Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu

Filia w Przeworsku

Oprac.  Katarzyna Rudnicka

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2000 – 2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE: 

 1. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska ; red. Krystyna Ostrowska. - Warszawa : "Difin", cop. 2008
  Przeworsk  WK 47239, 48374, MKsK 61
 2. Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007 Przeworsk  WK 47054
 3. Człowiek a środowisko życia : podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy / Ewa Wysocka. - Warszawa : "Żak", 2007
  Przeworsk  MKsK 37
 4. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przekł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : Zysk i S-ka, 2001
  Przeworsk  WK 46567
 5. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006
  Przeworsk  WK 46162, 46568
 6. Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2006
  Przeworsk  WK 46714, MKsK 37.012
 7. Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
  Przeworsk  WK 48585, MKsK 37
 8. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Kraków : "Impuls", 2011
  Przeworsk  MKsK 37
 9. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005
  Przeworsk  MKsK  61
 10. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. - Warszawa ; "Żak", 2009
  Przeworsk  WK 48689, MKsK 37
 11. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : "Harmonia", 2009
  Przeworsk  WK 49250
 12. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  Przeworsk  WK 49251
 13. Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno. - Wyd. 3. - Gdańsk : "Harmonia" ,2008
  Przeworsk  WK 49608
 14. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : [Dokument elektroniczny] karty wyrównawcze / Beata Okraska Ćwiek, Małgorzata Walczak-Sarao’. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i  Pedagogiczne, 2010                                                                                                                    
  Przeworsk  WK 73 DO
 15. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006
  Przeworsk  WK 47519
 16. Diagnoza logopedyczna : podręcznik  akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  2012
  Przeworsk  WK 50505
 17. Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania : materiały dla dziecka / Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała. - Warszawa : "Edukacja Polska", cop. 2009
  Przeworsk  CzK 3774 B
 18. Diagnoza psychologiczna : diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna / Katarzyna Stemplewska - Żakowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009
  Przeworsk  WK 48867
 19. Diagnoza psychologiczna : podejście ilościowe i jakościowe / Władysław Jacek Paluchowski. - Warszawa : "Scholar", 2001                                                                                                             
  Przeworsk  WK  43871, 44438
 20. Diagnoza psychologiczna : proces, narzędzia, standardy / Władysław Jacek Paluchowski ; kom. nauk. Danuta Kądzielawa [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
  Przeworsk  WK 46788
 21. Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym / pod red. Zofii Dołęgi. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005                                                                                                                           
  Przeworsk  WK 45861,  MKsK 159.9
 22. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : "Żak", 2006
  Przeworsk  WK 46155, 48690, 48691, MKsK 37
 23. Diagnoza ryzyka samobójstwa / Jarosław Stukan - Opole : "Prometeusz", 2008                                   
  Przeworsk  WK 49084
 24. Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / Ewa Wysocka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008                         
  Przeworsk  WK 47956, MKsK 376
 25. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 : materiały dla nauczyciela / Ewa Czech. - Warszawa : "Edukacja Polska", cop. 2009                        
  Przeworsk  CzK 4015 B
 26. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 : materiały dla ucznia / Ewa Czech. - Warszawa : "Edukacja Polska", cop. 2009
  Przeworsk  CzK 3775 B
 27. Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk.: Gavin Reid, Janice Wearmouth ; przekł.: Hanna Kostyło, Piotr Kostyło. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
  Przeworsk  WK 48066
 28. Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (gimnazjum) / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2008
  Przeworsk  MKsK 376
 29. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2009
  Przeworsk  WK 48599
 30. Jąkanie : diagnoza, terapia, program / Mieczysław Chęciek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2010
  Przeworsk  WK 49618
 31. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : "Impuls", 2011
  Przeworsk  WK 50187, 50543
 32. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi2", 2003
  Przeworsk  WK 45269, 46027, MKsK 37
 33. Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Pawlak, Anny Bujnowskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
  Przeworsk  WK 47480, 47534
 34. Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej / pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. - Gliwice ; Kraków : Kolegium Nauczycielskie ; "Impuls", 2008
  Przeworsk  WK 48187
 35. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : "Impuls", 2009
  Przeworsk  WK 50107
