Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka

Rzeszów

Przemoc wobec kobiet. Przyczyny, przejawy, profilaktyka
(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2019)

Książki:

 1. Dlaczego tak trudno jest odejść : narracje kobiet doświadczających przemocy / Bogna Szymkiewicz. - Warszawa : Eneteia 2016.
  Sygn. BSdzW 46552
 2. Doświadczenie przemocy w rodzinie : autobiograficzne narracje kobiet / Katarzyna Gajek. - Łódź : Uniwersytet Łódzki 2018.
  Sygn. BŁWyp 37833; BSdzW 47380; BStWy 178 U; WypRz 247341
 3. Poradnik dla kobiet ofiar przemocy : metody wykrywania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Consuelo Barea. - Warszawa : Czarna Owca 2010.
  Sygn. BSdzW 39978; BSdzW 40545; WypRz 235942; WypRz 236490
 4. Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej / red. Ewa Kowalewska-Borys. - Warszawa : Difin 2015.
  Sygn. CzytR 243704
 5. Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń : analiza kryminologiczna / Witold Klaus. - Warszawa : Scholar 2016.
  Sygn. WypRz 245884


Artykuły:

 1. Alfabet zgody / Agata Teutsch.// Niebieska Linia. - 2019, nr 2, s. 1-4
 2. Binarna przemoc - czyli o przemocy wobec kobiet ciężarnych / Małgorzata Przybysz-Zaremba.// Niebieska Linia. - 2018, nr 1, s. 18-20
 3. Cyberprzemoc wobec kobiet / Joanna Smętek, Zuzanna Warso.// Niebieska Linia. - 2018, nr 2, s. 14-17
 4. Dlaczego tak trudno prosić o pomoc? / Grażyna Pisarczyk.// Świat Problemów. - 2017, nr 6, s. 7-10
 5. Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów : raport Rzecznika Praw Obywatelskich.// Niebieska Linia. - 2019, nr 2, s. 5-7
 6. Dramat w dobrym domu... / Adriana Klos.// - 2012, nr 2, s. 88-90
 7. Ekonomia ma płeć : o dyskryminacji i przemocy ekonomicznej wobec kobiet / Magdalena Goetz.// Niebieska Linia. - 2011, nr 3, s. 18-20
 8. Europejskie badania na temat przemocy wobec kobiet / Katarzyna Wolska-Wrona.// Niebieska Linia 2014. - nr 2, s. 1-3
 9. Gender - idea, ideologia, nurt społeczny, moda, czy jeden z elementów systemowego przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet? / Ewa Dąbrowska.// W: Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej / red. nauk. Ewa Kowalewska-Borys. - Warszawa : Difin 2015, S. 9-23
  Sygn. CzytR 243704
 10. Godność i prawo do bycia człowiekiem : o przemocy wobec dziewcząt i kobiet ze spektrum autyzmu / Joanna Ławicka.// Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. - 2019, nr 3, s. 47-53
 11. Gwałt na ciele i duszy / Martyna Bunda.// Polityka. - 2013, nr 30, s. 22-24
 12. Gwałt nie dla seksu / Anna Błoch-Gnych.// Niebieska Linia. - 2009, nr 6, s. 5-7
 13. Ja, Ty, Ona - program wsparcia dla kobiet / Agnieszka Czapczyńska.// Niebieska Linia. - 2013, nr 2, s. 27-29
 14. Kobieta - ofiara przemocy psychicznej / Eugenia Herzyk.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 4, s. 88-89
 15. Kobiety - ofiary i sprawcy przemocy w związkach partnerskich / Łukasz Kwadrans, Ivan Rác.// - 2016, nr 2, s. 19-36
 16. Kobiety maltretowane w związkach - czy posiadane przez nie zasoby versus deficyty osobiste wpływają na pomoc, którą otrzymują? / Izabela Rajska-Kulik.// Chowanna. - 2005, t. 1, s. 40-61, bibliogr.
 17. Kulturowa przemoc ze względu na płeć : przypadek zabójstw na tle honoru / Agnieszka Gutkowska.// Archiwum Kryminologii. - T. 35 (2013), s. 137-160
 18. Między kobietą i mężczyzną : przemoc w związkach intymnych / Marta Makara-Studzińska.// Niebieska Linia. - 2008, nr 2, s. 27-30
 19. Narracje kobiet doświadczających przemocy / Bogna Szymkiewicz.// Niebieska Linia. - 2016, nr 1, s. 4-8
 20. NIE! przemocy seksualnej. Cz. 1 / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 18, s. 16
 21. NIE! przemocy seksualnej. Cz. 2 / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 20, s. 16
 22. Pomoc psychologiczna jako forma wsparcia kobiet doznających przemocy / Elżbieta Trafiałek, Natalia Moskal.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 113-122
 23. Od czego zależy proces wychodzenia z przemocy? / Aneta Bukowska.// Niebieska Linia. - 2017, nr 2, s. 17-20
 24. Pomoc psychologiczna jako forma wsparcia kobiet doznających przemocy / Elżbieta Trafiałek.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 113-122
