Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży

Krosno


WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole / Jakub Kołodziejczyk. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : „Sophia”, 2004
PBW JK 69432

2. Agresja u dziecka i nastolatka : jak żyć z dzieckiem od urodzenia do okresu dojrzewania? / Edwige Antier. - Kraków : „eSPe”, 2003
PBW JK 69541

3. Agresja u dzieci : szkoła porozumienia / Joanna Danielewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002
PBW JK 69196

4. Agresja u dzieci : szkoła porozumienia / Joanna Danielewska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]
PBW JK 69288

5. Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dembach. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
PBW JK 69406

6. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004
PBW JK 69650

7. Wychowanie wobec przemocy/ Jan Śledzianowski. - Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, 2004
PBW JK 69653

8. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wojciech Wiesław Szczęsny. - Warszawa : „Żak”, 2003 
PBW JK 69651

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
9. Agresja i hałas w szkole / Zbigniew Buczek // Lider. - 2004, nr 9, s. 14
10. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży. Wybrane pozycje bibliograficzne /
Bernadeta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 52- 55
11. Agresja słowna dziewcząt / Jan Jakubiec // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 29-30
12. Agresja w świetle koncepcji psychologicznych / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 15-20
13. Agresywny gimnazjalista / Leszek Pawelski // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1,
s. 17-19
14. Bardziej agresywni czy zastraszeni? / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 11-21
15. Bullying w liceum ogólnokształcącym / Mirosław Wojciechowski // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 28-33
16. Bullying w szkole / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 65-66
17. Chamstwo w szkole / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2005, nr 1, s. 37-40
18. Chuligaństwo – agresja dla zabawy / Agnieszka Nowicka // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 60-64
19. Dlaczego dewastują / Mikołaj Jalinik // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 25-27
20. Dokształcanie nauczycieli w zakresie radzenia sobie z agresją uczniów w szkole / Anna Karłyk // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 174-184
21. Dziecko agresywne w perspektywie terapeutycznej / Zuzanna Brożek // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 173-194
22. „Fala” w szkole / Patryk Zawadzki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 44-45
23. Fala w szkole / Patryk Zawadzki // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 11-16
24. Geneza agresji / Bożena Adamczewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 21-25
25. Gimnazjalny agresor / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 24-29
26. Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn // Życie Szkoły.- 2005, nr 10, s. 48-49
27. Jak realizujemy zadanie Szkoła bez przemocy w ramach udziału w konkursie „Szkoła z klasą” ? / Violetta Grzesista // Lider. - 2003, nr 9, s. 12
28. Komputerowi chłopcy / Aleksandra Gała // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 39-44
29. Kultura fizyczna – sposób na agresję wśród dzieci i młodzieży / Katarzyna Kucharczyk // Lider. - 2006, nr 6, s. 10-11
30. Lepiej zapobiegać, niż leczyć / Agnieszka Anielska, Violetta Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 37-39
31. Między miłością a zagrożeniem / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 20-23
32. Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 49-51
33. Mobbing niszczy osobowość / Ludmiła Prusko // Edukacja i Dialog . - 2005, nr 5, s. 61-64
34. Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej (nowe
narzędzie diagnostyczne) / Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 331-345
35. Mobbing w szkole i w domu / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 62-65
36. Moje ograniczenia w pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy / Małgorzata
Czarnecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 35-37 37. Nie bijmy, aby nie bili / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 3-9
38. Oblicza agresji u dzieci / Ewa Capińska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 31-36
39. Poczucie bezpieczeństwa a agresywność uczniów z lekkim upośledzeniem
umysłowym / Adam Mikrut // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 273-285 40. Problem agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży w szkole / Małgorzata Stilger // Lider. - 2003, nr 7-8, s. 7-8
41. Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym / Beata Tomasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 27-28
42. Profilaktyka przemocy w szkołach / Teresa Kaniowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 14-16
43. Program przeciwdziałania przemocy w Szkole Podstawowej nr 72 w Krakowie / Ewa Wodnicka, Renata Wiewióra, Marek Zaręba // Lider. - 2003, nr 9, s. 17-20
44. Przeciwko przemocy w szkole / Anna Wiśniewska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 68-71
45. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Anna Fus // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 58-59
46. Przeciwdziałanie agresji młodzieży / Beata Łysek // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 2005, nr 8, s.58
47. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Aleksander Tynelski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 9-15
48. Przeciwdziałanie przemocy i agresji – metoda projektu / Ewa Fatyga-Fijołek // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 1, s. 103-105
49. Przemocy i agresji możemy zapobiegać poprzez gry i zabawy stosowane nie
tylko na lekcjach wychowania fizycznego / Ryta Kowalska // Lider. - 2003, nr 10, s. 8-9
50. Rozwiązywanie problemu agresji w klasie / Jolanta Burian // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 35-37
51. Rywalizacja czy agresja na lekcjach wychowania fizycznego / Marek
Napierała // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 11-12, s. 6-9
52. Stop przemocy w szkole i na ulicy / Anna Fus // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 57-58
53. Telewizja a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 30-32
54. To trudne... cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 14-16
55. Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankami / Dorota Czarnecka / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 26-28
56. Trudne dziecko – trudne wyzwanie / Alicja Buglińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 4, s. 14-16
57.„Tydzień bez agresji. Nie zamykaj oczu” w szkole Podstawowej nr 72 w Krakowie / Ewa Wodnicka, Renata Wiewióra // Lider. - 2004, nr 12, s. 7-9
58. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji i przemocy / Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska // Nowa Szkoła. - 2003, nr 2, s. 13-16 
59. Wpływ mass mediów na agresywne zachowania dzieci / Jolanta Karbowniczek // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s. 395-397
60. Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na agresywność dzieci / Paweł
Migała // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3-4, s. 158-170
61. Wpływ dalekowschodnich sztuk walki na wygaszanie agresji u uczniów szkół gimnazjalnych [Gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy] / Grzegorz Cukrowski / Lider. - 2003, nr 3, s. 24-26
62. Wpływ dalekowschodnich sztuk walki na wygaszanie agresji u uczniów szkół gimnazjalnych / Grzegorz Cukrowski / Lider. - 2004, nr 5, s. 26
63. Wychowankowie domów dziecka o agresji i przemocy / Mariola Duda, Bernadeta Martynowicz, Joanna Bęben // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 10, s. 27-29
64. Zajęcia na temat zapobiegania agresji / Wioletta Bednarz, Anna Zygucka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 33-35
65. Zmniejszanie agresywnych zachowań i zmiana postawy ucznia w stosunku do
rówieśników, dorosłych i środowiska / Grażyna Skowronek // Szkoła Specjalna.- 2004, nr 5, s. 378-382
66. Znaleźć ujście dla agresji / Marta Jerzewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 26-28
67. „Żyj inaczej – nie ulegaj żadnej presji, baw się, działaj bez agresji” / Grażyna Dereń-Dublicka, Krystyna Korczak // Lider. - 2005, nr 2, s. 13-15

Autor: Elżbieta Szul