Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz (bibliografia podmiotowo – przedmiotowa)

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

 

 Zbigniew Herbert - poeta, eseista, dramatopisarz
(bibliografia podmiotowo – przedmiotowa) 

Bibliografia podmiotowa
KSIĄŻKI
Dokumenty samoistne wydawniczo

 1. Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. – Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, cop. 2004. – s. 342, [2]
  WypRz 228458
 2. Barbarzyńca w ogrodzie : szkice literackie / Zbigniew Herbert. – Warszawa : „Czytelnik”, 1973. - 342, [2] s.
  WypRz 232837
 3. Dramaty / Zbigniew Herbert. – Warszawa : PIW, 1970. – s. 145, [3]
  116485, 116486
 4. Dramaty / Zbigniew Herbert. – Warszawa : Towarzystwo „Więź”, 2008
  WypRz 233481
 5. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie : korespondencja 1955-1996 / Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert ; opracowanie edytorskie Ryszard Krynicki. - Kraków : Wydawnictwo a5, 2018.
  WypRz 247520
 6. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert. – Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2000. – s. 210
  WypRz 224341, WypRz 230996
 7. Martwa natura z wędzidłem / Zbigniew Herbert. – Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2003. – s.150, [2]
  WypRz 230997
 8. "Mistrz z Delft" i inne utwory odnalezione / Zbigniew Herbert ; oprac., ułożyła w tom i opatrzyła koment. Barbara Toruńczyk ; współpr. Henryk Citko. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2008.
  WypRz 233102
 9. Napis / Zbigniew Herbert. – Warszawa : „Czytelnik”,1969. – s. 54, [2]
  WypRz 15674 B.
 10. 89 wierszy : wybór i układ Autora / Zbigniew Herbert. - Kraków : "a5", 1998. - 178, [5] s.
  WypRz 226403
 11. Rovigo / Zbigniew Herbert. - 2.  - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997. - 59, [5] s.
  Sygn. WypRz 37606 B
 12. Struna światła / Zbigniew Herbert. - 2 przejrz.  - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999. - 83, [1] s.
  Sygn. WypRz 226926
 13. "W cieniu heksametru" : interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004. - 260 s.
  WypRz 232030
 14. Wiersze zebrane / Zbigniew Herbert. – Warszawa : „Czytelnik”, 1971. – s. 344
  WypRz 127010, WypRz 127011, WypRz 127012
 15. Wiersze zebrane / Zbigniew Herbert ; oprac. edytorskie Ryszard Krynicki. - Kraków : "a5", cop. 2008.
  WypRz 233367
 16. Wybór poezji. Dramaty / Zbigniew Herbert. – Warszawa : „Czytelnik”, 1973. – s. 340, [4]
  CzytR 140417, WypRz 140418
 17. Wybór wierszy / Zbigniew Herbert. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. – s. 201, [3]
  CzytR 191395, WypRz 191396
 18. Znaki na papierze : utwory literackie, rysunki i szkice / [red. Joanna Kułakowska-Lis ; wybór i oprac. tekstów Henryk Citko]. - Olszanica : "Bosz", 2008.
  WypRz 232839

Antologie

 1. Drugi pokój // W: Antologia dramatu T.1 / wybór i posłowie Jerzy Koenig. –Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  155176 CzytR, 155460-463

 DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

 1. Drugi pokój [Dokument dźwiękowy] / Zbigniew Herbert. - Warszawa : Polskie Radio S.A., 2010
  AudRz 195
 2. Kamienie [Dokument dźwiękowy] / Przemysław Gintrowski ; współtw. Zbigniew Herbert. - Warszawa : Pomaton, 2012
  AudRz 355
 3. Tren do wierszy Zbigniewa Herberta [Dokument dźwiękowy] / Przemysław Gintrowski ; współtw. Zbigniew Herbert, Monika Wolińska. - Warszawa : Polskie Radio, 2008
  AudRz 341

