Shakespeare William (1564-1616): bibliografia podmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu
Wydz. Gromadzenia i Opracowania
Zestawiła Dorota M. Markocka

SHAKESPEARE William (1564-1616)
bibliografia podmiotowa

A. KSIĄŻKI

 1. Antoniusz i Kleopatra : tragedia w pięciu aktach / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Roman Brandstaetter. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Lubaczów WL 8369
 2. Antoniusz i Kleopatra : tragedja w pięciu aktach / William Szekspir ; przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Tarnawski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1921].
  Przemyśl GP 25559/Cz1P BN S2
 3. Antoniusz i Kleopatra / William Shakespeare ; przeł. [z ang.], wstępem i przypisami opatrzył Bohdan Drozdowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
  Przemyśl WP 64251
 4. Ballada zimowa / William Shakespeare ; naśladował [z ang. i wstęp] Bohdan Drozdowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Jarosław WJ 30414
  Przemyśl WP 32282
 5. Burza : komedja w pięciu aktach / William Szekspir ; w tł. [z ang.] Józefa Paszkowskiego ; oprac. Andrzej Tretiak. - Wyd. 2 przejrz. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924.
  Przemyśl GP 33203/Cz1P BN S2
 6. Burza / William Shakespeare ; spolszczył [z ang.] Jerzy S. Sito. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Lubaczów WL 21752
  Przemyśl WP 25310
 7. Burza / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Maciej Słomczyński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980.
  Przeworsk WK 23339
  Przemyśl WP 40823
 8. Burza / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Stanisław Helsztyński. - Wyd. 3 zm. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.
  Przeworsk WK BN 2059
  Przemyśl WP 48075BN, WP 48076BN
 9. Cymbelin / Wiliam Szekspir ; przeł. [z ang.] Zofia Siwicka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.
  Przemyśl WP 43554
 10. Cymbeline król Brytanii / William Shakespeare ; w przekł. Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983.
  Jarosław WJ 39484
  Przeworsk WK 25811
 11. Druga część dziejów Króla Henryka IV / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.
  Przeworsk GK 32868 MKsK 82-1/-9(081)A/Z , WK 32869
  Lubaczów WL 34092
 12. Dwa dramaty : Hamlet ; Romeo i Julia / William Shakespeare. - Madrid : Club Internacional del Libro S.A, 1999.
  Lubaczów WL 40230, WL 40231, WL 40232
 13. Dwaj panowie z Werony / Wiliam Szekspir ; przeł. [z ang.] Zygmunt Kubiak. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Lubaczów WL 8367
  Przemyśl WP 55051
 14. Dwaj szlachcice z Werony / w przekł. Macieja Słomczyńskiego ; [posłowie Juliusz Kydryński ; konsultacja szekspirologiczna Anna Staniewska]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
  Jarosław WJ 33819
  Lubaczów WL 25405
 15. Dzieje żywota króla Henryka Piątego / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984.
  Tarnobrzeg TG 52975
  Stalowa Wola SG 26060
  Krosno M 80637,M 80638, M 78509
  Jasło JM 66914
  Strzyżów BStWy 24790
  Mielec BMWyp 44878
  Rzeszów WypRz 194221
 16. Dzieła : tragedia Macbetha / William Shakespeare. - Kraków : "Cassiopeia", 1980.
  Lubaczów WL 38590
 17. Dzieła dramatyczne. T. 1 / William Shakespeare ; w przekł. L. Ulricha, St. Koźmiana. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1922].
  Sanok SM 490
 18. Dzieła dramatyczne. T. 2, Miarka za miarkę ; Komedya omyłek, Wiele hałasu o nic / William Shakespeare ; w przekł. Jana Kasprowicza. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1922].
  Sanok SM 1450
 19. Dzieła dramatyczne. T. 3, Stracone zachody miłosne ; Sen nocy letniej ; Kupiecwenecki / William Shakespeare ; w przekł. E. Porębowicza, St. Koźmiana, L. Ulricha. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1922].
  Sanok SM 1451
 20. Dzieła dramatyczne. T. 4, Jak wam się podoba ; Ugłaskanie sekutnicy ; Wszystkodobre, co kończy się dobrze ; Wieczór Trzech Króli / William Shakespeare ; w przekł. L. Ulricha [i in]. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1922].
  Sanok SM 1452
 21. Dzieła dramatyczne. T. 5, Zimowa opowieść ; Król Jan ; Król RyszardII / William Shakespeare ; w przekł. L. Ulricha, J. Korzeniowskiego, St. Koźmiana. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1922].
  Sanok SM 1453
 22. Dzieła dramatyczne. T. 6, Król Henryk IV. Cz. 1-2 ; Król Henryk V / William Shakespeare ; w przekł. L. Ulricha, J. Kasprowicza. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1922].
  Sanok SM 1454
 23. Dzieła dramatyczne. T. 9, Koryolan ; Juliusz Cezar ; Antoniusz i Kleopatra / William Shakespeare ; w przekł. J. Paszkowskiego, A. Pajgerta, K. Ostrowskiego. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1922].
