Najnowsza historia Polski

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2010

Zestawiła: Lilianna Żywutska

NAJNOWSZA HISTORIA POLSKI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994 - 2009


Druki zwarte:

 

 1. Droga do wolności : polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej / Roman Kuźniar. - Warszawa : „Scholar” : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2008. CzP   32
 2. Historia najnowsza od 1945 r. / Małgorzata Ciejka. - Kraków : "Omega", 2009. CzP   94(438)
 3. Historia polityczna Polski : 1989-2005 / Antoni Dudek. - Kraków : „Arcana”, 2007. WP   94492, CzP   93(438)
 4. Historia Polski : od czasów najdawniejszych do 1990 roku / Jerzy Topolski. - Warszawa ; Kraków : „Polczek”, 1992. CzP   94(438)
 5. Historia Polski 1864-2001 / Antoni Czubiński. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002. WP   92949, CzP   94(438)
 6. Historia Polski 1914-2004 / Wojciech Roszkowski. - Wyd. 10 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. WP   89417, WP   89432, CzP   94(438)
 7. Historia Polski. T. 2 / Henryk Samsonowicz [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. WP   95784, CzP   94(438)
 8. Historia ustroju Polski / Marian Kallas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.  CzP   34
 9. Historia ustroju Polski X-XX w / Marian Kallas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. WP   83720, CzP   34
 10. Kalendarium dziejów Polski : historia, społeczeństwo, literatura, sztuka, nauka, technika / [wyd. Danuta Borowska-Mostafa ; oprac. merytoryczne Bartosz Działoszyński i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. CzP   93/94(03)
 11. Na progu IV Rzeczypospolitej : myśli o historii i przyszłości / Marcin Masny. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005. WP   92635
 12. Najnowsza historia Polski [Film] : musicie być mocni! Musicie być wierni! / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : „Rafael”, [2007]. WP   147,  WP   171
 13. Najnowsza historia Polski [Film] : My od „Sztubaka” / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : „Rafael”, [2007]. WP   144,  WP   168
 14. Najnowsza historia Polski [Film] : PRL - laboratorium pieriestrojki / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : „Rafael”, [2007]. WP   149, WP   173
 15. Najnowsza historia Polski [Film] : SKS - przełamywanie strachu / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : „Rafael”, [2007]. WP   146, WP   170
 16. Najnowsza historia Polski [Film] : Solidarność - kruszenie murów / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : „Rafael”, [2007]. WP   148, WP   172
 17. Najnowsza historia Polski [Film] : spalić kościół / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : „Rafael”, [2007]. WP   145, WP   169
 18. Najnowsza historia Polski 1914-1993. T. 1 / Andrzej Albert [pseud.] Wojciech Roszkowski [nazwa]. - Wyd. 5 rozszerz. i popr. - Londyn : „Puls”, cop. 1994. CzP   94(438)
 19. Najnowsza historia Polski 1914-1993. T. 1 / Andrzej Albert [pseud.] Wojciech Roszkowski [nazwa]. - Warszawa : „Świat Książki”, 1995. WP   96197
 20. Najnowsza historia Polski 1914-1993. T. 2 / Andrzej Albert [pseud.] Wojciech Roszkowski [nazwa]. - Wyd. 5 rozszerz. i popr. - Londyn : „Puls”, cop. 1994. CzP   94(438)
 21. Najnowsza historia Polski 1914-1993. T. 2 / Andrzej Albert [pseud.] Wojciech Roszkowski [nazwa]. - Warszawa : „Świat Książki”, 1995. WP   96198
 22. Najnowsza historia Polski. T. 2, 1945-1980 / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : „Świat Książki”, 2003. WP   100287, CzP   94(438)
 23. Najnowsza historia Polski. T. 2, 1945-1980 / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : „Świat Książki”, 2003. WP   100287, CzP   94(438)
 24. Najnowsza historia Polski. T. 3, 1980-2002 / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : „Świat Książki”, 2003. WP   88980
 25. Polska - losy państwa i narodu 1939-1989 / Andrzej Friszke. - Warszawa : „Iskry”, 2003. WP   92885, WP   93297
 26. Polska między II a III Rzeczypospolitą : 1944-1989 / Zbigniew Jerzy Hirsz. - Białystok : „Totus”, 1993. CzP   94(438)
 27. Pół wieku dziejów Polski / Andrzej Paczkowski. - Wyd. 5 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. CzP   94(438)
 28. Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007) / Włodzimierz Bonusiak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. CzP   32
 29. Utopia nad Wisłą : historia Peerelu / Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : „Park”, cop. 2008. WP   96519
 30. Wiek XXI : jaki będzie i co nam przyniesie / Stanisław Głąbiński. - Warszawa : „Placet”, 2006. WP   93161
 31. Wojna polsko-jaruzelska : stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 - 22 VII 1983 / Andrzej Paczkowski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2006. CzP   94(438)