Bibliografia przedmiotowa
KSIĄŻKI

 1. Ciemne źródło : esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta / Andrzej Franaszek. - Kraków : "Znak", 2008.
  WypRz 232435
 2. Czytanie Herberta / pod red. Przemysława Czaplińskiego, Piotra Śliwińskiego, Ewy Wiegandt. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Zakład Poetyki Historycznej : "WiS", 1995. - 279, [2] s.
  CzytR 219586
 3. Dlaczego Herbert : wiersze, komentarze, interpretacje / t . Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski. - Wyd. 2 poszerz. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2004
  Sygn. CzytR 230742
 4. Herbert : biografia. T. 2, Pan Cogito / Andrzej Franaszek. - Kraków : "Znak", 2018
  WypRz 247516
 5. Herbert : biografia. T. 1, Niepokój / Andrzej Franaszek. - Kraków : "Znak", 2018
  WypRz 247515
 6. Herbert : poetyka, wartości i konteksty / pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i Witolda Sadowskiego. - Warszawa : "DiG", 2002
  CzytR 230760
 7. Herbert parokrotnie / Mariusz Zawodniak. - Toruń : Dom Wydawniczy Duet, cop. 2011.
  WypRz 238936
 8. Herbert Środkowoeuropejczyk : twórczość Zbigniewa Herberta w kontekstach i kontaktach środkowoeuropejskich / pod red. Krzysztofa Krasuskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski : Wydawnictwo FA-art, 201.
  CzytR 238634
 9. Gry pana Cogito / Andrzej Kaliszewski. - 2 rozsz.  - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1990. - 258, [2] s.
  Sygn. CzytR 213279
 10. Gry pana Cogito / Andrzej Kaliszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. - 242, [2] s.
  WypRz 187517, WypRz 187518, WypRz 187519
 11. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie : korespondencja 1955-1996 / Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert ; opracowanie edytorskie Ryszard Krynicki. - Kraków : Wydawnictwo a5, 2018.
  WypRz 247520
 12. O poezji Zbigniewa Herberta / Włodzimierz Maciąg. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - 68, [3] s.
  WypRz 203082, WypRz 203083, CzytR 203081
 13. Poeci czterech pokoleń / Artur Sandauer. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. - 369, [2] s.
  WypRz 163465, WypRz 163466, WypRz 163467, WypRz 163468
 14. Poezja i niepoezja : szkice / Zbigniew Bieńkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. - 284 s.
  WypRz 92869, WypRz 92870
 15. Poezja Zbigniewa Herberta / Jacek Łukasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 166, [1] s.
  WypRz 218595, WypRz 218596, CzytR 218224
 16. "Poezje" Zbigniewa Herberta / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2006. - 45, [3] s.
  WypRz 239028
 17. Poznawanie Herberta / wybór i przedm. Andrzej Franaszek ; [red. Maria Rola]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1998. - 440, [3] s
  CzytR 221538
 18. Scenariusze przekorne i prawie niemożliwe / Anna Biernacka, Stanisław Bortnowski. - Warszawa : "Stentor", [2013]
  CzytR 241290
 19. Szkice literackie. Asnyk, Konopnicka, Herbert / Antoni Baczewski. – Rzeszów : WSP, 1991. – s. 93
  CzytR 213093, WypRz 213094
 20. Świat barw - świat znaczeń w języku poezji Zbigniewa Herberta / Ewa Badyda. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.
  WypRz 233201
 21. Twórczość Zbigniewa Herberta : studia / red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski. - Kraków : "Universitas", cop. 2001. - 403 s.
  CzytR 225129
 22. Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. - 2 (pierwsze krajowe).  - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1994. - 251, [1] s.
  Sygn. WypRz 217115, WypRz 217116
 23. Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 245, [2] s.
  CzytR 225131
 24. Wiersze Zbigniewa Herberta / Marek Adamiec. – Gdańsk : M. Rożak, 1994. – 45, [2]
  WypRz 33011 B, WypRz 239040
 25. Zbigniew Herbert : (portret krytyczny autora,analiza wybranych wierszy, bibliografia) / Andrzej Kaliszewski. - Kraków : "Sponsor", [1993]. - 56 s
  WypRz 239035
 26. Zbigniew Herbert : "Kamień na którym mnie urodzono" / Rafał Żebrowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2011.
  WypRz 238936
 27. Zbigniew Herbert "Poezje" / oprac. Maciej Krassowski. - Warszawa : "Jota", 1991. - 45, [3] s.
  WypRz 31800 B, wypRz 31801 B
 28. Zbigniew Herbert w ogrodzie sztuk : szkice literackie / Jacek Rozmus. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2007
  CzytR 230926, BMWyp 57083, BStWy 33203

