Anoreksja i bulimia

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Biliograficzny i Czytelnia
Przemyśl, 2017
Zestawiła : Urszula Buczkowska

Anoreksja i bulimia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

( za lata 1999-2016 )

Książki i czasopisma dostępne w PBW w Przemyślu i Filiach w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku

Wydawnictwa zwarte :

 1. Anoreksja : trudne pytania / Małgorzata Starzomska. - Kraków : "Impuls", 2006.
  Przemyśl WP 93658
 2. Anoreksja, bulimia... : jak rozpoznać zaburzenia odżywiania u nastolatków / Małgorzata Wąsik. - Kraków : "AA", 2009.
  Przemyśl WP 100910
 3. Anoreksja, bulimia, otyłość : przewodnik dla rodziców / Martha M. Jablow ; przekł. [z ang.] Mirosław Przylipiak. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
  Jarosław WJ 50993
 4. Anoreksja, bulimia, otyłość : przewodnik dla rodziców / Martha M. Jablow ; przekł. [z ang.] Mirosław Przylipiak. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.
  Przemyśl WP 87955
 5. Anoreksja i bulimia : śmiertelne sposoby na życie / Beata Szurowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2011.
  Przemyśl WP 104052, WP 106388, Jarosław WJ 55272
 6. Anoreksja i bulimia psychiczna : rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / pod red. Barbary Józefik ; oprac. zespół Barbara Józefik [i in.]. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1999.
  Lubaczów WL 43104, Przemyśl WP 93881, Przeworsk WK 46806, Jarosław WJ 52399/10d
 7. Anoreksja i bulimia u dzieci i młodzieży / Barbara Józefik, Małgorzata Wolska. - Warszawa : Hachette Polska, 2009.
  Lubaczów WL 47147, WL 47148, Przeworsk WK 49870, Jarosław WJ 55273
 8. Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Scholar", 2005.
  Jarosław CzJ 61
 9. Anoreksja w rodzinie / Beata Szurowska. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Przeworsk WK 50383, Przemyśl WP 104053, Jarosław WJ 55274
 10. Bulimia : program terapii / Myra Cooper, Gillian Todd, Adrian Wells ; przekł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2005.
  Przemyśl WP 101340, Jarosław WJ 52351, Przeworsk WK 48199
 11. Bulimia i anoreksja : zaburzenia odżywiania / Suzanne Abraham, Derek Llewelyn-Jones ; przeł. Wojciech Rolski i Monika Rolska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999.
  Lubaczów WL 45914
 12. Bulimia od A do Z : kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców / Dorota Mroczkowska, Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Przemyśl WP 103100, Jarosław WJ 54272, Przeworsk WK 50391
 13. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Lubaczów WL 49043, Jarosław WJ 55562, WJ 55588, Przeworsk WK 51892,Przemyśl CzP 613/614,Przeworsk MKsK 613/614
 14. Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
  Przemyśl WP 14704/b, WP 14705/b, Przeworsk WK 3838 B, Lubaczów WL 1911 B, WL 1913 B, WL 1912 B
 15. Ja cielesne : od normy do zaburzeń / Beata Mirucka, Olga Sakson-Obada. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.
  Przemyśl WP 105814
 16. Jak pokonać anoreksję? : trening / Georg H. Eifert, Michelle Heffner ; [tł. Anna Zawadzka]. - Gliwice : "Helion", cop. 2008.
  Jarosław WJ 54095, Przemyśl WP 96562
 17. Jak pokonać zaburzenia odżywiania u dzieci? : trening / Bethany Teachman [i in. ; tł. Anna Kanclerz]. - Gliwice : "Helion", 2007.
