Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981)

Krosno

Literatura podmiotu

1.    Duch pracy ludzkiej : myśli o wartości pracy / Stefan Wyszyński. - Wyd. 2 (właśc. 3). - Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1957
Sygn.: M 80415
 
2.    „Jestem przy Tobie..." : (Apele Jasnogórskie) / Stefan Wyszyński ; przedmowa Zdzisław J. Peszkowski. - Warszawa : "Michalineum", 1983
Sygn.: BM 33054, M 95449
 
3.    Kościół w służbie narodu : nauczanie Prymasa Polski czasu odnowy w Polsce sierpień 1980 - maj 1981 : teksty autoryzowane / Stefan Wyszyński ; [do druku przygotowali: Ksawery Sokołowski i in.]. - Rzym : Ośrodek "Corda Cordi" i Delegatury Biura Prasowego Episkopatu Polskie w Rzymie, 1981
Sygn.: M 137995
 
4.    Kromka chleba : wybór myśli i aforyzmów z kazań, przemówień i rozważań / Stefan Wyszyński ; [oprac. red. Maria Okońska i in.]. Wyd. 6. - Warszawa : "Soli Deo", cop. 2001
Sygn.: M 137192
 
5.  W światłach tysiąclecia / Stefan Wyszyński. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : "Znak", 1981
Sygn.: M 63232
 
6.    Zapiski więzienne / Stefan Wyszyński. - Paris : Editions du Dialogue, 1982
Sygn.: BM 33055, M 137990
 
7.    Zapiski więzienne / Stefan Wyszyński. -  Bydgoszcz : "Nasza Przyszłość", 1989
Sygn.: JM 54576, M 99890
 
  
Literatura przedmiotu
 
Wydawnictwa zwarte

1.    1978 : wybór papieża Jana Pawła II : zapiski prymasa / Peter Raina ; przedm. opatrzył Antoni Pacyfik Dydycz. - Warszawa : Klub Zachowawczo-Monarchistyczny : Stowarzyszenie "Trzeźwa Polska", 2008
Sygn.: M 126801
 
2.    Eucharystia : sakrament osoby i wspólnoty w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego / Jerzy Lewandowski. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji  i Studiów Społecznych, 1988
Sygn.: JM 50723
 
3.    Kardynał Stefan Wyszyński / Andrzej Franciszek Dziuba. - Kraków : "WAM", 2010
Sygn.: JM 71457
 
4.    Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981 / Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, Dominik Zamiatała ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego : Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo, 2019
Sygn.: JCz 74668
 
5.    Kardynał Stefan Wyszyński jakim go znałem / Kazimierz Kąkol. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985
Sygn.: BM 28018, JM 54448, M 81779
 
6.    Kardynał Wyszyński / Ewa K. Czaczkowska. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2009
Sygn.: M 126132, UM 24997
 
7.    Kardynał Wyszyński, prymas i mąż stanu. T. 2 / Andrzej Micewski. - Paris : Editions du Dialogue, 1982
Sygn.: BM 33061
 
8.    Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski w setną rocznicę urodzin : zbiór studiów / pod red. Ryszarda Michalskiego. -  Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002
Sygn.: LM 28077
 
9.    Od Stoczka do Komańczy : cierniowa droga Prymasa Tysiąclecia / Adam Szpara. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Czaszyn : Agencja Wydawnicza "Ewa", 1996
Sygn.: BM 32408, JM 53676, JM 53677, LM 26414, M 107307, M 107308, SM 46798, UM 23160
 
10.  Pasterz i Ojciec narodu : Stefan kardynał Wyszyński / Bogumiła Zamora. - Komańcza ; Mielec : "Granmark", 2007
Sygn.: M 134238
 
11.  Prymas Stefan Wyszyński : opór i zwycięstwo 1948-1956 / Janusz Zabłocki. - Warszawa : "Fakty", 2002
Sygn.: SM 49249
 
12.  Prymas Tysiąclecia. - Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1987
Sygn.: M 90687, SM 44262, SM 44263
 
13.  Prymas Tysiąclecia / oprac. red. Florian Kniotek, Zenon Modzelewski, Danuta Szumska ; oprac. graf. Witold Urbanowicz. - Paris : Editions du Dialogue, 1982
Sygn.: M 74772
 