ARTYKUŁY

 1. Apokryfy w polskiej poezji współczesnej / Joanna Dembińska-Pawelec.// Pamiętnik - 2014, z. 4, s. 137-150
 2. Ars longa, vita brevis - "Pan od przyrody” / Irena Urbaniak.//W: Dlaczego Herbert. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2004. - S. 97-102
 3. Boleść nie z roli wyszła, ni z ziemi cierpienie wyrosło?. Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu Z. Herberta na lekcjach w kl. VIII / Romuald Jabłoński.//W: Wiersze poetów XX wieku na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej : przygotowanie do dialogu z poezją w szkole. Cz. 2, Interpretacje tekstów, scenariusze lekcji, pomysły ćwiczeń i zadań, teksty / pod red. Barbary Myrdzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998. - S. 128-141
  WypRz 220668, CzytR 220667
 4. Chrzest ziemi : (Herbert, presokratycy i Nietzsche) / Józef Maria Ruszar.// Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 6-12
 5. Czarna magia : dwa tworzywa - jeden wymiar. Pan Cogito Zbigniewa Herberta i Rene Magritte'a / Iwona Mikołajczyk.// Pamiętnik Literacki. - 2014, z. 4, s. 87-100
 6. Czy "czerń" musi być zła? : o poetyckim wartościowaniu koloru czarnego w poezji Zbigniewa Herberta / Ewa Badyda.// Język Polski. - 2006, nr 2, s. 116-125
 7. Do czego nam dziś potrzebny "Pan Cogito"? / Marcin Telicki.// Polonistyka. - 2010, nr 9, s. 43-46
 8. Doskonała niedoskonałość / Aldona Szukalska.// Polonistyka. - 2017, nr 6, s. 49-51
 9. Ekfraza poetycka a audiodeskrypcja / Beata Jerzakowska.// Polonistyka. - 2013, nr 5, s. 10-13
 10. Filozofia godności / Leszek Żuliński.// W: Sztuka wyboru / Leszek Żuliński. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979. – s. 67-85
  Sygn. WypRz 173853
 11. Filozofia nauczania, czyli o podmiotowości raz jeszcze / Krzysztof Koc.// Polonistyka. - 2010, nr 2, s. 26-31
 12. Głos dzielony na czworo : (Rzecz o Zbigniewie Herbercie) / Artur Sandauer // W: Poeci czterech pokoleń / Artur Sandauer. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. - s. 313-341
  WypRz 163465, WypRz 163466, WypRz 163467, WypRz 163468
 13. Gry z mitem greckim w "Historii Minotaura" Zbigniewa Herberta / Anna Podemska-Kałuża.// Polonistyka. - 2018, nr 4, s. 8-13
 14. Herbert : ciemne flukta (notatki) / Paweł Próchniak.// Polonistyka. - 2010, nr 9, s. 23-29
 15. Herbert a muzyka / Wojciech Ligęza.//W: Herbert : poetyka , wartości, konteksty / pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i witolda Sadowskiego - Warszawa : "DiG", 2002. - S. 61-79
  CzytR 230760
 16. Herbert w liceum - dzisiaj / Bożena Chrząstowska.// Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 42-44
 17. Herbert Zbigniew.//W: Leksykon poetów : dla szkół i miłośników poezji / Janusz Termer. - 2 uzup. - Warszawa : "Iskry", 1999. – s. 109-112
  Sygn. WypRz 222916, CzytR 222915
 18. Herbert Zbigniew (1924-1998) //W: Słownik pisarzy i dzieł współczesnych : kanon lektur na początek XXI wieku / Aneta Grodecka. - Warszawa : "Polonia Press", [2000]. s. 176-182
 19. CzytR 224944, WypRz 224945
 20. Herbert Zbigniew (1924-1998) / Andrzej Kaliszewski. //W: Biografie sławnych ludzi. T. 1, [A-K] : praca zbiorowa / pod red. Anny S. Artin. - Bochnia ; Kraków : "SMS", [2005]– s. 236-239
  229831
 21. Herbert Zbigniew (1924-1998) / J.F.//W: Słownik pisarzy polskich / pod red. Arkadiusza Latuska ; aut. Elwira Buszewicz [i in.]. - Kraków : "Zielona Sowa", 2003. – s. 174-176
  CzytR 226489, WypRz 226591
