Terroryzm

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

TERRORYZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2011 - 2018
Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub filiach
w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

Druki zwarte:

 1. Administracja publiczna : bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego / red. nauk. Danuta Plecka, Patrycja Rutkowska. - Toruń : Adam Marszałek, 2017
  Przemyśl WP 112147
  Przemyśl WP 112635
  Lubaczów WL 50687
 2. Arena samobójców : wybrane aspekty terroryzmu i terroryzmu samobójczego / Małgorzata Lasota, Bogdan Grenda. - Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2017
  Jarosław WJ 56996
 3. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne : świadomość społeczna i edukacja / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. - Warszawa : "Difin", 2017
  Przemyśl WP 112297
  Przeworsk WK 53239
  Lubaczów WL 50729
  Jarosław WJ 56903
 4. Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych / Donat Jerzy Mierzejewski. - Toruń : Adam Marszałek, 2011
  Przemyśl WP 104792
 5. Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  Przemyśl CzP 351/354
  Jarosław CzJ 61
  Lubaczów CzL 49969
 6. Bezpieczeństwo międzynarodowe / Roman Kuźniar i in. - Warszawa : "Scholar", 2012
  Przemyśl WP 104998
  Lubaczów CzL 48132
  Przeworsk MKsK 32
 7. Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. - Warszawa : "Difin", 2011
  Przemyśl WP 104999
 8. Bezpieczeństwo obiektów, osób i imprez masowych w świetle zagrożeń terrorystycznych i przestępczych : wybrane aspekty / Marek Cupryjak ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem. - Szczecin : "Minerwa", 2015
  Przemyśl WP 109951
 9. Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku / red. nauk. Piotr Bogdalski, Jarosław Cymerski, Kuba Jałoszyński. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policyjnej, Wyższa Szkoła Policji, 2014
  Przemyśl WP 107871
 10. Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem : instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem. T. 2 / [red. nauk.] Kuba Jałoszyński, Tomasz Aleksandrowicz, Krzysztof Wiciak. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2016
  Przemyśl WP 111280
 11. Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem : terroryzm na przełomie XX i XXI wieku. Cz. 1 / [red. nauk.] Kuba Jałoszyński, Tomasz Aleksandrowicz, Krzysztof Wiciak ; [zespół aut. Tomasz R. Aleksandrowicz i in.] - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2016
  Przemyśl WP 111279
 12. Bezpieczeństwo Polski : współczesne wyzwania / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Anny Potyrały. - Warszawa : "Difin", 2014
  Przemyśl WP 107544
  Przemyśl WP 107584
  Jarosław WJ 55801
  Przeworsk WK 51851
  Lubaczów WL 49228
  Jarosław CzJ 32
 13. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem / Krzysztof Masiul. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2014
  Przemyśl CzP 32
 14. Bezpieczeństwo społeczeństwa / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
  Przeworsk WK 51887
  Przemyśl CzP 351/354
  Jarosław CzJ 35
  Przeworsk MKsK 351/354
  Lubaczów CzL 49453
 15. Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu : jak przeżyć zamach terrorystyczny / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. - Warszawa : "Difin", 2018
  Przemyśl WP 112726
 16. Bezpieczeństwo w kontekście zglobalizowanego świata / red. nauk. Paweł Maciaszczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2017
  Przemyśl WP 112697
 17. Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : "Difin", 2011
  Przemyśl WP 103091
  Przeworsk WK 49920
  Jarosław WJ 55235
  Jarosław CzJ 32
  Lubaczów CzL 48027
 18. Bliski Wschód coraz bliżej / red. nauk. Janusz Danecki, Stanisław Sulowski. - Warszawa : "Elipsa", 2011
  Przemyśl WP 103917
  Przemyśl CzP 32
 19. Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej / Marian Żuber. - Warszawa : "Difin", 2015
  Przemyśl WP 110471
 20. Czas strachu : o przyszłości, terroryzmie i walce z nim / rozmawia Artur Dmochowski. - Lublin ; Warszawa : "Słowa i Myśli", 2015
  Przemyśl WP 108842
  Lubaczów WL 49757
  Przeworsk WK 52221
 21. Człowiek zagrożony i niebezpieczny : socjologia i psychologia zagrożeń / Jan Borkowski. - Warszawa : "Elipsa" 2011
  Przemyśl WP 105374
 22. Geopolityka emocji : jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat / Dominique Moisi ; przeł. Renata Włoch. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
  Lubaczów WL 47744
  Przeworsk WK 50941
 23. Globalna sieć Al-Kaidy : nowe państwo islamskie? / Artur Wejkszner. - Warszawa : "Difin", 2017
  Przemyśl WP 112325
  Lubaczów WL 50747
  Jarosław WJ 56921
  Przeworsk WK 53292
