Asertywność

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
oprac. Elżbieta Krupa


Asertywność

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000 – 2006Druki zwarte:

1. Asertywność : sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych / Robert E. Alberti, Michael L. Emmons ; przekł. [z ang.] Maciej Adam Michalski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002
Przemyśl WP 87956

2. Komunikacja w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
Przemyśl WP 13965/b
Jarosław WJ 50496


3. Moc słowa „nie” : sztuka podejmowania decyzji / Ulrike Dahm ; z niem. przeł. Monika Faryna. - Warszawa : "Diogenes", 2000
Jarosław WJ 48881

4. Nie, które buduje / Maria Moneta Malewska, Joanna Malewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
Jarosław WJ 50332
Lubaczów WL 1502

5. Sztuka konfrontacji / Henry Cloud, John Townsed ; przeł. Zbigniew Kościuk. - Warszawa : "Vocatio", 2005
Lubaczów WL 42640

6. Toksyczni ludzie : jak się przed nimi bronić w domu, w pracy, w towarzystwie / Pierre Haineault ; przeł. Piotr Wąsik. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbid Media, 2006
Lubaczów WL 42791


Artykuły z czasopism:

1. Asertywne mówienie ,,Nie'' : scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy szóstej szkoły podstawowej / Mirosława Woszczek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 12, s. 2 – 3

2. Asertywność / Elżbieta Kowalska // COGITO . - 2004, nr 19, s. 62

3. Asertywność / Ewa Nowak // COGITO . - 2004, nr 5, s. 31

4. Asertywność gimnazjalisty / Piotr Skowronek // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM . - 2000/2001, nr 2 , s. 90 – 93

5. Asertywność po polsku / Wioletta Maćkała, Aldona Kozie// WSZYSTKO DLA SZKOŁY.- 2005, nr 7-8, s. 22 – 23

6. Asertywność - sposób na agresję : scenariusz zajęć / Bożena Kukiełka // BIBLIOTEKA W SZKOLE . - 2001, nr 10, s. 23

7. Asertywność- trudna sztuka / Anna Manturzewska-Grzegorczyk // PSYCHOLOGIA W SZKOLE . - 2005, nr 4, s. 39 – 46

8. Asertywność w konwersacji jako komponent sprawności komunikacyjnej dziecka / Barbara Jacennik // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY .- 2001, nr 3-4, s. 163 – 175

9. Asertywność w praktyce / Agnieszka Łopata // WYCHOWAWCA . - 2006, nr 6, s. 29

10. Asertywność w praktyce pedagogicznej / Teresa Zubrzycka – Maciąg .- Bibliogr. // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA .- 2002, nr 1, s. 26 – 29

11. Być sobą / Małgorzata Sagan // WYCHOWAWCA . - 2005, nr 5, s. 27

12. Jak bronić siebie i nie ranić innych - asertywność /Agnieszka Łopat // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 4, s. 26

13. Jak odmawiać łagodnie, stanowczo i bez lęku / Agnieszka Kozak // ŻYCIE SZKOŁY .- 2004, nr 1, s. 19 - 23

14. Kształtowanie zachowań asertywnych cz. I / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM . - 2005, nr 3, s. 14 – 15

15. Kształtowanie zachowań asertywnych cz. II / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2005, nr 5, s. 14 – 15

16. Myślę nie, mówię nie / Ryszard Błaszczyk // LIDER . - 2002, nr 9, s. 29

17. Myślę nie, mówię nie / Ryszard Błaszczyk // LIDER . - 2005, nr 1, s. 30

18. Nie proś o to, co możesz wziąć / Renata Rosa-Chłobowska // NOWA POLSZCZYZNA .- 2003, nr 1, s. 48 – 49

19. O asertywności w szkole / Mirosław Choina // NOWA SZKOŁA . - 2001, nr 7, s. 20 – 24

20. Oblicze współczesnej szkoły - poziom agresywności i asertywności nauczycieli / Alicja Gorący, Jacek Mrozicki // KULTURA FIZYCZNA .- 2003, nr 11-12, s. 5 – 7

21. Percepcja siebie i własnych relacji interpersonalnych przez wychowanków internatu / Iwona Czerniec. - Bibliogr. // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2002, nr 4, s. 5 -11

22. Powstrzymać modę "na branie" / Jolanta Łętowska. - Bibliogr. // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ . - 2005, nr 10-11, dod. s. X-XIV

23. Rola komunikatu "ja" w umacnianiu poczucia własnej wartości / Rożnowska Anna. - Bibliogr. // EDUKACJA . - 2005, nr 2, s. 63 – 67

24. Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży / Teresa Zubrzycka – Maciąg // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE .- 2002, nr 2, s. 38 – 42

25. Wychowanie uczuć / Małgorzata Sagan // WYCHOWAWCA . - 2005, nr 6, s. 11 - 12

26. Wyrzeczenie / Małgorzata Jałocho // REMEDIUM . - 2005, nr 5, s. 24

27. Zachowania asertywne w pracy nauczyciela. Cz. 1 / Barbara Lis. - Bibliogr. // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE . - 2005, nr 3, s. 5 – 7

28. Zachowania asertywne w pracy nauczyciela. Cz. 2 / Barbara Lis // WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE . - 2005, nr 4, s. 21- 24

29. Zajęcia psychoedukacyjne ,,Nasze spotkania'' / Alicja Cieszyńska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE . - 2002, nr 2, s. 43 - 44

Autor: Elżbieta Krupa