 22. Herbert Zbigniew / A.H.//W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik bibliograficzny / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałapa. T. 3 : G-J. - Warszawa : WSiP, 1994.- s. 230-235
  217724
 23. Herbert w szkole / Stanisław Włostowski.// Polski w Praktyce. - 2009, nr 2, s. 42-43
 24. Herbert-eseista jako interpretator kultury / Elżbieta Konończuk.//W: Czytanie tekstów kultury. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 147-156
  CzytR 232525
 25. Herberta apokryf ironiczny/ Jacek Trznadel.// W: Płomień obdarzony rozumem : poezja w poezji i poza poezją : eseje / Jacek Trznadel. - Warszawa : "Czytelnik", 1978.- s. 124-133
  WypRz 167314, CzytR 167313
 26. Herbertowska lekcja "czytania obrazu" : "Martwa natura z wędzidłem" / Małgorzata Imperowicz-Jurczak.// Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 32-36            
 27. Herr Cogito zdobywa przyjaciół : recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w niemieckim obszarze językowych / Wojciech Kudyba.//W: Herbert Środkowoeuropejczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011. - S. 11-55
  CzytR 238634
 28. Interpretacja wiersza "Nike, która się waha" Zbigniewa Herberta / Piotr Janusz Pardo.// W: Lektury gimnazjalne inaczej : literatura polska XX wieku. - Warszawa : "Raabe", 2013. - S. 41-53
  CzytR 241112
 29. Jak oswoić dla uczniów poezję współczesną? / Agnieszka Kastelik-Herbuś.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 2, s. 28-34
 30. Jak sprostać klasykom? Pan Cogito Zbigniewa Herberta / Włodzimierz Maciąg // W: Nasz wiek XX : przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980 / Włodzimierz Maciąg. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.- s. 309-314
  WypRz 215107
 31. Jednostka? Masa? Tłum? : rozważania o tym, co przemoc robi z człowiekiem / Katarzyna Kozłowska, Anna Stachowicz.// Polonistyka. - 2013, nr 10, s. 19-23
 32. "Kamyk" i "Cebula", czyli w Sieci liryki / Anna Wiercińska-Biernacka.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 56-62
 33. Krytyk, który się waha / Piotr Śliwiński.// Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 13-19
 34. Książka-Lektura- Hermaneutyka : Zbigniew Herbert „Książka” / Bogdan Zeler.// W: Zrozumieć poezję współczesną / Bogdan Zeler. - Katowice : "Książnica", 1995.- s. 78-83
  Sygn.
 35. Która lektura? : poezja Herberta wobec hermeneutyki / Agnieszka Czajkowska.// Ruch Literacki. - 2006, nr 6, s. 617-626
 36. Listy do Muzy Zbigniewa Herberta jako przykład spójnej konstrukcji opartej na dialogu / Agnieszka Szymańska.// Roczniki Humanistyczne. - T. 52, (2004) z. 6, s. 1
 37. Miasto Herberta / Anna Mazurkiewicz-Szczyszek.// Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 20-25
 38. Miejsce Zbigniewa Herberta w kulturze węgierskiej / Jerzy Snopek.//W: Herbert Środkowoeuropejczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011. - S. 214-253
  CzytR 238634
 39. Między cierpieniem a formą / Ryszard Przybylski.// W: To jest klasycyzm / Ryszard Przybylski. – Warszawa : "Czytelnik", 1978. - s. 124-175
  WypRz 167513, CzytR 167511
 40. Motyw lustra w poezji Herberta : (na podstawie tomu "Hermes, pies i gwiazda") / Olga Wójcik.//W: Herbert. - Warszawa : "DiG", 2002. - S. 53-59
  Sygn. CzytR 230760
 41. Motyw śmierci jako element intertekstualności w utworach poetów współczesnych - Zbigniewa Herberta i Stanisława Grochowiaka / Olga Rutkowska.//W: Poetyckie obrazy śmierci. - Łódź : "Piktor", 2006. - S. 83-91
