Wolontariat 2015-2018

Krosno

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe : studia z pedagogiki opiekuńczej / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Agnieszka Bandura. - Toruń : "Akapit", 2017
Sygn. Krosno M 138685
2. Wolontariat / [tekst Marta Maruszczak]. - Warszawa : "Multico", 2016
Sygn. Krosno M 138070
3. Wyzwania XXI wieku a człowiek / red. Paweł Maciaszczyk, Beata Zięba-Kołodziej, Lidia Kaliszczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego, 2015
Sygn. Jasło JM 73786
4. Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej / pod red. Renaty Wielgos-Struck i Małgorzaty Bozackiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016
Sygn. Jasło JM 73970, Brzozów BM 37946, Krosno Cz 138473
5. Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności / red. nauk. Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015
Sygn. Krosno M 138228
6. Obiektywny i subiektywny wymiar starości / pod red. Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016
Sygn. Krosno M 138837

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1. Co moja rodzina może dać innym? : czy wolontariat może być zabawą? / Anna Żukowska // Praca Socjalna. - 2015, nr 2, s. 99-108
2. Doświadczenie wolontariuszy w projekcie Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 / Katarzyna Kajdanek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 4, s. 19-27
3. Kandydaci do wolontariatu - przykład Hospicjum św. Łazarza w Krakowie / Anna Seredyńska // Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 4, s. 131-145
4. "Nikt nie jest tak słaby, żeby nie mógł służyć innym" : słabość i choroba jako motywacja do wolontariatu hospicyjnego / Anna Seredyńska // Nauczyciel i Szkoła. - 2017, nr 4, s. 85-104
5. Od wolontariatu do zatrudnienia / Anna Wojtas, Ewelina Czyż, Katarzyna Chrząszcz // Nauczyciel i Szkoła. - 2015, nr 2, s. 103-114
6. Organizacja młodzieżowego wolontariatu / Katarzyna Braun // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s. 58-61
7. Pomagać nie na pokaz : dzieci, młodzież, wolontariat / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 5, s. 14
8. Prawne podstawy wolontariatu w szkole / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s. 51-54
3
9. Rozwijanie kompetencji przyszłych pedagogów w Volontario / Agnieszka Bojarczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 8, s. 28-31
10. Wartość wolontariatu z perspektywy studenta uczelni medycznej / Katarzyna Kordiuk [i in.] // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 2, s. 63-75
11. Wolontariat jako forma aktywizacji młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej / Marcin Lerka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 9, s. 22-27
12. Wolontariat seniorów w instytucjach polityki społecznej / Robert Rogowski // Polityka Społeczna. - 2015, nr 10, s. 30-35
13. Wolontariat w szkole - angażowanie dzieci i młodzieży w organizację szkolnej imprezy sportowej / Paweł Marchel.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 1, s. 38-45
14. Wolontariat : wyzwanie i inwestycja / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 5, s. 50-54
15. Znaczenie pracy i jej dopasowanie jako predyktory zaangażowania w pracę w wolontariacie studenckim / Bohdan Rożnowski, Katarzyna Olczykowska // Psychologia Społeczna. - 2016, nr 1, s. 45-55

Autor: Beata Szczepanik