  Jarosław WJ 54059
 18. Jak radzić sobie z zaburzeniami jedzenia / Christine Craggs-Hinton; przeł. Małgorzata Mysiorska. - Łódź : "JK", 2008.
  Przemyśl WP 98064, Jarosław WJ 52361
 19. Kultura, ciało, (nie)jedzenie, terapia : perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania / Barbara Józefik. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2014.
  Przeworsk WK 51855
 20. Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Przemyśl WP 101387, Lubaczów WL 46936, Przeworsk WK 49887, Jarosław WJ 54205, WJ 55281
 21. Obraz ciała - obraz siebie : wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym / Anna Brytek-Matera. - Warszawa : "Difin", 2008.
  Przemyśl WP 100858
 22. Odżywianie / [aut. Caroline Warbrick ; tł. Katarzyna Nowak]. - Poznań : "Ibis", 2009.
  Przemyśl WP 102514, Jarosław WJ 53962
 23. Opętanie (nie)jedzeniem / red. Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Scholar", 2009.
  Lubaczów WL 46125, Przemyśl WP 101003
 24. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. - Kraków : "Impuls", 2008.
  Przemyśl WP 102151, Lubaczów WL 48860, Przeworsk WK 47766, Jarosław WJ 52606/10d
 25. 25. Piękne brzydactwo : psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń / Katarzyna Schier. - Warszawa : "Scholar", 2009.
  Jarosław WJ 53201
 26. Piękno w okresie dojrzewania : spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym / Magdalena Weber, Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Difin", 2012.
  Przeworsk WK 50974, Jarosław WJ 55441
 27. Psychologia żywienia : wybrane zagadnienia / Magdalena Pilska, Marzena Jeżewska-Zychowicz. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2008.
  Przemyśl WP 101258
 28. Psychopatologia / Robert Meyer ; przekł. Paweł Holas, Małgorzata Palczewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
  Przeworsk WK 45049, WK 44442, Przemyśl WP 93932, Przemyśl CzP 616
 29. Pułapka anoreksji : dlaczego się choruje, jak wyzdrowieć / Valerio Albisetti ; [tł. Marzena Radomska]. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2003.
  Przemyśl WP 92645
 30. Pułapka anoreksji : dlaczego się choruje, jak wyzdrowieć / Valerio Albisetti ; [tł. Marzena Radomska]. - Wyd. 3 zm. - Kielce : "Jedność", 2006.
  Przeworsk WK 51489
 31. Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej / Barbara Józefik. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2006.
  Przeworsk WK 46843, Przemyśl WP 106124
 32. Twoje dziecko i zaburzenia odżywiania : jak mu pomóc? / James Lock, Daniel Le Grange ; przeł. Anna Gralak. - Kraków : "Znak", 2006.
  Przeworsk WK 46259
 33. W pułapce zaburzeń odżywiania : (...dla rodziców, pedagogów i nauczycieli) / Bernadetta Izydorczyk. - Sosnowiec : Projekt-Kom, cop. 2008.
  Przeworsk WK 50922, WK 51288, Przemyśl WP 106162, WP 99827, Jarosław WJ 55301
 34. Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej / Anna Brytek-Matera, Adriana Rybicka-Klimczyk. - Warszawa : "Difin", 2009.
  Przemyśl WP 100898
 35. Zaburzenia odżywiania : droga do wyzdrowienia / Kate Middleton ; przekł. Małgorzata Bortnowska. - Kraków : "eSPe", 2009.
  Przemyśl WP 101064
 36. Zaburzenia odżywiania : poradnik dla rodziców i bliskich / Dorota Mroczkowska, Beata Ziółkowska, Anna Cwojdzińska. - Warszawa : "Scholar", 2007.
  Przeworsk WK 46858, Przemyśl WP 95730


