Motywowanie uczniów do nauki

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
                     W RZESZOWIE
                   WYPOŻYCZALNIA

 

Motywowanie uczniów do nauki

 

Książki:

 1. Czas na feedback dla oświaty / Jadwiga Radwańska. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sygn. WypRz   236084
 2. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? / Merrill Harmin ; przeł. Agata Tomaszewska. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2004.
  Sygn. WypRz   228894, WypRz   228893, CzytR   228892
 3. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? : z polskimi przykładami z kursu internetowego Akademii "Szkoły uczącej się" / Merrill Harmin ; [przekł. Agata Tomaszewska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2005.
  Sygn. WypRz   230342
 4. Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności / Dale Scott Ridley, Bill Walther ; przekł. [z ang.] Krzysztof Rogowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  Sygn. WypRz   229320, CzytR   229248
 5. Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik / Edwin A. Locke, współprac. Anne H. Locke ; przekł. [z ang.] Romuald Kirwiel. - Wyd. 2. - Poznań : "Nakom", 2009.
  Sygn. CzytR   234493
 6. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy ; [tł. z ang. Krzysztof Kruszewski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
  Sygn. CzytR   227194
 7. Motywy szkolnego uczenia się młodzieży / Zygmunt Putkiewicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971.
  Sygn. WypRz   126123, WypRz   121520
 8. O nauce szkolnej uczniów zdolnych : (przyczyny niechęci do nauki i niepowodzenia w nauce) / Halina Wasyluk-Kuś. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971.
  Sygn. WypRz   121481, WypRz   121482, CzytR   121465
 9. Ocenianie opisowe - diagnoza i motywacja / Magdalena Roszkowska-Przetacznik, Longina Wtorkiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Superstudium Magdalena Przetacznik, 2000.
  Sygn. WypRz   224337, WypRz   224336, WypRz   224335, CzytR   224334
 10. Pomóż młodzieży znaleźć wartości - drogowskazy / Bogumiła Hiszpańska. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.
  Sygn. WypRz   220395, CzytR   220138
 11. Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle / Ewa Filipiak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
  Sygn. WypRz   238443, CzytR   238442
 12. Sposoby podnoszenia motywacji na lekcjach języka obcego / Marek Szałek. - Poznań : ["Art Print"], 1992.
  Sygn.  CzytR   214638
 13. Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem / Scott G. Paris, Linda R. Ayres ; tł. [z ang.] Maciej Janowski i Magdalena Micińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
  Sygn. 220004, WypRz   220005, CzytR   220003
 14. Uczeń trudny : jak skłonić go do nauki / Barbara L. McCombs, James E. Pope ; tł. [z ang.] Andrzej Janowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
  Sygn. WypRz   220574, WypRz   220575
 15. Wpływ motywacji na uczenie się / Leon Niebrzydowski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1972.
  Sygn. WypRz   130356, WypRz   130357, CzytR   130355
 16. Zdrowe kierowanie klasą : motywacja, komunikacja, dyscyplina / Raymond M. Nakamura ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Zofia Janowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
  Sygn. WypRz   238563

 

Artykuły:

