Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
w RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

 

 

Julian Tuwim i o Julianie Tuwimie
w zbiorach
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Rzeszowie

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

KSIĄŻKI

 1. Analiza utworów lirycznych w szkole podstawowej / Wanda Szlachetko. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972.
  Sygn. WypRz 134884, 131517, 131520, 131521
 2. Dialektyka językowej organizacji tekstu w poezji Tuwima / Anna Węgrzyniakowa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1987.
  Sygn. WypRz 204618
 3. Estrada dziecięca : inscenizacje wierszy Juliana Tuwima dla dzieci / [dramatyzacja wierszy, uwagi inscen. i scenograf. oraz proj. kostiumów Mieczysław Kochanowicz] ; Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego. - Warszawa : Zakład Wydawniczy CPARA, 1961.
  Sygn. WypRz   4914 B
 4. "Filozofia słowa" Juliana Tuwima / Jadwiga Sawicka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.
  Sygn. CzytR   145949;  WypRz  145950, 145951,  145952
 5. Julian Tuwim : bibliografia / Janusz Stradecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959.
  Sygn. CzytR  27262, WypRz 30775, 34134
 6. Julian Tuwim : biografia, twórczość, recepcja / pod red. Krystyny Ratajskiej i Tomasza Cieślaka. - Łodź : Uniwersytet Łódzki, 2007.
  Sygn. CzytR   230773
 7. Julian Tuwim / Józef Ratajczak. - Poznań : "Rebis", 1995.
  Sygn. CzytR  217868,  WypRz 217869
 8. Julian Tuwim / Jadwiga Sawicka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986.
  Sygn.  WypRz  200828, 200829,  200830
 9. Kabaret Juliana Tuwima / Tomasz Stępień. - [Katowice] : "Śląsk", [1989].
  Sygn. WypRz 208956
 10. Listy do Tuwima i Lechonia : (1940-1943) / Mieczysław Grydzewski ; oprac. Janusz Stradecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  Sygn. WypRz 203238
 11. Malowniczy most do poezji : wiersze Brzechwy i Tuwima w edukacji i wspomaganiu rozwoju dziecka / Katarzyna Krasoń. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1999.
  Sygn.  CzytR 223369,  WypRz  223839
 12. O Julianie Tuwimie : 1894-1953 : poradnik bibliograficzny / Janusz Stradecki ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1964.
  Sygn. WypRz 8604 B,  8605 B, 8607 B; CzytR  15429 B
 13. Poeci trzech pokoleń : Staff, Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Broniewski, Przyboś, Gałczyński, Jastrun / Artur Sandauer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  Sygn. WypRz  53967
 14. Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka / Michał Głowiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962.
  Sygn.  WypRz  56719 -52,  WypRz 60827- 828
 15. Rany Julek! : o tym, jak Julian Tuwim został poetą / Agnieszka Frączek ; [il. Joanna Rusinek]. - Łódź : "Literatura", 2013.
  Sygn. WypRz   244050
 16. Skamander. T. 3, Studia o poezji Juliana Tuwima / pod red. Ireneusza Opackiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski 1982.
  Sygn. CzytR 187318, WypRz 187450, 187451
 17. Sztuka translatorska Juliana Tuwima : przekłady z poezji rosyjskiej / Bohdan Łazarczyk ; Polska Akademia Nauk, Komitet Słowianoznawstwa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
  Sygn. WypRz  173159, WypRz  173160
 18. Ulian Tuvim : żizń i tvorcestvo / M. Zivov. - Moskva, 1963.
  Sygn. WypRz 69469
 19. Warsztat Czarodzieja / Monika Warneńska. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1975.
  Sygn. CzytR 150093,  WypRz  149056
 20. Wielcy i niewielcy / Irena Krzywicka. - Warszawa : "Czytelnik", 1960.
  Sygn. CzytR 31469,  WypRz  31470- 471
 21. Wobec ojczyzn : o ojczyznach ziemskich i idealnych w twórczości Juliana Tuwima i Antoniego Słonimskiego / Tadeusz Makles. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1987.
  Sygn.  WypRz  206164
 22. Wspomnienia o Julianie Tuwimie / pod red. Wandy Jedlickiej i Mariana Toporowskiego. - Warszawa : "Czytelnik", 1963.
  Sygn.  WypRz 65183, 65184, 65186,  65187
 23. Wybrane utwory Juliana Tuwima na lekcjach języka polskiego w kl. I-III / pod red. Barbary Kamińskiej ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział w Toruniu. - Toruń : CDN, 1989.
  Sygn. CzytR 31197 B
 24. Ze studiów nad językiem Juliana Tuwima / Roxana Sinielnikoff. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
  Sygn.  WypRz   104206, 104824, 104825

 

