Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Urszula Buczkowska
Przemyśl 2015

 

Scenariusze lekcji bibliotecznych dla szkół

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Nauczanie początkowe

 1. Bawimy się wierszami : scenariusz zajęć dla klasy 0-III / Bożena Chryst-Kaczak // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 8-9
 2. Droga książki od pisarza do bibliotekarza : konspekt lekcji dla klasy III szkoły podstawowej / Beata Jarosz // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 5, s. 34-35
 3. Dzień Pluszowego Misia : lekcja biblioteczna dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Anna Grzelak, Anna Trzcińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 10-1
 4. Gdybym była Świętym Mikołajem.. / Dorota Lemańska // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 12, s. 43-44
 5. Jak powstaje czasopismo : lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Grażyna Chrząstowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s.21
 6. Książka i jej budowa : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Grażyna Kadłuczka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 15-17
 7. O Januszu Korczaku z dziećmi : zajęcia biblioteczne / Martyna Siemaszko // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 5, s. 37-39
 8. Pasowanie na czytelnika w bibliotece : scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klas pierwszych / Agnieszka Wojciechowicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 1, s. 42-44
 9. Pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej : scenariusz spotkania bibliotecznego dla sześciolatków / Agnieszka Witwer // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 1, s. 24-25
 10. Pociąg z marzeniami : scenariusz zajęć / Anna Kołaczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 23
 11. Poczta biblioteczna / Małgorzata Stańka // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 24
 12. Prosty sposób na dobrą zabawę, czyli stare gazety w roli głównej : zajęcia biblioteczne dla najmłodszych / Justyna Bździuch // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 38-39
 13. Przedszkolak w bibliotece : scenariusze zajęć w bibliotekach / Krystyna Gawryluk // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 7-8, s. 52-56
 14. ”Sekrety wody": scenariusz edukacyjno-muzycznej lekcji bibliotecznej dla dzieci w wieku od czterech do siedmiu lat / Barbara Krawczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 7-8, s. 58-61
 15. Seria bajek z morałem : konspekt zajęć w bibliotece przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Ewa Stępień // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 20-21
 16. Święto Bajki - scenariusz zajęć dla dzieci / Agnieszka Pejkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 5, s.39-41
 17. Tuwim w bibliotece : scenariusze zajęć / Magdalena Gawluk // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 9, s. 7-9
 18. "Tuwimolandia zaprasza" : zajęcia biblioteczne / Justyna Bździuch // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 10, s. 41-42
 19. Uśmiech dla każdego : scenariusz lekcji bibliotecznej / Dorota Lemańska // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 1, s. 41-42
 20. Zajęcia plastyczno - techniczne, zabawy, konkursy z tytułem literackim / Justyna Bździuch // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 36- 38

 

