Starość - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Marta Głogowska
 

Starość (opieka, pomoc, wsparcie):  
zestawienie bibliograficzne w wyborze (2000-2020).
 
Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub filiach w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku
 
Druki zwarte:
1.      Aktywacja sensoryczna : holistyczna koncepcja wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiących na demencję / Lore Wehner, Ylva Schwinghammer ; przekł. Mateusz Jaśkowiak. - Gdańsk : "Harmonia Universalis" 2017
WP 112148
WK 53217
WL 50688
2.      Choroby wieku podeszłego / Tomasz Kostka, Małgorzata Koziarska-Rościszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009
WP 101344
MKsK 61
3.      Czas naszego życia : co wiemy o starzeniu się człowieka / Tom Kirkwood ; przeł. Monika KowaleczkoSzumowska. - Kielce : "Charaktery" 2005
WL 43111
WP 107212
WP 101346
4.      Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2010
WP 101604
5.      Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek. - Toruń : "Akapit" 2010
CzP 364/368
6.      Dojrzewanie do pełni życia : starość w literaturze polskiej i obcej / pod red. Stefana Kruka, Elżbiety Flis-Czerniak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2006
WJ 50941
WK 47243
7.      Dom pomocy społecznej jako instytucja realizująca zadania pomocy społecznej [Rękopis] / Joanna Dubiel ; Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Oddział w Rzeszowie. - Rzeszów : nakł. aut. 2001
Cz1P 1751/Rps
8.      Dom pomocy społecznej w strukturze administracji na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu-Lipowicy [Rękopis] / Jolanta Ukleja ; Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. - Rzeszów : nakł. aut. 2002
Cz1P 1775/Rps
9.      Domy opieki. Domy seniora. ZOL. ZPO - zasady funkcjonowania / Maria Czernecka, Magdalena Stawiarska. - Kraków : Forum Doradców Podatkowych : "Wszechnica Podatkowa" 2013
WK 51342
WP 107551
10.  Domy Pomocy Społecznej : organizacja i funkcjonowanie / Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz. - Warszawa : "Difin" 2014
WK 51870
WJ 55726
WL 49234
CzP 364/368
WP 107589
CzL 49207
11.  Dorosłość wobec starości : oczekiwania - radości - dylematy / red. nauk. Renata Konieczna-Woźniak. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2008
CzP 316
12.  Dylematy mieszkańców, ich rodzin oraz pracowników domów pomocy społecznej / Magdalena Rosłonowska. - Łódź : Rozpisani.pl [2020]
WP 114834
13.  Dyskursy edukacyjne o starości w naukach humanistycznych i społecznych : analiza konferencji ogólnopolskich / Danuta Seredyńska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2013
WP 106353
14.  Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów / Łukasz Tomczyk. - Warszawa : "Difin" 2015
WL 49916
15.  Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. - Kraków : "Impuls" 2010
WL 47063
WJ 5508
WK 508689
16.  Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości / pod red. Małgorzaty Malec. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2011
WP 105048
WL 48043
17.  Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Opole : Uniwersytet Opolski 2008
CzJ 61
18.  Etos starości w aspekcie społecznym : gerontologia dla pracowników socjalnych / Norbert Pikuła. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM" 2011
WL 48046
WL 48047
19.  Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2013
WP 106723
WL 49210
WJ 55771
20.  Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2012
WJ 55730
21.  Funkcjonowanie osób w starszym wieku / Marlena Kilian ; [recenzent Adam A. Zych]. - Warszawa : Difin 2020
WK 54238
WP 114684
22.  Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku : między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing / Elżbieta Trafiałek. - Toruń : "Adam Marszałek" 2016
WJ 56505
23.  Jak oswoić się z myślą o starości, umieraniu i śmierci / Anna Grzywa. - Lublin : "Słowa i Myśli" 2013
WL 48593
24.  Jak pomóc nie zapomnieć : ćwiczenia pamięci i mowy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami demencyjnymi / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. - Gdańsk : "Harmonia" 2017
WP 15535/b
25.  Jak żyć długo i zdrowo / Michał Tombak. - Łódź : "Serwis Galaktyka" 2000
WP 104660
26.  Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego / Marek Niezabitowski. - Katowice : "Śląsk" 2007
WJ 52002
27.  Ludzka starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2019.
WP 114304
WJ 56311
WJ 56311
28.  O aktywnościach, zagrożeniach i krzepiącym myśleniu ludzi starych / Joanna Nawrocka ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna 2012.