ARTYKUŁY

 1. Biografie sławnych ludzi. T. 3, [R-Ż] : praca zbiorowa / pod red. Anny Skoczek. - Bochnia ; Kraków : "SMS", 2006. s. 204 – 209.
  Sygn. WypRz  230274
 2. Bokser jako zbawca? / Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch.// Polonistyka. - 2006, nr 4, s. 49-50
 3. Bóg w poezji Juliana Tuwima / Piotr Ruszkowski. // Guliwer. - 2013, nr 1, s. 34-38
 4. Chińczyk na lekcji czyli "Rwanie bzu" Juliana Tuwima na zajęciach z języka polskiego / Janusz Waligóra.// Ojczyzna - Polszczyzna. - 1996, nr 1, s. 20-23
 5. "Drzewo marzeń" : scenariusz zajęć dla 5-latków wykorzystujący wiersz Juliana Tuwima pt. Dyzio marzyciel / Kamila Jakubczyk. // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 3, s. 42-43
 6. Dwaj mistrzowie - jedno dzieło : wiersze Juliana Tuwima w interpretacji muzycznej Witolda Lutosławskiego / Krystyna Zabawa. // Guliwer. - 2013, nr 1, s. 39-46
 7. Dylematy i paradoksy Juliana Tuwima / Teresa Winek. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 26-30
 8. Dyzio marzyciel - zabawy z wierszami Juliana Tuwima / Gabriela Fejkiel.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 26-27
 9. Encyklopedia szkolna : język polski : liceum / red. Agnieszka Nawrot ; aut. Dorota Stopka [i in.]. - Kraków : "Greg", cop. 2006. – 1168 s. 1178.
  Sygn. WypRz 231668
 10. Fenomenologia procesu twórczego : "Rzecz czarnoleska" J. Tuwima / Tomasz Stępień.//W: Poezja polska : interpretacje. Katowice : "Książnica", cop.2000. - S. 214 – 217.
  Sygn. CzytR  223567
 11. Horyzonty słowa poetyckiego / Edward Balcerzan.//W: Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 2, Ideologie artystyczne. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - S. 106-219.
  Sygn. CzytR 206724, WypRz  206725,  206727,  206728
 12. I co pan na to? : Scenariusz spektaklu o Julianie Tuwimie / scenariusz spektaklu o Julianie Tuwimie Witold Pelka.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 25-27.
 13. Julian Tuwim - "Coloquium niedzielne na ulicy" / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk.//W: Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996. - S. 18 - 22.
  Sygn. CzytR 220198, WypRz  220199
 14. Julian Tuwim - czarodziej słów : międzyszkolny konkurs konkurs czytelniczy / Anna Piecewicz. // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 9, s. 10-13.
 15. Julian Tuwim - "Sitowie" / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk.//W: Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996. - S. 23 - 28.
  Sygn. CzytR 220198, WypRz  220199
 16. Julian Tuwim, "Lokomotywa" / Zbigniew Lisowski.//W: Poznawanie poezji. Lublin : "Norbertinum", 2008. - S. 143-160.
 17. Julian Tuwim dla dzieci : scenariusz turnieju / Magdalena Buczek. // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 6, s. 26
 18. Julian Tuwim "Rzecz Czarnoleska" / Tomasz Cieślak. //W: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego : interpretacje. Warszawa : "Stentor", cop. 1999. - S. 183 – 189.
  Sygn. CzytR   222754; WypRz   222755
 19. Juliana Tuwima "De Revolutionibus" : propozycje interpretacyjne "Balu w operze" / Leonard Neuger. //W: Lektury polonistyczne. Kraków : "Universitas", 1999. - S.266-288.
  Sygn. CzytR   223050;  WypRz 223051
 20. Juliana Tuwima wiersze dla dzieci i wiersze dziecięce / Jolanta Olkusz. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 8, s. 12-19.
 21. Kontynuacja sowizdrzalskiego humoru Juliana Tuwima w utworach Michała Rusinka / Patrycja Wdowiak. // Guliwer. - 2013, nr 1, s. 49-54
 22. Labirynt w oranżerii : "Kwiaty polskie" Juliana Tuwima / Piotr Michałowski. //W: Lektury polonistyczne. Kraków : "Universitas", 1999. - S. 417-441.
  Sygn. CzytR   223050;  WypRz   223051
 23. Leksykon poetów : dla szkół i miłośników poezji / Janusz Termer. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Iskry", 1999. – 350, [2] s. 303- 307.
  Sygn. CzytR 222915, WypRz 22291
 24. . "Lokomotywa" Tuwima w książce i na ekranie : o ilustracjach G. Gurowskiej i adaptacji Z. Rybczyńskiego / Seweryna Wysłouch.// Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 22-24.
 25. "Lokomotywa" Tuwima : wariacje i konteksty (od wiersza dla dzieci do wiersza o Zagładzie) / Katarzyna Kuczyńska-Koschany.// Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 6-13.
 26. Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 2 / [aut. Józef Zbigniew Białek [i in.] ; red. Włodzimierz Maciąg]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1981. s. 257-258.
  Sygn. CzytR   179659, WypRz 179660,  179661,  179662,  179663
 27. Mieszkanie, dom z ogrodem i ocean wieczności. O poezji Juliana Tuwima //W: Ciężkie norwidy czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej. Warszawa : Świat Książki, 2009. - S. 443-460.
  Sygn. CzytR  234016
 28. "Murzynek Bambo" Juliana Tuwima w świetle krytyki postkolonialnej i feministycznej / Mieczysław Inglot. // W: "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży. / pod red. Bożeny Olszewskiej i Elżbiety Łuckiej-Zając. Opole : Uniwersytet Opolski, 2010. - S. 37-48.
  Sygn. CzytR   236643
 29. Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, nagrody, przegląd bibliograficzny / [red. nauk. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka ; współaut. Izabella Jastrzębska i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984. – 571, [5] s. 356- 357.
   Sygn.  CzytR 192027, WypRz 192028-03
 30. Julianie Tuwimie niekoniecznie jubileuszowo / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. // // Guliwer. - 2013, nr 1, s. 5-8.
 31. Julianie Tuwimie po łacinie / Dorota Żuchowska. // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 241-248. // Polonistyka. - 2014, nr 5, s. 44-47
 32. tłumaczeniu "Lokomotywy" na czeski / Jacek Baluch.// Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 14-21