 36. Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : "Harmonia", [2007]
  Przeworsk  MKsK 37.012
 37. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006
  Przeworsk  WK 48285,  MKsK 37.012
 38. Małe dziecko z autyzmem : [diagnoza i terapia] / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005                                                                                                                                  
  Przeworsk WK 46595
 39. Ministerstwo Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej / red. Wojciech Książek ; oprac. Elżbieta Gałecka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001
  Przeworsk  WK 2942 B, MKsK 371.3
 40. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008
  Przeworsk  WK 48078
 41. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. - Kraków : "Impuls", 2008
  Przeworsk  WK 47766
 42. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Toruń : Adam Marszałek, [2004]                                                                                                                            
  Przeworsk  WK  45994
 43. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kraków : "Impuls", 2009
  Przeworsk   WK 49457
 44. Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie : diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym / Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek, Andrzej Drapała ; Akademia Świętokrzyska. - Kielce : "Stachurski", 2005                                                                                                   
  Przeworsk  WK  45999
 45. Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla klas I-III / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2009
  Przeworsk  CzK 49632
 46. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 1 / [red. nauk. Maria Piszczek]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, cop. 2001
  Przeworsk  WK 47579
 47. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 2 / [red. nauk. Maria Piszczek]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, 2002
  Przeworsk   WK 47580
 48. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / red. nauk. Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2008
  Przeworsk  WK 47348, 47490
 49. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie / red. nauk. Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009                                                                        
  Przeworsk  WK  48780, 48781
 50. Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer  Polska, 2010
  Przeworsk  WK 49793
 51. Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej / Anna Suchańska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
  Przeworsk  WK 46414, 46741
 52. Standardy postępowania diagnostyczno – orzekająco - rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół / [współaut. Hanna Gryniewicz i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
  Przeworsk  WK 45600,45601,45602, MKsK 376
 53. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, 2003
  Przeworsk  WK 44802
 54. Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2004
  Przeworsk  WK 45105
 55. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 4.  - Kraków : "Impuls", 2010                                                                      
  Przeworsk  WK 50220, MKsK 376
 56. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Kraków : "Impuls", 2004                                                                                         
  Przeworsk  WK 45106
 57. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007
  Przeworsk  WK 48635
 58. Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. – Kraków : „Impuls”, 2008
  Przeworsk  WK 47928
 59. Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
  Przeworsk  WK 45594,45595, 45596, 45597, 45598, MKsK 376
 60. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela / Gail King ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
  Przeworsk   WK 45571
 61. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. - Warszawa : "Difin", 2010                                                                                                                         
  Przeworsk  WK 50163
 62. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / red. nauk. Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2008                                                                                                            
  Przeworsk  WK 47325
 63. Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego / Dorota Kamińska. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2007                                    
  Przeworsk  WK 48286
 64. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej i Marty Uberman. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011
  Przeworsk  WK  49951
 65. Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej / Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008
  Przeworsk  WK 47770, 47771
 66. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Wyd. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002                                                                                                                                            
  Przeworsk  WK 44479
 67. Zrozumieć samemu świat : program nauczania dla III etapu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : gimnazjum / Renata Naprawa i in. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  Przeworsk   CzK 49280