14.  Prymas Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński / [kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór mater., oprac. Janusz Kotański i in.; red. Dorota Mazek, Anna Piekarska. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2003
Sygn.: JM 72160, M 126403, SM 50080, BM 34817, Cz 116230, SCz 50081, UM 24882
 
15.  Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego : aspekt pedagogiczny /  Magdalena Parzyszek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki KUL. -  Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012
Sygn.: JM 72750, M 133002
 
16.  Stefek : opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski / Piotr Kordyasz ; [il. Elżbieta Brzozowska, Barbara Czerwińska]. -  [Marki] : ZEBB, cop. 2013
Sygn.: SM 53513
 
17.  Uwięzienie J.E. ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy / Adam Szpara. -  Czaszyn : [nakł. autora], 1994
Sygn.: BM 32405, LM 26392, SM 46964, UM 23143, Cz 105945
 
18.  W prawdzie i cierpieniu : Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski / Adam Szpara. -  Czaszyn : nakł. autora, 1999
Sygn.: BM 32683, JM 61496, LM 26661, M 111326, M 111327, SM 47235,   UM 23377

19.  Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. [T. 1] / Marian P. Romaniuk. - Warszawa : "Pax", 1994
Sygn.: M 137902
 
20.  Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. T. 2, 1956-1965 / Marian P. Romaniuk. - Warszawa : "Pax", 1996
Sygn.: M 137903
 
 
Artykuły z wydawnictw zwartych
 
1.   Małżeństwo - rodzina - wychowanie w wypowiedziach Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Józef Kiedos.//W: Rodzina. Historia i współczesność. -  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 11-21
Sygn.: M 125833, SM 49890
 
2.   Ojczyzna wielkimi ludźmi pisana.//W: Póki my żyjemy. - Kraków : Rubikon, 2006. - S. 165-209
Sygn.: Cz 123109
 
3.   Państwo - naród - rodzina wobec przemian społeczno-kulturowych w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego / Jerzy Koperek.//W: Wartość i dobro rodziny. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011. -  S. 85-96
Sygn.: BM 36831, JM 72076, M 131339
 
 
 
Artykuły z czasopism
 
1.     Anno Domino 2021 : scenariusz zajęć w formie gry poświęconych patronom roku / Gabriela Bonk.// Biblioteka w Szkole. – 2021, nr 4, s. 35-41
 
2.     Antemurale christianitatis / Jarosław Szarek.// Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2020, nr 6, s. 3-14
 
3.     Co zawdzięczamy prymasowi Wyszyńskiemu? / Piotr Skibiński.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 92-95
 
4.     Człowiek niezwykłej miary : montaż literacki poświęcony Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu Prymasowi Polski / Justyna Bździuch.// Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s. 16-19
 
5.     Dlaczego prymas Wyszyński cierpiał za Wschód? / Grzegorz Polak.// Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2020, nr 6, s. 91-105
 
6.     Do kogo należy rok 2021? / Agnieszka Kunikowska.// Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 3, s. 28-30
 
7.     Ewangelia kontra ideologie : pogląd kardynała Wyszyńskiego na niektóre problemy społeczno-polityczne / Antoni Poniński.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 14-28
 
8.     Hekatomba polskiej prawicy / Piotr Semka ; rozm. przepr. Jan Hlebowicz.// Pamięć.pl : biuletyn IPN. -  2016, nr 2, s. 16-19
 
9.     Jak prymas Wyszyński przeprowadził naród przez Morze Czerwone / Jan Żaryn.// Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2020, nr 6,         s. 133-141
 
10.  Jan Paweł II i prymas Wyszyński / Paweł Skibiński.// Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. -  2019, nr 6, s. 65-78
 
11.  Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego / Piotr Kordyasz.// Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2020, nr 6, s. 60-73
 
12.  Kardynał Stefan Wyszyński wobec Solidarności / Rafał Łatka.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2017, nr 4, s. 82-91
 
13.  Kardynał Wyszyński - sługa Kościoła powszechnego / Anna Rastawicka.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 50-63
 
14.  Kardynała Wyszyńskiego rok w Komańczy / Szymon Jakubowski.// Podkarpacka Historia. - 2016, nr 9-10, s. 22-27
 
15.  Niekwestionowany przywódca / Rafał Łatka.// Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2020, nr 6, s. 50-59
 
16.  Ojciec Soboru Watykańskiego II / Ewa Czaczkowska.// Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2020, nr 6, s. 82-90
 