 1. Aby chcieli i umieli czytać, czyli jak motywować do czytania lektur szkolnych / Anna Janus-Sitarz. //W: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty. Kraków : "Universitas", 2005. - S. 169-186, bibliogr.
  Sygn. CzytR   233997
 2. Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczycieli / Teresa Bauman. // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2005, nr 1, s. 21-30
 3. Aktywność - ujęcie teoretyczne w zakresie pedagogicznym i psychologicznym / Katarzyna Wereszczyńska. //W: Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole. Opole : Uniwersytet Opolski : Wydawnictwo Nowik, 2011. - S. 74-87
  Sygn. CzytR   237175
 4. Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67
 5. Bez przyjemności nia ma nauki / Marzena Żylińska. // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 44-54
 6. Cele i strategie uczenia się / Waldemar Kozłowski. // Edukacja. - 2010, nr 3, s. 42-57, bibliogr
 7. Chwalić, ale za co? : motywacyjne aspekty pochwał / Waldemar Kozłowski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 14-18
 8. Czy przymus musi demotywować? / Jadwiga Radwańska. // Remedium. - 2011, 4, s. 10-11
 9. Czynniki motywujące w nauczaniu języków obcych / Monika Głuszkowska, Andrzej Gretkowski. // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - 2002, nr 11
 10. Dlaczego rodzicom zależy na wykształceniu dzieci? / Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak. // Polityka Społeczna. - 2013, nr 7, s. 25-29
 11. "Dobra praktyka" w szkole? / Tomasz Garstka. // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 47, s. 12
 12. Droga do zdolności / Aneta Rylska-Jaruś. // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 34-35
 13. Dziecko bezradne w szkole / Kinga Kuszak. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 17-21, bibliogr.
 14. Indywidualizacja a motywowanie ucznia do aktywności / Zofia Dończyk-Hnat. // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 1, s. 70-78
 15. Jak ciekawiej motywować do uczenia się geografii? / Julian P. Sawiński. // Geografia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 5-10, bibliogr.
 16. Jak jeść słonia? / Ewa Iskierka-Kasperek. // Charaktery. - 2009, nr 10, s. 78-80
 17. Jak lepiej motywować do uczenia się biologii? / Julian Piotr Sawiński. // Biologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 53-58, bibliogr.
 18. Jak motywować do nauki? / Grażyna Petrucznik. // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 26-27
 19. Jak motywować do uczenia się? Mówić do ucznia klarownie i zrozumiale / Julian Piotr Sawiński. // Egzaminy Naszych Uczniów : kwartalnik dla dyrektorów i nauczycieli. - 2009, nr 4, s. 21-25, bibliogr.
 20. Jak motywować korzystając z uczniowskich pragnień? / Julian Sawiński. // Trendy : uczenie się w XXI wieku. - 2008, nr 6, s. 4-18
 21. Jak motywować uczniów do nauki języka dzięki zdobywaniu sprawności / Sylwia Krause. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 186-190
 22. Jak motywować uczniów do związania przyszłości z naukami ścisłymi? - rady eksperta / Stefania Elbanowska-Ciemuchowska. // Biologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 57-58
 23. Jak motywować uczniów na lekcjach języka polskiego? : od teorii do praktyki / Krzysztof Gierszal. // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 7-19
 24. Jak ocalić Rolanda? : stare i modne zasady pracy z uczniem, który nie chce się uczyć / Krzysztof Gierszal. // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 3, s. 44-59
 25. Jak wykorzystać uczniowskie pragnienia i marzenia / Julian Piotr Sawiński. // Geografia w Szkole. - 2008, nr 6, s. 11-18
 26. Jak wzmacniać motywację do nauki? / Henryk Kraszkiewicz. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 21-22
 27. Każdy lubi być chwalony! : o pozytywnych sposobach motywowania dzieci i młodzieży / Aleksandra Denst-Sadura. // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 23, s. 12
 28. Kreatywność nauczyciela warunkiem motywacji uczniów w kształceniu przyrodniczym / Ewa Kral, Ligia Tuszyńska. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 4, s. 41-48
 29. Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym - zarys problemu / Danuta Morańska. // Chowanna. - 2007, t. 2, s. 98-113, bibliogr.