Artykuły z czasopism:

 1. Anders na celowniku / Jacek Zygmunt Sawicki // Mówią Wieki. - 2007, nr 11, s. 51-54
 2. Barwy roku / Błażej Brzostek // Mówią Wieki. – 2006, nr 10, s. 15-21
 3. Biało – czerwone okno na świat. Gdynia w oczach propagandzistów epoki gierkowskiej / Jan Tygielski //  Mówią Wieki. - 2009, nr 8, s. 37 - 41
 4. Budyń waniliowy, czyli Okrągły Stół od kuchni / Piotr Bikont; rozm. przepr. Tomasz Bohun, Jarosław Krawczyk i Bogusław Kubista  //   Mówią Wieki. - 2009, nr 7, s. 10 - 14
 5. Clerus Machinans, Clerus Errans? O „księżach  patriotach” faktów kilka / Bartosz Kaliski //  Mówią Wieki. - 2009, nr 10, s. 47 - 49
 6. Czerwiec ’76 a polityka zagraniczna PRL / Piotr Długołędzki //  Mówią Wieki. - 2008, nr 3, s. 89 - 95
 7. Czerwona twierdza zmienia kolor. Szkoła Główna Planowania i Statystyki w latach 1980 – 1981 / Andrzej Zawistowski // Mówią Wieki. – 2006, nr 4, s. 40-43
 8. Człowieka z marmuru historia prawdziwa / Hubert Wilk //  Mówią Wieki. - 2009, nr 4, s. 44 - 48
 9. Demokracja reglamentowana / Andrzej Brzozowski //  Mówią Wieki. - 2009, nr 6, s. 9
 10. Hotele w PRL – rezerwaty dobrobytu / Paweł Sowiński // Mówią Wieki. – 2005, nr 2, s. 32-37
 11. Kor – nie tylko wielka polityka / Jan Olaszek //  Mówią Wieki. - 2008, nr 7, s. 40 - 44
 12. Lekcja w muzeum / Stanisław Barański // Mówią Wieki. - 2007, nr 8, s. 46-49
 13. Maluch – symbol na czterech kółkach / Sławomir Horowski //  Mówią Wieki. – 2006, nr 12, s. 36-39
 14. Miasto na wzgórzu. Sandomierz a PRL / Błażej Brzostek  //  Mówią Wieki. - 2009, nr 6, s. 80 - 82
 15. Mieszkać w PRL / Krzysztof Madej // Mówią Wieki. – 2005, nr 1, s. 34-39
 16. Milicyjna agentura 1944-1957 / Piotr Majer //  Dzieje Najnowsze. - R. 37, nr 1 (2005), s. 47-68
 17. Najnowsza historia Polski w publikacjach historyków zachodnich / Maria Jadczak // Wiadomości Historyczne. - 1998, nr 5, s. 307 – 310 
 18. Od czerwca do października / Paweł Machcewicz; rozm. przepr., Jarosław Krawczyk i Bogusław Kubisz // Mówią Wieki. – 2006, nr 10, s. 22-27
 19. Pierre Buhler - mówi o naszej historii współczesnej / Pierre Buhler // Wiadomości Historyczne. - 2000, nr 4, s. 171 – 175 
 20. Po „wyzwoleniu” Kielce w latach 1945-1950 / Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki // Mówią Wieki. - 2007, nr 12, s. 80-83
 21. Podkrakowski Magnitogorsk / Andrzej Chwalba // Mówią Wieki. - 2007, nr 5, s. 63-67
 22. Polska w lustrze „ solidarności” / prof. Andrzej Paczkowski, Jan Skórzyński; rozm. przepr., Jarosław Krawczyk, Bogusław Kubisz i Piotr  M. Majewski // Mówią Wieki. – 2006, nr 1, s. 10-14
 23. Polska w XX wieku - droga do społeczeństwa obywatelskiego / Daniel Przastek //  Społeczeństwo i Polityka. - 2005, nr 1, s. 77-93