17.  Patron na trudne czasy / Maria Wyrwa.// Wychowawca. - 2020, nr 6,             s. 21-23
 
18.  Piastowski Wyszyński, jagielloński Wojtyła : dwie chrześcijańskie interpretacje polskości / Alfred Marek Wierzbicki.// Więź. - 2016, nr 1,          s. 26-33
 
19.  Prymas i biskup. Relacje kard. Stefana Wyszyńskiego z bp. Michałem Klepaczem / Ewelina Ślązak.// Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2020, nr 6, s. 42-49
 
20.  Prymas Polski w ocenie KGB / Andrzej Grajewski.// Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2020, nr 6, s. 106-112
 
21.  Prymas Stefan Wyszyński i jego związki z Armią Krajową / Marek Jedynak. // Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2020, nr 6, s. 25-29
 
22.  Prymas Tysiąclecia jako spadkobierca polskiej tradycji tolerancji religijnej / Waldemar Chrostowski.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. -  2011,    nr 10, s. 64-71
 
23.  Prymas Tysiąclecia w oczach jego następcy / Milena Kindziuk.// Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2020, nr 6, s. 142-150
 
24.  Prymas wobec rolniczej "Solidarności" / Andrzej Kaczorowski.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 84-91
 
25.  Prymas Wyszyński - twórca polsko-niemieckiego dialogu i pojednania / Piotr Łysakowski.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10,               s. 72-83
 
26.  Prymas Wyszyński jako patron nacjonalistów? / Zbigniew Nosowski.// Więź. - 2017, nr 4, s. 39-47
 
27.  Prymas Wyszyński w perspektywie zmagań o niepodległość / Jan Żaryn.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 30-36
 
28.  Prymas Wyszyński wobec Ziem Zachodnich / Dominik Zamiatała.// Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2020, nr 6, s. 74-81
 
29.   Prymas z ludu / Adam Szostkiewicz.// Polityka. - 2011, nr 22, s. 54-56
 
30.  "Rodzina Bogiem silna". Prymas Wyszyński i Rodzina Rodzin / Jakub Gołębiewski.// Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2020,      nr 6, s. 122-132
 
31.  Stefan kardynał Wyszyński - znaczenie dla Kościoła powszechnego / Paweł Skibiński.// Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2020, nr 6, s. 15-24

32.  Stefan Wyszyński (1901-1981) / Elżbieta Trojan.// Wychowawca. - 2020,   nr 4, s. 32
 
33.  Stefan Wyszyński i "Ósemka" - początek / Barbara Świtalska-Starzeńska. // Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2020, nr 6, s. 113-121
 
34.  Śląskie drogi prymasa Wyszyńskiego / Adam Dziurok.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 38-48
 
35.  Temat: Prymas Tysiąclecia : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas II i III, dostosowany do przeprowadzenia zajęć przez rodzica w domu / Małgorzata Sasin.// Wychowawca. - 2020, nr 6, s. 24-25
 
36.  Upamiętnieni / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2021, nr 1-2, s. 13
 
37.  Wielkie dni Polski / Rafał Łatka.// Biuletyn IPN : pismo o najnowszej historii Polski. - 2019, nr 6, s. 10-16
 
 
Materiały audiowizualne
 
1.    Jako w niebie, tak i w Komańczy [Film] / reż. Maciej Wójcik ; scen. Marcin Ziobro. - [Krosno] : Telewizja Obiektyw, 2017
Sygn.: CzM 2287/TV, SM 179/TV
 
2.    Uwięziony prymas [Film] / scen. i reż. Paweł Woldan. -  [Warszawa] : Biuletyn IPN :  Kancelaria Prezydenta RP, 2011
Sygn.: JM 257/TV
 
3.    Zawód : Prymas Polski [Film] / realiz.: Anna T. Pietraszek. -  [Warszawa] : Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 2008
Sygn.: CzM 1450/TV, JM 260/TV
 

Lokalizacja:
M -    Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz -   Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM - Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM -  Wypożyczalnia Brzozów
JM -   Wypożyczalnia Jasło
JCz -  Czytelnia  Jasło
SM -   Wypożyczalnia Sanok
SCz -  Czytelnia Sanok
LM -   Wypożyczalnia Lesko
UM -   Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne
 

Autor: Grażyna Jędryczka