Mobbing (2012-2018)

Krosno

Wydawnictwa zwarte
 
1.    Molestowanie moralne : perwersyjna przemoc w życiu codziennym / Marie-France Hirigoyen ; przeł. Jolanta Cackowska-Demirian. - Wyd. 2. - Poznań : "W drodze", 2012
Sygn.  M   133315
2.    Oblicza patologii zawodowych i społecznych / red. nauk. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. - Warszawa : "Difin", 2015
Sygn.  JM   73752,   M   136704,  SM   53549
3.    Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejsu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Sygn. BM   36782,   M   133122,  LM   29899
4.    Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy / red. nauk. Teresa Wyka, Czesław Szmidt. - Warszawa : "Poltext", 2012
Sygn.  JM   72587
5.    Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2014
Sygn.  M   136520,  SM   53636
6.    Zapobieganie patologiom w organizacji : rola funkcji personalnej / red. nauk. Dagmara Lewicka ; aut. Dagmara Lewicka [ i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
Sygn.  M   135636
7.    Zatrzymać mobbing i inne formy przemocy / Barbara Wojewódzka. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2012
Sygn. JM   72903, M   135447
 
 
Artykuły w wydawnictwach zwartych
 
1.   Czynniki o charakterze podmiotowym i sytuacyjnym warunkujące występowanie mobbingu w środowisku nauczycielskim - komunikat z badań / Elżbieta Strutyńska // W: Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia. T. 2 / pod red. Ewy Musiał i Małgorzaty Bednarskiej. - Kraków : "Impuls", 2013 S. 477-493
Sygn. M 135440
2.   Dysfunkcje etyczne w sferze publicznej / Jolanta Itrich-Drabarek // W: Etyka w życiu publicznym Warszawa : "Aspra-Jr", 2012 S. 231-255
Sygn. M 134211, M 134440


Wydawnictwa ciągłe
 
1.    Bullying i mobbing w szkole / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła 2012, nr 1, s. 119-129
2.   Charakterystyka ofiar mobbingu w miejscu pracy / Monika Miedzik // Niebieska Linia 2014, nr 6, s. 8-12
3.   Charakterystyka sprawców mobbingu w miejscu pracy / Monika Miedzik // Niebieska Linia 2015, nr 1, s. 8-11
 
 
 
4.   Czy to już mobbing? : negatywne zachowania pracodawcy: prześladowanie, nękanie, dyskryminacja / Joanna Skrobisz // Głos Nauczycielski 2016, nr 38, wkł. Bliżej Prawa, s. III-IV
5.   Jeszcze o złośliwościach : bierna agresja, atak nie wprost - jak sobie z tym asertywnie radzić? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2016, nr 27-28, s. 18
6.   Makiawelizm i kultura organizacji jako predyktory mobbingu w miejscu pracy / Elżbieta Turska, Irena Pilch // Psychologia Społeczna T. 11, nr 3 (2016), s. 284-296
7.   Mobbing w miejscu pracy : przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami / Małgorzata Gamian-Wilk, Lidia Grzesiuk // Psychologia Społeczna T. 11, nr 3 (2016), s. 244-254
8.   Mobbing w szkole / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły 2015, nr 2, s. 24-27
9.   Mobbing w szkole / Maria Brudnik-Dąbrowska // Życie Szkoły 2014, nr 9, s. 27-30
10.   Mobbing w zatrudnieniu / Maja Szymczak // Wychowanie w Przedszkolu 2013, nr 3, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 3-5
11.   Nauczyciel w roli ofiary? : o uwarunkowaniach mobbingu w środowisku szkolnym / Elżbieta Strutyńska // Psychologia Społeczna T. 11, nr 3 (2016), s. 297-309
12.   Niby nic takiego / Agata Muszyńska // Wiedza i Życie 2016, nr 1, s. 58-62
13.   Nie dla mobbingu : dzięki asertywności możemy skutecznie bronić się przed przemocą psychiczną w każdej relacji, także w pracy. Cz. 1 / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2016, nr 43, s. 14
14.   Nie dla mobbingu : dzięki asertywności możemy się skutecznie bronić przed przemocą psychiczną w każdej relacji, także w pracy / Cz. 2 / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2016, nr 46, s. 14
15.   Nie warto bronić mobberów : dla jednych dobry przyjaciel lub wspaniała koleżanka, dla innych - wyrachowany sprawca cierpienia / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2015, nr 12, s. 10
16.   Odszkodowanie za mobbing / Teresa Konarska, Joanna Skrobisz // Głos Nauczycielski 2016, nr 7, wkł. Bliżej Prawa, s. I-II
17.   Procedura przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji // Głos Pedagogiczny 2017, nr 1, s. 29-37
18.   Przemoc w pracy : zawód nauczyciela jest jednym z bardziej narażonych na mobbing / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2014, nr 40, s. 14
19.   Uzdolniona artystycznie osoba z niepełnosprawnością wobec problemu mobbingu w otoczeniu własnym / Leszek Ploch // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2017, nr 4, s. 149-164
20.   Vademecum mobbingu dla pracowników służb społecznych / Karol Mausch, Ewa Ryś // Praca Socjalna 2012, nr 6, s. 19-35
21.   Zanim będzie za późno : mobbing. Jak się z nim zmierzyć, jak mu przeciwdziałać? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2014, nr 41, s. 10
 
 
 
                  Lokalizacja:
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM - Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Małgorzata Penar