Filmy:

 1. Anoreksja i bulimia [Film] / scen. Marcin Wołkowicz, Bartosz Nowakowski ; reż. Bartosz Nowakowski, Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2009.
  Przemyśl WP 325/E/Fe, Jarosław WJ 330/DVD
 2. Anoreksja i bulimia [Film] : śmiertelna pułapka / konsult. Andrzej Guzek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 3. Przemyśl WP 356/KV/E
 4. Anoreksja [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2009] .
  Przeworsk WK 95 DO, Jarosław WJ 331/DVD, Przemyśl WP 226/E/Fe
 5. Włącz się do gry [Film] / scen. Anna Urbańska ; reż. Jacek Urbański. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Biuro Promocji i Informacji, 2003.
  Lubaczów WL 127 SL. WL 128 SL, WL 129 SL, Jarosław WJ 116/KV, WJ 118/KV, Przemyśl WP 336/KV, WP 338/KV, Przeworsk WK 63 V, WK 64 V

 

Artykuły z czasopism:

 1. Anoreksja - choroba nie tylko psychiczna / Kaja Wąsik. // Biologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 24 – 26
 2. Anoreksja - bulimia : (pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się młodzieży) / Marta Kowalczuk. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 35-43, bibliogr.
 3. Anoreksja - przyczyny, skutki, leczenie / Beata Hoffmann. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 2, s. 29-37.
 4. Anoreksja - samotne chorowanie / Aleksandra Denst-Sadura. // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 33, s. 12.
 5. Anoreksja - wróg nr 1 nastolatek : zajęcia biblioterapeutyczne / Jolanta Pytel. // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2009, nr 3, s. 14-15.
 6. Anoreksja a rozwój psychoseksualny / Anna Penkin. // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2006, nr 4, s. 19 - 22.
 7. Anoreksja i bulimia - profilaktyka / Marta Kowalczuk. // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 16-18.
 8. Anoreksja i bulimia / Agnieszka Rynkiewicz, Ludmiła Chludzińska. // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11 - 12, s. 72 - 77.
 9. Anoreksja to nie kaprys / Justyna Materlik. // Edukacja i Dialog. - 2007,nr 4, s. 60-64.
 10. Apetyt na uczucia / Bogusław Włodawiec, rozm. przepr. Renata Mazurowska. // Charaktery. - 2006, nr 2, s. 67 - 69.
 11. Czego gołym okiem nie widać? : zaburzenia łaknienia / Beata Ziółkowska. // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 135-142.
 12. Diagnoza i profilaktyka anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży szkolnej w działalności pedagogicznej nauczycieli wf / Marta Kowalczuk. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 6-12.
 13. Fenomen ruchu Pro ana : styl życia czy choroba? / Beata Hoffmann. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 2, s. 28-32.
 14. Gdy dziecko odmawia jedzenia / Beata Ziółkowska. // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 131-136.
 15. Gdy jedzenie to wyzwanie / Kirsten Weir. // Charaktery. - 2016, nr 10, s. 72-75.
 16. Jej wysokość Reksja / Monika Bąk-Sosnowska. // Charaktery. - 2010, nr 12, s. 82-86.
 17. Lekkie jak motyle / Iza Kujawska. // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 6, s. 12-13.
 18. Mia, siostra Any / Joanna Podgórska. // Polityka. - 2006, nr 40, s. 106-109.
 19. Między niedostatkiem a nadmiarem. O zaburzeniach odżywiania / Jadwiga Raczkowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 22-33, bibliogr..
 20. Motyle w sieci : (pedagogiczna analiza treści blogów dziewcząt z subkultury pro-Ana) / Marta Kowalczuk. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 38-44, bibliogr..
 21. Motylki, czyli Anorexia nervosa / Katarzyna Wasilewska-Ostrowska. // Wychowawca. - 2013, nr 9, s. 24-26.
 22. MROWISKO kontra anoreksja / Jolanta Koczurowska, Arleta Zielonka. // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2006, nr 3, s. 27 - 30.
 23. Najgorsza dieta na świecie / Mariusz Jaworski. // Charaktery. - 2015, nr 8, s. 42-45.
 24. Nie dam ci się najeść / Zuzanna Kastelaniec, Małgorzata Zaryczna. // Charaktery. - 2011, nr 2, s. 82-86.
 25. Nie jem! Pomóż / Beata Szurowska. // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 139-147.
 26. Powstrzymać anoreksję i bulimię / Marta Kowalczuk. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 24-27.
 27. "Pro - ana" jako społeczno - kulturowy aspekt zdrowia / Michał Klichowski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 18-22.
 28. Problemy dotyczące ideału sylwetki XXI wieku / Beata Zaustowska. // Lider. - 2008, nr 1, s. 13-15.
 29. Przedszkolak z zaburzeniami odżywiania / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 9, s. 42-45.
 30. Rodzina jako system. Cz. 1 / Marta Włodarczyk. // Remedium. - 2010, nr 6, s. 24-25.
 31. Rodzina jako system. Cz. 2 / Marta Włodarczyk. // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 20-21.
 32. Skuteczność profilaktyki zaburzeń odżywiania się dziewcząt w wiekugimnazjalnym / Beata Mirucka, Urszula Dymnicka, Monika Kisielewska. // Edukacja. - 2009, nr 4, s. 76-85, bibliogr..
 33. Spectrum postaw wobec śmierci u osób z anoreksją / Małgorzata Starzomska. // Kultura i Społeczeństwo. - 2009, nr 1, s. 185-202.
 34. Subiektywne postrzeganie własnego ciała - destrukcyjna potrzebaodchudzania się / Danuta Niedźwiecka-Kącik. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 40-47.
 35. Trać wagę, ale z głową / Anna Miller ; tł. Paulina Chołda. // Charaktery. - 2015, nr 10, s. 46-49.
 36. Trochę wyszczupleć! Część I / Tomasz Garstka. // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 26, s. 16.
 37. Trochę wyszczupleć! Część II / Tomasz Garstka. . // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 28, s. 16.
 38. Trochę wyszczupleć! Część III / Tomasz Garstka. . // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 30, s. 16.
 39. Trochę wyszczupleć! Część IV / Tomasz Garstka. . // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 32, s. 16.
 40. Trochę wyszczupleć! Część V / Tomasz Garstka. . // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 34, s. 16.
 41. Uzależnień inne oblicze / Karina Leksy. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 35-39.
 42. Wybrane wątki teoretycznej i empirycznej wiedzy w zakresie specyfiki funkcjonowania rodzin z nastolatkami chorującymi na zaburzenia odżywiania / Bernadetta Izydorczyk. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 1, s. 103-123, bibliogr..
 43. Za barierą głodu / Barbara Józefik, Grzegorz Iniewicz. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 117-125, bibliogr..
 44. Za mamusię, za tatusia / Anna Brytek. // Charaktery. - 2005, nr 3, s. 53-55.
 45. Zaburzenia emocjonalne w jadłowstręcie i bulimii / Anna Brytek-Matera. // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2009, nr 3, s. 24 - 27.
 46. Zaburzenia odżywiania - współczesna perspektywa / Justyna Mielnik. // Remedium. - 2014, nr 9, s. 28-29.
 47. Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią / Marta Kowalczuk. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 34-40.

 

Autor: Urszula Buczkowska