  Sanok SM 1455
 24. Dzieła dramatyczne. T. 12, Troilus iKressyda ; Tytus Andronikus ; Tymon Ateńczyk ; Perykles ; Shakespeare w Polsce / William Shakespeare ; w przekł. L. Ulricha ; Ludwik Bernacki. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1922].
  Sanok SM 1457
 25. Dzieła dramatyczne. T. 1, Komedie / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich ; oprac. Włodzimierz Lewik, Anna Staniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Brzozów BM 3143
  Leżajsk BLżWy 29852
  Rzeszów WypRz 117873
  Dębica BDWyp 5513
 26. Dzieła dramatyczne. T. 2, Komedie / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich ; oprac. Włodzimierz Lewik, Anna Staniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Brzozów BM 3144
  Leżajsk BLżWy 29853
  Rzeszów WypRz 117874
  Dębica BDWyp 5512
 27. Dzieła dramatyczne. T. 3, Kroniki / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich ; oprac. Włodzimierz Lewik, Anna Staniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Brzozów BM 3145
  Leżajsk BLżWy 29854
  Rzeszów WypRz 117875
  Dębica BDWyp 5511
 28. Dzieła dramatyczne. T. 4, Kroniki / Wiliam Szekspir ; przeł. Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Przemyśl WP 43692
 29. Dzieła dramatyczne. T. 5, Tragedie / William Shakespeare ; przeł. [ z ang.] Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich ; oprac. Włodzimierz Lewik, Anna Staniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Brzozów BM 3147
  Leżajsk BLżWy 29856
  Rzeszów WypRz 117877
  Dębica BDWyp 5509
 30. Dzieła dramatyczne. T. 6, Tragedie / William Shakespeare ; przeł. [ z ang.] Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich ; oprac. Włodzimierz Lewik, Anna Staniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Leżajsk BLżWy 29857
  Rzeszów WypRz 117878
  Dębica BDWyp 5508
 31. Dzieła dramatyczne. T. 1, Komedie. [Cz. 1] / William Shakespeare ; oprac. Stanisław Helsztyński, Róża Jabłkowska, Anna Staniewska ; przeł. [z ang.] Stanisław Koźmian, Leon Ulrich. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  Przeworsk WK 7371
  Przemyśl WP 52111
 32. Dzieła dramatyczne. T. 2, Komedie. [Cz. 2] / William Shakespeare ; oprac. Stanisław Helsztyński, Róża Jabłkowska, Anna Staniewska ; przeł. [z ang.] Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  Przeworsk WK 7372
 33. Dzieła dramatyczne. T. 3, Kroniki. [Cz. 1] / Wiliam Szekspir ; przeł. Stanisław Koźmian, Leon Ulrich. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  Przeworsk WK 7373
  Przemyśl WP 52485
 34. Dzieła dramatyczne. T. 4, Kroniki. [Cz.2] / William Shakespeare. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  Przeworsk WK 7374
  Przemyśl WP 52486
 35. Dzieła dramatyczne. T. 5, Tragedie. [Cz. 1] / William Shakespeare ; oprac. Stanisław Helsztyński, Róża Jabłkowska, Anna Staniewska ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski, Leon Ulrich. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  Przeworsk WK 7375
  Przemyśl WP 52487
 36. Dzieła dramatyczne. T. 6, Tragedie. [Cz. 2] / William Shakespeare ; oprac. Stanisław Helsztyński, Róża Jabłkowska, Anna Staniewska ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski, Leon Ulrich. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  Przeworsk WK 7376
  Przemyśl WP 52112
 37. Dzieła dramatyczne. T. 1, Komedie. [Cz. 1] / William Shakespeare ; oprac. Stanisław Helsztyński, Róża Jabłkowska, Anna Staniewska ; przeł. [z ang.] Stanisław Koźmian, Leon Ulrich. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
  Jarosław WJ 24413
  Lubaczów WL 18329
  Przemyśl WP 19551
 38. Dzieła dramatyczne. T. 2, Komedie. [Cz. 2] / William Shakespeare ; oprac. Stanisław Helsztyński, Róża Jabłkowska, Anna Staniewska ; przeł. [z ang.] Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
  Jarosław WJ 24414
  Lubaczów WL 18330
  Przemyśl WP 19552
 39. Dzieła dramatyczne. T. 3, Kroniki. [Cz. 1] / William Shakespeare ; przeł. Stanisław Koźmian i Leon Ulrich. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
  Jarosław WJ 24415
  Lubaczów WL 18331
  Przemyśl WP 19553
 40. Dzieła dramatyczne. T. 4, Kroniki. [Cz. 2] / William Shakespeare ; przeł. Leon Ulrich. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
  Jarosław WJ 24416
  Lubaczów WL 18332
  Przemyśl WP 19554
 41. Dzieła dramatyczne. T. 5, Tragedie. [Cz. 1] / William Shakespeare ; oprac. Stanisław Helsztyński, Róża Jabłkowska, Anna Staniewska ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski, Leon Ulrich. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
  Przemyśl WP 19555