 24. Historia zamachu sarajewskiego / Władysław Gluck. - Oświęcim : "Napoleon V", 2014
  Przemyśl WP 107142
 25. ISIS : wewnątrz armii terroru / Michael Weiss, Hassan Hassan ; przeł. Patryk Gołębiowski. - Warszawa : Burda Książki, cop. 2015
  Lubaczów WL 49952
 26. Jednostka kontrterrorystyczna - element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego / Kuba Jałoszyński. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011
  Przemyśl WP 107859
 27. Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa / red. nauk. Józef Zawadzki i Grzegorz Pietrek. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa, 2016
  Przemyśl WP 111327
 28. Narodziny globalnego dżihadu / Jerzy Rohoziński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2017
  Przemyśl WP 112284
 29. Nauka o bezpieczeństwie : istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju : studia i materiały. T. 1 / pod red. Lecha Grochowskiego, Arkadiusza Letkiewicza, Andrzeja Misiuka ; [aut. Andrzej Misiuk i in.] ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011
  Przemyśl CzP 32
 30. Nauka o bezpieczeństwie : istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju : studia i materiały. T. 2 / pod red. Lecha Grochowskiego, Arkadiusza Letkiewicza, Andrzeja Misiuka ; [aut. Andrzej Misiuk i in.] ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011
  Przemyśl CzP 32
 31. Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011
  Przemyśl WP 104855
  Przemyśl CzP 316
 32. Oblicza terroryzmu / pod red. Tomasza Bąka. - Kraków : Konsorcjum Akademickie - Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, 2011
  Przemyśl WP 104151
  Jarosław WJ 55187
  Lubaczów CzL 47376
 33. Od Boga do terroru : rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida / Stanisław Kosmynka. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2012
  Przeworsk WK 51955
 34. Oswoić strach : rozmowa o dekadzie terroryzmu / Krzysztof Liedel, rozm. przepr.Dorota Kowalska. - Warszawa : "Difin", 2011
  Lubaczów WL 48090
 35. Państwo Islamskie : geneza nowego kalifatu / Oliver Hanne, Thomas Flichy de La Neuville ; przeł. Janusz Danecki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2015
  Lubaczów WL 49815
  Przemyśl CzP 94(4/9)
 36. Patria / Fernando Aramburu ; z języka hiszpańskiego przełożyła Karolina Jaszecka. - Katowice : Sonia Draga, 2018
  Jarosław WJ 57011
 37. Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej / Izabela Oleksiewicz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2013
  Przemyśl WP 106452
 38. Polityka Unii Europejskiej wobec terroryzmu / Luiza Wojnicz. - Toruń : Adam Marszałek, 2011
  Przemyśl WP 105654
 39. Polski system antyterrorystyczny : prawno-organizacyjne kierunki ewolucji / - Warszawa : "Difin", 2014
  Przemyśl WP 107908
 40. Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce / pod red. Jerzego Szafrańskiego, Krzysztofa Liedela. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2011
  Przemyśl WP 107862
 41. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012 / pod. red. Tomasza Bąka. - Kraków [etc.] : Konsorcjum Akademickie - Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, 2012
  Przemyśl WP 105227
  Lubaczów WL 48238
  Jarosław WJ 55572
 42. Psychologia terroryzmu / John Horgan ; red. nauk. Adam Frączek ; tł. Aleksandra Jaworska-Surma. - Wyd. 1, dodruk 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
  Lubaczów WL 49496
  Lubaczów WL 50469
 43. Rola środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu terroryzmowi i w walce z nim / pod red. nauk. Kuby Jałoszyńskiego, Bernarda Wiśniewskiego. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2012
  Przemyśl WP 107863
 44. Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy / red. nauk. Małgorzata Pietrasiak, Sylwester Bębas, Paweł Kowalski ; Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2014
  Przemyśl WP 109960
 45. Służby graniczne w walce z terroryzmem : polskie warunki ustrojowo-prawne / Marek Ilnicki. - Toruń : Adam Marszałek, 2011
  Przemyśl CzP 351/354
 46. Służby specjalne we współczesnym państwie / red. nauk. Zbigniew Siemiątkowski i Aleksandra Zięba ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych. - Warszawa : "Elipsa", 2016
  Przemyśl WP 111416
  Jarosław WJ 56628
 47. Terror w Polsce - analiza wybranych przypadków / Krzysztof Liedel, Andrzej Mroczek. - Warszawa : "Difin", 2013
  Przemyśl WP 105991
  Przemyśl WP 107916
 48. Terroryzm / Charles Townshend ; tł. Ryszard M. Machnikowski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017
  Przemyśl WP 112110
 49. Terroryzm : wczoraj i dziś : księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. - Warszawa : "Difin", 2015
  Przemyśl WP 108408