 33. Opozycje mądrości, nauki i słowa w poezji Juliana Tuwima / Zofia Ulańska. // Polonistyka. - 2014, nr 5, s. 44-47
 34. Pan z pierwszego piętra / Joanna Maleszyńska.// Polonistyka. - 2008, nr 9, s. 30-35
 35. Pasje i namiętności Juliana Tuwima : scenariusz spotkania / Elżbieta Wójcicka.//W: Wszystko gra. Warszawa : "Sukurs", 2007. - S. 302-306.
  Sygn. CzytR 232253, WypRz 232274
 36. Pisarze polscy XX wieku : sylwetki / Tomasz Wójcik. – Warszawa : „Morex”, 1995. – 166 s. 141- 144.
  Sygn.  WypRz 218188
 37. Pierwsze lektury i fascynacje książkami Juliana Tuwima / Joanna Stawińska. // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 5, s. 19-20
 38. Poeta duszy : 27 grudnia mija 60. rocznica śmierci Juliana Tuwima (1894-1953) / Mariusz Urbanek ; rozm. przepr Krzysztof Lubczyński. // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 46, s. 6
 39. Poeta na całe życie / Witold Salański.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 5, s. 11
 40. Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli Juliana Tuwima próba akulturacji / Knut Andreas Grimstad. // Teksty Drugie. - 2009, nr 3, s. 47-62.
 41. Poznajemy twórczość Juliana Tuwima / Joanna Polaszczyk. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 34-35
 42. Ptasie radio : zajęcia dla pięcio-, sześciolatków inspirowane wierszem Juliana Tuwima / Monika Majewska. // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 2, s. 64-67
 43. Rola tradycji romantycznej w Balu w operze Juliana Tuwima / Mieczysław Inglot. //W: Między romantyzmem a współczesnością. Kielce : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1996. - S. 101-106.
  Sygn. CzytR   220238;  WypRz   220265
 44. Rzeczy atakują - "Meble" J. Tuwima i "Ukrzesłowienie" I A. Wróblewskiego / Izabela Kozłowska.// Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 32-37.
 45. Słaby - odrzucony - samotny jako bohater literatury współczesnej / Małgorzata Boraczyńska.// Polski w Praktyce : czasopismo dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach. - 2012, nr 2, s. 30-35.
 46. Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej / pod red. Barbary Tylickiej Grzegorza Leszczyńskiego ; aut. Alicja Baluch [i in.]. – Warszawa : Zakład Nar. im. Ossolińskich, 2002. – 434 s. 400- 40.
  Sygn.  CzytR 226191,  WypRz 2226192- 193
 47. Słownik pisarzy i dzieł współczesnych : kanon lektur na początek XXI wieku / Aneta Grodecka. - Warszawa : "Polonia Press", [2000].- 447,[1] s. 379- 384.
  Sygn.  CzytR 224944 ,  WypRz 224945
 48. Słownik pisarzy i lektur dla szkół średnich / Tomasz Januszewski. - Warszawa : "Delta W-Z", [1995].- 383, [1] s. 303- 305.
  Sygn. CzytR 21799
 49. Słownik pisarzy polskich / pod red. Arkadiusza Latuska ; aut. Elwira Buszewicz [i in.]. - Kraków : "Zielona Sowa", 2003. – 720 s. 508- 509.
  Sygn. CzytR 226489,  WypRz 22659
 50. Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3, R-Ż / [zespół aut.: Zofia Biłek i in.] ; oprac. zespół pod red. Ewy Korzeniewskiej ; [Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Bibliografia Literatury Polskiej "Nowy Korbut"]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. s. 371- 383.
  Sygn. CzytR 71688, WypRz 71685,  103195, 112851
 51. Spóźniony słowik : scenariusz inscenizacji dla dzieci 5-, 6-letnich i w młodszym wieku szkolnym na podstawie adaptacji wiersza Juliana Tuwima "Spóźniony słowik" / Beata Moszonka. // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 7, s. 58.
 52. Śladami wiersza - "Łódź" Juliana Tuwima / Iwona Lewandowicz.// Polonistyka. - 2010, nr 6, s. 37-39
 53. Tuwim - dziecko / Piotr Matywiecki.//W: Ocalone królestwo. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009. - S. 239-248.
  Sygn. CzytR 233540
 54. Tuwim - znany i lubiany : scenariusz inscenizacji przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej / Agnieszka Stawowska.// Bilbioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 23-24
 55. Tuwimowskie inspiracje intelektualno-twórczych zabaw uczniowskich / Barbara Bogołębska.//W: Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji. Kraków : "Impuls", 2009. - S. 125-132 Tuwim - znany i lubiany : scenariusz inscenizacji przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej / Agnieszka Stawowska.// Bilbioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 23-24.
  Sygn. CzytR 237627
 56. "Tuwimowy zawrót głowy..." : program dla dzieci w wieku przedszkolnym, przybliżający twórczość Juliana Tuwima / Kamila Jakubczyk. // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 3, s. 40-42
 57. "W krainie poezji Juliana Tuwima" - konkurs recytatorski dla dzieci w Pedagogicznje Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej / Renata Kruszyna. // Guliwer. - 2013, nr 4, s. 43-46.
 58. W krainie wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima / Jadwiga Raszka. // Wiadomości Przedszkolaka. - 2007, nr 4, s. 6-7.
 59. W kręgu bohaterów Juliana Tuwima : scenariusz lekcji bibliotecznej / Jolanta Kosobko, Barbara Wysocka. // Życie Szkoły. - 2013, nr 8, s. 18.
 60. W kręgu słów : o tematyczno-lingwistycznych analogiach w twórczości Juliana Tuwima, Jana Brzechwy oraz Wandy Chotomskiej / Katarzyna Chrobak. // Guliwer. - 2013, nr 1, s. 12-20.
 61. Wykorzystanie wiersza Juliana Tuwima "Słówka i sufka" w nauce ortografii - scenariusz zajęć dla klasy II / Małgorzata Gogolewska-Tośka.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 4, s. 76-83.
 62. Zabawy słowem dzieci pięcioletnich inspirowane ilustracjami różnych twórców do wiersza J. Tuwima "Okulary" / Elżbieta Szefler.// Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 171-186.
 63. Zagadki literowe : konkurs dla uczniów szkoły podstawowej promujący twórczość Juliana Tuwima i Jana Brzechwy / Janina Witek. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s.15