 30. Kultura muzyczna dzieci i młodzieży w kontekście założeń edukacyjnych szkoły i wyników badań nad motywami uczenia się muzyki / Jadwiga Uchyła-Zroski. // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 173-190
 31. Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów / Berta Strycharska-Gać. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 45-49
 32. Lubię, co robię, i robię, co lubię / Jakub Gutowski. // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 98-107
 33. Marzą mi się aktywni i zainteresowani lekcją uczniowie... / Anna Tulczyńska. // Chemia w Szkole. - 2011, nr 6, s. 19-23
 34. Między ludzkimi odrębnościami : pedagogiczny spacer po linii / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 58-61
 35. Mobilizacja uczniów do nauki / Ewa Gałązka. // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 14-15
 36. Model atrybucji B. Weinera a uczniowskie interpretacje sukcesu i/lub porażki / Beata Kozieł. // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 3/4, s. 39-51, bibliogr.
 37. Motywacja do nauki języka obcego / Katarzyna Baumann. // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 177-179
 38. Motywacja do nauki z perspektywy neurobiologicznej / Marta Komorowska. // Remedium. - 2008, nr 9, s. 8-9
 39. Motywacja do uczenia się języka obcego w ujęciu psychologii kognitywnej / Paweł Sobkowiak. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 5-12, bibliogr.
 40. Motywacja do uczenia się : wybrane konstruktywistyczne konteksty / Małgorzata Głoskowska-Sałdatow. // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 106-112, bibliogr.
 41. Motywacja i multitablice / oprac. Joanna Wojciechowicz-Bednarek. // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 9/10, s. 38-41
 42. Motywacja i ograniczenia percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego : (doniesienie z badań) / Jowita Żuk. // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 19-38, bibliogr.
 43. Motywacja i strategie uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Ewa Filipiak. // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 28-35, bibliogr.
 44. Motywacja / Katarzyna Nowicka. // Matematyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2009, nr 51, s. 17-19
 45. Motywacja / Klemens Stróżyński. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s. 25-30
 46. Motywacja osób niepełnosprawnych ruchowo do nauki języka angielskiego / Agnieszka Chabasińska. // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 263-264
 47. Motywacja samoistna w uczeniu się - trafność opinii nauczycieli / Waldemar Kozłowski. // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 1/2, s. 19-26, bibliogr.
 48. Motywacja uśpiona w szkolnej ławce / Aneta Szczykutowicz. // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 5-9
 49. Motywacja w nauce / Monique Boekaerts. //W: Nauczanie w praktyce. T. 1. Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2009. - S. 117-135, bibliogr.
  Sygn. CzytR   239854
 50. Motywacja w samokształceniu uczniów / Gabriela Kryk. // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 10-14
 51. Motywacja w szkole / Małgorzata Kuśpit. // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 58-59
 52. Motywacyjne aspekty autoedukacji / Walentyna Wróblewska. //W: Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie. Warszawa : Difin, 2011. - S. 225-234
 53. Motywacyjne działanie komputera / Henryk Kraszkiewicz. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 5-6
 54. Motywować do uczenia się - stawiać osobiste cele! / Julian Piotr Sawiński. // Egzaminy Naszych Uczniów : kwartalnik dla dyrektorów i nauczycieli. - 2008, nr 1, s. 26-28, bibliogr.
 55. Motywowanie a przywództwo w szkole : lekcja 7 / rok szkolny 2012/2013 / Joanna Madalińska-Michalak. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 35-41
 56. Motywowanie ucznia do nauki / Aneta Paszkiewicz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 28-33
 57. Motywowanie uczniów / Anna Lidia Brzywca. // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 22-24
 58. Motywowanie uczniów do nauki - zadanie współczesnego nauczyciela / Beata Dyrda. // Chowanna. - 2006, t. 1, s. 121-131, bibliogr.