Szkoła podstawowa

 1. 100 lat od wydania książki Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" : lekcja biblioteczna / Anna Kontkiewicz // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 3, s. 12-14
 2. 70 rocznica wybuchu II wojny światowej : scenariusz lekcji / Danuta Wojciechowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7/8, s. 16-17
 3. Aparat informacyjny książki : scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Elżbieta Klicka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 17-18
 4. Budowa książki i czasopisma : zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej / Agata Safian // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, s.20-21
 5. Chleb na znaczkach pocztowych : lekcja biblioteczna / Małgorzata Bykowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 2, s. 12-13
 6. Chopina@ wyławianie z sieci : lekcja biblioteczna / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 3, s. 14
 7. Co wiem o książce i bibliotece? : gry i zabawy dydaktyczne : scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klasy IV-V szkoły podstawowej / Joanna Polaszczyk // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 6, s. 13-15
 8. Czasopisma internetowe dla dzieci : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Beata Loch // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11. s. 15
 9. Czy Mateuszek to nasz kolega? : (propozycja scenariusza zajęć czytelniczych do wykorzystania w bibliotece) / Wioletta Karpiak // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 9, wkładka, s. I-V, bibliogr.
 10. Czytaj książki codziennie - koniecznie! : propozycja lekcji bibliotecznej dla klas IV-VI / Dorota Bielawska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 11
 11. Film - iluzja naszych oczu : Scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Małgorzata Olejnik, Iwona Wołejko // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, s. 18-19
 12. Fotosafari, czyli podróż do świata książek : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum / Elżbieta Furtak-Wiśniewska, Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 17
 13. Gazety i czasopisma źródłem aktualnej wiedzy i informacji : lekcja biblioteczna dla klasy VI / Grażyna Bich // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 9, s. 39-41
 14. Gdzie i jak znaleźć informację? : scenariusz lekcji z wykorzystaniem multimediów / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 20-21
 15. Książka a nowe media : scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej / Marzena Wołek // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 2, s. 37-38
 16. Kto przysłowia zna, ten sie dobrze ma! : scenariusz lekcji / Agnieszka Pejkowska // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 9, s. 32-33
 17. Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : Scenariusz zajęć dotyczących Konwencji o Prawach Dziecka / Urszula Karczewska, Iwona Peplińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 11-12
 18. Od pierwszego znaczka do filatelistyki : lekcja biblioteczna / Małgorzata Bykowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 1, s. 16-18
 19. Oswoić" słowniki - scenariusz lekcji bibliotecznej / Agnieszka Pejkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 11, s .36-40
 20. Piękne książki, piękny papier - scenariusz warsztatów / Anna Chrościcka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 7-8, s. 18-19
 21. "Polubić Słowackiego" : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas 6 szkół podstawowych / Joanna Grząba // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 2, s. 38-40
 22. Powstania śląskie w latach 1919-1920-1921 : poznajemy źródła informacji pośredniej i bezpośredniej : lekcja biblioteczna / Mirosława Grabowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 2, s. 16-17
 23. Poznaj edytorską stronę książki / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 20-21
 24. Poznajemy warsztat dziennikarza prasowego : lekcja biblioteczna / Danuta Binkiewicz- Kołodziej // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 2, s. 13- 17
 25. Przyjęcie urodzinowe u Jula Słowackiego : konspekt zajęć z okazji 200. rocznicy urodzin poety / Agnieszka Mucha // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7-8, s. 19-20
 26. Rola katalogów w nowoczesnej bibliotece / Romana Bulanda – Frączkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 11, s. 33-34
 27. Strach przed poezją : scenariusz lekcji dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Krystyna Szyszko // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 11, wkładka Biblioteka –Centrum Informacji, s. 16-17
 28. Świat Biblii : lekcja biblioteczna i zajęcia filatelistyczne / Małgorzata Bykowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 1, s. 12-15
 29. Światowy Rok Mozartowski: wyszukiwanie informacji w Internecie i zbiorach bibliotecznych : scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 7-8, s. 41-43
 30. W poszukiwaniu książki : lekcja biblioteczna / Mariola Sitarz // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 1. s. 12-15
 31. W starożytnym Egipcie : scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 5-8 lat / Elżbieta Romanowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 15-16
 32. W świecie mediów starych i nowych : lekcja biblioteczna / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 6, s. 14-19
 33. Warszawskie adresy Madame Curie / Anna Kontkiewicz // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 2, s. 12-14
 34. Wigilijna podróż po Europie / Kazimiera Waligóra // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 12, s. 33-37
 35. Wizyta na Zielonym Wzgórzu : zajęcia czytelnicze dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej / Ewa Gajcy // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s. 32-33
 36. Wskazówki dla młodego redaktora - historia prasy : scenariusz lekcji bibliotecznej dla szkół podstawowych oraz gimnazjum / Joanna Stawińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 4, s. 39-42
 37. Wysyłaj ludziom eksperymentalne sygnały dobra : scenariusz zajęć na podstawie fragmentu powieści Małgorzaty Musierowicz "Kwiat kalafiora" / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 18-19
 38. Wyszukiwanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno - encyklopedycznybiblioteki : konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy VI szkoły podstawowej / Edyta Dobek // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 10, s. 39-40
 39. Z Januszem Korczakiem w lepszy świat : scenariusz lekcji bibliotecznej / Dorota Lemańska // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 11, s. 34-36
 40. Z klasą po regionie świętokrzyskim. Region kielecki : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy IV szkoły podstawowej / Ewelina Raczyńska // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 7-8, s. 56-58
 41. Zabawy słowne z wykorzystaniem słowników : scenariusz lekcji bibliotecznej przeznaczony dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Joanna Polaszczyk // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 11, s. 18-19
 42. Zachęta do czytania (delikatnie o trudnej sytuacji) : lekcja biblioteczna dla klas III-IV szkoły podstawowej / Hanna Diduszko // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 1, s. 41-42
 43. Zajęcia biblioteczne. Moje zdanie czy innych / Agnieszka Sikorska -Celejewska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 1, s. 12-13
 44. Zaproszenie z Zielonego Wzgórza : lekcja biblioteczna / Anna Kula – Lubaszewska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 5, s.13-15

 

Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

 1. Bibliografia. A to musi być tak... ? / Renata Wójtowicz // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 1, s. 16-20
 2. Bibliografia zawartości czasopism pomocą w poszukiwaniu informacji : lekcja biblioteczna / Mirosława Grabowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 6, s. 10-13
 3. Biblioteka mikromodemem kultury : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Bernardyna Banaś // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s.21-22
 4. Biblioteka skarbcem kultury : konspekt lekcji bibliotecznej / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 20-21
 5. Bitwa pod Grunwaldem w literaturze : lekcja biblioteczna / Andrzej Janusz Piotrowski // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 3, s. 12-13
 6. By czas nie zaćmił i niepamięć : lekcja biblioteczna / Andrzej Janusz Piotrowski // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 2, s. 16-22
 7. Comic strip - kolorowe zeszyty, komiks, manga : lekcja biblioteczna dla klas gimnazjalnych / Joanna Stawińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 5, s. 39-42
 8. Czy wiesz, że książki rozmawiają? : scenariusz lekcji bibliotecznych / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 1, s. 12-13
 9. Dołączamy do świata WIKI : lekcja biblioteczna / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 16-23
 10. Filozoficzno-biblioteczne spotkania dla gimnazjalistów : zajęcia biblioteczne / Ewa Gajcy // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 4, s. 40-41
 11. Impresjoniści : lekcja biblioteczna dla szkół średnich / Jolanta Błaszczyk, Jadwiga Granosik // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 6, s. 33-34
 12. Język nagłówków prasowych / Iwona Król // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 18-19
 13. Król Olch Goethego źródłem inspiracji kultury : scenariusz interdyscyplinarnej lekcji bibliotecznej : zajęcia z wykorzystaniem multimedialnych pomocy dydaktycznych / Alicja Główka, Aleksandra Zięba // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, s. 12-13
 14. Książka i jej rola w życiu współczesnego człowieka : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej / Bernardyna Banaś // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 5, s. 42-43
 15. Książka tradycyjna czy multimedialna? : (scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum lub w klasie I LO) / Barbara Michałek // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 15-16
 16. Lektury w wersji cyfrowej - oferta dla uczniów : lekcja biblioteczna / Iwona Włodarska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 4, s. 16-17
 17. Morderstwo w Orient Expressie : odkrywamy prawdę o bohaterach / Grażyna Okroj // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 10, s. 11-12
 18. O komunikowaniu dawniej i dziś : lekcja biblioteczna / Mirosława Grabowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 3, s. 15-17
 19. Plotka : scenariusz lekcji bibliotecznej / Anna Pietrusewicz // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, s. 9
 20. Podziwiamy wodospady świata z Google Earth : scenariusz zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 14
 21. Poszukujemy informacji o "Bogurodzicy" : konspekt lekcji w klasie III gimnazjum / Edyta Dobek // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, s. 41-43
 22. Poznajemy impresjonistów z Wikispaces i Wikipedią : scenariusz zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 15
 23. Przysłowia ludowe : scenariusz zajęć / Marta Kleniewska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 14-16
 24. Reklama - jesteś za czy przeciw? / Aldona Wilas // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 17-19
 25. Reklama prasowa i telewizyjna : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych / Ewelina Raczyńska // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 9, s. 40-42
 26. Rozwijanie czytelnictwa uczniów poprzez doskonalenie umiejętności czytania : lekcja biblioteczna / Elżbieta Kwiatkowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 2, s. 23-24
 27. Słownik - droga do zrozumienia, zanalizowania i poprawnego zapisania / Anna Kowara // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 5, s. 16-21
 28. Słowniki i poradniki językowe : konspekt lekcji dla klasy i gimnazjum / Joanna Bochat // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s.13
 29. Śladami kultury żydowskiej : scenariusz zajęć w bibliotece szkolnej / Małgorzata Stanik, Mariusz Sułek, Barbara Tkacz // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 12, s. 14-16
 30. Tradycyjne i nowoczesne formy przekazu treści : konspekt zajęć z wykorzystaniem ICIM dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 22-23
 31. W oczekiwaniu na Kosogłosa (1) : cykl zajęć / Agnieszka Popiel // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 10, s. 16-20
 32. W oczekiwaniu na Kosogłosa (2) : cykl zajęć / Agnieszka Popiel // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 11, s. 10-13
 33. W oczekiwaniu na Kosogłosa (3) : cykl zajęć / Agnieszka Popiel // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 12, s. 18-21
 34. W poszukiwaniu rzetelnej informacji : scenariusz lekcji technologii informacyjnej / Anna Dobraczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, s. 10-11
 35. Warsztaty książki miniaturowej w bibliotece : zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjów / Dorota Kamisińska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 13-16
 36. Wirtualne uzależnienie : jak mu zapobiegać : lekcja biblioteczna / Mirosława Grabowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 2, s. 20-21
 37. Wydawnictwa informacyjne : lekcja biblioteczna / Iwona Włodarska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 4, s. 17-18
 38. Wyszukiwanie informacji w katalogach elektronicznych : scenariusze lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Szałata // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 19
 39. Żadnych ograniczeń w cyberprzestrzeni? : zajęcia dla uczniów gimnazjum / Beata Duda // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 7/8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 1, s. 24

 

Autor: Urszula Buczkowska