 42. Dzieła dramatyczne. T. 6, Tragedie. [Cz. 2] / William Shakespeare ; oprac. Stanisław Helsztyński, Róża Jabłkowska, Anna Staniewska ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski, Leon Ulrich. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
  Jarosław WJ 24418
  Lubaczów WL 18334
 43. Dzieła dramatyczne. T. 1, Komedie : Burza, Dwaj panowie z Werony, Wesołewindsorskie kobiety, Miarka za miarkę, Komedia omyłek, Wiele hałasu o nic, Straconezachody miłości / William Shakespeare ; oprac. Stanisław Helsztyński, Róża Jabłkowska, Anna Staniewska ; przeł. [z ang.] Stanisław Koźmian, Leon Ulrich. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
  Jarosław WJ 36201
 44. Dzieła dramatyczne. T. 2, Komedie : Sen nocy letniej, Kupiec wenecki, Jak wam siępodoba, Ugłaskanie sekutnicy, Wszystko dobre, co kończy się dobrze, Wieczór TrzechKróli, Zimowa opowieść / William Shakespeare ; oprac. Stanisław Helsztyński, Róża Jabłkowska, Anna Staniewska ; przeł. [z ang.] Stanisław Koxmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
  Przemyśl WP 57208
 45. Dzieła dramatyczne. T. 3, Kroniki / William Shakespeare ; oprac. Stanisław Helsztyński, Róża Jabłkowska, Anna Staniewska ; przeł. [z ang.] Stanisław Koźmian, Leon Ulrich. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
  Jarosław WJ 37568
  Przemyśl WP 59052
 46. Dzieła dramatyczne. T. 4, Tragedie : Troilus i Kresyda, Koriolan, Tytus Andronikus, Romeo i Julia, Tymon Ateńczyk, Juliusz Cezar, Makbet / William Shakespeare ; oprac. Stanisław Helsztyński, Róża Jabłkowska, Anna Staniewska ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski, Leon Ulrich. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
  Przemyśl WP 57209
 47. 47. Dzieła dramatyczne. T. 5, Tragedie : Hamlet, Król Lir, Otello, Antoniusz i Kleopatra, Cymbelin, Perykles / William Shakespeare ; oprac. Stanisław Helsztyński, Róża Jabłkowska, Anna Staniewska ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski, Leon Ulrich. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
  Jarosław WJ 36200
  Przemyśl WP 57210
 48. Hamlet : (Quarto 1603) / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] i posłowiem opatrzył Juliusz Kydryński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.
  Jarosław WJ 44384
  Przemyśl WP 90011
 49. Hamlet : [tragedia] / Wiliam Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Stanisław Helsztyński. - Wyd. 3. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955.
  Przemyśl WP 48112BN
 50. Hamlet : tragedia w pięciu aktach / William Szekspir ; przeł., oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Andrzej Tretiak - Wyd. 2, przejrz. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925.
  Sanok SM 345
 51. Hamlet / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] i posłowiem opatrzył Juliusz Kydryński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.
  Przemyśl WP 74966, WP 74967
 52. Hamlet / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Maciej Słomczyński ; oprac. Dariusz Latoń. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2006.
  Przemyśl WP 95980
 53. Hamlet / William Szekspir ; [przeł. z ang. Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak]. - Kraków : "Greg", 2004.
  Jarosław WJ 50135
 54. Hamlet / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2007.
  Przemyśl WP 95978, WP 95979, WP 97699
 55. Hamlet / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Stanisław Helsztyński. - Wyd. 3. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955.
  Przemyśl WP 48113BN
 56. Hamlet / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Stanisław Helsztyński. - Wyd. 5 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966.
  Jarosław WJ 17422/BN/Sz
 57. Hamlet / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Stanisław Helsztyński. - Wyd. 6. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.
  Jarosław WJ 21283/BN/Sz, WJ 21415/BN/Sz
  Przeworsk WK BN 15031
 58. Hamlet, królewicz duński / William Shakespeare ; przeł.[z ang.] Józef Paszkowski ; oprac.Włodzimierz Lewik. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
  Jarosław WJ 16138
  Lubaczów WL 8106
  Przemyśl WP 43779, WP 43781
 59. Hamlet, królewicz duński / William Shakespeare ; przeł.[z ang.] Józef Paszkowski ; oprac.Włodzimierz Lewik. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  Jarosław WJ 9366
  Przeworsk WK 3389
 60. Hamlet, królewicz duński / William Shakespeare ; przeł.[z ang.] Józef Paszkowski ; [wstępem i aneksem opatrzył oraz oprac. przypisy Włodzimierz Lewik]. - Wyd. 8. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.