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Wybrał, zebrał, opracował, wstępem opatrzył, zredagował…

 1. Cztery wieki fraszki polskiej / wybór i wstęp Juliana Tuwima ; przedmowa Aleksandera BrÜcknera. - Warszawa : "Czytelnik", 1957.
  Sygn. CzytR 18920, WypRz 18919, WypRz 117711
 2. Dzieciństwo, lata chłopięce i młodość oraz pierwsze wspomnienia : powieść. T. 1 / Lew Tołstoj ; pod red. Juljana Tuwima ; ze słowem wstępnem Wacława Lednickiego ; [przekł. Grzegorza Timofiejewa]. - Kraków : Wydawnictwo Gutenberga, [ok. 1930].
  Sygn. WypRz 114837 M
 3. Księga pamiątkowa ku czci Leopolda Staffa : 1878-1948 / zebrali i przygot. do druku Juliusz W. Gomulicki i Julian Tuwim. - Warszawa : Związek Zawodowy Literatów Polskich, 1949.
  Sygn. CzytR 12938
 4. Księga wierszy polskich XIX wieku. T. 2 / ułożył Julian Tuwim ; oprac. i wstępem opatrzył Juliusz W. Gomulicki ; [oprac. graf. Andrzej Rudziński]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Sygn. CzytR 12939
 5. Księga wierszy polskich XIX wieku. T. 3 / ułożył Julian Tuwim ; oprac. i wstępem opatrzył Juliusz W. Gomulicki ; [oprac. graf. Andrzej Rudziński]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Sygn. CzytR 12940
 6. Księga wierszy polskich XIX wieku. T. 1 / zebr. Julian Tuwim ; oprac. i wstępem opatrzył Juliusz W. Gomulicki. - Wyd. 2 przejrz. i popr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Sygn.  WypRz   142894
 7. Księga wierszy polskich XIX wieku. T. 2 / zebr. Julian Tuwim ; oprac. i wstępem opatrzył Juliusz W. Gomulicki. - Wyd. 2 przejrz. i popr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Sygn. WypRz  142895
 8. Księga wierszy polskich XIX wieku. T. 3 / zebr. Julian Tuwim ; oprac. i wstępem opatrzył Juliusz W. Gomulicki. - Wyd. 2 przejrz. i popr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Sygn.  WypRz  142896
 9. Polska nowela fantastyczna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949.
  Sygn. WypRz 117343
 10. Polska nowela fantastyczna. T. 1 / zebr. Julian Tuwim. – Wyd. 3. -  Warszawa, 1953.
  Sygn. WypRz 58390
 11. Polska nowela fantastyczna. T. 1, Ja gorę / zebrał Julian Tuwim. - Wyd. 5. - Warszawa : "Alfa", 1983.
  Sygn. WypRz  191156, 191157
 12. Wiersze / Feliks Przysiecki ; wstępem poprzedził Jerzy Kądziela ; zebrał i oprac. Paweł Kądziela ; wspomnienia napisali : Julian Tuwim [i in.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
  Sygn. WypRz  210165