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. ASLAN / oprac. JAC // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 52-53
  Ośrodek Pomocy Psychologicznej oraz Centrum Pomocy Rodzinie prowadzone przez Stowarzyszenie ASLAN w Warszawie.
 2. Badanie jakości pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej / Anna Frydrychowicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 7 – 11
 3. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu / Maria Janowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 33-36
 4. Diagnoza całościowa wyznacznikiem jakości rozwoju dziecka / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, dod. Przed Szkołą, s. 12-15
 5. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym - model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia (część 1) / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 15-31
 6. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci  w wieku przedszkolnym (część 2) : dzieci trzy-  i czteroletnie / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 102-113
 7. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci  w wieku przedszkolnym (część 3) : dzieci pięcio- i sześcioletnie / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 197-208
 8. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (część 4) : Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 271-282
 9. Diagnoza zawsze się opłaca / Anna Brzosko // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 29-33
 10. Doradztwo pedagogiczne - niewykorzystany element doskonalenia nauczycieli / Seweryn Sulisz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 6, s. 4-9
 11. Dostosowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 3 – 9
 12. Duża i potrzebna zmiana : (pomoc psychologiczno - pedagogiczna) / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 3-6
 13. Dylematy nauczycieli dotyczące udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole / Lidia Mackiewicz-Adamska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 6-10
 14. Edukacyjne zadania psychologa w dobie technopolu. - Bibliogr. / Maria Ledzińska // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 9, s. 523-526
 15. Ewolucja form pomocy świadczonych w poradni psychologiczno – pedagogicznej w toku reformy systemu oświaty : (w oparciu o doświadczenia bytomskiej PPP) / Alicja Żywczok, Wojciech Żywczok // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 1, s. 5 –10
 16. Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychopatologicznych / Balsam Aouil // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 119 –138
 17. Interpretacja poradnictwa dla rodziców na marginesie filmu "Zabójca ze szkolnej ławy" / Alicja Kargulowa // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 93-103
 18. Istota pracy psychologa - pomaganie / Joanna Maciejewska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 32-37
 19. Jubileusz Młodzieżowego Telefonu Zaufania / Ewa Klause – Jaworska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 42-46
 20. Konstruowanie projektu indywidualnej pomocy psychologicznej dla uczniów. - Bibliogr. / Sławomir Jabłoński // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 87-96
 21. Kto może być pedagogiem szkolnym? / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010,  nr 8, s. 17 –19
 22. Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czy będzie lepiej? / Maria Bernad // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 17-19
 23. Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 14-21
 24. O opiniach wydawanych przez poradnie / Bogusław Chmurzyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 34-36
 25. O pracy z rodzicami / Maria Adamów – Ratajczak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr  2, s. 26 –29
  Szkoła dla rodziców zwana również jako trening skutecznego wychowania, bądź komunikacyjny warsztat umiejętności wychowawczych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu.
 26. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon / Elżbieta Kłosowska, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/ 11, s. 37 – 39
 27. Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego / Hanna Śniatała // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 4, s. 33 –36
 28. Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS / Agnieszka Guściora – Kens, Danuta Wiewióra // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 21-23
  Telefon zaufania jako jedna z form interwencji kryzysowej.
 29. Opiniodawstwo psychologiczno – pedagogiczne dla potrzeb edukacji / Piotr Wiliński // Edukacja. – 2003, nr 1, s. 97 – 110
 30. Opozycja bezradność - zaradność w oglądzie poradoznawczym / Alicja Kargulowa // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 3-9
 31. Pedagodzy szkolni o swojej pracy / Małgorzata Luty // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 39
 32. Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli / Edyta Boruch // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 20 – 25
 33. Pomagamy polubić szkołę / Emilia Kasprzak, Jolanta Ksiądzyna // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 38-40
  Program Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach.
 34. Pomoc psychologiczna czy psychoterapia? - Bibliogr. / Piotr Szczukiewicz // Remedium. - 2003, nr 1, s. 14-15
 35. Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji / Tomasz Kruszewski // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 252 – 259
 36. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna a regulacje dotyczące kształcenia specjalnego / Teresa Serafin // Dyrektor  Szkoły. - 2011, nr 10, s. 48-51
  Analiza pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w aspekcie zmian od 01.09.2011 r.
 37. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 86-90
 38. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w oświacie / Ewa Kozak // Remedium. - 2004, nr 6, s.12
 39. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych : (o współpracy między szkołą a poradnią psychologiczno-pedagogiczną) / Ewa Materka // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 27-30
 40. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna a szkoła / Danuta Walczak // Życie Szkoły. – 203, nr 1, s. 54 – 55
 41. Poradnia rodzinna w Brodnicy / Tadeusz Gutkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2001, nr 8, s. 21-24
 42. Poradnie do szkół / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 18, s. 6
 43. Poradnictwo po teście na HIV. Cz. 1 / Grażyna Konieczny, Dorota Rogowska – Szadkowska // Remedium. - 2006, nr 4, s. 10-11
 44. Poradnictwo po teście na HIV. Cz. 2 / Grażyna Konieczny, Dorota Rogowska – Szadkowska // Remedium. - 2006, nr 5, s. 10-11
 45. Poradnictwo wobec zagrożeń i patologii / Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 7, s. 55 – 56
 46. Poradnictwo wychowawcze / Alina Pliszka // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 15
