Machowskie reminiscencje

Tarnobrzeg

Wydawnictwa zwarte:

 1. Błędy i wybaczenia / Jerzy Ambroziewicz, Aleksander Rowiński. - Warszawa : "Iskry", 1963 sygn. TCz 9513
 2. Budowa geologiczna tarnobrzeskiego złoża siarki rodzimej / Stanisław Pawłowski, Katarzyna Pawłowska, Bolesław Kubica ; red. Katarzyna Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1985 sygn. NG 36756
 3. Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli-Rozwadowa i Tarnobrzega / Wilhelm Gaj-Piotrowski. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1993 sygn. TCz 75721, NG 43272
 4. Legendy z Tarnobrzega i okolic / Dorota Kozioł. - Tarnobrzeg : "Neiko Plus", 2010 sygn. TG 99188-89, TCz 92248
 5. Miechocin - kolebka Tarnobrzega / Józef i Wojciech Rawscy. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1994 sygn.TG 73766, 73767
 6. Powiat tarnobrzeski w latach 1944-1956 / red. Zbigniew Nawrocki, Tadeusz Zych ; wstęp Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2005 sygn. TCz 87529
 7. Pół wieku polskiego złota : [wystawa z okazji 50-lecia odkrycia siarki i powstania Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego 1953-2003]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, 2003 sygn. TB 2593, TBcz2235
 8. Siarka / [teksty : Aleksander Kolarski ; zdj. Jerzy Jawczak i in.]. - Tarnobrzeg : Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki, 1963 sygn. TCz 10152
 9. Tarnobrzeg - gród Leliwitów / Aleksandra Janas, Adam Wójcik, Marek Pietras. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1999 sygn.TG 81053
 10. Tarnobrzeg : dzieje miasta 1593-1939 : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka ; [oprac. i przygotowanie tekstów do druku Aleksandra Janas i Adam Wójcik-Łużycki]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2005 sygn. TCz 87613
 11. Tarnobrzeg : dzieje miasta 1939-1999 : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka i Adama Wójcika-Łużyckiego. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2010 sygn. TG 98611-12, TCz 98610
 12. Tarnobrzeg 1593-1993 : kalendarium ważniejszych wydarzeń / Edward Antończyk. - Radom : "Ston I", 1993 sygn. TG 71625
 13. Tarnobrzeg i okolice / Artur Bata, Hanna Lawera. - Krosno : "Roksana", 1998 sygn. TG 46039
 14. Tarnobrzeg : z dziejów miasta i powiatu / Michał Marczak ; [oprac. tekstów Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2000 sygn. TG 87765
 15. Tarnobrzeskie rody / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2012 sygn. TG 101681, TCz 101682
 16. Wojciech Wiącek : Kościuszko z Machowa / oprac. Aleksandra Janas, Adam Wójcik. - [B.m.] : Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega, 1999 sygn. TB 2312
 17. Życie religijne w dekanacie Miechocin w latach 1918 - 1939 / Lucyna Łysiak-Kosowska. - Gorzyce ; Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2012 sygn. TG 103092, TCz 103354

 

Artykuły z czasopism:

 1. Dorobek pisarski Wojciecha Wiącka (1869-1944) / Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2001, nr 22, s.74-78
 2. Dzieje powiatu tarnobrzeskiego do 1939 roku / Janusz Kopaczek // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2003, nr 23, s.5-26
 3. Machów : dzieje wioski w zarysie od prehistorii do siarki / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2006, nr 27, s.5-13
 4. Maria Kozłowa (1910-1999) / Waldemar Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2001, nr 22, s.7-21
 5. Miecz z Machowa / Krzysztof Garbacz // Tygodnik Nadwiślański. – 1993, nr 47, s.8-9
 6. Początki "Gniazda Sokolego" w Machowie / Sławomir Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2000, nr 21, s.24-26
 7. Zanim przyszła siarka / Dorota Kozioł // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2006, nr 27, s.16-88
 8. Zanim przyszła siarka (I). Uszanować chłopską łzę / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 29, s.4-5
 9. Zanim przyszła siarka (II). „Tyle Polski ile ziemi w polskich rekach...” / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 30, s.4
 10. Zanim przyszła siarka (III). „Na leszczynie słowik śpiewa...” / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 31, s.4
 11. Zanim przyszła siarka (IV). Czasem brakowało chleba ale nigdy zapału... / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 32, s.4
 12. Zanim Przyszła siarka (V). Ej, góry, góry i lasy / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 33, s.4
 13. Zanim przyszła siarka (VI). Droga przez wieś / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 34, s.4
 14. Zanim przyszła siarka (VII). Ziemia, ziemia... / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 35, s.4
 15. Zanim przyszła siarka (VIII). Czas pożegnania / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 36, s.4
 16. Zanim przyszła siarka (IX). „Napalcie ze mnie popiołu...” /Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 37, s.4
 17. Zanim przyszła siarka (X). Nie pozostanie kamień na kamieniu... Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 38, s.3
 18. Zanim przyszła siarka (XI). Trzy wymiary czasu / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 39, s.4
 19. Zanim Przyszła siarka (XII). Nie tylko sielanka / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 40, s.4
 20. Zanim przyszła siarka (XIII). Tam, za wiślanym wałem / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 41, s.4
 21. Zanim przyszła siarka (XIV). Przywoływanie / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 41, s.4
 22. Zanim przyszła siarka (XV). Ostatni z Machowem się rozstał / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 43, s.4
 23. Zanim przyszła siarka (odcinek XVI – ostatni). Tylko wiatr pod niebem goni / Dorota Kozioł // Siarka. – 1992, nr 44, s.4
 24. Żyje w nich Machów / Dorota Kozioł // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – 2006, nr 27, s.113-116

Autor: PBW Tarnobrzeg