Metody aktywizujące 2004 - 2014

Krosno

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014

Wydawnictwa zwarte

1. Aktywne metody w kształceniu matematycznym / Zdzisław Kierstein. -Wyd. 2. - Opole: "Nowik", 2006.
BM 34535; JM 70806; LM 28114; M 11460/B; UM 25098

2. Bawię się i uczę: edukacja przez ruch i drama w kształceniu wczesnoszkolnym / Dorota Dziamska, Maria Gudro. - Kielce:
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010.
BM 35977; JM 71958; LM 28882; M 128240; UM 25440

3. Drama: techniki, strategie, scenariusze / Kamila Witerska. - Warszawa:"Difin", 2011.
LM 29939; M 132822

4. Dziecko sześcioletnie w szkole: praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce: Wydawnictwo
Pedagogiczne ZNP, cop. 2009.
BM 35169; Cz 127022; JM 71287; LM 28661; SM 52120

5. Dziecko-uczeń, droga do edukacji skutecznej: twórcze techniki Celestyna Freineta we wczesnej edukacji / Tatiana Kłosińska. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2013.
JM 73063; LM 30150; M 133857

6. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków: WAM, 2008. 

LM 28343; M 129048

7. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Kraków: "Impuls", 2009.
BM 35119; Cz 126659; JM 71489; LM 28663; UM 25377 

8. Gra edukacyjna oknem do poznawania dziecięcego świata / Maria Podhajecka, Vladimir Gerka; [tł. Agata Mickiewicz-Janiszewska]. -
Warszawa: "Erica", 2013.
JM 73166; M 134469 

9. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie: przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. -
Kielce: "Jedność", 2010.
BM 35292; Cz 128145; JM 71813; LM 28800; M 128146

10. Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne: poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów / Jacek
Strzemieczny. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2010].
BM 35633; JM 71708; M 130471; SM 51384; UM 26408

11. Jak uczyć metodami aktywnymi / Irena Dzierzgowska; przy współpr. Marii Kotowskiej. - Wyd. 1 dodruk. - Warszawa: "Fraszka Edukacyjna", 2005.
BM 33748; Cz 11082/B; JM 69602; M 11083/B

12. Jak wdrażać metodę projektów?: poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena
Zając. - Wyd. 3. - Kraków: "Impuls", 2006.
BM 34363; JM 70148; M 119616; SM 50496

13. Język jako tworzywo twórczości: zbiór zadań wspomagających proces rozwijania zdolności polonistycznych uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania oraz technologii informacyjnych / Agnieszka Harasimik. - Warszawa: "Fraszka
Edukacyjna", 2005.
BM 33720; JM 69604; LM 27433; M 118505

14. Matematyka dla naszych dzieci: nietypowe gry i zabawy matematyczne / Marek Pisarski; il. Joanna Berka. - Wyd. 2. zm. - Opole: "Nowik", 2011.
BM 36768; LM 29172; M 130591; UM 25731

15. Metoda projektu w gimnazjum: poradnik dyrektora i nauczyciela / Kamilla Przychodzień. - Warszawa: "Adamantan", 2011.
BM 36404; Cz 131984; SM 52833

16. Metody aktywizujące: jak nauczyć uczniów uczenia się ? / Bożena Kubiczek. - Wyd. 4. - Opole: "Nowik", 2009.
BM 35123; Cz 126893; JM 71194; UM 25457

17. Metody aktywizujące i wspierające edukację dzieci w wieku przedszkolnym / Agata Jacewicz; Niepaństwowa Wyższa Szkoła
Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2011.
BM 36916; JM 73026; M 133821

18. Otwarty, aktywny, samodzielny...: alternatywne formy pracy: przewodnik dla nauczycieli języków obcych / Beata Karpeta-Peć. -
Warszawa: "Fraszka Edukacyjna", 2008.
BM 35248; Cz 123798; JM 70805; LM 28299; SM 50866

19. Pomóż mi policzyć to samemu: matematyka w ujęciu Marii Montessorii od lat trzech do klasy trzeciej / Gabriela Badura-Strzelczyk. - Opole:"Nowik", 2008.
BM 34561; JM 70796; LM 28145; M 123651 

20. Prakseologiczny wymiar pedagogiki twórczości w pracy nauczyciela / Lucyna Skorecka; Wyższa Szkola Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Warszawie. - Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2010.
JM 71859; M 130555

21. SMS do Kleopatry: nauczanie historii przez zabawy aktywizujące / KarlHermann Schneider, Renate Schneider; [przekł. z niem. Ryszard
Zajączkowski]. - Kielce: "Jedność", 2006.
JM 69989; M 120589

22. Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce: "Jedność," 2011.
BM 35866; JM 72055; LM 29398; M 132181

23. Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce: "Jedność," 2009.
BM 35226; JM 71505; LM 28782; M 127898; UM 25473

24. Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka w sytuacjach edukacyjnych / Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków: 
"Impuls", 2007.
M 123142

25. Techniki dramy w teorii i praktyce: nie tylko dla nauczycieli bibliotekarzy / Mariola Antczak. - Warszawa: "Sukurs", 2004.
M 117829

26. Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej: (w świetle badań eksperymentalnych) / Irena Sytańczak. - Kraków: "Impuls", 2013.
M 134712