WP 106366
29.  Obiektywny i subiektywny wymiar starości / pod red. Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego. - Łódź : Uniwersytet Łódzki 2016.
WK 52835
30.  Oblicza starości : biografia jako źródło czynników adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 2009
WJ 52689
WP 100084
31.  Oblicza starości w perspektywie lokalnej : studium socjopedagogiczne / Danuta Krzysztofiak. - Kraków : "Impuls" 2016
WP 111407
32.  Od instytucji totalnej ku demokratycznej? : domy pomocy społecznej w Polsce / Teresa Zbyrad. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny 2014
WK 52019
33.  Opieka międzyludzka w teorii i praktyce / red. nauk. Andrzej Gołębiewski, Piotr Pacuła. - Jasło : "Więcesław" 2012
WL 48006
WL 48007
34.  Osoby starsze w społeczeństwie - społeczeństwo wobec osób starszych / pod red. Marty Makuch i Doroty Moroń. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski 2011
WP 104585
WJ 54716
35.  Pedagogika jesieni : problemy wychowawcze ludzi starszych / pod red. Janusza Homplewicza ; Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. - Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego 2003
WK 45437
36.  Piotrek zgubił dziadka oko, a Jasiek chce dożyć spokojnej starości / Lucyna Legut. - Łódź : "Akapit Press" 2000
WP 110409
37.  Poczucie sensu życia osób starszych : inspiracje do edukacji w starości / Norbert G. Pikuła. - Kraków : "Impuls" 2016
WL 50673
WP 112360
WJ 56941
WK 53313
WP 83193
38.  Psychologia potrzeb osób starszych : potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia / Joanna Kliszcz. - Warszawa : "Difin" 2019
WP 113722
WJ 5762
WL 51340
WJ 57625
WK 54054
39.  Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2014
WJ 56037
WK 51829
40.  Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża / Dorota Rynkowska. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski 2019
WP 113707
41.  Senior w domu : opieka długoterminowa nad niepełnosprawnym seniorem / red. nauk. Jolanta Twardowska-Rajewska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2007
WP 97895
WP 97412
CzJ 364
42.  Siła umysłu w starości : starość : jak ją widzi psychologia / red. Maria kielar-Turska. - Kraków : Akademia Ignatianum : 2019
WL 51275
43.  Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Warszawa : "Żak" 2001
CzP 316(03)
CzL 39746
CzJ 316
44.  Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego : dorosłość i starość : standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej : przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania / red. tomu Dorota Sipińska, Jerzy Modrzewski, Agata Matysiak-Błaszczyk. - Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego 2011
WL 47546
45.  Socjologia jako społeczna terapia / red. nauk. Anna Wachowiak ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski 2008
WP 101613
46.  Społeczne doświadczenie starości : stereotypy, postawy, wybory / Joanna Nawrocka. - Kraków : "Impuls" 2013
WP 106864
WL 48676
WK 51539
47.  Starość : jak ją widzi logopedia / Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Mirosław Michalik. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2020
WL 51682
48.  Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2016
WP 112716
49.  Starość / Simone de Beauvoir ; przekł. Zofia Styszyńska. - Warszawa : "Czarna Owca" 2011
WL 47855
50.  Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z gerontologii / pod red. Bożeny Zboiny, Grażyny Nowak-Starz. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszanie "Nauka Edukacja Rozwój" 2009
CzP 612
WP 101615
51.  Starość człowieka - szanse i zagrożenia : implikacje pedagogiczne / Joanna Wawrzyniak. -Warszawa : CeDeWu copyright 2017
WP 112676
52.  Starość, umieranie i śmierć : jak się jak się z tym pogodzić? / Anna Grzywa. - Lublin : "Czelej" 2016
WL 50473
WK 53037
53.  Starość w nurcie życia / pod red. Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego. - Łódź : Uniwersytet Łódzki 2019
WP 113974
54.  Starość zależna - opieka i pomoc społeczna : perspektywa gerontologii społecznej / red. nauk. Zofia Szarota. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM 2011
WP 103831
55.  Starzenie się ludności Polski : między demografią a gerontologią społeczną / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego ; [aut. Dorota Kałuża i in.]. - Łódź : Uniwersytet Łódzki 2008
WP 100703
56.  Starzenie się, starość i umieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną / Monika Parchomiuk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2019
WP 114356
57.  Starzy ludzie w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa / pod red. Janusza Halika. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych 2002
WP 88699
58.  Stereotypy a starość i niepełnosprawność : perspektywa społeczno-pedagogiczna / red. nauk. Anna Leszczyńska-Rejchert, Ewa Kantowicz. - Toruń : "Akapit" 2012
WP 106022
59.  Sytuacja ludzi starszych w Kościele i w świecie : studium teologicznopastoralne w świetle nauczania Jana Pawła II / Eugeniusz Łabisz. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II 2009.