  Przemyśl WP 8991
 61. Hamlet, królewicz duński / William Shakespeare ; przeł.[z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Włodzimierz Lewik. - Wyd. 10. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
  Przemyśl WP 50351, WP 52844, WP 52853, WP 52856, WP 91441
 62. Hamlet, królewicz duński / Wiliam Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; [wstęp, aneks i przypisy Włodzimierz Lewik]. - Wyd. 11. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
  Przemyśl WP 20083
 63. Hamlet, królewicz duński / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; [wstęp, aneks i przypisy Włodzimierz Lewik]. - Wyd. 14. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.
  Jarosław WJ 53528, WJ 53529
  Przeworsk WK 28395, WK 30204, WK 30205
 64. Hamlet, królewicz duński / William Szekspir ; przeł. z ang. Józef Paszkowski ; [wstęp, aneks i przyp. Włodzimierz Lewik]. - Wyd. 14. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  Przeworsk WK 30203
 65. Jak wam się podoba / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983.
  Jarosław WJ 40308
  Przeworsk GK 26866 Czyt/MKsK 82-1/-9(081)A/Z
 66. Juliusz Cezar / William Shakespeare ; spolszczył Jerzy J. Sito. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
  Przeworsk WK 11071
  Lubaczów WL 10798
  Przemyśl WP 11876
 67. Juljusz Cezar : dramat. Cz. 1, Tekst / William Szekspir ; spolszczył J. Kasprowicz ; oprac. Stanisław Helsztyński. - Warszawa : „Bibljoteka Polska”, 1929.
  Przemyśl GP 21296 /Cz1P A/821-1/-9
 68. King Lear / William Shakespeare ; oprac. S. Jasieńska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1951.
  Przeworsk WK 3125, WK 3126
  Lubaczów WL 4093 OB, 4094 OB
 69. Komedia omyłek / William Shakespeare ; w przeł. [z ang.] Macieja Słomczyński ; [posłowie Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
  Przeworsk WK 22816
  Lubaczów WL 25376
  Przemyśl WP 37922
 70. Komedia omyłek / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Zofia Siwicka. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
  Lubaczów WL 26410
 71. Koriolan / William Shakespeare ; spolszczył Jerzy S. Sito. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
  Przemyśl WP 39316
 72. Król Henryk IV. Cz. 1, Kronika dramatyczna w 5 aktach / Wiliam Szekspir ; przeł. Roman Brandstaetter. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962.
  Lubaczów WL 8366
 73. Król Henryk Ósmy / William Shakespeare ; przeł. Zofia Siwicka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
  Przeworsk WK 17540
 74. Król Henryk Piąty / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Zofia Siwicka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Przemyśl WP 34056
 75. Król Henryk Szósty. Cz. 1 / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Maciej Słomczyński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.
  Przeworsk WK 33184
  Lubaczów WL 34291
  Przemyśl WP 75004
 76. Król Henryk Szósty. Cz. 2 / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.
  Przeworsk WK 33185
  Lubaczów WL 34292
  Przemyśl WP 75005
 77. Król Henryk Szósty. Cz. 3 / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
  Jarosław WJ 44901
  Przeworsk WK 33767
  Lubaczów WL 34751
 78. Król Henryk VI : kroniki królewskie : trylogia / William Shakespeare ; przeł. [z ang.], wstępem i przypisami opatrzył Bohdan Drozdowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
  Przemyśl WP 64715
 79. Król Lear / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] i przypisami opatrzył Witold Chwalewik. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  Przeworsk WK 7339
 80. Król Lear / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Stanisław Barańczak. - Wyd. 1, dodr. - Poznań : "W Drodze", 1992.
  Przeworsk WK 46352
 81. Król Lir : tragedja w pięciu aktach / William Szekspir ; przeł., oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Andrzej Tretiak. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923.
  Przemyśl GP 85330 /Cz1P BN S2
 82. Król Lir : tragedja w pięciu aktach / William Szekspir ; przeł., oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Andrzej Tretiak. - Wyd. 2 przejrz. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1929.
  Przemyśl GP 33620/Cz1P BN S2
 83. Król Lir / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2007.
  Przemyśl WP 97698
 84. Król Lir / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2008.
  Lubaczów WL 47932, WL 49353
 85. Król Ryszard Drugi / Wiliam Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Przemyśl WP 52414
 86. Król Ryszard II / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Krystyna Berwińska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
  Jasło JM 50304
  Krosno M 93411
  Strzyżów BStWy 27264
 87. Król Ryszard III ; Król Henryk VIII / William Shakespeare ; w przekł. L. Ulricha ; życiorys Shakespeara i przedmowy do poszczególnych utworów oprac. Roman Dyboski. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1913].
  Krosno M 59873
 88. Kupiec wenecki : dramat w 5 aktach / William shakespeare ; tł. L. Ulricha. - Kraków : Gebethner i Spółka, [1922].
  Sanok SM 489
 89. Kupiec wenecki / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Stanisław Barańczak ; [posł. Brents Stirling]. - Kraków : "Znak", 2004.