 50. Terroryzm / Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven ; [red. nauk. pol. wyd. Krzysztof Liedel]. - Wyd. 1, 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
  Przemyśl CzP 32
 51. Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej / Jarosław Cymerski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. - Warszawa : "Rytm" ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, cop. 2013
  Lubaczów CzL 48677
 52. Terroryzm a prawa człowieka / pod red. Haliny Zięby-Załuckiej i Tomasza Bąka. - Kraków : Konsorcjum Akademickie - Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, 2012
  Lubaczów WL 49084
 53. Terroryzm i bezpieczeństwo ekonomiczne : wybrane zagadnienia / Robert Cegiełka. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Synergy Elżbieta Meissner, 2014
  Przemyśl WP 109962
 54. Terroryzm międzynarodowy / Tomasz Aleksandrowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Literackie Wojciech Butkiewicz 2015
  Lubaczów CzL 49964
 55. Terroryzm na początku XXI wieku : pojęcie, istota i przyczyny zjawiska / Sebastian Wojciechowski. - Bydgoszcz ; Poznań : "Branta", 2011
  Przemyśl WP 104610
  Jarosław WJ 54265
  Przemyśl CzP 32
 56. Terroryzm ponowoczesny : studium z antropologii polityki / Robert Borkowski. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2014
  Jarosław WJ 55853
  Lubaczów CzL 49223
 57. Terroryzm samobójczy : fakty, geneza, analiza / Maciej Zimny. - Warszawa : "Difin", 2017
  Przemyśl CzP 32
 58. Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych : (na obszarze Izraela w II połowie XX wieku) / Adam Krawczyk. - Toruń : "Adam Marszałek", 2013
  Przemyśl WP 107917
 59. Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych / Aneta Nowakowska-Krystman [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2015
  Przemyśl WP 109963
 60. Terroryzm. T. 1 / Brunon Hołyst. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : "LexisNexis", 2011
  Lubaczów CzL 47189
  Przeworsk MKsK 32
  Jarosław CzJ 32
 61. Terroryzm. T. 2 / Brunon Hołyst. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : "LexisNexis", 2011
  Lubaczów CzL 47190
  Przeworsk MKsK 32
  Jarosław CzJ 32
 62. Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Krzysztof Liedel. - Warszawa : "Difin", 2011
  Przemyśl WP 103710
 63. Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa / red. nauk. Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : "Elipsa", 2014
  Przemyśl WP 107932
  Lubaczów WL 49498
 64. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / red. nauk. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011
  Przemyśl WP 102998
 65. Wojna ze światowym terroryzmem jako produkt medialno-marketingowy / Cezary Redzik. - Gdynia : "Novae Res", 2013
  Przemyśl WP 105997
 66. Współczesne oblicza bezpieczeństwa / red. nauk. Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski . - Białystok : "Temida 2", 2015
  Przemyśl CzP 32
 67. Współczesne oblicza bezpieczeństwa międzynarodowego / red. nauk. Łukasz Jureńczyk, Kamila Sierzputowska, Sławomir Sadowski. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014
  Przemyśl WP 109964
 68. Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa / red. nauk. Marek Górka. - Warszawa : "Difin", 2015
  Przemyśl WP 107922
 69. Współczesne zagrożenia terroryzmem / pod red. nauk. Kuby Jałoszyńskiego. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2013
  Przemyśl WP 107868
 70. Wyzwania XXI wieku a człowiek / red. Paweł Maciaszczyk, Beata Zięba-Kołodziej, Lidia Kaliszczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła żawodowa im. Stanisława Tarnowskiego, 2015
  Przemyśl WP 109967
 71. Zabójczy flirt : literatura i terroryzm / Jacek Mikołajczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, Bielsko-Biała : "Park", 2011
  Lubaczów WL 47884
  Przeworsk MKsK 82(091)
  Przemyśl CzP 82(091)
 72. Zagrożenie terroryzmem : poczucie bezpieczeństwa na początku XXI wieku oraz wpływ terroryzmu na procesy gospodarcze w wymiarach mikro i makro / Robert Cegiełka. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Synergy Elżbieta Meissner, 2015
  Przemyśl WP 109969
 73. Zrozumieć współczesny terroryzm : wybrane aspekty fenomenu / Sebastian Wojciechowski, Przemysław Osiewicz. - Warszawa : "Difin", 2017
  Przemyśl WP 112119
  Jarosław WJ 56728
 74. Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych / pod red. Tomasza Bąka. - Kraków ; Rzeszów ; Zamość : Konsorcjum Akademickie - Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, 2011
  Przemyśl WP 104628
 75. Życie w społeczeństwie ryzyka : nowe obszary zagrożeń i współczesne technologie bezpieczeństwa / red. nauk. Marek Walancik, Maciej Witkowski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2016
  Przemyśl WP 112057

