Rodzina niepełna

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Opracował: Mariusz BąkRODZINA NIEPEŁNA

/zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2021;

oprac. na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie/
Druki zwarte:

1. Dwa domy, jedno dzieciństwo : jak wychowywać dzieci po rozwodzie / Robert E. Emery ; tł. Krzysztof Puławski. - Poznań : "Media Rodzina" cop. 2018. - ISBN 978-83-8008-495-7.
Jarosław WJ 57382
Przemyśl WP 114792

2. Funkcjonowanie systemu rodziny czasowo niepełnej z powodu migracji w percepcji młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym / Anna Gagat-Matuła. - Kraków : "Impuls" 2016. - ISBN - 978-83-8095-047-4.
Jarosław WJ 56502

3. Jak wychowywać dziecko będące pod wpływem toksycznego ex-małżonka / Amy J. L. Baker, Paul R. Fine ; [tłum. Sara Wacławik]. - Warszawa : "Vocatio" cop. 2018. - ISBN 978-83-7829-249-4.
Lubaczów WL 51309

4. Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2019. - ISBN 978-83-01-18002-7.
Jarosław WJ 57627

5. Psychospołeczne uwarunkowania potrzeb młodzieży z rodzin niepełnych / Agnieszka Bochniarz. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2019. - ISBN 978-83-227-9200-1.
Lubaczów WL 51272
Przemyśl WP 113754, WP 114720

6. Rozwód jako proces : perspektywa dorosłych i dzieci / Magdalena Błażek, Aleksandra Lewandowska-Walter. - Warszawa : "Difin" 2017. - ISBN 978-83-8085-534-2.
Przemyśl WP 113088

7. Środowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja: Małgorzata Rozenbajgier. - Kraków : Petrus, 2019. - ISBN 978-83-7720-562-4.
Lubaczów WL 51557Artykuły z czasopism:

8. Bliskość dziadków z wnukami / Elżbieta Napora // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 4, s. 26-31.

9. Dzieciństwo osamotnione w rodzinie niepełnej : raport z badań / Bożena Matyjas // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 207-223.

10. Kiedy samotna kobieta pragnie zostać matką. Cz. 1 / Katarzyna Kwiatkowska // Remedium. - 2019, nr 7-8, s. 39-40.

11. Kiedy samotna kobieta pragnie zostać matką. Cz. 2 / Katarzyna Kwiatkowska // Remedium. - 2019, nr 9, s. 20-21.

12. Kiedy samotna kobieta pragnie zostać matką. Cz. 3 / Katarzyna Kwiatkowska // Remedium. - 2019, nr 10, s. 26-27.

13. Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych rodziców samotnie wychowujących dzieci / Wacław Laskowski, Marlena Piekut // Polityka Społeczna. - 2018, nr 3, s. 21-28.

14. Maria Skłodowska-Curie, wybitna uczona i samotna matka / Grażyna Mendecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2021, nr 1, s. 44-59.

15. Młodzież z rodziny bez ojca / Elżbieta Napora // Remedium. - 2020, nr 7-8, s. 56-57.

16. Obraz wsparcia dziadków w ocenie wnuków z rodziny samotnej matki : udział niektórych zmiennych w różnicowaniu oceny / Elżbieta Napora, Katarzyna Jakowska-Suwalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 3, s. 67-76.

17. Polityka rodzinna i praca socjalno-wychowawcza jako działania na rzecz rodzin niepełnych / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2018, nr 4, s. 88-108.

18. Pomoc uczniom żyjącym z dala od rodziców / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 10, s. 76-80.

19. Prawa rozwojowe i specyfika w rozwoju religijności u dzieci z rodzin niepełnych / Beata Kostrubiec-Wojtachnio // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2021, nr 1, s. 30-43.

20. Problemy wychowawcze adolescentów z rodzin rozbitych w optyce rodziców i dzieci (raport z badań) / Mariola Markowska // Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 2, s, 35-41.

21. Relacje z matką a prężność psychiczna młodzieży z uwzględnieniem płci i struktury rodziny / Elżbieta Napora // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2021, nr 1, s. 60-69.

22. Rodzinne anomalie i alienacje w życiu dzieci / Heliodor Muszyński // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 9, s. 20-21.

23. Rodziny rozdzielone / Agnieszka Wilczyńska // Głos Pedagogiczny. - 2019, nr 4, s. 58-62.

24. Różnorodność sytuacji dzieci po rozwodzie rodziców : wybrane warianty sprawowania opieki / Magdalena Stankowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 6, s. 37-48.

25. Samoocena i poczucie bezpieczeństwa adolescentów z rodzin pełnych i niepełnych / Angelika Kleszczewska-Albińska, Aleksandra Mandla // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 3, s. 52-66.

26. Samotne macierzyństwo w różnych odsłonach / Ewa Włodarczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2021, nr 1, s. 3-17.

27. Samotny kandydat na rodzica adopcyjnego a procedura przysposobienia dziecka w Polsce / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 7, s. 43-49.

28. Społeczne i osobiste przestrzenie samotnego macierzyństwa: konteksty pedagogiczne i społeczne / Mariusz Gajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 6, s. 49-61.

29. Struktura rodziny młodych dorosłych a funkcjonowanie w bliskich związkach interpersonalnych / Katarzyna Walęcka-Matyja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2021, nr 1, s. 70-80.

30. Szkolne doświadczenia z eurosierotami / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 10, s. 81-85.

31. Wsparcie społeczne nastolatków w rodzinach pełnych i niepełnych / Anna Michniuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 1, s. 41-47.

32. Zagrożenia i wsparcie rodziny migracyjnej / Janusz Rusarczyk // Nowa Szkoła. - 2017, nr 7, s. 28-36.

Autor: Mariusz Bąk