  Mielec BMWyp 55808
 90. Macbeth : tragedia w pięciu aktach / William Shakespeare ; tł. [ z ang.] Józef Paszkowski ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Andrzej Tretiak. - Wyd. 4. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949.
  Przemyśl WP 89272
 91. Makbet : tragedia w pięciu aktach / William Szekspir ; w tł. [z ang.] Józefa Paszkowskiego ; wstęp i objaśnienia oprac. Irena Turowska-Bar. - Kraków : Księgarnia Stefana Kamińskiego, 1947.
  Przeworsk WK 36286
 92. Makbet : tragedia w pięciu aktach / William Szekspir ; w tł. [z ang.] Józefa Paszkowskiego ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Andrzej Tretiak. - Wyd. 4. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949.
  Przemyśl WP 48107BN, WP 48111BN, WP 89270BN
 93. Makbet / William Shakespeare ; w przekł. Józefa Paszkowskiego ; oprac. Grzegorz Sinko. - Wyd. 6 popr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961.
  Przeworsk WK 4572, WK 4573
 94. Makbet / William Shakespeare ; w przekł. Józefa Paszkowskiego ; oprac. Grzegorz Sinko. - Wyd. 10. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
  Jarosław WJ 21409
  Przemyśl WP 52107, WP 52110
 95. Makbet / William Shakespeare ; przeł. z ang. Józef Paszkowski ; posł. i oprac. Irena Janicka ; przypisy oprac. Jadwiga Dudkiewicz]. - Wyd. 3. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1984.
  Jarosław WJ 41310
  Przeworsk GK 28244 Czyt/MKsK 82-2
 96. Makbet / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Stanisław Barańczak. - Poznań : "W Drodze", 1992.
  Przeworsk WK 46351
 97. Makbet / William Szekspir ; [przeł. z ang. Józef Paszkowski]. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Kama", 1995.
  Jarosław WJ 50828
 98. Makbet / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski. - Wrocław : "Siedmioróg", 1996.
  Lubaczów WL 38098
 99. Makbet ; Otello / William Shakespeare ; tł. Józef Paszkowski. - Warszawa : CIL Polska - Kolekcje, 2000.
  Lubaczów WL 40233, WL 40234, WL 40235
 100. Makbet / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; notatki na marginesie, cytaty, streszczenie oprac. Wojciech Rzezak. - Kraków : "Greg", 2003.
  Przeworsk WK 45270
 101. Makbet / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Maciej Słomczyński ; oprac. Karolina Mikołajczewska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2006.
  Przemyśl WP 96016
 102. Makbet / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2007.
  Jarosław WJ 51381
  Przemyśl WP 105496
 103. Makbet / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2008.
  Przemyśl WP 97701, WP 98339, WP 98797
  Przeworsk WK 47438, WK 47439
 104. Miarka za miarkę / William Shakespeare ; przeł. Witold Chwalewik. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Przemyśl WP 52413
 105. Miarka za miarkę / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983.
  Jarosław WJ 40307
  Przeworsk GK 26867/Czyt MKsK 82-1/-9(081)A/Z
 106. Najwyborniejsza opowieść o kupcu weneckim wraz z niezwykłym okrucieństwem Żyda Shylocka okazanym owemu kupcowi, gdy przyszło do dokładnego odcięcia funta ciała, a także zdobycie Porcji, gdy wybór padł na jedną z trzech szkatuł / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
  Jarosław WJ 34264
  Przeworsk WK 22852
  Przemyśl WP 39671
 107. Najżałośniejsza rzymska tragedia Titusa Andronicusa / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986.
  Jarosław WJ 42183, WJ 48835
  Przeworsk GK 30179 Czyt/MKsK 82-1/-9(081)A/Z
 108. Otello ; Król Lir ; Makbet / William Shakespeare ; przekł. [z ang]. Zofii Sewickiej. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1951.
  Przeworsk WK 5703
 109. Otello / Wiliam Szekspir ; przeł. [z ang.] Krystyna Berwińska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Przeworsk WK 2062
 110. Otello / William Shakespeare ; spolszczył [z ang. i przedm.] Jerzy S. Sito. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
  Przeworsk WK 2875
  Przemyśl WP 6885
 111. Perykles / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Krystyna Berwińska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
  Przemyśl WP 64250
 112. Perykles władca Tyru / William Shakespeare ; w przekł. Macieja Słomczyńskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983.
  Jarosław WJ 40309
  Przeworsk GK 26868 Czyt/MKsK 82-1/-9(081)A/Z
 113. Pierwsza część dziejów króla Henryka IV / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.
  Jarosław WJ 43264
  Przeworsk GK 32127 MKsK 82-1/-9(081)A/Z
  Lubaczów WL 33735
  Przemyśl WP 73718
 114. Pięć dramatów / William Shakespeare ; w przekł. S[tanisława] Koźmiana, J[ózefa] Paszkowskiego i L[eona] Ulricha ; il. Janina Konarska ; wstęp napisał Jan Parandowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  Przemyśl WP 91721
 115. Poematy / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] i nota wstępną opatrzył Maciej Słomczyński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  Przeworsk WK 40960
  Przemyśl WP 43580
 116. Poematy / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Maciej Słomczyński ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981.