WP 110893
60.  Szczęśliwi po pięćdziesiątce / Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009
WP 101446
61.  Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Toruń : Adam Marszałek 2008
WJ 52312
WJ 52668
CzJ 364
WL 46092
WP 97925
62.  Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; [aut. Jarosław Bąbka i in.] ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls" 2006
CzP 159.9
63.  Zaangażowanie religijne a zdrowie w starości : mechanizmy zależności, wybrane wyniki badań / Barbara Woźniak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński 2015
WJ 56330
64.  Zaradnik terapeutyczny : jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej? / Małgorzata  Brzezińska, Małgorzata Graczkowska. - Warszawa : "Difin" 2012
WP 105842
WK 51504
65.  Zarys teorii rekreacji ruchowej / red. nauk. Andrzej Dąbrowski. - Warszawa : "AlmaMer" : Akademia Wychowania Fizycznego 2006
WL 44656
66.  Żyć i pracować w domu pomocy społecznej : socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi / Jakub Niedbalski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki 2013
WP 106917
 
Rozdziały z druków zwartych:
1.        Aktywizacja seniorów wyzwaniem XXI w. / Karolina Rycek, Mateusz Muniak // W: Wyzwania XXI wieku a człowiek. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego, 2015. - S. 50-58
2.        Asystent osoby starszej - praca socjalna w perspektywie gerontologicznej / Anna Frąckowiak // W: Praca socjalna w służbie ludziom. - Toruń : "Akapit", 2012. - S. 177-190, bibliogr.
3.        Biblijna perspektywa starości / Piotr Ostański // W: Dorosłość wobec starości : oczekiwania, radości, dylematy. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008. - S. 121-130, bibliogr
4.        Biblioteka miejscem normalizacji statusu i aktywności seniorów // W: Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych : ku społecznej jedności. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2012. - S. 375-382
5.        Całościowa Ocena Geriatryczna jako narzędzie do oceny skuteczności programów aktywizujących osoby po 60 roku życia / Krzysztof Sawiński, Anna Jakrzewska-Sawińska, Anna Maria Majchrzycka // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 101-118, bibliogr.
6.        Człowiek wobec starości : wątki bioetyczne i filozoficzne / Aneta Agnieszka Karwowska // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 313-324, bibliogr.
7.        Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych w świetle badań / Zenon Wiśniewski ; Edward Dolny // W: Człowiek w pracy i polityce społecznej. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - S. 101-114
8.        Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych w świetle badań / Zenon Wiśniewski ; Edward Dolny // W: Człowiek w pracy i polityce społecznej. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - S. 101-11
9.        Dom i rodzina jako środowisko przemocy : przegląd wyników badań w wybranych krajach Europy / Joanna Wawrzyniak // W: Różne spojrzenia na przemoc. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 33-46
10.    Dom pomocy społecznej jako instytucja totalna / Małgorzata Kosiorek // W: Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. - Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012. - S. 233-243
11.    Edukacja do starości jako wyzwanie czasów współczesnych / Danuta Krzysztofiak // W: Pedagogika społeczna i oblicza wychowania czasu przemian. - Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2011. - S.167-177
12.    Formy zwracania się pielęgniarek do pacjentów w placówkach medycznych / Monika Lato-Pawłowska, Iwona Bonikowska, Grażyna Milewska-Wilk, Joanna Hoffmann-Aulich, Arleta Wojciechowska-Łącka, Jan Łącki // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 374-387, bibliogr.
