Biblioterapia cz. III

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Biedroń

BIBLIOTERAPIA cz. III

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2013 - 2016
/na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie/

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Arteterapia jako metoda pracy z dzieckiem w sytuacji rozwodu rodziców / Katarzyna Korona.// W: Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców. - Warszawa : "Difin". - S. 113-142
  Przeworsk WK 52271
 2. Bajka jak lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej / Agnieszka Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt . - Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015.
  Przemyśl WP 109837
  Przeworsk WK 52420
  Lubaczów WL 50001
  Jarosław WJ 56353
 3. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Wyd. 3 w jęz. polskim. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  Lubaczów WL 49282
 4. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł. [z ang.] Hanna Dankiewicz. - Wyd. 3 w jęz. polskim. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  Lubaczów WL 49283
 5. Bajki terapeutyczne / Hanna Szaga. - Kraków : "Impuls", 2014.
  Przemyśl WP 107235
  Jarosław WJ 55712
  Przeworsk WK 52219
  Lubaczów WL 49227
 6. Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych / aut. bajek Artur Barciś [i in.] ; il. Marcin Piwowarski ; wstęp, komentarze Katarzyna Klimowicz. - [Wyd. 2 poszerz. i popraw.]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2015.
  Przemyśl WP 108832
  Lubaczów WL 49621
 7. Balsam dla duszy czyli Opowieści otwierające serca i rozgrzewające ducha / zebr. i spisane przez Jacka Canfielda i Marka Victora Hansena ; przeł. Ewelina Jagła. - Wyd. 3. - Poznań : "Rebis", 2015.
  Przemyśl WP 109538
 8. Biblioterapia formą kształtowania kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną / Daria Baczała, Paulina Rogozińska.// W: Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną : ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych. - Toruń : "Adam Marszałek", 2013. - S. 83-122
  Przemyśl WP 107033
 9. Biblioterapia jako jedna z form pracy z dziećmi doświadczającymi lęku / Izabela Kujawska.// W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu : inny w przestrzeni społecznej. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2014. - S. 173-189
  Przemyśl WP 108793
 10. Biblioterapia jako metoda radzenia sobie ze stresem / Katarzyna Janczulewicz.// W: Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 277-287
  Przemyśl WP 109120
 11. Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J. Cyrklaff. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014.
  Przemyśl WP 107897
  Jarosław WJ 55874
  Przeworsk WK 52108
 12. Bóg zawsze znajdzie ci pracę : 50 lekcji jak szukać spełnienia / Regina Brett ; przeł. Olga Siara. - Kraków : "Insignis Media", 2014.
  Przemyśl WP 107978/G
  Jarosław WJ 55805, 55806
 13. Dobre i złe sekrety / Elżbieta Zubrzycka ; il. Andrzej Fonfara. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przemyśl WP 107246
  Jarosław WJ 1530/br
  Przeworsk WK 51810
 14. Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : "Difin", 2015.
  Jarosław WJ 55885
  Przeworsk WK 52330
 15. Jesień liścia Jasia : opowieść o życiu dla małych i dużych / Leo Buscaglia ; przekł. Ewa Wojtych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przemyśl WP 109561
  Przeworsk WK 4136 B
 16. Jesteś cudem : 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym / Regina Brett ; przeł. Olga Siara. - Kraków : "Insignis Media", cop. 2013.
  Jarosław WJ 55817
 17. Mała encyklopedia domowych potworów. [1-2] / Stanislav Marijanovic ; przeł. Hanna Baltyn. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2016.