  Jarosław WJ 37495
  Przemyśl WP 85321
 117. Poskromienie złośnicy / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Zofia Siwicka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
  Lubaczów WL 13437, WL13696
  Przemyśl WP 43623
 118. Poskromienie złośnicy / William Shakespeare ; spolszczył Jerzy S. Sito ; [il. Jan Młodożeniec]. - Warszawa : "Czytelnik", 1972.
  Jarosław WJ 22461
 119. Poskromienie złośnicy / William Shakespeare ; spolszczył Jerzy S. Sito ; [il. Jan Młodożeniec]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1979.
  Przemyśl WP 37923
 120. Poskromienie złośnicy / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983.
  Jarosław WJ 39599
  Przeworsk WK 25812
 121. Romeo i Julia / Wiliam Szekspir ; przeł. Zofia Siwicka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Przeworsk WK 2061
  Przemyśl WP 55052
 122. Romeo i Julia / William Shakespeare ; tł. [z ang.] Józef Paszkowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.
  Przemyśl WP 53691
 123. Romeo i Julia / William Shakespeare ; tł. [z ang.] Józef Paszkowski. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
  Przemyśl WP 9745
 124. Romeo i Julia / William Shakespeare ; tł. [z ang.] Józef Paszkowski. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Przemyśl WP 32465
 125. Romeo i Julia / William Shakespeare ; przeł. Stanisław Brańczak. - [Wyd. 2]. - Poznań : "W Drodze", 1992.
  Przeworsk WK 45267
 126. Romeo i Julia / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2004.
  Jarosław WJ 50115,WJ 50116, WJ 50136
 127. Romeo i Julia / William Shakespeare ; przekł. [z ang.] Maciej Słomczyński. - Warszawa : "Elipsa", [2005].
  Przemyśl WP 95027
 128. Romeo i Julia / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2007.
  Przeworsk WK 47440, WK 47441
 129. Romeo i Julia / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2008.
  Przemyśl WP 97700, WP 98405
 130. Romeo i Julia / William Szekspir ; [przeł. Józef Paszkowski ; oprac. Agnieszka Nożyńska-Demianiuk]. - Poznań : "Ibis", 2010.
  Przemyśl WP 102543
 131. Sen nocy letniej / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Przemysław Mroczkowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
  Przeworsk WK BN 14812
  Lubaczów WL 16223
  Przemyśl WP 48208BN
 132. Sen nocy letniej / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982.
  Jarosław WJ 39614
  Przeworsk WK 25813
 133. Sen nocy letniej / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Przemysław Mroczkowski. - Wyd. 2 uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.
  Przeworsk WK BN 32576
  Przemyśl WP 85710BN
 134. Sławna historia żywota króla Henryka VIII / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980.
  Jarosław WJ 36474
  Przeworsk WK 23918
  Przemyśl WP 57710
 135. Sonety / William Shakespeare ; oprac. i wstępem poprz. Jerzy Stanisław Sito. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  Przemyśl WP 43579
 136. Sonety / William Shakespeare ; oprac. i wstępem poprz. Jerzy Stanisław Sito. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.
  Lubaczów WL 28593
  Przemyśl WP 61631, WP 61632
 137. Sonety / William Shakespeare ; przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
  Jarosław WJ 45230
  Przeworsk WK 34178
 138. Stracone zachody miłości / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Zofia Siwicka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Tarnobrzeg TG 24241,TG 24242
  Krosno M 37412
  Jasło JM 66898
  Mielec BMWyp 26749
  Strzyżów BStWy 15055
  Leżajsk BLżWy 18629, BLżWy 18630
  Rzeszów WypRz 156022
  Kolbuszowa BKWyp 23828
 139. Tragedia Antoniusza i Kleopatry / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.
  Jarosław WJ 43507
  Przeworsk GK 32277 Czyt/MKsK 82-1/-9(081)A/Z
  Przemyśl WP 74215
 140. Tragedia Coriolanusa / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984.
  Przeworsk GK 28243 Czyt/MKsK 82-1/-9(081)A/Z
 141. Tragedia króla Ryszarda Drugiego / William Shakespeare ; w przekł. Macieja Słomczyńskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984.
  Jarosław WJ 41174
  Przeworsk GK 27913 Czyt/MKsK 82-1/-9(081)A/Z
 142. Tragedia Macbetha / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; posł. Juliusz Kydryński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980.
  Jarosław WJ 36441
  Przeworsk WK 23787
 143. Tragedia Othella Maura Weneckiego / William Shakespeare ; w przekł. Macieja Słomczyńskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982.