 25. Prawa reprodukcyjne a przemoc wobec kobiet / Karolina Więckiewicz.// Niebieska Linia. - 2013, nr 6, s. 6-8
 26. Problemy zdrowotne kobiet doświadczających przemocy w rodzinie / Sylwia Kluczyńska.// Świat Problemów. - 2014, nr 9, s. 13-16
 27. Przemoc domowa. Decyzje kobiet o rozstaniu z mężem-sprawcą / Beata Jarończyk-Urbaś.// Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 4, s. 117-130
 28. Przemoc domowa - to nie moja sprawa? / Joanna Szuryn.// Niebieska Linia 2017. - nr 4, s. 25-26
 29. Przemoc ekonomiczna - geneza, definicje, wyniki badań / Ewa Lisowska.// Niebieska Linia. - 2014. - nr 3, s. 9-12
 30. Przemoc ekonomiczna - ukryta nić zniewolenia / Dorota Dyjakon.// Niebieska Linia. - 2015, nr 6, s. 1-3
 31. Przemoc motywowana honorem / Ewa Górecka.// Niebieska Linia. - 2013, nr 2, s. 10-12
 32. Przemoc seksualna w związkach małżeńskich : nadinterpretacja badaczy czy przemilczane fakty? / Agata Susek-Kaczyńska.// Niebieska Linia. - 2013, nr 4, s. 8-10
 33. Przemoc w związku małżeńskim / Jerzy Halicki, Małgorzata Halicka.// Praca Socjalna. - 2012, nr 5, s. 5-17
 34. Przemoc wewnątrzmałżeńska - uwarunkowania pozostawania maltretowanych kobiet w krzywdzącym związku / Izabela Rajska-Kulik.// Chowanna. - 2007, t. 1, s. 11-24, bibliogr.
 35. Przemoc wobec kobiet jak epidemia / Maria M. Pawłowska.// Niebieska Linia. - 2013, nr 5, s. 18-19
 36. Przemoc wobec kobiet jako wyzwanie dla współczesnej wiktymologii / Daria Bieńkowska.// W: Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / red. Łukasz Wirkus, Paweł Kozłowski. - Kraków : Impuls 2017, s. 147-159
  Sygn. BSdzW 47086; BSTWy 38055; WypRz 246034
 37. Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnością / Agnieszka Zawiślak.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 3, s. 42-59
 38. Przemoc wobec pijących kobiet / Joanna Majchrzyk-Mikuła.// Świat Problemów. - 2009, nr 5, s. 28-31, bibliogr.
 39. Przemoc wobec starszych kobiet - podsumowanie i rekomendacje / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki.// Praca Socjalna. - 2012, nr 5, s. 176-192
 40. Przemoc wobec starszych kobiet - wywiady z ofiarami / Małgorzata Halicka.// Praca Socjalna. - 2012, nr 5, s. 132-175
 41. Przemoc wobec zwierząt jako sygnał przemocy wobec kobiet i dzieci / Barbara Błońska.// Niebieska Linia. - 2016, nr 5, s. 17-22
 42. Równość płci i przemoc wobec kobiet : próba wyjaśnienia tzw. paradoksu nordyckiego / Magdalena Grzyb.// Archiwum Kryminologii. - T. 40 (2018), s. 221-261
 43. Samoakceptacja i poziom lęku maltretowanych kobiet a ich sposoby radzenia sobie z przemocą ze strony partnera / Izabela Rajska-Kulik// - 2005, t. 1, s. 62-77, bibliogr.
 44. Seksizm a przemoc wobec kobiet / Kamila Zimoń.// Niebieska Linia. - 2014, nr 1, s. 24-27
 45. Siła, odwaga, solidarność / Agata Teutsh.// Niebieska Linia. - 2016, nr 6, s. 5-7
 46. Sprawca przemocy - kat czy ofiara? : o psychologicznych mechanizmach przemocy partnerskiej i domowej / Dorota Kubacka-Jasiecka.// Studia Psychologiczne. - T. 48, z. 2 (2010), s. 59-75, bibliogr.
 47. Stan badań na temat przemocy wobec kobiet w starszym wieku w Polsce / Jerzy Halicki, Małgorzata Halicka.// Praca Socjalna. - 2012, nr 5, s. 18-31
 48. Szara strefa przemocy seksualnej : wyniki badań / Marta Rawłuszko, Magdalena
  // Niebieska Linia. - 2016, nr 3, s. 1-3
 49. Szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz.// Niebieska Linia. - 2018, nr 6, s. 20-23
 50. W drodze do siebie : arteterapia w pracy z kobietami, które doświadczyły przemocy / Agnieszka Czapczyńska.// Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 25-27
 51. W pułapce władzy i miłości / Eugenia Mandal.// Niebieska Linia. - 2011, nr 1, s. 21-24, bibliogr.
 52. Współczesne formy wyzwolenia i zniewolenia kobiet / Katarzyna Wysokińska.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 3/4, s. 48-52
 53. Z perspektywy płci : monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Joanna Piotrowska.// Niebieska Linia. - 2016, nr 1, s. 26-29

  Rzeszów, listopad 2019 r.
  oprac. Małgorzata Mika-Zarębska
  na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

 

Autor: Małgorzata Mika-Zarębska