  Przemyśl CzP 37.016:0.28+316.77
  Przeworsk WK 52580
 18. Radość i wyspa HopSiup / Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przeworsk WK 52010
 19. Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka ; il. Anna Ładecka. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  Przeworsk WK 51832
 20. Smutek i zaklęte miasto / Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska. - Wyd. 3. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przemyśl CzP 37.016:028+316.77
  Przeworsk WK 52012
 21. Strach i Pogromca Potworów / Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska. - Wyd. 3. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przemyśl CzP 37.016:028+316.77
  Przeworsk WK 51958
 22. Sztuka bycia sobą : o potencjale człowieka / Leo F. Buscaglia ; przekł. [z ang.] Anna Lasocka - Biczysko. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  Przeworsk WK 51718
 23. Zazdrość i wyścigi żółwi / Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska. - Wyd. 3. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  Przeworsk WK 51966

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Albumowe przygody, czyli trochę terapii w bibliotece / Agnieszka Olejarz.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 11, s. 7-9
 2. Analiza treści bajek terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Anna Gimerska.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 4, s. 17-27
 3. Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej / Katarzyna Sadowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 4-7
 4. Autorskie Spotkania Edukacyjne : program zajęć edukacyjnych z elementami biblioterapii / Joanna Brodowska.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 21-29
 5. Bajeczki na smuteczki, czyli biblioterapia w bibliotece / Kinga Ratyńska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 10, s. 25-26
 6. Bajeczna terapia / Daria Grabda.// Charaktery. - 2016, nr 3, s. 44-45
 7. Bajka o chłopcu, który zmieniał postacie / Joanna Karasowska-Płotek.// Remedium. - 2013, nr 6, s. 10-12
 8. Bajka o księżniczce / Joanna Karasowska-Płotek, Aleksandra Karasowska.// Remedium. - 2013, nr 2, s. 11-13
 9. Bajka o Zuzi / Zuzanna Karasowska-Płotek.// Remedium. - 2014, nr 2, s. 20-22
 10. Bajka terapeutyczna w logopedii / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 1, s. 30-34
 11. Bajki jako forma wsparcia dziecka w żałobie / Edyta Sielicka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 8, s. 18-23
 12. Bajki terapeutyczne i ich rola / Kamila Budzyńska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 11, s. 8-9
 13. Bajkoterapia - olbrzymia moc słów zaklęta w bajkach / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Życie Szkoły. - 2015, nr 5, s. 22-25
 14. Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym / Kamila Jakubczyk.// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 249-258
 15. Bajkoterapia w zajęciach grupowych / Maria Kożuchowska.// Remedium. - 2015, nr 10, s. 28-29
 16. Baśnie jako element poradnictwa dla najmłodszych / Barbara Skałbania.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 3, s. 27-32
 17. Baśniowy świat : konkurs ze znajomości baśniowej klasyki / Beata Maciąg.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, s. 21-22
 18. Bez złości mamy więcej radości : konspekt zajęć biblioterapeutycznych napisany z myślą o uczniach gimnazjum z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym, ale może być wykorzystany także w pracy z młodszymi uczniami / Agnieszka Bałka.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 12, s. 28-29
 19. Biblioteka pedagogiczna miejscem spotkań biblioterapeutycznych / Ewelina Kutyła-Stręciwilk.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2013, nr 6-7, s. 20-21
 20. Biblioterapeutyczny przyczynek do "szczęścia" / Aldona Binda.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 4, s. 22-23
 21. Biblioterapia - terapia i wychowanie przez czytanie / Sylwia Gallos.// Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 8-10
 22. Biblioterapia dla osób współuzależnionych / Magdalena Prokopowicz.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 2, s. 1-22
 23. Biblioterapia i wczesna edukacja, czyli o przydatności słów, które leczą / Agnieszka Miernik.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s.29 – 38
 24. Biblioterapia jako metoda w pedagogice / Ewa Dunin-Wilczyńska.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 7, s. 12-19
 25. Biblioterapia jako metoda w pedagogice / Ewa Dunin-Wilczyńska.// Polonistyka. - 2016, nr 3, s. 28-31