  Przeworsk WK 25574
  Lubaczów WL 28770
 144. Tragedia Romea i Julii / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983.
  Jarosław WJ 39463
  Przemyśl WP 62879
 145. Tragedie. T. 1, Hamlet ; Król Lir / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
  Przemyśl WP 20313
 146. Tragedie. T. 2, Romeo i Julia ; Makbet ; Otello / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
  Przemyśl WP 20314
 147. Tragiczna historia Hamleta księcia Danii / Wiliam Shakespeare ; przeł. Maciej Słomczyński ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978.
  Jarosław WJ 30952
 148. Tragiczna historia Hamleta księcia Danii / Wiliam Shakespeare ; w przekł. Macieja Słomczyńskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982.
  Jarosław WJ 39070
  Przeworsk WK 25405
 149. Troilus i Cressida / William Shakepeare ; w przekł. Macieja Słomczyńskiego ; posłowie Juliusz Kydryński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985.
  GK 29341 Przeworsk MKsK 82-1/-9(081)A/Z
 150. Tymon Ateńczyk / Wiliam Shakespeare ; przeł. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Krosno M 7106
 151. Tymon Ateńczyk / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Stanisław Barańczak. - Kraków : "Znak", 1997.
  Strzyżów BStWy 30271
 152. Ucieszna i krotochwilna komedia zwana serc starania stracone / William Shakespeare ; w przekł. Macieja Słomczyńskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984.
  Tarnobrzeg TG 52243, TG 52120
  Krosno M 75885, M 75886
  Brzozów BM 27207
  Jasło JM 66928
  Strzyżów BStWy 24439
  Rzeszów WypRz 192517
 153. Ucieszna i wybornie ułożona komedia o sir Johnie Falstaffie i wesołych niewiastach z Windsoru / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983.
  Przeworsk WK 25941
  Lubaczów WL 29040
 154. Wesołe kumoszki z Windsoru / Wiliam Szekspir; przełożyła Krystyna Berwińska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Kolbuszowa BKWyp 3855
 155. Wieczór Trzech Króli albo Co chcecie / Wiliam Szekspir ; pzreł. [z ang.] Stanisław Dygat. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Przeworsk WK 2060
 156. Wieczór Trzech Króli lub Co chcecie / William Shakespeare ; w przekł. Macieja Słomczyńskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983.
  Przeworsk GK 26931 Czyt/MKsK 82-1/-9(081)A/Z
 157. Wiele hałasu o nic / William Shakespeare ; przeł. Zofia Siwicka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
  Jarosław WJ 22714
 158. Wiele hałasu o nic / William Shakespeare ; w przekł. Macieja Słomczyńskiego ; [posłowie Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985.
  Przeworsk GK 28909 Czyt/MKsK 82-1/-9(081)A/Z
 159. Wiernie spisane dzieje żywota i śmierci króla Leara i jego trzech córek / William Shakespeare ; w przekł. Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
  Przeworsk WK 23236
 160. Wiersze i poematy / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] [i] od tłumacza Maciej Słomczyński ; posł. Jerzy Strzetelski. - Wyd. 2 przej. i popr. (1 w wersji dwujęz.). - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977.
  Jarosław WJ 29349
  Przeworsk WK 20858
  Lubaczów WL 23183
  Przemyśl WP 29889
 161. Wszystko dobre, co się dobrze kończy / William Shakespeare ; przeł. Maciej Słomczyński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
  Przemyśl WP 53701
 162. Wszystko dobre, co się dobrze kończy / William Shakespeare ; w przekł. Macieja Słomczyńskiego ; [posłowie Juliusz Kydryński ; konsultacja szekspirologiczna Anna Staniewska]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
  Jarosław WJ 33516
  Przeworsk WK 22639
  GP 37921 Przemyśl WP 37921
 163. Zimowa opowieść / William Shakespeare ; przeł. Włodzimierz Lewik - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
  Lubaczów WL 8368
 164. Żywot i śmierć Juliusza Cezara / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980.
  Jarosław WJ 36440
  Przeworsk WK 23788
 165. Żywot i śmierć króla Jana / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
  Jarosław WJ 45053
  Przeworsk WK 33910
 166. Żywot i śmierć Ryszarda Trzeciego / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł. Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984.
  Jarosław WJ 41006
  Przeworsk GK 27572 Czyt/MKsK 82-1/-9(081)A/Z
 167. Żywot Timona z Aten / William Shakespeare ; w przekł. [z ang.] Macieja Słomczyńskiego ; [posł.Juliusz Kydryński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986.
  Jarosław WJ 42182
  Przeworsk GK 30178 Czyt/MKsK 82-1/-9(081)A/Z

 

B. AUDIOBOOKI

 1. Król Lear [Dokument dźwiękowy] / William Szekspir. - Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań PZN, [1988].