 59. Motywuj i ucz! : co zrobić, by zachęcić uczniów do nauki matematyki? / Magdalena Kaszulanis. // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 48, s. 10
 60. Motywy poznawania świata i uczenia się dzieci oraz ich wykorzystanie w edukacji / Elżbieta Małkiewicz. // Psychologia Rozwojowa. - T. 9, nr 4 (2004), s. 13-23, bibliogr.
 61. Nagroda lepsza od kary : umiejętne rozbudzanie w uczennicach i uczniach motywacji do nauki to jeden z filarów sukcesu edukacyjnego. Do jego osiągnięcia przybliży nas stosowanie kilku ważnych zasad / Magdalena Goetz. // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 37, s. 16
 62. Nauczyciel jako współtwórca sukcesu szkolnego uczniów / Monika Zińczuk. //W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 133-144, bibliogr.
  Sygn. CzytR   234827
 63. Negocjowanie programu nauczania jako czynnik motywujący do uczenia się języka obcego / Paweł Sobkowiak. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 139-146
 64. Nieuregulowana rzeka / Anna Kałuba-Korczak. // Głos Pedagogiczny. - 2013, styczeń, s. 19-21
 65. O dostrzeganiu naszych pragnień i marzeń / Julian Piotr Sawiński. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 16-18
 66. O "lepszej" i "gorszej" motywacji do uczenia się / Małgorzata Gloskowska-Sołdatow. // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 54-56
 67. O motywacji we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych słowami dzieci / Anna Jaroszewska. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 1, s. 51-55
 68. O motywowaniu uczniów do nauki / Wioletta Kozak. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 25-30, bibliogr.
 69. O sztuce motywacji uczniów do nauki / Ewa Grodecka. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 46-47
 70. O wielkiej roli motywowania / Danuta Bula. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 85-93
 71. Ocenianie, które pomaga się uczyć / Katarzyna Sołtan. // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 2, s. 9-11
 72. Po co uczeń ma się uczyć? / Włodzisław Kuzitowicz. // Gazeta Szkolna. - 2007, nr 41/42, s. 5, 10
 73. Ponownie o motywowaniu uczniów do uczenia się geografii / Sławomir Piskorz, Mariola Tracz. // Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 5-13, bibliogr.
 74. Predyktory wykorzystywania strategii automotywacji w uczeniu się języka obcego / Anna Studenska. // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 129-136, bibliogr.
 75. Procesy motywacyjne a dyspozycje do wybitnych osiągnięć w kontekście rozwoju / Aleksandra Tokarz. //W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja. Kraków : "Impuls", 2005. - S. 35-59, bibliogr.
 76. Prosto do celu / Grażyna Katra. // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 28-36
 77. Przymus czy rzeczywiste pragnienie? O motywacji i motywowaniu ucznia / Monika Kaźmierczak. // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 3, s. 77-84
 78. Pułapki na motywację / Przemysław Bąbel. :// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 82-86
 79. Rola motywacji w nauczaniu fizyki / Małgorzata Godlewska, Jadwiga Jaworska. //W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2. Kraków : "Impuls", 2006. - S. 275-283
  Sygn. WypRz   230095, CzytR   230094
 80. Rozbudzanie u uczniów motywacji do nauki języka obcego / Krystyna Pałka. // Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2009, nr 1, s. 11-12
 81. Rozwijanie motywacji uczniów do nauki / Małgorzata Cywińska. // Studia Edukacyjne. - Nr 20 (2012), s. 153-166, bibliogr.
 82. Różne sposoby na to, żeby chciało się chcieć / Jacek Buczny. // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 57-72
 83. Scenariusz warsztatów dla rodziców "Motywowanie dziecka do nauki" / Anna Kałuba-Korczak. // Głos Pedagogiczny. - 2012, grudzień, s. 31-34
 84. Sekrety motywowania uczniów. Cz. 1 / Marzena Frąckowiak. // Gazeta Szkolna. - 2011, nr 5/6, s. 23
 85. Sekrety motywowania uczniów. Cz. 2 / Marzena Frąckowiak. // Gazeta Szkolna. - 2011, nr 7/8, s. 23
 86. Skuteczne automotywowanie / Wojciech Żmudziński. // Katecheta. - 2010,. nr 4, s. 12-13
 87. Sposób na porozumienie / Natalia Klonowska, Aleksandra Zienowicz. // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 73-77