 26. Biblioterapia : terapia i wychowanie przez czytanie / Sylwia Gallos.// Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 8-10
 27. Biblioterapia w ośrodkach akademickich / Anna Stach-Siegieńczuk.// Bibliotekarz. - 2016, nr 6, s. 24-25
 28. Biblioterapia w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 6, s. 56-62
 29. Biblioterapia w szkole / Ewa Pałucka.// Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 23
 30. Biblioterapia w szkole / Monika Lach.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2016, nr 2, s. 21-29
 31. Biblioterapia w życiu i pracy katechety / Aneta Rayzacher-Majewska.// Katecheta. - 2016, nr 2, s. 51-55
 32. Biblioterapia : wspieranie rozwoju dziecka przez baśnie i bajki / Lidia Kołodziejska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 1, s. 3-8
 33. Biblioterapia wśród młodzieży : zestawienie bibliograficzne / Joanna Naruszewicz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 1, s. 42-44
 34. Budujemy scenariusz zajęć z bajkoterapii / Genowefa Surniak.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 31-36
 35. Co by było, gdyby morze przestało szumieć? : o istocie człowieczeństwa i poczuciu własnej wartości / Elżbieta Bukowiec.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, wkł. Biblioterapia w Szkole, s. 10
 36. Co wpłacę na Bankowe Konto Emocji? : scenariusz o tym, co warto gromadzić / Marta Chrabąszcz.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, wkł. Biblioterapia w Szkole, s. 6
 37. Czarodziejska lampa Aladyna : zajęcia inspirowane bajką / Edyta Kaczanowska.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 1, s. 28-30
 38. Czytać więcej niż mniej / Paulina Surniak.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 53-55
 39. Dać szansę mocy książki : rozmowa o biblioterapii / Genowefa Surniak ; rozm. przepr. Wanda Matras-Mastalerz.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, wkł. Biblioterapia w Szkole, nr 3-5
 40. Dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 24-29
 41. Działalność biblioterapeutyczna bibliotek pedagogicznych, jako wsparcie placówek oświatowych w realizacji ich zadań : na przykładzie doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie / Ewelina Kutyła-Stręciwilk.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 3, s. 38-40
 42. Działalność biblioterapeutyczna Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie / Lidia Ippoldt.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 3, s. 35-38
 43. Gdybym miał marzenia : dlaczego warto marzyć / Lidia Ippoldt.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, wkł. Biblioterapia w Szkole, s. 16
 44. Innych przybywa... : rzecz o biblioterapeutycznej funkcji nowych książek dla dzieci / Elżbieta Szefler.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 7-8, s. 51-56
 45. Jak biblioteka pedagogiczna może wspierać nauczycieli w promocji czytelnictwa? / Marta Mróz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 9-12
 46. Jestem siostrą. Jestem bratem : o sztuce kompromisów / Anna Szyszka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 3, s. 61-63
 47. Kierunek : Dorosłość : zajęcia biblioterapeutyczne / Aleksandra Sobańska.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 11, s. 29-31
 48. Kotka psotka : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które zbyt często grają w gry komputerowe / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 11, s. 20-21
 49. Kotka psotka : zabawy i zadania do bajki terapeutycznej / Gabriela Gąsienica.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 11, s. 22-24
 50. Książka? Czytanie? Po co to, komu? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Małgorzta Sobol.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 11
 51. Książka receptą na szczęście - bajkoterapia jako warsztat pracy bibliotekarza-pedagoga / Paulina Knapik.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 3, s. 16-20
 52. Książki na temat śmierci / Iwona Czesiul-Przybył.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 2, s. 33-34
 53. Lecznicza moc słowa - program biblioterapeutyczny dla pacjentek oddziału onkologicznego// Biblioterapeuta. - 2013, nr 1, s. 13-34
 54. Literatura pomagające pokonać lęki dzieci rozpoczynających naukę przedszkolną i szkolną / Olga Konatowska-Ciszek.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s. 36-59
 55. Literatura w terapii dzieci / Anna Bautsz-Sontag. - Katowice : Uniwersytet Śląski : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2013.