 47. Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych / Małgorzata Urbanowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 5, s. 22-24
  Praca w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałbrzychu.
 48. Praca z rodzinami wychowanków domu dziecka / Izabela Owczaruk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 25-32
 49. Praktyczna organizacja wsparcia psychologiczno - pedagogicznego ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi / Mirosław Wołojewicz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 19-24
 50. Prawo do inteligencji / Karolina Domagalska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 51-54
  Diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznych przyczyną dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych.
 51. Prawne uwarunkowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach / Ewa Brańska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, dod. "Przed Szkołą" nr 1, s. 28-31
 52. Problemy z nauką i szkołą / Martyka Kicińska, Ewa Klause – Jaworska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 39-46
  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warszawie.
 53. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 16 – 19
 54. Program "Corrida" walczy z bykami / Lucyna Fuchs // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 61-64
  Ortograficzny program profilaktyczno-terapeutyczny stosowany w szkołach podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjach.
 55. Program profilaktyczno - edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole. - Bibliogr. / Urszula Moszczyńska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2003, [nr] 1, s. [20]-26                       
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w warszawskiej dzielnicy Natolin.
 56. Próby podniesienia poziomu komunikacji / Ewa Sienicka – Czerepow // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 36-38               
  Badania prowadzone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w zakresie komunikowania się dzieci z rodzicami i przenoszenie bądź nie tego stylu na grupę rówieśniczą.
 57. Przedszkolna biblioteczka dla rodziców / Wiesława Kilarska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 362-363
 58. "Przystań" w Iławie / Jerzy Siczek // Remedium. - 2003, nr 11, s. 18-19 
  Prezentacja Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej "Przystań".
 59. Psycholog w każdej szkole / Tomasz Wolańczyk; rozm. przepr. Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 7, s. 11
 60. Psycholog w szkole – potrzeby i szanse niesienia pomocy / Agnieszka Krzemianowska – Ozga, Zenon Krzemianowski // Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 18 – 22
 61. Psychologia a edukacja : pomoc psychologiczna wobec transformacji systemu edukacji. - Bibliogr. / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 7-19
 62. Refleksje pedagoga szkolnego / Małgorzata Janota – Palusińska // Wychowawca. – 2003, nr 11, s. 14–15
 63. Rola pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkolnym programie wychowawczym / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 12, s. 16-21
 64. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 13, poz. 110
 65. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 13, poz. 109
 66. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 228, poz. 1487
 67. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 223, poz. 1869
 68. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 56, poz. 591
 69. Skala makro, skala mikro : trudne dzieci w szkole, czyli dobre prawo, ale tylko w teorii / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 18, s. 10
 70. Skąd wziąć na to czas? : pomoc psychologiczno - pedagogiczna "po nowemu" / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 15, s. 6
 71. Skutecznie czy spektakularnie / rozm. przepr. Janina Węgrzecka-Giluń / Marek Liciński // Remedium. - 2002, nr 1, dod. s. I-V
  Działalność Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie.
 72. Syndrom czasu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 16, s. 4
  Ocena systemu funkcjonowania poradni psychologiczno - pedagogicznych.
 73. Szanse i trudności pomocy psychologicznej w szkole / Anna Borucka // Remedium. - 2006, nr 1, s. 6-7
 74. Telefon zaufania - historia, założenia, funkcjonowanie / Agnieszka Borawska, Tomasz Kruszewski // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 39-40
 75. Telefon zaufania dla dzieci : cztery funkcje telefonicznego pomagania /Monika Jaroszewska // Niebieska Linia. - 2001, nr 1, s. 12-15
  Telefon Stowarzyszenia OPTA.
 76. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, dod. s. I-IV
  Konspekty zajęć.
 77. Udział pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczo – wychowawczej szkoły / Bożena Matyjas // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 4, s. 45 – 48
 78. USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 73, poz. 763
 79. Utwórzmy poradnię pomocy wychowawczej! / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 43-45
 80. Warsztat dla rodziców / Jolanta Tąporowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2,  s. 37-38
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kielcach.
 81. Warunki i sposoby realizacji programów profilaktycznych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w Polsce / Jan Czesław Czabała, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 14 – 19
 82. Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co dzień. - 2009, nr 7/8, s. /I - V/ wkładka
 83. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. - (Jakość w edukacji ) / Wanda Papugowa // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 26-28
  Standardy charakterystyczne dla poradnictwa.
 84. Wizyty domowe pracowników poradni / Elżbieta Pindras – Jaworska, Elżbieta Ptak // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 41-43
 85. Wsparcie w odpowiednim momencie / Joanna Wilkowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 60 – 63
 86. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Sławomira Głasek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 34 – 38
 87. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Renata Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7 – 8, s. 30 – 31
 88. Zagrożeni? - Bibliogr. / Beata Dyjas, Anna Kowalik, Jolanta Cichecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 43-44                    
  Dzieci z tzw. nadpobudliwością psychoruchową - badania prowadzone w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej. Realizacja programu "Zagrożeni"?
 89. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej : zmiany i ich wpływ na funkcjonowanie świetlic / Joanna Hoffmann, Jacek Rudnik // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 4, s. 9-11
 90. Zaskoczeni skalą : jak placówki przygotowują się do zmian w systemie wsparcia? / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. -  2011, nr 15, s. 7

 

 

Autor: Katarzyna Rudnicka