13.    Instytucjonalne formy opieki i wsparcia osób starszych w wybranych krajach Europy / Joanna K. Wawrzyniak // W: Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. - Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012. - S. 245-256
14.    Jakość życia i sens życia fazie starości / Halina Worach-Kardas // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 325-340, bibliogr
15.    Kategoria starości tragicznej w poezji Tadeusza Różewicza / Zbigniew Lisowski // W: Poznawanie poezji. - Lublin : "Norbertinum", 2008. - S. 331-352
16.    Kazimierz Świgocki, "Starość" / Zbigniew Lisowski // W: Poznawanie poezji. - Lublin : "Norbertinum", 2008. - S. 249-256
17.    Krótka refleksja nad samotną i osamotnioną starością / Astrid Tokaj // W: Dorosłość wobec starości : oczekiwania, radości, dylematy. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008. - S. 219-226, bibliogr.
18.  Kult ciała i młodości a starość i godne starzenie się / Janusz Gajda // W: Dorosłość wobec starości : oczekiwania, radości, dylematy. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008. - S. 29-38, bibliogr.
19.  Ludzie starsi jako ofiary przestępstw / Brunon Hołyst // W: Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa : "LexisNexis", 2009. - S. 998 – 1013
20.    M. T. Cycerona apologia starości / Tomasz Ożóg // W: Dorosłość wobec starości : oczekiwania, radości, dylematy. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008. - S. 165-174, bibliogr.
21.    Młodość dla starości, starość dla młodości - współczesne stereotypy postrzegania międzypokoleniowego / Magdalena Knapek // W: Stereotypy a starość
i niepełnosprawność : perspektywa społeczno-pedagogiczna. - Toruń : "Akapit", 2012. - S. 135-151
22.    Młodzież gimnazjalna wobec osób starszych - komunikat z badań / Aldona Małyska // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 139-164, bibliogr.
23.  Młodzież o starości : o potrzebie wychowania do starości / Grażyna Orzechowska //W: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008. - S. 185-193
24.  Model opieki senioralnej i wsparcia opiekunów osób starszych-zależnych / Elżbieta Mirewska // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 81-100, bibliogr.
25.  O wychowaniu do starości / Aleksander Kobylarek // W: Dorosłość wobec starości : oczekiwania, radości, dylematy. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008. - S. 83-89, bibliogr.
26.    Opieka bez wsparcia. O upływającej jesieni życia / Maria Janukowicz // W: Opieka i pomoc społeczna : wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - S. 277-284
27.    Opieka nad ludźmi starszymi / Elżbieta Bojanowska // W: Przygotowanie do starości. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2009. - S. 207 – 230
28.  Opieka nad niesprawnym seniorem w środowisku - rozwiązania modelowe
i rzeczywistość / Jolanta Twardowska – Rajewska // W: Opieka i wychowanie - tradycja i problemy współczesne. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 243-252
29.    Osamotnienie starych mieszkańców Gdańska - kwestie metodyczne oraz zaistniałe zróżnicowania / Piotr Czekanowska // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 213-227, bibliogr.
30.    Osoba starsza w rodzinie - wybrane zagadnienia / Katarzyna Sygulska // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 401-413, bibliogr.
31.    Pamięć serca / Olga Czerniawska // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 209-212, bibliogr.
32.    Poetyckie zapisy doświadczenia starości wobec wyzwań świata ponowoczesnego i polonistycznej edukacji / Joanna Hobot // W: Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności. - Kraków : "Universitas", 2010. - S. 104-135, bibliogr.
33.    Poprawa jakości życia osób starszych w środowisku ich zamieszkania na przykładzie Domów Seniora / Iwona Benek // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 341-356, bibliogr.
34.    Postawy Polaków wobec osób starszych i starości / Monik Dorota Adamczyk // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 119-138, bibliogr.
35.    Postawy uczniów szkoły podstawowej wobec ludzi starszych i starości / Ryszard Kalamarz // W: Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - S.170-179
36.    Postrzeganie starości i odchodzenia we współczesnym świecie / Justyna Deręgowska // W: Dorosłość wobec starości : oczekiwania, radości, dylematy. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008. - S. 187-194, bibliogr
37.    Postrzeganie starości przez młodzież z wadą słuchu / Jolanta Lipińska-Lokś // W: Wybrane problemy osób starszych. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 73-85, bibliogr.