  CzytR 230843
 42. Myśliciel w meloniku : Zbigniew Herbert "Pan Cogito" / Urszula Wykurz.// Język Polski w Gimnazjum. - 2017/2018, nr 1, s. 87-99
 43. Nadzieja cierpiących : o wierszu Zbigniewa Herberta "Modlitwa starców" / Rafał Rutkowski.// Ruch Literacki. - 2005, nr 3, s. 293-301
 44. Nieustanne komentowanie : wokół recepcji Zbigniewa Herberta w Polsce / Wojciech Ligęza.//W: Herbert Środkowoeuropejczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011. - S. 100-149
  CzytR 238634
 45. Nike i pomniki / Piotr Bernatowicz.// Polonistyka. - 2011, nr 8, s. 27-31
 46. Nurt klasycyzujący : przypadek Herberta / Mieczysław Dąbrowski // W: Literatura polska : 1945-1995 : główne zjawiska. - Warszawa : Wydawnictwo „Trio", 1997. - s. 103-105
  WypRz 223475, WypRz 223476, CzytR 223474
 47. O "Bogu Spinozy" i innych Bogach - "Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy" / Elżbieta Olejniczak.//W: Dlaczego Herbert. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2004. - S. 129-140
  CzytR 230742
 48. O korespondencji sztuk w kontekście wybranych wierszy Zbigniewa Herberta / Dominika Dworakowska-Marinow, Małgorzata Gajak-Toczek.//W: Teksty kultury w szkole. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 85-97
  WypRz 232694, CzytR 232693
 49. O poezji Zbigniewa Herberta : „Pan Cogito” i Kamyk” Julian Rogoziński // W: Preteksty : szkice o współczesnej poezji polskiej / Julian Rogoziński ; [wybrał i słowem wstępnym opatrzył Ryszard Matuszewski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. – s. 169-175
  WypRz 201090, CzytR 201089
 50. O wierszach Leopolda Staffa i Zbigniewa Herberta. Poetyckie gry z tradycją / Barbara myrdzik.//W: Wiersze poetów XX wieku na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej : przygotowanie do dialogu z poezją w szkole. Cz. 2, Interpretacje tekstów, scenariusze lekcji, pomysły ćwiczeń i zadań, teksty / pod red. Barbary Myrdzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998. - S. 99-118
  WypRz 220668, CzytR 220667
 51. Obecność utworów Zbigniewa Herberta w języku czeskim / Krzysztof Krasuski.//W: Herbert Środkowoeuropejczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011. - S. 170-178
  CzytR 238634
 52. Obrazy poezji : autoportrety i portrety poetów [Zbigniew Herbert] // W: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej / pod red. Aliny Brodzkiej i Lidii Burskiej ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1998. - s. 405-457
  Sygn. CzytR 221676
 53. Odbiór twórczości Zbigniewa Herberta na Słowacji / Krzysztof Krasuski.//W: Herbert Środkowoeuropejczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011. - S. 150-169
  CzytR 238634
 54. Oswajanie średniowiecza, czyli o lekcjach wprowadzających w epokę / Krzysztof Koc.// Polonistyka. - 2009, nr 1, s. 30-35
 55. „Pan Myślę” wobec „Myśli czystej” / Stefan Melkowski // W: Rówieśnicy i bracia starsi / Stefan Melkowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1980. – s. 36-49
  WypRz 175344, WypRz 175345, WypRz 175346
 56. Pan Cogito Herberta / Marian Kisiel.//W: Słownik literatury polskiej XX wieku / pod red. Marka Pytasza. – Katowice : VIDEOGRAF II, 2001. –s. 461-464
  CzytR 224488, WypRz 224489
 57. Pan od poezji : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Zbigniewowi Herbertowi (29 XI 1924 - 28 VII 1998) / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 28-30