 24. Polski rok 1968 / Jerzy Eisler. - Warszawa : Instutut Pamięci Narodowej, 2006 Rec. : Marzec ‘68 : bunt pokoleniowy / Krzysztof Kosiński // Dzieje Najnowsze. - R. 38, nr 3(2006), s. 181 – 188
 25. Powstanie praskie 5- 9 maja 1945 roku / Andrzej Krawczyk  //  Mówią Wieki. - 2008, nr 5, s. 30 - 35
 26. Przełamać barierę strachu. Drugi obieg wydawniczy w latach osiemdziesiątych   / Paweł Sowiński // Mówią Wieki. – 2005, nr 8, s. 33-37
 27. Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie ( 1945 - 1989) / Barbara Klich - Kluczewska. Warszawa : Wydawnictwo „Trio”, 2005 Rec. : Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945 - 1989) / Piotr Perkowski // Dzieje Najnowsze. - R.38, nr 3(2006), s. 200–206
 28. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej w Polsce / Tadeusz Bodio, Piotr Załęski // Społeczeństwo i Polityka. - 2005, nr 2, s. 63-76
 29. Radomski czerwiec. 25 czerwca 1976 / Robert Szuchta, Agnieszka Ucińska // Mówią Wieki. – 2006, nr 6, s. 3
 30. Refleksje o historii i patriotyzmie. Ojczyzna, globalizacja - przewartościowania XXI w. / Hanna Wójcik - Łagan //  Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 2, s. 2 – 9
 31. Rok 1989 - z doświadczeń przeszłości / Anna Magierska //  Społeczeństwo i Polityka. - 2005, nr 2, s. 25-34
 32. Solidarność wygrała / Bogdan Lis, doc. Andrzej Friszke; rozm. przepr., Jarosław Krawczyk, Bogusław Kubisz i Piotr  M. Majewski // Mówią Wieki. – 2005, nr 8, s. 10-14
 33. Społeczeństwo polskie w dobie transformacji / Daniel Przastek //  Społeczeństwo i Polityka. - 2005, nr 2, s. 49-62
 34. Stan wojenny 13 grudnia 1981 / Robert Szuchta, Agnieszka Ucińska // Mówią Wieki. – 2006, nr 12, s. 3
 35. Studencki bunt : marzec 1968 / Łukasz Wojtach // Mówią Wieki. - 2008, nr 3, s. 3
 36. Szkoła wolności. Prasa niezależna i Okrągły Stół / Paweł Sowiński //  Mówią Wieki. - 2009, nr 7, s. 26 - 29
 37. Transformacja sposobu władzy w Polsce po roku 1989 roku / Tomasz Słomka //  Społeczeństwo i Polityka. - 2005, nr 2, s. 35-48
 38. Trzy Rzeczpospolite. Trzy świadomość obywatelska może pomijać  historyczną? / Leszek Moczulski // Społeczeństwo i Polityka. - 2005, nr 2,  s. 9-24
 39. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w okresie pierwszej „Solidarności” (1980 - 1981) / Ryszard Kozłowski //  Dzieje Najnowsze. - R.38, nr 4(2006), s. 179 – 195
 40. W tle okrągłego stołu. Nastroje społeczne pod koniec lat 80.XX wieku / Krzysztof Koniński //  Mówią Wieki. - 2009, nr 7, s. 20 - 25
 41. Walutowy przekręt / Piotr Marczak // Mówią Wieki. – 2006, nr 7, s. 32-36
 42. Wyboista droga do rynku. Polska gospodarka u schyłku realnego socjalizmu / Mariusz Jastrząb // Mówią Wieki. - 2009, nr 7, s. 15 - 19
 43. Zachód to bogactwo / Marcin Kula // Mówią Wieki. – 2005, nr 2, s. 26-31
 44. Zawsze przez Sandomierz  / Janusz Karaczewski  //  Mówią Wieki. - 2009, nr 6, s. 84 - 85

 

Autor: Lilianna Żywutska