 

Tłumaczenia/przekłady

KSIĄŻKI

 1. Aforyzmy / Mikołaj Gogol ; wybrał i notą wstepną opatrzył Zbigniew Podgórzec ; [tł. z ros. Zbigniew Podgórzec, Władysław Broniewski, Julian Tuwim]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
  Sygn. WypRz 176484
 2. Eugeniusz Oniegin : romans wierszem / Aleksander Puszkin ; przeł.[z ros.] Julian Tuwim, Adam Ważyk ; posłowie Ryszard Łużny. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977.
  Sygn. WypRz 164026, 164027
 3. Jeździec miedziany : opowieść petersburska : [poemat] / Aleksander Puszkin ; przeł. [z ros.] Julian Tuwim ; wstępem i przypisami opatrzył Samuel Fiszman. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967.
  Sygn. CzytR 96774,  WypRz 96775, 97773
 4. Komu się na Rusi dobrze dzieje / Mikołaj Niekrasow ; przł. Julian Tuwim. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1953.
  Sygn. WypRz 169582
 5. Lutnia Puszkina / wybrał i przełożył Julian Tuwim. - Wyd. 3. - [Warszawa] : "Czytelnik", 1949.
  Sygn. WypRz 169582
 6. Mądremu biada : komedia w czterech aktach / Aleksander Gribojedow ; przeł. Julian Tuwim ; wstępem i objaśnieniami opatrzył Wiktor Jakubowski. - Wrocław - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960.
  Sygn. WypRz 164681
 7. Opowiadania / Mikołaj Gogol ; tł. [z ros.] Jerzy Brzęczkowski, Julian Tuwim, Jerzy Wyszomirski ; słowo wstępne Marii Dąbrowskiej. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1984.
  Sygn. WypRz 191388, 191389
 8. Opowiadania / Mikołaj Gogol ; tł. [z ros.] Jerzy Brzęczkowski, Julian Tuwim, Jerzy Wyszomirski ; słowo wstępne Marii Dąbrowskiej. - Warszawa : "Czytelnik", 1965.
  Sygn. WypRz 155134
 9. Opowiadania. [T.] 1 / Mikołaj Gogol ; tł. [z ros.] Jerzy Brzęczkowski, Julian Tuwim, Jerzy Wyszomirski. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
  Sygn. WypRz   17557
 10. Opowiadania. [T.] 2 / Mikołaj Gogol ; tł. [z ros.] Jerzy Brzęczkowski, Julian Tuwim, Jerzy Wyszomirski. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
  Sygn. WypRz   17558
 11. Opowiadania. [T.] 3 / Mikołaj Gogol ; tł. [z ros.] Jerzy Brzęczkowski, Julian Tuwim, Jerzy Wyszomirski. - Warszawa : "Czytelnik", 1957.
  Sygn. WypRz   17559
 12. Opowieści / Mikołaj Gogol ; przeł. [z ros.] Jerzy Wyszomirski, Julian Tuwim, Jerzy Brzęczkowski ; oprac. Bohdan Galster. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.
  Sygn. WypRz 129462, 129462
 13. Przekłady poetyckie. 1 / Julian Tuwim ; oprac. Seweryn Pollak. - Warszawa : "Czytelnik", 1959.
  Sygn.  WypRz 28198, 53120
 14. Rewizor : komedia w pięciu aktach / Mikołaj Gogol ; przeł. [z ros.] Julian Tuwim ; oprac. Janina Pregerówna. - Kraków : M. Kot, 1948.
  Sygn. WypRz 4292, 122961
 15. Rewizor : komedia w pięciu aktach / Mikołaj Gogol ; przeł. [z ros.] Julian Tuwim ; wstępem i objaśnieniami opatrzył Andrzej Walicki. - Wyd. 3 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966.
  Sygn. CzytR  82690, WypRz   82689
 16. Rewizor : komedia w pięciu aktach / Mikołaj Gogol ; przeł. [z ros.] Julian Tuwim ; wstępem i objaśnieniami opatrzył Andrzej Walicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1953.
  Sygn. WypRz   11763,  11849, 28865, 29268, 126577
 17. Słowo o wyprawie Igora / przeł. [z starorus.] Julian Tuwim ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Marian Jakóbiec. - Wyd. 2, zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1950.
  Sygn. CzytR 28883, WypRz 9704, 48031, 48032, 42597, 71658
 18. Słowo o wyprawie Igora / przeł. [z ukr.] Julian Tuwim ; wstęp i oprac. Aleksander Bruckner. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1928.
  Sygn. WypRz 30148
 19. Utwory wybrane / Mikołaj Leskow ; przeł. [z ros.] Jerzy Wyszomirski, Julian Tuwim, Nadzieja Drucka ; oprac. Wiktor Jakubowski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
  Sygn. WypRz   119965,  119966
 20. Z rosyjskiego. T. 1 / tł. Julian Tuwim ; wstępem opatrzył Seweryn Pollak. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Sygn. WypRz 77210
 21. Z rosyjskiego. T. 2 / tł. Julian Tuwim ; wstępem opatrzył Seweryn Pollak. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Sygn. WypRz 77211
 22. Z rosyjskiego. T. 3 / tł. Julian Tuwim ; wstępem opatrzył Seweryn Pollak. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Sygn. WypRz 77212
 23. Zielony Gil / Tirso de Molina [pseud.] ; przekł. [z hisz.] i adaptacja Juliana Tuwima ; przygot. do dr. Tadeusz Januszewski ; il. Elżbiety Gaudasińskiej. - Warszawa : "Czytelnik", 1976
  Sygn. WypRz 155229