 58. Panie, dziekuję Ci... : scenariusz poświęcony Zbigniewowi Herbertowi przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 11, s. 30-32
 59. Podróż z książką - refleksja na temat czytania na lekcjach języka polskiego w liceum / Elżbieta Dutka.// Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. - T. 18 (2005), s. 19-33
 60. Poemat moralisty : monodram oparty na tekstach Zbigniewa Herberta / Anna Figlus.// Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 32-33
 61. Poeta wśród ideologii artystycznych współczesności : (Zbigniew Herbert) // W: Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 2, Ideologie artystyczne / Edward Balcerzan. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. – s. 220-254
  Sygn. WypRz 206725, WypRz 206727, WypRz 206728
 62. Poezja Herberta / Danuta Opacka-Walasek.//W: Słownik literatury polskiej XX wieku / pod red. Marka Pytasza. – Katowice : VIDEOGRAF II, 2001. –s. 487-490
  CzytR 224488, WypRz 224489
 63. Poezja w latach 1986-1995 : Zbigniew Herbert / Stanisław burkot// W: Literatura polska w latach 1986-1995 / Stanisław Burkot. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1996. – s. 35-38
  WypRz 219287, WypRz 219553, WypRz 219288
 64. Poezja Zbigniewa Herberta / Halina Ponikowska.// W: Lektury gimnazjalne inaczej : literatura polska XX wieku. - Warszawa : "Raabe", 2013. - S. 54-65
  CzytR 241112
 65. Poezja Zbigniewa Herberta w świecie sztuk pięknych : (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) / Paweł Gogler.// Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 1, s. 80-12
 66. Podróż z książką - refleksja na temat czytania na lekcjach języka polskiego w liceum // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. - T. 18 (2005), s. 19-33
 67. Prawda serca : filmy dokumentalne o Zbigniewie Herbercie na lekcji języka polskiego / Iwona Grodź.// Sygnał. - 2019, nr 2, s. 32-33
 68. Prawda widzenia : o zmyśle wzroku w esejach Zbigniewa Herberta / Dorota Kozicka.// Ruch Literacki. - 2006, nr 6, s. 599-616
 69. Przeciw wyznawcom nicości : o wierszu Zbigniewa Herberta "Nasze dziecko" / Rafał Rutkowski.// Ruch Literacki. - 2006, nr 3, s. 377-386
 70. Przedmioty Herberta, czyli jak rozwijać wyobraźnię / Stanisław Bortnowski.// Polski w Praktyce. - 2009, nr 2, s. 34-41
 71. Przesłanie Pana Cogito / Przemysław Czapliński ; Piotr Śliwiński // W: Literatura polska 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji / Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński. - Wyd. 1 dodruk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000
  WypRz 223475, WypRz 223476, CzytR 223474
 72. "Pudełko zwane wyobraźnią" Zbigniewa Herberta na lekcjach języka polskiego / Romuald Jabłoński.//W: Wiersze poetów XX wieku na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej : przygotowanie do dialogu z poezją w szkole : praca zbiorowa. Cz. 1, Scenariusze lekcji, propozycje zabaw i gier, ćwiczenia, teksty / pod red. Barbary Myrdzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998. - S. 121-128
  WypRz 220666. CzytR 220665
 73. Radio, maska i oko wewnętrzne : "Rekonstrukcja poety" Zbigniewa Herberta / Jacek Kopciński.// Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 1, s. 105-140
 74. Rovigo - miejsce postoju / Jacek Łukasiewicz // W: Rytm, czyli Powinność : szkice o książkach i ludziach po roku 1980 / Jacek Łukasiewicz ; z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1993. – s. 152-157
  WypRz 215390
