Telefonia komórkowa (2006-2018)

Krosno

Wydawnictwa zwarte

1. UMTS : system telefonii komórkowej trzeciej generacji / Jerzy Kołakowski, Jacek Cichocki. –  Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006
     Sygn. M 119351
2. Telefon komórkowy : jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji / Paul Levinson. – Warszawa : „Muza”, cop. 2006
     Sygn. M 119563
3. Komórka : komunikacja mobilna / Rich Ling, Jonathan Donner. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
     Sygn. M 131920
4. Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. – Warszawa : „Difin”, 2013
     Sygn. BK 37985, LM 30724, M 134424, SM 53675
5. Młodzież, rówieśnicy i nowe media : społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków / Hanna Barbara Tomaszewska. – Warszawa : „Żak”, 2012
    Sygn. JM 72813, LM 29761, M 132836
6. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jurgen Holtkamp. –  Kraków : „Salwator”, 2011
     Sygn. BM 36164, LM 29123, M 130577, SM 52165, UM 26199
7. Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy. – Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2018
      Sygn. SM 54452, UM 27526
8. Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Agnieszka Ogonowska. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014
      Sygn. BM 38117, LM 30549, M 137580, SM 53761, UM 27264
 9. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan Tadeusz Woronowicz. – Poznań : „Media Rodzina” ; Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009
    Sygn. BM 35309, JM 71406, LM 28850, M 127708, M 134902, SM 51764, UM 25781, UM 26353, Cz 126932
10. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi. – Kraków : „Salwator”, 2010
       Sygn. M 132014
11. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. – Warszawa : „Difin”, 2014
       Sygn. BM 37249, JM 73217, M 135319, SM 53639
12. Uzależnienia behawioralne / Lidia Cierpiałkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
        Sygn. BM 38434, JM 74424, LM 30954, M 139373, SM 54463, UM 27527
 
 
 
Artykuły w wydawnictwach zwartych

1. Elektroniczne uzależnienia współczesnej młodzieży / Janusz Ropski.// W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek. – Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. – S. 411-426
      Sygn. BM 36823, M 133586, SM 52929
 
2. Fonoholizm jako nowe uzależnienie wśród nastolatków / Irena Motow.// W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek. – Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. – S. 461-484
      Sygn. BM 36823, M 133586, SM 52929
 
3. Sexting – od zabawy do przestępstwa / Grzegorz Kudlak.// W: Oblicza patologii społecznych. – Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. – S. 423-430
      Sygn. BM 36490, JM 72568, Cz 132647
 
4. Telefon komórkowy – szanse i zagrożenia w edukacji uczniów szkół gimnazjalnych / Andrzej Mamroł.// W: Aspekty edukacji szkolnej. – Sosnowiec : „Humanitas”, 2014. –     S. 121-129
      Sygn. JM 73365, M 135877
 
5. Współczesne sposoby komunikowania się w rodzinie na przykładzie świata wirtualnego                i SMS-ów / Dorota Majewicz.// W: Rodzina na początku III tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2. – Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. –      S. 303-306
      Sygn. M 130669, SM 51594, Cz  130706
 