 56. Logopedyczna bajka terapeutyczna : nowa forma wsparcia rozwoju dzieci z rodzin wielojęzycznych, wielokulturowych / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 39-43
 57. Magiczne drzewka mocy : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które nie chcą jeść warzyw / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 10, s. 19-21
 58. "Magiczny słoń" - niezwykła baśń Kate DiCamillo / Marta Wiktoria Trojanowska.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 2, s. 28-30
 59. Maski czyli próba poznania samego siebie / Grażyna Anna Sabiłło.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, wkł. Biblioterapia w Szkole, s. 14
 60. Mieć czy być? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej / Monika Lach.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 16-17
 61. Młody Książę : Ja i moja planeta. O realizacji życiowych celów / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, wkł. Biblioterapia w Szkole, s. 12
 62. Moje miejsce na ziemi : o ważnych decyzjach życiowych / Lidia Ippoldt.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, wkł. Biblioterapia w Szkole, s. 15
 63. Multimodalność arteterapii w baśniowym świecie kamishibai / Wanda Matras-Mastalerz.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 2, s. 22-30
 64. Największy dar... przyjaźń : o trudnej sztuce nawiązywania relacji / Anna Walska.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, wkł. Biblioterapia w Szkole, s. 11
 65. Narracje towarzyszące - interpretujące oraz wychowawcze w procesie biblioterapeutycznym / Anna Bautsz-Sontag.// Chowanna. - T. 2 (2013), s. 157-170
 66. Nie wszystko można kupić : scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych / Roksana Kociołek.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, wkł. Biblioterapia w Szkole, nr 7-8
 67. Niewidomi też czytają / Monika Raczyńska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 10, s. 35
 68. Nowe lepsze od...? / Paulina Knapik, Izabela Ronkiewicz-Brągiel.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 38-39
 69. O Kapingu, który chciał być kolorowy / Joanna Ziółecka.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 3, s. 41-44
 70. O sławnym człowieku, który nie znał swojego imienia / Urszula Zybura-Zadworna.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 33-36
 71. Od słowa do słowa : warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej w Bolesławcu / Ewa Bońdos, Monika Łuksza.// Biblioterapeuta. - 2016, nr 2, s. 32-37
 72. Opowieści zamknięte w... : rozważania na temat literatury i tekstów kultury przydatnych w biblioterapii. Cz. 2, W świecie "barwnych cieni i nietoperzy" / Magdalena Chacko.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s. 1-7
 73. Otworzyć świat wartości : przyznanie certyfikatu Towarzystwa Biblioterapeutycznego Monice Lach / SJ [Sebastian Jasiński] ; fot. S. Jasiński ; fot. S. Jasiński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 6(31) 5 luty, s. 15
 74. Pajacyk Pepe : bajka psychoterapeutyczna dla dzieci odtrąconych przez grupę rówieśników / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 6, s. 54-55
 75. Po co komu plotka? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Jadwiga Oleszek.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 4, s. 8
 76. Podróż moich marzeń : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów szkoły podstawowej z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim / Agnieszka Bałka.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 6, s. 37
 77. Podsumowanie konkursu na bajkę terapeutyczną "Wrocławskie krasnale pomagają" / Joanna Śliwińska.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 3, s. 18-20
 78. Pomarańczowa Lilijka / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 43-48
 79. Potencjał terapeutyczny i edukacyjny bajek filozoficznych / Wanda Matras-Mastalerz.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 3, s. 2-14
 80. Potrzeba biblioterapii wśród uczniów dyslektycznych na przykładzie Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 we Wrocławiu / Joanna Borkowska.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 3, s. 1-8
 81. "Poznajmy się bliżej" scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie "Potworek" Marty Tomaszewskiej / Joanna Polaszczyk.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 2, s. 42-44
 82. Pozytywne relacje / Małgorzata Żółtaszek.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s.39-43