 75. Słaby - odrzucony - samotny jako bohater literatury współczesnej / Małgorzata Boraczyńska.// Polski w Praktyce. - 2012, nr 2, s. 30-35
 76. ,,[...] syn niepodobny do marzenia" : figura ojca i matki w twórczości Zbigniewa Herberta / Tomasz Tomasik.//W: Rodzina w świecie współczesnym. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2011. - S. 223-233
  CzytR 238758
 77. Sztuka czy rzemiosło? Wokół eseju Zbigniewa Herberta / Ewa Kujaszewska.// Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 3, s. 90-98
 78. Tradycja, ironia i głębsze znaczenie // W: Romans z tekstem / Jan Błoński. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981. – s. 58-87
  WypRz 181735, CzytR 181734
 79. Trzy "martwe natury" - Przybosia, Herberta i Różewicza / Barbara Sienkiewicz.// Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 6-13
 80. Twórczość Zbigniewa Herberta : międzyszkolny konkurs literacki / Anna Baran, Anna Jurga-Rychlińska, Bogusława Wajdzik.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 22
 81. Twórczość Zbigniewa Herberta w Słowenii / Bożena Tokarz.//W: Herbert Środkowoeuropejczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011. - S. 179-213
  CzytR 238634
 82. Ucieczka z Jasnej Polany w literaturze polskiej / Maciej Jaworski.// Pamiętnik Literacki. - 2014, z. 1, s. 25-44
 83. Uczeń, który rośnie z Herbertem nie tylko w "Roku Herberta" / Iwona Morawska.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 84-97
 84. Uprawa filozofii Zbigniewa Herberta na lekcjach języka polskiego : próba interpretacji / Elżbieta Kozłowska.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. - Z. 1 (2002), s. 185-191
 85. W poszukiwaniu prawdy - czyli "Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz" / Bogna Żurawska.//W: Dlaczego Herbert. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2004. - S. 121-127
  CzytR 230742
 86. Wędrowanie ku obietnicy. "Modlitwa Pana Cogito - Podróżnika" / Joanna Podolska.//W: Dlaczego Herbert. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2004. - S. 141-151
  CzytR 230742
 87. Wędrowiec, który podąża z Manczy / Barbara Gronek.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s. 35-46
 88. Wiersze Zbigniewa Herberta w przekładach na język niemiecki / Andrzej Sulikowski.//W: Herbert Środkowoeuropejczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011. - S. 57-99
 89. Wprowadzenie do tematu : Herbert Środkowoeuropejczyk / Krzysztof Krasuski.// W: Herbert Środkowoeuropejczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011. - S. 7-11
  CzytR 238634
 90. "Wszędzie ta sama ziemia" : projekt cyklu kształcenia literacko-kulturowego / Ewa Goczał.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2015/2016, nr 1, s. 46-59
 91. Wyspa źródeł wśród żywiołów / Piotr Michałowski.// Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 44-49
 92. Wśród poetów. Ut exeam melior (W sprawie Marka Aurelego i Zbigniewa Herberta) / Stanisław Gawliński // W: Pisma i postawy : od Witkacego do postmodernizmu / Stanisław Gawliński. - Kraków : "Universitas", cop. 2002. – s. 205-216
  WypRz 226692
 93. Z perspektywy siedemnastowiecznych mistrzów holenderskich / Alina Biała.// Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 33-45
 94. Zagadka przedmiotu / Izabela Stasiak.// Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 37-41
 95. Zanim nauczę ich Herberta / Mariusz Solecki.// Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 2, s. 15