 
Wydawnictwa ciągłe

1. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 1 / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2008, nr 9, s. 26-27
2. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 2 / Jacek Pyżalski.// Remedium. – 2008,
     nr 10, s. 28-29
3. Boli, oj boli : sms-owa szyja / Joanna Bogdańska, Agnieszka Stępień.// Charaktery. – 2018, nr 11, s. 60-63
4. Co potrafi telefon najnowszej generacji? / Aleksander Trembowiecki.// Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 5, s. 32-33
5. Cyberzagrożenie czy cyberszansa? / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 5, s. 27-30
6. Czy smartfony niszczą mózgi nastolatków? / Carlin Flora.// Świat Nauki. – 2018, nr 4, s. 40-47
7. Fonoholizm – problemowe korzystanie ze smartfonów jako negatywny przejaw funkcjonowania w społeczeństwie cyfrowym / Maciej Dębski.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. – 2017, nr 2, s. 38-45
8. Fonoholizm / Beata Hoffman.// Remedium. – 2013, nr 7-8, s. 5-7
9. Fonoholizm gimnazjalistów? / Klaudia Kubińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 10, s. 45-49
10. Fonoholizm u dzieci i młodzieży : jak rozpoznawać, jak pomóc? / Magdalena Goetz.// Głos      Pedagogiczny. – 2015, nr 9, s. 49-53
11.  Fonoholizm w kręgu uzależnienia / Radosław Mysior.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 10, s. 28-33
12. Fonoholizm wśród uczniów / Aneta Baranowska.// Wychowawca. – 2016, nr 2, s. 20-21
13. Fonoholizm : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Wychowawca. – 2016, nr 2, s. 22
14. Gdy brak zasięgu… / Wioletta Wiaderek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 7, s. 49-50
15. Haloooo… tu fonoholik / Martyna Figurska.// Charaktery. – 2012, nr 4, s. 82-85
16. Jak zapobiegać fonoholizmowi? / Ewa Gałązka.// Wychowawca. – 2016, nr 2, s. 22
17. Klikam, więc jestem : uzależnienie od nowych mediów – jak mu przeciwdziałać? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. – 2014, nr 11, s. 11
18. Komórka na lekcji : przeszkoda czy pomoc? / Małgorzata Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 7, s. 40-43
19. Komórka zamiast karty / Marcin Bieńkowski.// Wiedza i Życie. – 2015, nr 7, s. 28-33
20. Komórki w szkole z fińskiej perspektywy / Lidia Kutrzeba.// Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 3, s. 81-86
21. Korzystanie przez osadzonych z telefonów, ze szczególnym uwzględnieniem telefonów komórkowych / Filip Hartwich.// Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2017,  nr 1, s. 51-73
22. Kształcenie wyprzedzające jako obiecujący model edukacyjny epoki smartfona / Stanisław Dylak.// Edukacja i Dialog. – 2016, nr 3-4, s. 6-13
23. Listy, telefony, wizytówki : lekcja 9 / rok szkolny 2014/2015 / Lidia Tkaczyńska.// Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 6, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. 25-31
24. Mam komórkę, więc jestem : jeśli non stop piszę i odbieram SMS-y oraz czatuję – czy to już fonoholizm? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. – 2013, nr 40, s. 18
25. Media w edukacji : telefon komórkowy w pomiarach uczniowskich. Cz. 1 / Kazimierz Mikulski.// Fizyka w Szkole. – 2013, nr 1, s. 35-40
26. Media w edukacji : telefon komórkowy w pomiarach uczniowskich. Cz. 2 / Kazimierz Mikulski.// Fizyka w Szkole. – 2013, nr 2, s. 31-35
27. Nowe media – pożytek, przyjemność czy przymus? / Magdalena Goetz.// Świat Problemów. – 2014, nr 2, s. 19-23
28. Nowe technologie jako substytut bliskości : problematyka korzystania ze smartfonów w perspektywie analizy transakcyjnej / Zbigniew Wieczorek. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 8, s. 35-41
29. O sekstingu wśród młodzieży / Natalia Kroker.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 7, s. 16-21
30. Przestanę się liczyć! / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. – 2018, nr 44-45, s. 16
31. Ryzykowne zachowania a nowe media : w kręgu uzależnień behawioralnych / Kinga Maria Kaczmarek.// Remedium. – 2014, nr 7-8, wkł.  s. 1-3
32. Sexting – niebezpieczna strona nowych mediów / Radosław Mysior.// Remedium. – 2015, nr 6, s. 6-8
33. Sexting  - wyzwanie dla prawa i rzeczywistości / Małgorzata Dziewanowska.// Niebieska Linia. – 2012, nr 2, s. 27-29
34. Smartfon multimedialny / Sylwia Polcyn-Matuszewska.// Remedium. – 2016, nr 2, s. 22-23
35. SMS-y i język polski. Przemiany komunikacyjne, wyzwania dla polonistów / Piotr Drzewiecki.// Edukacja i Dialog. – 2008, nr 12, s. 52-54
36. Telefon komórkowy – przyjaciel czy wróg ucznia? : scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum / Wioletta Rafałowicz.// Wychowawca. – 2013, nr 7-8, s. 44-46
37. Telefon komórkowy – wróg czy sprzymierzeniec polonistyki? / Barbara Matusiak.// Polonistyka. – 2017, nr 2, s. 10-13
38. Telefon komórkowy : szanse i zagrożenia w edukacji uczniów szkół gimnazjalnych / Andrzej Mamroł.// Nowa Szkoła. – 2015, nr 3, s. 20-27
39. Telefon komórkowy w szkole : za i przeciw / Mirosława Bogacz.// Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji nr 1, s. 8-10
40. Telefony i komputery w codziennym życiu uczniów w młodszym wieku szkolnym / Agnieszka Lewicka-Zelent, Agnieszka Pytka.// Problemy Wczesnej Edukacji. – 2018, nr 2, s. 78-88
41. W terenie z mapą i komórką / Romana Adamczyk.// Geografia w Szkole. – 2018, nr 6, s. 35-37
42. Wielkie halo / Tomasz Szlendak.// Charaktery. – 2007, nr 5, s. 34-35
43. Zagrożenia wynikające z korzystania z telefonów komórkowych / Ewa Guzowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 7, s. 46-50
44. Zajęcia na temat rozszczepiania światła z użyciem aparatów fotograficznych w telefonach komórkowych / Julian Płoszajski.// Fizyka w Szkole. – 2016, nr 2, s. 16-17
 
 
Materiały audiowizualne

1. Jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego? [Film]. – Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013
     Sygn. CzM 1873/TV
2. Uzależnienie od telefonu komórkowego [Film]. -  Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2016 
      Sygn.  CzM 2174/TV                                             
 
 
 
     Lokalizacja:
M – Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz – Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM – Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM – Wypożyczalnia Brzozów
JM – Wypożyczalnia Jasło
JCz – Czytelnia Jasło
SM – Wypożyczalnia Sanok
LM – Wypożyczalnia Lesko
UM – Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne
 

Autor: Marek Hejnowicz