Bezpieczeństwo publiczne

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Lilianna Żywutska

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1978 - 2012

Wydawnictwa zwarte:

 1. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego / Stanisław Pieprzny. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. CzP 351/354 
 2. Administracja i bezpieczeństwo / red. nauk Tadeusz Okrasa. - Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2011. WP 103836,  WP 104557
 3. Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe / Andrzej Misiuk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.  CzP 351/354
 4. Aparat bezpieczeństwa a wojskowy wymiar sprawiedliwości : Rzeszowszczyzna 1944-1954 / Janusz Borowiec. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2004. CzP 94(438)
 5. Aparat bezpieczeństwa wobec księży Kościoła rzymskokatolickiego diecezji przemyskiej w latach 1944-1954 / Roksana Szczęch ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu. Instytut Historii i Archiwistyki. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2006. CzP 00/09(438-11-13)
 6. Bezpieczeństwo : wymiar współczesny i perspektywy badań / pod red. Mirosława Kwiecińskiego. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010.  WP 102862
 7. Bezpieczeństwo dziecka w domu, szkole, na ulicy / il. Jacek Skrzydlewski ; tekst Małgorzata Wróblewska. - Wrocław : "Siedmioróg" : "Promocja", 2011. WP 14784/b,  WP 14831/b
 8. Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz do ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Wyd. 2. - Warszawa : "Difin", 2010.   WP 102432
 9. Bezpieczeństwo kryzysowe / red. Mieczysław Koziński ; [aut. Ryszard Jakubczak i in.]. - Gdańsk : Fundacja "Pro Pomerania", 2010.  WP 102861
 10. Bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny w warunkach globalizacji / red. Jerzy Zawisza. - Słupsk : Fundacja "Pro Pomerania" ; Białystok : przy współpr. z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej, 2009.  WP 102864
 11. Bezpieczeństwo narodowe Polski : geopolityczne o geoekonomiczne uwarunkowania / pod red. Edwarda Haliżaka ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. - Toruń : Adam Marszałek, 2009. WP 100077
 12. Bezpieczeństwo Polski w perspektywie członkowstwa w Unii Europejskiej / pod red. nauk. Konstantego Adama Wojtaszczyka ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski : "Elipsa", 2002. WP 88668
 13. Bezpieczeństwo publiczne : stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1918-2009 / Lech Mażewski. - Toruń : Adam Marszałek, 2010.  CzP 34
 14. Bezpieczeństwo publiczne : zarys problematyki / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Zygmunt T. Niczyporuk. - Gliwice : Politechnika Śląska, 2010. CzP 351/354
 15. Bezpieczeństwo publiczne a ochrona granicy państwowej RP / pod red. Adriana Konopki. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2010. WP 103822
 16. Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa / Marek Leszczyński. - Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego 2009. WP 100074
 17. Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku / Marek Leszczyński. - Warszawa : "Difin", 2011.  WP 104560
 18. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa / Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski. - Stan prawny na: 10 kwietnia 2011 r. - Warszawa : "Difin", 2011. WP 103532
 19. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. WP 99867
 20. Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa / pod red. Marka Madeja i Marcina Terlikowskiego. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009. WP 102860
 21. Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym / red. nauk. Włodzimierz Fehler. – Warszawa : "Arte", 2009. WP 100666
 22. Bezpieczeństwo w turystyce : wybrane zagadnienia / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. WP 102894
 23. Bezpieczeństwo wewnętrzne : tożsamość, kierowanie, zarządzanie / Cezary Rutkowski ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010. CzP 351/354
 24. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński. - Warszawa : "Elipsa", 2009. WP 100076
 25. Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej / pod red. Andrzeja Chajbowicza i Tadeusza Kocowskiego ; Wydawnictwo Dolnośląskie, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2009. WP 102863
 26. Bezpiecznie przez życie czyli Jak uczyć dziecko unikania zagrożeń : w domu w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu / Regina Dąbrowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2009.  WP 100255
 27. Bieszczady w ogniu / Artur Bata. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. WP 8054/b
 28. Był w Polsce czas / Stanisław Wałach. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. WP 33125
 29. Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. WP 98868
 30. Dzień wczorajszy / Jan Kantyka, Andrzej Konieczny. - Wyd. 4 zm. i porzerz. - Katowice : "Śląsk", 1981. WP 58280
 31. Edukacja, praca, bezpieczeństwo / red. nauk. Marek Rybakowski ; Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009.  WP 100657
 32. Historia policji w Polsce : od X wieku do współczesności / Andrzej Misiuk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. CzP 351/354
 33. Justycjarjusze, hutmani, policjanci : z dziejów służb ochrony porządku w Polsce / Andrzej Abramski, Jerzy Konieczny. - Katowice : "Śląsk", [1988]. WP 75384
 34. Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej / Bartosz Czarnecki, Waldemar Siemiński. - Warszawa : "Difin", 2004. CzP 351/354
 35. Logistyka w bezpieczeństwie / Andrzej Szymonik. - Warszawa : "Difin", 2010. WP 102108
 36. Między piekłem a rajem : szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku / Stanisław Koziej. - Toruń : Adam Marszałek : Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, 2008. WP 100082
 37. Na beskidzkich szlakach : z dziejów walk z okupantem hitlerowskim / Jan Kantyka. -Katowice : "Śląsk", [1985]. WP 68333
 38. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa / Andrzej Szymonik. - Warszawa : "Difin", 2011. WP 104636
 39. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Krzysztof Kruszko. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. WP 102152
 40. Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji / [zespół aut. Ryszard Jakubczak i in. ] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. WP 101997
 41. Przemoc w rodzinie a bezpieczeństwo społeczne / Zdzisław Nowakowski, Andrzej Sęk, Henryk Tokarski ; [Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie]. - Warszawa : Towarzystwo Naukowe Powszechne, 2009. WP 104596, CzP 34
 42. Przygotowanie dzieci i młodzieży do działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia / Marian Cieślarczyk [i in.]. - Siedlce : Akademia Podlaska 2008. WP 102975
 43. Rodzice, nauczyciele, uczniowie - partnerzy w tworzemu bezpiecznej szkoły : ogólnopolska konferencja / Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej. - Warszawa : "Edytor", 2005. WP 103905
 44. Siedem rozmów z generałem dywizji Władysławem Pożogą, I zastępcą ministra spraw wewnętrznych, szefem wywiadu i kontrwywiadu / rozmawiał Henryk Piecuch. - Warszawa : "Czytelnik", 1987.  WP 74597
 45. Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego : zarys problematyki / Bolesław Sprengel. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. WP 100092
 46. Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego / Eugeniusz Moczuk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. WP 101290, WP 101967
 47. Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa / pod red. Leszka Jana Bullera ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Socjotechniki. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2011. WP 103692
 48. Społeczne skutki globalizacji : globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Izabelli Łęckiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2005. WP 95687
 49. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Janusz Symonides ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; [aut.: Agnieszka Bieńczyk-Missala i in.]. - Warszawa : "Scholar", 2010 CzP 32
 50. Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944-1956 / Dariusz Iwaneczko. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004. CzP 00/09(438-11-13)
 51. W obronie władzy ludowej : [wybór wydarzeń z dziejów walk w obronie władzy ludowej w Polsce w latach 1944-1952] / pod red. nauk. Tadeusza Walichnowskiego. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. WP 70665
 52. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / red. nauk. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011. WP 102998
 53. Współczesny wymiar funkcjonowania Policji / red. nauk. Bernard Wiśniewski, Zbigniew Piątek ; [oprac. zespół aut. w skł. Piotr Broda i in.] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2009. CzP 351/354
 54. Z problemów bezpieczeństwa : policja a zagrożenia globalne / red nauk. Andrzej Misiuk, Janusz Gierszewski ; Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach. - Chojnice : Przedsiębiorstwo Marketingowe "Logo", 2010. CzP 351/354
 55. Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego / Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak. - Warszawa : Difin, 2011. WP 104264
 56. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym / Marek Lisiecki. - Warszawa : "Łośgraf", 2011. WP 102573