 

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

 1. Ożenek [Film] / Nikolaj Vasil'evic Gogol ; reż. Ewa Bonacka ; tl. Julian Tuwim ; scenogr. Iwo Dobiecki ; wyk. Anna Seniuk, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski, Czesław Wołłejko, Jan Kobuszewski [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska, 2008.
  Sygn. AudRz 288
 2. Rewizor [Film] / reż. Jerzy Gruza ; tł. Julian Tuwim. - Nagr. własne : (Telewizja Polska, 2000). 2012.
  Sygn. AudRz 1211

 

LISTY

 1. Listy / Konstanty Ildefons Gałczyński, Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
  Sygn. WypRz 15659 B
 2. Listy do przyjaciół-pisarzy / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1979.
  Sygn. WypRz  170725, 170726
 3. W oparach absurdu / A. Słonimski, J. Tuwim. - Warszawa, 1958.
  Sygn. WypRz 92267
 4. Z tysiącem serdeczności : korespondencja z lat 1911-1953 / Leopold Staff, Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski, Irena Maciejewska, Janusz Stradecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
  Sygn. WypRz 141314

 

Twórczość dla dzieci

KSIĄŻKI

 1. Julian i Irena Tuwim dzieciom / il. Adam Pękalski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2012.
  Sygn. WypRz   240436
 2. Lokomotywa ; Rzepka ; Ptasie radio / Julian Tuwim ; il. Jan Marcin Szancer. - Wyd.12 . - Warszawa : "Nasza Księgarnia", dr. 1967.
  Sygn. WypRz 13651 B
 3. Lokomotywa ; Rzepka ; Ptasie radio / Julian Tuwim. -  Wyd. 20. -  Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1982.
  Sygn. WypRz 26986 B , 26174 B
 4. Lokomotywa i inne wiersze / Julian Tuwim ; il. Kazimierz Wasilewski. - Kraków : "Skrzat", cop. 2012.
  Sygn. WypRz   240437
 5. Najpiękniejsze wiersze dla dzieci / Julian Tuwim ; il. Marcin Południak. - Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2013.
  Sygn. WypRz   240435
 6. Słoń Trąbalski / Julian Tuwim ; il. Ignacy Witz. - Wyd. 11. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1967.
  Sygn. WypRz 13260 B
 7. Wiersze dla dzieci / Julian Tuwim ; il. Olga Siemaszko. - Wyd. 10. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985.
  Sygn. CzytR 196469, WypRz  196470,  196471,  196472,  196473
 8. Wiersze dla dzieci / Julian Tuwim ; il. Olga Aleksandra Siemaszko. - Wyd. 11. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986.
  Sygn. WypRz 204732, 204733, 204734
 9. Wiersze na wagarach / Julian Tuwim ; [wybór wierszy Maria Deskur i Agnieszka Betlejewska ; rys. Marcin Wicha]. - Warszawa : Egmont Polska, 2012.
  Sygn. WypRz  240434
 10. Wierszyki dla dzieci : Spóźniony słowik ; Bambo ; O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci / Julian Tuwim ; il. J. M. Szancer. - Wyd. 3. - Warszawa : Biuro Wydawnicze "Ruch", 1962.
  Sygn. WypRz 6806 B
 11. Z głową w chmurach / Julian Tuwim. - Warszawa : Egmont Polska, 2013.
  Sygn. WypRz 240433