 83. Proces niwelacji lęku u dzieci (Monster High) / Urszula Sawicka.// Guliwer. - 2015, nr 4, s. 5-9
 84. Program biblioterapeutyczny połączony z warsztatami rękodzielniczymi - Być kobietą, być kobietą / Maja Wilczewska-Wojczyszyn.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 1, s. 16-30
 85. Program biblioterapeutyczny "W krainie grzeczności" / Beata Basiura.// Biblioterapeuta. - 2016, nr 2, s. 1-32
 86. Program zajęć biblioterapeutycznych "Każdy Inny wszyscy równi". Problem : tolerancja wobec Innego / Anna Giniewska.// Biblioterapeuta. - 2016, nr 1, s. 24-39
 87. Program zajęć biblioterapeutycznych "Nasza klasa jest najważniejsza" / Lidia Ippolt, Anna Stekla.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 29-39
 88. Program zajęć biblioterapeutycznych: uspołecznianie dzieci rozpoczynających naukę w szkole / Anna Borowska, Agnieszka Jurek, Jolanta Obrzut.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 4, s. 27-40
 89. Program zajęć socjalizacyjnych "Jestem jak drzewo z mocnymi korzeniami" / Paulina Knapik.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 2, s. 31-56
 90. Przeciw wykluczeniu / Grażyna Ziaja.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, wkładka Biblioteka Centrum Informacji, s. 18
 91. Przemiana przez poezję / Juhani Ihanus.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 1-3
 92. Przestrzenie poezjoterapii / Bahareh Amidi.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 1, s. 1-2
 93. Pusia, Trufel i nocne strachy : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które boją się ciemności / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 1, s. 18-19
 94. "Razem przeciw agresji" : program profilaktyczno-wychowawczy przeciwdziałania agresji z elementami biblioterapii dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych / Joanna Ambroży.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 2, s. 16-26
 95. Rico i Oskar : praca z tekstem epickim : na podstawie książek Andreasa Steinhofelda Rico, Oskar i złamane serca / Mirela Rubin-Lorek.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 6, s. 32-36
 96. Rola bajki w wychowaniu i rozwoju dziecka / Katarzyna Gromek-Segit.// Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 16-19
 97. Rola marzeń w rozwoju dziecka / Aurelia Żuraw.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 1-11
 98. Rozmawiali o biblioterapii / PB [Paweł Bugira].// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 50 (10 XII), s. 7
 99. Rozwijanie przez czytanie : biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji / Wanda Matras-Mastalerz.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2015, nr 3, s. 15-18
 100. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Marianna Rzyczkowska.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 2, s. 30-34
 101. Siedmiu Wspaniałych - dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 41-43
 102. Słońce na topoli : bajka edukacyjna o współpracy z innymi / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 2, s. 22-23
 103. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego za lata 2008-2012.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 2, s. 1-14
 104. Sprostać nieznanemu, czyli o odwadze bycia sobą / Ewa Kasprzyk.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s. 7-18
 105. Strefa Miau! : akceptujemy różnorodność / Grażyna Anna Sabiłło.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, wkł. Biblioterapia w Szkole, s. 8-9
 106. Szczebrzeszyńskie Wyspy Marzeń : program kreatywnych warsztatów dla młodzieży z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz.// Biblioterapeuta. - 2016, nr 3, s. 35-44
 107. Szkolna apteka literacka, czyli kilka sposobów zachęcania młodzieży do czytania : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej / Lidia Ippoldt.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 3, s. 23
 108. Świat należy do mnie : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Jadwiga Oleszek.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, s. 17
 109. Terapeutyczna rola literatury pięknej : adresowanej do dzieci w paradygmacie psychologii poznawczej / Maria Molicka.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9-10, s. 60-68
 110. Terapeutyczne walory opowiadań i bajek Doris Brett / Beata Frach.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 10, s. 63-64
 111. TIK i biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej - sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu : praktyczne refleksje i wnioski / Anna Płusa.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 3, s. 16-20