  Krosno CzM 792/T
 2. Makbet [Dokument dźwiękowy] / William Szekspir. - Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań PZN, [1988].
  Krosno CzM 809/T
 3. Ryszard III [Dokument dźwiękowy] / William Szekspir. - Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań PZN, [1988].
  Krosno CzM 791/T
 4. Sonety [Dokument dźwiękowy] : wybór / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Maciej Słomczyński. - Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań PZN, 1989.
  Krosno CzM 418/T
 5. Wiele hałasu o nic [Dokument dźwiękowy] / William Szekspir. - Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań PZN, [1988].
  Krosno CzM 794/T

 

C. WYDANIA ANGIELSKOJĘZYCZNE

 1. Antony and Cleopatra / [William Shakespeare] ; ed. by M. R. Ridley. - Repr. - London : "Routledge", 1988.
  Przemyśl WP 2997/o
 2. As You Like It / [William Shakespeare] ; ed. by Agnes Latham. - Repr. - London : "Routledge", 1989.
  Przemyśl WP 2991/o
 3. As You Like It / William Shakespeare ; ed. by Albert Gilman. - New York ; Toronto : "New American Library" ; London : "The New English Library", cop. 1963.
  Przemyśl WP 3871/o
 4. Hamlet / William Shakespeare. - Repr. - Harmondsworth : Penguin Books, 1994.
  Przemyśl WP 3040/o
 5. The illustrated stratford Shakespeare / William Shakespeare. - London : Chancellor Press, 1994.
  Przemyśl WP 2435/o
 6. Julius Caesar / [William Shakespeare] ; ed. by T.S. Dorsch. - Repr. - London : "Methuen", 1977.
  Przemyśl WP 2993/o
 7. Julius Caesar / [William Shakespeare] ; ed. by T.S. Dorsch. - Repr. - London : "Methuen", 1983.
  Przemyśl WP 2994/o
 8. King Lear / [William Shakespeare] ; ed. by Kenneth Muir. - London : Methuen & Co Ltd, 1973.
  Przemyśl WP 2780/o
 9. King Richard the Second / William Shakespeare ; ed. by Stanley Wells. - Repr. - Harmondsworth : "Penguin Books", 1969.
  Przemyśl WP 3874/o
 10. Macbeth / William Shakespeare ; ed. by G. K. Hunter. - Harmondsworth : Penguin Books, 1967.
  Przemyśl WP 3043/o, WP 3044/o
 11. Measure for Measure / [William Shakespeare] ; ed. by J. W. Lewer. - Repr. - London : "Methuen", 1986.
  Przemyśl WP 2996/o
 12. A Midsummer night's dream / William Shakespeare ; ed. by Stanley Wells. - Harmondsworth : "Penguin Books", 1967.
  Przemyśl WP 3042/o, WP 3808/o
 13. A midsummer night`s dream / William Shakespeare. - London : Penguin Books, 1994.
  Przemyśl WP 3041/o
 14. More tales from Shakespeare / William Shakespeare ; by Charles and Mary Lamb. - 4 impr. - London : "Longmans, Green and Co", 1965.
  Przemyśl WP 3800/o
 15. Much ado about nothing / William Shakespeare ; ed. by A. R. Humphreys. - Repr. - London ; New York : "Methuen", 1985.
  Przemyśl WP 2841/o
 16. Pericles, prince of Tyre / [William Shakespeare] ; ed. by Doreen DelVecchio and Anthony Hammond. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998.
  Przeworsk WK 52400
  Przemyśl WP 1711/o, WP 1712/o
 17. Richard II / William Shakespeare ; ed. by John M. Lothian. - Repr. with corrections. - Oxford : Oxford Clarendon Press, 1959.
  Przemyśl WP 3876/o
 18. Romeo and Juliet / William Shakespeare ; ed. by Brian Gibbons. - Repr. - London ; New York : "Methuen", 1986.
  Przemyśl WP 2840/o
 19. Romeo and Juliet / William Shakespeare. - London : Penguin Books, 1994.
  Przemyśl WP 2990/o
 20. Romeo & Juliet / William Shakespeare ; ed. by Ralph E. C. Houghton. - Repr. - Oxford : Oxford Clarendon Press, 1961.
  Przemyśl WP 3875/o
 21. The Taming of the Shrew / [William Shakespeare] ; ed. by Brian Morris. - Repr. - London : "Methuen", 1987.
  Przemyśl WP 2992/o
 22. The Tragedy of Troylus and Cressida / by William Shakespeare ; ed. by G. B. Harrison. - Harmondsworth : "Penguin Books", 1947.
  Przemyśl WP 3873/o
 23. Twelfth night, or, what you will / William Shakespeare ; ed. by Herschel Baker. - New York ; Toronto : "New American Library" ; London : "The New English Library", cop. 1965.
  Przemyśl WP 3872/o
 24. The winter's tale / William Shakespeare ; ed. by J. H. P. Pafford. - Repr. - London : "Methuen & Co.", 1968.
  Przemyśl WP 3870/o

 

Autor: Dorota M. Markocka