 

Artykuły z czasopism

 1. Badanie poczucia bezpieczeństwa ucznia / Hanna Borucka // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 58-60
 2. Bezpieczeństwo komunikacyjne / Aleksandra Marchlewicz, Ewa Rządkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 37-38
 3. Bezpieczna droga do szkoły / Brygida Puczyńska // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s.420-423
 4. Bezpieczne poruszanie się po zmroku // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s.48-49
 5. Bezpieczne uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym / Marek Rybakowski // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s.403-404
 6. Bezpieczne wakacje / Krzysztof Kruszko // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s.8-12
 7. Bezpieczne wędrówki / Danuta Łazuchiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 5, s.29-33
 8. Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5,s.32-37
 9. Bo to trudny rok był / Alicja Zieba // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s.52-54
 10. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s.7-14
 11. Dziewczęta w grupach przestępczych / Edyta Bąk-Buczak // Wychowawca. - 2007. nr 2s.12-14
 12. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji / Bogumiła Bogacka-Osińska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 9, wkładka s. I-XI, bibliogr.
 13. Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo uczniów? / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s.17-19
 14. Jestem bezpieczny / Lidia Gaca // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 37-43
 15. Kto odpowiada za dzieci w miejscach publicznych? / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2010, nr 1, wkładka Pomarańczowe Forum s. 18-19
 16. Może być tylko lepiej : dzisiaj to już inna Straż / (kf) [Krzysztof Fil] // Nasz Przemyśl. - 2004, nr 0 wrzesień, s. 17
 17. "O swe bezpieczeństwo dbam" - scenariusze zajęć / Krystyna Kolowca // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, s.1, s.55-73
 18. Problem kradzieży w grupie dzieci / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2009, nr 7-8, s.8-10
 19. Rekreacja w wodzie nie tylko na ładną pogodę / Grzegorz Bielec, Paweł Klajman // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 5, s.39-44
 20. Unikajmy zagrożeń / Grażyna Maliszkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s.26-27
 21. W użyciu były pałki i broń gładkolufowa : dwa epizody podczas ćwiczeń przed Euro 2012 / J. S. [Jacek Szwic] ; fot. Jacek Szwic . - Il. // Życie Podkarpackie. - 2012, nr 7 (2284) 15 luty, s. 9

 

 

Autor: Lilianna Żywutska