 

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

 1. Bajeczki i opowiadania [Dokument dźwiękowy] / opowiada Irena Kwiatkowska. - [B.m.] : Teddy Records, 2011.
  Sygn. AudRz 274
 2. Wielka księga wierszy [Dokument dźwiękowy] : abecadło rymów / Julian Tuwim. - Poznań : Papilon, 2012.
  Sygn. AudRz 373
 3. Wiersze dla dzieci [Dokument dźwiękowy] / Julian Tuwim ; czyta Piotr Fronczewski - Warszawa : Audio Liber, 2003.
  Sygn.  AudRz 262

 

Twórczość dla dorosłych

KSIĄŻKI

 1. Dzieła. T. 1, [Wiersze]. Cz. 1 / Julian Tuwim ; [oprac. graf. Jerzy Jaworowski ; kom. red. Juliusz Wiktor Gomulicki i in.]. - Warszawa : "Czytelnik", dr. 1955.
  Sygn. WypRz 14609, 43303
 2. Dzieła. T. 1. [Wiersze]. Cz. 2 / Julian Tuwim ; [oprac. graf. Jerzy Jaworowski ; kom. red. Juliusz Wiktor Gomulicki i in.].  - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Sygn. WypRz 14610, 43304
 3. Dzieła. T. 2, [Kwiaty polskie] / Julian Tuwim ; [oprac. graf. Jerzy Jaworowski ; kom. red. Juliusz Wiktor Gomulicki et al.]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Sygn. WypRz 14611, 53118
 4. Dzieła. T. 3, Jarmark rymów / Julian Tuwim ; oprac. Janusz Stradecki ; [przypisy Witold Giełżyński i J. Stradecki] ; kom. red. Juliusz W. Gomulicki [i in. - Warszawa : Czytelnik, 1958.
  Sygn. WypRz   21063
 5. Dzieła. T. 4, Przekłady poetyckie. 1 / Julian Tuwim ; oprac. Seweryn Pollak ; [oprac. graf. Jerzy Jaworowski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1959.
  Sygn. WypRz 28198, 28200, 53120
 6. Dzieła. T. 5, Pisma prozą  / Julian Tuwim ; oprac. Janusz Stradecki. - Warszawa : "Czytelnik", 1964.
  Sygn. WypRz 71326, WypRz  71327
 7. Pisma zebrane. T. 1, Wiersze. [T.] 1 / Julian Tuwim ; oprac. Alina Kowalczykowa. - Warszawa : "Czytelnik", 1986.
  WypRz  201236
 8. Pisma zebrane. T. 2, Wiersze. [T.] 2 / Julian Tuwim ; oprac. Alina Kowalczykowa. - Warszawa : "Czytelnik", 1986.
  Sygn. WypRz  201237
 9. Pisma zebrane. T. 3, Juwenilia. T. 1 / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski i Alicja Bałakier. - Warszawa : "Czytelnik", 1990.
  Sygn.  WypRz   212876
 10. Pisma zebrane. T.4, Juwenilia. T. 2 / Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski i Alicja Bałakier. - Warszawa : "Czytelnik", 1990.
  Sygn.  WypRz   212877
 11. Cicer cum caule czyli Groch z kapustą : panopticum i archiwum kultury / Julian Tuwim ; do dr. przygot. Józef Hurwic. - Warszawa : "Czytelnik", 1958.
  Sygn. WypRz 26097, 22688
 12. Cicer cum caule czyli Groch z kapustą : panopticum i archiwum kultury : seria II / Julian Tuwim ; do druku przygot. Józef Hurwic. - Warszawa : "Czytelnik", 1959.
  Sygn.  WypRz 117997
 13. Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie / napisał, wybrał i przypisami opatrz. Julian Tuwim A. D. 1923 ; [oprac. graf. Stanisława Zamecznika]. - Warszawa : "Czytelnik", 1960.
  Sygn. WypRz 33893, 34481
 14. Jarmark rymów / Julian Tuwim ; oprac. Janusz Stradecki. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : "Czytelnik", 1991.
  Sygn. WypRz 213466
 15. Kwiaty polskie / Julian Tuwim ; il. Olgi Siemaszko. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1967.
  Sygn. WypRz 98468
 16. Kwiaty polskie / Julian Tuwim. - Warszawa : "Czytelnik", 1949.
  Sygn. WypRz  9729 M
 17. Kwiaty polskie / Julian Tuwim. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Sygn. WypRz  53118
 18. Kwiaty polskie / Julian Tuwim ; il. Olgi Siemaszko. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1967.
  Sygn. WypRz  98468
 19. Kwiaty polskie / Julian Tuwim. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1973.
  Sygn.  WypRz  136879