38.    Praca płatna w życiu kobiet i mężczyzn / Danuta Duch-Krzystoszek // W: Przygotowanie do starości. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2009. - S. 93 – 114
39.    Problematyka starości w podręcznikach i programach nauczania biologii
w liceum ogólnokształcącym / Wincenty Wrześniewski // W: Dorosłość wobec starości : oczekiwania, radości, dylematy. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008. - S. 139-144, bibliogr.
40.    Problemy wieku senioralnego na przykładzie syndromu opuszczonego gniazda - refleksje psychologiczno-socjologiczne / Agata Woźniak-Krakowian // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza - potrzeby - prognozy). - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - S. 289-310
41.    Przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez edukacyjną ofertę uniwersytetów trzeciego wieku / Magdalena Pakuła //W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 201-210
42.    Przemiany życia rodzinnego w perspektywie osób w wieku 75 plus / Małgorzata H. Herudzińska // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 247-265, bibliogr.
43.    Rola ludzi starych w wychowaniu do "życia po życiu" w środowisku rodzinnym / Czesław Kustra // W: Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny. - Głogów : PWSZ, 2010. - S. 167-176
44.    Seniorzy w rodzinie : o potrzebie wspierania funkcji opiekuńczej rodziny / Grazyna Orzechowska // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. - Toruń : "Akapit", 2010. - S. 113-121
45.    Społeczne aspekty starości i starzenia się człowieka / Grażyna Orzechowska // W: Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty. - Toruń : "Akapit", 2008. - S. 147-156, bibliogr.
46.    Starość - refleksje i oczekiwania ludzi młodych / Beata Zięba-Kołodziej // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. - Toruń : "Akapit", 2010. - S. 65-77, bibliogr.
47.    Starość a przemiany więzi społecznych / Joanna Zalewska // Kultura
i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s. 131-150
48.    Starość, choroba, eutanazja : Rozważania moralne i prawne / Mirosława Rokitniańska // W: Człowiek integralny. - Warszawa : "Eneteia",, 2009. - S. 269-274
49.    Starość .. Gość nieproszony, choć oczekiwany. Oblicza starości w perspektywie międzypokoleniowej / Dorota Chimicz, Justyna Burdach // W: Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny. - Głogów : PWSZ, 2010. - S. 181-192
50.    Starość i starzenie się w społeczeństwie konsumpcyjnym : wyzwania i perspektywy dla sektora dóbr i usług starszych konsumentów / Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz // W: Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych. - Toruń : "Akapit", 2016. - S. 13-30, bibliogr.
51.    Starość jako faza życia człowieka / Agnieszka Nowicka // W: Wybrane problemy osób starszych. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 17-25, bibliogr.
52.    Starość nie radość - rozważania ulotne / Harry Duda // W: Społeczna empatia a ludzie starsi : materiały z konferencji naukowej "Psychologiczno-społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach". - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2009. - S. 7-16
53.    Starość osób z niepełnosprawnością intelektualną : aspekty pozytywne / Monika Parchomiuk // W: Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017.. - S. 108-127, bibliogr.
54.    Starość w paradygmacie mcdonaldyzacji : Kulturowe konteksty starzenia się współczesnych / Urszula Kusio // W: Wprowadzenie do socjologii kultury. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S.254-264
55.    Starość w Polsce / Elżbieta Trafiałek // W: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1. - Warszawa : "Żak", 2013. - S. 174-186
56.    Stereotypy starości w perspektywie społeczno-pedagogicznej / Anna Leszczyńska-Rejchert // W: Stereotypy a starość i niepełnosprawność : perspektywa społeczno-pedagogiczna. - Toruń : "Akapit", 2012. - S. 17-27
57.    System wartości i styl życia dolnośląskich seniorów : raport z badań / Walentyna Wnuk // W: Osoby starsze w społeczeństwie - społeczeństwo wobec osób starszych. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2011. - S. 105-119
58.    Śmierć społeczna osoby starszej i towarzyszące jej okoliczności / Anna Szafranek // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 49-61, bibliogr.