27. Uczymy się uczyć / Mel Silberman; przekł. [z ang.] Jarosław Rybski. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
JM 69713; M 118703; SM 49390; UM 24194

28. Vademecum katechety: metody aktywizujące: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Barcińskiego; współpr. red. Mirosław Chmielewski [i in]. - Kraków: "M"; Lublin: "Klanza", 2006.
LM 28586; M 127709

29. W krainie liczb: koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę / Gerhard Friedrich, Viola de Galgóczy, Barbara Schindelhauer;
[przeł. Magdalena Rykowska; il. Eva Spanjardt]. - Kielce: "Jedność",
2011.
M 132719

30. Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa: Wyższa Szkoła
Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
BM 34663; JM 71102; M 124875

31. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej:teoria i praktyka: praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. - Kielce:
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008.
BM 35135; LM 28287; M 123896; SM 52121; UM 24752

32. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków: książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta GruszczykKolczyńska, Ewa Zielińska. - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.
JM 71187

33. Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole / pod red. Ewy Smak, Katarzyny Wereszczyńskiej i Małgorzaty Ganczarskiej;Uniwersytet Opolski. - Opole: "Nowik", 2011.
Cz 131651

34. Wybrane metody i techniki aktywizujące: zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Maria Wójcicka. - Wyd. 1, dodr. -
Warszawa: "Fraszka Edukacyjna", 2005. 
BM 33719; LM 27422; M 118396

Wydawnictwa ciągłe

1. Aktywne metody w nauczaniu / Beata Uchto.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 6, s. 23-26
2. Bibliodrama, czyli aktywne poznawanie Pisma Świętego / Karolina Idkowiak.// Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 28-30
3. Co piszczy w trawie: świat przyrody pod lupą /// Świetlica w Szkole. - 2014, nr 2, s. 23-24
4. Czy metody aktywizujące upowszechniły się w praktyce szkolnej?: raport
z badań / Stanisław Bortnowski.// Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 91-103
5. Edukacja kreatywna w szkole / Jan Łysek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 58-70, bibliogr.
6. Edukacja regionalna z wykorzystaniem metod aktywizujących:
doniesienie z badań / Małgorzata Gogolewska-Tośka.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 9-12
7. Geneza, istota i zastosowanie praktyczne metody indywidualnych
przypadków / Anatol Bodanko.// Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 1, s. 177-195
8. Granie w projektowanie / Filip Miłuński.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 3, s. 40-42
9. Kogo aktywizują metody aktywne? (z praktyki szkolnej nauczycielapolonisty) / Teresa Słowikowska.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 29-32
10. Konstruktywistyczna strategia aktywizowania uczniów / Zuzanna Zbróg.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 33-40
11. Mapy mentalne - metody aktywizujące w nauczaniu / Małgorzata Chmurska.// Chemia w Szkole. - 2008, nr 5, s. 11-13
12. Metoda kapeluszy myślowych / Danuta Stępień.// Matematyka. - 2008, nr 9, s. 543-545
13. Metody aktywizujące jako istotny element nowoczesnego kształcenia / Ligia Tuszyńska.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 1, s. 52-57
14. Metody aktywizujące na katechezie / Ewa Gałązka.// Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 20-21
15. Metody aktywizujące na lekcjach języka niemieckiego i nie tylko / Joanna Bigaj.// Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 88-90
16. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 31-33
17. Metody dydaktyczne a aktywność i kreatywność uczniów / Kazimierz Denek.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 3-22
18. Modele edukacji i metody kształcenia w XXI wieku / Antoni Zając.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 2, s. 14-27
19. Nauczanie elementów historii chemii metodami aktywizującymi / Katarzyna Dobrosz-Teperek, Beata Dasiewicz.// Chemia w Szkole. -
2006, nr 6, s. 32-36
20. Od aktywizacji do aktywności twórczej. Happening i gra dydaktyczna / Ewa Grodecka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 2, s. 79-94
21. Pewność przyszłości dzięki asertywności / Paulina Dubiel.// Głos Pedagogiczny. -2013, nr 4, s. 17- 20
22. Podobieństwa i różnice między zabawami naturalnymi a dydaktycznymi / Piotr Winczewski.// Życie Szkoły. - 2014, nr 1, s. 4-7
23. Przełamywanie utartych schematów / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 1, 19-21
24. Przykłady metod aktywizujących / Agata Jacewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 24-28
25. Szkoła przyszłości będzie aktywizować uczniów / Agata Oleksiak.//
Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 74-77
26. Tablica interaktywna a aktywność uczniów na lekcji / Jóźwik Robert.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 2, s. 85-92
27. Uczenie się we współpracy z perspektywy konstruktywizmu / Urszula Dernowska.// Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 1, s. 27-39
28. Ukierunkowana aktywność ucznia na lekcji języka polskiego / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2013/2014, nr 3, s. 83-104.
29. Wirtualna przestrzeń edukacyjna / Sebastian Wasiołka.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8, s. 54-58
30. Wpływ technik Celestyna Freineta na rozwój twórczej aktywności dzieci
w młodszym wieku szkolnym : na podstawie wyników badań własnych / Marta Kuźnik.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 44-47

Autor: Małgorzata Kasza