jednostki na całym świecie? : specyficzne trudności w czyaniu i pisaniu - DYSLEKSJA ROZWOJOWA / Aneta Ratajek.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2014, nr 3, s. 16-21
9. Lekcja dysleksji / Marta Bogdanowicz ; rozm. przepr. Aneta Ratajek.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2014, nr 3, s. 9-15
10. Moja praca z uczniem dyslektycznym / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 40-41
11. Ocena przydatności kwestionariusza Adult Reading History Questionnaire do diagnozy rodzinnego ryzyka dysleksji w Polsce / Katarzyna M. Bogdanowicz [i in.].// Edukacja. - 2015, nr 1, s. 117-138
12. "Óczeń" z dysleksją / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 21-24
13. "Óczeń" z dysleksją / Małgorzata Łoskot.// Polonistyka. - 2015, nr 4 [właśc. nr 1], s. 16-18
14. Pedagogiczno-logopedyczna analiza projektu pt. Model edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych / Kazimiera Krakowiak.// Szkoła Specjalna. - 2016, nr 1, s. 26-40
15. Podejrzana diagnoza / Julian G. Elliott, Elena L. Grigorenko.// Charaktery. - 2015, nr 2, s. 70-73
16. Pokolenie "DYS" / Katarzyna Girczys-Połedniok.// Charaktery. - 2015, nr 5, s. 58-60
17. Praca z uczniem dyslektycznym / Alicja Jamro.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 24-25
18. Problemy szkolne dzieci leworęcznych / Iwona Konieczna.// Szkoła Specjalna. - 2015, nr 3, s. 197-207
19. Specjalne ćwiczenia na specjalne talenty, czyli o modyfikowaniu technik nauczania dla dzieci dyslektycznych / Agnieszka Szplit.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2, s. 89-100
20. Specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności czytania / Edyta Szczepkowska.// Życie Szkoły. - 2016, nr 10, s. 23-29
21. Symptomy dysleksji / Janusz Rusaczyk.// Nowa Szkoła. - 2017, nr. 3, s. 35-40
22. Trudności emocjonalne dzieci dyslektycznych - metody wsparcia / Justyna Cieślińska// Życie Szkoły. - 2015, nr 6, s. 26-29
23. Uczeń z ryzykiem dyslekcji / Jolanta Rafał-Łuniewska.// Remedium. - 2017, nr 1, s. 8-9
24. Wakacyjne zabawy logopedyczne - mamo, tato pobawmy się razem / Joanna Czapla.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 6, s. 58-64
25. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania a strategie uczenia się i osiągnięcia edukacyjne gimnazjalistów z dysleksją i bez specyficznych trudności w uczeniu się / Izabella Kucharczyk, Agnieszka Dłużniewska.// Szkoła Specjalna. - 2016, nr 3, s. 187-198
26. Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej / Edyta Szczepkowska.// Życie Szkoły. - 2017, nr 9, s. 21-27

Autor: Elżbieta Słowik