Artykuły z czasopism:

 1. 1 września 2001 w poezji: (Szymborska, Lipska, Hartwig) / Katarzyna Wądolny-Tatar// PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2012, z. 4, s. 101-113
 2. Jak rozmawiać z uczniami o zagrożeniach / Tomasz Garstka// DYREKTOR SZKOŁY. - 2016, nr 11, s. 52-56
 3. Królobójcy? / Michał Kopczyński // MÓWIĄ WIEKI. - 2018, nr 3, s. 31-34
 4. Piraci Morza Śródziemnego / Michał Kowalski // MÓWIĄ WIEKI. - 2016, nr 10, s. 26-30
 5. "Szakal" w Warszawie / Przemysław Gasztold-Seń // PAMIĘĆ.PL. - 2012, nr 2, s. 3
 6. Terroryzm - nowe oblicze / Mariusz Mróz, Ireneusz Wywiał // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2015, nr 2, s. 4-11
 7. Terroryzm w perspektywie historycznej / Maria Bogucka // MÓWIĄ WIEKI. - 2011, nr 8, s. 12-17
 8. W poszukiwaniu straconego znaczenia / Arie W. Kruglanski ; rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska // CHARAKTERY. - 2013, nr 9, s. 67-71
 9. Zamach bombowy przemyskiego gimnazjalisty na prezydenta II RP. [Cz. 1] / Józef Frankiewicz // GAZETA PRZEMYSKA. - 2015, nr 1 (6 I), s. 9
 10. Zamach bombowy przemyskiego gimnazjalisty na prezydenta II RP. [Cz. 2] / Józef Frankiewicz // GAZETA PRZEMYSKA. - 2015, nr 2 (13 I), s. 8
 11. Zamach bombowy przemyskiego gimnazjalisty na prezydenta II RP. [Cz. 3] / Józef Frankiewicz // GAZETA PRZEMYSKA. - 2015, nr 3 (20 I), s. 4
 12. Zamach na rosyjskiego gubernatora / Arkadiusz Bednarczyk // SUPER NOWOŚCI. - 2018, nr 26 (6 II), s. 14

Autor: Elżbieta Krupa