59.    "Towarzyszenie w drodze" jako przykład relacji geragogicznej / Elżbieta Dubas // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku, 2016. - S. 297-311, bibliogr.
60.    Wizerunek własnej starości w opiniach i postulatach młodzieży akademickiej / Marta Grześko, Łukasz Ratajczak // W: Dorosłość wobec starości : oczekiwania, radości, dylematy. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008. - S. 157-161, bibliogr.
61.    Wpływ samodzielnego funkcjonowania seniora na pozom satysfakcji z życia
i nasilenie depresji / Joanna Hoffmann-Aulich, Arleta Wojciechowska-Łącka, Grażyna Milewska-Wilk, Monika Lato-Pawłowska, Jan Łącki // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 279-293, bibliogr.
62.    Wsparcie społeczne i pomoc osobom starszym / Edyta Kędra // W: Opieka
i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. - Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012. - S. 271-280
63.    Współczesny emeryt jako Inny : Uwarunkowania marginalizacji / Joanna Wawrzyniak // W: Społeczeństwo wobec Innego. - Toruń : Adam Marszałek, 2010. - S. 299-311
64.    Wybrane psychospołeczne czynniki funkcjonowania i adaptacja do wdowieństwa starzejących się kobiet / Dorota Niewiedział // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 229-245, bibliogr.
65.    Wykluczenie społeczne ludzi starszych jako wyzwanie dla polityki społecznej
i pracy socjalnej / Karolina Slovenko // W: Praca socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008. - S. 268 – 274
66.    Zaburzenia psychiczne w starości - perspektywa pedagoga / Anna Gutowska // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. - S. 65-80, bibliogr.
67.    "Zmęczeni opiekunowie czy wdzięczne dzieci" - opieka nad starszym rodzicem w wypowiedziach internautów / Urszula Bartnikowska, Beata Antoszewska // W: Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku, 2016. - S. 357-374, bibliogr.
68.    Zmiany demograficzne - pomiar procesów i ocena skutków społeczno-ekonomicznych / Irena E. Kotowska ; Wiktoria Wróblewska // W: Statystyka społeczna. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - S. 63-98
Artykuły z czasopism:
1.        A starość jest piękna ! / Esther Vilar // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 94 – 97
2.        Aktywne starzenie się - dlaczego nie / Waldemar Makuła // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 4-11
3.        "Aktywne starzenie się" jako paradygmat w polityce społecznej / Łukasz Jurek // Polityka Społeczna. - 2012, nr 3, s. 8-12, bibliogr.
4.        "...Będąc w środku jestem obok" : wstęp do problematyki starości w poezji Ludmiły Marjańskiej / Aleksandra Pawlik-Kopek // Rocznik Przemyski. - T. 52 (2016), z. 2, s. 121-129
5.        Biblijne błogosławieństwo starości / Anna Świderkówna // Znak. - 2000, nr 6, s. 94 – 100
6.        Być sandwiczem i nie zwariować / Izabela Butniewicz-Folusiak // Charaktery. - 2016, nr 8, s. 48-51
7.        Czy starość w wiekach średnich była okresem pomyślnym. Refleksje na temat starości w świetle "Roczników" Jana Długosza / Anna Szafranek // Kultura
i Społeczeństwo. - 2014, nr 1, s. 187-196
8.        "Gdy się zestarzejesz..." (J 21,18) : zarys gerontologii biblijnej / Piotr Ostański. – 2017  // Premislia Christiana.. - T. 17 (2016/2017), s. 75-106
9.      Jak ograć starość / Kirsten Weir.// Charaktery. - 2014, nr 12, s. 78-81
10.    Jeszcze zdążymy / Maria Król-Fijewska, Piotr Fijewski // Charaktery. - 2015, nr 3,
s. 40-42
11.    Kiedy bliski traci pamięć / Ewa Wojtyna // Charaktery. - 2019, nr 2, s. 52-57
12.    Kiedy starsi piją ... / Anna M. Węgierek // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2005, nr 6, s. 7 – 9
13.    Kiedy życie wchodzi w jesień / Aleksandra Ćwięk // Charaktery. - 2016, nr 10, s. 52-55
14.    Klara i Bogusław : przemoc wśród starszych i wobec nich / Anna Maria Węgierek // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 9-11
15.    Lokalne uwarunkowania zaangażowania społecznego osób starszych / Agnieszka Sowa-Kofta // Polityka Społeczna. - 2018, nr 10, s. 25-29
16.    Lokata w banku czasu / Tom Kirkwood ; rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2010, nr 2, s. 64-67
17.    Ludzie starzy w perspektywie XXI wieku / Wojciech Pędich.// Ethos. - R. 12 (1999), nr 3, s. [129]-137
18.    Metafory starości - interpretacja tematu starości w dziełach malarskich / Urszula Tabor // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 33-47, bibliogr.