 20. Kwiaty polskie / Julian Tuwim. - Wyd. 9. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, 1983.
  Sygn.  WypRz  194395
 21. Poezje wybrane / Julian Tuwim. - Warszawa : "Czytelnik", 1977.
  Sygn. WypRz  160186, 160441
 22. Polski słownik pijacki / i / Julian Tuwim ; il. Feliks Topolski. - Warszawa : "Czytelnik", 1959.
  Sygn. CzytR  26687,  WypRz  26816
 23. Siódma jesień / Julian Tuwim. - Wyd. 2. - Warszawa : J. Mortkowicz, 1927.
  Sygn. WypRz 98033 M
 24. Wiersz nieznanego poety : gawęda literacko-obyczajowa / Julian Tuwim ; wstęp, rekonstrukcję zakończenia oraz posłowie oprac. J. W. Gomulicki. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Sygn. WypRz  30303
 25. [Wiersze] / Julian Tuwim ; oprac. graf. Andrzej Heidrich. – Warszawa : „Czytelnik”, 1965.
  Sygn. WypRz 83537
 26. Wiersze wybrane / Julian Tuwim ; oprac. Michał Głowiński. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964.
  Sygn. WypRz 76161, 76162
 27. Wiersze wybrane / Julian Tuwim ; oprac. Michał Głowiński. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.
  Sygn.  WypRz  112551, 112552
 28. Wiersze wybrane / Julian Tuwim ; oprac. Michał Głowiński. - Wyd. 3 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
  Sygn.  WypRz 136053, 136055
 29. Wiersze wybrane / Julian Tuwim ; oprac. Michał Głowiński. - Wyd. 4 rozsz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
  Sygn. WypRz  202857
 30. Wiersze zebrane. T. 1 / Julian Tuwim ; oprac. Alina Kowalczykowa. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1971.
  Sygn. WypRz  128145
 31. Wiersze zebrane. T. 2 / Julian Tuwim ; oprac. Alina Kowalczykowa. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1971.
  Sygn. WypRz  128146
 32. Wiosny i jesienie : wiersze dawne i nowe / Julian Tuwim ; [wybór oprac. Jerzy Ostrowski ; il. Mieczysław Piotrowski]. - Warszawa : "Iskry", 1954.
  Sygn. WypRz 12627
 33. Wiosny i jesienie / Julian Tuwim ; [wybór oprac. Jerzy Ostrowski ; il. Mieczysław Piotrowski]. - Wyd. 2, rozszerz. - Warszawa : "Iskry", 1955.
  Sygn. WypRz 42609
 34. Wybór poezji : 1914-1939 / Julian Tuwim. - Warszawa : "Czytelnik", 1947.
  Sygn. WypRz  122931, 2258 M
 35. Wybór poezji / Julian Tuwim ; wyboru dokonał Antoni Słonimski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
  Sygn.  WypRz 39259
 36. Wybór poezji / Julian Tuwim ; wyboru dokonał Antoni Słonimski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  Sygn.  WypRz   63692, 64014, 64015
 37. Wybór poezji / Julian Tuwim ; wyboru dokonał Ryszard Matuszewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1965.
  Sygn.  WypRz 82153, 82154, 82155
 38. Wybór poezji / Julian Tuwim ; wyboru dokonał Ryszard Matuszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1969.
  Sygn. WypRz 112547, 112548
 39. Wybór poezji : w nowym układzie / Julian Tuwim. - [Warszawa] : "Czytelnik", 1949.
  Sygn. WypRz 4731, 7659
 40. Z "treści gorejącej" / Julian Tuwim ; oprac graf. Elżbieta Murawska. - Warszawa : "Czytelnik", 1974.
  Sygn. WypRz 19330 B
 41. Życie i sprawy Sotera Rozmiar Rozbickiego, ulubionego trubadura Warszawy i Obywateli Jarmarkowych, obdarzonego mianem króla grafomanów polskich, ktory sam zwał się Pacjentem Filozofii, nieporównanego autora bajek i piosenek / które poznał i zgłębił Julian Tuwim ; teraz na nowo ku nauce rozrywce przypomniał Janusz Dunin. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1980.
  Sygn. WypRz   175882

 

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

 1. Ewa Demarczyk [Dokument dźwiękowy] - [b.m.] : Adam Głowacki, [2004].
  Sygn. Aud. 242

 

Rzeszów, 11.04 2016
opracowała Jolanta Krzosa

 

Autor: Jolanta Krzosa