 112. Tupcio Chrupcio : ja się nie boję! - zajęcia terapii czytelniczej / Agnieszka Pejkowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 3, s. 34-36
 113. Tuptuś i malina : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które biorą cudze rzeczy bez pozwolenia / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 4, s. 18-19
 114. Tylko jeden drink... : dlaczego warto być odpowiedzialnym / Marta Jesionek.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, wkł. Biblioterapia w Szkole, s. 18-19
 115. Uczucia niechciane - smutek : scenariusz zajęć z bajką aktywną / Dorota Krawczyńska.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 10, s. 36-37
 116. "W poszukiwaniu radości życia" : program z elementami biblioterapii dla kobiet w wieku późnej dorosłości / Anna Potocka [i in.].// Biblioterapeuta. - 2015, nr 4, s. 12-22
 117. W poszukiwaniu szczęścia / Beata Kryg.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 4, s. 1-12
 118. Warsztaty poezjoterapii w praktyce / Teresa Kasza.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 11, s. 14-16
 119. Warsztaty z biblioterapii / Joanna Grabczak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 38-42
 120. Wracaj do zdrowia, misiu! : bajka psychoterapeutyczna dla dzieci, które przeżywają chorobę bliskiej osoby / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 5, s. 6-7
 121. Wszystkie barwy czarnej farby : scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Polińska.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 6, s. 22-24
 122. "Wyfrunąć z gniazda" : program biblioterapeutyczny dla dorosłych dzieci między 25 a 34 rokiem życia wciąż mieszkających z rodzicami / Agata Kędzierska.// Biblioterapeuta. - 2016, nr 3, s. 6-31
 123. Wykorzystanie biblioterapii w katechezie / Magdalena Musiela.// Katecheta. - 2014, nr 5, s. 77-79
 124. Wykorzystanie literatury w resocjalizacji młodzieży / Innocenty Marek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 32-38
 125. Wykorzystanie metod i technik biblioterapeutycznych podczas spotkań katechetycznych w nauczaniu wczesnoszkolnym / Magdalena Musiela.// Katecheta. - 2014, nr 7-8, s. 118-122
 126. Wykorzystanie metod i technik biblioterapeutycznych w spotkaniach katechetycznych z przedszkolakami / Magdalena Musiela.// Katecheta. - 2014, nr 6, s. 82-85
 127. Wykorzystanie metod i technik biblioterapii na spotkaniach katechetycznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Magdalena Musiela.// Katecheta. - 2014, nr 9, s. 82-83
 128. Wykorzystanie metod i technik biblioterapii na spotkaniach katechetycznych w szkole ponadgimnazjalnej / Magdalena Musiela.// Katecheta. - 2014, nr 11, s. 81-83
 129. Wykorzystanie metod i technik biblioterapii na spotkaniach katechetycznych z gimnazjalistami / Magdalena Musiela.// Katecheta. - 2014, nr 10, s. 64-66
 130. Wykorzystanie metod i technik biblioterapii na spotkaniach katechetycznych ze studentami / Magdalena Musiela.// Katecheta. - 2014, nr 12, s.82-83
 131. Wykorzystanie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie z zakresu biblioterapii i arteterapii do pracy z najmłodszymi czytelnikami / Anna Walska.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 21-24
 132. Z Bajdulinkiem w krainie wartości i dziecięcej wyobraźni / Dariusz Szewczyk.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 9-38
 133. Zaprzyjaźnić się z depresją? / Agnieszka Andrzejczak.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 11-21
 134. Zguba Misia Kubisia : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które zgubiły ulubioną maskotkę / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 15-17
 135. Zguba Misia Kubisia : zabawy i zadania do bajki terapeutycznej / Gabriela Gąsienica.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 18-19
 136. Zielone banany są smaczne : program biblioterapeutyczny - twórcze warsztaty z elementami biblioterapii dla gimnazjalistów / Anna Sabiłło.// Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s. 18-36
 137. Życie ponad wszystko : o sensie życia z chorobą / Paulina Knapik, Izabela Ronkiewicz-Brągiel.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, wkł. Biblioterapia w Szkole , s. 17
 138. "Życie to baśń napisana ręką samego Boga" : autorski program kółka teatralno-dziennikarskiego z elementami biblioterapii / Elżbieta Bukowiec.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 4, s. 1-17

 

Autor: Agnieszka Biedroń