 96. Zatopiony w ciemnych promieniach ziemi (O poezji Zbigniewa Herberta) / Jolanta Dudek // W: Poeci polscy XX wieku. Cz. 1 / Jolanta Dudek. - Kraków : "Impuls", 1994. – s. 195-221
  WypRz 217636, CzytR 217346
 97. Zbigniew Herbert //W: Pisarze polscy XX wieku : sylwetki / Tomasz Wójcik. - Warszawa : "Morex", 1995. – s. – 43-45
  218188
 98. Zbigniew Herbert i poezja lamentacyjna / Mateusz Antoniuk.// Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 26-31
 99. Zbigniew Herbert : raz jeszcze w Budapeszcie / Daniel Warmuz.// Ruch Literacki. - 2008, nr 1, s. 67-69
 100. Zbigniew Herbert : "Brak węzła".// W: Poezja współczesna w szkole : interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej. - Warszawa : "Stentor", 1998. - s. 61-65
  CzytR 220658
 101. Zbigniew Herbert : „Cień Fortynbrasa” / Janusz Sławiński.// W: Czytamy utwory współczesne : analizy / Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień – Sławińska, Janusz Sławiński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. -s. 29-46
  Sygn. WypRz 96521, WypRz 96522, WypRz 96523, 96823, CzytR 96520
 102. Zbigniew Herbert: "Do rzeki" / Tomasz Cieślak // W: Poezja współczesna w szkole : interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej. - Warszawa : "Stentor", 1998. - s. 67-72
  CzytR 220658
 103. Zbigniew Herbert : kultura jako historia / oprac. Andrzej Mencwel.// W: Kulturologia polska XX wieku. [T. 1], A-K. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2013. - S. 327-350
  WypRz 241434, CzytR 241249
 104. Zbigniew Herbert : poezja to nie rozpasana wyobraźnia / Wojciech Wiśniewski.// W: Lekcja polskiego / Wojciech Wiśniewski. - Warszawa : "Rytm", 1993.- s. 85-93
  WypRz 226297, CzytR 214771
 105. Zbigniew Herbert „Ofiarować zdradzonemu światu różę”/ Jan Witan. // W: Piękna plejada : szkice o poezji polskiej XX w / Jan Witan. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. - s. 208-214
  WypRz 179185, WypRz 179186, WypRz 179463
 106. Zbigniew Herbert – Raport z oblężonego miasta / Barbara Kryda ; Maria Leszczyńska // W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - [Wyd. 1 (dodr.)]. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995. – s. 357-362
  WypRz 218299
 107. Zbigniew Herbert w ogrodzie sztuk : szkice literackie / Jacek Rozmus. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2007.
 108. Zbigniew Herbert : wypluć z siebie wszystko / Jacek Trznadel. // W: Hańba domowa : rozmowy z pisarzami / Jacek Trznadel. - Lublin : "Test" ; Białystok : "Versus", 1990. - s. 181-223
  WypRz 211480, WypRz 211934
 109. Zbigniewa Herberta "Do rzeki", czyli o umiejętności intertekstualnego czytania przez maturzystów / Maria Romanowska.// Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. - T. 17 (2004), s. 49-77
 110. Zbigniewa Herberta eseistyczne egzegezy dzieł sztuki (przykłady) / Maria Cyran.// Język Polski w Liceum. - 2016/2017, nr 1, s. 23-37
 111. Złapać się poły Herberta czyli różne wizje tradycji i historii // W: Lawina i kamienie : pisarze wobec komunizmu / Anna Bikont, Joanna Szczęsna. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2006. - s. 504-517
  Sygn. CzytR 230783
 112. "Żyłem rozpięty między przeszłością a chwilą obecną" / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 2, s. 27-29

 Po zalogowaniu do katalogu INTEGRO czytelnik może zamówić  artykuły w postaci skanów lub kserokopii.

Rzeszów, 08.04.2019
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie
opracowała Jolanta Krzosa

Autor: Jolanta Krzosa