19.    Młodość a wartość starości / Jadwiga Mizińska // Chowanna. - t. 1 (2008), s. 111-130
20.    Młodość i starość w okresie ponowoczesności / Anna Zawada // Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 47-56
21.    Najpiękniejszy wiek to ten, w którym się jest – starość jako pozytywny etap życia / Monika Molicka // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 107-117
22.    Najpiękniejszy wiek to ten, w którym się jest – starość jako pozytywny etap życia / Monika Molicka // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 107-117
23.    Odwaga starości / Krzysztof Maliszewski // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 25-32, bibliogr.
24.    Opieka społeczna w migranckich sieciach rodzinnych. Polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce / Łukasz Krzyżowski, Janusz Mucha // Kultura i Społeczeństwo. - 2012, nr 1, s. 192-217, bibliogr.
25.    Patrząc w słońce : fragm. książki / Irvin D. Yalom // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 20-23
26.    Pokolenie powojennego wyżu demograficznego i echa wyżu demograficznego (baby boomers i pokolenie Y) - perspektywa starości / Zofia Szweda-Lewandowska // Polityka Społeczna. - 2014, nr 5/6, s. 18-21
27.    Polski senior - przegląd danych / Maria Łuszczyński // Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s. 16-38
28.    Problemy alkoholowe u osób starszych / Paweł Bronowski i in // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 15-16
29.    Sens życia - sens starości w perspektywie chrześcijańskiej / Tadeusz Ślipko // Ethos. - R. 12 (1999), nr 3, s. [15]-28
30.  Starość człowieka jako problem filozoficzny w myśli klasycznej / Henryk Majkrzak // Człowiek w Kulturze. - 2002/14
31.    Starość w Anglii / Łukasz Gabler // Służba Pracownicza. - 2012, nr 9, s. 20-22
32.    Starość w wybranych tekstach kultury na lekcjach w gimnazjum / Grażyna Różańska // Język Polski w Gimnazjum. - 2013/2014, nr 2, s. 95-102
33.    Starszy Pan, Starsza Pani / Renata Durda [i in.] // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 17-20
34.    Stary człowiek i morze bezradności / Mariusz Kuskowski // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 5-8, bibliogr.
35.    Stary poeta - mądrość i zachwyt / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 57-65
36.    Starzenie się i przemijanie w literaturze dla dzieci / Elżbieta Szefler // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2014/2015, nr 3, s. 30-76
37.    Starzenie się oraz miłości erotycznych w świetle literatury Samuela Becketta : aspekty psychologiczne i andragogiczne / Bogusław Stelcer // Praca Socjalna. - 2016, nr 1, s. 275-293
38.    Stracone pokolenie / Magdalena Pietruszka // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2005, nr 3, s. 31 – 32
39.    W obliczu starości : konferencja w Ustroniu / Wiesława Walkowska, Dominika Błasiak // Polityka Społeczna. - 2006, nr 9, s. 38-40
40.    Wpływ barier i ograniczonych zasobów środowiska lokalnego na styl życia seniorów w małych miejscowościach oraz na ich marginalizację i wykluczenie społeczne : studium przypadku / Emilia Ozga // Praca Socjalna. - 2018, nr 5, s. 97-122
41.    Wydłużające się życie : z o. Wacławem Oszajcą jezuitą rozmawia Marta Wryk / Wacław Oszajca ; rozm. przepr. Marta Wryk // Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 10-14
42.    Zmierzch życia po norwesku / Joanna Kwiatkowska // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 17-18

Autor: Marta Głogowska