 88. Strateg w szkolnej ławce / Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska. // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 4-14
 89. Strategie efektywnego nauczania. Cz. 1 : lekcja 7 / rok szkolny 2011/2012 / Małgorzata Taraszkiewicz. // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 4, dod. Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły, s. 31-39
 90. Stypendium za osiągnięcia szkolne / Jacek Lipowski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 30-32
 91. Szkolna motywacja uczniów zdolnych - stan rzeczy / Franz J. Monks, Robin Pfluger. //W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja. Kraków : "Impuls", 2005. - S. 95-106
  Sygn. WypRz   230112, CzytR   230111
 92. Szkolna motywacja wewnętrzna / Waldemar Kozłowski. // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 25-39, bibliogr.
 93. Szkolny wyścig szczurów / Anna Kiełczewska. // Emocje. - 2011, nr 4, s. 10-12
 94. Szkolny "wyścig szczurów" / Jadwiga Radwańska. // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 19-29
 95. Sztuka motywowania uczniów / Kinga Rusin. // Głos Pedagogiczny. - 2011, październik, s. 16-18
 96. To nie spam, ta wiadomość jest dla ciebie - motywowanie do nauki, jak to robić lepiej? / Teresa Kosiarek. // Trendy : uczenie się w XXI wieku. - 2008, nr 4, s. 21-24
 97. Trudne sytuacje - sposoby motywowania dzieci na zajęciach ruchowych / Renata Śleboda, Magdalena Król-Zielińska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s. 38-41
 98. Trudności w nauce - przyczyny i środki zaradcze / Barbara Braun. // W: Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole. / pod red. nauk. Jolanty Szczurkowskiej i Agnieszki Mazur. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. - S. 9-27
  Sygn. CzytR   240740
 99. Twoi uczniowie nie lubią języków obcych? : zmotywuj ich! / Sławomir Malak. // Dysleksja. - 2013, nr 1, s. 55-57
 100. Uczmy skutecznie / Eliza Borczyk. // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 34-41
 101. Warto chwalić ucznia swego / Przemysław Bąbel. // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 69-76
 102. Wiara w rozwój czyni cuda / Kinga Lachowicz-Tabaczek. // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 4-14
 103. Właściwa motywacja / Henryk Kraszkiewicz. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 11-12
 104. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego motywacji do nauki szkolnej / Zdzisław Kazanowski. //W: Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 180-185, bibliogr.
  Sygn. WypRz   238828, WypRz   238829, CzytR   236534
 105. Wspieranie ucznia w procesie uczenia się / Irena Adamek. // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 42-50
 106. Wspomaganie motywacji do uczenia się / Stanisław Korczyński. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 8-19
 107. Współpraca czy rywalizacja, czyli czego potrzebuje uczeń / Anna K. Kiełczewska. // Emocje. - 2012, nr 3, s. 36-41
 108. Wybrane aspekty funkcji motywacyjnej oceny widzianej z perspektywy uczniów i nauczycieli / Grażyna Szyling. // Edukacja. - 2008, nr 1, s. 23-33, bibliogr.
 109. Wybrane teoretyczne i praktyczne problemy motywowania dzieci sześcioletnich do uczenia się czytania / Zuzanna Zbróg. //W: O pomyślny start szkolny dziecka. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : "Comandor", 2010. - S. 248-254, bibliogr.
  Sygn. CzytR   235612
 110. Wywołać i wspierać zaradność! : Jak motywować do uczenia się? / Julian P. Sawiński. // Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 17-18, bibliogr.
 111. Zacząć od początku / Iwona Majewska-Opiełka. // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 14-17
 112. Zastosowanie metody projektów jako działania wspomagającego długotrwałe motywowanie uczniów / Anna Bąk. // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 131-135
 113. Zmotywowana klasa, czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia / Urszula Grygier. // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 28-34
 114. Zrozumieć problem motywacji / Małgorzata Siekańska. // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 15-24

 

Rzeszów, 7.10.2013 r.
oprac. Jolanta Nizicka
na podstawie zbiorów PBW

Autor: Jolanta Nizicka